عنوان : مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی (ویرایش پنجم)

ناصر حافظی مطلق (نویسنده اصلی), سیداحسان تهامی(نویسنده اصلی) , فاطمه داوری‌نیا(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: پنجم
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۹
ناشر: گسترش علوم پایه
چکیده:
کلمات کلیدی:
,