بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: منصور معتمدی


موارد یافت شده: 17

1 - نگاهی گذرا به سیر تحول کارکرد موسیقی در حیات دینی یهود (چکیده)
2 - خالد بن یزید: نخسین کیمیاگر در تمدن اسلامی (چکیده)
3 - عناصر عرفانی در ادبیات فارسی _ یهودی (چکیده)
4 - نگاهی به ردیه نویسی بر مسیحیت در حوزه آذربایجان (چکیده)
5 - حرانیان (چکیده)
6 - واژه های نادر و ویژگی های دستوری یک متن فارسی یهودی (چکیده)
7 - قصه میش و رز، منظومه ای فارسی-یهودی به شیوه درخت آسوریگ (چکیده)
8 - نگرشی تحلیلی وانتقادی به مفهوم لوگوس از یونان باستان تا آباء کلیسا (چکیده)
9 - بررسی مقایسه ای لوگوس مسیحیت با کلمه در قرآن (چکیده)
10 - بررسی لوگوس/کلمه در مجادله های کلامی مسیحیان و مسلمانان در سده های نخستین قمری (چکیده)
11 - طرحی برای بررسی خاستگاه ها و ریشه های فتوت در ایران (چکیده)
12 - مقایسه لوگوس مسیحیت باانسان کامل در نزد ابن عربی (چکیده)
13 - سیماوکلام حضرت علی درآیین مسلک اخلاقی واجتماعی فتوت (چکیده)
14 - حکایات زاهدان و صوفیان درهزار و یک شب (چکیده)
15 - آیین جاینی (چکیده)
16 - برنابا (چکیده)
17 - کشف انجیلهای نجع حمادی وبازنگری دراناجیل رسمی مسیحیت (چکیده)