بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: فناوری های نوین غذایی


موارد یافت شده: 606

1 - تأثیر شرایط فرایند و فرمولاسیون بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و عملکردی مکمل-فیبری بافت داده شده (تفالۀ گوجه‌فرنگی-سبوس برنج) (چکیده)
2 - بررسی تآثیر شرایط پیش تیمار اکستروژن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مخلوط آرد بدون گلوتن برنج و ذرت (چکیده)
3 - ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و عملکردی نشاسته مقاوم ذرت حاصل از روش اتوکلاو (چکیده)
4 - تأثیر پارامترهای فیزیکی بر یکنواختی توزیع دمای محصول پسته رقم فندقی در حرارت دهی با مایکروویو (چکیده)
5 - ارزیابی تأثیر متغیر های فرایند اکستروژن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی فراورده اکسترود شده خلر( Lathyrus Sativus) (چکیده)
6 - تاثیر صمغ ها بر رئولوژی دینامیک ماست فوری شتر: بهینه سازی با استفاده از طرح آزمایشی مخلوط و الگوریتم کرم شب تاب (چکیده)
7 - مدلسازی و تعیین شرایط بهینه فرآیند حرارتی پسته رقم احمدآقایی با مایکروویو به روش سطح پاسخ (چکیده)
8 - اثرات دما، سرعت جابه جایی هوا و تابش مادون قرمز بر سینیتیک خشک کردن و برخی ویژگیهای کیفی زعفران در خشک کن ترکیبی هوای داغ-مادون قرمز (چکیده)
9 - بهینه یابی فرایند برشته کردن مادون قرمز رقم های مهم تجاری مغز پسته با روش سطح پاسخ (چکیده)
10 - تاثیر روش‌های استخراج قلیایی و فراصوت بر روی برخی از خواص ایزوله پروتئین کینوآ (چکیده)
11 - صمغ دانه شنبلیله: بهینه سازی استخراج و ارزیابی ویژگی های ضد اکسایشی (چکیده)
12 - بررسى غلظت و نوع ماده دیواره بر خصوصیات ریزکپسول د-لیمونن تهیه شده جهت تعیین شرایط بهینه تولید نبات طع مدار (چکیده)
13 - بررسی اثر شرایط فرایند اکستروژن وفرمولاسیون بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میان وعده حجیم بر پایه کنجاله بادام (Amygdalus communis L) و بلغور ذرت (چکیده)
14 - تأثیر شرایط فرایند اکستروژن بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میان وعده حجیم بر پایه ماش جوانه‌زده و بلغور ذرت (چکیده)
15 - بهینه سازی فرآیند کف پوشی و مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی خشک‏ کردن با هوای‏ داغ شیر موز (چکیده)
16 - پیش¬بینی عمق آبشستگی در گروه پایه ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر تابع پایه شعاعی و مدل سیستم استنتاج فازی (چکیده)
17 - Comparing the Performance of Regression and ANN Modeling in Orange Mass and Volume Estimation (چکیده)
18 - The Impact of colloquial Iraqi language on the pronunciation of English language learners (چکیده)
19 - How coll oquial Iraqi Language affects the Pronunciation of English Language learners (چکیده)
20 - دانش حرفه ای و تجربۀ تدریس: از الزامات آموزش موفق مدرسان آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان (مطالعۀ موردی: مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
21 - نقش ویراستاری متون آموزشی در خواندن و درک مطلب فارسی آموزان غیر فارسی زبان (چکیده)
22 - بررسی رابطه بین عوامل مؤثر بر جراحی زیبایی در دانشجویانزن: نگرانی از- تصویر بدنی، نگر ش های ناکارآمد و نمرات زناوگی و مردانگی (چکیده)
23 - Coacervative extraction along with UV-Vis spectrophotometry for determination of molybdenum in environmental samples (چکیده)
24 - GAPDH به عنوان ژن مرجع مناسب برای مطالعات real-time PCR در نوتروفیل های کشت توامان با سلول های بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان اسب (چکیده)
25 - بررسی خواص الکترونیکی و اپتیکی ترکیبات تنگستن و مولیبدن دی سولفید ودی سلنید با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
26 - پیشرفت های اخیر در کاربرد سلول های بنیادی در دامپزشکی: از آزمایشگاه تا کلینیک (چکیده)
27 - تشخیص ناهنجاری پرواز در عملیات فرود یک هواپیما با استفاده از مدل پنهان مارکف (چکیده)
28 - حل تحلیلی معادلات DGLAPبا تصحیحات QED با استفاده از تبدیلات ملین (چکیده)
29 - The effect of WG-9 peptide on Glutathione peroxidase activity in human lung adenocarcinoma cell line (A549) (چکیده)
30 - شبیه سازی اجزاء محدود ضربه ی پرنده به لبه ی حمله ی مرکب آلومینیوم-کامپوزیت (چکیده)
31 - بررسی اجزاء محدود پدیده ی ضربه ی پرنده به پوسته های آلومینیومی بر اساس روش SPH (چکیده)
32 - بررسی خصوصیات رویشی برگ در برخی ژنوتیپهای مختلف پونه وحشی در شرایط کشت یکسان (Mentha longifolia l.) (چکیده)
33 - بررسی تأثیر کاربرد کودهای آلی و زیستی بر عملکرد رشد زایشی و تولید مواد مؤثره دارویی گیاه دارویی (Malva sylvestris L.) پنیرک (چکیده)
34 - اثر تنش شوری بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد اولیه ژنوتیپهای مختلف گیاه پونه وحشی (Mentha longifolia l.) (چکیده)
35 - بررسی تاثیر تعرفه گذاری بازخوردی بر نفوذ نیروگاههای فتوولتائیک مقیاس خانگی (چکیده)
36 - بررسی موضع و واکنش حزب توده نسبت به اشغال ایران از آغاز جنگ جهانی دوم تا کنفرانس تهران (چکیده)
37 - توسعه مفهومی نوین برای پارک سازی پایدار شهری در ایران (چکیده)
38 - برخی جنبه های مثبت و منفی استفاده از درختان و درختچه های مثمر در احداث فضای سبز شهری (چکیده)
39 - سرمایه داری آکادمیک و کارآفرینی اجتماعی: دو رویکرد به دانشگاه کارآفرین (چکیده)
40 - بررسی رابطه مثلث عشق و گسترش خود با شمول دیگران در خود (IOS) در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مشهد (چکیده)
41 - بررسی اثرات همگرایی و زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در کانالهای تنگ شونده (چکیده)
42 - مدلسازی عددی نقطه شکست و سازه های کنترل آن (چکیده)
43 - بررسی امکان استفاده از مواد افزودنی در بهینه سازی مصرف علف کش های پیریدات و ایمازتاپیر به منظور کنترل علفهای هرز نخود (Ciecer arietinum L. ) (چکیده)
44 - تعیین دماهای کاردینال گیاه قدومه برگ باریک (Alyssum linifolium Steph. ex. Wild) (چکیده)
45 - ارزیابی کاربرد تلفیقی علف کش پیش کاشت و مالچ پلاستیکی درکنترل علف های هرز گوجه فرنگی lycopersicon esculentum Mil (چکیده)
46 - بررسی کارایی علف کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) (چکیده)
47 - بررسی کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل علف های هرز تاج خروس وحشی(Amaranthus retroflexus ) و جارو (Kochia scoparia) تحت تاثیر تیمارهای سختی آب (چکیده)
48 - بررسی ارتباط خصوصیات خاک با پراکنش علف های هرز چمن بوستانهای شهر تهران (چکیده)
49 - بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز چمنکاری های بوستان های مناطق 22 گانه شهر تهران (چکیده)
50 - بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و مدیریت وجین بر رقابت علف هرز تاج خروس با ذرت رقم ks260 و سورگوم رقم اسپیدفید (چکیده)
51 - مطالعه نظری قابلیت استفاده از نانولوله گرافدین در باتری های یون لیتیومی (چکیده)
52 - بررسی نظری خواص اپتیکی تک لایه¬ی بوروفین با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
53 - مطالعه نظری اثر آلایش نانولوله های فسفرین آبی با اتم لیتیوم به منظور استفاده در نسل جدید باتری ها (چکیده)
54 - بررسی نظری خواص ساختاری و الکترونی پنتاگرافن در حضور و عدم حضور میدان الکتریکی بر اساس رهیافت نظریه تابعی چگالی (چکیده)
55 - بررسی رابطه مثلث عشق و گسترش خود در زنان متاهل با ناگویی خلقی (چکیده)
56 - امر به معروف و نهی از منکر جوهره ضرورت بخش حاکمیت دینی در فلسفه و کلام اسلامی ( پاسخ به شبهه ی بردن اجباری به بهشت) (چکیده)
57 - شتر از دیدگاه قرانی و روایات و سیره نبوی (چکیده)
58 - کاربرد شتر در کنایات و ضرب المثل های عامیانه (چکیده)
59 - تحلیل مدل ‏های چند سطحی بیزی و کاربرد آن در صنعت (چکیده)
60 - Imam Reza and Islamic Unity: the Intra-faith Language of the New Shrine Custodian (چکیده)
61 - تحلیل جامعه شناختی پدیده خیانت زنان متاهل (چکیده)
62 - تولید منحنی های شکنندگی برای سازه های دارای مهاربندی زیپر معلق (چکیده)
63 - مقایسه تغییرات دما در دو ایستگاه سینوپتیک مشهد و چابهار (چکیده)
64 - مقایسه تغییرات فصلی در چند ایستگاه سینوپتیک شرق ایران (چکیده)
65 - تحلیلی بر شروع فصول اقلیمی در شرق ایران (چکیده)
66 - Investigation the potential of waste dairy factories to extract alkaline protease enzyme (چکیده)
67 - پهنه بندی دمایی آغاز و خاتمه فصول در شرق ایران با استفاده از روش های نوین آماری (چکیده)
68 - Curcumin Nanoformulations: A Comparison Review of Their Antioxidant Properties (چکیده)
69 - مراتب مصادیق معروف و منکر در متون فقهی از منظر قرآن و روایات (چکیده)
70 - EFFECT OF SELF-CONTROL FEEDBACK AND NORMATIVE SELF-CONTROL ON THE ACQUISITION, RETENTION AND TRANSFERRING SHOOTING TARGETING IN 12 TO 14 YEARS OLD GIRLS (چکیده)
71 - بررسی رابطه بین درک عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
72 - Application of Luminescent Bacteria for Biosynthesis of TiO2 Nanoparticles with Fluorescent Property (چکیده)
73 - Antibacterial Activity of Biogenic Titanium Dioxide Nanoparticles Mediated by Vibrio VLC under Visible Light Spectrum (چکیده)
