بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمود هوشمند


موارد یافت شده: 101

1 - سیاست تغییر نرخ جایگزینی و تعیین استراتژی بهینه اصلاحات پارامتریک سازمان تأمین اجتماعی (چکیده)
2 - تعاملات شدت مصرف انرژی‌ و حکمرانی خوب بر روی رشد اقتصادی مورد مطالعه: کشورهای عضو اوپک) (چکیده)
3 - تحلیل رفتار اضافه کاری در بازار کار ایران با رویکرد درخت تصمیم (چکیده)
4 - تحلیل آثار سیاست مالی بر قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران؛ کاربردی از رهیافت خودرگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمان (چکیده)
5 - بررسی رابطه متقابل رشد بیمه‌های زندگی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا. (چکیده)
6 - دول داده-ستانده منطقه ای (RIOTs) با روش FLQ با استفاده از بردار آماری ارزش افزوده (مطالعه موردی استان خراسان شمالی) (چکیده)
7 - اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر همگرایی اقتصادی استان‌های ایران در چارچوپ همگرایی فضایی بتا) (چکیده)
8 - بررسی اثرات سرریز فضای شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان های ایران (چکیده)
9 - The Effect of Exchnage Rate on Revenue from Tourism Industry in Selected Southwest Asian Countries with Using System Generalized Method of Moments (چکیده)
10 - The Impact of Network Readiness Index and Good Governance on the Tourism Industry Revenues in Selected Countries of Southwest Asia: With System Generalized Method of Moments (چکیده)
11 - بررسی تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر میزان درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری 1 در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا به روش گشتاورهای تعمیمیافته (چکیده)
12 - ررسی تاثیر بهداشت محیط و حکمرانی خوب بر نرخ مرگ و میر نوزادان کشورهای  در حال توسعه منتخب (چکیده)
13 - بررسی تاثیر شهرنشینی بر نرخ مرگ و میر کشورهای در حال توسعه منتخب (چکیده)
14 - بررسی تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات و حکمرانی خوب بر نرخ مرگ و می ر نوزادان در کشورهای منتخب با اقتصاد در حال توسعه (چکیده)
15 - راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت حوض مشهد (چکیده)
16 - بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر کاهش بیکاری (چکیده)
17 - بررسی تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر میزان درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری 1 در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا به روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی (چکیده)
18 - بررسی تجارت مجوزهای انتشار گازهای گلخانه‎ای بین ایران و کشورهای عضو BRICS (چکیده)
19 - بررسی نقش صندوق توسعه ملی در مواجهه با شوک های نفتی در اقتصاد ایران از کانال مخارج دولت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (چکیده)
20 - تحلیل تابع بقاء افراد تحت پوشش بیمه بیکاری در ایران (97-1392) (چکیده)
21 - مدل مناسب اوراق وقفی تأمین مالی فضاهای عمومی پیرامون حرم رضوی (ع) (چکیده)
22 - بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعة گردشگری سالمت (چکیده)
23 - بررسی امکان استفاده از اوراق وقف و قرض الحسنه برای تامین مالی فضاهای عمومی در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا -ع- (چکیده)
24 - Estimation of water demand function in agricultural, urban and industrial sectors in Mashhad Plain (چکیده)
25 - بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد (چکیده)
26 - تخصیص بهینه سهمیه‎های انتشار CO2 بین ایران و اقتصادهای نوظهور (چکیده)
27 - بررسی سیاست های حمایت از بیکاران در ایران با استفاده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی (چکیده)
28 - آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده) (چکیده)
29 - بررسی تاثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست کشورهای برگزیده صادرکننده نفت با تاکید بر حکمرانی خوب (چکیده)
30 - برآورد تابع صادرات صنایع چوب ایران طی سالهای 5511 5511 (چکیده)
31 - بررسی اثرات هزینه های تحقیق و توسعه R&D بر ارتقای سطح بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای بزرگ استان خراسان رضوی (چکیده)
32 - بررسی تاثیر فساد (رشوه) بر حجم تجارت کشورهای در حالتوسعه و توسع یافته ی منتخب با روش دااده های تابلویی (چکیده)
33 - نقش ماطق ازاد تجاری - صنعتی در توسعه اقتصادی کشور از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی (چکیده)
34 - بررسی اثرات صنعت گردشگری برنابرابری درآمدی درکشورهای منتخب درحال توسعه (چکیده)
35 - سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین (چکیده)
36 - کشور اقتصادی توسعه نقش در کار بازار و اشتغال (چکیده)
37 - مقایسه آثار اختلالی ناشی از قراردادهای نفتی ایران (IPC (و قراردادهای مشارکت در تولید ( PSC (با استفاده از مدل برنامهریزی پویای تصادفی: مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی* (چکیده)
38 - بررسی اثر سیاست مالی به‌عنوان مکانیسم انتشار شوک‌های نفتی در اقتصاد ایران (چکیده)
39 - مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC) (چکیده)
40 - بررسی اثر سیاست مالی بهعنوان مکانیسم انتشار شوکهای نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل خودرگرسیونبرداری ساختاری (چکیده)
41 - بررسی رابطه برخورداری از منابع نفتی و توسعه انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (چکیده)
42 - بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ایران (چکیده)
43 - مطالعه تأثیرپذیری ارزش و میزان عرضه صادرات صنعتی از کیفیت نهادی کشورها مطالعه موردی : کشورهای در حال توسعه منتخب (چکیده)
44 - تاثیر زیرساختهای حمل و نقلی زمینی کشورهای عضو اکو بر تجارت درون منطقه ای ایران (چکیده)
45 - بررسی جامعه شناختی تنگناهای نظام سنعتی ایران(در ابعاد سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی در فراگرد جامعه...) (چکیده)
