بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: تحقیقات دامپزشکی


موارد یافت شده: 75

1 - بررسی مقایسه‌ای پروفایل بیان ژن‌های MHC-I، CD90 و CD29 در سلول‌های بنیادی مزانشیمی گرفته شده از مغزاستخوان و بافت چربی اسب (چکیده)
2 - کلونینگ و بررسی بیان ژن کد‌کننده کاتپسین L کنه ریپی‌سفالوس آنولاتوس (چکیده)
3 - تشخیص تفریقی تیلریا لستوکاردی، تیلریا اویس و تیلریا آنولاتا در گوسفند با روش مولکولی PCR (چکیده)
4 - Histogenetic and Histochemical Study of the Liver During the Embryonic Period of the Pheasant (Phasianus colchicus) (چکیده)
5 - Antimicrobial susceptibility of one thousand bacterial isolates to five commonly used antibacterial agents in Iranian poultry industry (چکیده)
6 - شناسایی ویروس های فوق حاد بیماری بورس عفونی به روش RT-PCR بر روی ژن VP1 و بررسی حضور احتمال ویروس های بازآرایی شده (چکیده)
7 - تعیین میزان آلودگی قارچی خوراک طیور و اجزاء آن در مرغداری های گوشتی تربت حیدریه، استان خراسان رضوی، ایران (چکیده)
8 - اثر آنتی اکسیدانی پودر سیر و اسیدهای آمینه گوگرددار بر عملکرد و توازن پرواکسیدان- آنتی اکسیدانی سرم جوجه های گو شتی سا لم و آلوده با مخلوط انگل آیمریا (چکیده)
9 - مطالعه الگوی دفع اووسیست و تغییرات وزن ناشی از آلود هسازی تجربی گوسال ههای نوزاد با کریپتوسپوریدیوم پارووم (چکیده)
10 - بررسی مقدماتی رخداد دیسپلازی مفصل لگنی-رانی بر اساس معاینات بالینی و رادیولوژی در سگ های نژاد بزرگ ارجاعی به بیمارستان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
11 - شناسایی مولکولی گونه های تیلریا و ناقلین آن در گاوهای شهرستان یزد با روش Semi-nested PCR (چکیده)
12 - شناسایی کنه ها و گونه های تیلریا و بابزیا در بزها و کنه ها به دو روش بیولوزی مولکولی و گسترش خونی: مطالعه استانی در شهرستان مشهد (چکیده)
13 - اثرات عصاره آبی گلرنگ بر دستگاه تناسلی موش ماده (چکیده)
14 - ارزیابی همبستگی مقدار فیبر موثر جیره با PH مایع شکمبه در گاوهای شیری (چکیده)
15 - بررسی سرواپیدمیولوزی توکسوپلاسموز در گوسفندان استان مازندران (چکیده)
16 - مطالعه هورمون های استروئیدی جنسی پلاسمای خون ماهیان مولد ماده خواجو (Schizothorax pelzami) در طی فصول سال (چکیده)
17 - ارزیابی باروری حاصل از درمان با پروژسترون و GnRH در گاوهای شیری (چکیده)
18 - گزارش یک مورد انقباضات زودرس بطنی چندکانونی در سگ (چکیده)
19 - بررسی مقایسه‌ای اثرات دو داروی ضد التهاب استروئیدی و غیر استروئیدی بر روی تابلوی خونی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گوسفند (چکیده)
20 - گزارش یک مورد آلودگی سگ با زالو (چکیده)
21 - گزارش یک مورد بیماری دستگاه دهلیزی در سگهای پیر در شهرستان شیراز (چکیده)
22 - شناسایی و بررسی حساسیت انتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از مدفوع سگهای سالم و مبتلا به اسهال در شیراز (چکیده)
23 - گزارش یک مورد لنفوم چند کانونی (مولتی سنتریک) در سگ (چکیده)
24 - اثرات لپتین و انسولین بر ظرفیت‌یابی اسپرماتوزوای قوچ در تولید جنین آزمایشگاهی (چکیده)
25 - تغییرات بیوشیمیایی، آنزیمی و الکترولیتی ناشی از هیپوکلسمی تجربی در گوسفند (چکیده)
26 - a cryptospuridum muris like parasite in large ruminants in varius part of Iran (چکیده)
27 - CHOLANGIOCARCINOMA IN A BROILER CHICKEN (چکیده)
28 - گزارش یک مورد لیپوما در یک قطعه طوطی استرالیایی (چکیده)
29 - وضعیت الکترولیت ها وغیر الکترولیت های سرم خون مولدین ماهی سفید (چکیده)
30 - بررسی تأثیر مصرف خوراکی آلیسین (allicin) بر برخی آنزیم های سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مسمومیت تجربی با سرب. (چکیده)
31 - تعیین آلودگی آب مورد استفاده درسیستم خنک کننده لاشه طیور به باکتریهای جنس سالمونلا و گونه های انتریتیدیس و تایفی موریوم در کشتارگاه صنعتی شهرستان مشهد با استفاده از روش Multiplex-PCR (چکیده)
32 - شناسائی ویروس‌های فوق حاد بیماری بورس عفونی به روش RT-PCR بر روی ژن ‌1VP و بررسی احتمال حضور ویروسهای باز آرائی شده (چکیده)
33 - Baldness in a canary (Serinus canaria) associated with pseudomonas osteomyelitis (چکیده)
34 - Beak necrosis in broiler breeder roosters (چکیده)