74 - Comparison of a genetically engineered strain with a naturally occurring bacterium in biosynthesis of platinum nanoparticles (چکیده)
75 - ارایه مدل برنامه‌ریزی تصادفی دو مرحله‌ای برای زنجیره‌تامین سبز محصولات فسادپذیر با در نظر گرفتن قرارداد‌ تخفیف (چکیده)
76 - Measurement of catalase activity in human lung epithelial adenocarcinoma cell line (A549) treated with Brevinin-2R peptide (چکیده)
77 - Expression Level of Transforming Growth Factor-β1 Is Reduced by Increasing the Passage Number of Equine Mesenchymal Stem cells (چکیده)
78 - Investigation of A I GaNIGaN HEMTs with step aluminum mole fraction and doping level in the barrier layer (چکیده)
79 - تاثیر عملیات خاک ورزی بر ویژگی های فیزیکی خاک (چکیده)
80 - تاثیر عملیات خاک ورزی بر ذخیره کربن آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم (چکیده)
81 - بررسی کارایی اختلاط چند علف کش باریک برگ کش با علفکش پیریدیت در کنترل علف های هرز نخود (Cicer arietinum L.) (چکیده)
82 - تاثیر زمان و عمق دفن بر شکست خواب و جوانه زنی بذور سس درختی (Cuscuta monogyna Vahl.) (چکیده)
83 - شناسایی فلور علفهای هرز مزارع زعفران و باغات انگور، انار و پسته شهرستان بردسکن (چکیده)
84 - شناسایی فلور علفهای هرز گیاهان زراعی در شهرستان بردسکن (چکیده)
85 - تأثیر بقایای زعفران در خاک هایی با سنین مختلف کشت زعفران بر سبز شدن و رشد چهار علف هرز جوموشی، خاکشیر، سلمه تره و سوروف (چکیده)
86 - مروری بر سرنوشت علفکشها و ماندگاری آنها در بوم نظام های کشاورزی، علم و مدیریت (چکیده)
87 - A Low-Power Time-Based Phase-Domain Analog-to- Digital Converter (چکیده)
88 - A Highly-Linear Transconductor for Gm-C Tracking Filters Employed in Digital TV Tuners (چکیده)
89 - بررسی ترکیب شیمیایی کلریت در زون‌های کانی‌سازی و سنگ‌های دگرگونی معدن سنگ آهن گل‌گهر (شماره 1)، سیرجان، کرمان (چکیده)
90 - زمین¬شناسی و کانی¬شناسی رگه¬های کانه¬دارِ کانسارهای سرب و روی با میزبان کربناته منطقه روچون- مزار(جنوب بافت، استان کرمان) (چکیده)
91 - بررسی زمین شیمی واحدهای آتشفشانی در منطقه شاه سلطان علی (جنوب غربی بیرجند) (چکیده)
92 - زمین¬شناسی، آلتراسیون، کانی¬سازی و ژئوشیمی منطقه نامق، شمال شرقی کاشمر (چکیده)
93 - زمین¬شناسی، ژئوشیمی و تعیین ژنز کانسنگ مگنتیت آپاتیت¬دار ده¬زمان، جنوب¬غرب بردسکن (چکیده)
94 - پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی غرب کوه شاه، جنوب غرب بیرجند (چکیده)
95 - اکتشافات ژئوشیمیایی ثانویه (رسوب آبراهه¬ای) و معرفی مناطق احتمالی کانه‌زاییدر منطقه هَمِچ، جنوب¬غرب بیرجند (چکیده)
96 - کانی¬سازی، آلتراسیون و مطالعه سیالات درگیر درنمونه‌های زیر سطحی کانسار سرب و روی گوشفیل، ناحیه معدنی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان (چکیده)
97 - مطالعات کانی¬شناختی و شیمی‌ کانی‌های گالن و اسفالریت¬ درنمونه‌های زیر سطحی کانسار سرب و روی گوشفیل، ناحیه معدنی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان (چکیده)
98 - مطالعات کانی¬شناختی و سیالات درگیر در منطقه اکتشافی زاوه، جنوب شرقی تربت حیدریه، خراسان رضوی (چکیده)
99 - اثز آتش سوزی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک در جنگل الگندره استان گلستان (چکیده)
100 - بررسی اثرات سوزاندن بقایای گیاهی بر برخی خصوصیات شمیایی خاک (چکیده)
101 - ارزیابی بیان ژن p53در نوتروفیل های هم کشت با سلول های بنیادی مزانشیمی اسب (چکیده)
102 - معرفی الگوی «هَیجامَد» و شیو¬ه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان¬آموزان غیر¬فارسی زبان (چکیده)
103 - A discovery of hidden species related to Pardosa pontica (Thorell, 1875) in northern Iran (چکیده)
104 - اثر پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی بر زنده مانی جوجه های گوشتی متعاقب شیوع بیماری نیوکاسل (چکیده)
105 - بررسی اثر شیرابه شکمبه در روزهای ابتدایی دوره پرورش بر عملکرد جوجه های گوشتی سویه راس (چکیده)
106 - بررسی توزیع اندازه ذرات رسوبات بادی راه آهن طبس (چکیده)
107 - مقایسه اقدامات حفاظتی انجام شده بر فرسایش بادی در راه آهن طبس (چکیده)
108 - تأثیر وتیور و پلی اکریل آمید بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (چکیده)
109 - Considering Influential Factors on Oil Price Using a Step-Wise Regression Model (چکیده)
110 - بررسی رابطه بین شاخصهای کیفیت خاک با تلفات خاک و شاخص فرسایش پذیری خاک (منطقه سنگانه خراسان رضوی) (چکیده)
111 - بررسی تحرک پذیری نانوذرات آهن صفرظرفیتی در خاک (چکیده)
112 - Application of High-Degree Cubature Kalman Filter for Bearings- Only Target Tracking with Maneuvering Ownship (چکیده)
113 - Provenance of Rayen River sediments based on trace element geochemistry, Southeast of Kerman (چکیده)
114 - رخسارهها و محیط رسوبی نهشته های سنومانین سانتونین در تاقدیس درمدان (ناحیه فارس، زاگرس) (چکیده)
115 - اثر هیدروکسید مضاعف لایه ای به عنوان یک کود کندرهای فسفره (چکیده)
116 - تولید بیوگاز از هضم بی هوازی کود گاوی و ضایعات کشتارگاهی در شرایط مزوفیلیک (چکیده)
117 - تاثیر نسبتهای جذب سدیم و پتاسیم بر مقاومت کششی خاک در دو رطوبت هوا خشک و - معادل مکش ماتریک 055 کیلوپاسکال (چکیده)
118 - تأثیر عملیات مدیریتی بر شاخص پایداری کل خاک (WSSI) (چکیده)
119 - Evaluation of Factors that Affect the synthesize of Au Nanorods by Camera and UV-Vis spectrophotometer and Determination of Aspect Ratio of Au by Camera (چکیده)
120 - Detection of butchers fraud in meat markets with bovine carcass sex determination by means of PCR (چکیده)
121 - Intramolecular hydrogen bond strength in three stable conformers of 2-(((1-phenylethyl) imino) methyl)phenol and itshalogen substitutions, as a Schiff base with chiral carbon; A theoretical study (چکیده)
122 - Conformational analysis of 2-(((1-phenylethyl)imino)methyl)phenol and its halogen substitutions, as a Schiff base with chiral carbon, A DFT study (چکیده)
123 - آسیب شناسی آمران به معروف و ناهیان از منکر (چکیده)
124 - On accuracy and unconditional stability of an explicit Milstein finite difference scheme for a financial SPDE (چکیده)
125 - On accuracy and unconditional stability of an explicit Milstein finite difference scheme for a financial SPDE (چکیده)
126 - آسیب شناسی حکومت در امر به معروف و نهی از منکر (چکیده)
127 - ارزیابی شاخص مدیریت کربن خاک و تولید خالص اولیه اندامهای زیرزمینی ذرت تحت تأثیر سیستمهای مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهای (چکیده)
128 - اثر سیستمهای مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهای بر برخی خصوصیات خاک و رشد گیاه ذرت (چکیده)
129 - بررسی سیستم های مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیه ای بر تنوع و تراکم علف های هرز ذرت (چکیده)
130 - Mitochondrial DNA lineage sorting from one diverse founder population can explain extant domestic sheep haplotypes (چکیده)
131 - Phylogenetic re-analyzing of Iran’s Jebeer based on cytochrome b sequence (چکیده)
132 - Genetic and sex effects on insulin-like growth factor system components in brain of bovine purebred and hybrid fetuses (چکیده)
133 - بررسی تمایز سلولهای عضلانی ماهوارهای گوسفند (چکیده)
134 - Genetic effects on expression of IGF2R and AIRN in bovine fetal tissues (چکیده)
135 - تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی بستر با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه ای (مطالعه موردی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
136 - بررسی نقش ایدئولوژی سرمایه داری بر رشد اخلاقی و معنوی کودک در رمان ماتیلدا اثر رولد دال (چکیده)
137 - Narration in Margaret Atwood's The Handmaid's Tale: Reconstructing Female Subjectivity in the Language of Marginalized Protagonist (چکیده)
138 - Conceptual Metaphors of Time as an Agent of Life Metamorphosis in Shakespeare’s Sonnet 19: A Cognitive Poetics Approach (چکیده)
139 - Suppressing Agency: Transitivity Analysis of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale (چکیده)
140 - Representation of Female Body in the Social Context of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale (چکیده)
141 - محاسبه قابلیت اطمینان تراکتورهای جاندیر 3140 بر مبنای توزیع ویبول (مطالعه موردی: مزرعه آستان قدس رضوی) (چکیده)
142 - Destabilization of glucose oxidase by increasing concentration of ionic liquid: Insight from molecular dynamics simulation (چکیده)
143 - The Influence of Saline Water Drip Irrigation and Root temperature Zone on Tomato Yield under Soilless Cultivation (چکیده)
144 - Application of Culpeper's Impoliteness Framework in the study of Shaw's Pygmalion (چکیده)
