مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3025

1 - تأثیر غرب بر موسیقی نظامی ایران (از اواسط عصر ناصری تا پایان حکومت قاجار) (چکیده)
2 - پیش بینی حجم کوفتگی سیب با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی RBF ( و مقایسه آن با مدل رگرسیونی) (چکیده)
3 - مقاله‌ شناسی تصحیح و متن‌ شناسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
4 - پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی (چکیده)
5 - Dielectrophoretic trapping of selenium nanorods for use in device applications (چکیده)
6 - رشد یکپارچه انسان: مدل تحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط (چکیده)
7 - Examination of the Relationships among Organizational Trust, Organizational Learning and Entrepreneurship in SMEs (چکیده)
8 - Synthesis of a novel fused tricyclic heterocycle, pyrimido[5,4- e ][1,4]thiazepine, and its derivatives (چکیده)
9 - Effect of Feed Additives on Intestinal Histomorphology of Broilers Fed Wheat‐Based Diet (چکیده)
10 - روند اجرای طرح تجمیع نشریات فارسی و لاتین در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
11 - اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان (چکیده)
12 - Lightguide influence on timing response of scintillation detectors (چکیده)
13 - Modelling NE213 scintillator response to neutrons using an MCNPX-PHOTRACK hybrid code (چکیده)
14 - A comparison study on three different radiation detectors used for liquid levelmetry (چکیده)
15 - Modelling boron-lined proportional counter response to neutrons (چکیده)
16 - On timing response improvement of an NE213 scintillator attached to two PMTs (چکیده)
17 - Predicting range expansion of Invasive Raccoons in Northern Iran Using GARP and ENFA Models at Two Different Scales (چکیده)
18 - Evaluation of level set and phase field methods in modeling two phase flow with viscosity contrast through dual-permeability porous medium (چکیده)
19 - پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات (چکیده)
20 - Influence of varying timing angle on performance of an SI engine: An experimental and numerical study (چکیده)
21 - Study and the effects of ignition timing on gasoline engine performance and emissions (چکیده)
22 - بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه های آموزشی دوره دوم متوسطه نظری (چکیده)
23 - معرفی و مقایسه دو مجموعه مرجع: دانشنامه دانش گستر و دایره المعارف نو (چکیده)
24 - امکان سنجی استفاده از نانوذرات پراکسید کلسیم در حذف آرسنیک III از آب­ های آلوده در کشاورزی و تاثیر آن بر پارامترهای کیفی آبیاری (چکیده)
25 - بررسی نقش مؤلفه‌های کیفیت زندگی‌کاری در ارتقاء عملکرد کارکنان ناجا (مطالعه موردی) (چکیده)
26 - Research experience of the PhD students in Iran: a case study in Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
27 - بهبود کارایی پروتکلSIP در شرایط اضافه بار با استفاده از قابلیت مبتنی بر پنجره (چکیده)
28 - Sip Overload Control Testbed: Design, Building and Evaluation (چکیده)
29 - ارزیابی وب سایت های واحدهای مناطق 7، 14 و 15 دانشگاه آزاد اسلامی از نظر رعایت معیارهای مدیریت دانش (مدل K-ACT) (چکیده)
30 - بررسی رابطه تغییر هم زمان مدیریت ارشد و مدیریت سود : سال پایانی حضور مدیران ارشد (چکیده)
31 - Quantum Dots of CdS Synthesized by Micro-Emulsion under Ultrasound: Size Distribution and Growth Kinetics (چکیده)
32 - فضا، امکانات و شرایط در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی پس از تجمیع (چکیده)
33 - S-Tests and C-Tests: Measures of Content-Based Achievement at Grade Four of High Schools (چکیده)
34 - از سزاگرایی کلاسیک تا سزاگرایی نوین - ارزیابی اندیشه سزاگرایی (چکیده)
35 - Assessment of the Effectiveness of Protected Areas Management in Iran: Case Study in Khojir National Park (چکیده)
36 - Ecotourism Potentials for Financing Parks and Protected Areas: A Perspective from Iran’s Parks (چکیده)
37 - ارائه مدلی تجربی برای پیاده سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران (چکیده)
38 - Effect of GA3 and Ehtephon on sex expression and oil yield in medicinal pumpkin (Cucurbita peop var. styriaca) (چکیده)
39 - بررسی آثار غذایی عسل بر ویژگی‌ها و رفتار انسان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم پزشکی (چکیده)
40 - نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طبقه بندی مفهومی جدید (چکیده)
41 - بررسی استفاده از نشانگرهای ژنتیکی در برنامه های اصلاح نژاد مرغان بومی (چکیده)
42 - Optimization of moving wing in Ground effect using Response Surface Method (چکیده)
43 - The effect of magnetic water on concentration of micronutrient elements in basil leaves (چکیده)
44 - بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان (چکیده)
45 - شبیه سازی عددی جریان و انتقال آلودگی در آبهای زیرزمینی مطالعه موردی: آبخوان دشت نهاوند (چکیده)
46 - Comprehensive evaluation of structural geometrical nonlinear solution techniques Part I: Formulation and characteristics of the methods (چکیده)
47 - تخمین برخی پارامترهای کیفی رودخانه ها با استفاده از مدل هیبرید شبکه های عصبی- موجکی (منطقه مطالعاتی جاجرود تهران و قره سو کرمانشاه) (چکیده)
48 - کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و GIS در تخمین پارامتر های موثر در تعیین الگوی کشت (مطالعه موردی : شهرستان نهاوند) (چکیده)
49 - تحلیل گفتمان سه ترجمه انگلیسی قران - سوره های حمد و والعصر (چکیده)
50 - Teaching of new sport skill to weightlifters: problem in performance and motor learning (چکیده)

 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 59
 •  
 • 60
 •  
 • 61
 •  
 • »