بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده:


موارد یافت شده: 65276

1 - Investigation the driving forces of land-use change in northeastern Iran: Causes and effects (چکیده)
2 - Investigating and Prioritizing Factors Affecting Competitiveness Indicators in Iranian Economy in the Hierarchical Analysis Process (AHP) Framework (چکیده)
3 - The use of fuzzy analytical network process (FUZZY ANP) prioritize the factors affecting environmental performance indicators from the perspective of export food industry (چکیده)
4 - توصیف برخی هنجارهای زبانی مترجمان ادبی ایران از آغاز مشروطه تا کنون (چکیده)
5 - The Effect of Magnetized Water on the Oxidation Reaction of Phenol Derivatives and Aromatic Amines by Horseradish Peroxidase Enzyme (چکیده)
6 - بررسی اثربخشی الگوی مشاوره ای پیشگیری از طلاق بر رضایت زناشویی در ازدواج های زود هنگام (چکیده)
7 - International Tourism and Outbreak of Coronavirus (COVID-19): A Cross-Country Analysis (چکیده)
8 - Design and Implementation of a Real-Time Nonlinear Model Predictive Controller for a Lower Limb Exoskeleton with Input Saturation (چکیده)
9 - Preparation and characterization of polyzwitterionic hydrogel coated polyamide‐based mixed matrix membrane for heavy metal ions removal (چکیده)
10 - Intelligent libraries: a review on expert systems, artificial intelligence, and robot (چکیده)
11 - On the formation and properties of chromium carbide and vanadium carbide coatings produced on W1 tool steel through thermal reactive diffusion (TRD) (چکیده)
12 - Optimization of Tailraces by Ant Colony Algorithm (چکیده)
13 - A Specificity-Based Approach to Semantic Interpretation and Hierarchical Complexity Reduction in Fuzzy Models (چکیده)
14 - Impact of organic and inorganic materials on total mercury distribution in saline soil profile (چکیده)
15 - Effect of four local anesthetics (tetracaine, bupivacaine, lidocaine and proparacaine) on intraocular pressure in rabbits- Comparison of an applanation and a rebound tonometer (چکیده)
16 - First-principles study of 2,6-dimethyl-3,5-heptanedione: a β-diketone molecular switch induced by hydrogen transfer (چکیده)
17 - تغییرات رخساره سنگی سازند شوریجه در برش قرقره - شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
18 - بررسی تاثیر به یادآوری تجربه برند بر پیشنهادات دانشجویان برای بهبود و وابستگی به برند دانشگاه بواسطه هویت یابی برند (چکیده)
19 - بررسی ظهور فناوری های نوین ) رایانش ابری ، اینترنت اشیا و گمیفیکیشن ( در پیشرفت مدیریت منابع انسانی سازمانها (چکیده)
20 - بررسی تأثیر به یادآوری تجربه برند بر نیتهای حمایتی دانشجویان و مشارکت در فعالیتهای آینده دانشگاه به واسطه هویت یابی برند (چکیده)
21 - تأثیر اقدامات سیستمهای کاری عملکرد باال مدیریت منابع انسانی بر کیفیت مراقبت از بیمار از طریق متغیر میانجی توانمندسازی روانشناختی (چکیده)
22 - The Investigation of Simultaneous EEG and Eye Tracking Characteristics During Fixation Task in Mild Alzheimer’s Disease (چکیده)
23 - بررسی تطبیقی مفهوم جبرگرایی در آثار امیل زولا و محمود دولت آبادی (چکیده)
24 - زیست چینه نگاری سازند بغمشاه بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برش دهشک (شمال بلوک لوت) (چکیده)
25 - Scaling behavior in measured keystroke time series from patients with Parkinson’s disease (چکیده)
26 - Immunohistochemical Analysis of Intestinal and Central Nervous System Morphology in an Obese Animal Model (Danio rerio) Treated with 3,5-T2: A Possible Farm Management Practice? (چکیده)
27 - Nanoporous Silica Supported Novel Copper (II) Thiosemicarbazone Complexes as Selective and Reusable Catalysts for Oxidation of Alcohols Using H2O2 (چکیده)
28 - عاملیت و ساختار در اندیشه میشل فوکو (چکیده)
29 - بررسی رضامندی شغلی کارکنان شرکت گاز (چکیده)
30 - Pharmaceutical Nickel(II) Chelation Properties of 3-Hydroxyflaven, Deferiprone and Maltol Metal Chelators: A Density Functional Study (چکیده)
31 - 2D Van der Waals Lateral Spin Valve (چکیده)
32 - Nonparametric “anti-Bayesian” quantile-based pattern classification (چکیده)
33 - Reliability analysis of a load sharing k-out-of-n:F degradation system with dependent competing failures (چکیده)
34 - Intrinsic Hydrodynamic Investigation of Three-Phase Bubble Column: Comparative Experimental Study on Gas Holdup (چکیده)
35 - GIS-based agro-ecological zoning for crop suitability using fuzzy inference system in semi-arid regions (چکیده)
36 - Simulation of water balance equation components using SWAT model in Samalqan Watershed (Iran) (چکیده)
37 - A new model for simulation of collection and conveyance sections of Qanat (چکیده)
38 - Multi-step-ahead prediction of fine particulate matter considering real-time decomposition techniques and uncertainty of input variables (چکیده)
39 - الگوی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در بین جوانان شهر مشهد (چکیده)
40 - بررسی نقش تجزیه و تحلیل بازاریابی و زیرکی بازار برکسب مزیت رقابتی پایدار (چکیده)
41 - Preparation and characterization of porous chitosan–based membrane with enhanced copper ion adsorption performance (چکیده)
42 - Access to nanocrystalline, uniform, and fine-grained Ni-P coating with improved anticorrosive action through the growth of ZnO nanostructures before the plating process (چکیده)
43 - بازنمود کژکارکردهای اخلاقیِ ارتباطات درون‌فردی موثر بر بالندگی استعدادهای سازمانی (چکیده)
44 - Vehicle tracking with Kalman filter using online situation assessment (چکیده)
45 - O-plane couplings at order α′2: one R-R field strength (چکیده)
46 - بازنمایی کلیشه های قومی در سریال های تلویزیون (بازه زمانی:1392-1380) (چکیده)
47 - نقش کمک‌های خارجی در توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستان (چکیده)
48 - Climate change, general strain and illegal fishing: An empirical test of Agnew’s criminology of climate change theory in Iran (چکیده)
49 - تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه ی گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان محلات) (چکیده)
50 - تحلیل اثرات اجرای طرح های هادی بر کیفیت محیطی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان هامون) (چکیده)
51 - نقش تعدیل‌کننده جهت‌گیری مذهبی اسلامی در رابطه مسئولیت‌پذیری چند‌بعدی‌‌ با ‌شادکامی دینی متأهلین (چکیده)
52 - بهینه سازی ریزازدیادی مامیران (Chelidonium sp) و بررسی میزان فنول تام در اندامهای مختلف آن در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
53 - Hesitant fuzzy numbers with (α, k)-cuts in compact intervals and applications (چکیده)
54 - بررسی اثر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر عملکرد صفات مورفولوژیکی گیاه تربچه تحت تنش خشکی (چکیده)
55 - Allium schisticola, a new species with peculiar morphological characters and an unexpected phylogenetic position (چکیده)
56 - Bioremediation of Heavy Metal Contaminated Soils Originated from Iron Ore Mine by Bio-augmentation with Native Cyanobacteria (چکیده)
57 - عوامل اثرگذار بر سطح مصرف محصولات لبنی بومی (مطالعه موردی: خانوارهای شهری در کرمانشاه) (چکیده)
58 - Sexual dimorphism in the scorpions of the genus Odontobuthus Vachon, 1950 (Scorpiones: Buthidae) (چکیده)
59 - آثار فرسایش زیستی و قشرسازی بر روی فسیل نرم‌تنان: مطالعه موردی از سازند چهل‌کمان در برش شیخ، باختر حوضه رسوبی کپه‌داغ (چکیده)
60 - مرجان‌های پرمین عضو باغ‌ونگ سازند جمال در شمال طبس، جایگاه چینه شناختی و زیست جغرافیای دیرینه (چکیده)
61 - Making Android Apps Monkey-Friendly (چکیده)
62 - Molecular mechanism of exercise (چکیده)
63 - مضامین فمینیستی در آثار میرال الطحاوی )مطالعه مورد پژوهانه سه رمان الخباء، الباذنجانة الزرقاء و بروکلین هایتس( (چکیده)
64 - راهکارهای بهبود نماگر حل و فصل ورشکستگی در ایران (چکیده)
65 - بررسی آثار بار مالیات بر ارزش افزوده در ادوار تجاری اقتصاد ایران (چکیده)
66 - بررسی رفتار متقابل زوج‌ها در شعر سرزمین بی‌حاصل، سرودة تی. اس. الیوت براساس نظریة روان‌شناسی اریک برن (چکیده)
67 - Identification of Aptamers that Specifically Bind to A1 Antigen by Performing Cell-on Human Erythrocytes (چکیده)
68 - Investigation of EEG changes during exposure to extremelylow-frequency magnetic field to conduct brain signals (چکیده)
69 - Paraquat-induced systemic inflammation and increased oxidative markers in rats improved by Zataria multiflora extract and carvacrol (چکیده)
70 - چینه نگاری زیستی, ریز رخساره ها, محیط رسوبی و دیرینه- بوم شناختی سازند آسماری در جنوب باختری ایران (چکیده)
71 - Hight intensity interval training and appetite regulatory pathways: A narrative review (چکیده)
72 - چیستی متعلق «همت به و هم بها» و معنای «سوء» و «فحشاء» در آیه 24 سوره یوسف (چکیده)
73 - بررسی تاثیر دوری و نزدیکی از مرکز استان در میزان توسعه یافتگی روستاهای شهرستانهای استان خراسان رضوی در سال1390 (چکیده)
74 - Gender Differences on Personality characteristics and Life Satisfaction (چکیده)
75 - بررسی تاثیر قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در توسعه روستایی استان خراسان رضوی در سال 1390 (چکیده)
76 - Comparative Evaluation of Personality traits among Isfahan and Tehran Citizens (چکیده)
77 - Evaluating the Impacts of Combating-Action Programs on Desertification Hazard Trends: A Case Study of Taybad-Bakharz Region, Northeastern Iran (چکیده)
78 - Designing a Computerized Neuro-Cognitive Program for Early Diagnosing Children at Risk for Dyslexi (چکیده)
79 - : Comparison of Combined Treatment, and CPAP Therapy on Executive Functions of the Brain (چکیده)
80 - Development and evaluation of a novel beneficent antimicrobial bioscaffold based on animal waste-fish swim bladder (FSB) doped with silver nanoparticles (چکیده)
81 - بررسی و اولویت بندی عوامل تاخیر در پروژه های عمرانی به روش سلسله مراتبی، طبق استاندارد مدیریت پروژه (چکیده)
82 - Protective effects of maternal administration of curcumin and hesperidin in the rat offspring following repeated febrile seizure: Role of inflammation and TLR4 (چکیده)
83 - قواعد عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارت (چکیده)
84 - بررسی استثنائات مسئولیت بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای در فرایند حمل و نقل مواد هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی (چکیده)
85 - تعیین مؤلفههای اصلی در بهرهوری مصرف آب لوبیا، کنجد و ذرت در پاسخ به کاربرد هیدروژل سوپرجاذب رطوبت (چکیده)
86 - Effect of Infrared Roasting Process on the Microorganism Contaminations of Long and Round Iranian Pistachio Kernels (چکیده)
87 - تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی در سیکل‌های نکول اعتباری در بازار متشکل پولی کشور (چکیده)
88 - مطالعه خورندگی و رسوبگذاری منابع آب و پساب پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (چکیده)
89 - J-divergence-based Power Allocation in Wireless Sensor Networks with Distributed Detection under Correlated Noises (چکیده)
90 - بررسی زبانشناختی استعارههای مربوط به اعضای بدن در سورهی بقره )رویکرد شناختی( (چکیده)
91 - مقایسه استرس و کیفیت زندگی بین افراد سالم، دیابتی و ام.اس (چکیده)
92 - A contribution to the knowledge of ground beetles (Col.: Carabidae) fauna of northeastern Iran along with two new records (چکیده)
93 - The effects of amino acid sequence and solvent polarity on the self-assembling of cyclic peptide nanotubes and molecular channel formation inside the lipid bilayer (چکیده)
94 - رویکردی تطبیقی به عاشقانه‏ های حسب الشیخ جعفر و احمد شاملو (چکیده)
95 - بازیابی نشانه های جریان سیال ذهن در چکامه های ادونیس (چکیده)
96 - Five new complexes with deferiprone and N,N-donor ligands: evaluation of cytotoxicity against breast cancer MCF-7 cell line and HSA-binding determination (چکیده)
97 - تهیه ماده سطح فعال آنیونی سدیم دی اکتیل سولفوسوکسینات و بررسی فعالیت کاتالیستی امبرلیست-15 (چکیده)
98 - Eddy current technique as a nondestructive method for evaluating the degree of sensitization of 304 stainless steel (چکیده)
99 - Variation in Insecticidal Susceptibility of Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae), and its Coccinellid Predator, Oenopia conglobata L. (Coleoptera: Coccinellidae) (چکیده)
100 - مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود (چکیده)
101 - بررسی عوامل مؤثر بر سوگیری بودجهای مدیران (چکیده)
102 - شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر سهم مواد‌غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران (چکیده)
103 - بهینه‌سازی تأثیرمقدار بنه مادری و کمپوست زباله شهری بر عملکرد گل و بنه زعفران با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخ در سال اول (چکیده)
104 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان افغانستان به تداوم کشت زعفران (مطالعه موردی: استان هرات) (چکیده)
105 - Insecticidal activity of solid lipid nanoparticle loaded by Ziziphora clinopodioides Lam. against Tribolium castaneum (Herbst, 1797) (Coleoptera: Tenebrionidae) (چکیده)
106 - مقایسه رویکرد دل‌مشغولی و آموزه‌های اخلاقی قرآن؛ به‌کارگیری روش تأیید در تربیت اخلاقی (چکیده)
107 - MOLECULAR TYPING OF CEPHALOSPORIN RESISTANT SEROVARS OF SALMONELLA ENTERICA FROM POULTRY AND FARM ANIMALS (چکیده)
108 - Magnetically recoverable ferromagnetic 3D hierarchical core-shell Fe3O4@NiO/Co3O4 microspheres as an efficient and ligand-free catalyst for C–S bond formation in poly (ethylene glycol) (چکیده)
109 - An Eco‐Friendly and Efficient Approach for the Synthesis of Tetrazoles via Fe 3 O 4 /HT‐GLYMO‐TA as a New Recoverable Heterogeneous Nanostructured Catalyst (چکیده)
110 - A More General Information Theoretic Study of Wireless Location Verification System (چکیده)
111 - بررسی شکل‌های مختلف گوگرد در خاک اطراف پالایشگاه گاز و ارتباط آن با سایر ویژگی‌های خاک، مثالی از شمال شرق ایران (چکیده)
112 - پالئواکولوژی، ریز رخساره ها و محیط رسوب گذاری سازند سورگاه بر مبنای روزن بران پلانکتون در منطقه پلدختر استان لرستان (چکیده)
113 - عوامل تعیین‌کننده رفتار چسبندگی هزینه‌ها (چکیده)
114 - بررسی نیاز به تدوین استانداردهای حسابداری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط از دیدگاه ممیزان مالیاتی و حسابرسان مستقل (چکیده)
115 - مسیریابی و منشایابی حرکت آلاینده های جوی در شرایط وقوع آلودگی های حدی در کلان شهر تهران (چکیده)
116 - نقش هدف های پیشرفت در پیش بینی هیجان های پیشرفت: اعتبارسنجی نظریه پکران (چکیده)
117 - ارزیابی خاک فضای سبز پایانه مسافربری امام رضا )ع( مشهد، در راستای مدیریت محیط زیست پایدار (چکیده)
118 - بررسی اعتبار و ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی (چکیده)
119 - رابطه «عبد و ربّ» به مثابه یک راهکار تربیت اخلاقی (چکیده)
120 - EFFECT OF HUMIC ACID AND ZEOLITE ON UPTAKE AND TRANSLOCATION OF MERCURY BY TURNIP PLANT IN ASALINE SOIL (چکیده)
121 - THE INFLUENCE OF PISTACHIO SHELL BIOCHAR AND BARLEY RESIDUES ON SOIL PROPERTIES (چکیده)
122 - بررسی تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر میزان درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری 1 در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا به روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی (چکیده)
123 - The effects of temperature and time of bonding on microstructure of GTD-111/BNi-3/GTD-111 bond produced by transient liquid phase bonding process (چکیده)
124 - شبیه سازی تصادفی بارش روزانه با استفاده از مدل‌های خطی تعمیم یافته در اقلیم نیمه خشک (چکیده)
125 - Odontoblast-like cytodifferentiation of dental stem cells: A review (چکیده)
126 - Salting out in ACN/water systems: Hofmeister effects and partition of quercetin (چکیده)
127 - Pre- and post-TLP bond solution treatments: Effects on the microstructure and mechanical properties of GTD-111 superalloy (چکیده)
128 - تحلیل رقابت پذیری بنگاه های صادرکننده زعفران ایران در بازارهای جهانی (چکیده)
129 - بررسی برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک نعناع فلفلی (Mentha piperita) با کاربرد ترکیبات کودی زیستی و شیمیایی تحت رژیم‌های مختلف آبیاری (چکیده)
130 - سنجش کارایی صادرات پسته ایران با استفاده از الگوی جاذبه مرزی تصادفی (چکیده)
131 - مدل‌سازی و حل بهینه مسأله تخصیص و ‌زمان‌بندی حسگر- سلاح/تهدید به‌صورت یکپارچه با الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر GRASP (چکیده)
132 - Synergy between parthenolide and arsenic trioxide in adult T-cell leukemia/lymphoma cells in vitro (چکیده)
133 - The Impact of the Characteristics and Behaviors of the Board of Directors on Agency Costs in Iran (چکیده)
134 - The relationship between audit components and audit expectation gap in listed companies on the Tehran stock exchange (چکیده)
135 - The effect of auditor characteristics on tax avoidance of Iranian companies (چکیده)
136 - The Relationship between Organizational Justice and Auditors’ Professional Skepticism with the Moderating Role of Organizational Commitment and Identity (چکیده)
137 - Tax Avoidance and Corporate Risk: Evidence from a Market Facing Economic Sanction Country (چکیده)
138 - حذف یونهای فلزی کادمیوم و سرب از محلولهای آبی با استفاده از جاذب نانوحفره 48-MCM و اصلاح شده 48-MCM-2N (چکیده)
139 - Experimental and numerical investigation of fatigue crack growth behavior and optimizing fatigue life of riveted joints in Al-alloy 2024 plates (چکیده)
140 - Analysis of DFIG During Unsymmetrical Grid Fault by Using Crowbar Circuit (چکیده)
141 - Variation in phenolic compounds, α-linolenic acid and linoleic acid contents and antioxidant activity of purslane (Portulaca oleracea L.) during phenological growth stages (چکیده)
142 - Synthesizing ethylene/1-octene copolymer and its nanocomposites with graphene and carbon nanotubes using a Ziegler − Natta catalyst (چکیده)
143 - First report of human infestation dermatitis due to chigger mite (Acari: Trombiculidae) in Iran (چکیده)
144 - Effect of Wetting Process with Presence of Matric Suction on Unsaturated Gypseous Sand Soils (چکیده)
145 - Settlement assessment of gypseous sand after time-based soaking (چکیده)
146 - بررسی تاثیر اندرکنش خاک وسازه برروی تحلیل سه بعدی فرکانسی سازه های فلزی مفصلی با سیستم سازه ای دیوار برشی (چکیده)
147 - کلونینگ و بررسی بیان ژن کد‌کننده کاتپسین L کنه ریپی‌سفالوس آنولاتوس (چکیده)
148 - Integration of 3D seismic attributes and well logs for Asmari reservoir characterization in the Ramshir oilfield, the Dezful Embayment, SW Iran (چکیده)
149 - تجزیه عاملی کارآیی مصرف آب و برخی صفات کمی و عملکرد در کنجد ) Sesamum indicum L. ) تحت تأثیر کاربرد نیتروژن و نهاده های بوم سازگار در شرایط تنش خشکی (چکیده)
150 - تشخیص تفریقی تیلریا لستوکاردی، تیلریا اویس و تیلریا آنولاتا در گوسفند با روش مولکولی PCR (چکیده)
151 - Generalized Analysis of Brushless Doubly-Fed Induction Machine Taking Magnetic Saturation and Iron Loss into Account (چکیده)
152 - Online MTPTA and MTPIA Control of Brushless Doubly Fed Induction Motor Drives (چکیده)
153 - A Low-Power Time-to-Digital Converter for Sensor Interface Circuits (چکیده)
154 - On Fuzzy Portfolio Selection Problems: A Parametric Representation Approach (چکیده)
155 - Solutions to fuzzy variational problems: necessary and sufficient conditions (چکیده)
156 - Generalized Fuzzy Euler–Lagrange equations and transversality conditions (چکیده)
157 - On Existence and Uniqueness of Solutions to the Fuzzy Dynamic Equations on Time Scales (چکیده)
158 - A necessary condition of Pontryagin type for fuzzy fractional optimal control problems (چکیده)
159 - On the existence and uniqueness of solutions for fuzzy fractional differential equations (چکیده)
160 - A novel scalable intrusion detection system based on deep learning (چکیده)
161 - Stable equilibrium configuration of two bar truss by an efficient nonmonotone global Barzilai–Borwein gradient method in a fuzzy environment (چکیده)
162 - An adaptive nonmonotone global Barzilai–Borwein gradient method for unconstrained optimization (چکیده)
163 - Existence and uniqueness of solutions to the second order fuzzy dynamic equations on time scales (چکیده)
164 - A formulation of Noether’s theorem for fuzzy problems of the calculus of variations (چکیده)
165 - Effect of Active Feather Length on Aerodynamic Performance of Airfoils at Low Reynolds Number Flow (چکیده)
166 - Preliminary study of Cytauxzoon felis infection in outdoor cats in Mashhad, Iran (چکیده)
167 - On the nonmonotonicity degree of nonmonotone line searches (چکیده)
168 - A necessary condition of Pontryagin type for fuzzy control systems (چکیده)
169 - Optimal control of viscous Burgers equation via an adaptive nonmonotone Barzilai–Borwein gradient method (چکیده)
170 - Optimality conditions for optimal control under parametric representation of interval uncertainty (چکیده)
171 - Lattice Boltzmann simulation of nanofluid natural convection heat transfer in a channel with a sinusoidal obstacle (چکیده)
172 - A nonmonotone line search for the LBFGS method in parabolic optimal control problems (چکیده)
173 - بررسی رابطه بین نوسان پذیری سود و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
174 - بررسی تأثیر سرمایه روان‌شناختی و تمرکز در کار بر تمایل به ترک خدمت به واسطه روابط محتاطانه: شواهدی از زنان شاغل (چکیده)
175 - Fuzzy Taylor formula: An approach via fuzzification of the derivative and integral operators (چکیده)
176 - Enhancement of heat transfer of nanofluids in the presence of sinusoidal side obstacles between two parallel plates through the lattice Boltzmann method (چکیده)
177 - An adaptive semismooth Newton method for approximately solving control-constrained elliptic optimal control problems (چکیده)
178 - An Efficient Nonmonotone Method for State-Constrained Elliptic Optimal Control Problems (چکیده)
179 - Heat transfer enhancement inside channel by using the Lattice Boltzmann Method (چکیده)
180 - An adaptive nonmonotone truncated Newton method for optimal control of a class of parabolic distributed parameter systems (چکیده)
181 - A rapid-based improvement on some mesh refinement strategies in solving optimal control problems (چکیده)
182 - یابی آزمایشگاهی و تحلیلی تأثیر نسبت میلگرد خمشی و مقاومت فشاری بتن بر عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده توسط ورقهای CFRP (چکیده)
183 - بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP (چکیده)
184 - On the Effective Dose Estimation Based on Two-Dosimeter Algorithm: A Method to Reduce Uncertainty (چکیده)
185 - بررسی تحمل به یخ زدگی در علفهای هرز جودره . Hordeum spontaneum Koch. و چاودار وحشی . Secale cereale L. در مقایسه با گندم , Triticum aestivum L. در مرحله دو برگی (چکیده)
186 - جداساز ی، خالص ساز ی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم کتکول ۱و ۲دیاکسیژناز از فلور میکروبی خاکهای آلوده نفتی (چکیده)
187 - پتروژنز ژئوشیمی، و محیط زمین ساختی گرانیتوئید گیسور- شرق گناباد (چکیده)
188 - بررسی تجارت مجوزهای انتشار گازهای گلخانه‎ای بین ایران و کشورهای عضو BRICS (چکیده)
189 - بررسی نقش صندوق توسعه ملی در مواجهه با شوک های نفتی در اقتصاد ایران از کانال مخارج دولت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (چکیده)
190 - تبیین مفهومی زنجیرۀ غذایی بر اساس شاخص‌های غذای طیّب در قرآن کریم (چکیده)
191 - آنالیز بافت رسوبی و تأثیر پوشش گیاهی در تپه‌های نبکای شهداد، شرق کرمان: کاربردی جهت ساز و کار تشکیل آنها (چکیده)
192 - بازخوانی زیست‌نامه‌ سید ابوطالب قاینی: قتل یا وفات؟ (چکیده)
193 - A model for examining the effects of communication on innovation performance: emphasis on the intermediary role of strategic decision-making speed (چکیده)
194 - شش نکته رازگشای اولیه برای فهم آنتوان برمن (چکیده)
195 - Novel FMRP interaction networks linked to cellular stress (چکیده)
196 - Coadministration of auraptene and radiotherapy; a novel modality against colon carcinoma cells in vitro and in vivo (چکیده)
197 - The occurrence of Neoflabellina bioevents across the Coniacian/Santonian boundary in the Abderaz Formation, Kopeh-Dagh Basin, Iran (چکیده)
198 - تاثیر کودهای زیستی، عناصر ریزمغذی و کودهای شیمیایی بر عملکرد و عناصر موجود در گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) در شرایط تنش خشکی (چکیده)
199 - تأثیر خشکی ناحیه ای و کم آبیاری بر خصوصیات رشدی گوجه فرنگی (چکیده)
200 - A random effects model for comparing Pareto populations (چکیده)
201 - The use of cyclic dipeptide producing LAB with potent anti-aflatoxigenic capability to improve techno-functional properties of clean-label bread (چکیده)
202 - The effect of contrast material on radiation dose during computed tomography pulmonary angiography (چکیده)
203 - روش پژوهش مناسب در علم اطلاعات و دانش شناسی به مثابه علمی بین رشته ای: نظری به مبانی معرفت شناختی (چکیده)
204 - Investigating the Effect of Economic Variables on Export of Iranian Traditional and Agricultural Goods (چکیده)
205 - Quality and Quantity of Carbon Nanotube Arrays Grown in Different Pressures and Temperatures Across Absorption-, Surface-, and Diffusion-Controlled Regimes (چکیده)
206 - Regional Factors Controlling the Type of Pliocene Deposits in the Southeastern Caspian Basin, NE Iran: Implication for Tectono-stratigraphic Analysis (چکیده)
207 - بررسی پدیدارشناسانۀ آگاهی زنان متأهل از فرزندآوری (چکیده)
208 - Testing skew-symmetry based on extreme ranked set sampling (چکیده)