145 - اثر نسبتهای کشت مخلوط ردیفی گیاه دارویی زیره سبز با موسیر بر عملکرد اقتصادی (چکیده)
146 - تاثیر پلی‌آمینی (پوترسین) بر برخی صفات پیوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha peper L.) در شرایط تنش شوری (چکیده)
147 - تاثیر پلی‌آمینی (پوترسین) بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و نشت الکترولیت گیاه نعناع فلفلی (Mentha peper L.) در شرایط تنش شوری (چکیده)
148 - Evaluating the effectiveness of two mastitis vaccines in a dairy farm in Mashhad, Iran (چکیده)
149 - ارزیابی تولید آنزیم های هیدرولازی در سویه های باکتری بدست آمده از ساحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
150 - تولید زیستی نانوذرات سلنیوم با استفاده از آرکی های نمکدوست (چکیده)
151 - Travertine lithofacies types and their springs water composition in the Garab area, south Mashhad , (چکیده)
152 - مروری بر شاخص¬های ارزیابی پایداری ساختمان و کیفیت خاک (چکیده)
153 - بررسی القای جوانه زنی و شکستن خواب غده های یکساله زیره سیاه (Bunium persicum) (چکیده)
154 - بررسی تحمل به سرما در باقلا (Vicia faba L.) (چکیده)
155 - تحمل به سرمای ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) در شرایط کشت پاییزه (چکیده)
156 - تغییرات بیوشیمیایی و فتوسنتزی سیب‌زمینی تحت تأثیر تنش شوری (چکیده)
157 - IS FOURIER TRANSFORMED INFRARED SPECTROSCOPY A USEFUL TOOL FOR ENVIRONMENTAL STUDIES? (چکیده)
158 - توسعه پایدار در دانشگاه فردوسی مشهد: اهداف، چالش ها و فرصت ها (چکیده)
159 - Molecular Dynamics Studies of Cation Aggregation in two Amino Acid Ionic Liquids (چکیده)
160 - A Molecular Dynamics Study of SO2 Sorbed in Nonporous Silica Y Zeolite: Temperature and Loading Dependence (چکیده)
161 - تأثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط مشهد )Cicer arietinum L.( (چکیده)
162 - تأثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر توسعه ریشه گیاه نخود ( Cicer arietinum L. ) (چکیده)
163 - رتبه بندی فرایندهای حرارتی تولید انرژی از زباله با استفاده از روش مجموع ساده وزنی (SAW) (چکیده)
164 - روشهای پایش وضعیت بلبرینگ توربین بادی (چکیده)
165 - معادله آیکونال جدید برای انتشار موج همسانگرد جانبی (چکیده)
166 - بررسی اثرات زیست‌محیطی توسعه شهر بر آبخوان و منابع آب، مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
167 - Temperature Effects on Particle Size in Nanocurcumin Formation by Spontaneous Emulsification Method (چکیده)
168 - معادله آیکونال جدید برای انتشار موج همسانگرد جانبی (چکیده)
169 - The Reasons for Rework Occurrence in Construction Projects and Prioritizing Them by Using AHP Method (چکیده)
170 - Identifying the Risk in Civil Engineering Projects in Karbala Governorate in Iraq and Prioritizing Them by Using AHP Method (چکیده)
171 - بررسی نقش واسط نوآوری در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار استراتژیک داخلی سازمان بر عملکرد سازمانی (چکیده)
172 - Determination of hydrogen storage capacity of MOF (Zn5): Fuel cell application (چکیده)
173 - Investigation of hydrogen adsorption & storage on G-C3N4: fuel cell application (چکیده)
174 - اثر تمرین مقاومتی و مکمل ملاتونین بر هورمون رشد مردان سالمند ورزشکار و غیرورزشکار (چکیده)
175 - بررسی روند توسعه، اثرات و مکانیسم فرونشست زمین در دشت مشهد (چکیده)
176 - A theoretical study on the [Al(DFX)2]3-, [Fe(DFX)2]3- and [Ga(DFX)2]3- complexes (چکیده)
177 - A New Stable Eikonal Equation for Vertical Transversely Isotropic Wave Propagation (چکیده)
178 - Structure, vibrational analysisi and intramolecular hydrogen bond strength of some 4-amino-3-penten-2-one derivatives (چکیده)
179 - کاربرد پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز و بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده در بهبود ماندگاری میوه‏ها و سبزیجات تازه (چکیده)
180 - مروری بر روش های مختلف نگهداری عناب (چکیده)
181 - Practical evaluation of an effective intelligent central dimming strategy applied to public lighting network (چکیده)
182 - Indirect control of single-phase active power filters using harmonic control arrays (چکیده)
183 - Load sharing control of parallel inverters with uncertainty in the output filter impedances for islanding operation of AC micro-grid (چکیده)
184 - شرایط مرزی NPML برای معادله موج مرتبه دوم (چکیده)
185 - مقایسه تاثیرات خطای داده بر FWI حوزه فرکانس و زمان (چکیده)
186 - بررسی اثربخشی آموزش سازگار با مغز بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در درس ریاضی (چکیده)
187 - ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﻮژان و ﺣﻤﯿﺪآﺑﺎد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر) (چکیده)
188 - Estimation of S20-Brittleness (An Input Parameter in Drilling Rate Index, Dri) Using Other Types of Brittleness (چکیده)
189 - بررسی تداخل آوایی دو زبان فارسی و فرانسه از دیدگاه راندال ویتمن (چکیده)
190 - The effect of mineral parameters on production of bioactive compounds by Streptomyces ACS135 (چکیده)
191 - Optimization of carbon and nitrogen source and their concentration for antimicrobial metabolites production by Streptomyces AC135 (چکیده)
192 - بررسی تاثیر سفتی کفی داخلی کفش بر آهنگ بارگذاری نیروی برخوردی و هماهنگی بین مفصلی حین پرش-فرود: کاربرد در پیشگیری از آسیب و بهبود عملکرد (چکیده)
193 - روند تغییرات ویژگی‌های رفتاری خاک‌های دانه‌ای با مشخصات اولیه متفاوت با استفاده از روش اجزای مجزا (چکیده)
194 - Synthesis of new dithiocarbazate V(V) and Mo(VI) complexes: A crystallography perspective (چکیده)
195 - Synthesis of two new Sn(IV) complexes of S-ethyl-3-(2-hydroxy-phenyl)methylene dithiocarbazate (چکیده)
196 - Copper(II) complex by 1,10-phenanthroline and Salicylaldehyde S-benzylisothiosemicarbazone hydrogen chloride: Synthesis, characterization and crystal structure (چکیده)
197 - Crystal growth and intramolecular hydrogen bond effects on activity of a novel Schiff base ligand: An experimental and theoretical approach (چکیده)
198 - مطالعه عددی رفتار لوله‌های مدفون در خاک در برابر حرکات گسل امتداد‌لغز (چکیده)
199 - نقش حمل و نقل در صنعت توریسم و گردشگری (چکیده)
200 - مقایسه¬ی روشهای تهیه ی نقشه ی آشکارسازی تغییرات حاصل از تصاویر ماهواره¬ای با قدرت تفکیک مکانی بالا از مناطق شهری (چکیده)
201 - ارزیابی عملکرد تبدیل موجک درکاهش نویز Speckle درتصاویر رادار با دهانه مصنوعی (چکیده)
202 - ریزمقیاس نمودن باند حرارتی تصویر مودیس به مقیاس حرارتی تصویر لندست با روش رگرسیون ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
203 - HSA-interaction studies of some novel uranyl complexes of isothiosemicarbazone (چکیده)
204 - Synthesis, spectroscopic investigation and crystal structure of some novel uranyl complexes of isothiosemicarbazones (چکیده)
205 - Synthesis a new uranyl isothiosemicarbazone complex with supramolecular architecture and UO2L(OMe)propanol formula (چکیده)
206 - Iran Is Not As It Is Told: Contemporary Persian Art and Culture (چکیده)
207 - آیا انرژی خورشیدی می تواند جایگزین انرژیهای فسیلی شود؟ فرصتها و چالشها (چکیده)
208 - سنتز چسبهای حساس به فشار امولسیونی به روش هسته-پوسته و بررسی تاثیر مونومر استایرن برخواص آنها (چکیده)
209 - آمیزه سازی پلی آمید و سیلیکون به روش پخت پراکسیدی (چکیده)
210 - بررسی حساسیت های ساختاری در واکنش های کاتالیست های ناهمگن (چکیده)
211 - بررسی سازمان یادگیرنده در دانشگاه مازندران از دیدگاه مدیران و اعضاء هیئت علمی (چکیده)
212 - ویژگی هایی شخصیتی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران شهر مشهد: یک مطالعه همبستگی (چکیده)
213 - بررسی عوامل موثر براجرای برنامه های درسی دردوره ابتدایی (چکیده)
214 - اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در کنترل کودکان پرخاشگر کم توان ذهنی آموزش پذیر (چکیده)
215 - نقش آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس و انگیزش شغلی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (چکیده)
216 - تبیین نقش دفتر مدیریت پروژه (PMO) در مدیریت پروژه مطالعه موردی: 5 سازمان در استان ذی‌قار، کشور عراق (چکیده)
217 - Impact of surface water withdrawals on water storage variations under a changing climate (چکیده)
218 - Anthropogenic impacts on hydrology of Karkheh River Basin (چکیده)
219 - Demand Response Mechanism of a Hybrid Energy Trading Market for Residential Consumers with Distributed Generators (چکیده)
220 - Long Term Scheduling for Optimal Sizing of Renewable Energy Sources for Hospitals (چکیده)
