بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 81950

77351 - A study on the role of CNT content on physical properties of PE/CNT nanocomposites (چکیده)
77352 - Study of Scratch Resistance in Homo- and Co- Polypropylene Filled with Nanometric Calcium Carbonate (چکیده)
77353 - Effect of nanometric calcium carbonate on scratch deformation of (چکیده)
77354 - بررسی اثر ذرات نانو SiC روی پایداری ابعادی نانوکامپوزیت پایه آلومینیوم\" (چکیده)
77355 - ساخت فوم آلومینیمی به روش متالورژی پودر با استفاده از مواد پلیمری و بررسی ریز ساختار آن (چکیده)
77356 - پیش بینی سختی در نقاط مختلف نمونه آزمایش جامینی به کمک شبیه سازی رایانه ای و تحلیل فاکتور کوئنچ (چکیده)
77357 - پیش بینی رفتار HDPE در آزمایش دیلاتومتری با استفاده از شبیه سازی رایانه ای (چکیده)
77358 - بررسی اثر مقدار مس برروی خواص مکانیکی و ریزساختار ماده دندانی آمالگام (چکیده)
77359 - تولید کامپوزیت پایه مس تقویت شده با ذرات Al2O3 و SiC با استفاده از روش آسیاب کاری مکانیکی (چکیده)
77360 - تولید کامپوزیت پایه مس تقویت شده با ذرات آلومینا با استفاده از روش آسیاب کاری مکانیکی و ارزیابی خواص مکانیکی آن (چکیده)
77361 - اثر کار مکانیکی بر ناهمسانگردی ورق آلومینیوم 7020 (چکیده)
77362 - بررسی تاثیر پوشش اسیداستئاریک بر چقرمگی شکست نانوکامپوزیت زمینه PE تقویت شده با ذرات نانو کربنات کلسیم (چکیده)
77363 - بررسی پارامترهای موثر در تولید نانوکامپوزیت پایه اپوکسی تقویت شده با نانولوله های کربنی چند دیواره (چکیده)
77364 - بررسی تاثیر پوشش اسیداستئاریک روی پایداری ابعادی نانوکامپوزیت زمینه PE تقویت شده با ذرات نانو کربنات کلسیم (چکیده)
77365 - بررسی تاثیر پارامترهای نرخکرنش و کاهش سطح مقطع ناشی از Temper Rolling بر پدیده نقطه تسلیم در فولاد (چکیده)
77366 - بررسی اثر نرخ کرنش بر خواص مکانیکی و سطوح شکست فولاد St52 (چکیده)
77367 - Prediction of Temperature distribution during semi-solid forward extrusion by using finite volume method (چکیده)
77368 - شبییه سازی فرآیند اکستروژن پیشرو در حالت نیمه جامد با استفاده از روش حجم محدود (چکیده)
77369 - تاثیر دو پارامتر محیط کوئنچ و دمای تمپر در عملیات حرارتی فولاد AIsl4815H مورد مصرف مته های حفاری (چکیده)
77370 - بررسی مقدار و سرعت تغییر شکل در آهنگری شعاعی فولاد AISI4815 (چکیده)
77371 - Low-frequency torsional vibration of vehicular driveline systems in shuffle (چکیده)
77372 - Torsional Vibration of Vehicular Driveline (Application to Shuffle (چکیده)
77373 - Optimization of vehicle driveline vibrations using genetic algorithm (GA) (چکیده)
77374 - Frequency response of torsional vibration using distributed-lumped modeling technique * (چکیده)
77375 - Prediction of driveshaft resonant frequencies using the Transfer Matrix Method (چکیده)
77376 - 3D Topology Optimization using Evolutionary Structural Optimization (ESO (چکیده)
77377 - Modelling and simulation of turning process (چکیده)
77378 - FLEXURAL VIBRATION OF ROTATING SHAFTS BY FREQUENCY DOMAIN HYBRID MODELLING * (چکیده)
77379 - PREDICTION OF DRIVESHAFT RESONANT FREQUENCIES USING s THE TRANSFER MATRIX METHOD (چکیده)
77380 - Fuzzy distributed-lumped modeling with application on uncertain dynamic analysis of a power transmission system (چکیده)
77381 - Frequency Response of Longitudinal Vibration Using Distributed-Lumped Modelling Technique (چکیده)
77382 - Prediction of Optimum Punch-Die Clearance (چکیده)
77383 - EFFECTS OF AXIAL LOAD ON WAVE PROPAGATION IN DOUBLE-WALLED CARBON NANOTUBES USED AS A FLEXIBLE TIP IN AFM * , (چکیده)
77384 - HYBRID MODELING FOR FLEXTURAL VIBRATION OF ROTATING SHAFT * (چکیده)
77385 - PREDICTION OF OPTIMUM PUNCH-DIE CLEARANCE BY MINIMIZING THE BURR HEIGHT (چکیده)
77386 - HIGH FREQUENCY ANALYSIS OF A NON-CONTACT ATOMIC FORCE MICROSCOPY MICROCANTILEVER (چکیده)
77387 - Distributed-lumped analysis for bending critical speeds (چکیده)
77388 - AN APPROACH TO THE ELASTIC COLUMN BUCKLING WITH ALLOWANCE FOR SHEAR DEFORMATION AND ROTARY INERTIA s (چکیده)
77389 - FLEXURAL VIBRATION OF ROTATING SHAFTS USING HYBRID MODELING (چکیده)
77390 - A Practical Method for Multi-Fault Diagnosis of Rolling Element Bearings using Discrete Wavelet Transform and Support Vector Machine (چکیده)
77391 - Prediction of Ductile Damage in Sheet Metal Blanking Process Including the Thermo Mechanical Coupling (چکیده)
77392 - TIMOSHENKO FREQUENCY ANALYSIS OF CARBON NANOTUBES USING AS FIBERS IN COMPOSITE MATERIALS (چکیده)
77393 - Prediction of Ductile Fracture in Sheet Metal Blanking Process Including Thermal Effects (چکیده)
77394 - Vibration control in machine tools using time delay resonator absorber (چکیده)
77395 - Dynamic Modeling of Chaotic Response of Bearing Systems due to Surface Defects (چکیده)
77396 - NONLINEAR MODELING OF HYDRAULIC ENGINE MOUNTS USING COUPLED MOMENTUM EQUATIONS OF DECOUPLER AND INERTIA TRACK (چکیده)
77397 - فناوری امولیتورها Emulator)) در بهینه سازی سریع * (چکیده)
77398 - تحلیل فرکانسی میل گاردان اصلاح شده خودروی پژو RD (چکیده)
77399 - یافتن پاسخ فرکانسی ارتعاشات پیچشی روتورهای دوار با استفاده از روش مدلسازی گسترده-متمرکز (Hybrid Modeling) (چکیده)
77400 - مطالعة آنالیز ارتعاشی سیستم توربینهای گازی نیروگاه شیروان به کمک روش مدلسازی مرکب (Hybrid Modeling) (چکیده)