209 - Assessment of Urban Water Supply Options by Using Fuzzy Possibilistic Theory (چکیده)
210 - بررسی فعالیت آنزیمی پروتئاز و لیپاز چند گونه قارچ تریکودرما (Trichoderma spp.) و تأثیر آن بر کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی ) Meloidogyne javanica ) (چکیده)
211 - Improved Design of Uniform SIW Leaky Wave Antenna with Considering the Unwanted Mode (چکیده)
212 - Transitional boundary layer study over an airfoil in combined pitch-plunge motions (چکیده)
213 - Laminar-turbulent intermittency measurement based on the uncalibrated hot-film data (چکیده)
214 - بازتاب نهادهای آموزشی در سفرنامۀ ابن جبیر (چکیده)
215 - تاریخ گذاری حدیث مرگ جاهلی در متون امامیه (چکیده)
216 - Rereading the Motivations Behind the Prohibition of Narrating and Recording Traditions and Their Historical Implications (چکیده)
217 - Removing organic harmful compounds from the polluted water by a novel synthesized cobalt(II) and titanium(IV) containing photocatalyst under visible light (چکیده)
218 - Climate Change; A Challenge for Sustainable Developemnet (چکیده)
219 - بررسی امواج گرمایی و ابعاد آن در ایران در راستای سازگاری اقلیمی و کاهش پیامدهای آن (چکیده)
220 - A Fully Differential and Power-Efficient Difference Integrating ADC (چکیده)
221 - A low‐power, low‐data‐rate efficient ADC with hybrid exponential‐linear transfer curve for bio‐potential recording systems (چکیده)
222 - Neural Mechanisms of the Contextual Interference Effect and Parameter Similarity on Motor Learning in Older Adults: An EEG Study (چکیده)
223 - نقش حمایت اجتماعی و صفات شخصیتی در بروز افسردگی پس از زایمان (چکیده)
224 - بهینه سازی محیط کشت جهت پینه زایی گیاه خرفه (Portulaca oleracea) و تأثیر عصاره مخمر بر ترکیبات آنتی اکسیدان (چکیده)
225 - مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر فاکتورهای فیزیولوژیکی، عملکردی و رکورد دوندگان نخبه (چکیده)
226 - EOG Based HCI System for Quadcopter Navigation (چکیده)
227 - Ultrasound assisted deposition of highly stable self-assembled Bi2MoO6 nanoplates with selective crystal facet engineering as photoanode (چکیده)
228 - Modeling respiration characteristics of pear (Dargazi) accompanied by platyrachis S. coating to design modified atmosphere package (چکیده)
229 - Visual Attention and Lexical Involvement in L1 and L2 Word Processing: Emotional Stroop Effect (چکیده)
230 - The 11 November 2018 Mayotte event was observed at the Iranian Broadband seismic stations (چکیده)
231 - Three approaches to measuring recall on the Web: a systematic review (چکیده)
232 - تحلیل مبانی طنزپردازی در داستان‌های شهرام شفیعی و سعید هاشمی بر مبنای نظریه طنز ایوان فوناژی (چکیده)
233 - بررسی لطایف سبعه و پیامبران وجودی هفتگانه از عطار تا شیخ علاءالدوله سمنانی (چکیده)
234 - بازخوانی ادله و مستندات قاعدۀ «الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة» (چکیده)
235 - واکاوی قاعدۀ تبعیض در حجیت (چکیده)
236 - Evaluation of Antimicrobial Activity of Buforin I and Nisin and Synergistic Effect of the Combination of them as a Novel Antimicrobial Preservative (چکیده)
237 - Molecular detection of Theileria annulata in dairy cattle and vector ticks in the Herat area , Afghanistan (چکیده)
238 - Antifungal and Virulence-Modulating Effects of Thyme Essential Oil against Fusarium spp., Causing Wheat Diseases (چکیده)
239 - Addendum and corrigendum to \\\"On the chaos game of iterated function systems\\\" (چکیده)
240 - Some New Goodness-of-fit Tests for Rayleigh Distribution (چکیده)
241 - The performance assessment of nanofluid-based PVTs with and without transparent glass cover: outdoor experimental study with thermodynamics analysis (چکیده)
242 - Health Monitoring of Induction Motor Using Sound Signals (چکیده)
243 - بررسی تاثیر طرح‬های آبیاری تحت فشار بر افزایش بهره‬وری در بخش کشاورزی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی (چکیده)
244 - شناسایی و اجرای دستور موقت در داوری تجاری بین‌المللی (چکیده)
245 - معرفی گونه های گیاهی کم نهاده برای استفاده در فضای سبز (منطقه مورد مطالعه: شرق ایران شامل خراسان و سیستان و بلوچستان) (چکیده)
246 - مدلسازی گونه گز پرشاخه (Ledeb., 1829 Tamarix ramosissima) در فضای سبز شهری با استفاده از بسته Biomod2 در نرم افزار R و بر اساس اقلیم محلی حال و آینده ایران (چکیده)
247 - استفاده از مدل‏های مطلوبیت زیستگاه برای بررسی اثرات تغییر ‏اقلیم بر گونه‏ های جانوری (چکیده)
248 - اثر تغییر اقلیم بر حیات وحش (چکیده)
249 - Two new species of eriophyid mites (Trombidiformes: Eriophyoidea) associated with Lamiaceae species from semi-arid and arid environment in East Iran (چکیده)
250 - The Role of Emotioncy in Cognitive Load and Sentence Comprehension of Language Learners (چکیده)
251 - Survey ofToxocaraeggs on Dog Hair as a Potential Transmis- sion Route in Human Toxocariasis in Northeastern Iran (چکیده)
252 - شناسایی و جداسازی جدایه های قارچی از ملتحمه چشم سگ ها و گربه ها و مقایسه آن ها با موارد انسانی (چکیده)
253 - شناسایی جدایه های قارچی از کیسه ملتحمه چشم سگ هاو گربه های سالم (چکیده)
254 - شناسایی و جداسازی جدایه های قارچی از ملتحمه در موارد بیماری های چشمی در سگ ها و گربه ها ارجاعی به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
255 - Variability in snowfall/total precipitation-day ratio in Iran (چکیده)
256 - بررسی روند رویدادهای اقلیمی حدی در استان خراسان جنوبی (چکیده)
257 - بررسی تأثیر قصه گویی بر زبان گفتاری کودکان دارای اتیسم(طیف خفیف تا متوسط) (چکیده)
258 - A New Capacity Theorem for the Gaussian Channel with Two-sided Input and Noise Dependent State Information (چکیده)
259 - بهینه‎سازی و کاهش آلایندگی زیست محیطی موتور دیزل با استفاده از بیودیزل و روش تاگوچی (چکیده)
260 - ارزیابی پاسخ‌های بیوشیمیایی و مورفوفیزولو‌ژیکی بنفشه (Viola× wittrockiana) به تنش خشکی و سرما (چکیده)
261 - تحلیل سازگاری روش های مختلف تولید هیدروژن با معیارهای توسعه ی پایدار (چکیده)
262 - The role of Veterinary Medicine in controlling of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) (چکیده)
263 - جایگاه روایات تفسیری در التفسیر الوسیط للقران الکریم طنطاوی (چکیده)
264 - Sparsity-based pulse-processor for digital α-particle spectroscopy with Si-PIN-Diode detector (چکیده)
265 - Oil Production in OPEC Countries: A Fractional Integration Study (چکیده)
266 - Selective capture of plasma cell-free tumor DNA on magnetic beads: a sensitive and versatile tool for liquid biopsy (چکیده)
267 - Liquid molasses interacts with buffers to affect ruminal fermentation, milk fatty acid profile, and milk fat synthesis in dairy cows fed high-concentrate diets (چکیده)
268 - توسعه مدل رگرسیونی پویا برای پیش بینی وجه نقد عملیاتی آتی (چکیده)
269 - Acculturation of an Immigrant Family with Pakistani Heritage in the Post 9/11 United States (چکیده)
270 - Numerical study of the effect of core geometry on the performance of a magnetostrictive transducer (چکیده)
271 - بررسی عوامل موثر بر خوانایی گزارش حسابرس: یک رویکرد زبانی (چکیده)
272 - مکانیسم فعالیت آنتیاکسیدانی اسید جنتیسیک در پایداری اکسیداتیو روغنهای زیتون و سویا (چکیده)
273 - Interfacial performance of gallic acid and methyl gallate accompanied by lecithin in inhibiting bulk phase oil peroxidation (چکیده)
274 - A Comparative Study of Employment Competencies of Undergraduate Course of Educational Sciences in Iran and Syria (چکیده)
275 - Evaluation of WEPP and EPM for improved predictions of soil erosion in mountainous watersheds: A case study of Kangir River basin, Iran (چکیده)
276 - A Systematic Literature Review on Blockchain-based Solutions for IoT Security (چکیده)
277 - Generation of an engineered food-grade Lactococcus lactis strain for production of an antimicrobial peptide: in vitro and in silico evaluation (چکیده)
278 - Budyko framework; towards non-steady state conditions (چکیده)
279 - Heterogeneity of Market Structures in the Iranian Model of Kidney Transplantation (چکیده)
280 - بررسی اثر قومیت بر ترجیح‌های زمانی: شواهدی از افغانستان (چکیده)
281 - بررسی اثر هزینۀ مبادله مصرف و پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی‌فرد (روش آزمایشگاهی) (چکیده)
282 - Culturable Diversity and Enzyme Production Survey of Halophilic Prokaryotes from a Solar Saltern on the Shore of the Oman Sea (چکیده)
283 - نواوراسیاگرایی روسیه و موازنه قدرت در شرق مدیترانه (چکیده)
284 - Retinal image assessment using bi-level adaptive morphological component analysis (چکیده)
285 - TMTCPT: The Tree Method based on the Taxonomic Categorization and the Phylogenetic Tree for fine-grained categorization (چکیده)
286 - دین و رفتار نوع‌دوستانه: شواهدی از یک مطالعه آزمایشگاهی (چکیده)
287 - Techno-economic evolution of an existing operational NGL plant with adding LNG production part (چکیده)
288 - آزمون انتخاب بد در بازار بیمه پایه درمان ایران (چکیده)
289 - Computational study of nanoparticle assisted hyperthermia in tumors embedded with large blood vessels (چکیده)
290 - Synthesis, characterization and bioactivity studies of new dithiocarbazate complexes (چکیده)
291 - A data-based comparison of BN-HRA models in assessing human error probability: An offshore evacuation case study (چکیده)
292 - بررسی احساس منزلت اجتماعی سالمندان: مقایسۀ سالمندان مقیم در مراکز نگهداری شهر مشهد با سالمندان غیرمقیم (چکیده)
293 - بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.) (چکیده)
294 - واکاوی مفهوم استنادناپذیری و تمایز آن از مفاهیم مشابه (چکیده)
295 - بازخوانی مؤلفه‌های رهبری دانش و بررسی وضعیت آن در گروه‌های آموزشی: مورد مطالعه دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
296 - کارگزاران و حوزه‌های اخلاق در سیاست (چکیده)
297 - تأثیر آموزش مسائل مدل‌سازی ریاضی بر تجربه‌های شوقِ دانش‌آموزان (چکیده)
298 - تأثیرکشت‌های تابستانه بر تراکم و وزن خشک علف های هرز و عملکرد گندم(Triticumaestivum L.) در استان خوزستان (چکیده)
299 - The possibility of improving saffron (Crocus sativus L.) flower and corm yield through the irrigation and soil texture managements (چکیده)
300 - Effect of magnetized mixing water on the fresh and hardened state properties of steel fibre reinforced self-compacting concrete (چکیده)
301 - Development and characterization of antioxidant and antimicrobial edible films based on chitosan and gamma-aminobutyric acid-rich fermented soy protein (چکیده)
302 - واکنش سرمایه گذاران به نحوه افشای پاداش مدیران عامل (چکیده)
303 - بررسی فقهی تکالیف معذورین در حج (چکیده)
304 - A Novel Mechanism that Harvests Energy via Ideal Hydraulic PTO Units (چکیده)
305 - Introducing a New Mechanism as a Breakwater and Energy Harvester (چکیده)
306 - Integrating Household Travel Survey and Social Media Data to Improve the Quality of OD Matrix: A Comparative Case Study (چکیده)
307 - DESIGNING AND VALIDATING AN ENGLISH HUMOR COMPREHENSION TEST (EHCT) BASED ON GRICE’S CONVERSATIONAL MAXIMS (چکیده)
308 - بررسی ویژگی ضدمیکروبی فیلم خوراکی دولایه ژلاتین- صمغ کُندر دارای بر زمان (Hyssopus officinalis) اسیدآسکوربیک و اسانس زوفا ماندگاری فیله شترمرغ در دمای یخچال (چکیده)
309 - Performance Enhancement of a Supersonic Air Intake by Applying a Heat Source (چکیده)
310 - تأثیر نوجویی مصرف کننده بر رفتار مصرف سبز (چکیده)
311 - Exogenousγ-aminobutyric acid can alleviate the adverse effects of seedaging on fatty acids composition and heterotrophic seedling growth inmedicinal pumpkin (چکیده)
312 - Identification of effective factors to select energy recovery technologies from municipal solid waste using multi-criteria decision making (MCDM): A review of thermochemical technologies (چکیده)
313 - Sustainability assessment of rice production systems in Mazandaran Province, Iran with emergy analysis and fuzzy logic (چکیده)
314 - Cell Matrix Interaction in Decellularized Pancreatic Natural 3D Scaffold with Heparin Sulfate (چکیده)
315 - Research Directions in information Systems Field, Current Status and Future Trends (چکیده)
316 - بررسی زمین شناسی، کانی سازی و ژئوفیزیک منطقه اکتشافی فتح آباد (چکیده)
317 - پتروگرافی و کانه زایی مس در محدوده کوه زرد بلند) گل گنبد – خراسان رضوی( (چکیده)
318 - سنگ شناسی ، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی بازالت های بوژان نیشابور (چکیده)
319 - سنگ نگاری، کانی شناسی و بررسی دگرسانی در واحدهای آتشفشانی محدوده اکتشافی بوژان، شمال شرق نیشابور، استان خراسان رضوی (چکیده)
320 - مطالعات زمین‌شناسی، کانی‌سازی و ژئوفیزیک اکتشافی مگنتیت در محدوده سنجدک III، آنومالی شرقی معدن سنگان (خراسان رضوی) - (چکیده)
321 - The Role of Postcranial Skeleton Morphology in Species Identification and Phylogeny Inferences: Gerbillinae (Rodentia: Muridae) as a Case Study (چکیده)
322 - A study on clinical and laboratory features of natural poisoning with Tribulus terrestris in sheep (چکیده)
323 - A facile and efficient approach to increase the magnetic property of MOF-5 (چکیده)
324 - On the capacity and depth of compact surfaces (چکیده)
325 - بررسی درک کنایه از دیدگاه فرضیه برجستگی تدریجی (چکیده)
326 - Construction of a dinuclear cluster containing La(ш) and 4-hydroxypyridine-2,6- dicarboxylic acid to modify Keggin-type polyoxometalate (چکیده)
327 - ضرورت تصحیح دوباره مجالس العشاق (چکیده)
328 - Comparative evaluation of silver nanoparticles biosynthesis by two cold-tolerant Streptomyces strains and their biological activities (چکیده)
329 - Task replication to improve the reliability of running workflows on the cloud (چکیده)
330 - بررسی رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ (چکیده)
331 - Application of Super Absorbent Polymer and Plant Mucilage Improved Essential Oil Quantity and Quality of Ocimum basilicum var. Keshkeni Luvelou (چکیده)
332 - AQA: An Adaptive Quality Assessment Framework for Online Review Systems (چکیده)
333 - Filarial worms: a systematic review and meta-analysis of diversity in animals from Iran with emphasis on human cases (چکیده)
334 - Projection Recurrent Neural Network Model: A New Strategy to Solve Maximum Flow Problem (چکیده)
335 - Fractional optimal control problems with time-varying delay: A new delay fractional Euler–Lagrange equations (چکیده)
336 - An Extendable Quadratic Bidirectional DC-DC Converter for V2G and G2V Applications (چکیده)
337 - بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامة هویت تیمی هواداران در صنعت ورزش ایران (چکیده)
338 - تحلیل دیماتل فازی ابعاد کارآفرینی سازمانی و هوش سازمانی در شناسایی فرصت های سازمانی (مطالعه موردی:وزارت ورزش و جوانان) (چکیده)
339 - تحلیل گفتمان دو سوره فلق و ناس براساس الگوی فرا‌‌نقش متنی هالیدی (چکیده)
340 - The construction and validation of a scale for the evaluation of the capitals of Volleyball clubs in Iran (چکیده)
341 - تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به کارگیری منابع انسانی شایسته در ادارات تربیت بدنی دانشگاههای سراسر کشور (نظریه زمینه ای) (چکیده)
342 - 2-Distance chromatic number of some graph products (چکیده)
343 - زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار باریت مشکان، شمال خاوری سبزوار، استان خراسان رضوی (چکیده)
344 - An amino acid@isopolyoxometalate nanoparticles catalyst containing aspartic acid and octamolybdate for the synthesis of functionalized spirochromenes (چکیده)
345 - Noble Metals in Polyoxometalates Skeletons: Structural Analysis and Catalytic Survey (چکیده)
346 - Does Protein Similarity of Pluripotency Factors Mean Their Gene Ontology Semantic Similarity? (چکیده)
347 - Robust Mixture Regression Based on the Mixture of Slash Distributions (چکیده)
348 - بررسی کارایی شرکتهای بیمه از منظر ابعاد انسانی فنی و مالی جهت توانمندسازی صنعت بیمه (چکیده)
349 - ارزیابی الگوی کینتیک و دینامیک جمعیت باکتریهای یرسینیا انتروکولیتیکا و شیگلا دیسانتری در فرآورده گوشتی )سوسیس( با استفاده از مدلهای نوین تجربی (چکیده)
350 - Assessment of heterogeneities of the Asmari reservoir along the Bibi Hakimeh anticline using petrophysical and sedimentological attributes: Southeast of Dezful Embayment, SW Iran (چکیده)
351 - Fabrication and characterization of Grass pea (Lathyrus sativus) protein isolate-Alyssum homolocarpum seed gum complex coacervate (چکیده)
352 - بررسی اثر تنش کم آبیاری و منابع کودی بر خصوصیات مورفولوژیکی و ترکیب‌های فنلی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.) (چکیده)
353 - تحلیل فازی تنوعات تجربی توسعه اقتصادی بر اساس جایگاه نخبگان استان‌ها در ساختار سیاسی معاصر ایران (چکیده)
354 - Childrens psychological well-being, anxiety, depression, and stress: The role of addicted and non-addicted parents (چکیده)
355 - The effect of task-specific balance training program in dual-task and single-task conditions on balance performance in children with developmental coordination disorder (چکیده)
356 - New efficient design and synthesis of novel antioxidant and antifungal 7-imino[1,3]selenazolo[4,5-d]pyrimidine-5(4H)-thiones utilizing a base-promoted cascade addition/cyclization sequence (چکیده)
357 - Cost-effective Strategies for Depletion of Endogenous Extracellular Vesicles from Fetal Bovine Serum (چکیده)
358 - میکروسکوپ نیروی اتمی سیالی و کاربردهای آن در زیست شناسی سلولی و مولکولی (چکیده)
359 - Biological control chance and limitation within integrated pest management program in Afghanistan (چکیده)
360 - Performance dependence of self-aligned dual-gate poly-Si TFTs on localized defective regions (چکیده)
361 - Analysis, Design, and Implementation of a New Extremely Ultrathin 2-D-Isotropic Flexible Energy Harvester Using Symmetric Patch FSS (چکیده)
362 - بررسی زیست چینه‌ای نهشته‌های شبه فلیش برش سیلک بر اساس نانوفسیل‌های آهکی و مقایسه آن با برش‌های شوشود و سرایان (شرق بلوک لوت) (چکیده)
363 - نانوپلانکتون‌های آهکی در اقیانوس کافتی میان قاره ای شرق ایران در برش چینه‌شناسی چهکند (شمال بیرجند) (چکیده)
364 - دیرینه‌بوم‌زیستی اقیانوس نئوتتیس برمبنای نانوفسیل‌های آهکی در سازند بغمشاه، برش‌های بیرگ و دهشک (بلوک لوت) (چکیده)
365 - زیست‌چینه‌شناسی سازند دلیچای بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در اقیانوس تتیس غربی (برش تپال) (چکیده)
366 - Improvement of Pain Relief of Fentanyl Citrate Drug Encapsulated in Nanostructured Lipid Carrier: Drug Formulation, Parameter Optimization, in vitro and in vivo Studies (چکیده)
367 - راهبرد های برنامه ریزی صنایع فرهنگی؛رویکردها، اصول و الگو (چکیده)
368 - Urban sprawl modeling using statistical approach in Mashhad, northeastern Iran (چکیده)
369 - A reconsidered approach providing kinetic parameters and rate constants to analyze the oxidative stability of bulk lipid systems (چکیده)
370 - Band structure analysis of wave propagation in piezoelectric nano-metamaterials as periodic nano-beams considering the small scale and surface effects (چکیده)
371 - Anticorrosion behavior of DBSA doped polyaniline nanoparticles/epoxy ester coating on carbon steel in saline-alkaline solution (چکیده)
372 - Mathematical modeling of the electrochemical behavior of a polyaniline film for the fast electron transfer kinetic (چکیده)
373 - بررسی اثر افزودن گرافن نانوساختار بر رفتار خوردگی بیوکامپوزیت منیزیم- استرانسیوم-کلسیم در الکترولیت شبیه ساز بدن (چکیده)
374 - بررسی هم افزایی بازدانده آلی بر سطوح ابر آبگریز نیکل (چکیده)
375 - The effects of an inorganic corrosion inhibitor on the electrochemical behavior of superhydrophobic micro-nano structured Ni films in 3.5% NaCl solution (چکیده)
376 - تأثیر نظریه ادوار تکاملی یواخیم فیوره بر اندیشه مبارزاتی پیشگامان اصلاحات (چکیده)
377 - بررسی نگرش و التزام عملی به نماز و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
378 - Policymaking and Water Crisis in Iran (چکیده)
379 - تبیین جایگاه قدرت نرم در افزایش نقوذ سیاسی ایران در افغانستان مورد: همکاری های علمی ایران – افغانستان (چکیده)
380 - Developing an ultra-efficient microsatellite discoverer to find structural differences between SARS-CoV-1 and Covid-19 (چکیده)
381 - Modeling and optimization of biomethane production from solid-state anaerobic co-digestion of organic fraction municipal solid waste and other co-substrates (چکیده)
382 - رویکرد سوم در روش پژوهش با تأکید بر پژوهش‌های بازیابی اطلاعات: یگانش دو روش کمی و کیفی (چکیده)
383 - A novel hybrid approach based on CREAM and fuzzy ANP to evaluate human resource reliability in the urban railway (چکیده)
384 - تاثیر تحریک فراجمجمه‎ای مخچه بر خطر سقوط و سرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
385 - پیامدهای همبستگی خطای اندازه‌گیری سنجه‌ اقلام تعهدی اختیاری و متغیر جداکننده در یک آزمون کشف مدیریت سود (چکیده)
386 - شواهدی از الگوی تغییر خطی تکه‌ای اقلام تعهدی و ریشه‌های اقتصادی آن (چکیده)
387 - تأویل روان‌شناسانۀ اندیشۀ ملاصدرا در مسئلۀ خواب و بررسی مبانی فلسفی آن (چکیده)
388 - بررسی استراتژی های نوین در بازاریابی خدمات بانکی (چکیده)
389 - New phosphonium molybdate‐promoted green, fast and selective catalytic procedure for the synthesis of trisubstituted imidazoles (چکیده)
390 - Titanium Dioxide Nanoparticles mitigates the adverse effects of salinity stress on Grass pea (Lathyrus sativus L.) Germination and Seedling development (چکیده)
391 - Effect of Encapsulated Choline Chloride on Performance, Carcass Characteristics and Some Blood Parameters in Broiler Chicks (چکیده)
392 - Effect of Threonine Supplementation on Growth Performance, Metabolizable Energy, Morphological Changes and Immune Response in Broiler Chickens Challenged with Coccidia (چکیده)
393 - Effects of One Week Feeding Finisher Diets Containing Rolled and Extruded Flaxseed on Performance, Lipid Peroxidation and Omega-3 Fatty Acids in Breast and Thigh Meat of Broiler Chickens (چکیده)
394 - برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب با استفاده از روش غیرمستقیم تابع تقاضای پول (چکیده)
395 - Four new species (Trombidiformes: Eriophyoidea: Eriophyidae) and one new record of Aceria from arid and semi-arid areas in East Iran   (چکیده)
396 - Does Modified Gravity Predict Fast Stellar Bars in Spiral Galaxies? (چکیده)
397 - Effect of PAAT as an Environmentally Friendly Terpolymer on the Scale Inhibition of CaCO3 in Artificial Seawater: Chemical and Electrochemical Study (چکیده)
398 - Minimizing makespan on a single machine with release dates and inventory constraints (چکیده)
399 - Forward Contract Negotiation Equilibrium in Uncongested Electricity Markets (چکیده)
400 - The effect of individual counseling on attitudes and decisional conflict in the choice of delivery among nulliparous women (چکیده)
401 - نقد ﺩرس آشنایی با مهندسی برق مطالعه موردﻱ: گروﻩ مهندسی برق ﺩانشگاﻩ فردوسی مشهد (چکیده)
402 - A Narrative on the Use of Vignette: Its Advantages and Drawbacks (چکیده)
403 - Voltage-base Frequency Control of Diesel Base Isolated Microgrids (چکیده)
404 - Pregnant women\\\'s experiences of social roles: An ethnophenomenological study (چکیده)
405 - Simple and Efficient Pattern Matching Algorithms for Biological Sequences (چکیده)
406 - ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان از دیدگاه همراه بیمار با استفاده از روش FAHP و GRA-TOPSIS یک مطالعه مقطعی در بیمارستان های منتخب شهر مشهد (چکیده)
407 - Men\'s Confrontation with Pregnancy from Women\'s Point of View: an Ethno Phenomenological Approach (چکیده)
408 - سنجش قابلیت انواع رخساره‌های ژئومورفولوژی در تامین منابع گرد و غبار غرب خوزستان (چکیده)
409 - شناسایی منابع تأمین کننده گردوغبار غرب خوزستان با استفاده از الگوریتم‌ های بهبود یافته دمای روشنایی گردوغبار (چکیده)
410 - THE EFFECTS OF EXTERNAL UNCERTAINTIES AGAINST MONETARY POLICY UNCERTAINTY ON IRANIAN STOCK RETURN VOLATILITY USING GARCH-MIDAS APPROACH (چکیده)
411 - اعتبارِ سازه‌ی معیارنمره‌دهیِ مهارت نوشتن در آزمون جامع فارسی دانشگاه فردوسی برای غیرفارسی‌زبانان (چکیده)
412 - Political Skill Improves the Effectiveness of Emotional Intelligence: Bayesian Network Analysis in the Construction Industry (چکیده)
413 - پیامدهای سیاسی جدایی هرات بر منطقه خراسـان در عصر قاجـار (چکیده)
414 - Separation/Competitive Transport of Heavy Metal Ions across the Bulk Liquid Membranes with N,N\',N\'\'-Tris(4-methylphenyl)phosphoric Triamide As Carrier (چکیده)
415 - Gelatin/Whey Protein- Potato Flour Bioplastics: Fabrication and Evaluation (چکیده)
416 - Fischer–Tropsch synthesis using zeolitic imidazolate framework (ZIF‐7 and ZIF‐8)‐supported cobalt catalysts (چکیده)
417 - The Relation Between Property Rights, Farm Size and Technical Efficiency for the Developing Countries\' Agricultural Sector (چکیده)
418 - A new model and a Monte Carlo based Particle Swarm Optimization algorithm for the stochastic blood assignment problem (چکیده)
419 - Adaptive and Fast-Response controller for Boost PFC Converter with Wide Range of Operating Conditions (چکیده)
420 - The competitive intelligence diamond model with the approach to standing on the shoulders of giants (چکیده)
421 - Sexual health education issues (challenges) for adolescent boys in Iran: A qualitative study (چکیده)
422 - Experimental parametric study of a deep groove within a pin fin arrays regarding fin thermal resistance (چکیده)
