بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 62207

61951 - Elements of an Islamic University (چکیده)
61952 - Optimality Conditions for Maximizing the Tip velocity of a Cantilever Beam (چکیده)
61953 - Optimization of a Cantilever Beam for Maximum Response Velocity upon Release from a Deflected State (چکیده)
61954 - Comparison of Genetic Algorithm with Variable Metric Methods in Optimization a Cantilever Beam for Maximum Tip Velocity (چکیده)
61955 - Comparison of Evolutionary Program with Variable Metric Methods, in Optimization of a Cantilever Beam for Maximum Tip Velocity (چکیده)
61956 - Maximization of the tip velocity of a diving board using the evolutionary program and a variable metric method (چکیده)
61957 - بهینه سازی رام خودرو سواری (چکیده)
61958 - ماکزیمم سازی سرعت سر آزاد یک تخته شنا به وسیله الگوریتم ژنتیکی و برنامه ی تکاملی (چکیده)
61959 - Application of the Genetic Algorithm and Davidon-Fletcher-Powell Method in the Maximization of the tip Velocity of a Simple Diving Board (چکیده)
61960 - Modal Analysis of an Automotive Wheel (چکیده)
61961 - Thermal study of an air-air thermosyphon Heat Pipe Heat Exchenger ( THPHE) in a Pilot Plant (مطالعه حرارتی بر مبدل گرمایی لوله گرمایی یک ترموسیفون هوا به هوا در تاسیسات هوایی) (چکیده)
61962 - Investigation of geyser boiling in a two – phase closed thermosyphon (بررسی آبگرمکن در یک ترموسیفون بسته دو فاز) (چکیده)
61963 - Optimal Structural Layout Based on a Local Stress Level Using an Evolutionary Procedure (چکیده)
61964 - بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی دیافراگم سنسور روغن با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (DOE) (چکیده)
61965 - بررسی عملکرد مکانیزم جعبه فرمان پیکان و ارائة پیشنهاد جهت رفع عیب صدا (چکیده)
61966 - Simulation of typical road surface profiles using a pseudo random approach (چکیده)
61967 - تحلیل دینامیکی خوش سواری و خوش فرمانی خودرو به کمک نرم افزار CARSIM (چکیده)
61968 - بهینه‎سازی یک صفحه مربعی با وزن ثابت برای مینیمم ‌شدن تغییر مکان با استفاده از روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
61969 - Design tools for a micromembrane based on a finite element method and a finite difference method simulation (چکیده)
61970 - بهینه سازی فرآیند فسفاته کاری با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (DOE ) (چکیده)
61971 - بهینه سازی شکل سازه با استفاده از الگوریتم فازی- ژنتیک (چکیده)
61972 - بهینه سازی تیر‌ها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
61973 - اخلاق در مهندسی: ضرورتها و چالشها (چکیده)
61974 - On various aspects of application of the evolutionary structural optimization method for 2D and 3D (چکیده)
61975 - Effect of inclination angle on thermal performance of a two-phase closed thermosyphon under normal operating condition (چکیده)
61976 - Ignition of epoxy by a high radiation Source, A Numerical Study (چکیده)
61977 - هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه های بهم پیوسته با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
61978 - Islanding Detection of Distributed Generation Resources Using Negative Sequence Component of Voltage (چکیده)
61979 - تمایز صحیح بین خطا و نوسان توان به کمک مولفه dc میرا شونده جریان خطا جهت بهبود عملکرد رله‌های دیستانس (چکیده)
61980 - A New Leakage-Tolerant Design for High Fan-in Domino Circuits (چکیده)
61981 - ارتباط سطح پلاسمایی تستوسترون با تشنجات صرع گونه حاصل از پنتیلن تترازول در رت های نر طبیعی،تیمار شده با تستوسترون و گنادکتومی شده (چکیده)
61982 - معرفی یک قرآن نفیس (چکیده)
61983 - Digital Signal Types Identification Using a Hierarchical SVM-Based Classifier and Efficient Features (شناساگر خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال با استفاده از یک سیستم دسته بندی کننده بردار پشتیبان (SVM) با ساختار سلسله مراتبی) (چکیده)
61984 - High Efficient Method for Digital Modulation Identification in Fading Environment (چکیده)
61985 - An Intelligent Technique for Identification of Digital Modulations (چکیده)
61986 - Automatic Modulation Type Identification Using WPA and SVM (چکیده)
61987 - Automatic Digital Modulation Identification Using an Intelligent Method (چکیده)
61988 - بررسی سلسله مراتب رده شناختی مربوط به حوزه آرایش واژه ها در زبان فارسی گفتاری (چکیده)
61989 - رابطه زبان و ژنتیک و یافته های جدید علمی در مورد ژن زبان (چکیده)
61990 - Accession to the WTO and agricultural market integrations in Iran (ورود به سازمان جهانی تجارت و همگرائی بازار محصولات کشاورزی در ایران) (چکیده)
61991 - بررسی تجربی اثر قطر ، نسبت پر شدن و توان ورودی بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
61992 - بررسی تجربی و تئوری افت فشار در در مبادله کن لوله گرمایی و ارائه رابطه ای جدید برای تخمین مقدار آن (چکیده)
61993 - بررسی عملکرد حرارتی یک مبادله کن لوله گرمایی ترموسیفونی گاز – مایع در یک مدل نیمه صنعتی (چکیده)
61994 - تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی دسته لوله های پره دار (چکیده)
61995 - کاربرد لوله های گرمايی در صنعت (چکیده)
61996 - بررسی عوامل موثر بر عملکرد حرارتی یک مبادله کن ترموسیفونی به روش ε-NTU (چکیده)
61997 - بررسی کارایی ترموسیفون دو فازی بسته با چگالنده عمودی و تبخیر کننده مایل در آب گرمکن های خانگی خورشیدی ترموسیفونی (چکیده)
61998 - بررسی اثر نسبت ابعاد و نسبت پر شدن بر ویژگیهای انتقال حرارت یک ترموسیفون دو فازی بسته شیبدار (چکیده)
61999 - بحران انرژی و ایجاد الگو و ساختارهای مصرف بهینه انرژی (چکیده)
62000 - شبیه سازی و بررسی اقتصادی کاربرد لوله های گرمایی در سیستم های تهویه مطبوع (چکیده)