بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: بهلول علیجانی


موارد یافت شده: 11

1 - نقش توپوگرافی بر شبیه سازی ساختار باد سیستان در شرق فلات ایران (چکیده)
2 - شاخص های های فشار جو و اقلیم ایران (چکیده)
3 - تغییر اقلیم در ایران با رویکرد سینوپتیک (چکیده)
4 - بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن ها بر بارش ایران (چکیده)
5 - تعیین زمان آغاز، خاتمه و طول مدت وزش باد سیستان با بهره‌گیری از روش‌های تخمین نقطه تغییر (چکیده)
6 - شناسایی کانون های کنترل کننده ی اقلیم ایران و الگوهای فشار مربوط در سطح 500 هکتو پاسکال جو ایران در دوره ی سرد سال (چکیده)
7 - تعیین نواحی مستعد کشت زرشک در استان خراسان جنوبی با استفاده از gis (چکیده)
8 - الگوهای گردش جو بارش های تابستانه جنوب شرق ایران در ماه ژوئیه 1994 (چکیده)
9 - The Structure of Summer Atmospheric Circulation over Southwest Asia (چکیده)
10 - تحلیل سینوپتیکی الگوهای گردشی بارشهای موسمی جولای 1994 در ایران (چکیده)
11 - تحلیل همدیدی واچرخنده ها بر خشکسالی های فراگیر خراسان (چکیده)