423 - تأملی در زمینه‌های شکل‌گیری سیاست کیفری سخت‌گیرانه در دهه‌ی نخست انقلاب اسلامی ایران (چکیده)
424 - بررسی رابطه فرسایش قارچی نسخه های خطی مرکز اسناد و کتابخانه آستان قدس رضوی با هوا و ارزیابی آن در مدل کاغذی (چکیده)
425 - L-glycine-assisted synthesis of SnO2/Pd nanoparticles and their application in detection of biodeteriorating fungi (چکیده)
426 - Numerical investigation of drug delivery by using magnetic field in a 90-degree bent vessel: a 3D simulation (چکیده)
427 - Isolation and characterization of native insect pathogens from soils of North Afghanistan (چکیده)
428 - Fractional spectral differentiation matrices based on Legendre approximation (چکیده)
429 - Effect of micelles and reverse micelles on nonlinear optical properties of potassium dichromate and Staphylococcus aureus treatment (چکیده)
430 - Morpho-Physiological Responses of Halophyte Climacoptera crassa to Salinity and Heavy Metal Stresses in In Vitro Condition (چکیده)
431 - Induction of microbial carbonate precipitation as a sustainable strategy for post-improvement and remediation of cold mix asphalt (چکیده)
432 - علم سنجی (چکیده)
433 - شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل بیابان زایی در استان خراسان رضوی با استفاده از روش دلفی (چکیده)
434 - Prediction of Extramarital Relationships Based on Executive Functions With the Mediatory Role of Marital Commitment (چکیده)
435 - The Role of Event Related Potentials in Pre-Comprehension Processing of Consumers to Marketing Logos (چکیده)
436 - Langerian mindfulness and language learning (چکیده)
437 - بررسی میزان هماهنگی مجموعه کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از نظر تعداد و موضوعات با نیازهای آموزشی دانشجویان در مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی (چکیده)
438 - Impact of gliding arc plasma pretreatment on drying efficiency and physicochemical properties of grape (چکیده)
439 - Individualized Web-Based Attention Training with Evidence-Based Counseling to Address HIV Treatment Adherence and Psychological Distress: An Exploratory Study (چکیده)
440 - Feasibility of using a computer-assisted working memory training program for healthy older women (چکیده)
441 - بررسی تأثیر مشارکت روستاییان در فرایند مدیریت پسماندهای روستایی (مطالعة موردی: بخش نیمبلوک، شهرستان قاینات) (چکیده)
442 - Assessment of Rural Tourism Brand Effects on Improving the Quality of Life in Rural area of Iran (A Case Study of Binalud County) (چکیده)
443 - تحلیل و آینده‌نگری تحولات کالبدی سکونتگاه‌های روستایی پیراشهری واقع در حریم کلان‌شهر مشهد (چکیده)
444 - نظریه جهان سخت: نگاهی نو به عملکرد مغز و نقش آمیگدال در اختلالات طیف اوتیسم (چکیده)
445 - مقایسه ابعاد بازشناسی هیجان در افراد با نشانه‌های اختلال شخصیت ضداجتماعی، اختلال شخصیت وسواسی و بهنجار (چکیده)
446 - Adequate Sample Size and Appropriate Sampling Method for Estimating Grassland Production through Simulation (چکیده)
447 - On generalized Lie derivations (چکیده)
448 - Long-term creep behaviour of E-glass/epoxy composite: time-temperature superposition principle (چکیده)
449 - Mechanism of Reduction of Hematite-Magnetite Hollow Cylindrical Pellet by Graphite-Calcium Carbonate Mixture (چکیده)
450 - Sentinel lymph node mapping in colorectal cancers with radioactive tracer; is it an efficient method? (چکیده)
451 - An environmentally friendly superhydrophobic modified polyurethane sponge by seashell for the efficient oil/water separation (چکیده)
452 - Application of TOPSIS to evaluate the effects of different conditions of sonication on eggless cake properties, structure, and mass transfer (چکیده)
453 - The reactivity enhancement in Diels–Alder cycloaddition of 1,3-diene by cation encapsulation to C60: a computational insight (چکیده)
454 - مهندسی حرفه ای: حرفه ای گرایی و اخلاق حرفه ای (چکیده)
455 - بررسی سن رشد در امور غیرمالی (چکیده)
456 - بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی تأثیرگذار بر فرآیند SND در حذف ترکیبات نیتروژنی (چکیده)
457 - شطح (چکیده)
458 - آسیب شناسی پژوهش در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی: مطالعه نظریه زمینه ای (چکیده)
459 - Decentralized Daily Scheduling of Smart Distribution Networks with Multiple Microgrids (چکیده)
460 - Impact of an arbuscular mycorrhizal fungal inoculum and exogenous MeJA on fenugreek secondary metabolite production under water deficit (چکیده)
461 - Underwater Object Localization using the Spinning Propeller Noise of Ships Based on the Wittekind Model (چکیده)
462 - Rule-based joint fuzzy and probabilistic networks (چکیده)
463 - پاسخ تغییرات سطوح سرمی آدیپونکتین و نشانگرهای مقاومت به انسولین رت های نر چاق به دو نوع شدت تمرین هوازی (چکیده)
464 - The Impact of Blended Learning on Speaking Ability and Engagement (چکیده)
465 - The effect of key factors in aerobic bioreactor and optimization by different strategies (چکیده)
466 - وسعت مشرب: پاسخ فرهیختگان شاعر به سیاست های صفویه (چکیده)
467 - مجالس‌النفایس نقطه عطفی در معاصرنویسی (چکیده)
468 - THE APPLICATION OF PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM TO PLAN REDESIGNS OF RESIDENTIAL COMPLEXES. A CASE STUDY IN THE HIGH-RISE APARTMENT COMPLEX IN MASHHAD, IRAN (چکیده)
469 - بررسی کارایی روشهای بهینه سازی تکاملی در دستیابی به اهداف معماری و ساخت (چکیده)
470 - The role of dish gardens on the physical and neuropsychological improvement of hospitalized children (چکیده)
471 - عامه‌نگاری در چاپ سنگی مصور نوش‌آفرین گوهر تاج (با بررسی قدیم‌ترین نسخۀ چاپ سنگی مصور نوش‌آفرین گوهر تاج، مورخ ۱۲۶۳ق) (چکیده)
472 - Expression of an epitope-based recombinant vaccine against Foot and Mouth Disease (FMDV) in tobacco plant (Nicotiana tabacum) (چکیده)
473 - مقایسه اثر محافظتی دم کرده گل محمدی و ویتامین E بر صدمات کروموزومی ناشی از تابش اشعه x در لنفوسیتهای خون انسان با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دوهسته ای (چکیده)
474 - تأثیر شرایط فرایند و فرمولاسیون بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و عملکردی مکمل-فیبری بافت داده شده (تفالۀ گوجه‌فرنگی-سبوس برنج) (چکیده)
475 - Energy storage systems integrated transmission expansion planning (چکیده)
476 - Artificial neural network approach for revealing market competitors’ behaviour (چکیده)
477 - Co-planning of electricity and gas networks considering risk level assessment (چکیده)
478 - برنامه ریزی توسعه هماهنگ شبکه های برق و گاز با در نظر گرفتن معیار امنیت 1- N (چکیده)
479 - A new epigean pseudoscorpion species (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) from northeast of Iran, with an identification key to the species of the family Neobisiidae from Iran (چکیده)
480 - پیامدهای تغییر اقلیم بر بازار محصولات کشاورزی (چکیده)
481 - Densely sampled phylogenetic analyses of the Lesser Short‐toed Lark ( Alaudala rufescens ) — Sand Lark ( A. raytal ) species complex (Aves, Passeriformes) reveal cryptic diversity (چکیده)
482 - Numerical analysis and optimization of triggered furrow irrigation system (چکیده)
483 - کنترل دیمینگ الکترونیکی فیدر تغذیه لامپهای تخلیه گازی خیابانی با استفاده از کنترل توان راکتیو (چکیده)
484 - تحلیل پیوند شعر، نگارگری و قدرت، در مطالعۀ معناشناختی کشتی شیعه در شاهنامه طهماسبی (چکیده)
485 - Performance of Holstein Calves, Heifers and First‐Lactating Cows Fed Starter Diets with Different Protein Levels and Types of Soybean Meal (چکیده)
486 - الگوهای ذهنی مدیران سازمان‌های دولتی در رابطه با عوامل پیش‌برنده فراموشی سازمانی با روش کیو (چکیده)
487 - ترمیم داده های مفقود هواشناسی با روشهای تکاملی و یادگیری ماشین مطالعه موردی: بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهد (چکیده)
488 - اعتبارسنجی پرسشنامه انگیزه یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم (چکیده)
489 - The dominant metric dimension of graphs (چکیده)
490 - The Topological Indices of the Non-commuting Graph for Symmetric Groups (چکیده)
491 - تقدیس چنگیزخان در منظومه های تاریخی دورۀ ایلخانی (چکیده)
492 - Amorphous calcium phosphate nanoparticles-based mouthwash: preparation, characterization, and anti-bacterial effects (چکیده)
493 - An exploration of the pattern of managing volunteers in the Construction Jihad (چکیده)
494 - A karyological study of some endemic Trigonella species (Fabaceae) in Iran (چکیده)
495 - Predicting potential sites of nine drought-tolerant native plant species in urban regions (چکیده)
496 - تحلیل محتوای کتب منتشر شده در عرصه مطالعات زنان و خانواده (چکیده)
497 - جستاری در دین شناسی عرفانی ملاصدرا (چکیده)
498 - Integrating Elements of Body Language to the Analysis of Impoliteness in Drama (چکیده)
499 - Angular Dependence of Fluctuation Conductivity in BaFe1.9Co0.1As2 Single Crystal (چکیده)
500 - ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین (چکیده)
501 - Quadratic Δ-source Impedance Network (چکیده)
502 - Z-Source Flyback PFC Rectifier for Energy Storage Systems (چکیده)
503 - Integrating Elements of Body Language to the Analysis of Impoliteness in Drama (چکیده)
504 - Energy Absorption Analysis and Multi-objective Optimization of Tri-layer Cups Subjected to Quasi-static Axial Compressive Loading (چکیده)
505 - Integrating Elements of Body Language to the Analysis of Impoliteness in Drama (چکیده)
506 - Integrating Elements of Body Language to the Analysis of Impoliteness in Drama (چکیده)
507 - Integrating Elements of Body Language to the Analysis of Impoliteness in Drama (چکیده)
508 - Integrating Elements of Body Language to the Analysis of Impoliteness in Drama (چکیده)
509 - Integrating Elements of Body Language to the Analysis of Impoliteness in Drama (چکیده)
510 - Integrating Elements of Body Language to the Analysis of Impoliteness in Drama (چکیده)
511 - An analysis of michelle obama’s becoming through the double lenses of modern feminism and foucault’s self-surveillance (چکیده)
512 - On the Uniformly Discrete and Minimal System for a Banach Subspace in $$L_p({\\mathbb{R}}^{d})$$Lp(Rd) (چکیده)
513 - Quaternionic inverse Fourier transforms on locally compact abelian groups (چکیده)
514 - ادغام عناصر زبان بدن به بررسی بی ادبی در دراما (چکیده)
515 - Responses of Visfatin and Resistin Concentration to Different Aerobic Training Intensities Protocols (چکیده)
516 - Experimental study and optimization of fracture properties of epoxy-based nano-composites: Effect of using nano-silica by GEP, RSM, DTM and PSO (چکیده)
517 - طراحی و شبیه سازی موجبر دایروی تراهرتز با پوسته فرامواد (چکیده)
518 - The hail impactor shape with an ice impact response of the laminated composites reinforced with different nanomaterials: an experimental approach (چکیده)
519 - On the secrecy rate region and outage probability of secondary wiretap multiple access channel over dissimilar Rayleigh/Nakagami fading (چکیده)
520 - Evaluation of the effect of Toxocara cati infection in the mouse model of allergic asthma: Exacerbation of allergic asthma symptoms and Th2 types of response (چکیده)
521 - رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روش NSM-SMA/FRP (چکیده)
522 - ارائه روشی تحلیلی از ترکیب المان قابی بتن مسلح فیبری شبه تیموشنکو و تئوری میدان فشاری (چکیده)
523 - بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از برونداد مدل های اقلیمی CMIP6 در عراق (چکیده)
524 - پیش آگاهی مخاطره خشکسالی در تهران بر اساس برونداد مدل های CMIP6 (چکیده)
525 - جبران خسارت تخریب میراث فرهنگی در دیوان کیفری بین‌المللی با نگاهی به پروندۀ المهدی (چکیده)
526 - پیش‌بینی دمای هوای یک گلخانه‌ با پوشش پلی اتیلن با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: منطقه جیرفت (چکیده)
527 - مطالعۀ تطبیقی راه‌های حقوقی حمایت از ارزش‌ تبلیغاتی نشان‏ های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحدۀ امریکا و ایران (چکیده)
528 - تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنی (چکیده)
529 - Computer-Aided aptamer design for sulfadimethoxine antibiotic: step by step mutation based on MD simulation approach (چکیده)
530 - ابر بحران های سه گانه درون زاد جمهوری اسلامی (چکیده)
531 - بازتاب تک‌صدایی و خودگومندی جامعة ایرانی در رمان بوف کور (چکیده)
532 - بازتاب منازعه گفتمانی در سه گانه سیمین دانشور از ایده به خود آمدن تا استعاره های پساانقلابی (چکیده)
533 - Three new species of eriophyid mites (Trombidiformes: Eriophyoidea) associated with Leguminosae species from semi-arid and arid environment in East Iran (چکیده)
534 - Data on optimization of the non-linear Muskingum flood routing in Kardeh River using Goa algorithm (چکیده)
535 - پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مؤلفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگو (چکیده)
536 - تبیین قلدری کارکنان نسبت به مدیران در بخش دولتی (چکیده)
537 - Investigation of static and dynamic bulk moduli in a carbonate field (چکیده)
538 - تأثیر آمینوسیکلوپروپان کربوکسیلیک اسید و اسید سالیسیلیک بر ترمیم پذیری و بیان (Glycine max) در جوانه زنی بذرهای زوال یافته سویا LOX و 2 GAI ژن های 1 (چکیده)
539 - توالی‌یابی de novo ترانسکریپتوم و آنالیز عملکردی ژن‌های با بیان متفاوت بذرهای بزرگ و کوچک گیاه توق خاردار (Xanthium strumarium L.) در دوره نمو (چکیده)
540 - The Effect of Perceptual-Motor Training on Executive Functions in Children with Non-Verbal Learning Disorder (چکیده)
541 - بررسی تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط اقلیمی اردبیل (چکیده)
542 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی سه گونه تاج خروس (Amaranthus sp.) (چکیده)
543 - کنترل سیل با استفاده از روش ترکیبی بند تأخیری و دیوار ساحلی (مطالعه موردی: حوضۀ رودخانه کن (چکیده)
544 - بررسی اثر فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش (مورد مطالعه: شهرداری مشهد) (چکیده)
545 - Denoising Hyperspectral Images Using an Improved SSTV Correntropy based Method in the Presence of Non-Gaussian Noise (چکیده)
546 - تحلیلی بر تحقیقات خشکسالی در ایران (چکیده)
547 - Isolation and identification of the causative bacterial agents of egg contamination in ostrich flocks of northeast Iran (چکیده)
548 - Serological survey of Brucella antibodies in domestic and wild birds (چکیده)
549 - تحلیل مولفه های اثر گذار برمشارکت شهروندان در ادارۀ امور شهرها نمونه موردی: مناطق هشت گانه شهر اهواز (چکیده)
550 - Spectral, structural, biological and molecular docking studies of a new mixed-valence V(IV)/V(V) ofloxacin complex (چکیده)
551 - اسکان گرجیان در ایرانِ عهد صفویان ( فارس، اصفهان و خراسان) (چکیده)
552 - بررسی نظرها و نظریه ها در رویکردی نوین به پیشینة تاریخ ترجمه قرآن کریم؛ مطالعه موردی سیر شکل گیری ترجمه های فارسی (چکیده)
553 - Influence of solvent and nanoparticles on the morphology and gas separation properties of copolyimide membranes (چکیده)
554 - شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیم دانش با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه: مطالعه موردی (چکیده)
555 - Reverse Genetics Assembly of Newcastle Disease Virus Genome Template Using Asis-Sal-Pac BioBrick Strategy (چکیده)
556 - Iron Loss Modeling in Dual Stator Winding Induction Machines with Unequal Pole Pairs and Squirrel Cage Rotor (چکیده)
557 - A fluorometric assay for oxytetracycline based on the use of its europium(III) complex and aptamer-modified silver nanoparticles (چکیده)
558 - اثر ترتیب تمرینات ترکیبی هوازی - مقاومتی همراه با انسداد عروق بر آمادگی جسمانی زنان مسن (چکیده)
559 - بررسی تطبیقی پیىود فضیلت، معرفت و خیر در اندیشۀ افلاطون و ملاصدرا (چکیده)
560 - دانش بومی کشت جالیز و نقش آن در معیشت روستاییان حاشیۀ دریاچۀ هامون (چکیده)
561 - Biocontrol and plant growth promotion activities of endophytic and rhizospheric fungi from almond trees (Prunus dulcis) indigenous in the northeast of Iran (چکیده)
562 - فناوری رایانش ابری در مدیریت منابع انسانی شرکتهای کوچک و متوسط ـ کاربردها، مزیتها و چالشها (چکیده)
563 - Isolation and molecular identification of cellulolytic bacteria from Dig Rostam hot spring and study of their cellulase activity (چکیده)
564 - Typification and an emended description of Astragalus moussavii (Fabaceae, Papilionoideae) (چکیده)
565 - تأثیر شاهنامه بر منظومه های حماسی عاشورایی با تکیه بر مقامات حسینی (چکیده)
566 - Probing EFL Teachers\' Perceptions of Learners\' Success Factors and its Contribution to Their Goal-Orientations and Organizational Commitment (چکیده)
567 - Diastereoselective Mannich reaction with prolinated MWCNTs as a heterogeneous organo-nanocatalyst (چکیده)
568 - معرفی زباهنگ مرگ محوری و شادی گریزی از طریق تفحص در گفتمان شناسی مرگ در زبان فارسی (چکیده)
569 - Experimental evaluation of self-centering hybrid coupled wall subassemblies with friction dampers (چکیده)
570 - How can communication networks among excavator crew members in construction projects affect the relationship between safety climate and safety outcomes? (چکیده)
571 - بررسی گونه‌شناسی تفسیر صفی (چکیده)
572 - کاربرد هیپنوتیزم در روانپزشکی ورزشی (چکیده)
573 - بررسی تصویرشناسانه مشهد در سفرنامۀ از خراسان تا بختیاری اثر هانری‌رنه دالمانی (چکیده)
574 - تحلیل انتقادی استعارههای متعارف در گفتمانِ سیاسیِ جمهوری اسلامی؛ بررسیِ دشوارهای در ایرانِ اکنون (چکیده)
575 - درهمتنیدگی انگارههای آسمانی و زمینی و سرگردانی خرد بین حق و تکلیف: تاملی در معضل ایرانیان امروز (چکیده)
576 - برنامه ریزی درجه دوم محدب تعمیم یافته برای حل دستگاه های خطی فازی (چکیده)
577 - بررسی و نقد دلایل حکم بطلان معامله مشروط به عمل حرام (با تکیه به دلیل حرمت اکل مال به باطل) (چکیده)
578 - Multi objective programming problem in the hesitant fuzzy environment (چکیده)
579 - The Dynamics of the Exchange Rate and Extension of Monetary Trilemma (Iran Economy Case Study) (چکیده)
580 - Non-axisymmetric three-dimensional stagnation-point flow and heat transfer under a jet impingement boiling (چکیده)
581 - A new approach for computing the exact solutions of DAEs in generalized Hessenberg forms (چکیده)
582 - Designing a self-tuning regulator controller for a non-linear and MIMO Exoskeleton system assist test setup with adaptive decoupling (چکیده)
583 - بانوی نخستین ها (نگاهی به تاریخ نگاری شیرین بیانی) (چکیده)
584 - کنش پذیری و کنشگذاری سیرالملوک خواجه نظامالملک طوسی بر اندیشه سیاسی مطالعۀ موردی: مفهوم فرّه ایزدی (چکیده)
585 - خواجه نظام الملک احیاگر هویت و اخلاق شهریاری ایران با تاکید بر عنصر وزارت (چکیده)
586 - The Influence of Anionic, Cationic Surfactant and AOT/Water/Heptane Reverse Micelle on Photophysical Properties of Crocin: Compare with RPMI Effect (چکیده)
587 - بررسی اثر تیمار پلاسمای سرد برکاهش بار میکروبی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی زردچوبه (چکیده)
588 - دز سنجی درمان تک جلسه ای سرطان پروستات به روش براکی تراپی HDR با دز 20 گری (چکیده)
589 - تأثیر مکمل‌های ضد میکروبی بر بیان ژن های PepT1 PepT2 و LEAP2 در دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی (چکیده)
590 - اثربخشی توحید درمانی بر بهبود کنش‌های اجرایی و کاهش پرخاشگری زندانیان مبتلا به اختلال شخصیت (چکیده)
591 - دزسنجی کودکان تحت تصویربرداری با روش SPECT و رادیوداروی 99m Tc -DMSA (چکیده)
592 - مطالعه ی ساختار عرضی نوترون پیشرو با استفاده از ویژگی خود متشابهی ساختار پروتون در x کوچک (چکیده)
593 - بررسی ساختار ایدئولوژی انقلاب اسلامی در دهۀ اول انقلاب با تحلیل محتوای وصایای شهدای جنگ ایران و عراق (چکیده)
594 - ارتباط طول و قطر اندامها، دور کمر و باسن، توده بدنی و دیگر ابعاد بدن با شاخص های چربی و گلوگز خون (چکیده)
595 - بررسی برخی خصوصیات عملکردی ژنوتیپ های منتخب عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط مزرعه (چکیده)
596 - Optimization of Quadrilateral Infiltration Trench Using Numerical Modeling and Taguchi Approach (چکیده)
597 - Quantitative Evaluation of Deformation Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel Using Magnetic NDE Techniques (چکیده)
598 - A macroscopic second order model for air traffic flow (چکیده)
599 - EP-2145 Biological comparison of 60 Co & 192 Irbrachytherapy sources: a possible need for correction factor (چکیده)
600 - بازنمایی معنایی روابط کتابشناختی فهرست کتابخانه ملی ایران: طراحی هستان شناسیفراداده ای مبتنی بر الگوی اف آر بی آر (چکیده)
601 - دزسنجی فانتوم کودک ایرانی و UF با رادیوداروی 18F-FDG در تصویربرداری PET (چکیده)
602 - Experimental study on estimation of diversion rate in porous bottom intakes for non-sediment flow (چکیده)
603 - Lignin-based hydrogel alleviates drought stress in maize (چکیده)
604 - Development and Characterization of Lignin‐Based Hydrogel for Use in Agricultural Soils: Preliminary Evidence (چکیده)
605 - Evaluation of whey protein sources on performance, liver antioxidants and immune responses of broiler chickens challenged with ethanol (چکیده)
606 - Evaluation of the Different Levels of Ginger and Yoghurt Whey on Physicochemical and Sensory Properties of Fermented Carrot (چکیده)
607 - میزان HMGB1 تولید شده از رده سلولی میکروگلیال BV-2 ملتهب، تحت تاثیر جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان (چکیده)
608 - Salient object detection using the phase information and object model (چکیده)
609 - A DFT study on the metal ion selectivity of deferiprone complexes (چکیده)
610 - Reconstruction of Caspian Sea level changes using magnetic susceptibility during the last millennium (چکیده)
611 - Temperature and molecular crowding effects on the sensitivity of T30695 aptamer toward Pb2+ ion: a joint molecular dynamics simulation and experimental study (چکیده)
612 - Optimization of fuel ratio in solution combustion method for fabrication of nickel aluminate spinel used in the esterification reaction (چکیده)
613 - Fabrication of nanosized SO42−/Co–Al mixed oxide via solution combustion method used in esterification reaction: effect of urea-nitrate ratio on the properties and performance (چکیده)
614 - بازتاب برابری خواهی جنسیتی در ترجمه کتاب مقدس (چکیده)
615 - Using Herbal dyes as an alternative staining method for sperm evaluation (چکیده)
616 - High-buck in Buck and High-boost in Boost Dual-Mode Inverter (Hb$^2$DMI) (چکیده)
617 - Modeling land cover change dynamic using a hybrid model approach in Qeshm Island, Southern Iran (چکیده)
618 - بررسی اثر تنش آبی دوره‌ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گیاه کینوا (رقم NSRCQ) (چکیده)
619 - Grating Lobes Reduction in Linear Arrays Composed of Subarrays Using PSO (چکیده)
620 - A Hybrid ANN−GA-based Technique to Optimize a Steady-State GTL Plant (چکیده)
621 - Fortification of Bread Wheat Using Synthesized Zn-Glycine and Zn-Alanine Chelates in Comparison with ZnSO4 in a Calcareous Soil (چکیده)
622 - پژوهشی تطبیقی پیرامون علم به خود در اندیشه جان سرل و ابن‌سینا (چکیده)
623 - تحلیل نشانه‌شناسی برنامه‌های کودک و نوجوان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های 60 و 70 (مطالعه موردی: کارتون‌های قصه‌های مجید، مدرسه موش‌ها، دنیای شیرین و قصه‌های تا‌به‌تا) (چکیده)
624 - بررسی اثر برخی مالچ‌های آلی بر افزایش مقاومت به سرما درگیاه تاج الملوک (Aquilegia sp.) (چکیده)
625 - On the rectifying multiple deferred state plan in the presence of uncertain parameter (چکیده)
626 - تحلیل نشانه‌شناختی تمبرهای جمهوری اسلامی ایران (1389-1357)؛ گذار از نشانه‌های سیاسی به نشانه‌های اجتماعی (چکیده)
627 - Data on analysis of OCC-1 transcript levels in pluripotent and differentiated states of P19 cells (چکیده)
628 - تحلیل استعاره‌های مفهومی مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 (چکیده)
629 - Impact of law enforcement and increased traffic fines policy on road traffic fatality, injuries and offenses in Iran: Interrupted time series analysis (چکیده)
630 - Alpha influenza virus infiltration prediction using virus-human protein–protein interaction network (چکیده)
631 - بررسی تأثیر برند کارفرمایی بر عملکرد شرکت از طریق سرمایه انسانی (چکیده)
632 - بررسی تأثیر استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان (IIP) بر عملکرد شرکت از طریق سرمایه انسانی (چکیده)
633 - اعتبارات ماهیت؛ ابداع سینوی و ابتکار مدرس زنوزی (چکیده)
634 - نسبت‌سنجی اندیشة متقدم و متأخر ویتگنشتاین با طرح معرفت‌شناختی سوبژکتیویسم (چکیده)
635 - شهود عقلانی از منظر افلاطون و فلوطین (چکیده)
636 - Effect of 8 weeks of HIIT on hepatic enzyme levels, lipid profile and body composition in overweight young men (چکیده)
637 - آسیب شناسی سیاستگذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
638 - ایران‌‌دوستی و شیعه‌گرایی قاضی‌زادۀ اردبیلی در تاریخنگاری عصر سلطان سلیم اول عثمانی (حک: 918-926ق) (چکیده)
639 - استفاده از الکترولیت اسیدی در فرآیند میکروماشینکاری تخلیه الکتروشیمیایی (چکیده)
640 - Application of nano electrolyte in the electrochemical discharge machining process (چکیده)
641 - Numerical and experimental study of discharge mechanism in the electrochemical discharge machining process (چکیده)
642 - بررسی نقش واسط قدرشناسی و تعهد در رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری (موردمطالعه: هتل‌های پنج ستاره شهر تبریز) (چکیده)
643 - نوخاستگی نفس و بدن (مغز/ بدن) از دیدگاه ملاصدرا و مایکل گزنیگا، بنیان گذار علوم شناختی (چکیده)