46 - نقش تعاونی های توریستی در ایجاد اشتغال (چکیده)
47 - شبیه سازی تحلیلی فرایند نمونه سازی سریع در محیطی مجازی (چکیده)
48 - بررسی سیستم‌های حمل‌ و نقل اتوماتیک مواد در مونتاژ انعطاف‌پذیر مطالعه‌ی موردی مونتاژ موتورسیکلت (چکیده)
49 - استفاده بهینه از میدان گازی پارس جنوبی با تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع (چکیده)
50 - برنامه ریزی تولید در سیستم تولید پیوسته با تقاضای غیر قطعی با هدف پیشینه سازی تطابق تولید با تقاضا (چکیده)
51 - گرایش مهندسی سیستم های ساخت در مهندسی صنایع (چکیده)
52 - مزایای استفاده از زبان مدلسازی SysML، یکپارچه با پروتکل کاربردی ISO 10303- 233 در زمینه های طراحی محصول و تولید آن بر پایه ی استاندارد بین المللی STEP (چکیده)
53 - ارزیابی اقتصادی تولید برق با استفاده از انرژی باد توسط بخش خصوصی در ایران (چکیده)
54 - pattern of india's economic development and its relevance for iran (چکیده)
55 - بررسی چالش های روند تحولات فناوری بر توسعه اشتغال دانش آموختگان (چکیده)
56 - نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ عمومی (چکیده)
57 - پژوهشی در زمینه عقد بیمه و سرمایه گذاری مالی و تطبیق آن با موازین اسلامی (چکیده)
58 - the estimated export function of iran woods industrial during 1357-1388 (چکیده)
59 - بازتاب سرمایه گذاری های آموزشی و پژوهشی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی (چکیده)
60 - اعتبارات خرد مالی با هدف کاهش فقر و ایجاد فرصت های شغلی: زمینه ساز تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (چکیده)
61 - بررسی اثر گذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران به تفکیک کانال های اثرگذاری (چکیده)
62 - بررسی توسعه پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تاکید بر رهیافت اقتصادی (موردمطالعه روستاهای شهرستان کاشمر) (چکیده)
63 - کنترل ناپارامتریک غیرخطی شوک های بهره وری در برآورد تابع تولید کشاورزی استان های برگزیده ایران (مطالعه موردی: برآورد تابع تولید گندم آبی) (چکیده)
64 - عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
65 - سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه برگزیده (چکیده)
66 - بررسی اثرگذاری عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای با تأکید بر رهیافت اقتصادی (موردمطالعه روستاهای شهرستان کاشمر) (چکیده)
67 - تحلیل اثرگذاری عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای کاربریهای تجاری در توسعه منطقه ثامن (چکیده)
68 - بررسی تاثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای در حال منتخب در حال توسعه (چکیده)
69 - بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها با استفاده از داده های تابلویی در کشورهای عضو اوپک (چکیده)
70 - تاثیر نقدینگی پیش بینی شده و پیش بینی نشده بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
71 - Oil Rents, Institutions and Financial Development: Case Study of selected Oil Exporting Countries (چکیده)
72 - بررسی کانال های اثرگذاری ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران: یک تحلیل علی (چکیده)
73 - بررسی تاثیر افزایش قیمت برق و سایر حامل های انرژی بر تقاضای برق بخش صنعت در ایران با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه پذیر (چکیده)
74 - رابطه بین سیاستهای پولی و نرخ ارز در ایران (چکیده)
75 - بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه - با تاکید بر نقش جمعیت در عرضه نیروی کار و سرمایه انسانی (چکیده)
76 - تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی (چکیده)
77 - تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
78 - عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران (چکیده)
79 - تحلیل عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی (از طریق بورس اوراق بهادار) (چکیده)
80 - تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی (چکیده)
81 - سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین (چکیده)
82 - بررسی نگرش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان در زمینه عملکرد این تعاونی ها (چکیده)
83 - پژوهشی در زمینه عقد بیمه و سرمایه‌گذاری‌های مالی و تطبیق آن با موازین اسلامی (چکیده)
84 - بررسی تاثیر فرهنگ در تحقق توسعه اقتصادی (چکیده)
85 - نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ عمومی (چکیده)
86 - تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا (چکیده)
87 - تاثیرات جهانی شدن بر اقتصاد ایران (چکیده)
88 - فرهنگ و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی (چکیده)
89 - سنجش رضایت مندی از فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی (چکیده)
90 - شناخت مزیت های نسبی ارزش افزوده ای آموزش دولتی و خصوصی منطقه خراسان و تحلیل مقایسه ای با سایر استان های کشور (چکیده)
91 - تاثیر زیر ساخت های حمل و نقل زمینی بر حجم تجارت بین المناطق ایران با کشورهای اکو (چکیده)
92 - بررسی مقایسه ای بهره وری در کارگاههای بزرگ صنعتی کشور (چکیده)
93 - نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی (چکیده)
94 - ابزارهای اقتصادی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه اسلام (چکیده)
95 - اثر متقابل توزیع درآمد و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران (چکیده)
96 - توسعه دانایی و عملکرد اقتصادی (چکیده)
97 - تحلیلی از ساختار صنعت و تعیین اولویت های توسعه صنعتی استان کرمان (چکیده)
98 - نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار (چکیده)
99 - تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات (چکیده)
100 - رتبه بندی صنایع فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس میزان برخورداری از شاخص های مطلوب (چکیده)
101 - تاثیر زیرساخت های حمل و نقل زمینی بر حجم تجارت بین المناطق ایران با کشورهای اکو (چکیده)