221 - رفتار آیروالاستیک بالواره صلب در جریان گذرصوتی غیرلزج (چکیده)
222 - اثر آیروالاستیک غیرخطی بر بالواره ناکا 0012 در جریان گذرصوتی (چکیده)
223 - بررسی رژیم غذایی پرندگان شکاری منطقه حفاظت شده بینالود خراسان رضوی براساس تجزیه و تحلیل ریمه (چکیده)
224 - تحلیل تطبیقی نماد غار در هفت‌پیکر نظامی و قصة شهریار شهر سنگستان مهدی اخوان‌ثالث (چکیده)
225 - بررسی فون جوندگان منطقه حفاظت شده بینالود خراسان رضوی براساس مطالعات ریمه پرندگان شکاری (چکیده)
226 - Estimation of risk premium in the Pareto distribution with the presence of outliers (چکیده)
227 - اثر استفاده ازآب مغناطیسی بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آجرهای رسی (چکیده)
228 - بررسی اثر آب مغناطیسی بر حد روانی وحد خمیری خاک رس مصرفی در آجرهای رسی (چکیده)
229 - Multiscale Mechanical Modeling of Epoxy-Graphite Nanoplatelet Composites Using Asymptotic Homogenization Method (چکیده)
230 - بررسی نقش بندسارهای سنتی در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک (چکیده)
231 - The effects of periodic overloads on plastic zone and fatigue crack growth in Al 2024 –T4 using modified Wheeler model (چکیده)
232 - بررسی اثر اعمال اضافه¬بار بر رشد ترک خستگی با استفاده از قانون پاریس تعمیم یافته و مدل ویلر در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024 (چکیده)
233 - بررسی تأثیر بار ناگهانی در رشد ترک خستگی در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024 (چکیده)
234 - Design and Simulation of An Unequally Spaced Resonant Slotted-Waveguide Antenna Array Using Open-ended SIW Resonator (چکیده)
235 - بررسی سطح موفقیت مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کارآفرینی مناطق روستایی (چکیده)
236 - موانع و چالشهای زنان روستایی در ایجاد کسبوکارهای کوچک مطالعه موردی: دهستان پایینرخ شهرستان تربت حیدریه (چکیده)
237 - بررسی موانع و چالشهای مالی و بازاریابی کارآفرینی زنان روستایی )مطالعهی موردی: دهستان سرچهان، شهرستان بوانات( (چکیده)
238 - عوامل موثر بر معماری و طراحی و نقش آن در کیفیت مسکن روستایی (چکیده)
239 - بررسی اثر ضداکسنده حرارتی بر خواص و اثر دما و زمان پخت بر میزان شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصد های مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی (چکیده)
240 - پایش تغییرات متغیرهای هواشناسی بر نوسانات دبی و پیش بینی این تغییرات تحت شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
241 - آنالیز تصفیه پساب با استفاده از مدل CFD (چکیده)
242 - بررسی و اهمیت طراحی سیستم جمع آوری باران(RwH) (چکیده)
243 - بررسی اثر نوع و مقدار آغازگر پراکسیدی در شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصدهای مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی (چکیده)
244 - بررسی اثر مقدار سیلان در شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصدهای مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی (چکیده)
245 - POSITIVE BLOCK MATRICES (چکیده)
246 - A Note On The Stahl’s Theorem (چکیده)
247 - A Comparative Study for Modeling and Optimization of Surface Roughness in Milling Process Using Taguchi Technique and Simulating Annealing Algorithm (چکیده)
248 - مقایسه عملکرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی جوشکاری با الکترود تنگستن آلیاژ آلومینیوم 5052 (چکیده)
249 - بررسی پراکنش رشته فعالیت خدمات آموزشی و ارائه راهبردهای پروژه محور در مناطق 13 گانه شهرداری مشهد (چکیده)
250 - مقایسه اثرات نانوذرات و میکروذرات اکسید روی Zno بر روی برخی از صفات رویشی کلزا (چکیده)
251 - Drought Impacts on Water Resources in Iran (چکیده)
252 - بررسی پتانسیل جمع‌آوری آب باران از سطح ساختمان ها (مطالعه موردی: یکی از نواحی چندگانه شهردای مشهد) (چکیده)
253 - Heros in Modern Verse Drama of England and Egypt: The Similarities of Eliot’s Murder in the Cathedral and al-Sharqawi’s al-Husayn Revolutionary and Martyr (چکیده)
254 - شناسایی مؤلفه های بازخورد بر اساس الگوی سایبرنتیک (چکیده)
255 - بررسی نقش شیوه های فرزندپروری مادر بر رشد هیجانی کارکردی کودکان زیر سه ونیم سال (چکیده)
256 - بررسی جو سازمانی دانشگاه مازندران ازدیدگاه مدیران و اعضای هیات علمی (چکیده)
257 - جهت گیری هدفی و سلامت روان با میانجیگری هیجانات تحصیلی منفی فعال و غیرفعال (چکیده)
258 - اثربخشی کتاب تفکر و پژوهش بر ارتقای مهارت پژوهشی، روحیه پژوهشگری دانش آموزان ششم ابتدایی (چکیده)
259 - میزان انطباق آیین نامه های اصول اخلاق پژوهش دانشگاهی با آموزه های اخلاقی از منظر اسلام (چکیده)
260 - Satellite observations of mineral dust in the Sistan region (چکیده)
261 - THE ROLE OF RAINWATER HARVESTING TECHNIQUES ON PREPARATION OF WATER REQUIRED FOR VEGETATION IN ARID AND SEMI-ARID REGIONS (چکیده)
262 - گذری بر جایگاه آموزش زبان فارسی در مراکز علمی و دانشگاهی خارج از کشور (چکیده)
263 - وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ههای پاکستان (چکیده)
264 - فیلم ها و پوشش های امولسیونی: اجزا، ساختار، کاربردها (چکیده)
265 - تواﺑﻊ ﻣﺤﺪب، ﻣﻘﻌﺮ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﺪلﻫﺎی اقتصادی (چکیده)
266 - مطالعه ای ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﭘﯿﺸگیرانه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﯾک ﺑﺎر ﻣﺼﺮف و ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫا (چکیده)
267 - مدل های شکنندگی و خواص توزیعی آنها (چکیده)
268 - Optimum maintenance policy for a system with three types of failures (چکیده)
269 - The stress-strength reliability under the environmental factors (چکیده)
270 - بررسی تاثیر متغیرهای ارزش مشارکت الکترونیکی برمیزان مشارکت فعال شهروندان دراداره امورمحلی موردمطالعه: شهروندان منطقه 9شهرداری مشهد (چکیده)
271 - ارزیابی میزان آمادگی سازمان ها برای پیاده سازی فرآیند مدیریت دانش (مطالعه موردی) (چکیده)
272 - بررسی رابطه ی بین سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
273 - EVALUATION OF WALL HEAT FLUX BOUNDARY CONDITION IN DSMC IMPLEMENTED IN OPENFOAM (چکیده)
274 - GENERALIZED BERNOULLI TRIAL COLLISION SCHEME IN DSMC APPLIED TO NANOCAVITY FLOW (چکیده)
275 - ON THE EFFICIENT CONFIGURATIONS FOR RADIOMETRIC PUMPS (چکیده)
276 - مروری بر سیستمهای تشخیص خودکار آمبولی ریوی در تصاویر توموگرافی کامپیوتری آنژیو (چکیده)
277 - An Evaluation of the Coverage Region for Downlink Non-orthogonal Multiple Access (NOMA) Based on Power Allocation Factor (چکیده)
278 - بررسی تاثیر رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد مشتری از طریق وفاداری مشتریان در فروشگاه های آنلاین معتبر شهر مشهد (چکیده)
279 - بررسی تاثیر رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد مشتری از طریق اعتماد مشتریان در فروشگاه های آنلاین معتبر شهر مشهد (چکیده)
280 - بررسی تاثیر نگرش های شغلی بر رفتار تسهیم دانش( مطالعه موردی کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
281 - بررﺳﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﭼﺎﻟﯿﺪره از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن (چکیده)
282 - تأثیر کلانشهر مشهد بر تحولات کالبدی – فضایی روستاهای پیرامونی (چکیده)
283 - بررسی نقش سرمایه انسانی بر شکل گیری اقتصاد خلاق و کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بینالود) (چکیده)
284 - کنترل اینورترهای موازی با استفاده از روش کنترل ولتاژگرا و مدولاسیون بردار فضایی در حالت جزیره ای (چکیده)
285 - بررسی نقوش فرش پازیریک از منظر اسطوره شناسی (چکیده)
286 - اثر غلظت ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر تبادلات گازی و کلروفیل برگ سیب زمینی در مرحله غدهدهی (چکیده)
287 - اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی (چکیده)
288 - Modeling and control of inverted pendulum based on PWA-FUZZY approach (چکیده)
289 - Home Care Services Planning With Time Windows and Periodic Demands Under Continuity of Care (چکیده)
290 - Predictive controller Using modal series for DC/AC converters (چکیده)
291 - بررسی مولفه های بازی وارسازی بر کارایی شبکه های اجتماعی پیشنهاددهنده (چکیده)
292 - بررسی تاثیر اعتماد به دولت بر تمایل شهروندان به استفاده از خدمات دولت الکترونیک مورد مطالعه: شهرداری منطقه 10 مشهد (چکیده)
293 - تأثیرات متقابل امیر علیشیر نوایی و ملا حسین واعظ کاشفی (با تکیه بر نقش جامی بهعنوان حلقة واسط آنان) (چکیده)
294 - مدیریت انرژی خودروهای الکتریکی با هدف کاهش هزینههای بهرهبرداری و انتشار آلایندگی (چکیده)
295 - مدلسازی احتمالاتی خودروهای الکتریکی با هدف کاهش انتشار الایندگی (چکیده)
296 - تاثیر استفاده از لاکتوفرین و باکتری¬های Lactobacillus rhamnosus و Pediococcus acidilactici در جیره غذایی بر شاخص¬های تولید مثلی ماهی مولد کاراس طلایی (Carassius auratus). (چکیده)