644 - Simulating aeroelastic response of a self-sustained oscillating rigid airfoil using a boundary oscillation method (چکیده)
645 - Bi-functional Optimization of a Fixed-bed Reactor using Surrogate Models (چکیده)
646 - بررسی و مقایسه روش های مختلف نمونه برداری داده های راکتور بستر ثابت کاتالیستی (چکیده)
647 - An inorganic-organic hybrid material based on a Keggin-type polyoxometalate@Dysprosium as an effective and green catalyst in the synthesis of 2-amino-4H-chromenes via multicomponent reactions (چکیده)
648 - A new class of organoplatinum-based DFNS for the production of cyclic carbonates from olefins and CO2 (چکیده)
649 - Effect of melt miscibility, polymorphism, and crystal morphology on tensile deformation of blends of isotactic polypropylene and propylene-1-hexene random copolymers (چکیده)
650 - سنجش وضعیت توسعۀ اقتصادی افغانستان در عصر دموکراسی سال‌های 2001 تا 2017 (چکیده)
651 - بررسی چگونگی تاریخ سازی نادر ابراهیمی در رمان آتش بدون دود براساس الگوی سه سطحی فرکلاف (چکیده)
652 - ساختارهای شرطی گلستان سعدی و کارکردهای بلاغی - معنایی آن‌ها (چکیده)
653 - Error behavior modeling in Capacitance-Resistance Model: A promotion to fast, reliable proxy for reservoir performance prediction (چکیده)
654 - تحلیل جامعه شناختی تعامل میان سیاست کیفری رسمی و اخلاق تنبیهی جامعه (مطالعه موردی: میزان کیفرگرایی افکار عمومی شهرستان مشهد در مجازات های شدید بدنی) (چکیده)
655 - گفتمان سیاست جنایی در رساله ی حقوق امام سجاد(ع)؛ بازشناسی گفتمان کیفری شریعت (چکیده)
656 - BIVARIATE MARSHALL–OLKIN EXPONENTIAL SHOCK MODEL (چکیده)
657 - بهبود عملکرد کودپاش گریز از مرکز به منظور پاشش کود پلت (چکیده)
658 - Influence of doping Mg cation in Fe3O4 lattice on its oxygen storage capacity to use as a catalyst for reducing emissions of a compression ignition engine (چکیده)
659 - بررسی انعطاف پذیری ریختی ماهی خواجو (Schizothorax pelzami Kessler 1870) در شرق ایران با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی (چکیده)
660 - Prioritizing effective indicators of desertification hazard using factor-cluster analysis, in arid regions of Iran (چکیده)
661 - Melting process of paraffin wax inside plate heat exchanger: experimental and numerical study (چکیده)
662 - موقعیت حسم مادة فساد در رهیافت فقه حکومتی (چکیده)
663 - Dry reforming of methane by La 0. 5 Sr 0 . 5 NiO 3 perovskite oxides: influence of preparation method on performance and structural features of the catalysts (چکیده)
664 - Fischer-Tropsch synthesis by reduced graphene oxide nanosheets supported cobalt catalysts: Role of support and metal nanoparticle size on catalyst activity and products selectivity (چکیده)
665 - بلاغت و ایدئولوژی (چکیده)
666 - Fischer–Tropsch synthesis using a cobalt catalyst supported on graphitic carbon nitride (چکیده)
667 - Copula Function based Analysis of Outage Probability and Coverage Region forWireless Multiple Access Communications with Correlated Fading Channels (چکیده)
668 - Fairness-Aware Energy Efficient Scheduling on Heterogeneous Multi-Core Processors (چکیده)
669 - تأملی بر منطق اجتماعی تفکر سیستمی (چکیده)
670 - اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر تاب آوری زنان مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی (چکیده)
671 - Linear quadratic optimal control problem with fuzzy variables via neural network (چکیده)
672 - A numerical method based on a bilinear pseudo-spectral method to solve the convection-diffusion optimal control problems (چکیده)
673 - Hesitant fuzzy numbers with (α, k)-cuts in compact intervals and applications (چکیده)
674 - سبک های مدیریت اقتصادی خانواده های مشهدی (چکیده)
675 - Entomopathogenic Nematodes as Potential Biological Control Agents of Subterranean Termite, Microcerotermes diversus (Blattodea: Termitidae) in Iraq (چکیده)
676 - Vinyl lactam-based copolymers and terpolymers as high cloud point kinetic hydrate inhibitors in methane-THF-water system (چکیده)
677 - نسبت فضای اجتماعی با عملکرد نخستین دوره مجلس(1359 -1363) (چکیده)
678 - Effects of hydrotherapy with massage on serum nerve growth factor concentrations and balance in middle aged diabetic neuropathy patients (چکیده)
679 - Determination of the anti-yeast activity of Lactobacillus spp. isolated from traditional Iranian cheeses in vitro and in yogurt drink (Doogh) (چکیده)
680 - Exploring students’ proof comprehension of the Cauchy Generalized Mean Value Theorem (چکیده)
681 - معرفی الگوی ارتباطی مؤثرِ تدریس در پرتو آموزش هَیَجامَدمحور (چکیده)
682 - نمایشنامه داستان باغ وحش: خوانشی مارکسیستی (چکیده)
683 - بررسی تاثیر متغیرهای تولید نانوماده قلع تلوراید به روش آلیاژسازی مکانیکی و تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای بر خواص آن (چکیده)
684 - بررسی و مقایسه پوشش‌های تک لایه کاربید وانادیم و کاربید کروم تشکیل‌شده توسط اکسیدهای فلزی با روش نفوذ واکنشی حرارتی TRD)) روی فولاد 1545/1DIN: (چکیده)
685 - سنتز اکسیدهای آنتروپی بالا (CoCrFeMnNi)3O4 با ساختار اسپینلی تولید شده به روش سنتزاحتراقی در محلول تک مرحله ای (چکیده)
686 - مطالعه ریزساختار و رفتار اکسیداسیونِ دمای بالای آلیاژ کامپوزیتیِ AZ91/10SiC تولید شده به روش ریخته گریِ هم زدنی (چکیده)
687 - ساخت ماده ترموالکتریک Bi0.5Sb1.5Te3 به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای(SPS) و بررسی تـأثیر زمان ‌آسیاکاری روی خواص ساختاری ماده (چکیده)
688 - بررسی تأثیر تقویت‌کننده دو اندازه‌ای بر رفتار تغییر شکل گرم کامپوزیت AZ91-SiC تولیدشده به روش ریخته‌گری همزدنی (چکیده)
689 - ضرورت تصحیح دوباره کتاب قرّة العین (چکیده)
690 - Outbreak of avian mycobacteriosis in a commercial turkey breeder flock (چکیده)
691 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب، با و بدون مصرف زیره‌کوهی بر سطوح Hs-CRP و نیمرخ لیپیدی زنان یائسه غیرفعال (چکیده)
692 - A review of flame radiation research from the perspective of factors affecting the flame radiation, measurement and modeling (چکیده)
693 - Incorporation of nanoencapsulated garlic essential oil into edible films: A novel approach for extending shelf life of vacuum-packed sausages (چکیده)
694 - تقابل ترجیحات زیباشناسی منظر و فضای سبز پایدار در مناطق خشک (چکیده)
695 - Stratigraphic distribution of shallow-water benthic foraminifera from the Lower Cretaceous Taft formation, Central Iran (Yazd Block), with evidence for the importance of hiatuses (چکیده)
696 - Production and evaluation of enzyme modified lighvan cheese using different levels of commercial enzymes (چکیده)
697 - Effect of medium and aggregation on antibacterial activity of nanodiamonds (چکیده)
698 - Effect of atmospheric cold plasma on structure, interfacial and emulsifying properties of Grass pea (Lathyrus sativus L.) protein isolate (چکیده)
699 - Infertility and Psychological and Social Health of Iranian Infertile Women: A Systematic Review (چکیده)
700 - When American Dramatists come from Hollywood to Iranian Cinema: Socio-Semiotic Exchange in Literary Adaptation (چکیده)
701 - A New Approach to Improve IPMC Performance for Sensing Dynamic Deflection: Sensor Biasing (چکیده)
702 - جداسازی باکتری Enterococcus sp. 7C37 با توانمندی پروبیوتیکی بالا از پنیر قاینی به عنوان یک محصول تخمیری لبنی در استان خراسان جنوبی (چکیده)
703 - The relationship between women’s education and human development (چکیده)
704 - دیواندره (چکیده)
705 - دنا (چکیده)
706 - دروع (چکیده)
707 - دوبی (چکیده)
708 - سیرالملوکِ نظام‌الملک: اغلاط، مجعولات و عامل آنها (چکیده)
709 - Theoretical study on optimization of porous media burner by the improvement of coefficients of porosity variation equations (چکیده)
710 - هجده بیت نویافته از شیخ نجم‌الدّین رازی (چکیده)
711 - طریقۀ فردوسیه و تأثّرات آن از سلسلۀ کبرویه از رهگذر مکتوبات صدی (چکیده)
712 - Acute toxicity of nanoscale zeolitic imidazolate framework 8 (ZIF-8) in adult zebrafish (Danio rerio) (چکیده)
713 - Toxicity comparison of nanoparticulate and ionic silver to the saltwater microcrustacean, Artemia salina: Effect of naupliar life stage (چکیده)
714 - Evaluation of antimicrobial properties of bovine lactoferrin against foodborne pathogenic microorganisms in planktonic and biofilm forms (in vitro) (چکیده)
715 - Characterization results for symmetric continuous distributions based on the properties of k-records and spacings (چکیده)
716 - Chemical Composition and Antioxidant, Antimicrobial, and Antiproliferative Activities of Cinnamomum zeylanicum Bark Essential Oil (چکیده)
717 - ایران‌گرایی در تاریخ‌نگاری محلی عصر ناصری (چکیده)
718 - Fast non-destructive assessment of heavy metal presence by ATR–FTIR analysis of crayfish exoskeleton (چکیده)
719 - مرور نظامند پیامدهای اقتصادیف اجتماعی و زیست محیطی گردشگری در ایران (چکیده)
720 - تحلیل فازی بسترهای اجتماعی توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
721 - Glutathione supplementation prevents iron deficiency in Medicago scutellata grown in rock sand under different levels of bicarbonate (چکیده)
722 - ساز و کار اثرگذاری مسئولیت‏پذیری اجتماعی، ریسک و حاکمیت شرکتی بر نگهداشت وجه نقد: رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (چکیده)
723 - ایرانِ پُرهمسایه و سیاست خارجیِ چندهمسایگی (چکیده)
724 - An SDN based framework for maximizing throughput and balanced load distribution in a Cloudlet network (چکیده)
725 - Load-Balancing Algorithm for Multiple Gateways in Fog-based Internet of Things (چکیده)
726 - Geometrically nonlinear dynamic analysis of FG graphene platelets-reinforced nanocomposite cylinder: MLPG method based on a modified nonlinear micromechanical model (چکیده)
727 - An ensemble multi-step-ahead forecasting system for fine particulate matter in urban areas (چکیده)
728 - Discussion of “Estimation of Clear-Water Local Scour at Pile Groups Using Genetic Expression Programming and Multivariate Adaptive Regression Splines” by S. M. Bateni, H. R. Vosoughifar, B. Truce, and D. S. Jeng (چکیده)
729 - نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای تربت‌جام (چکیده)
730 - Synthesis and Crystal Structure of [Benzyl N\\\'-[[2-(hydroxy-kO)phenyl]ethylene]-N-[[2-(hydroxy-kO)phenyl]methylene]-carbamohydrazonothioato-kN,kN\\\']-ethanol-dioxido-uranium (چکیده)
731 - Regulatory oversight and managerial ability (چکیده)
732 - تاریخ‌نگاری معاصر ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی (چکیده)
733 - Robust Wide Area Fault Location Considering Network Parameters Error (چکیده)
734 - شبیه سازی حرکت و بررسی سینماتیک بازوی رباتیک برداشت محصول گلخانه (مطالعه موردی: فلفل دلمه ای) (چکیده)
735 - ارائه روش های حذف خطای لبه در عمق سنجی حاصل از حسگر کینکت به منظور بهبود مدل ابرنقاط محصولات گلخانه ای (چکیده)
736 - Comprehensive techno-economic and environmental sensitivity analysis and multi-objective optimization of a novel heat and power system for natural gas city gate stations (چکیده)
737 - Selecting best painting colour for crude oil storage tanks exterior surface (چکیده)
738 - پیش بینی برخی ویژگی‌های کیفی میوه انبه رقم کلک سرخ با استفاده از پردازش تصاویر رنگی و شبکه‌های عصبی مصنوعی (چکیده)
739 - Numerical simulation and theoretical investigation of a multi-cycle dual-evaporator adsorption desalination and cooling system (چکیده)
740 - EFFECTOFAIRFOIL DISTANCETO WATERSURFACE ON STATIC STALL (چکیده)
741 - Flame retardant, superhydrophobic, and superoleophilic reduced graphene oxide/orthoaminophenol polyurethane sponge for efficient oil/water separation (چکیده)
742 - The necessity of anti-money laundering standards for Iranian auditors (چکیده)
743 - Corporate tax aggression and debt in Iran (چکیده)
744 - The effect of managerial ability on product market competition and corporate investment decisions Evidence from Iran (چکیده)
745 - The effect of managerial overconfidence on the conditional conservatism and real earnings management (چکیده)
746 - Relationship between earnings management, CEO compensation, and stock return on Tehran Stock Exchange (چکیده)
747 - The Effect of Audit Committee and Board of Directors Characteristics on Audit Fees and Internal Control Quality in Iran (چکیده)
748 - Anti-money laundering developments in Iran Do Iranian banks have an integrated framework for money laundering deterrence? (چکیده)
749 - Debt maturity structure, institutional ownership and accounting conservatism Evidence from Iranian listed companies (چکیده)
750 - New trends in coffee diterpenes research from technological to health aspects (چکیده)
751 - Combined Effects of Water Deficit, Exogenous Ethylene Application and Root Symbioses on Trigonelline and ABA Accumulation in Fenugreek (چکیده)
752 - Enhanced bactericidal effect of ceftriaxone drug encapsulated in nanostructured lipid carrier against gram-negative Escherichia coli bacteria: drug formulation, optimization, and cell culture study (چکیده)
753 - نقش واسطه ای سبک های عشق ورزی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی (چکیده)
754 - اثربخشی مشاوره گروهی به روش ساختاری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی (چکیده)
755 - اثربخشی طرحواره‌درمانی بر شخصیت سنخ D بر حافظهٔ کاری و حافظهٔ آینده‌نگر و پیروی از درمان بیماران کرونر قلب (چکیده)
756 - The impact of US monetary policy uncertainties on oil and gas return volatility in the futures and spot markets (چکیده)
757 - تحلیل علت‌شناختی جرم تجاوز به عنف از منظر روان‌شناسی (چکیده)
758 - Nano silica extracted from horsetail plant as a natural silica support for the synthesis of H3PW12O40 immobilized on aminated magnetic nanoparticles (Fe3O4@SiO2-EP-NH-HPA): a novel and efficient heterogeneous nanocatalyst for the green one-pot synthesis of pyrano[2,3-c]pyrazole derivatives (چکیده)
759 - A Randomized Clinical Trial of Laser Hemorrhoidoplasty vs Milligan and Morgan Hemorrhoidectomy (چکیده)
760 - Totally Laparoscopic vs Open Transhiatal Esophagectomy: Our Experience in 93 Patients (چکیده)
761 - Effects of zinc oxide nanoelicitors on yield, secondary metabolites, zinc and iron absorption of Feverfew (Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.) (چکیده)
762 - A new voltage feedback-based islanding detection method for grid-connected photovoltaic systems of microgrid with zero non-detection zone (چکیده)
763 - A Novel Idea for Groundwater Resource Management during Megadrought Events (چکیده)
764 - Surfactant-mediated prepared VO2 (M) nanoparticles for efficient solar steam generation (چکیده)
765 - An investigation into the crystalline structure, and the rheological, thermal, textural and sensory properties of sugar-free milk chocolate: effect of inulin and maltodextrin (چکیده)
766 - An agent-based coupled heat and water transfer model for air frying of doughnut as a heterogeneous multiscale porous material (چکیده)
767 - Evaluating the Impacts of Balance of Payments Variables Shock on Selected Macroeconomic Variables Using FAVAR (چکیده)
768 - The dance of knowledge management strategies in libraries: The case of the libraries of the Iranian universities of medical science (چکیده)
769 - Can Superabsorbent Polymers Improve Plants Production in Arid Regions? (چکیده)
770 - A low-cost paper-based aptasensor for simultaneous trace-level monitoring of mercury (II) and silver (I) ions (چکیده)
771 - بررسی عوامل موثر بر قیمت آرد و نان در صورت اجرای سیاست آزاد سازی قیمت در حوزه آرد و نان (چکیده)
772 - بررسی برنامه درسی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه‌های برجسته آسیا (چکیده)
773 - Multi-Trip Open Vehicle Routing Problem with Time Windows: A Case Study (چکیده)
774 - 2-Capability of 2-Generator 2-Groups of Class Two (چکیده)
775 - اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش پریشانی روان شناختی و دشواری تنظیم هیجان زنان مطلقه (چکیده)
776 - شکاف های توسعه ای، مانعی در تحقق امنیت پایدار در نواحی مرزی (نمونه موردی شهرستان مرزی تایباد) (چکیده)
777 - ویژگی‌های کانه‌زایی مگنتیت معدن آهن نرم با نگرشی بر سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های گابرویی-دیوریتی مجاور آن (شمال طبس، استان خراسان جنوبی) (چکیده)
778 - سنگ نگاری، زمین شیمی، جایگاه زمین ساختی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی منطقه رباعی (جنوب دامغان) (چکیده)
779 - بررسی نقش بهزیستی روانشناختی در پیشبینی امنیت اجتماعی و احساس سلامت زنان نابارور (چکیده)
780 - بررسی نقش مذهب و تحمل پریشانی هیجانی در پیش‌بینی امنیت روانی زنان نابارور (چکیده)
781 - Hepatic Function and Fibrosis Assessment Via 2D-Shear Wave Elastography and Related Biochemical Markers Pre- and Post-Gastric Bypass Surgery (چکیده)
782 - تحلیل نابرابری‌های توزیع فضایی و جمعیتی مددجویان در مشهد (چکیده)
783 - بررسی کیفی ابعاد بحران هویت جنسیتی مبتنی بر رویکرد نظریه زمینه‌ای (چکیده)
784 - تحصیل منضبطانه و کنشگری منفعلانه: نشانه شناسی اجتماعی صف در تجربه‌تحصیلی دختران جوان (چکیده)
785 - The new locally endemic genus Yazdana (Caryophyllaceae) and patterns of endemism highlight the high conservation priority of the poorly studied Shirkuh Mountains (central Iran) (چکیده)
786 - تحلیل مؤلفه های مؤثر بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان برای محصولات کشاورزی ارگانیک: کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری (چکیده)
787 - تأثیر انگیزه و برنامۀ کمک آموزشیِ مبتنی بر رابطۀ متقابل بین زبان آموز و معلم و کارِ گروهی بین زبان آموزان بر روی درک مطلب زبان آموزان ایرانی (چکیده)
788 - (Significant Divergence and Conservatism in the Niche Evolution of the Eurasian Green Woodpecker Complex (Aves, Picidae (چکیده)
789 - بررسی آشناییِ مدرسان زبان انگلیسی با فرهنگ خارجی از منظر توانش بین فرهنگی (چکیده)
790 - طراحی و اعتبارسنجی پرسش‌نامة خودکارآمدی ترجمه و ارتباط آن با راهبردهای حل مسئله در ترجمه (چکیده)
791 - روندپژوهی تاریخی و آیندۀ فدرالیسم عراق (چکیده)
792 - پیوند زنی سطح یک نوع الیاف نایلونی با استفاده از مخلوط دو مونومر اکریلیک و بهینه سازی پارامترهای مربوطه توسط یک نرم افزار متداول طراحی ازمایش (چکیده)
793 - Neuroprotective effect of menaquinone-4 (MK-4) on transient global cerebral ischemia/reperfusion injury in rat (چکیده)
794 - ماهیّت شناسی سازمانیافتگی جرم با نگاهی به تجریم تشکیلات سازمان یافته در فقه (چکیده)
795 - Phytoremediation of nutrients from water by aquatic floating duckweed (Lemna minor) in rearing of African cichlid (Labidochromis lividus) fingerlings (چکیده)
796 - Modeling of shape memory alloy springs using a recurrent neural network (چکیده)
797 - Large scale mobility calculations in PEDOT (Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)): Backmapping the coarse-grained MARTINI morphology (چکیده)
798 - BIM2BEM for room heating-cooling time estimation after turning on the (چکیده)
799 - تبیین تربیت گفتگو محور در نظریه انتقادی مقاومت: مطلوبیت و امکان تحقق آن در نظام آموزشی ایران (چکیده)
800 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن(مقاله انگلیسی) (چکیده)
801 - Axisymmetric and three-dimensional flow simulation of a mixed compression supersonic air inlet (چکیده)
802 - بهینه‌سازی فرمولاسیون فیلم خوراکی ترکیبی (متیل سلولز، نشاسته ذرت و پودر آب پنیر) حاوی سویه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس ‌رامنوسوس با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
803 - A Comparison between Static and Dynamic Stability in Postural Sway and Fall Risks (چکیده)
804 - Angular distribution of scattered neutrons as a tool for soil moisture measurement: A feasibility study (چکیده)
805 - Graphitic carbon nitride nanosheets prepared by electrophoretic size fractionation as an anticancer agent against human bone carcinoma (چکیده)
806 - بهینه‌سازی‌ مشخصات‌ حرکتی‌ یک‌ ایرفویل‌ نوسانی‌ در‌ نزدیکی‌ سطح‌ آب‌ با‌ استفاده‌ از‌ الگوریتم‌ ژنتیک‌ و‌ روش‌ پاسخ سطح (چکیده)
807 - ایراد امر مطروحه در دعاوی خصوصی بین‌المللی با نگاهی به حقوق ایران (چکیده)
808 - The effects of several parameters on the storage stability of the melamine-formaldehyde (MF) polymers by using a traditional design of experiment (DOE) software (چکیده)
809 - عوامل خطر در بروز لنگش در گله های شیری (چکیده)
810 - لنگش، خطری روز افزون در گله های شیری (چکیده)
811 - Conditions of experienced stigma in people living with HIV in Iran: a qualitative comparative analysis (چکیده)
812 - The Effect of Group Emotional Schema Therapy on Cognitive Emotion Strategies in Women with Migraine Headaches: a Pilot Study (چکیده)
813 - The Effectiveness of Group-Based Compassion- Focused Therapy on Depression, Anxiety and Improving the Quality of Life in Women With Feminine Cancers (چکیده)
814 - In vitro cytotoxicity of polyphenols from Datura innoxia aqueous leaf-extract on human leukemia K562 cells: DNA and nuclear proteins as targets (چکیده)
815 - Investigating loading rate and fibre densities influence on SRG - concrete bond behaviour (چکیده)
816 - Computational modeling of the kinetics and mechanism of the new generation of glutathione peroxidase nanomimic: selenosubtilisin and tellurosubtilisin (چکیده)
817 - Self-lowering and other-raising strategies as reflected in Persian political discourse: Implications for ELT (چکیده)
818 - بررسی تاثیر گردشگری ساحلی و دریایی بر ایجاد درآمد و اشتغالزایی در ایران و جهان (چکیده)
819 - بررسی و ارزیابی نتایج شاخص‌های پایش خشکسالی با بکارگیری مقادیر تبخیر از تشت در محدوده دشت کاشمر و بردسکن (چکیده)
820 - توسعه مدل‌های اسکالوگرام و اسکالوگرام فازی خشکسالی به‌منظور بهبود پیش‌بینی عملکرد محصولات عمده دیم در شهرستان‌های رامیان و علی‌آباد در استان گلستان (چکیده)
821 - مرجانهای پرمین در کوههای علی باشی، شمال باختری ایران (چکیده)
822 - A Universal Model of Unsaturated Hydraulic Conductivity With Complementary Adsorptive and Diffusive Process Components (چکیده)
823 - Revising tortuosity and multi-fractal assumptions of unsaturated hydraulic conductivity from critical path analysis of percolation theory (چکیده)
824 - چالش تعهد بر افشا در تأمین مالی هزینه های داوری تجاری بین‌المللی توسط ثالث (چکیده)
825 - اثربخشی گروه درمانی‌ بین‌فردی کوتاه‌مدت بر کاهش نشانه‌های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی (چکیده)
826 - Facies analysis and depositional setting of the upper pliocene Akchagyl Formation in southeastern Caspian Basin, NE Iran (چکیده)
827 - تفسیر عرفانی کَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْیُ الصِّفَاتِ عَنْهُ در خطبه اول نهج البلاغه (چکیده)
828 - تأثیر متغیرهای حکمرانی کشاورزی بر بازار گوشت دام و طیور در ایران (چکیده)
829 - بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در اثر روابط مبادله ای بر طفره روی اجتماعی (چکیده)
830 - تحلیل اثرگذاری عوامل کالبدی بر احساس امنیت در روستاهای هدف گردشگری مذهبی (مطالعة موردی: روستای پیرچوگان-شهرستان رودان) (چکیده)
831 - تحلیل وضعیت دفع بهداشتی و مدیریت پسماندهای روستایی توسط دهیاران از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای بخش نیمبلوک شهرستان قاین) (چکیده)
832 - تأثیر سرمایه‌های ارسالی مهاجران بین المللی بر کیفیت زندگی ساکنان جنوب استان فارس (چکیده)
833 - کاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالی های رسوبی، مطالعه موردی نهشته های کربناته سازند مبارک )البرز شرقی، شمال ایران) (چکیده)
834 - اساس لیزر و کاربرد آن در صنعت روز (چکیده)
835 - مقایسه شاخص های انرژی، محیط زیستی و اقتصادی در نظام های تولید گندم آبی و زعفران در استان خراسان رضوی (چکیده)
836 - Depositional environment and sequence stratigraphy of siliciclastic - carbonate deposits of Parvadeh Formation (Middle Jurassic) in Tabas block, East Central of Iran (چکیده)
837 - تولید گاما آمینو بوتریک اسید توسط باکتری Lactococcus lactis NZ1330 در محیط کشت حاوی لجن لبنی و مونوسدیم گلوتامات (چکیده)
838 - Depositional history and sequence stratigraphy of central Tethyan from the Upper Triassic Nayband Formation, Central Iran (چکیده)
839 - Physical layer security in shotgun cellular systems over correlated/independent shadow fading channels (چکیده)
840 - Improvement of non-specific immunity, growth, and activity of digestive enzymes in Carassius auratus as a result of apple cider vinegar administration to diet (چکیده)
841 - Designing and Validating the Sources of EFL Teacher Apprehension Scale (STAS) (چکیده)
842 - Paleoenvironmental control on trace fossils across a Mississippian carbonate ramp succession, Mobarak Formation, east of Central and Eastern Alborz, Iran (چکیده)
843 - بررسی ضرورت علی موجود در اراده انسان در فلسفه (با توجه به آرای ابن سینا) و علوم اعصاب (با نگاه به آزمایش بنیامین لیبت) و برآیند های اخلاقی آن (چکیده)
844 - تأثیر عوامل بوم‌شناختی بر تنوع زیستی گونه‌های گیاهی بوم‌نظام طبیعی بهارکیش قوچان (چکیده)
845 - نقش اصلاح‌کننده های خاک های آهکی بر عملکرد کمّی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
846 - بهبود عملکرد بذر پیاز طلایی رقم زرگان (Allium cepa L.) با استفاده از کشت مخلوط با زنیان (Carum copticum Heirn) و بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (چکیده)
847 - A multidimensional conceptualization of the sponsor-sponsee fit in sport (چکیده)
