بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009


موارد یافت شده: 25

1 - تحلیل سینماتیکی و طراحی ایزوتروپی روبات موازی صفحه ای 3PRR (چکیده)
2 - معیار کیفی سنجش اعتبار مدل های انتقال حرارت زیستی تعادلی در برابر مدل ها غیر تعادلی برای منبع حرارتی نوسانی (چکیده)
3 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت پیش آمیختگی و نسبت هم ارزی به ازای در صدهای مختلف EGR برآلاینده های CO و HC موتور احتراق تراکمی شارژهمگن(HCCI ) دو گانه سوز (چکیده)
4 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر برگشت گازهای اگزوز بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک (چکیده)
5 - بررسی آزمایشگاهی اثر افزایش سرعت موتور دوگانه سوز HCCI بر پارامترهای (چکیده)
6 - Soot emission prediction of a turbo-charged DI diesel engine in different (چکیده)
7 - بررسی اثر مغناطیسی کردن سوخت بر عملکرد موتور اشتعال جرقه ای (چکیده)
8 - بررسی عملکرد طرح های بالادست رو مرتبه سوم با طرحهای اتلافی کاسپ ، ماتریسی و کاسپ بهبود یافته (چکیده)
9 - بررسی جریان شتاب دار غیرپریودیک توربولنس با استفاده از مدل تلاطمی SST (چکیده)
10 - بررسی پدیده سیالی شدن در ستون مرتعش ذرات (چکیده)
11 - مدلسازی و انتقال مواد دانه ای توسط صفحه مرتعش (چکیده)
12 - تحلیل غیرخطی تیر کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک تحت بار الکتریکی (چکیده)
13 - تأثیر ترک لبه ای باز روی نرمی تیرهای هدفمند (FGM) (چکیده)
14 - کنترل هوشمند تهویه مطبوع خودرو و مدلسازی حرارتی آن (چکیده)
15 - Dynamics modeling of 3-PSP parallel manipulator using Natural Orthogonal Complement method (چکیده)
16 - Close form Solutions for Inverse and Direct Position Analysis of a Special 3-PSP Parallel Manipulator (چکیده)
17 - استفاده از تخمینگر فازی تاکاجی-سوگنو در محاسبه دینامیک معکوس ربات موازی 3RRR- برای استفاده در کنترل ربات به روش گشتاور محاسبه شده (چکیده)
18 - Applications of Workspace Categorization for Parallel Manipulators in Identification of Desired Direct Kinematics Solution (چکیده)
19 - Heat transfer properties of nanodiamond-engine oil nanofluid in laminar flow (چکیده)
20 - بررسی اثر وجود ترک در آنالیز مودال تیرهای یک سر گیردار نوع اویلر-برنولی (چکیده)
21 - شبیه سازی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر کارایی موتور (چکیده)
22 - شبیه سازی جریان تراکم پذیر درون یک لوله ضربه با استفاده از روش شبکه بولتزمن (چکیده)
23 - بررسی آزمایشگاهی نوفه جریانی یک سامانه تخلیه گاز (چکیده)
24 - پیش بینی پدیده کوبش در یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن (چکیده)
25 - تخمین و مقایسه کارآیی کشنده های دو چرخ محرک (چکیده)