بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 81592

80951 - Water : soil ratio influences aqueous phase chemistry of indigenous copper and zinc in soils (چکیده)
80952 - Entropy properties of record statistics (چکیده)
80953 - Some Characterizations Based on Entropy of Order Statistics and Record Values (چکیده)
80954 - Statistical Analysis for Geometric Distribution Based on Records (چکیده)
80955 - Preservation of some reliability properties by certain record statistics (چکیده)
80956 - Distribution-free confidence intervals for quantile intervals based on current records (چکیده)
80957 - Characterization of hazard function factorization by Fisher information in minima and upper record values (چکیده)
80958 - Confidence intervals for quantiles in terms of record range (چکیده)
80959 - Nonparametric confidence and tolerance intervals from record values data (چکیده)
80960 - Comparing the fisher information in record values and iid observations (چکیده)
80961 - SOME UNIVARIATE STOCHASTIC ORDERS ON RECORD VALUES (چکیده)
80962 - تاثیر شوری و کود آلی بر غلظت و توزیع گونه‌های روی در محلول خاک (چکیده)
80963 - On the Degree of Theta Pairs of Finite Groups (چکیده)
80964 - On the Growth Sequences of PSp_2m, q (چکیده)
80965 - On the Mutually Commuting n-tuples in Compact Groups (چکیده)
80966 - اثر افزودن ذرات SiC بر ییر سختی کامیوزیتA356-3% SiC (چکیده)
80967 - A NEW INVESTIGATIONON ON THE PERFORMANCE OF RAINFALL IDF MODELS (چکیده)
80968 - Soft computing-based nonlinear fusion algorithms for describing non-Darcy flow in porous media (چکیده)
80969 - An extension of lower crust in central Kyushu, Japan, inferred from GPS derived velocity field- An Implication of Beppu-Shimaba ra graben structure (بازشدگی در پوسته تحتانی کیوشو-زاپن) (چکیده)
80970 - تاثیر ماده آلی، روی و مس بر غلظت برخی عناصر کم‌مصرف در خاک و گیاه گندم (چکیده)
80971 - اثر کار گرم و عملیات حرارتی بر روی ساختار و خواص میکروالیاژ 30MSV6 (چکیده)
80972 - اثر سرعت جوشکاری بر ریز ساختار الیاژی از Cu-Zn در فرایند FWS (چکیده)
80973 - اصلاح ریز ساختار الیاژ A356 با استفاده از ریخته گری روی سطح شیبدار (چکیده)
80974 - روش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی به روش الگوریتم ژنتیک (چکیده)
80975 - تاثیر ریز ساختار اولیه روی زمان کروی شدن سمانتیت در فولاد CK60 (چکیده)
80976 - Transient response of finned-tube condenser in household refrigerators (چکیده)
80977 - بررسی عوامل موثر بر عملکرد خفه کنها در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از تحلیل عددی (چکیده)
80978 - مدلسازی انشعاب چند شاخه ای و منبع تحریک اکوستیکی در بالا دست خفه کن های موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
80979 - Theory of hot crack formation (چکیده)
80980 - Organization of chromatin in the preimplantation mouse embryo (چکیده)
80981 - MEASURMENT OF THE PLASMA FREE FATTY ACIDS (چکیده)
80982 - HOT CRACK FORMATION IN PURE Cu AND Cu-30%Zn ALLOY DURING IN SITU SOLIDIFICATION (چکیده)
80983 - تفاوت یادگیری زبان اول و دوم از دیدگاه عصب شناسی زبان (چکیده)
80984 - Satbility of ternary homomorphisms via generalized Jensen equation (چکیده)
80985 - Hyers-Ulam-Rassias stability of generalized derivations (چکیده)
80986 - Approximate (σ-τ)-contractibility (چکیده)
80987 - Orthogonal stability of the Pexiderized quadratic equation (چکیده)
80988 - On the stability of the orthogonal Pexiderized Cauchy equation (چکیده)
80989 - On the stability of -homomorphisms (چکیده)
80990 - A fixed point approach to stability of a quadratic equation (چکیده)
80991 - Approximately vanishing of topological cohomology groups (چکیده)
80992 - Approximate Homomorphisms of Ternary Semigroups (چکیده)
80993 - On the Cauchy-Rassias inequality and linear n-inner product preserving Mappings (چکیده)
80994 - Automatic continuity of σ-derivations on C*-algebras (چکیده)
80995 - n-HOMOMORPHISMS (چکیده)
80996 - The Injurious Arthropods of wild Pistachio Trees (pistacia Vera: Anacardiaceae) In Northeastern Iran (چکیده)
80997 - تاثیر کاربرد علف کش های تو، فور- دی و تری بنورون متیل در مزارع غلات روی حشرات: شته ها و سیرفید های شته خوار (چکیده)
80998 - تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) (چکیده)
80999 - تغییرات فسفر افزوده شده به برخی خاکهای آهکی دشت مشهد (چکیده)
81000 - تاثیر ماده آلی بر فراهمی فسفر در خاکهای آهکی (چکیده)