عنوان : مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی (ویرایش سوم)

ناصر حافظی مطلق (نویسنده اصلی), سیداحسان تهامی(نویسنده اصلی) , فاطمه داوری‌نیا(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: سوم
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۶
ناشر: گسترش علوم پایه
چکیده:

درس‎نامه و مسائل حل‎شده درس مقدمه‎ای بر مهندسی پزشکی

کلمات کلیدی:
مهندسی پزشکی، تجهیزات پزشکی، سیگنال‎های زیستی، سامانه‎های اندازه‎گیری الکترونیکی, مهندسی پزشکی, تجهیزات پزشکی, سیگنال‎های زیستی, سامانه‎های اندازه‎گیری الکترونیکی