عنوان : الگوی مصرف، اندازه بازار و فرصت های تجاری در کشور هند

سید سعید ملک الساداتی (نویسنده اصلی), مهلا آقایی(نویسنده اصلی) , مهسا مسگرانی(نویسنده اصلی) , یاسر مهرآور(نویسنده اصلی) , اسفندیار امیدبخش(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۴۰۰
ناشر: سبزان
چکیده:
کلمات کلیدی:
,