297 - آدم شدن (خداباوری در روایتی پست مدرن و طنزآمیز از مهدی رجبی (چکیده)
298 - اندیشه سیاسی محمدتقی مصباح یزدی (چکیده)
299 - Muti-state systems: Concepts and some applications (چکیده)
300 - On invariant test with sequential order statistics: An open problem and some suggestions (چکیده)
301 - Random preventive maintenance under mixed effects (چکیده)
302 - Stratigraghy and Identifying Boundaries of Mozduran Formation with Magnetite Method in East Kopet-Dagh Basin (چکیده)
303 - میزان تأثیر سهامداران نهادی و مالکیت داخلی بر کاهش شدت مدیریت سود در شرکتهای ایران در مقایسه با شرکتهای خارجی: شواهدی از کاربرد تکنیک فراتحلیل (چکیده)
304 - بررسی تأثیر توانایی‌های مدیران بر مدیریت سود واقعی و تعهدی (چکیده)
305 - بررسی تغییرات مکانی و زمانی تراز آب زیرزمینی شهر مشهد (چکیده)
306 - Mechanical (tensile, hardness and fatigue ) behavior of the Al-Al 2 O 3 p composites fabricated by stir casting method (چکیده)
307 - TiC/CNT dual-nanoreinforced aluminum-matrix composite fabricated by a pressureless spark plasma sintering (SPS) method (چکیده)
308 - بررسی بازخورد های متفاوت تقنینی در حوزه جرایم اطفال و نوجوانان (چکیده)
309 - Extracellular biosynthesis of platinum nanoparticles using Supernatant and cell-free extract of Bacillus safensis MN18 (چکیده)
310 - QM/MM studies on the Zn(II)-DPA-protein as the biosensor of P-Tyr onion (چکیده)
311 - راهبردهای سیاس تگذاری چند سطحی برای کاهش پدیده کودکان کار در جامعه (چکیده)
312 - بررسی اثر کنترل هوای اولیه بر مصرف‌‌سوخت و میزان انتشار مونواکسیدکربن در اجاق زیست‌‌توده سوز میکروگازیفایر (چکیده)
313 - معرفی فناوری میکروگازیفیکاسیون و بررسی جایگاه آن برای تامین انرژی پخت وپز خانگی در ایران (چکیده)
314 - A numerical investigation on preparation parameters for restoring premolars (چکیده)
315 - Serotonin, Vo2max and central fatigue responses to ascent to high altitude with different intensities in male & female nonprofessional climber (چکیده)
316 - Comparing effects of ascent to three thousand altitude with three different intensity on peripheral fatigue, HIF-1a,LDH, CK, LA,Vo2max in male and female nonprofessional climber (چکیده)
317 - Effect of intensity of ascent to high altitude on HIf-1a, EPO, Hb, HCT and vo2max in male & female nonprofessional climber (چکیده)
318 - RESPONSE OF HIF-1ALFA, VEGF AND VO2MAX TO THREE DIFFERENT INTENSITY ASCENDING TO HIGH ALTITUDE IN MALE & FEMALE NONPROFESSIONAL CLIMBER (چکیده)
319 - برآورد سهم نسبی کارآفرینی سازمانی از میزان مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان یزد (چکیده)
320 - ارزیابی میزان استخراج بیواتانول از ضایعات طالبی )رقم مگسی نیشابوری( توسط دستگاه استخراج بیواتانول (چکیده)
321 - ارزیابی و اندازه گیری میزان بیواتانول استخراج شده از ضایعات خربزه(رقم قصری) (چکیده)
322 - مطالعه ریز رخساره ها و محیط رسوبگذاری سازند مزدوران در شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
323 - بررسی تغییرات عمقی سازند آب تلخ در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
324 - Optimization of qPCR condition for some specific genes of equine mesenchymal stem cells (چکیده)
325 - Inhibitory effects of mesenchymal stem cells on neutrophil apoptosis (چکیده)
326 - Improved bone regeneration using cell-coated scaffolds (چکیده)
327 - The Effect of Scaffold Composition on Bone Regeneration (چکیده)
328 - بررسی تاثیراستخراج گیاهی تشدید شده با EDTA و اسید سیتریک برکیفیت یک خاک آلوده به سرب (چکیده)
329 - اثر سن شروع مصرف مواد، نوع ماده مصرفی و مصرف یگانه و ترکیبی مواد بر رفتارهای پرخطر رانندگی، تصادفات و جریمه¬های رانندگی (چکیده)
330 - ارزیابی بهینه سازی اختصاص کاربری زمین شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان (چکیده)
331 - تشخیص لیستریا مونوسایتوژنز در ساندویچ های سرد و گرم عرضه شده در سطح شهر مشهد به روش مولتی پلکس PCR (چکیده)
332 - بهینه سازی فرآیند آبگیری اسمزی و مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی خشک ‏کردن با هوای‏ داغ گوشت شترمرغ (چکیده)
333 - الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات در طراحی تزویج گر جهتی پلاسمونیک (چکیده)
334 - رابطه کیفیت حسابرسی با کیفیت حسابداری (چکیده)
335 - استخراج رنگدانه کلورفیل a از ریزجلبک کلرلا کشت شده در فاضلاب شهری مشهد (چکیده)
336 - معرفی کمربند لاتریتی جاجرم – اسفراین در شمال شرق ایران با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی و داده¬های ماهواره¬ای (چکیده)
337 - معرفی کمربند لاتریتی جاجرم – اسفراین در شمال شرق ایران با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی و داده¬های ماهواره¬ای (چکیده)
338 - AXISYMMETRIC AND THREE-DIMENSIONAL FLOW SIMULATION OF A MIXED COMPRESSION SUPERSONIC AIR INTAKE (چکیده)
339 - تاثیر فرهنگ و همگرایی بازار بر استراتژی های تبلیغات بین المللی (چکیده)
340 - ارائه مدل مفهومی به منظور بررسی رابطة تصویر ذهنی کشور مبدا و کیفیت رابطه بر تصویر برند با در نظر گرفتن نقش واسطهگری ارزش نام تجاری(برند) (چکیده)
341 - خصوصیات مکانیکی بتن با الیاف ترکیبی (چکیده)
342 - Biosynthesis of Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) by Bacillus safensis MN18 isolated from the Caspian Sea (چکیده)
343 - Antimicrobial and anticancer effects of the pigments extracted from yeasts isolated from Persian Gulf shrimp( Litopenaeus vannamei) (چکیده)
344 - Evaluation of resistance to telluride potassium salt and potential synthesizing tellurium nanoparticles by some of the salt-loving archaea, marine bacteria and luminescence (چکیده)
345 - lمعرفی کمربند لاتریتی جاجرم-اسفراین در شمال شرق ایران با استفاده از شواهد ژئوشیمیائی و دادههای ماهوارهای (چکیده)
346 - روشی نوین به منظور استخراج اطلس احتمالاتی برای حفرههای قلبی در تصاویر اکوکاردیوگرافی (چکیده)
347 - Estimate Human-Force from sEMG signals for a Lower-Limb Rehabilitation Robot (چکیده)
348 - Jordan structures and generalized Jordan derivations (چکیده)
349 - بررسی اثر تقسیم ریشه و تاریخ های مختلف کاشت بر روی عملکرد گونه مریم گلی دارویی (Salvia officinalis) (چکیده)
350 - بررسی امکان نسبی تکثیر گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) از طریق تقسیم ریشه و اثر تاریخ کاشت بر پایه های حاصل از تکثیر (چکیده)
351 - بررسی اثر سیستمهای مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیه ای بر میزان تنفس خاک و برخی صفات زراعی گیاه ذرت در مرحله تاسل دهی (چکیده)
352 - مطالعه آناتومی و بافت شناسی غده آدرنال در مرغ مروارید بالغ (چکیده)
353 - مطالعه آناتومی و مورفولوژی زبان در مرغ شاخدار (چکیده)
354 - بررسی تحلیلی روند سریهای زمانی مالی دربورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
355 - بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (چکیده)
356 - سیر تطوّر و تحوّل آرایه‌ی حسن تعلیل در آثار بلاغی عربی و فارسی (چکیده)
357 - شناسایی و جداسازی گونه های لیستریا از غذاهای آماده مصرف سطح شهرستان مشهد (چکیده)
358 - الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در لیستریا های جداشده از غذاهای آماده مصرف عرضه شده در سطح شهر مشهد (چکیده)
359 - بررسی خصوصیات مواد معادل بافت فانتوم فیزیکی در تصویربرداری تشخیصی (چکیده)
360 - ESTIMATION OF STRESS-STRENGTH RELIABILITY FOR THE PARETO DISTRIBUTION IN THE PRESENCE OF OUTLIERS (چکیده)
361 - New single-enantiomer, racemic and diastereomer phosphorus-nitrogen compounds (چکیده)
362 - Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of rac-(C6H5O)(cyclo-C6H11NH)P(O)NH(2, 2 (CH3)2C3H4)NHP(O)(OC6H5)(NH-cyclo-C6H11) mixed-amidophosphinate (چکیده)
363 - تخمین عمق آبشستگی در گروه پایه ها به کمک روشهای رگرسیون و ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
364 - حساسیت ماکروبنتوزها به آلودگی و نقش آن ها در ارزیابی سلامت اکوسیستم های آبی (چکیده)
365 - ارزیابی سلامت رودخانه ها با استفاده از شاخص های زیستی (چکیده)
366 - بررسی شاخص های زیستی گروه های تغذیه ای بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه ارتکند (چکیده)
367 - بررسی انعطاف پذیری ریختی موجودات آبزی در پاسخ به شرایط محیطی (چکیده)
368 - بررسی تنوع ژنتیکی سه جمعیت از قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از توالی یابی mt-DNA (چکیده)
369 - The first two single-enantiomer (RR and SS) phosphoric triamide structures (چکیده)
370 - Synthesis and characterization of a new phosphoramide, [C6H5O]2P(O)[NH(N2C4H8)CH3] (چکیده)
371 - Synthesis, spectral properties and DFT/TD-DFT investigation on the electronic structure of O,O'-diethyl(3,4-dimethylanilin-1-yl) thiophosphonate (چکیده)
