بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Barley; Grain yield; Yield components; Genetic algorithm; Artificial neural network


موارد یافت شده: 0

30 جستجوی اخیر