848 - A redetermination of the crystal structure of the mannitol complex NH4[Mo2O5(C6H11O6)]·H2O: hydrogen-bonding scheme and Hirshfeld surface analysis (چکیده)
849 - Investigating Leech’s Politeness Principle in Conversational Verses in Three Surahs from The Holy Quran (چکیده)
850 - اثر آنزیم‏های فیتاز نوترکیب باکتریایی و قارچی به همراه نمونه تجاری بر عملکرد، غلظت کلسیم و فسفر استخوان و سرم خون در جوجه‌های گوشتی (چکیده)
851 - A Cooperation of Fog Computing and Smart Gateways in a Secure and Efficient Architecture for IoT - Based Smart Homes (چکیده)
852 - Performance evaluation and optimization of design parameters for twisted conical strip inserts in tubular laminar flow Using Taguchi approach (چکیده)
853 - Marshallagia marshalli Antigen Strengthens Dendritic Cell Medi-ated T Lymphocyte Regulation on Asthmatic Patients (چکیده)
854 - یلدا (چکیده)
855 - بررسی ویژگی های مورفوسکوپی و گرانولومتری رسوبات نبکا منطقه شهداد کرمان (چکیده)
856 - ارزیابی تحمل به سرما در اکوتیپ های فتان بلند (Festuca arundinacea L.) در شرایط مزرعه و کنترل‌شده (چکیده)
857 - بررسی خواص تکنولوژیکی سویه های استرپتوکوکوس ترموفیلوس ایزوله شده از کره مسکه جنوب خراسان (چکیده)
858 - Germination and gene expression as affected by aminocyclopropane-1-carboxylic acid in deteriorated soybean seed (چکیده)
859 - بازیابی روی از غبار کوره ی قوس الکتریکی به کمک کربن و فروسیلیسیم (چکیده)
860 - ابهام زدایی ازآیۀ 37 سورۀ احزاب باتکیه بر نقد سندی و محتوایی روایات (چکیده)
861 - انقلاب صنعتی چهارم و تاثیر آن بر کانال های ارتباطی خرده فروشان (چکیده)
862 - Modeling oxygen and organic matter concentration in the intensive rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) rearing system (چکیده)
863 - تعلیق مشروطیت/برتری استثناء: برآمدن دولت مطلقه پهلوی (چکیده)
864 - Investigation of reservoir quality of the Kangan Formation based on petrographic and petrophysical studies: A case study of wells -A- and -B- in the gas field of the Tabnak Anticline, SW Iran (چکیده)
865 - Fabrication of unconventional inertial microfluidic channels using wax 3D printing (چکیده)
866 - تبیین رابطه مزاج واخلاق، کارکرد اخلاقی عقل در فلسفه ملاصدرا (چکیده)
867 - Stick-slip conditions in the general motion of a planar rigid body (چکیده)
868 - زیرنویس ناشنوایان و کم‌شنوایان در ایران: راهکارهای متنی زیرنویس درون‌زبانی فارسی (چکیده)
869 - تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سختی جدار عروق و اینترلوکین 6 و 10 سرم زنان چاق (چکیده)
870 - اثر حجم تمرین ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر تغییرات نوروتروفینی، درد نوروپاتی و برخی شاخص های عملکردی در زنان یائسه مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی (چکیده)
871 - تاثیر تمرین تناوبی هوازی بر بیان Twist، Vimentin و نسبت حجم تومور در موش ‌های مبتلا به سرطان پستان (چکیده)
872 - Nedis-Serpent simulation of a neutron source assembly with complex internal heterogeneous structure (چکیده)
873 - Risk factors for foodborne bacterial illnesses during Ramadan (چکیده)
874 - Exploring the potentials of halophilic prokaryotes from a solar saltern for synthesizing nanoparticles: The case of silver and selenium (چکیده)
875 - Laccase mediator system obtained from a marine spore exhibits decolorization potential in harsh environmental conditions (چکیده)
876 - همبستگی مقدار عناصر غذایی، فعالیت آنزیمهای مسیر فنیل پروپانوئید و متابولیت های ثانویه در دو ژنوتیپ سیب توسرخ ایرانی و رقم رد دلیشر روی پایه های مختلف (چکیده)
877 - Dynamic Systems with Baseline Exponential Distribution Based on Sequential Order Statistics Under a Power Trend for Hazard Rates (چکیده)
878 - Computational modeling of the kinetics and mechanism of tellurium‐based glutathione peroxidase mimic (چکیده)
879 - بررسی اثر اعمال پیچش بر پایداری طولی در یک نمونه هواپیما بال پرنده (چکیده)
880 - بررسی عملکرد پیچش هندسی بربازده ایرودینامیکی در یک نمونه هواپیمای بال پرنده لامبدا شکل (چکیده)
881 - Effect of Microstructure on Stress Dependence of Transformation Induced Plasticity in TRIP800 Low-Alloy Multiphase Steels (چکیده)
882 - Evaluating the effectiveness of Google, Parsijoo, Rismoon, and Yooz to retrieve Persian documents (چکیده)
883 - Density functional investigations on the adsorption characteristics of nucleobases on germanene nanoribbons (چکیده)
884 - Low temperature facile synthesis of pseudowollastonite nanoparticles by the surfactant-assisted sol-gel method (چکیده)
885 - Theoretical study of the effects of electron-phonon and electron-photon interaction in optoelectronic properties of armchair graphene nano-flakes –a renormalization method (چکیده)
886 - بررسی نقش میانجی مدیریت استعداد در رابطه بین ذهنیت جهانی و مدیریت دانش خارجی با عملکرد سازمانی (چکیده)
887 - Semi-transparent Schottky junction solar cell based on evaporated CdSe thin films: Influence of post-deposition air-annealing (چکیده)
888 - A note on the strong consistency of nonparametric estimation of Shannon entropy in length-biased sampling (چکیده)
889 - Effect of Ag-doping on the structural, optical, electrical and photovoltaic properties of thermally evaporated Cadmium Selenide thin films (چکیده)
890 - بررسی رابطه استراتژی تولید سبز و عملکرد سازمانی با نقش واسط استراتژی های رقابتی در صنایع صادراتی (چکیده)
891 - بررسی نقش واسط استراتژی تولید سبز در رابطه بین نگرانی های زیست محیطی و شدت رقابت با مزیت رقابتی تمایز (چکیده)
892 - بررسی اثرات متقابل کود آلی و سطوح آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه نعناع فلفلی Mentha) piperita L.) (چکیده)
893 - بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه سد کارده به روش آنالیز شدت (چکیده)
894 - Identification Of Bio-Components Influencing Wheat Yields: Application Of Spatial Regression Model (چکیده)
895 - Growth and Yield Response of two Mungbean (Vigna radiata L.) Genotypes to Inoculation with N2-fixating and P- and K-Solubilising Bacteria (چکیده)
896 - بررسی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان به روش DRASTIC (مطالعه موردی: آبخوان دشت یاسوج) (چکیده)
897 - Adaptive feedback control for linear singular systems (چکیده)
898 - Robust state estimation in power systems using pre-filtering measurement data (چکیده)
899 - Forecast aided measurements data synchronisation in robust power system state estimation (چکیده)
900 - طراحی کنترل فیدبک حالت قابل تنظیم برای سیستم های سینگولار چند متغیره با کاربرد در کنترل ربات تحت قید (چکیده)
901 - Investigation fof Turbulence Modeling to 3D Simulation of the Ground Effect (چکیده)
902 - Optimization of Smart Spoiler for Race Car (چکیده)
903 - Stereo PIV Measurements of Low-Aspect-Ratio Low-Reynolds-Number Wings with Sinusoidal Leading Edges for Improved Computational Modeling (چکیده)
904 - NEW BIOMIMETIC TECHNOLOGIES FOR THE LOW-REYNOLDS-NUMBER AERODYNAMICS OF FIXED-WING AERIAL VEHICLES (چکیده)
905 - INFLUENCE OF WING ASPECT RATIO ON PASSIVE STALL CONTROL AT LOW REYNOLDS NUMBER USING SINUSOIDAL LEADING EDGES (چکیده)
906 - بررسی میزان اثرگذاری پارامترهای طراحی دمپر با سیال مگنتولوژیک بر توابع هدف (چکیده)
907 - شبیه سازی آداپتور و ایزولاتور بین ماهواره و ماهواره بر با استفاده از دمپرهای هوشمند با سیالات مگنتولوژیک (چکیده)
908 - طراحی و بهینه سازی دمپر با سیال مگنتولوژیک با الگوریتم PSO (چکیده)
909 - بهینه سازی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با روش NFPSO (چکیده)
910 - بررسی سه بعدی پارامترهای موثر بر طراحی سکان عمودی شناورهای تندرو (چکیده)
911 - تحلیل عملکرد بالک در یک هیدروفویل سه بعدی غوط هور در آب (چکیده)
912 - بهینه سازی عملکرد یک بالواره با کنترل لایه مرزی سطح آن به کمک سیلندر چرخان (چکیده)
913 - تحلیل جریان حول ایرفویل نوسانیِ صلب گونه با استفاده از شبکه های دینامیکی (چکیده)
914 - تحلیل پایداری اغتشاش در جریان های لایه ای برشی و حل معادله اورسامرفیلد به روش طیفی (چکیده)
915 - شبیه سازی بالچه هوشمند یک بالواره و بهینه سازی طول آن (چکیده)
916 - بررسی اثر خمیدگی بالواره در نزدیکی سطح زمین (چکیده)
917 - بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی جدایش جریان حول بالواره در نزدیکی سطح در حالت دو بعدی و سه بعدی (چکیده)
918 - بهینه سازی هیدروفویل غوطه ور در آب با استفاده از الگوریتم PSO (چکیده)
919 - بهینه سازی شکل بالواره در نزدیکی سطح با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان (چکیده)
920 - شبیه سازی امواج سطحی دریا بر روی هیدروفویل دلخواه کاملا غوطه ور در آب (چکیده)
921 - الویت بندی موانع حمایت شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد از باشگاه های فوتبال با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (چکیده)
922 - طراحی مدل معادلات ساختاری تصویر تیم و هویت تیمی هواداران در صنعت ورزش (چکیده)
923 - تدوین سناریوهای ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی در افق 1404 (چکیده)
924 - بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در لیگ برتر والیبال مطالعه موردی: تماشاگران مازندرانی (چکیده)
925 - Smart spoiler for race car (چکیده)
926 - Retinopathy of Prematurity-assist: Novel Software for Detecting Plus Disease (چکیده)
927 - مفهوم شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه (چکیده)
928 - تاثیر هورمونهای گیاهی بر بهبود بذر زوالیافته طبیعی و مصنوعی گندم تحت تنش شوری (چکیده)
929 - مطالعه ی توابع توزیع تعمیم یافته پارتونی (GPDs) در مدل ولون (چکیده)
930 - Performance of riffle structures on the stabilization of two successive knickpoints over a sandy bed (چکیده)
931 - Therapeutic effects of organic zinc on reproductive hormones, insulin resistance and mTOR expression as a novel component in a rat model of PCOS (چکیده)
932 - Performance of an Escherichia coli phytase expressed in Lactococcus lactis on nutrient retention, bone traits and intestinal morphology in broiler chickens (چکیده)
933 - Enhanced delivery of melatonin loaded nanostructured lipid carriers during in vitro fertilization: NLC formulation, optimization and IVF efficacy (چکیده)
934 - Incorporation of spice essential oils into poly-lactic acid film matrix with the aim of extending microbiological and sensorial shelf life of ground beef (چکیده)
935 - In vitro antibacterial activity of Pimpinella anisum essential oil and its influence on microbial, chemical, and sensorial properties of minced beef during refrigerated storage (چکیده)
936 - Comparative evaluation of edible films impregnated with sage essential oil or lactoperoxidase system: Impact on chemical and sensory quality of carp burgers (چکیده)
937 - تأثیر گنبد نمکی درمدان بر رخساره‌ها و دیاژنز نهشته‌های سنومانین ـ سانتونین (ناحیه فارس، زاگرس) (چکیده)
938 - راهبردهای جدید پیشگیری و درمان اسکارهای هیپرتروفیک و کلویید (چکیده)
939 - Public health aspects of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) strains in sheep and goats of Bakhtiari pastoral tribe, Iran (چکیده)
940 - Effect of “Magnetized Water” on Size of Nickel Oxide Nanoparticles and their Catalytic Properties in Co2 Reforming of Methane (چکیده)
941 - سنجش نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار و تأثیر آن بر بهره‌وری کل عوامل تولید؛ مطالعه موردی کشت‌بوم‌های زعفران شهرستان گناباد (چکیده)
942 - عدم تناهی عالم طبیعت و نسبت آن با عدم تناهی خداوند (چکیده)
943 - Highly Efficient Solar‐Catalytic Degradation of Reactive Black 5 Dye Using Mesoporous Plasmonic Ag/g‐C 3 N 4 Nanocomposites (چکیده)
944 - ارتباط بین شدت سرپانتینی شدن و خصوصیات ژئوتکنیکی افیولیت‌ها (مطالعه موردی: افیولیت‌های پالئوتتیس جنوب غرب مشهد) (چکیده)
945 - کالیبراسیون و ارزیابی مدل swmm در شبیه سازی رواناب منطقه 9 شهرداری مشهد (چکیده)
946 - ارزیابی پایداری حوضه با استفاده از روش شاخص پایداری آبخیز (چکیده)
947 - Colostrum fails to prevent bovine/camelid neonatal neutrophil damage from AFB1 (چکیده)
948 - تاثیر ویژگیهای فردی بر انجام فعالیت های خیریه (چکیده)
949 - تجزیه و تحلیل ترکیبی SWOT-AHP در تصمیمات استراتژیک سطح سازمان (مطالعه موردی: یک شرکت توسعه دهنده نرم افزار در ایران (چکیده)
950 - Compliance with OIE animal welfare standards in slaughterhouses in Tehran Province, Iran: An introductory survey (چکیده)
951 - Gas barrier enhancement of uncharged apolar polymeric films by self-assembling stratified nano-composite films (چکیده)
952 - Antimicrobial evaluation of novel poly-lactic acid based nanocomposites incorporated with bioactive compounds in-vitro and in refrigerated vacuum-packed cooked sausages (چکیده)
953 - انواع قراردادهای نفتی (چکیده)
954 - بررسی تجربی ارتباط بین قیمت نفت و بازار سرمایه (چکیده)
955 - برنامه توسعه فردی بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای اعضای هییت علمی (چکیده)
956 - بررسی وجود حباب قیمت در بازار جهانی نفت و تحلیل اثرات آن بر اقتصاد ایران (چکیده)
957 - کاربست برنامه توسعه فردی جهت توسعه حرفه ای منابع انسانی سازمان (چکیده)
958 - بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی علوم انسانی و شناسایی مداخلات اثربخش (چکیده)
959 - بهبود عملکرد مدارس در بستر بهکارگیری تکنولوژی عملکرد انسانی (چکیده)
960 - تبیین رابطه قلب سلیم و ایمان با سلامت معنوی در قرآن (چکیده)
961 - تکنولوژی عملکرد انسانی بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای معلمان (چکیده)
962 - بررسی وضعیت ایفای نقش مربیگری عملکرد سرپرستان(مورد: شرکت ایران خودرو خراسان) (چکیده)
963 - محیط کاری: حلقه مفقوده در اثربخشی آموزشهای سازمانی (چکیده)
964 - توسعه رهبری آموزشی: الگوها، روش ها و اثرات توسعه حرفه ای مدیران مدارس (چکیده)
965 - ارزیابی نظام های رتبه بندی دانشگاه ها جهت ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه با رویکرد تعالی سازمانی (چکیده)
966 - Robust approach leading to novel densely functionalized four-cyclic benzo[e]pyrazolo[5′,1′:2,3]pyrimido[4,5-b][1,4]diazepines with antibacterial activity toward resistant strains (چکیده)
967 - آموزش ترکیبی، راهبردی اثربخش در ارایه ی آموزش های سازمانی (چکیده)
968 - نقش آموزش های حین کار در بهبود کیفیت آموزش های سازمانی (چکیده)
969 - نقش محیط های حرفه ای کارکنان در برنامه ریزی توسعه حرفه ای آنان (چکیده)
970 - ابعاد مدل شایستگی مدیران آموزشگاهی (چکیده)
971 - دامهای فرهنگی فراروی توسعه شایستگی ها در مدیریت آموزشی (چکیده)
972 - طراحی و توسعه یک عملگر الاستیک سری فشرده و ماژولار برای ربات‌های اسکلت‌خارجی یاری‌گر پایین‌تنه (چکیده)
973 - طراحی محیط های یادگیری کل نگر؛ بدیل مناسب برای پرورش شایستگی حرفه ای مدرسان (چکیده)
974 - شناسایی استراتژی های توسعه مدیران در راستای طرح جانشین پروری (چکیده)
975 - تحلیلی بر ماهیت یادگیری غیررسمی محیط کار راهبردی فروگذار در توسعه مدیران (چکیده)
976 - بررسی چالش‌های جهانی تولید پودر ماهی در توسعه اقتصادی صنعت آبزی پروری (چکیده)
977 - معرفی فرآیند تولید سیلاژ ماهی به عنوان محصولی نوظهور در صنعت آبزی پروری (چکیده)
978 - Effect of nano-particle dispersion methods on mechanical behavior of Al-GFRP bonded joints under bending moment (چکیده)
979 - Optimizing the classification of species composition data by combining multiple objective evaluators toward selecting the best method and optimum number of clusters (چکیده)
980 - Metaboreflex-mediated hemodynamic abnormalities in individuals with coronary artery disease without overt signs or symptoms of heart failure (چکیده)
981 - Ribose-induced Maillard Reaction as an Analytical Method for Detection of Adulteration and Differentiation of Chilled and Frozen-thawed Minced Veal (چکیده)
982 - Hemodynamic abnormalities during muscle metaboreflex activation in patients with type 2 diabetes mellitus (چکیده)
983 - The Effect of Eight Weeks Resistance Training with Low versus High Load on Testosterone, IGF-1, IGFBP-3 and Functional Adaptations in Elderly Women (چکیده)
984 - شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه کشت دوم از دیدگاه کشاورزان استان گیلان مورد: شهرستان آستانه اشرفیه (چکیده)
985 - تأثیر تمرینات مقاومتی بر تغییرات برخی سایتوکاین‌ها و قدرت عضلانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
986 - واکاوی الگوهای ذهنی خبرگان کشاورزی در بازطراحی الگوی کشت نواحی روستایی استان گیلان (چکیده)
987 - من ضروب الأدب الوصفی فی نهج البلاغة (چکیده)
988 - پلورالیسم جامعه ایرانی و بحران توزیع قدرت در دولت جمهوری اسلامی. (چکیده)
989 - رابطۀ دین و امر سیاسی در اندیشۀ خواجه نظام الملک طوسی (چکیده)
990 - بررسی تغییرات برخی صفات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و شاخصههای کیفی دو توده کوشیا (Kochia scoparia)تحت شرایط کم آبیاری (چکیده)
991 - https://www.symposia.ir/MOCONF13 (چکیده)
992 - بازنمایی غرب در گفتمان سیاسی امام خمینی و تداوم اثربخشی آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
993 - Precedent Texts and Statements in Advertising for Children (چکیده)
994 - بررسی تاثیر تعهد مصرف کنندگان بر وفاداری به برند با میانجی گری اعتماد )مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات چی توز در مشهد( (چکیده)
995 - بازنمایی غرب در گفتمان سیاسی علی شریعتی (چکیده)
996 - Probabilistic Fault Displacement Hazard Analysis of Choman Dam Site, West of Iran (چکیده)
997 - Asymptotic properties of the estimator of cumulative residual entropy (چکیده)
998 - چرخش روش شناختی ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان: مبتنی بر رویکرد عصب پدیدارشناسی (چکیده)
999 - محیط یاددهی- یادگیری کل نما: گذر از عصب فلسفه به عصب پدیدارشناسی (چکیده)
1000 - تحلیل تابع بقاء افراد تحت پوشش بیمه بیکاری در ایران (97-1392) (چکیده)
1001 - EEG signal classification of imagined speech based on Riemannian distance of correntropy spectral density (چکیده)
1002 - On weak law of large numbers for sums of negatively superadditive dependent random variables (چکیده)
1003 - Numerical simulation of blood flow in intracranial aneurysms treated by endovascular Woven EndoBridge technique (چکیده)
1004 - بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر صادرات و واردات ایران (چکیده)
1005 - 840th species of genus Astragalus (Fabaceae) for the flora of Iran from Khorassan Province as a new record: A. globiceps Bunge (چکیده)
1006 - Two new species of Cotoneaster (Rosaceae, subgen. Chaenopetalum) for the flora of Iran (چکیده)
1007 - Effectiveness of cathodal tDCS of the primary motor or sensory cortex in migraine: A randomized controlled trial (چکیده)
1008 - An Evolutionary Approach to Optimizing Teleportation Cost in Distributed Quantum Computation (چکیده)
1009 - شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر انتشار دی اکسیدکربن در ایران با روش میانگین گیری بیزین (چکیده)
1010 - Analysis of M.D. Learning Environment Regarding Attention to Education Personal Development Competency (چکیده)
1011 - تجارب زیسته اعضای هیئت‌علمی از برنامه‌های درسی توسعه حرفه‌ای: یک الگوی مفهومی (چکیده)
1012 - چالش‌های بازنگری و اجرای برنامه‌های درسی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1013 - Investigation of slip effects on electroosmotic mixing in heterogeneous microchannels based on entropy index (چکیده)
1014 - مطالعه تأثیر ابعاد توسعه انسانی (آموزش، سلامت و رفاه) بر شاخص عملکرد محیط زیستی (چکیده)
1015 - بررسی اثر باکتری‌های آزادزی تثبیت‌کننده نیتروژن و حل‌کننده فسفر و پتاسیم بر شاخص‌های رشدی دو توده ماش (Vigna radiata L.) (چکیده)
1016 - تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و آزادی های سیاسی- مدنی بر شاخص عملکرد زیست محیطی: تجزیه و تحلیل 101 کشور در جهان (چکیده)
1017 - بکارگیری یک مدل تلفیقی روش شناسی سیستمهای نرم و تکنیک دیمتل در راستای شناسایی ابعاد تابآوری زنجیره تامین و بررسی اثرات آنها بر یکدیگر مورد مطالعه:شرکت صنعتی لاما الکترونیک (چکیده)
1018 - Discovering the structure–activity relationships of different O-prenylated coumarin derivatives as effective anticancer agents in human cervical cancer cells (چکیده)
1019 - Replacement of nitrite with lupulon–xanthohumol loaded nanoliposome in cooked beef-sausage: experimental and model based study (چکیده)
1020 - Potential of mesenchymal stem cells for bioengineered blood vessels in comparison with other eligible cell sources (چکیده)
1021 - Engagement in doctoral dissertation discussion sections written by English native speakers (چکیده)
1022 - Use of a genetically engineered E. coli overexpressing β-glucuronidase accompanied by glycyrrhizic acid, a natural and anti-inflammatory agent, for directed treatment of colon carcinoma in a mouse model (چکیده)
1023 - The effects of diagenesis on the petrophysical and geochemical attributes of the Asmari Formation, Marun oil field, southwest Iran (چکیده)
1024 - Nondestructive classification of saffron using color and textural analysis (چکیده)
1025 - ترجیح زمانی و اکنون‌گرایی در رفتار بین دوره‌ای جوانان ایران (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مشهد) (چکیده)
1026 - الگوی مجازات بهینه کارتل‌ها با در نظر گرفتن پیشینه جرم (چکیده)
1027 - تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medik) تحت تأثیر پرایمینگ‌های مختلف (چکیده)
1028 - Effect of concrete strength and longitudinal reinforcement arrangement on the performance of reinforced concrete beams strengthened using EBR and EBROG methods (چکیده)
1029 - Characteristics of kidney donors and recipients in Iranian kidney market: Evidence from Mashhad (چکیده)
1030 - Rainfall and social disputes in Iran (چکیده)
1031 - Borda paradox in the 2017 Iranian presidential election: empirical evidence from opinion polls (چکیده)
1032 - کنودونت‌های اردوویسین سازند کتکویه در جنوب کوه بنرگ، فرازمین کلمرد (باختر طبس) (چکیده)
1033 - Analysis of the essential oil composition of three cultivated Nepeta species from Iran (چکیده)
1034 - Aras Valley (northwest Iran): high-resolution stratigraphy of a continuous central Tethyan Permian–Triassic boundary section (چکیده)
1035 - طراحی یک مدل ریاضی جدید چند هدفه برای زمان بندی ماشین آلات چندکاره با در نظر گرفتن کیفیت قطعات تولیدی (چکیده)
1036 - پیش بینی رشد شرکتهای کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهای فراابتکاری (چکیده)
1037 - Numerical study of inlet air swirl intensity effect of a Methane-Air Diffusion Flame on its combustion characteristics (چکیده)
1038 - تحلیل پدیده ضربه قوچ در تونلهای آب بر نیروگاهها با روش حجم محدود (چکیده)
1039 - مدلسازی اصطکاک غیرماندگار در حل حجم محدود جهتمند جریان در مجاری بسته (چکیده)
1040 - Water Hammer Modeling, Comparison Between Method of Characteristics and Godunov Type Finite Volume Method (چکیده)
1041 - Evaporation Modeling in Lakes in Arid and Semi- arid Regions (چکیده)
1042 - Modeling of over Lake Wind Profile for Estimating Water Surface Evaporation Using Land-based meteorological Data (چکیده)
1043 - Estimating of the Small Lakes Heat Budget in Energy Balance Approach (چکیده)
1044 - Application of Three-Dimensional Hydrothermal Model for the Temperature Dynamics at Small and Shallow lakes (چکیده)
1045 - FN400 and LPC Responses to Different Degrees of Sensory Involvement: A Study of Sentence Comprehension (چکیده)
1046 - تأثیر تراکم مواد مغذی جیره پایانی و سن کشتار بر بازده ابقای انرژی و پروتئین جوجه های گوشتی (چکیده)
1047 - تاثیر یک دوره تمرینات هوازی پیش آماده سازی بر بیان ژنی نوروتروفین- ۴ ، تیروزین کیناز B و مرگ سلولی رتهای نر ایسکمی شده ناشی از انسداد کاروتید (چکیده)
1048 - Developing a 3-Dimensional Hydrothermal Model for the Temperature Dynamics at Small and Shallow lakes (چکیده)
1049 - Investigation of Temperature Dynamics in Shallow Lakes Using Three-dimensional CFD Model (چکیده)
1050 - Short-term Evaporation Estimating from Complex Small Lakes in Arid and Semi-arid Regions (چکیده)
1051 - Temperature Dynamics Investigation at Small and Shallow Lakes Using Hydrodynamic Model (چکیده)
1052 - بررسی اندرکنش رودخانه و آبخوان در دشت بجنورد به‌وسیله اندازه‌گیری های میدانی و مدل‌سازی عددی (چکیده)
1053 - اصطکاک ناماندگار در تحلیل حجم محدود جهتمند پدیده ضربه قوچ در لوله ها در شرایط عدم جدایی توده آب (چکیده)
1054 - Bounds for metric dimension and defensive k-alliance of graphs under deleted lexicographic product (چکیده)
1055 - Analysis of the variations in dry matter yield and resource use efficiency of maize under different rates of nitrogen, phosphorous and water supply (چکیده)
1056 - شاخص کارایی مصرف عناصر غذایی ذرت در واکنش به مقادیر متفاوت کودهای نیتروژن و فسفر در رژیم های مختلف آبیاری (چکیده)
1057 - نقد و بررسی مقاله «شیخ شرف الدین منیری» در کتاب زبان فارسی در هند (چکیده)
1058 - مقایسه عملکرد دو طرح بالا دست AUSM+UP و SLAU در جریان دو بعدی غیرلزج بین پر ههای ثابت توربین بخا ر (چکیده)
1059 - کاربست فضاهای کار گروهی در محیط های یادگیری دانشگاهی (چکیده)
1060 - Nonlinear dynamic analysis of moving bilayer plates resting on elastic foundations (چکیده)
1061 - بررسی شاخص های مؤثر در طراحی دانشکده های مهندسی (چکیده)
1062 - The ophthalmologist of the Timurid Era: Abu Zayn Kahhal (چکیده)
1063 - An Efficient Green Protocol for Synthesis of 2,3‐Dihydroquinazolin‐4(1 H )‐ones Using SBA‐16/GPTMS‐TSC‐Cu I under Solvent‐Free Conditions (چکیده)
1064 - Fiction Translation Expectancy Norms in Iran: A Quantitative Study of Reception (چکیده)
1065 - Dubbing Viewers in Cyberspaces: A Netnographic Investigation of the Attitudes of a Persian-language Online Community (چکیده)
1066 - Towards small-z fragmentation functions of pion from QCD analysis of single-inclusive electron–positron annihilation (چکیده)