35 - بررسی ارتباط احتمالی بین زخم معده و آریتمی های قلبی در اسب عرب و اسبچه خزر (چکیده)
36 - بررسی بالینی و آسیب شناسی حمام دراز مدت سولفات روی بر التیام ضایعات جلدی در ماهی کپور cyprinus carpio (چکیده)
37 - مطالعه مقایسه ای خصوصیات بافتی و هیستوشیمیایی مری در جوجه شتر مرغ (چکیده)
38 - تاثیر حفاظتی تیامین روی ضایعات ناشی از مسمومیت تجربی با سرب در ماهی حوض (چکیده)
39 - شناسایی ارتباط بین پروتئین هاى فاز حاد (هاپتوگلوبین، فیبرینوژن)، آلبومین و یافته هاى درمانگاهى پنومونى در گوساله هاى شیرى (چکیده)
40 - بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپیرین در سگ (چکیده)
41 - مطالعه درمانگاهی و آسیب شناسی مواردی از پولیو انسفالومالاسی نشخوارکنندگان از شهرستان مشهد (چکیده)
42 - بررسی پروتئینهای سرم خون طیور بومی به روش الکتروفورز (چکیده)
43 - بررسی تغیرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران (چکیده)
44 - بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله (چکیده)
45 - اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص روشی برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مادر گوشتی (چکیده)
46 - تعیین مقادیر برخی از آنزیم‌های سرم خون فیل ماهی خاویاری (چکیده)
47 - Immunization of lambs against infection with Echinucoccus Granulosus using protoscolices and hydatid fluid antigens (چکیده)
48 - بررسی فلور قارچی رحم گاوهای شیری نژاد هلشتاین سالم و مبتلا به بیماریهای تولید مثلی (چکیده)
49 - تأثیر عصاره خام صبر زرد بر التیام زخمهای باز تجربی ایجاد شده در گوسفند (چکیده)
50 - مطالعه مورفولوژی هیستومتری غده فوق کلیوی سالم در گوسفند لری - بختیاری (چکیده)
51 - آناتومي و بافت شناسي گره سينوسي - دهليزي در قلب موش صحرايي (چکیده)
52 - جداسازی و شناسایی پاستور لامولتوسیرا در گله های مرغ مادر (چکیده)
53 - بررسی وضعیت های غیر طبیعی جنین و عوامل کمک کننده در سخت زایی گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
54 - مقایسه اثرات درمانی فلورفنیکل و تیل مایکوزین در برونکوپنومونی آنزئوتیک گوساله (چکیده)
55 - بررسی سرواپی دمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای گله اطراف مشهد (چکیده)
56 - بررسی سرواپی دمیولوژیک الودگی لپتوسپیرائی در کارکنان و گله های گاو شیری دامپروریهای اطراف مشهد (چکیده)
57 - بررسی الودگی دستگاه تولید مثل گاوهای شیری به هموفیلوس سومنوس (چکیده)
58 - بررسی بالینی و اسیب شناسی اثرات ماده شوینده انیونی بر ابشش ماهی حوض (چکیده)
59 - شناسایی سارکوسیستیس کروزی در گوساله با ایجاد عفونت تجربی در میزبان نهایی و واسط (چکیده)
60 - گزارش يك موزد ملانوم بدخيم در حفره دهاني سگ (چکیده)
61 - گزارش سندرم سوراخ در سر ماهی سورم و ماهی اسکار (چکیده)
62 - هیپرپلازی ویروسی بافت پوششی کپور ماهیان پرورشی (چکیده)
63 - مطالعه تجربي اثرات التيامي هيالورونات سديم در جراحات وتر خم كننده عمقي بندهاي اسب. (چکیده)
64 - مطالعه تغییرات تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و همبستگی آنها با چربی تام کبد در گاوهای شیری (چکیده)
65 - مطالعه اثر اسپري پويدون ايواداين در درمان كراتوكنژنكتيويت عفوني گاو (چکیده)
66 - ساختار مولكولي وتر خم كننده عمقي بند هاي انگشت اسب پس از درمان موراد تجربي جراحت توسط بتاآمينو پروپي (چکیده)
67 - مقايسه القاي بيهوشي به دو روش وريدي و داخل استخواني توسط تركيب ديازپام - استيل پرومازين - كتامين در (چکیده)
68 - تاثیر بی حسی مفصل بین بند انگشتی پایینی بر درد ایجاد شده به صورت تجربی در ناحیه پاشنه در کف سم اسب (چکیده)
69 - بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز (چکیده)
70 - مطالعه كالبد شناسي و بافت شناسي مري شتر يك كوهانه (چکیده)
71 - تعیین مقادیر طبیعی برخی از آنزیم های سرم خون ماهی قره برون (Acipenserpersicus) (چکیده)
72 - بررسی فراوانی هموفیلوس سومنوس وسایر باکتریها در موارد ورم پستان (چکیده)
73 - بررسی مقدماتی فراوانی ورم پستان مایکوپلاسمایی در تعدادی از گله های گاو شیری اطراف مشهد (چکیده)
74 - گزارش بروز یک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد (چکیده)
75 - جداسازی وشناسایی پاستورلاهای دستگاه تنفس فوقانی گوساله های سالم ومبتلا به بیماری تنفسی (چکیده)