372 - Synthesisand X-Ray Crystal Structure of (C6H5C(O)NH)P(O)(NHC6H4-4-Cl)2, (CH3)2NC(O)H (چکیده)
373 - Translating Culture-Specific Items in Children’s Literature: Two Persian Translations of Alice’s Adventures in the Wonderland (چکیده)
374 - Disparate Permian-Triassic carbonate-carbon isotope trends explained by a diagenetic model forced with spatially heterogeneous organic matter fluxes (چکیده)
375 - New phosphorus (V) – nitrogen compounds: synthesis, spectroscopic characterization and X-ray crystallography studies (چکیده)
376 - کاربرد بسته بندی اتمسفر اصلاح شده در افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت خرمای برحی (چکیده)
377 - استفاده از ژل آلوئه ورا به عنوان یک ترکیب فراسودمند (چکیده)
378 - بررسی نقش و جایگاه کار معنادار در ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان (چکیده)
379 - بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر (چکیده)
380 - Homotopy Perturbation Method to Study Flow and Heat Transfer of a Modified Second Grade Fluid over a Porous Plate (چکیده)
381 - تاثیر مدال کیمیا علیزاده بر انگیزه ورزشی دختران ورزشکار شهر مشهد (چکیده)
382 - The effect of pH and time on gravitational sedimentation of microalgae Chlorella sp (چکیده)
383 - Pore-scale Simulation of Coupled Two-phase Flow and Heat Transfer through Dual-Permeability Porous Medium (چکیده)
384 - The role of massive stars and clusters in the evolution of KH instabilities in molecular clouds (چکیده)
385 - "اخلاق" مهمترین پناه¬گاه بشر در محافظت از آسیب¬های فضای مجازی (چکیده)
386 - Manifestation of Western-Culture Dominance in ‘Top-Notch’ Series: A Critical Discourse Analysis Approach (چکیده)
387 - Does Metadiscourse Indicate Writing Quality? A Case of Argumentative Essays by EFL Learners Ahmad Ansarifar (چکیده)
388 - بررسی تاثیرمنابع شغلی بر عملکرد فردی کارکنان سازمان آب عراق (چکیده)
389 - بررسی تاثیر مطالبات شغلی بر فرسودگی شغلی وتعهد سازمانی در میان کارکنان سازمان آب عراق (چکیده)
390 - Pore-level Influence of Wettability on Counter-current Spontaneous Imbibition (چکیده)
391 - ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصاره متانولی کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز بومی خراسان رضوی بر سویه های اشرشیاکلی و سالمونلا (چکیده)
392 - بررسی اثر سیپروفلوکساسین بر حیات سلولی، قدرت کلنیزایی و مهاجرت سلولهای سرطان پروستات انسان (چکیده)
393 - بررسی اثر آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین بر حیات و میزان مهاجرت سلولی سلولهای سرطان ملانوما انسان (چکیده)
394 - FPGA Implementation of a Short Read Mapping Accelerator (چکیده)
395 - بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات زیست فعال پوست انگور سیاه سردشت با استفاده از امواج فراصوت (چکیده)
396 - کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات زیست فعال پوست انگور سیاه سردشت به روش ماسراسیون (چکیده)
397 - پیش بینی آمادگی اعتیاد به اینترنت بر اساس سبک تربیتی والدین و جو روانی – اجتماعی کلاس در دانش آموزان (چکیده)
398 - ردپای عشق در اشعار عبدالوهاب البیاتی و صلاح عبدالصبور (چکیده)
399 - بررسی و تحلیل نوستالژی در اندیشه صلاح عبدالصبور و اخوان ثالث (چکیده)
400 - Evaluation of a New Collision Partner Selection Scheme in the Framework of the Direct Simulation Monte Carlo (DSMC) (چکیده)
401 - ارزیابی تانسور تنش مقیاسهای زیرشبکهای با مدل گرادیانی بهبود یافته در جریان کانال آشفته (چکیده)
402 - Evaluation of the Anisotropic Minimum-Dissipation (AMD) Subgrid Scale Model in Treating Channel Flows Using OpenFOAM (چکیده)
403 - Mass flow rate prediction of temperature-driven gas flows through divergence micro/nanochannels (چکیده)
404 - Gas Separation Between Asymmetrically Structured Walls (چکیده)
405 - مکان یابی محل دفن زباله های شهری برای شهر تربت جام با استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (چکیده)
406 - طراحی و ساخت رادار دهانه ترکیبی به کمک FPGA با تاکید بر طراحی سخت افزار (چکیده)
407 - طراحی و ساخت رادار دهانه ترکیبی به کمک FPGA با تاکید بر طراحی سخت افزار (چکیده)
408 - طراحی و ساخت رادار دهانه ترکیبی به کمک FPGA با تاکید بر قسمت پردازش سیگنال در پروسسور FPGA (چکیده)
409 - استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت و تحلیل فضایی مبلمان پارک (نمونه موردی: پارک ملت مشهد) (چکیده)
410 - Guanidinoacetic acid supplementation improves feed conversion in broilers subjected to heat stress (چکیده)
411 - Super Resolution on The Centroid Reference Grid (چکیده)
412 - Joint Image Registration and Super-Resolution Based on Combinational Coefficient Matrix (چکیده)
413 - The Effect of aeration rate on growth and lipid content of Chlorella vulgaris microalgae in a flat plate photobioreactor (چکیده)
414 - EVALUATION OF ANTIOXIDANT PROPERTIES AND TOTAL PHENOLIC OF HYDROALCOHOLIC EXTRACT OF SAFFRON PETAL (چکیده)
415 - مدیریت ریسک سازمانی با رویکرد فرایندی (چکیده)
416 - A new analytical method for stress analysis of finite plates with circular cutout (چکیده)
417 - بررسی تحلیلی جدایش بین فازی در نانوکامپوزیت پلیمری تقویت شده با گرافن با استفاده از مدل ناحیه ی چسبناک (چکیده)
418 - بررسی تجربی و عددی تعیین ضریب شدت تنش نوک ترک در صفحه دارای گشودگی دایره¬ای از جنس فولاد Ck45 (چکیده)
419 - بررسی جدایش بین فازی در نانوکامپوزیت گرافن/اپوکسی با استفاده از مدل های تاخیر برشی و ناحیه ی چسبناک (چکیده)
420 - THE EVALUATION OF BALANGU (LALLEMANTIA ROYLEANA BENTH.) GROWTH AND YIELD INTERCROPPING WITH CHICKPEA (CICER ARIETINUM L.) (چکیده)
421 - بررسی مزیت نسبی صادرات آلوی کشورهای عمده تولیدکننده آلو (چکیده)
422 - تولید بیومتان از هضم بی هوازی محتویات شکمبه و پودر خون در شرایط مزوفیلیک (چکیده)
423 - مدلسازی و تحلیل امنیت استاتیکی ولتاژ درشبکه قدرت با در نظر گرفتن ضریب همبستگی میان مزارع بادی با نفوذ گسترده (چکیده)
424 - Effect of sulfur amino acid sources on performance of chronic cyclic heat stressed finisher broilers (چکیده)
425 - معناشناسی ارث در قران کریم مبتنی بر تحلیل های ریشه شناختی (چکیده)
426 - دوره العدل فی الحضاره الاسلامیه (چکیده)
427 - Android application for mobile phones to communicate with Glove pattern and the FUM BIONIC HAND (چکیده)
428 - تشخیص نوع گرفتن اشیا توسط پروتز مصنوعی FUM Bionic Handبه وسیله RFID (چکیده)
429 - کنترل ترکیبی نیرو –موقعیت پروتز دست مصنوعی با یک درجه آزادی (چکیده)
430 - طراحی و ساخت پروتز دست مصنوعی Hand Bionic FUM (چکیده)
431 - Simplifying user interaction solutions for the FUM Bionic Hand-I (چکیده)
432 - مطالعه تئوری جذب هیدروژن بر روی صفحات گرافنی جایگزین شده به صورت همزمان با اتم های نیتروژن ، بور و پالادیوم (چکیده)
433 - فلسفه اخلاقی جامعه عادلانه مبتنی بر تعریف فضایل انسانی در حکمت متعالیه (چکیده)
434 - سنتز زیستی نانو ذرات اکسید مس با باکتری لومینسانسNRLL B-11177 Vibrio fischeri و بررسی خواص ضد باکتریایی آن‌ها (چکیده)
435 - ماکروفسیلهای گیاهی انتهای تریاس پسین ـ ژوراسیک میانی در برش ده‌شیخ (شمال کرمان) (چکیده)
436 - آموزش ارتباط مراقبتی به دانشجومعلمان (چکیده)
437 - Assessing Pragmatic Language Skills in Pre-School Hearing-Impaired Children and Their Hearing Peers (چکیده)
438 - نگاهی به سیر تحول نشانه های نگارشی در خط فارسی (چکیده)
439 - Silver Nitrate in Alleviation of Leaf Chlorosis During In vitro Propagation of Rosa hybrida CV. Red One (چکیده)
440 - Sedimentology of a transgressive mixed‐energy (wave/tide‐dominated) estuary, Upper Devonian Geirud Formation (Alborz Basin, northern Iran) (چکیده)
441 - بهینه سازی تولید آنزیم کراتیناز در سویه FUM.120 (چکیده)
442 - Seed Germination of Climacopteracrassa, a potential native bedding plant, under Salinity, Drought and Heavy Metal Stresses (چکیده)
443 - Introduction the Potential Wild Plant Species of Iran as a Source of New Ornamentals (چکیده)
444 - Salinity Stress Tolerance Evaluation of a Native Shrub (Nitraria schoberi) for Use in Urban Landscape (چکیده)
445 - Potential Use of Wild Allium Germplasms as Native Ornamental Species in Iran (چکیده)
446 - Closed form Formula for Longitudinal Slot of LWAs with Minimum Side Lobe Level (چکیده)
447 - بررسی عددی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر شیرین سازی گاز در برج جذب واحد شیرین سازی گاز پالایشگاه هفتم پارس جنوبی (چکیده)
448 - کنترل موجودی شبکه خرده‌فروشان با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت تامین (چکیده)
