بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: nanoparticles.


موارد یافت شده: 10

1 - Preparation of Temperature-Responsive PDMAEMA-PS Core-Shell Polymer Nanoparticles (چکیده)
2 - A novel disposable sensor based on gold digital versatile disc chip modifed with graphene oxide decorated with Ag nanoparticles/β-cyclodextrin for voltammetric measurement of naproxen (چکیده)
3 - Detection of chloramphenicol using a novel apta-sensing platform based on aptamer terminal-lock in milk samples (چکیده)
4 - Fractional Factorial Design Approach to Evaluate Effect of Process Parameters on the Microemulsion Synthesis and Magnetic Properties of Ni Nanoparticles (چکیده)
5 - Carbodiimide for Covalent -Amylase Immobilization onto Magnetic Nanoparticles (چکیده)
6 - Constructing magnetic coordination polymers by employing short range bridging ligands in the presence of O, N donor co–ligands and some transition metals under mild and sonochemical conditions (چکیده)
7 - Investigation of stabilization mechanism and size controlling of Fe3O4 nanoparticles using anionic chelating agents (چکیده)
8 - Silica coated magnetic NiFe2O4 nanoparticle supported phosphomolybdic acid; synthesis, preparation and its application as a heterogeneous and recyclable catalyst for the one-pot synthesis of tri- and tetra-substituted imidazoles under solvent free conditions (چکیده)
9 - Experimental Comparison between Thermal Characteristics of 3 Metal Oxide (چکیده)
10 - The study of laminar convective heat transfer of CuO/water nanofluid through equilateral triangular duct at constant wall heat flux (چکیده)