1067 - Experimental investigation of critical air entrainment in ventilated cavitating flow for a forward facing model (چکیده)
1068 - Application of AG method and its improvement to nonlinear damped oscillators (چکیده)
1069 - Ethnobotanical knowledge of Astragalus spp.: The world’s largest genus of vascular plants (چکیده)
1070 - What Do Websites Say about Internet of Things Challenges? A Text Mining Approach (چکیده)
1071 - Discrete-time Terminal Sliding Mode Control of Chaotic Lorenz System (چکیده)
1072 - Discrete‐time based sliding‐mode control of robot manipulators (چکیده)
1073 - Decentralised sliding mode control of RL-derivative based fractional-order large-scale nonlinear systems (چکیده)
1074 - Robust fractional-order control of PMSG-based WECS (چکیده)
1075 - Nonlinear fractional-order power system stabilizer for multi-machine power systems based on sliding mode technique (چکیده)
1076 - تحلیل روایات مختلف مدح و ذم گروهی در رجال کشی (چکیده)
1077 - Decentralized sliding mode control of fractional-order large-scale nonlinear systems (چکیده)
1078 - Robust Block Control of Fractional-order Systems via Nonlinear Sliding Mode Techniques (چکیده)
1079 - Backstepping time-scale separation in control of a class of nonlinear systems with uncertainty (چکیده)
1080 - Adaptive backstepping control of nonlinear systems based on singular perturbation theory (چکیده)
1081 - Output Feedback Control of Pure Feedback Systems (چکیده)
1082 - Adaptive control of pure-feedback systems in the presence of parametric uncertainties (چکیده)
1083 - Time scale separation in control of a single-link flexible-joint robot manipulator (چکیده)
1084 - اثربخشی بهزیست درمانی (WBT) بر کاهش اضطراب، افزایش بهزیستی روان شناختی زنان مبتلابه وسواس فکری- عملی (چکیده)
1085 - شبکه های اجتماعی و دلزدگی زناشویی: میانجی گری تعهد دینی (چکیده)
1086 - شناسایی استراتژی های تبدیل منابع دیپلماسی ورزشی به برآمدهای مطلوب سیاسی از منظر خبرگان بین المللی (چکیده)
1087 - طراحی مدل دیپلماسی ورزشی با بهره گیری از دیدگاه خبرگان بین المللی (چکیده)
1088 - تعیین جایگاه صلح بین المللی در مدل دیپلماسی ورزشی (چکیده)
1089 - Effects of green tea extract supplementation and endurance training on irisin, pro-inflammatory cytokines, and adiponectin concentrations in overweight middle-aged men (چکیده)
1090 - کنترل پیش بین مقاوم تعمیم یافته در بخش متصل به شبکه مبدل پشت به پشت توربین بادی (چکیده)
1091 - The Influence of Nailing on the Seismic Response of a Superstructure with Underground Stories (چکیده)
1092 - Bad smell detection using quality metrics and refactoring opportunities (چکیده)
1093 - بررسی اثر افزودن نانولوله کربنی درون ماده زمینه بر محدوده پایداری ایروترموالاستیک صفحات کامپوزیتی دارای الیاف (چکیده)
1094 - A hybrid model for online prediction of PM2.5 concentration: A case study (چکیده)
1095 - Alginate coarse/nanoemulsions containing Zataria multiflora Boiss essential oil as edible coatings and the impact on microbial quality of trout fillet (چکیده)
1096 - Solution of minimum spanning forest problems with reliability constraints (چکیده)
1097 - ОБЗОР И АНАЛИЗ РОМАНА НАГИБ МАХФУЗА «РАДОПИС» («ФАРАОН И НАЛОЖНИЦА») НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПРОППА И ГРЕЙМАСА (چکیده)
1098 - مایع درمانی در اسهال گوساله ها (چکیده)
1099 - لزوم کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها در گوساله های شیرخوار (چکیده)
1100 - Influence of Advertising Texts on Speech Culture of Children and Teenagers (چکیده)
1101 - تاثیر نوآوری در زمینه خاص بر رفتار خرید اکتشافی در محصولات نوآور (چکیده)
1102 - مطالعه کاردیاک تروپونین I در پنومونی گوساله گاو شیری در گاوداری های شیری مشهد (چکیده)
1103 - بررسی آلودگی قارچی اجزاء تشکیل دهنده ی خوراک و مخلوط خوراک دامها در برخی گاوداریهای شیری اطراف مشهد (چکیده)
1104 - شناسایی گاوها وگوسفندان آلوده به ویروس تب برفکی دراستان خراسان رضوی با تعیین حضورآنتی‌بادی های‌ علیه پروتئین‌های غیر ساختمانی 3ABC به روش الایزا (چکیده)
1105 - ضرورت بازنگری قانون توزیع عادلانه آب در کشور ایران (چکیده)
1106 - Chitosan-loaded nanoemulsion containing Zataria Multiflora Boiss and Bunium persicum Boiss essential oils as edible coatings: Its impact on microbial quality of turkey meat and fate of inoculated pathogens (چکیده)
1107 - can we reduce salinity effects by the application of humic acid on native turfgrasses in order to attain sustainable landscape? (چکیده)
1108 - سیاستهای عربی فرانسه در دوران ریاست جمهوری شیراک و سارکوزی (چکیده)
1109 - تحلیل کانونی رابطه سلامت سازمانی مدرسه با کیفیت زندگی معلمان ابتدایی (چکیده)
1110 - مقایسه ی خطای درج واکه و همخوان در گفتار فارسی آموزان عرب زبان عراقی متوسطه و پیشرفته (چکیده)
1111 - تأثیر معدل کل و دوزبانه یا چندزبانگی بر راهبردهای یادگیری دانشجویان کارشناسی رشته های زبان های خارجی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1112 - High prevalence of Prototheca spp. and isolation of fungal species in milk samples from cows suffering from mastitis in Mashhad city, northeast Iran (چکیده)
1113 - ساده سازی متون ادبی فارسی برای غیرفارسی زبانان: مطالعه موردی قابوسنامه (چکیده)
1114 - سیاستهای آتلانتیکی فرانسه در دوران ریاست جمهوری شیراک و سارکوزی (چکیده)
1115 - Evaluation the efficiency of different mulches to combat wind erosion of sandy soil (چکیده)
1116 - Participation in Political Protest: Tracing Direct and Indirect Effects of News Usage and Social Interaction (چکیده)
1117 - Investigating the Effect of Internal and External Religiosity on the Political Dimension of National Solidarity (Case Study: Citizens of Mashhad City) (چکیده)
1118 - Numerical Analysis of Water and Air in Venturi Tube to Produce Micro-Bubbles (چکیده)
1119 - بررسی اعتبار شعر جاهلی به ‌عنوان مصدر استشهاد در نحو عربی (چکیده)
1120 - Simultaneous downregulation of miR-21 and upregulation of miR-7 has anti-tumor efficacy (چکیده)
1121 - Maximum Power Point Tracking Injection Method for Islanding Detection of Grid-Connected Photovoltaic Systems in Microgrid (چکیده)
1122 - Three new Aceria spp. (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) associated to Artemisia spp. (Compositae) from South Khorasan province, East Iran   (چکیده)
1123 - Efficient scheduling of streams on GPGPUs (چکیده)
1124 - ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سطح حالتِ سرزندگی ذهنی بر اساس نظریه کلاسیک آزمون و سوال-پاسخ (چکیده)
1125 - متمدن شدن مجازات ها و گرایش به عدالت ترمیمی (چکیده)
1126 - Jeans analysis in energy–momentum-squared gravity (چکیده)
1127 - Plant Growth Inhibitory Activities and Volatile Active Compounds of 53 Spices and Herbs (چکیده)
1128 - تاثیر جنسیت بر گرایش اجرای مجازات های جسمانی(مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
1129 - جلوه‌های‌ مداخله‌ پزشکی‌ قانونی‌ در‌ مراحل‌ محاکمه‌ و‌ اجرای‌ مجازات (چکیده)
1130 - Crosstalk between DNA methylation and gene expression in colorectal cancer, a potential plasma biomarker for tracing this tumor (چکیده)
1131 - Approximate n-idempotents and generalized Aluthge transform (چکیده)
1132 - Investigation of an electro-osmotic micromixer with heterogeneous zeta-potential distribution at the wall (چکیده)
1133 - Alignment of functionalized multiwalled carbon nanotubes in forward osmosis membrane support layer induced by electric and magnetic fields (چکیده)
1134 - Effects of the deglycosylation on the structure and activity of chloroperoxidase: Molecular dynamics simulation approach (چکیده)
1135 - مقایسه اختلالات رفتاری- هیجانی و نیمرخ تحول هیجانی-کارکردی در کودکان بی سرپرست و دارای سرپرست (چکیده)
1136 - A GN-based modified model for size-dependent coupled thermoelasticity analysis in nano scale, considering nonlocality in heat conduction and elasticity: An analytical solution for a nano beam with energy dissipation (چکیده)
1137 - توسعه ی برند ورزشی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR( مطالعه موردی باشگاه پدیده شهر خودرو( (چکیده)
1138 - رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط حکم (چکیده)
1139 - Robustness in multi-objective programming (چکیده)
1140 - Sensitivity analysis in multi-objective optimization (چکیده)
1141 - تعدیل محاسبات قاعده چرخشی (چکیده)
1142 - Gyrostabilized two wheeled inverted pendulum robot (چکیده)
1143 - Robust Real-time Magnetic-based Object Localization to Sensor’s Fault using Recurrent Neural Networks (چکیده)
1144 - بررسی درک ناهمخوانی در داستان‌های مصور طنز کودک (چکیده)
1145 - Exergy analysis of an industrial air separation unit for Liquefied Natural Gas production (چکیده)
1146 - ارائة چارچوب مفهومی برای طراحی فضای فیزیکی مدرسه‌های ابتدایی بر مبنای نظریة یادگیری مشارکتی ویگوتسکی (چکیده)
1147 - پیوند آموزش و پژوهش در دانشگاه: مرور نظام‌مند (چکیده)
1148 - واکاوی مؤلفه های شناختی در فراگرد رفتار اطلاع یابی درمانگران با استفاده از ابزارهای پژوهشی علوم عصب شناسی (چکیده)
1149 - پیشگیری اجتماعی از جرایم و تخلفات رانندگی در نهاد بیمه شخص ثالث( با محوریت قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث) (چکیده)
1150 - تأثی رات عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر (چکیده)
1151 - بهبود تجزیه زیستی آلاینده هیدروکربنی بنزوپیرن با استفاده از دسته‌باکتریایی تولید کننده سورفاکتانت زیستی (چکیده)
1152 - A study on the efficiency of the hardening soil model for soft clay (چکیده)
1153 - ضرورت پیوند آب، انرژی و غذا بر اساس برنامه استراتژیک توسعه پایدار (چکیده)
1154 - معرفی چارچوب حسابداری آب WA+ (چکیده)
1155 - Investigating the effect of perceived quality of self-service banking on customer satisfaction (چکیده)
1156 - ارزیابی خطر کردن گزینه های تامین آب مشهد و تعیین اولویت آنها (چکیده)
1157 - تحلیل حساسیت جامع پارامترهای گیاهی مدل WOFOST برای گیاهان ذرت و گندم در شبیه‌سازی عملکرد محصول (چکیده)
1158 - راهبرهای دستیابی به مدیریت پایای آبزیرزمینی بر اساس بازخوانی تجربه کالیفرنیا (چکیده)
1159 - برنامه استراتژیک توسعه پایدار بر اساس ضرورت پیوند آب، غذا و انرژی (چکیده)
1160 - ارزیابی توزیع مکانی دما با استفاده از روش عکس فاصله با تصحیح ارتفاع و تکنیک Topo To Raster (چکیده)
1161 - تحلیل و بررسی روند زمانی تبخیر-تعرق گیاه مرجع و پارامترهای موثر بر آن در چند ناحیه اقلیمی در ایران (چکیده)
1162 - بهینه‌سازی مقدار آب آبیاری و آبشویی براساس تیمارهای مختلف مدیریت و شوری آب با استفاده از مدل AquaCrop (چکیده)
1163 - تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی (چکیده)
1164 - ارائه یک مدل فازی برای مدل سازی نفوذ آب در خاک (چکیده)
1165 - طراحی چندهدفه شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شاخص تاب‌آوری تودینی و نسخه تکامل یافته الگوریتم فراکاوشی مبتنی بر قوت پارتو (چکیده)
1166 - پیش‌بینی زمان خرابی ماشین‌آلات با استفاده از یادگیری عمیق (چکیده)
1167 - Molecular and morphological identification of Anthocoris spp. (Hemiptera: Anthocoridae) predators of three economically important psyllid species in Razavi Khorasan province, Northeastern Iran (چکیده)
1168 - Generalized Three-Winding Switched-Coupled-Inductor Impedance Networks with Highly Flexible Gain (چکیده)
1169 - An Improved Reference Current Generation and Digital Deadbeat Controller for Single-Phase Shunt Active Power Filters (چکیده)
1170 - بررسی روش های پوست کنی میوه های آجیلی وعوامل موثر بر آن (چکیده)
1171 - اثر کشت مخلوط دو رقم خربزه و چهار گونه گیاه دارویی بر کنترل آفت و عملکرد میوه خربزه (چکیده)
1172 - Principality reflected in the Illuminative System of Philosophy (چکیده)
1173 - Synthesis and Cytotoxic evaluation of Novel metal nano and micro complexes of heterocyclic Naphtoquinone Derivative (چکیده)
1174 - نقش اکوفیزیولوژیکی موسیلاژ سطح بذر در جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو (Lallemantia royleana) در شرایط تنش خشکی و شوری (چکیده)
1175 - روابط کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و ایران از منظر منطقه گرایی ویسندگان (چکیده)
1176 - رفتار شناسی روحانیون در واکنش به سیاستهای سکولاریستی پهلوی اول (چکیده)
1177 - بررسی رابطه مصرف رسانه ای و انسجام اجتماعی (مطالعه موردی جوانان شهر تبریز) (چکیده)
1178 - مطالعه تاریخی سیستم پیوسته انسان-آب از منظر هیدرولوژی اجتماعی، محدوده مورد مطالعه:حوضه آبریز مشهد (چکیده)
1179 - سنجش رابطه فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان (چکیده)
1180 - TheEffect of Financial Crisis on the Relationship between Accounting Quality and TradeCredit in Iraqi listed firms (چکیده)
1181 - ساخت کامپوزیت با آرایس تجمعی CNT در زمینه HDPE و مقایسه رسانایی الکتریکی آن با کامپوزیت دارای آرایش تصادفی (چکیده)
1182 - بررسی تأثیر میزان نانولوله کربنی بر خواص دی الکتریک و رفتار رسانایی نانوکامپوزیت های HDPE (چکیده)
1183 - On compromise solutions in multiple objective programming (چکیده)
1184 - On Benson’s scalarization in multiobjective optimization (چکیده)
1185 - Optimality conditions in optimization problems with convex feasible set using convexificators (چکیده)
1186 - Semi-differentiability of the Marginal Mapping in Vector Optimization (چکیده)
1187 - A new algorithm for concave quadratic programming (چکیده)
1188 - Robustness in nonsmooth nonlinear multi-objective programming (چکیده)
1189 - Frequency of iss-harboring avian pathogenic Escherichia coli isolates from dead in shell embryos in hatcheries of Mazandaran. (چکیده)
1190 - بررسی آلودگی های ناشی از احداث لندفیل و آثار آن بر محیط زیست و سلامت (چکیده)
1191 - کاهش گاز گلخانه ای(کربن دی اکسید) از طریق تزریق در مخازن نفتی و بهره مندی ژئوتکینکی از آن در بازیافت نفت (چکیده)
1192 - بررسی شکستگی‌های ساختاری منطقه اخلمد (شمال‌غرب بینالود) با استفاده از پردازش داده‌های ماهواره‌ای و مطالعه الگوهای فراکتالی سیستم‌های شکستگی (چکیده)
1193 - Multi-walled carbon nanotubes stimulate growth, redox reactions and biosynthesis of antioxidant metabolites in Thymus daenensis celak. in vitro (چکیده)
1194 - بررسی تاثیر دین داری بیرونی و درونی بر انسجام ملی (مطالعه موردی شهروندان شهر مشهد) (چکیده)
1195 - بررسی رابطه مصرف رسانه ای و آگاهی سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان (چکیده)
1196 - Evaluation of PRE and POST Herbicides on Growth Features, Nodulation, and Nitrogen Fixation of Three Cultivars of Chickpea (Cicer aritiniumL.) (چکیده)
1197 - The role of nanotechnology for improving crop production (چکیده)
1198 - Experimental and numerical investigation of effect of size, position and geometry of some cutouts on fatigue life and crack growth path on AISI1045 steel plate (چکیده)
1199 - Bacteria and cancer: Different sides of the same coin (چکیده)
1200 - A modified wide-area backup protection scheme for shunt-compensated transmission lines (چکیده)
1201 - مشخصات رسوبات ترسیب شده در سطح عرصه شبکه پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی-آبخوان جاجرم) (چکیده)
1202 - Toward optimum fuzzy support vector machines using error distribution (چکیده)
1203 - تأثیرات تخریب زیستگاه بر روی فراجمعیت‌های ول معمولی(پستانداران: جوندگان) (چکیده)
1204 - بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس (چکیده)
1205 - تعامد بِرکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار (چکیده)
1206 - تدوین سناریوهای مطلوب بازاریابی با رویکرد شبیه‌سازی عامل محور (مورد مطالعه: بانک تجارت ایران) (چکیده)
1207 - The Coannihilator Graph of a Commutative Ring (چکیده)
1208 - Some splitting theorems for local cohomology modules with respect to a pair of ideals (چکیده)
1209 - Comparison of local cohomlogy modules of a ring and its amalgamated algebra along a given ideal (چکیده)
1210 - Synthesis and Cytotoxicity Assessment of Novel Nano Copper Naphtoquinone Derivative on PC12 Cancer Cells (چکیده)
1211 - اثر نانوذرات روی اکسید بر خواص مکانیکی، گرمایی و زیس تتخری بپذیری فیل مهای زیستک‌امپوزیتی بر پایه ژلاتین (چکیده)
1212 - Efficient Deployment of Small Cell Base Stations Mounted on Unmanned Aerial Vehicles for the Internet of Things Infrastructure (چکیده)
1213 - The Impact of Different Modes of Exercise Training on Bone Mineral Density in Older Postmenopausal Women: A Systematic Review and Meta-analysis Research (چکیده)
1214 - حکومت‌مندی در اندیشه و کنش «محمدعلی فروغی» (چکیده)
1215 - بررسی تطبیقی ادبیات کارگری جهان از خلال رمان ژرمینال اثر زولا و سال‌های ابری اثر درویشیان (چکیده)
1216 - Effects of gibberellic acid and naphthalene acetic acid on saffron plant (Crocus sativus L.) under field conditions (چکیده)
1217 - بررسی عوامل تأثیرگذار بر نتایج آزمون‌های نفوذی ژئوتکنیک با کمک دستگاه نفوذگر ضربه‌ای دستی در خاک ماسه‌ای (چکیده)
1218 - رمان قطب نما یا هزار و یک شبی جدید (چکیده)
1219 - MAD Control Chart for Autoregressive Models with Skew-Normal Distribution (چکیده)
1220 - نقش میانجیِ ادراک از سبک فرزندپروری در رابطه بین ساختار انگیزشی و ویژگی های شخصیتی نوجوانان (چکیده)
1221 - تحلیل اثر اندازه بر ارتعاشات نانوصفحه مستطیلی با استفاده از تئوری مرتبه سوم برشی بر مبنای نظریه تنش کوپل اصلاحشده (چکیده)
1222 - تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی گرافنی بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم با به کارگیری تئوری تنش کوپل اصلاح شده تحت شرایط تکیه گاهی ساده (چکیده)
1223 - یل خمش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه n ام برمبنای نظریه تنش کوپل اصلاح شده و روش حل ناویر (چکیده)
1224 - Nonlinear analysis of size-dependent annular sector and rectangular microplates under transverse loading and resting on foundations based on the modified couple stress theory (چکیده)
1225 - Characterizations of symmetric distributions using equi-distributions and moment properties of functions of order statistics (چکیده)
1226 - توسعه یک سامانه تصمیم یار چند معیاره برای تخصیص منابع آب یک حوضه آبریز (مطالعه موردی سامانه انتقال آب مازندران-گلستان) (چکیده)
1227 - ارتقای بهره وری مصرف آب در محصول گندم تحت سناریوهای آبیاری مختلف با استفاده از مدل Aquacrop (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
1228 - اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی سیاه‌دانه (L. Nigella sativa) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد آن‌ها (چکیده)
1229 - اثر کیفیت آب و مدیریت آبیاری روی رشد و عملکرد گیاه کینوا (چکیده)
1230 - دکوراسیون فوم نیکل با آرایه‌ای منظم از نانوصفحه‌هایFe3O4 (چکیده)
1231 - رشد نانوساختارهای مغناطیسی اکسید آهن بر روی فوم نیکل و مشخصه‌یابی آن (چکیده)
1232 - بررسی رفتار حافظهشکلی نانوکامپوزیت پلیاورتان تقویت شده با نانولوله )SMPU/CNTکربنی (چکیده)
1233 - A comparison of hydro-geochemistry and stable isotope composition of travertine-depositing springs, Garab in NE Iran and Pamukkale in SW Turkey (چکیده)
1234 - Implementing green roof technology: an investigation of the effects on energy demand, fuel consumption, and pollutant emission (چکیده)
1235 - بررسی تغییر شکل استاتیکی و ولتاژ ناپایداری میکروتیر منحنی ویسکوالاستیک (چکیده)
1236 - Delamination analysis in composite root of a carbon-layer rein-forced wind turbine blade (چکیده)
1237 - Effects of Maternal Administration of Curcumin and Hesperidin on Lipid Peroxidation in the Hippocampus Following Repeated Febrile Seizure in Rat Pups (چکیده)
1238 - روش واترمارکینگ نیمه‌شکننده مبتنی بر تبدیل کسینوس گسسته جهت تشخیص و بازسازی دست‌کاری در تصویر (چکیده)
1239 - حمله کور بر روی تصاویر نشانه‌گذاری‌شده مبتنی بر قطعه‌بندی و تشابه غیر محلی (چکیده)
1240 - شرح نگاری خودکار تصویر با روش چرخش بلاک اصلی (چکیده)
1241 - بازتاب فرهنگ ایران باستان در دورة غوریان بر اساس شاهنامه فردوسی (چکیده)
1242 - Analysis of robust recursive least squares: Convergence and tracking (چکیده)
1243 - احیای زیستی خاکهای آلوده توسط گیاهان (چکیده)
1244 - ارزیابی اقتصادی برداشت کتیرا از گیاه گون (Astragalus verus) در مراتع خوشاب خراسان رضوی (چکیده)
1245 - Time trend analysis of some agroclimatic variables during the last half century over Iran (چکیده)
1246 - تحلیل روند تغییرات کاربری اراضی روستاهای مقصد گردشگری طی سال‌های 1386 تا 1396 (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
1247 - Naturally Occurring Level of Aflatoxin B1 Injures Human, Canine and Bovine Leukocytes Through ATP Depletion and Caspase Activation (چکیده)
1248 - بازاریابی احساسی، قابلیتهای دینامیک و سودآوری سازمانی (چکیده)
1249 - مدل سازی ارتعاشات آزاد غیرخطی برج توربین باد (چکیده)
1250 - Multi-spectroscopic and molecular modeling studies of interaction between two different angiotensin I converting enzyme inhibitory peptides from gluten hydrolysate and human serum albumin (چکیده)
1251 - پیش‌بینی متغیرهای داخلی یک گلخانه دوطرفه شیشه‌ای با ساختار ویژه با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی (MLP و RBF) (چکیده)
1252 - بررسی تاثیر پشیمانی از برند بر قصد رفتاری به واسطه ی رضایت و نقش تعدیل گری هویت برند استفاده کنندگان در باشگاه های ورزشی درجه یک شهر مشهد (چکیده)
1253 - دوست داشتن، دین من است (چکیده)
1254 - Facilitation Effects of the Rangeland Shrubs Astragalus chrysostachys Boiss and Artemisia kopetdaghensis (Poljakov) Y.R.Ling on the Species Diversity, Along a Gradient of Livestock Grazing (چکیده)
1255 - An integrated approach to suitability assessment of municipal solid waste landfills in New South Wales, Australia (چکیده)
1256 - بررسی روند وارونگی‏ های دمایی کلان‏ شهرهای ایران (تهران، مشهد، و تبریز) (چکیده)
1257 - prevention and control of newcastle disease : challenges and strategies (چکیده)
1258 - تحولات بافت بلوری لوله های فولاد زنگ نزن فریتی 409 در اثر تغییر شکل شدید مومسان و آنیل بعد از آن (چکیده)
1259 - Pattern recognition-based Raman spectroscopy for non-destructive detection of pomegranates during maturity (چکیده)
1260 - Video game localisation in Iran: a survey of users’ profile, gaming habits and preferences (چکیده)
1261 - بررسی عوامل مؤثر و بازدارنده در استقرار و به‌کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های دانشگاهی ایران از دیدگاه کتابداران این کتابخانه‌ها (چکیده)
1262 - ترسیم حوزه هوشمندی رقابتی در آیینه نشریات فارسی: تحلیل علم سنجی (چکیده)
1263 - تأملّی بر خوانش فیلسوفان اصالت فایده از بازدارندگی کیفر مرگ (چکیده)
1264 - واکاوی انواع هویت در داستان‏های نوجوانان بر اساس نظریه روانی- اجتماعی اریکسون (چکیده)
1265 - بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل ASSA (چکیده)
1266 - Ocorrência de cafestol e caveol em amostras de café (چکیده)
1267 - Cafestol, kahweol and related esters profile in espresso coffee (چکیده)
1268 - Analytical Performance of Spectral Deconvolution Approach for the Analysis of Diterpene Esters in Coffee Using HPLC-DAD. (چکیده)
1269 - ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در برش چینه شناسی تنگ لیلم، حوضه رسوبی زاگرس (چکیده)
1270 - زیست چینه نگاری سازند آسماری در برش چینه شناسی تنگ لیلم، حوضه رسوبی زاگرس، جنوب غرب ایران (چکیده)
1271 - Targeted selection of participants for energy efficiency programs using genetic agent-based (GAB) framework (چکیده)
1272 - Extending BIM Interoperability for Real-Time Concrete Formwork Process Monitoring (چکیده)
1273 - Role of Universities in Air Pollution Control: Experience of Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
1274 - ارزیابی ساختاری روابط و تحلیل شبکۀ اجتماعی جوامع محلی در راستای مدیریت مشارکتی مناطق خشک (منطقۀ مورد مطالعه:شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوی) (چکیده)
1275 - The Mx ia an effective molecular adjuvant improves immune responses..... (چکیده)
1276 - The use and evaluation of Bacterial Ghost technique to produce vaccine against Avian Pathogenic E.coli (APEC), O2K1 serotype (چکیده)
1277 - The effects of massage and aqua training on Interleukin-6 levels of multiple sclerosis patients (چکیده)
1278 - Assessment of cellular immune response of a candidate vaccine against Avian Pathogenic E.coli (APEC), O2K1 serotype produced by Bacterial Ghost technique (چکیده)
1279 - Evaluation of chlorogenic acids in coffee brews prepared by recent technologies. (چکیده)
1280 - Cafestol and kahweol in espresso coffee as influenced by preparation parameters (چکیده)
1281 - Coffee diterpene derivatives as anti-angiogenesis agent (چکیده)
1282 - A heuristic method for curriculum planning based on students’ interest (چکیده)
1283 - Robust Heterogeneous C-means (چکیده)
1284 - Synthesis of vinyl-terminated HDPE and PE/xGnP composite using dinuclear Co-based catalyst (چکیده)
1285 - بهینه سازی خشک کردن گوجه فرنگی و بررسی خواص رئولوژیکی محلول پودر آن (چکیده)
1286 - Structure‐Antioxidant Activity Relationships of Luteolin and Catechin (چکیده)
1287 - On ergodicity of Markovian mostly expanding semi-group actions (چکیده)
1288 - Structural Control of Charge Storage Capacity to Achieve 100% Doping in Vapor Phase-Polymerized PEDOT/Tosylate (چکیده)
1289 - بررسی اثرات تغییر اقلیم بر فراسنجههای اقلیمی حوضهی آبخیز تویسرکان به کمک الگوهای گردش عمومی جو (چکیده)
1290 - بررسی وضعیت ربایش تاجی بارش در تعدادی از گونه های بوته ای (مطالعه موردی: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
1291 - Comparison of Different Signal Sequences to Use for Periplasmic Over-Expression of Buforin I in Escherichia coli: An In Silico Study (چکیده)
1292 - Extension of Dunkl--Williams inequality and characterizations of inner product spaces (چکیده)
