بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: احمد احتیاطی


موارد یافت شده: 15

1 - Pasting, rheological, and retrogradation properties of starches from dual-purpose sorghum lines (چکیده)
2 - بررسی ویژگی‌های ساختاری، ریخت‌شناسی، ساختمانی و حرارتی نشاسته سورگوم سفید (چکیده)
3 - Application of genetic algorithm to optimize extrusion condition for soy-based meat analogue texturization (چکیده)
4 - مروری بر اثر فرآیند های پرتودهی و ماکروویو بر ایمنی مواد بسته بندی (چکیده)
5 - بررسی تأثیر WPC و آغازگرهای تولید کننده EPS بر برخی خصوصیات فیزیکی دوغ (چکیده)
6 - بررسی اثر فرایند فشار هیدرواستاتیک بالا بر ایمنی بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
7 - مروری بر روش های اندازه گیری و کنترل مهاجرت در بسته بندی های بر پایه فیبر های سلولزی (چکیده)
8 - مروری برترکیبات ضد سلامتی و عوامل موثر بر مهاجرت در بسته بندی های بر پایه کاغذ (چکیده)
9 - Prediction of moisture content in pre-osmosed and ultrasounded dried banana using genetic algorithm and neural network (چکیده)
10 - بررسی تاثیر پیش تیمار اسمز و فراصوت بر برخی ویژگی های کیفی موز خشک شده به روش هوای داغ (چکیده)
11 - تحلیل تصاویر رقمی مغز نان بربری غنی شده با آرد سویا (چکیده)
12 - استفاده از پردازش تصویر در بررسی تغییرات رنگی موز طی خشک کردن هوای داغ با پیش تیمار اسمز- التراسوند (چکیده)
13 - multi-objective optimization of air-dried banana quality pretreated with osmotic dehydration and ultrasonication using RSM (چکیده)
14 - Crumb texture analysis with image processing in Iranian bread enriched with soy flour (چکیده)
15 - کاربرد پردازش تصویر در رنگ سنجی سطح نان غنی شده با آرد سویا (چکیده)