449 - عوامل مؤثر بر تعامل کودک و محیط در فضای باز مجموعه های مسکونی (چکیده)
450 - The effect of pH buffering on biomass and lipid production by Chlorella sp microalgae in a flat plate photobioreactor (چکیده)
451 - Influence of Reaction Time of Direct Transesterification on Biodiesel Production Yield (چکیده)
452 - بررسی میزان موفقیت رسانه ملی در راستای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (چکیده)
453 - Bandwidth Enhancement of the SIW Cavity Backed Slot Antennas Using Symmetric Circular Perturbation (چکیده)
454 - Generic continuity of KC-functions (چکیده)
455 - بررسی پارامترهای رسوب شناسی نبکاهای دشت شهداد واقع در شرق کرمان (چکیده)
456 - طبقه بندی و منشأ دولومیتهای سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان چهار بیشه (چکیده)
457 - ژئوشیمی عناصر اصلی و برخاستگاه رسوبات رودخانه راین واقع در جنوب شرق کرمان (چکیده)
458 - تاثیر رخساره های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر روند منحنی های فشار موئینه، سازند آسماری، میدان نفتی آغاجاری (چکیده)
459 - The influence of minerals on antibacterial secondary metabolite production by Streptomyces sp.ACS 116 isolated from Man Sea (چکیده)
460 - چینه سنگی و محیط رسوبی سازند سرخ شیل در بلوک طبس، شرق ایران مرکزی (چکیده)
461 - Tracking error minimization in multi-loop control of UPS inverters using the reference frame transformation (چکیده)
462 - A single-phase cascaded multilevel inverter composed of four-level sub-multilevel cells (چکیده)
463 - A single-stage ballast for HID lamps with a buck chopper integrated direct matrix converter (چکیده)
464 - Le rôle des indications scéniques dans les activités théâtrales comme un outil au service de l’apprentissage du FLE (چکیده)
465 - واقعیت مجازی: فرصتها و چالشها در معماری (چکیده)
466 - بررسی وضعیت دمایی کلانشهر مشهد در پایان قرن 21 از منظر پدیده گرمایش جهانی (چکیده)
467 - ژئوشیمی رسوبات سیلیسی کلاستیک رودخانه بندان در شرق ایران به منظور تعیین منشاء رسوبات و تاثیر آن بر آلودگیهای زیست محیطی دریاچه هامون (چکیده)
468 - لزوم استفاده از خطوط کنترل کننده زمانی در مطالعات مخزنی و تطابق چینهای ( مطالعه موردی : بررسی تغییرات رخسارهای مخزن آسماری در میدانهای آغاجاری، پازنان و رگ سفید) (چکیده)
469 - فرایندهای رسوبی کنترل کننده پتانسیل مخزنی سازند شوریجه در شرق کپهداغ (چکیده)
470 - فرایندهای دیاژنتیک و ژئوشیمی ایزوتوپی دولومیت های توالی رسوبی کرتاسه پایینی در برش چمن بید (غرب حوضه رسوبی کپه داغ) (چکیده)
471 - خصوصیات ژئوشیمیائی وپتروفیزیکی مخزن آسماری میدان مارون ،جنوبغربی ایران (چکیده)
472 - فرایندهای دیاژنزی مؤثر بر سازند سروک در تاقدیس درمدان (زاگرس، فارس) (چکیده)
473 - طبقهبندی و مکانیسم تشکیل رخسارههای توفای ناحیه آبگرم، شمال شرق ایران (چکیده)
474 - بررسی نقش استیلولیتی شدن در تراوایی سنگهای کربناته کانسار ایرانکوه، جنوب اصفهان (چکیده)
475 - تاثیر دیاژنز برخصوصیات پتروفیزیکی مخزن آسماری میدان مارون ،جنوبغربی ایران (چکیده)
476 - ادغام داده های رسوب شناسی و ایکنولوژیکی برای تعیین چارچوب چینهنگاری سکانسی (سازند لشکرک، البرز مرکزی) (چکیده)
477 - مکانیزم جریمه برای نودهای مخرب در یک شبکه مبتنی بر اینترنت اشیاء با رویکرد مبتنی بر تئوری بازیها (چکیده)
478 - پروتکل¬های لایه کاربرد اینترنت اشیاء (چکیده)
479 - بررسی عوامل موثر بر شکست لوله های پلی اتیلن و پیش بینی عمر لوله پلی اتیلن با استفاده از روش عصبی – فازی (چکیده)
480 - مطالعه عددی یک بعدی جریان های گلی با استفاده از روش های با قدرت تفکیک بالا (چکیده)
481 - کاهش مصرف انرژی و دمای پردازنده‌های چندهسته‌ای برای زمانبند ربایش کار در اجرای برنامه‌های موازی (چکیده)
482 - مدیریت پویای دمای پردازنده‌های چندهسته‌ای در سطح سیستم‌عامل برای زمانبند ربایش کار زبان‌های موازی (چکیده)
483 - مدلی برای تخمین انرژی-کارایی برای برنامه‌های موازی مبتنی بر چارچوب Phoenix++ (چکیده)
484 - مقایسه بین داربست¬های طبیعی و سنتزی مورد استفاده در مهندسی بافت (چکیده)
485 - بیان هویت در معماری معاصر ایران با تاکید بر سازه گرایی (چکیده)
486 - تعیین الگوی بهینه بافت در طراحی مجتمع مسکونی در اقلیم گرم و مرطوب نمونه موردی: عسلویه، استان بوشهر (چکیده)
487 - تخمیر آّب هویج با استفاده از پروبیوتیک ها (چکیده)
488 - تحلیل پایداری نانو ورق های ساخته شده از گرافین با لایه های پیزوالکتریک براساس تئوری های تغییر شکل برشی و عمودی و الاستیسیته غیرمحلی (چکیده)
489 - طراحی فیلتر تنظیم پذیر دو بعدی مبتنی بر تشدید مدهای هدایتی (چکیده)
490 - بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه برند مواد غذایی بر ترجیح برند با نقش واسط ریسک فیزیکی درک شده و ارزش درک شده برند (مورد مطالعه: مشتریان فست فودهای سطح شهر مشهد) (چکیده)
491 - ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای مسئله برنامه ریزی خدمات مراقبت خانگی با رعایت معیارهای کیفت درمان (چکیده)
492 - تاثیر توافق هسته ای در تضعیف پروزه ایران هراسی در فضای بین المللی بر اساس سازه انگاری (چکیده)
493 - بهینه سازی سازه های فضاکار چلیکی دولایه با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO) (چکیده)
494 - اندیشه سیاسی محمدتقی مصباح یزدی (چکیده)
495 - Input Impedance of Rectangular Substrate Integrated Waveguide (SIW) Cavity Backed Slot Antennas (چکیده)
496 - شناسایی تنگناها و افزایش ظرفیت واحدهای تصفیه گاز شرکت پالایش گاز شهید‌هاشمی‌ن‍ژاد (چکیده)
497 - بهینه‌سازی فرآیندی واحدهای تصفیه گاز شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌ن‍ژاد (چکیده)
498 - تعیین ساختار کنترلی خودبهینه واحد شیرین سازی پالایشگاه گاز بیدبلند (چکیده)
499 - Effect of Aligning Characteristics of Top managers with Strategic Orientation on Organizational Performance (چکیده)
500 - بررسی تاثیر استفاده از قیر امولسیون کاتیونیک به عنوان افزودنی روی خواص بتن غلتکی تازه (چکیده)
501 - بررسی ارتباط بین فراوانی وقوع توفان‌های تندری و روند دما در شهر مشهد (چکیده)
502 - Assistive Control of a Compliantly Actuated Single Axis Stage (چکیده)
503 - System identification of a linear series elastic actuator using a recursive taguchi-based algorithm (چکیده)
504 - A Comparative Study of the Modern and Lower Class Woman in Fitzgerald's The Great Gatsby and Mahfouz's Midaq Ally (چکیده)
505 - WHEN ARAB DRAMA REDEFINES THE FRENCH THEATEROF THE ABSURD: A COMPARATIVE STUDY OF AL HAKIM'S THE TREE CLIMBER AND SAMUEL BECKETT'S WAITING FOR GODOT (چکیده)
506 - Propagating Feminism: A Comparative Perspective of Western and Eastern Feminism in Wollstonecraft’s Maria and El Saadawi’sWoman at Point Zero (چکیده)
507 - Delineating Female Characters in Wollstonecraft’s Maria and El Saadawi’s Woman at Point Zero: A Comparative Study (چکیده)
508 - Can Virtual Water Trade Solve the World’s Water Crisis? (چکیده)
509 - نقش قارچ های میکوریزی آربسکولار در کنترل بیمارگرهای خاکزی (چکیده)
510 - روش بارش ماسه جهت بازسازی نمونههای ماسهای برای استفاده در مدلهای آزمایشگاهی (چکیده)
511 - Study on the Impact Strength, Tensile and Hardness of Polypropylene/Polyethylene Ternary Alloys (چکیده)
512 - Study on the Impact Strength, Tensile and Hardness of Polypropylene/Polyethylene Binary Alloys (چکیده)
513 - شفافیت اطلاعاتی و کیفیت خدمات حسابرسی؛ شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
514 - مدل سازی فیزیکی و بررسی تاثیر مشخصه های هیدرولیکی سیلاب سریع بر تلفات انتقال در آبراهه نفوذپذیر (رودخانه های فصلی) (چکیده)
515 - اعتبارسنجی برخی از روش های پیش بینی عمق تعادل حفره آبشستگی (چکیده)
516 - میکسوتروفی، رویکردی برای بهبود کمیت و کیفیت لیپید حاصل از جلبک سبز تتراسلمیس به عنوان منبع تولید بیودیزل (چکیده)
517 - شناسایی و تحلیل فرصت های توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی مطالعه موردی: بخش رضویه شهرستان مشهد (چکیده)
518 - بررسی کیفیت زندگی حاشیه نشینان شهر مشهد (مطالعه موردی: روستاهای دهرود، همت آباد، گرجی سفلی) (چکیده)
519 - ارزیابی قابلیت اطمینان بوستر ترمز خلأیی در خودروهای سواری (چکیده)
520 - بکارگیری الگوریتم تبرید تدریجی در تحلیل و طراحی بهین فرآیند جتآب در برشکاری فولادهای آلیاژی (چکیده)
521 - بازیافت شیمیایی لاستیک ها،اخرین یافته ها (چکیده)
522 - ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮوﻟﻮژﯾﮏ آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪﯾﯽ در ﺑﯿﻤﺎران اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ ﺑﺴﺘﺮی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ، اﯾﺮان (چکیده)
523 - بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی (چکیده)
524 - تجزیه و تحلیل 360 درجه کسب و کار و عناصر آن (چکیده)
525 - بررسی عوامل موثر بر افتخار به برند به واسطه رفتار شهروندی برند (چکیده)
