مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: Array

1 - بررسی تاثیر واحد کنترل بر اختلال در فرایند تشخیص عیوب سیستم تعلیق فعال خودرو با عملگر هیدرولیکی (چکیده)
2 - Query expansion using pseudo relevance feedback on wikipedia (چکیده)
3 - اثر تلقیح فرانکیا بر رشد، تغذیۀ معدنی و تثبیت نیتروژن در توسکای قشلاقی (چکیده)
4 - Effect of Essential Plant Oil Used as an Additive to Alter Silage Fermentation in Ruminant by In Vitro (چکیده)
5 - اعتمادپذیری سیاست‌های پروژه محور؛ (ارزیابی ریسک گزین ههای تأمین آب مشهد و تعیین اولویت آنها) (چکیده)
6 - Interval-valued fuzzy derivatives and solution to interval-valued fuzzy differential equations (چکیده)
7 - The Semantics of Taqiya (Religious Prudence) in Shiite Narrations Based on Izutsu Method (چکیده)
8 - Modeling and closed‐loop control of particle size and initial burst of PLGA biodegradable nanoparticles for targeted drug delivery (چکیده)
9 - Design of reflectionless non-magnetic homogeneous polarization splitters with minimum anisotropy based on transformation electromagnetics (چکیده)
10 - تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره برخی پارامترهای عملکردی مهم یک موتور دیزل متداول در شرایط کاری مختلف (چکیده)
11 - بررسی تاثیر دما بر فعالیت شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis) از طریق تشخیص صوتی (چکیده)
12 - مقایسه الگوریتم‌های تشخیص نقاط ویژه تصاویر در فضاهای رنگ مختلف به منظور تهیه نقشه سه بعدی درختان (چکیده)
13 - Preparation, characterization and in vitro evaluation of microemulsion of raloxifene hydrochloride (چکیده)
14 - Mining Fuzzy Temporal Itemsets Within Various Time Intervals In Quantitative Datasets (چکیده)
15 - An Integrated Desertification Vulnerability Index for Khorasan-Razavi, Iran (چکیده)
16 - اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش دبستانی عادی در پیشرفت مهارتهای خود تنظیمی و خواندن دانش آموزان پایه اول دبستان (چکیده)
17 - ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد براساس نظریه خودتعیین‌گری (چکیده)
18 - بررسی اثر انجماد سریع و کند بر ویژگی‌های عملکردی (ویژگی‌های رئولوژیکی، پایداری امولسیون و کف) صمغ دانه قدومه شهری (چکیده)
19 - Characterization of a bi-functional cellulase produced by a gut bacterial resident of Rosaceae branch borer beetle, Osphranteria coerulescens (Coleoptera: Cerambycidae) (چکیده)
20 - Application of nonlinear magnetic vibro-impact vibration suppressor and energy harvester (چکیده)
21 - Mechanisms for the effects of fluorine and a-diimine backbone structure on the catalyst behavior and catalyst deactivation in ethylene polymerization by Ni catalysts (چکیده)
22 - Influence of fuel type on microwave-enhanced fabrication of KOH/Ca 12 Al 14 O 33 nanocatalyst for biodiesel production via microwave heating (چکیده)
23 - بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن پالم اولئین وارداتی به کشور (چکیده)
24 - تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بازتوانی بر بیان ژن ABCA1 گلبول های PBMNC مبتلایان به ایسکمی قلبی (چکیده)
25 - تحلیل و بررسی علل تخلفات ساختمانی در کلان‌شهرها با تأکید بر قوانین و ضوابط شهرسازی (مطالعۀ موردی: مناطق سه و نُه شهر مشهد) (چکیده)
26 - ارزیابی گونه های سنگ مخزن آسماری میدان گچساران با استفاده از روش آنالیز خوش های به کمک شبکه عصبی مصنوعی نگاشت خود سازمان یافته ) )SOM (چکیده)
27 - Numerical Solution of Three-dimensional N-S Equations and Energy in the case of Unsteady Stagnation-Point Flow on a Rotating Vertical Cylinder (چکیده)
28 - رابطه میان کیفیت خدمات، ارزش درک‌شده و تصویر شرکت با وفاداری مشتریان: نقش تعدیل‌گر هزینه‌ تعویض شرکت (چکیده)
29 - بررسی تاثیر محتوای اعتماد الکترونیکی بر افزایش کارایی بخش بازاریابی (چکیده)
30 - On the Influence of Stroke on Willingness to Attend Classes and Foreign Language Achievement (چکیده)
31 - Experimental investigation of filled bed effect on the thermal performance of a wet cooling tower by using ZnO/water nanofluid (چکیده)
32 - استفاده از میلگردهای کلاهک دار نزدیک به هم در اتصال های تیر-ستون تحت بارگذاری چرخه یی (چکیده)
33 - Species list and distribution map of the genus Alburnus Rafinesque, 1820 (Cyprinidae: Leuciscinae) in Iran (چکیده)
34 - Effects of dexamethasone and insulin alone or in combination on reproduction in dairy cows in early lactation (چکیده)
35 - Shear wave prediction using committee fuzzy model constrained by lithofacies, Zagros basin, SW Iran (چکیده)
36 - تدابیر اقلیمیِ محیط های مسکونی در طب دورۀ اسلامی (چکیده)
37 - The mask of acute bacterial pneumonia may disguise the face of tuberculosis (چکیده)
38 - بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر شاخصه های بافت شناسی رحم در موش سوری (چکیده)
39 - معرفی یک گروه نقشی جدید در نحو زبان فارسی؛ گروه نقشی نکره (چکیده)
40 - نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغ (چکیده)
41 - Generalized lower motor neuron paralysis associated with Toxocara canis in a husky puppy (چکیده)
42 - بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده های پانل) (چکیده)
43 - Effects of preanesthetic administration of metamizole on renal function, blood parameters and bone marrow cells in healthy dogs (چکیده)
44 - تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام (چکیده)
45 - تأثیر یون فلوئوراید بر حفره دار شدن سیم های ارتودنسی NiTi و NiTiNb در محلول کلراید (چکیده)
46 - بررسی اثر نسبت مخروط بزرگتر از یک روی ضرایب آیرودینامیکی ریزپهپادها با الگوگیری از بال حشرات (چکیده)
47 - ارزیابی سناریوهای حمل‌ونقل کم کربن شهر مشهد با استفاده از رویکرد جاپای بوم‌شناختی (چکیده)
48 - بررسی رخساره های رسوبی و الگوی برانبارش رسوبات در رودخانه مولید (جنوب شرق قاین) (چکیده)
49 - نگاهی تازه به «تضمین» و تطوّر تاریخی آن در آثار بلاغی عربی و فارسی (چکیده)
50 - MODELING SOCIO-ECOLOGICAL STRUCTURE OF LOCAL COMMUNITIES PARTICIPATION FOR MANAGING LIVESTOCK DRINKING WATER USING THE AGENT-BASED APPROACH (چکیده)