1293 - مکانیابی نقاط تجمیع ایمن برای اماکن عمومی در هنگام حوادث غیر مترقبه (چکیده)
1294 - ارزیابی عملکرد راکتور ناپیوسته متوالی بستر-متحرک در تصفیه پساب دامداری با فرآیند نیتریفیکاسیون-دنیتریفیکاسیون به طور همزمان (SND) (چکیده)
1295 - A state-of-the-art protocol to minimize the internal concentration polarization in forward osmosis membranes (چکیده)
1296 - موتیف های سوپرامولکولی شناخته شده در یک سری از ترکیبهای افزایشی اسید-باز بر پایه پیریدین-N-اکسید-2،5-دیکربوکسیلیک اسید و بازهای آلی: برهمکنش های هیدروژنی درون و بین مولکولی (چکیده)
1297 - پیش‌بینی تقاضا با در نظر گرفتن کالای رقیب: نمونه موردی (چکیده)
1298 - Highly Efficient Single-Phase Direct AC to AC Converter with Reduced Semiconductor Count (چکیده)
1299 - کاهش سربار مدیریتی پروتکل OpenFlow با Packet-Out v2 (چکیده)
1300 - Improving the Statistical Information Collection Overhead in Software Defined Networks (چکیده)
1301 - Impact of Openflow on Wireless Mesh Network (wmSDN) (چکیده)
1302 - A Discussion on “Examination of a Short English Version of the UPPS-P Impulsive Behavior Scale” [Addict Behav. (2014), doi: 10.1016/j.addbeh.2014.02.013] (چکیده)
1303 - Thermo-hydraulic analysis and optimization of CuO/water nanofluid inside helically dimpled heat exchangers (چکیده)
1304 - طراحی یک سیستم توصیه گر مبتنی بر رفتار گذشته مشتری و مشتریان مشابه در عمده فروشی (چکیده)
1305 - Modeling Supply Chain Disruption and Supply Chain Strengthening (چکیده)
1306 - Relocation Planning in Electric Vehicle Sharing System (چکیده)
1307 - Factors influencing the Development of Electric Vehicles: System Dynamics Approach (چکیده)
1308 - Optimal Charging Planning for Electric-Vehicle in Highway with Simulation technique (چکیده)
1309 - ارایه مدل استراتژیک به منظور توسعه ناوگان خودروهای اشتراکی در صنعت گردشگری (چکیده)
1310 - Designing and explaining the Quantum Productivity Model in the Ministry of Sport and Youth of the Islamic Republic of Iran (چکیده)
1311 - مقایسه اثربخشی پیام تبلیغاتی چریکی و غیر چریکی در مصرف کننده های نوشابه های انرژی زای ورزشی (ردبول و بلک انرژی) (چکیده)
1312 - A hybrid mathematical modeling strategy for controlling the mechanical performance of polyethylene/poly(ethylene-co-vinyl acetate)/Nanoclay cast films (چکیده)
1313 - چارچوب دست‌یابی به چشم‌انداز مشترک در مدیریت مشارکتی-راهبردی آب (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز کشف‌رود) (چکیده)
1314 - A study of the Effects of organic compounds and Fe and Zn nano-fertilizers on the yield and absorption of macronutrients in Tomatoes (چکیده)
1315 - ارزیابی کارآیی عملیات مکانیکی و زیستی بر فرسایش بادی در ایستگاه راه آهن تل حمید طبس (چکیده)
1316 - مدل سازی حرکات توده ای با روش های داده کاوی در جنوب شرق نیشابور، استان خراسان رضوی (چکیده)
1317 - مواجهه با موقعیت تکثر دینی: الهیات نوارتدوکس (چکیده)
1318 - بررسی توانایی سیانوباکتریها در تصفیه خاک آلوده به فلزات (چکیده)
1319 - احیای زیستی و سایر کاربردهای سیانوباکتری: مطالعه مروری (چکیده)
1320 - Sonocatalyst efficiency of palladium-graphene oxide nanocomposite for ibuprofen degradation from aqueous solution (چکیده)
1321 - Synthesis, characterization and life cycle assessment of carbon nanospheres from waste tires pyrolysis over ferrocene catalyst (چکیده)
1322 - احیای زیستی خاکهای آلوده توسط گیاهان (چکیده)
1323 - SDN- and fog computing-based switchable routing using path stability estimation for vehicular ad hoc networks (چکیده)
1324 - Performance Evaluation of CoAP Proxy Virtualization in Cloud-assisted SensorNetworks (چکیده)
1325 - Entanglement fidelity ratio for elastic collisions in non-ideal two-temperature dense plasma (چکیده)
1326 - (1811-4829) Fuzzy based efficient DBS placement in the 5G cellular network (چکیده)
1327 - بررسی تآثیر شرایط پیش تیمار اکستروژن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مخلوط آرد بدون گلوتن برنج و ذرت (چکیده)
1328 - Determination of diterpene esters in green and roasted coffees using direct ultrasound assisted extraction and HPLC–DAD combined with spectral deconvolution (چکیده)
1329 - جایگاه آموزش محیطزیستی در فرهنگ دانشگاه (چکیده)
1330 - بازتاب اندیشه‌ی سیاسی خواجه نظام‌الملک در کتاب نصیحه‌الملوک غزالی (چکیده)
1331 - Insight into enhanced visible light photocatalytic activity of Fe3O4–SiO2–TiO2 core-multishell nanoparticles on the elimination of Escherichia coli (چکیده)
1332 - Protective Effects of Nucleobinding-2 After Cerebral Ischemia Via Modulating Bcl-2/Bax Ratio and Reducing Glial Fibrillary Acid Protein Expression (چکیده)
1333 - Design and AC Modeling of a Bipolar GNR-h-BN RTD With Enhanced Tunneling Properties and High Robustness to Edge Defects (چکیده)
1334 - تحلیل شبکۀ اجتماعی ذینفعان محلی در حکمرانی منابع آب (منطقۀ مورد مطالعه‌: حوزۀ آبخیز خرو علیا – شهرستان نیشابور) (چکیده)
1335 - توسعه یک مدل پیش بینی ریسک خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین) (چکیده)
1336 - ساختارهای مدیریتی جهت تحقق سیاست‏های کلی محیط‏زیست (چکیده)
1337 - هنر تدریس آزمایشگاه و کارگاه فنی، بخش دوم: آزمایشگاه و کارگاه فنی کجاست؟ (چکیده)
1338 - لزوم تجدید نظر در کاربرد واژه \"مهاجم \" توسط محققان اکولوژی گیاهی در ایران (چکیده)
1339 - Integrated RF Passive Low-Pass Filters in Silicon Photonics (چکیده)
1340 - An Analog LO Harmonic Suppression Technique for SDR Receivers (چکیده)
1341 - رویکرد فقهی-حقوقی بر ماهیت و آثار وکالت تفویضی (چکیده)
1342 - Psychometric properties of Persian version of the Barkley deficits in executive functioning scale–children and adolescents (چکیده)
1343 - احصاء و تدوین فرایندها و بسترسازی ایجاد سامانه جامع آرامستان‌های شهر مشهد (چکیده)
1344 - Real-time velocity scaling and obstacle avoidance for industrial robots using fuzzy dynamic movement primitives and virtual impedances (چکیده)
1345 - نوشتار پست‌مدرن در دو رمان ملکوت اثر بهرام صادقی و صورت جلسه اثر ژان-ماری گوستاو لوکلزیو (چکیده)
1346 - مقایسه کمیت و کیفیت DNA استخراج شده از نخود با استفاده از روشهای مختلف دستی برای مطالعات اپی ژنتیک (چکیده)
1347 - Feeding Complete Concentrate Pellets Containing Ground Grains or Blend of Steam-Flaked Grains and Other Concentrate Ingredients in Ruminant Nutrition – A Review (چکیده)
1348 - تأثیر کم آبیاری و نانو کود بر خصوصیات زایشی گیاه ریحان Ocimum basilicum (چکیده)
1349 - Functionalization and Surface Modifications of Bioactive Glasses (BGs): Tailoring of the Biological Response Working on the Outermost Surface Layer (چکیده)
1350 - Coating Ti6Al4V substrate with the triple-layer glass-ceramic compositions using sol–gel method; the critical effect of the composition of the layers on the mechanical and in vitro biological performance (چکیده)
1351 - بررسی تأثیر استراتژی‌های رفتاری بر تمایل به ترک خدمت در کارکنان زن هتل‌های شهر مشهد (چکیده)
1352 - Isogeometric analysis of laminated smart shell structures covered with piezoelectric sensors and actuators using degenerated shell formulation (چکیده)
1353 - Surface modification of mild steel before acrylic resin coating by hybrid ZnO/GO nanostructures to improve the corrosion protection (چکیده)
1354 - شیوع ژن های حدت در اشرشیاکلی های جدا شده از موارد کلی باسیلوز طیور و عفونت دستگاه ادراری انسان (چکیده)
1355 - نقش تاریخ در مجادلات کلامی شیخ مفید با علمای اهل تسنن پیرامون واقعه جمل (چکیده)
1356 - Information Theoretical Analysis of a New Write Channel Model for Bit-Patterned Media Recording (چکیده)
1357 - سندرم بزه دیدگی زیست محیطی: پاسخی به چرایی ارتکاب رفتارهای آسیب رسان به منابع آب زیرزمینی (چکیده)
1358 - ارزیابی اثرات زیست‌محیطی محصولات عمده کشاورزی در دهستان بلهرات نیشابور با استفاده از روش ارزیابی چرخه‌حیات (چکیده)
1359 - ارزیابی مقاومت به شوری ارقام سویا در مرحله جوانه زنی (چکیده)
1360 - Dynamic stability enhancement of laminated composite sandwich plates using smart elastomer layer (چکیده)
1361 - مقایسه‌ی عملکرد الاستومرهای الکترو/مگنتورئولوژیک در میراسازی ارتعاشات روتورهای دوار (چکیده)
1362 - Fabrication of Laminated Composite Grid Structures Using VIP (چکیده)
1363 - Topological Indices of the Non-commuting Graph for Generalised Quaternion Group (چکیده)
1364 - بررسی تاثیر تیمارهای ازن و مایکروویو بر کاهش آلودگی استافیلوکوکوس اورئوس در سه دمنوش بابونه، آویشن و چای ترش (چکیده)
1365 - Uncertain random portfolio selection based on risk curve (چکیده)
1366 - Innovative method for analysis of safranal under static and dynamic conditions through combination of HS‐SPME‐GC technique with mathematical modelling (چکیده)
1367 - Functional and biological properties of Maillard conjugates and their potential application in medical and food: A review (چکیده)
1368 - Evaluating the potential drought tolerance of pansy through its physiological and biochemical responses to drought and recovery periods (چکیده)
1369 - CoII Immobilized on Aminated Magnetic-Based Metal–Organic Framework: An Efficient Heterogeneous Nanostructured Catalyst for the C–O Cross-Coupling Reaction in Solvent-Free Conditions (چکیده)
1370 - Structure-rheology relationship of basil seed gum-whey protein isolate mixture: Effect of thermal treatment and biopolymer ratio (چکیده)
1371 - An Experimental Approach in Defect Detection of a Single Row Ball Bearing Using Noise Generation Signal (چکیده)
1372 - A neural graph embedding approach for selecting review sentences (چکیده)
1373 - Graphene-based mass sensors: Chaotic dynamics analysis using the nonlocal strain gradient model (چکیده)
1374 - مقایسه تاثیر تمرینات ثبات مرکزی در آب و خشکی بر انحنای کایفوز وضعیتی و نحوه قرارگیری استخوان کتف زنان (چکیده)
1375 - مقایسه اثر تمرینات منتخب در آب و خشکی با رویکرد ثبات مرکزی بر میزان درد و تعادل پویای زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی (چکیده)
1376 - Impact of amino acids, organic solvents and surfactants on azo-hydrazone tautomerism in Methyl Red: spectral-luminescent and nonlinear optical properties (چکیده)
1377 - Two-dimensional reinforcement of epoxy composites: alignment of multi-walled carbon nanotubes in two directions (چکیده)
1378 - Some new approaches on prime and composite order Cayley graphs (چکیده)
1379 - Fractional Order Glucose Insulin System Using Fractional Back-Stepping Sliding Mode Control (چکیده)
1380 - Moving mesh version of wave propagation algorithm based on augmented Riemann solver (چکیده)
1381 - جایگاه ایثار و از خودگذشتگی در شاهنامه فردوسی (چکیده)
1382 - چالش های بخش کشاورزی در مواجهه با خشک‌سالی و کمبود آب و راهکارهای احتمالی (چکیده)
1383 - On the first and second Zagreb indices of quasi unicyclic graphs (چکیده)
1384 - Crystal and molecular structure of [Ni(2-H2NC(=O)C5H4N)2(H2O)2][Ni(2,6-(O2C)2C5H3N)2]·4.67H2O; DFT studies on hydrogen bonding energies in the crystal (چکیده)
1385 - Scheduling Mixed-criticality Systems on Reconfigurable Platforms (چکیده)
1386 - LDSFI: a Lightweight Dynamic Software-based Fault Injection (چکیده)
1387 - Assessment of radiation leakage from treatment applicator of Siemens Primus Plus and Siemens Artiste linear accelerators (چکیده)
1388 - A Comparison of ANN and HSPF Models for Runoff Simulation in Balkhichai River Watershed, Iran (چکیده)
1389 - Effects of Exercise Preconditioning on Neurotrophin-4 and Tropomyosin Receptor Kinase B Expression in the Hippocampal CA1 Region Following Transient Global Cerebral Ischemia/Reperfusion in Wistar Rats (چکیده)
1390 - Examining the Relationship between “Science” and “Religion” in Socio-Cultural Context of the Renaissance: A Kuhnian Reading of Bacon’s New Atlantis (چکیده)
1391 - An ensemble-based decision tree approach for educational data mining (چکیده)
1392 - Automated Detection of Autism Spectrum Disorder Using a Convolutional Neural Network (چکیده)
1393 - بررسی آلایندگی فلزات سنگین سرب و آرسنیک در خاک و زعفران مزارع بخش کاخک شهرستان گناباد (چکیده)
1394 - Introducing the Best Six Loci in Mycobacterial Interspersed Repetitive Unit-Variable-Number Tandem Repeat (MIRU-VNTR) Typing for Mycobacterium TuberculosisGenotyping (چکیده)
1395 - تعیین غلظت، پراکنش و پهنه بندی فلزات سنگین کادمیم، نیکل و روی در خاک های مزارع زعفران بخش کاخک شهرستان گناباد (چکیده)
1396 - Workspace Boundary Avoidance in Robot Teaching by Demonstration Using Fuzzy Impedance Control (چکیده)
1397 - A homogeneous payload specific performance index for robot manipulators based on the kinetic energy (چکیده)
1398 - اثر تیمارهای تلفیقی پساب تصفیه شده شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا (چکیده)
1399 - Closed-Form Dynamic Formulation of a General 6-P US Robot (چکیده)
1400 - Application of Taguchi design in system identification: A simple, generally applicable and powerful method (چکیده)
1401 - Stabilization of Biped Trunk in the Presense of Hip Motion Disturbance Using a Fuzzy-PID Controller (چکیده)
1402 - A robust design of a prosthetic finger and its dynamic analysis (چکیده)
1403 - Effect of structural design parameters of a six-axis force/torque sensor using full factorial design (چکیده)
1404 - Modeling the Dynamic of SCARA Robot Using Nonlinear Autoregressive Exogenous Input Neural Network Model (چکیده)
1405 - An Assistive Strategy for Compliantly Actuated Exoskeletons using Non-Linear Model Predictive Control Method (چکیده)
1406 - Seminorm and numerical radius inequalities of operators in semi-Hilbertian spaces (چکیده)
1407 - Uncertainty Analyses for Monte Carlo Dosimetric Characterization of Co0.A86 HDR Brachytherapy Source (چکیده)
1408 - Virtual calibration of whole-body counter using a library of statistical phantoms (چکیده)
1409 - The first series of Iranian BREP phantoms (چکیده)
1410 - Boron Neutron Capture Therapy for Breast Cancer during Pregnancy: A Feasibility Study (چکیده)
1411 - اثر ماده‌ی کنتراست بر دز دریافتی حین تصویربرداری تشخیصی ناحیه ی قفسه ی سینه (چکیده)
1412 - واکاوی گزارش‌های واقعه ملاسرا و قتل حیدر عمواوغلی در نهضت جنگل (با تکیه‌ بر روش محورهای معنادهی استنفورد) (چکیده)
1413 - Cognitive Knowledge Seeding Using Collective Uncertainty Shaping (چکیده)
1414 - Politeness Strategies and Maxims in English for Islamic texts: A Sociolinguistic Analysis of Quran (چکیده)
1415 - Water-Saving Scenarios Based on Input–Output Analysis and Virtual Water Concept: A Case in Iran (چکیده)
1416 - The Impact of Social Media Application in Promoting Speaking Skill of Iraqi University learners of English: A Skype-based Study (چکیده)
1417 - تعیین معیارهای مکان یابی فروشگاه های پوشاک (چکیده)
1418 - طراحی زنجیره تأمین شیرخام مورد نیاز کارخانه‌های لبنی با رویکرد توسعه پایدار (چکیده)
1419 - بررسی آزمایشگاهی خشک کردن انجیر به کمک سیال دی اکسید کربن فوق بحرانی (چکیده)
1420 - مدلسازی موانع اجرای تفکر سیستمی در سازمانها با رویکرد ساختاری تفسیری (چکیده)
1421 - بررسی اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین خون با استفاده از سیستمهای پویا (چکیده)
1422 - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریزی ظﺮفیت تولید و فروش در صنعت فوﻻد ﺑﺎ رویکرد پویاشناسی سیستمﻫﺎ (چکیده)
1423 - مدلسازی پویایی های سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید کارگاهی (چکیده)
1424 - Synthesis, structure, tautomerism, intramolecular hydrogen bond, and vibrational assignment of 3-nitroso-2,4-pentanedione: A theoretical and experimental approach (چکیده)
1425 - Interaction of camel Lactoferrin derived peptides with DNA: a molecular dynamics study (چکیده)
1426 - A Teachers Perception on Localization of Curriculum with Emphasis on Social Studies Lesson (چکیده)
1427 - Optimal Design of a Dual Stator Winding Induction Motor with Minimum Rate Reduction level (چکیده)
1428 - Investigation of the Effect of Foliar Application of Seaweed Extract as growth bio-stimulants (Ascophyllum nodosum) on Quantitative and Qualitative Characteristics of Three Tomato Cultivars (Solanum Lycopersicon Mill) (چکیده)
1429 - افزایش انبوه پایه درون شیشه‌ایی میروبالانC 29 (Prunus cerasifera L.) : یک پایه‌ی رویشی برای میوه-های هسته دار (چکیده)
1430 - Evaluating the Rearing condition of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Using Fuzzy Inference System (چکیده)
1431 - اثر ضد میکروبی استارترهای زیست محافظ لاکتوباسیلوس پلانتاروم و پدیوکوکوس اسید یلاکتیسی علیه باکتری های بیماری زای غذایی در گوشت مرغ تخمیر شده (چکیده)
1432 - تحلیل توزیع فضایی و سازوکار تشکیل شکاف‌های ناشی از فرونشست زمین در دشت نیشابور (چکیده)
1433 - Optimal age replacement policy for parallel and series systems with dependent components (چکیده)
1434 - Improving water-oil relative permeability parameters using new synthesized calcium oxide and commercial silica nanofluids (چکیده)
1435 - Effects of hydrophobic CaO and SiO2 nanoparticles on Asphaltene Precipitation Envelope (APE): an experimental and modeling approach (چکیده)
1436 - بهبود عملیاتی مدل ظرفیت - مقاومت در پیش بینی عملکرد فرآیند سیلاب زنی مبتنی بر کل بازه تولید (چکیده)
1437 - Enhanced oil recovery assignment using a new strategy for clustering oil reservoirs: Application of fuzzy logics (چکیده)
1438 - مدل سازی اثر نانذرات بر روی بهینه سازی فرآید انحلال و خود انحرافی اسید در مخازن کربناته و مقایسه آن با اسید معمولی (چکیده)
1439 - Viscous Evolution of Magnetized Clumps: A Source for X-Ray Flares in Gamma-Ray Bursts (چکیده)
1440 - Water cut/salt content forecasting in oil wells using a novel data-driven approach (چکیده)
1441 - The effect of nanoparticles on wettability alteration for enhanced oil recovery: micromodel experimental studies and CFD simulation (چکیده)
1442 - A comparison on three neutron-gamma discrimination methods used with NE213, UGLLT and UGAB scintillators (چکیده)
1443 - Enhanced oil recovery using silica nanoparticles in the presence of salts for wettability alteration (چکیده)
1444 - Modeling spatial nonstationary and overdispersed crash data: Development and comparative analysis of global and geographically weighted regression models applied to macrolevel injury crash data (چکیده)
1445 - پهنه بندی و تغییرات زمانی استانداردهای کیفی آبهای زیرزمینی (SAR، EC و TDS) دشت مشهد برای مصارف کشاورزی (چکیده)
1446 - تحلیل دارایی های معیشت خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی مورد مطالعه: شهرستان تربت جام (چکیده)
1447 - شناسایی راهبردهای رفتاری بازآفرینی تعادل کار- زندگی: بر پایۀ تجارب زیستۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه (چکیده)
1448 - اثربخشی هنردرمانی بیانگر گروهی بر مشکلات درونی سازی شده و نیمرخ هیجانی - کارکردی کودکان بیسرپرست و بد سرپرست (چکیده)
1449 - اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی- هیجانی بر تاب آوری و سازگاری نوجوانان پسر دانش‌آموز مدارس شبانه‌روزی (چکیده)
1450 - Workplace spirituality as a source for competitive advantage: an empirical study (چکیده)
1451 - Control of Elastic Joint Robot Based on Electromyogram Signal by Pre-Trained Multi-Layer Perceptron (چکیده)
1452 - A proposed model for spark plasma sintering of SiC-Si nanocomposite with different SiC particle sizes (چکیده)
1453 - شبیهسازی دینامیکی فرآیند داخلتراشی در حوزه زمان و فرکانس (چکیده)
1454 - مدل سازی دینامیکی ابزار داخل تراش در محیط مدل سازی هندسی مبتنی بر B-rep (چکیده)
1455 - بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و سختی فولاد ساده کم کربن تحت فرآیند روزنرانی در کانال همسان زاویه دار (چکیده)
1456 - Removal of 1,2,4‐Trimethylbenzene from Water by Pervaporation Using Styrene–Butadiene–Styrene (SBS) Membrane Incorporated with Carbon Black Nanoparticles (چکیده)
1457 - Bilayer composite of phosphomolybdate doped polypyrrole and nanodiamond at a disposable gold chip as an electrochemical sensor for propylparaben (چکیده)
1458 - Emotional neural networks with universal approximation property for stable direct adaptive nonlinear control systems (چکیده)
1459 - Structural and behavioural evaluation of renewable energy power plants’ impacts on transmission network congestion using an analytical approach (چکیده)
1460 - طراحی مدل تعاملی هوش بازاریابی و اثربخشی عملکرد صنعت بیمه با بهره‌گیری از تکنیک AHP فازی مطالعة موردی: بیمه پاسارگاد (چکیده)
1461 - Bi2MoO6 nanofilms on the stainless steel mesh by PS-PED method: Photocatalytic degradation of diclofenac sodium as a pharmaceutical pollutant (چکیده)
1462 - تحلیل پدیده تکرار در قرآن با تاکید بر شبهات کتاب نقد قرآن (چکیده)
1463 - Production of high fiber ready-to-eat expanded snack from barley flour and carrot pomace using extrusion cooking technology (چکیده)
1464 - Dynamic rheological properties of reduced-fat camel cream affected by guar gum and sage seed gum (چکیده)
1465 - Developing modified hysteresis loop test to evaluate time-dependency (چکیده)
1466 - The Issues of Culture and Politics in Redubbing Anglophone Films in Iran (چکیده)
1467 - اولتراسونوگرافی مد روشنایی چشم در سگ نژاد پامرانین (چکیده)
1468 - ActiGraph to record sleep (چکیده)
1469 - Evaluating the Subgrade Reaction Modulus Variations with Soil Grains Shape in Coarse-Grained Soils Using Genetic Algorithm (چکیده)
1470 - The Effects of Moisture Sources and Local Parameters on the 18O and 2H Contents of Precipitation in the West of Iran and the East of Iraq (چکیده)
1471 - Linear cosmological perturbations in scalar-tensor-vector gravity (چکیده)
1472 - بررسی تاثیر صحه گذار ورزشی بر توجه دیداری در تبلیغات (چکیده)
1473 - طراحی مدل عوامل داخل زمین مؤثر بر توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد (چکیده)
1474 - تحلیل انتظارات و نگرش های حاکم بر برند شخصی خادمیاران ورزشی آستان قدس رضوی و ارائه مدل مناسب (چکیده)
1475 - ادجوانتهای واکسن: گذشته، حال و آینده (چکیده)
1476 - شناسایی مؤلفه های مدل تعالی برند ملی فوتبال ایران (چکیده)
1477 - A Probabilistic Fuzzy Table Lookup Scheme with Negation Logic (چکیده)
1478 - رهیافت دانش‌ محور در اکتشاف ذخایر روی و سرب با سنگ میزبان کربناته، مطالعه موردی: قلمرو معدنی شمال ایرانکوه، اصفهان، ایران (چکیده)
1479 - Nanoparticle loading effect on the performance of the paraffin thermal energy storage material for building applications (چکیده)
1480 - Spectators on the Run: Factors Affecting Football Attendance in Iranian Football Matches (چکیده)
1481 - Hand Prosthesis: Finger Localization Based on Forearm Ultrasound Imaging (چکیده)
1482 - تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی، عدم نقدشوندگی سهام و تمرکز مالکیت بر دقت پیش‌بینی سود (چکیده)
1483 - Explaining the Conceptual Model of Factors Affecting the Brand Identity of Handball (چکیده)
1484 - مکانیابی موقعیت آهنربا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
1485 - ماشین بولتزمان محدود شدهی اعداد-Z (چکیده)
1486 - پایدارسازی استخرهای خورشیدی بر اساس مفهوم حوضچه های افتان (چکیده)
1487 - کاربرد لایه چینی و گسترش گام به گام در پایدارسازی سیستم های دینامیکی (چکیده)
1488 - Application of Distribution Locational Marginal Price in optimal simultaneous distributed generation placement and sizing in electricity distribution networks (چکیده)
1489 - طراحی کنترل کننده و مکان یابی بهینه ی ادوات استحصال انرژی برای تنظیم پروفایل شوری در استخرهای خورشیدی بر اساس طرح های بهبود بازده (چکیده)
1490 - Anomaly Detection in Smart Grid With Help of an Improved OPTICS Using Coefficient of Variation (چکیده)
1491 - Enhancement of Distribution System Reliability: a Framework based on Cournot Game Model (چکیده)
1492 - Runtime Optimization of a New Anomaly Detection Method for Smart Metering Data Using Hadoop Map-Reduce (چکیده)
1493 - Smart Microgrid Operation via Demand Dispatch Approach on Dimmable Dispatchable LEDs (چکیده)
1494 - Investigating the Effect of Renewable Distributed Generation and Price Elasticity of Demand on Electric Utilities’ Death Spiral (چکیده)
1495 - Entropy-based Consensus for Distributed Data Clustering (چکیده)
1496 - جامعه بی‌دولت: پیش نمونه شهر آرمانی (و مطالعه موردی خاطره وجود این جامعه باستانی در تحلیل سفر اسکندر به شهر پاکان) (چکیده)
1497 - ارزیابی تغییرات کاربری اراضی شهر مشهد بر اساس پردازش تصاویر ماهواره ای سالهای 1365 تا 1397 (چکیده)
1498 - Genotyping of avian infectious bronchitis virus in Iran: Detection of D274 and changing in the genotypes rate (چکیده)
1499 - بررسی شاخص های امداد و مدیریت در شهر مشهد (چکیده)
1500 - On Subgroup Topologies on Fundamental Groups (چکیده)
1501 - Full genome characterization of Iranian H5N8 highly pathogenic avian influenza virus from Hooded Crow (Corvus cornix), 2017: The first report (چکیده)
1502 - Molecular Detection of Gamma Coronaviruses in Birds Parks, Iran (چکیده)
1503 - On category of co-coverings (چکیده)
1504 - An entropy-based self-adaptive simulated annealing (چکیده)
1505 - پهنه بندی آسیب پذیری شهر مشهد در برابر زلزله از منظر مدیریت بحران - نمونه موردی منطقه 11 شهرداری مشهد (چکیده)
1506 - تحقیق درباره خاستگاه حماسه عامیانه حمزه نامه در تطبیق با داستان بهرام چوبینه (چکیده)
1507 - خاستگاه شناسی برزونامه کهن و بازسازی خاستگاه عامیانه داستان برزو (چکیده)
1508 - کشف ابعاد جوّ عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران (چکیده)
