بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی حیدری


موارد یافت شده: 18

1 - نقش تنوع زیستی جوامع بنتیک در حفاظت و احیای اکوسیستم های آبی (چکیده)
2 - بررسی اهمیت ارزیابی سلامت در اکوسیتمهای آبی (چکیده)
3 - Dilute Solution Properties of Two Hairless Canary Seed Starches Compared with Wheat Starch in a Binary Solvent: Influence of Temperature, Mono- and Divalent Cations (چکیده)
4 - Effect of temperature and selected sugars on dilute solution properties of two hairless canary seed starches compared with wheat starch (چکیده)
5 - بررسی اثر نوسانات پیچشی دم بر ضریب برآی ایرفویل NACA0015 در زوایای حمله پایین (چکیده)
6 - بررسی پارامترهای موثر بر ضرایب آئرودینامیکی ایرفویل نوسانی پیچشی به کمک روش دینامیک سیالات محاسباتی شبکه درشت (چکیده)
7 - Investigation of Unsteady Parameters Effects on Aerodynamic Coefficients of Pitching Airfoil Using Coarse Grid CFD (چکیده)
8 - اندازه گیری ترکیبات شیمیایی و املاح معدنی هسته و میوه دو گونه زرشک وحشی خراسان شمالی (چکیده)
9 - بررسی تاثیر متقابل تسخیر گردابه و پخش عددی در زوایای حمله مختلف حول ایرفویلNACA0012 در حالت پایاو ناپایا (چکیده)
10 - بهینه سازی ایرفویل های ناکای استاندارد به کمک الگوریتم ژنتیک و روش پارامتربندی B-Spline در محدوده سرعت پروازی میکروپرنده ها (چکیده)
11 - Comparing upwind and central schemes in predicting stall characteristics of NACA0012 using vorticity confinmenet (چکیده)
12 - The effect of gusty flow on aerodynamic characteristics of flapping aeropoils (چکیده)
13 - Turbulence Models in Predicting Flow Structure around an Obstacle in Vicinity of a Flat Plate (چکیده)
14 - بررسی عملکرد طرح های بالادست رو مرتبه سوم با طرحهای اتلافی کاسپ ، ماتریسی و کاسپ بهبود یافته (چکیده)
15 - تحلیل جریان ناپایا حول ایرفویل نوسانی به کمک شبکه سازمان یافته متحرک تطبیق پذیر (چکیده)
16 - مقایسه و تحلیل طرح های بالادست رو و طرح تفاضل مرکزی کاسپ (چکیده)
17 - Optimizing Chemotherapy in an HIV Model by a Pair of Optimal Control (چکیده)
18 - OPTIMAL CONTROL OF TREATMENTS OF TUBERCULOSIS (چکیده)