526 - بررسی اثر ضد باکتری تعدادی عصاره گیاهی در کنترل بیماری باکتریایی آتشک درختان میوه دانهدار در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
527 - cancer stem cell as one of the most important causes of cancer metastasis (چکیده)
528 - stem cells and their role in the treatment of breast cancer (چکیده)
529 - چارچوب مدیریت رخداد امنیت اطلاعات در محیط‌های مبتنی بر هوشمندی (چکیده)
530 - سیر تطور جریان حلمانیه (چکیده)
531 - عوامل اثرگذار بر اثربخشی حسابرسی داخلی )مطالعه موردی:آستان قدس رضوی( (چکیده)
532 - « مفهوم متناقض‌نمایِ کشفِ روحانی و بازشناسیِ آن در پرتویِ دیدگاه ابن‌عربی» (چکیده)
533 - «تصویرپردازی به مثابه شخصیت‌پردازی؛ سیمای ارمنستان در رمانِ «چراغ‌ها را من خاموش ‌می‌کنم» از زویا پیرزاد» (چکیده)
534 - تاثیر رقابت در بازار حسابرسی بر کیفیت حسابرسی: نقش اندازه بازار حسابرسی (چکیده)
535 - فرم به مثابه محتوا در ترکیب‌بند جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی (چکیده)
536 - تاثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر حق الزحمه حسابرس (چکیده)
537 - بررسی اثر نقدینگی سهام و حاکمیت شرکتی بر اجتناب از مالیات (چکیده)
538 - SATELLITE MONITORING OF DUST STORMS OVER SOUTHWEST ASIA (چکیده)
539 - ​ Evaluation of the effectiveness of Google Scholar in authors' information retrieval (چکیده)
540 - تاثیر نانولوله های عامل دار شده ی غیر کوالانسی بر خنک کاری روغن ترانسفورماتور های الکتریک (چکیده)
541 - عامل دار کردن نانولوله های کربنی با استئاریک اسید و تاثیر ضریب هدایت حرارتی آن بر عملکرد روغن ترانسفورماتور در بهبود انتقال نیرو (چکیده)
542 - بررسی فرآیند کشش عمیق ورق کامپوزیتی الیاف شیشه/ پی وی سی 1 در دماهای مختلف با استفاده از روش تجربی (چکیده)
543 - تعیین میزان شیوع کلامیدیاپسیتاسی در طوطی های به ظاهر سالم در شهر مشهد (چکیده)
544 - بررسی میزان انطباق‌پذیری زبان اردو با فرضیه زبان‌شناختی پی‌جین و کریول (چکیده)
545 - بررسی چیلر خورشیدی جهت بهینه سازی مصرف در تهویه مطبوع ساختمان (چکیده)
546 - بهینه سازی فرایند تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع با استفاده از کاتالیست آهن در راکتور فیشر-تروپش با تاکید بر مصرف کربن دی اکسید (چکیده)
547 - تحلیل خطر واحدهای کلرزنی تصفیه آب به روش‌های FMEA و FTA، اولویت بندی فاکتورهای مؤثر به روش‌های آنتروپی شانون و SAW و ارائه مدلی جهت نظارت و کنترل ایمنی به روش PetriNet (چکیده)
548 - راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از طراحی نورگیرهای طبیعی (چکیده)
549 - اب مجازی در صنعت ساخت و ساز(با بررسی کشورهای چین، هند و استرالیا) (چکیده)
550 - زیر‌ساخت‌های تامین آب پایدار (با باز‌مطالعه تجربیات شهر‌های سبز) (چکیده)
551 - ارزیابی جنبه­ های سلامت اکوسیستم و راه­کارهای ارتقاء آن در بوم­ نظام­های زراعی (چکیده)
552 - تاملی برقلمروهای فضایی مسکن تعامل گرا (چکیده)
553 - بررسی لزوم انطباق فضای آموزشی با محتوای آموزشی (چکیده)
554 - نگاهی نو به حیاط، بازآفرینی حس تعلق خاطر به مکان در یک خانه ایرانی (چکیده)
555 - بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی (چکیده)
556 - مدلسازی توزیع مکانی آلودگی هوا در فصول مختلف سال، و تاثیرپذیری آن از کاربری اراضی شهر مشهد با استفاده از GIS (چکیده)
557 - مدلسازی تاثیر کاربری اراضی بر توزیع مکانی آلودگی هوا توسط GIS (چکیده)
558 - بررسی استفاده ازسیستم کنترل هوشمند درساختمان برای بهینه سازی مصرف انرژی (چکیده)
559 - کاربرد انرژی خورشیدی به عنوان یک انرژی سازگار با محیط زیست در گرمایش و سرمایش ساختمان (چکیده)
560 - Nonlinear Free Vibration of Functionally Graded Piezomagnetoelastic Energy Harvester (چکیده)
561 - An Experimental Investigation on the Generation of a Stable Arch in Granular Materials Using a Developed Trapdoor Apparatus (چکیده)
562 - مدلسازی آزمون سه محوری زهکشی شده بر روی رس نرم با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک سخت شونده (چکیده)
563 - Reverse Time Migration with Coherent Stacking - A Successful Application on Land Data with Rough Topographyy (چکیده)
564 - تأثیر یک جلسه تمرین واماندهساز به همراه مکمل دهی بتا-آلانین، بر مراحل ایزوکپنیک بافری، هیپوکپنیک پرتهویه ای و رکورد شناگران مرد (چکیده)
565 - Emotioncy: A Concept to Explain the Origin of Personality Traits (چکیده)
566 - بررسی اثر تلرانس بر فاکتور شدت تنش و عمر خستگی اتصال لبه ای پرچ با صفحات از جنس آلومینیوم 2224 به کمک تحلیل اجزای محدود و معیارSWT (چکیده)
567 - سنتز زیستی نانوذرات اکسیدروی با باکتری دریایی Marinobacter adhaerens (چکیده)
568 - رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
569 - تاثیر نوع نشاسته و مقدارگلیسرول بر خواص کششی و جذب رطوبت فیلم نشاسته های گرمانرم تهیه شده به روش اختلاط مذاب (چکیده)
570 - مدل سازی المان محدود خشک شدن همرفتی موز با اثر چروکیدگی شعاعی به روش اویلر-لاگرانژ دلخواه (چکیده)
571 - نقش خودتنظیمی در فعالیت های پژوهشی: مروری بر مدل های خودتنظیمی (چکیده)
572 - رابطه بین خودتنظیمی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
573 - زیست چینه نگاری سازند آب تلخ بر مبنای روزن داران شناور در برش روستان آب تلخ (چکیده)
574 - Continuous wavelet transform on a quaternionic Hilbert space (چکیده)
575 - بررسی ریزشوندگی به سمت پایین دست در گراول های رودخانه راین واقع در جنوب شرق کرمان (چکیده)
576 - تحلیل کمیت و کیفیت بهره برداری گونه های دارویی از مراتع شهرستان چناران (چکیده)
577 - بررسی فاکتورهای شدت تنش و زاویه رشد ترک برحسب نسبت تنش در آلومینیوم 2024 تحت بارگذاری دومحوره در فازهای مختلف (چکیده)
578 - جذب آلاینده های نفتی از سطح آب با استفاده از کامپوزیت سیلیکا آیروژل- خاک رس (چکیده)
579 - اصول طراحی تماس های اجتماعی با توجه به بافت مسکونی روستای تاریخی ازغد به عنوان گونه ای از خانه های جمعی (چکیده)
580 - ارائه‌ی دستورالعمل‌های طراحی، به منظور افزایش تعاملات اجتماعی در اقامتگاه‌های دانشجویی(بر پایه‌ی مطالعات روان‌شناسی اجتماعی در زمینه‌ی گروه‌های اجتماعی) (چکیده)
581 - تبیین و بازنگری عوامل کالبدی موثر بر تعلق پذیری در محیط های آموزشی (چکیده)
582 - A comparative numerical study on Freeway weaving area using a multi-class first-order macroscopic model (چکیده)
583 - بررسی کاربرد پردازش تصویر در ارزیابی ریز ساختار بستنی (چکیده)
584 - نهضت آهستگی و تغییر در آموزش و پرورش ایران (چکیده)
585 - ارزیابی نقش نانو مواد تغییر فاز دهنده در سرمایش غیر فعال و کاهش مصرف انرژی در ساختمان (چکیده)
586 - بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سبک های مقابله ای ناکارآمد معلولان جسمی حرکتی شهر مشهد در سال 1394 (چکیده)
587 - Monovalent cation effects on conformation of glucose oxidase enzyme (چکیده)
588 - The effects of removal of manganese ions on the structure of the enzyme chloroperoxidase (چکیده)
589 - شبیه سازی دینامیکی و کنترل راکتور بستر ثابت سنتز فیشرتروپش در فرآیند GTL (چکیده)
590 - Process Approach to Enterprise Risk Management (چکیده)
591 - اثر بازار آلودگی و حراج سهمیه آلودگی بر سودآوری شرکت های تولیدی در بازار برق (چکیده)
592 - تشخیص تبانی در بازارهای برق (چکیده)
593 - پتانسیل سنجی ایستگاههای بادی استان خراسان جهت نصب مزارع بادی (چکیده)
594 - تاثیر مالتودکسترین حاصل از نشاسته ذرت بر ویژگى هاى شیمیایى، حسى و ریزساختار پنیر سفید فراپالایشى کم چرب (چکیده)
595 - کاربرد مدل لاجیت چندگانه در بررسى عوامل مؤثر بر آگاهى و مصرف محصولات غذایى ارگانیک (مطالعه موردى مشهد) (چکیده)
596 - بررسی رفتار لرزهای قابهای بتنی با بکارگیری میراگر جرمی تنظیمشده همراه با آلیاژ حافظه دار شکلی (چکیده)
597 - تحلیل ارتعاش آزاد قابهای فولادی فضاکار با نرمی پیوند (چکیده)
598 - مقایسه روشهای استاتیکی معادل و دینامیکی تاریخچه پاسخ در تحلیل لرزهای توربین بادی (چکیده)
599 - Application of Stochastic Dynamic Programming in Demand Dispatch-based optimal operation of a Micro-grid (چکیده)
600 - استفاده از مدل لوجیت چندگانه در بررسی تاثیر تبلیغات متحرک در حواس-پرتی رانندگان در بروز تصادفات درون¬شهری (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
601 - کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طیف سنجی مرئی/ مادون قرمز نزدیک (چکیده)
602 - سنجش سواد الکترونیکی و مشارکت شهروندان برای توسعه کیوسک های خدمات الکترونیکی در کلانشهر مشهد (چکیده)
603 - بررسی اثر بسته بندی MAP و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی های رنگی و بافت سنجی خیار گلخانه ای طی دوره نگهداری (چکیده)
604 - مقایسه ساختار شیمیایی و پایداری حرارتی روغن مغز کلخونگ (pistacia khinjuk) به عنوان یک منبع جدید روغن نباتی با روغن زیتون (چکیده)
605 - بازار کهن - منظر نو (چکیده)
606 - بررسی اثر سهمیه آلودگی و گواهی سبز بر کاهش آلودگی و حمایت از پروژه های انرژی تجدید پذیر (چکیده)