بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: فرود


موارد یافت شده: 20

1 - اثرات آلودگی صوتی فرودگاه مشهد بر مناطق مسکونی پیرامون (چکیده)
2 - بررسی آزمایشگاهی تاثیربرخورد جریان جانبی تحت فشار به جریان اصلی فوق بحرانی در کانال باز (چکیده)
3 - بررسی آزمایشگاهی و شبیه‌سازی عددی پرش هیدرولیکی دایروی روی صفحه مقعر (چکیده)
4 - بازیابی اسطورة رستخیز گیاهی در چکامة «مرحی غیلان» بدر شاکر السیاf (چکیده)
5 - تحلیل فرودی جریان غیر ماندگار سریع ناشی از شکست سد روی بستر ثابت (چکیده)
6 - طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
7 - مطالعه آزمایشگاهی و عددی مشخصات هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز لبه تیز در اثر بالاآمدگی بستر بالادست (چکیده)
8 - تحلیل پارامتر طول مشخصه در فرمول عدد فرود (چکیده)
9 - بررسی جریان ورودی جانبی مستغرق به جریان فوق بحرانی در مسیل (چکیده)
10 - توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم با وجود تک صفحه محافظ ذوزنقه ای و مستطیلی (چکیده)
11 - بررسی الگوی عملکرد عصبی عضلانی و زمانبندی عضلات زانو حین تکالیف مختلف فرود در زنان فعال (چکیده)
12 - بررسی آیرودینامیکی و بهینه سازی پارامترهای هندسی و نوسانی بالواره ها در حرکت فرازو فرود با روش پاسخ سطح (چکیده)
13 - ارزیابی و اولویت بندی موانع پروازی توسعه فرودگاه‌ها با تکنیک TOPSIS در GIS (مطالعه موردی: فرودگاه بیرجند) (چکیده)
14 - اثرات آلودگی صوتی فرودگاه مشهد بر مناطق مسکونی پیرامون (چکیده)
15 - نگرشی به فراز و فرود کارنامه حدیث نگاری شیخ صدوق (چکیده)
16 - بررسی اثر فرکانس پروازی حرکت فراز و فرود یک حشره (چکیده)
17 - شیمی در هواپیما (بخش دوم) (چکیده)
18 - ارائه فرایندی محاسباتی برای تعیین ارجعیت استفاده از معادلات انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب (چکیده)
19 - بررسی اعتبار رهیافتهای انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب (چکیده)
20 - شیمی در هواپیما (چکیده)