1509 - Appropriate distribution for standardaized precipitation index SPI in arid and semi-arid environments (چکیده)
1510 - گزارش وقوع Juvenile Ossifying Fibromaدر یک کره اسب 6 ماهه (چکیده)
1511 - مدیریت انتخاب اندازه ماشین های کشاورزی با استفاده از یک مدل غیرخطی بهینه سازی شده (چکیده)
1512 - Evaluation of the protective effect of pentoxifylline on carrageenan-induced chronic non-bacterial prostatitis in rats (چکیده)
1513 - بررسی اثر ضدباکتریایی اسانس سه گیاه مورد، مرزه تابستانه و ریحان در مقابل چهار باکتری پاتوژن) Escherichia coli, Bacillus cereus, Bacillus lichineformis and Pseudomonans aeroginosa ) در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
1514 - اصول سیستم HACCP درخط تولید دوغ ایرانی (چکیده)
1515 - ارزیابی فضایی پتانسیل نصب صفحات خورشیدی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره نمونة موردی بخشی از ناحیة 2 منطقة 8 کلان شهر مشهد (چکیده)
1516 - Robust Real-time Magnetic-based Object Localization to Sensor’s Fault using Recurrent Neural Networks (چکیده)
1517 - Instability of saturated granular materials in biaxial loading with polygonal particles using discrete element Method (DEM) (چکیده)
1518 - کنترل مقاوم H2/H∞ تطبیقی بر پایه سیستم‌های فازی نوع دو برای دسته‌ای از سیستم‌های غیرخطی همراه با عدم‌قطعیت (چکیده)
1519 - طراحی کنترلر عصبی عاطفی تطبیقی مستقیم برای دسته ای از سیستمهای غیرخطی نامعین (چکیده)
1520 - Autonomous Energy Harvesting in Swarm of Biosensors for Precision Medicine (چکیده)
1521 - Evaluating viability of human esophageal carcinoma cells upon urolithin treatment and heat shock induction (چکیده)
1522 - Swarm-Fuzzy Rule-Based Targeted Nano Delivery Using Bioinspired Nanomachines (چکیده)
1523 - بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در ایران (چکیده)
1524 - تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه (چکیده)
1525 - Surface modification of orthopedic implants by optimized fluorine-substituted hydroxyapatite coating: Enhancing corrosion behavior and cell function (چکیده)
1526 - Nanoparticles Synthesized by Stentrophomonas SP Induced Cell Cycle Changes in Esophageal Cancer Cells (چکیده)
1527 - بررسی تاثیرمالیات بر ارزش افزوده بر اشتغال در استان های ایران ( رهیافت اقتصاد سنجی فضایی ) (چکیده)
1528 - Role of Extracellular Matrix in Breast Cancer Initiation and Progression (چکیده)
1529 - Current insights of therapeutics against hypoxia-mediated metastasis in cancer cells (چکیده)
1530 - Motivated forgetting increases the recall time of learnt items: Behavioral and event related potential evidence (چکیده)
1531 - Comparing Cytotoxic Effects of 7-Prenyloxycoumarin Derivatives on Human Leukemia/Lymphoma Cells (چکیده)
1532 - جایگاه منتورینگ در ارتقای فرهنگ دانشگاهی (چکیده)
1533 - فرهنگ ارتقای مستمر کیفیت در دانشگاه (چکیده)
1534 - Investigating viability of human leukemia/lymphoma cells upon coadministration of umbelliprenin and radiotherapy (چکیده)
1535 - A novel method for measuring the movement of a muscle in amputee\\\'s hand (چکیده)
1536 - Evaluating cytotoxic effects of biosynthetic nanoparticles on human esophageal carcinoma cells (چکیده)
1537 - RA-CUSUM chart based on LR-fuzzy data (چکیده)
1538 - بررسی آنتی اکسیدان های طبیعی (رزماری، مریم گلی، میخک و مرزنجوش) در گوشت و فرآورده های آن (چکیده)
1539 - Nininvasive vein finder with ability of concomitant wireless connection to multiple cell phones (چکیده)
1540 - Algae Biotechnology (چکیده)
1541 - Portable mobile-based electrocardiogram (چکیده)
1542 - Chemical cytometry and early disease diagnosis (چکیده)
1543 - Biosensing Applications of Graphitic Carbon Nitride-Chitosan Nanosheets on Glassy Carbon Electrode for Determination of Phytic Acid Biosensor (چکیده)
1544 - Eye tracker with free head movement (چکیده)
1545 - The Use of Microalgae for Coupling Wastewater Treatment With CO2 Biofixation (چکیده)
1546 - FEATURES OF SPIRULINA PLATENSIS CULTIVATED UNDER AUTOTROPHIC AND MIXOTROPHIC CONDITIONS (چکیده)
1547 - توکسین های میکربی در فرآوردههای لبنی و اهمیت آنها در بهداشت عمومی (چکیده)
1548 - Influence of CO2 concentration and N:P ratio on Chlorella vulgaris-assisted nutrient bioremediation, CO2 biofixation and biomass production in a lagoon treatment plant (چکیده)
1549 - CHANGES IN SFRP5, WNT5A, HBA1C, BMI, PBF AND INSULIN RESISTANCE IN MEN WITH TYPE 2 DIABETES AFTER 12 WEEKS OF COMBINED EXERCISE (HIIT AND RESISTANCE) (چکیده)
1550 - Osteoconductive composite graft based on bacterial synthesized hydroxyapatite nanoparticles doped with different ions: From synthesis to in vivo studies (چکیده)
1551 - Investigating the effect of different gas injection scenarios on enhancing recovery of a gas condensate reservoir (چکیده)
1552 - A rapid sampling technique for isolating highly productive lipid-rich algae strains from environmental samples (چکیده)
1553 - ارزیابی اثر اسید لاکتیک بر ویژگیهای بافتی و الگوی پروتئولیز عضله دو سر ران شتر یک کوهانه (چکیده)
1554 - بررسی اثر جایگزینی ژل آلوئهورا با چربی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، تکنولوژیکی و حسی سوسیس حاوی 40درصد گوشت قرمز (چکیده)
1555 - اثر خستگی عضلات ثبات دهنده مرکزی بر فاکتورهای کینماتیکی اندام فوقانی درپرتاب بالای سر: شناسایی عوامل خطرزای آسیب های شایع در بازیکنان سافت بال (چکیده)
1556 - بررسی تأثیر محیط کشتها و تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر کشت تک گره گیاه پپینو ( Solanum muricatum Aiton ( در شرایط کشت بافت (چکیده)
1557 - مقایسه ناتوانیهای ویژه در یادگیری دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و بهنجار (چکیده)
1558 - واقع نگری و تاویل معقول از منظر علامه طباطبایی به علم و دین (چکیده)
1559 - تاثیر افزودن آب انار بر ویژگی های فیزیکی- شیمیایی، میکروبی و حسی پنیر فتای بدون آبگیری (چکیده)
1560 - Influence of stanozolol administration together with resistance training on thyroid and some steroid hormones in male rats (چکیده)
1561 - Effect of some priming methods on germination and vegetative parameters of pepino (Solanum muricatum Aiton) (چکیده)
1562 - پیش بینی استقرار پایدار زنبق صحرایی (Iris songarica) در منظر شهرهای استان خراسان (چکیده)
1563 - خشک کردن کف پوشی پوره قارچ دکمه ای ) (Agaricusbisporusو مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردن (چکیده)
1564 - بررسی ارتباط پلورالیسم با فروپاشی سامان زمان و تعدد روایت در فراداستان فارسی (چکیده)
1565 - A Green Approach to the Facile Synthesis of Colloidal Platinum Nanoparticles by Preyssler Polyoxometalate (چکیده)
1566 - روان‌شناسی اگزیستانسیال، فهم مسئله‌ی اصلی ادبیات نوجوان و پژوهش در این حوزه (چکیده)
1567 - Marketing Strategies and Export of Iranian Medicinal Plants (چکیده)
1568 - Distortion of Reality in Gone Girl (چکیده)
1569 - میراث زوجه (چکیده)
1570 - Lattice Boltzmann simulation of diluted gas flow inside irregular shape microchannel by two relaxation times on the basis of wall function approach (چکیده)
1571 - Numerical study of turbulent flow inside heat exchangers using perforated louvered strip inserts (چکیده)
1572 - ارائه الگوی نظری عوامل موثر بر امنیت اقتصادی کشاورزان در نواحی روستایی (چکیده)
1573 - ارائه الگوی نظری عوامل موثر بر احساس امنیت اقتصادی در نواحی روستایی (چکیده)
1574 - A new simple protocol for the synthesis of nanohybrid catalyst for oxidative desulfurization of dibenzothiophene (چکیده)
1575 - تحلیل تحولات بافت کالبدی روستاهای حاشیه شمالی شهر مشهد با استفاده از GIS در بازه زمانی1381-1397 (چکیده)
1576 - تحلیل مدل ارتباطی هویت، اصالت، عشق و قدرت اجتماعی برند المپیادهای ورزشی دانشجویان (چکیده)
1577 - اعتبارسنجی روش اندازه گیری کافئین در نوشیدنی قهوه با کمک طیف سنج تحرک یونی (چکیده)
1578 - Designing an Economic Valuation Model of the Intangible Assets of Volleyball Clubs in Iran (چکیده)
1579 - ملاحظات فنی طرح اختلاط بازیافت گرم بر مبنای آیین نامه ARRA 2001 (چکیده)
1580 - بررسی اصلاحات طرح اختلاط بازیافت سرد بر مبنای آیین نامه ARRA 2001 (چکیده)
1581 - ارزیابی مشخصات مقاومتی مخلوط های بازیافتی سرد با قیر امولسیون)مروری( (چکیده)
1582 - تحلیل و بررسی تأثیر دو پارامتر خرابی روسازی و سرعت وسیله نقلیه روی TPN (چکیده)
1583 - Jacobite Explanation of the Trinity in the Context of Muʿtazilite Theology: Abu Raʾitah al-Takriti (چکیده)
1584 - بررسی حکم زکات در ملک متزلزل (چکیده)
1585 - بررسی تغییرات زمانی و همبستگی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی دشت کاشمر و بردسکن (چکیده)
1586 - پایش خشکسالی و اثرات اقتصادی آن در اقلیم‌های مختلف کشور (چکیده)
1587 - مقایسه وضعیت خشکسالی بر اساس شاخص‌های RDI و eRDI در محدوده چند ایستگاه سینوتیک کشور (چکیده)
1588 - تخمین شاخص شکنندگی سنگهای گرانیتوئیدی با استفاده از خصوصیات فیزیکی و شاخص بار نقطه ای (چکیده)
1589 - الگوی توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی به منظور ارتقای کیفیت در آموزش مهندسی (چکیده)
1590 - A numerical investigation on the Magnetophoretic-guided stem cells delivery in a bend blood vessel (چکیده)
1591 - موتیف (البحر و الشاطیء) فی شعر محمد جواد الجزایری (چکیده)
1592 - شناسایی مولفه های جامع منابع انسانی بر اساس استاندارد ISO34000 (چکیده)
1593 - پایه های رفتار ناخطی سازه ها و راه حل های معادله های حاکم (چکیده)
1594 - Assessment of short- and long-term memory in trends of major climatic variables over Iran: 1966–2015 (چکیده)
1595 - A global Budyko model to partition evaporation into interception and transpiration (چکیده)
1596 - Three Different Methods for Approximate Analysis of Bar Structures (چکیده)
1597 - An edge cracked frame finite element for analysis of cracked structures and inverse crack detection (چکیده)
1598 - واکاوی ناخطی هندسی تیر خمیده به کمک یک جزء تیر سه گرهی نوین بر پایه ی تعداد و موقعیت بهینه ی نقطه های درون یابی میدان کرنش (چکیده)
1599 - Modeling and optimization of surface quality in turning process on micro-alloy steels using Taguchi method and simulated annealing algorithm (چکیده)
1600 - Improvement of Process Quality Characteristics of Electrical Discharge Machining Based on DOE Approach and Heuristic Algorithms (چکیده)
1601 - بررسی تاثیر سکته مغزی بر سطح افسردگی و قابلیت حافظه در افراد مبتلا به افسردگی بعد از سکته (چکیده)
1602 - بررسی ریخت شناسی و میزان قرابت سه گونه زالزالک در شمال شرق خراسان (چکیده)
1603 - بررسی اثر عوامل فیزیکی بر جوانه زنی بذر برخی گونه های زالزالک در شمال شرق ایران (چکیده)
1604 - Effect of temperature, time, and asparaginase on acrylamide formation and physicochemical properties of bread (چکیده)
1605 - Survival Prediction in Patients with Colorectal Cancer Using Artificial Neural Network and Cox Regression (چکیده)
1606 - مروری بر نوشیدنیهای سنتی و نیمه صنعتی با نگاه ویژه به پایداری، خواص مهندسی و کارکردهای سلامت شناختی آنها (چکیده)
1607 - Textural characteristics of pasta enriched with full fat soy flour; An optimization study using Response Surface Methodology (چکیده)
1608 - Optimization of direct production method of Concentrated Yoghurt (چکیده)
1609 - تحلیل جامعه شناختی گردشگری ازدواج در ایران (چکیده)
1610 - طراحی مدل ریاضی به منظور برنامه ریزی اتاق های عمل جراحی در شرایط عدم-قطعیت (مورد مطالعه: بیمارستان قائم (عج) مشهد) (چکیده)
1611 - مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه فازی در شهرستان فردوس (چکیده)
1612 - طراحی مدل تخصیص فرآورده های خونی در شرایط عدم قطعیت (مورد مطالعه: سازمان انتقال خون یزد) (چکیده)
1613 - Genetic assessment of the internal transcribed spacer region (ITS1.2) in Mangifera indica L. landraces (چکیده)
1614 - محاسبه شاخص‌های اصلی و فرعی قدرت اجتماعی تاثیرگذار بر قدرت ملی کشورها و مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها (چکیده)
1615 - Calibration of bar-Concrete Bond Stress Relationships for Bond Stress Prediction of GFRP Soil Nails Using Experimental Pullout Tests (چکیده)
1616 - انتخاب بهترین جایگاه برای پنل های خورشیدی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و روش های تصمیم گیری(AHP-TOPSIS) (چکیده)
1617 - تعیین محل های مناسب به کمک تصمیم گیری چنده معیاره فازی برای راه اندازی توربین های بادی در محیط GIS (چکیده)
1618 - Assessing national human footprint and implications for biodiversity conservation in Iran (چکیده)
1619 - PMT glass window sensitivity to gamma-rays: A digital signal processing approach (چکیده)
1620 - بررسی تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیک ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) (چکیده)
1621 - Evaluation of cardiac troponin-I in horses undergoing limb surgeries (چکیده)
1622 - Bijections between positive cones of JBW-algebras preserving quadratic product (چکیده)
1623 - Surgical Repair of Shell injury in Chelonians, A Report of three cases (چکیده)
1624 - گزارش کلاپس دوطرفه استخوان‏های مفصل تارس در یک راس کره اسب هلشتاین (چکیده)
1625 - اثر کم آبیاری و تراکم یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (چکیده)
1626 - Forelimb Joint Lesions of the Racehorses Referred to Veterinary Teaching Hospital, Ferdowsi University: Radiographic Evaluation (چکیده)
1627 - Surgical Repair of Lateral Patella Luxation in Foals: Report of Two Cases (چکیده)
1628 - Equine arthroscopic surgery in Iran: based on our clinical findings (چکیده)
1629 - بررسی توزیع فراوانی گاوهای ارجاعی به باکس سم‏ چینی (چکیده)
1630 - ارزیابی رخداد موارد لنگش جدید و بازدیدهای لنگش در گاو شیری (چکیده)
1631 - گزارش آرتریت عفونی حاصل از استرپتوکوکوس زواپیدیمیکوس در کره اسب تازه متولد شده (چکیده)
1632 - Generalized contractions for a sequence of multi-valued mappings (چکیده)
1633 - استئوکندروزیس، عامل اصلی لنگش در اسبان جوان (چکیده)
1634 - جراحی به صورت ایستاده، جهت مدیریت جراحات فک پایین، بالا و دندان‏ ها در 16 رأس اسب (چکیده)
1635 - کارایی مدل‌های اسکالوگرام مبتنی بر بارش و تبخیروتعرق جهت پیش‌بینی عملکرد محصولات دیم در منطقه آق‌قلا (چکیده)
1636 - تشخیص بالینی بیماری ناویکولار در اسب (چکیده)
1637 - مروری بر روشهای بی حسی های تشخیصی در اندام حرکتی قدامی اسب (چکیده)
1638 - روشی جدید در پایش و شناسایی خطا در سیستم کنترل و اتوماسیون مبتنی بر یادگیری تقویتی و شبکه عصبی (چکیده)
1639 - ( Palmar/plantar osteochondral disease (POD) عامل مهم اما ناشناخته لنگش در اسب‎های کورسی ) (چکیده)
1640 - آسیب لیگامان معلقه (Suspensory ligament) در اندام های حرکتی اسب های ورزشی (چکیده)
1641 - پیش بینی میزان خودناتوان سازی دانش آموزان با توجه به تفکر خلاق و سرزندگی تحصیلی (چکیده)
1642 - حیاء و عفاف در فرهنگ عصر جاهلی (چکیده)
1643 - کارکرد تحولی هیجانی خانواده های دارای فرزند با نقص - شنوایی وطراحی برنامه آموزش گروهی ویژه مادران،مبتنی بر رویکرد تحول یکپارچه انسان (چکیده)
1644 - A hybrid adaptive granular approach to Takagi–Sugeno–Kang fuzzy rule discovery (چکیده)
1645 - Sonoprecipitation fabrication of enhanced electron transfer Cu(OH)2/g-C3N4 nanophotocatalyst with promoted H2-Production activity under visible light irradiation (چکیده)
1646 - Controlling opinions in Deffuant model by reconfiguring the network topology (چکیده)
1647 - اختلال طیف اتیسم و سلامت روانی خانواده: مروری بر درمان خانواده محور مبتنی بر مدل DIR (چکیده)
1648 - Autonomous Navigation of Nanomachines through Biological Motion Planning (چکیده)
1649 - تاثیر خستگی ناشی از حرکات تکراری اندام تحتانی بر فاکتورهای کینماتیکی خطرزای آسیب شا نه و آرنج در بازیکنان سافت بال (چکیده)
1650 - The study of the effectiveness of teaching philosophy in the form of a loop and exploring the working memory of blind students (چکیده)
1651 - بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهد (چکیده)
1652 - سنگ درمانی در طب ایرانی- اسلامی؛ مطالعه ای موردی (چکیده)
1653 - Study of camel lactoferrin derive peptide and DNA interaction using molecular dynamic simulation (چکیده)
1654 - تولید کیک کم کلسترول حاوی آرد سویا و جوانه گندم بعنوان یک میانوعده فراسودمند (چکیده)
1655 - بهینه سازی شرایط فرایند تولید ماست چکیده از شیر تغلیظ شده با هدف حذف ضایعات (چکیده)
1656 - شهر-منطقه به‌مثابه بسط بافته‌ی شهری (چکیده)
1657 - بررسی تاثیر تیمارهای ازن و مایکروویو بر کاهش بار میکروبی سه دمنوش بابونه، آویشن و چای ترش (چکیده)
1658 - Effect of physical and mental and combined exercises with the different sensory inputs on the dynamic balance of stroke patients (چکیده)
1659 - تولید پنیر سفید فراپالایشی آنالوگ با جایگزنی بخشی از چربی شیر با کره گیاهی (چکیده)
1660 - Soil available water and plant growth in relation to K:Na ratio (چکیده)
1661 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی دمنوش های آویشن و چای ترش بر باکتری های استافیلوکوک اورئوس و اشرشیاکلی (چکیده)
1662 - New stage-discharge relationship for cylindrical and semi-cylindrical edged sluice gates (چکیده)
1663 - تاثیر آرد کامل سویا بر ویصگیهای فیسیکوشیمیایی خامه صبحانه (چکیده)
1664 - بررسی خصوصیات تکنولوژیکی و حسی اسنک بلغور ذرت غنی شده با آرد سویا و سویای فرموله شده با خواص عمل کنندگی تخم مرغ (چکیده)
1665 - بررسی چگونگی اثرگذاری جانشین چربی بر خصوصیات فیزیکی و حسی سس مایونز به روش سطح پاسخ (چکیده)
1666 - بررسی تغییر خصوصیات شیمیایی و عملکردی حین تولید کنسانتره پروتئینی سویا از آردهای صنعتی سویا (چکیده)
1667 - بررسی اثر واریته و زمان نگهداری بر ویژگیهای فیزیکی رب گوجه فرنگی (چکیده)
1668 - مطهری فرزند زمان (چکیده)
1669 - اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دﺷﺖ ﻣﺸﻬﺪ (چکیده)
1670 - اثرات زیست محیطی افت سطح آب زیرزمینی دشت مشهد (چکیده)
1671 - تصویرشناسی آیین تشیّع در ایران از نگاه اوژن اوبن (چکیده)
1672 - Photovoltaic properties of the flavonoid‐based photosensitizers: Molecular‐scale perspective on the natural dye solar cells (چکیده)
1673 - عبور از پوچی به مثابه یک سفر (چکیده)
1674 - تاثیر سه شیوه برنامه تمرین ترکیبی (مقاومتی و هوازی) با و بدون محدودیت جریان خون بر برخی از شاخص‌های هایپرتروفی در زنان سالمند (چکیده)
1675 - تأثیر نمک‌های کلرید سدیم و پتاسیم و pH بر ویژگی‌های صمغ دانه شنبلیله (چکیده)
1676 - The Effect of Two Types of Combined Training on Physical Performance and Body Composition in Type 2 Diabetic Women with Peripheral Neuropathy (چکیده)
1677 - تأثیر شش هفته تمرین آماده‌سازی بر مبنای بازی در ابعاد کوچک با و بدون انسداد عروق بر برخی از شاخص‌های آمادگی جسمانی دختران بسکتبالیست (چکیده)
1678 - اثر تمرینات مقاومتی با تأکید بر بخش برونگرا با و بدون محدودیت جریان خون و تمرینات مقاومتی سنتی بر کورتیزول خون، عملکرد استقامتی و توان بی‌هوازی در فوتبالیست‌های مرد (چکیده)
1679 - La Cultulangue dans L'Assommoir d'Émile Zola (چکیده)
1680 - Sensitivity to sweetness correlates to elevated reward brain responses to sweet and high-fat food odors in young healthy volunteers (چکیده)
1681 - Practical application of nonaqueous foam in the preparation of a novel aerated reduced-fat sauce (چکیده)
1682 - Common carpal joint injuries in racehorses (چکیده)
1683 - بررسی اثر پالسمای سرد بر ویژگیهای میکروبی و شیمیایی زعفران (چکیده)
1684 - Application of different carbohydrates to produce squash puree based edible sheet (چکیده)
1685 - Hot air drying kinetics of novel functional carrot snack: Impregnated using polyphenolic rich osmotic solution with ultrasound pretreatment (چکیده)
1686 - Extending the shelf-life of sponge cake by an optimized level of jujube fruit flour determined using custom mixture design (چکیده)
1687 - تحلیل سناریوهای احیاء منطقه شهری قلعه آبکوه در کلانشهر مشهد (چکیده)
1688 - شناسایی و تحلیل پیشران‌های مؤثر بر توسعۀ منطقه‌ای استان البرز با رویکرد برنامه‌ریزی سناریو مبنا (چکیده)
1689 - ارزیابی قابلیت پیاده مداری با تاکید بر رویکرد نوشهرگرایی در بلو ار سجاد مشهد (چکیده)
1690 - ﺷﺑﻳﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﺳﮑﻥ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻣﻭﻧﺕ ﮐﺎﺭﻟﻭ ﺩﺭﮐﻼﻧﺷﻬﺭ ﻣﺷﻬﺩ (چکیده)
1691 - تحلیل رابطه بین ویژگی های تعیین کننده محیط ساخته شده شهری و رفتار سفر در شهر مشهد (چکیده)
1692 - Urban Green Space Is Spatially Associated with Cardiovascular Disease Occurrence in Women of Mashhad: a Spatial Analysis of Influential Factors on their Presence in Urban Green Spaces (چکیده)
1693 - تقویت توانش بینافرهنگی از خلال متون ادبی و راهبردهای آموزش آن در زبان فرانسه (چکیده)
1694 - Analyzing co-authorship patterns using frequent patterns extraction – case study: Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
1695 - بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت (مورد مطالعه: شهروندان سی سال و بالاتر شهر مشهد) (چکیده)
1696 - Pre-grinding super-conditioned corn affects performance of Holstein dairy cattle (چکیده)
1697 - Effect of corn starch digestibility on milk fat depression in Holstein dairy cattle (چکیده)
1698 - Fuzzy linear programming problems: models and solutions (چکیده)
1699 - A CHARACTERIZATION FOR METRIC TWO-DIMENSIONAL GRAPHS AND THEIR ENUMERATION (چکیده)
1700 - تحلیل محتوای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از منظر توجه به مولفه های محیط زیست (چکیده)
1701 - مدل دوگانه سینوسی گوردون، تقریب مختصه تجمعی (چکیده)
1702 - اثربخشی آموزش نظریه ی ذهن بر کاهش پرخاشگری و افزایش توانایی نظریه ی ذهن در کودکان پیش دبستانی (چکیده)
1703 - Experimental investigation on the behavior of fine-grained soils containing waste rubber tires under repeated and static loading using direct shear apparatus (چکیده)
1704 - Consolidation assessment using Multi Expression Programming (چکیده)
1705 - Experimental Investigation of Bond Stress and Creep Displacements of GFRP Soil Nails Simulated in a Soil Box (چکیده)
1706 - Optimization of Moving Wingin Ground Effect using Response Surface Method (چکیده)
1707 - Three-Dimensional Investigation of Smart Flap Aerodynamics for a WIG Vehicle (چکیده)
1708 - Power density ratio optimization of bimorph piezocomposite energy harvesters using a Multidisciplinary Design Feasible method (چکیده)
1709 - Numerical Simulations of Low-Reynolds-Number Flow Past Finite Wings with Leading-Edge Protuberances (چکیده)
1710 - Thermal decomposition mechanisms of some amino acid ionic liquids: Molecular approach (چکیده)
1711 - Enhanced electrophoretic separation of proteins by tethered SiO2 nanoparticles in an SDS-polyacrylamide gel network (چکیده)
1712 - تأثیر حاکمیت اراده در صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها (چکیده)
1713 - The Effect of Vitamin C on Lead-induced Plasma BiochemicalAlterations in Fish, Cyprinus carpio (چکیده)
1714 - تاثیر همزمان بزرگنمایی سرریز و آبگیری نسبی بر روی انتقال رسوبات بستر به کانال آبگیر در بندهای انحرافی (چکیده)
1715 - درون مایه های طنز تلخ سیاسی در سروده های پایداری حافظ ابراهیم (چکیده)
1716 - بهبود عملکرد غده دو رقم سیب زمینی با استفاده از محلول پاشی توسط تنظیم کننده های رشد گیاهی (چکیده)
1717 - مکان و خلأ در فلسفة سینوی (چکیده)
1718 - Determine folding mechanism of Lali structure, Northern Dezful, Zagros, Iran (چکیده)
1719 - Role of incompetent strata and geometry of faults on the folding mechanism, a case study: the Karun oil field in the Dezful Embayment, Iran (چکیده)
1720 - Palaeoenvironment, sequence stratigraphy and palaeogeography of the Lower Cretaceous deposits of Mehdi Abad, Yazd Block, Central Iran (چکیده)
1721 - اثربخشی مواجهه درمانی با هیپنوتراپی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران وسواس شتشو (چکیده)
1722 - بررسی اثر شرایط فرآیند بر ویژگی های بافتی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا (چکیده)
1723 - استفاده از کنسانتره پروتئین شیر(MPC-85) در تولید خامه کم چرب و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن (چکیده)
1724 - ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و عملکردی نشاسته مقاوم ذرت حاصل از روش اتوکلاو (چکیده)
1725 - An experimental study on the energy absorption characteristics of single- and bi-layer cups under quasi-static loading (چکیده)
1726 - الگویی برای رفتارهای نقشِ آموزشیِ اساتید دانشگاه: یک مطالعه ی کیفی (چکیده)
1727 - Collapse of honeycomb cell as a result of buckling or plastic hinges, analytical, numerical and experimental study (چکیده)
1728 - واکاوی و تحلیل تعیین‌کننده‌های باروری؛فراتحلیلی از تحقیقات موجود (چکیده)
1729 - Study of Allelopathic Interaction of Essential Oils from Medicinal and Aromatic Plants on Seed Germination and Seedling Growth of Lettuce (چکیده)
1730 - بازنگری تفسیری درمعنای ثم عبس وبسر (چکیده)
1731 - بررسی الگوهای فضایی گردشگری روستایی و نقش آن در تغییرات جمعیتی (افزایش یا کاهش) نقاط روستایی استان خراسان رضوی (چکیده)
1732 - مدل سازی هندسی در ماشین کاری مجازی (چکیده)
1733 - مدل دینامیکی ابزار بورینگ (چکیده)
1734 - ارزیابی کارایی زیست محیطی صنایع انرژی بر: مدل غیر شعاعی برد تنظیم شده (چکیده)
1735 - New functionalization of graphene oxide with N 2 O 2 ligand for efficient loading of Cu nanostructures as a heterogeneous nanocatalyst for the synthesis of β‐hydroxy‐1,2,3‐triazoles (چکیده)
1736 - تحلیل کیفی چالشهای انسانی و مردم در پیاده سازی شهر هوشمند در کلانشهر مشهد (چکیده)
1737 - تحلیل کیفی چالش های نهادی و سازمانی در پیاده سازی شهر هوشمند در کلانشهر مشهد (چکیده)
1738 - Category of $H$-groups (چکیده)
1739 - Numerical investigation into dynamic behaviors of axially moving functionally graded porous sandwich nanoplates reinforced with graphene platelets (چکیده)
1740 - Dynamic analysis of stiffened bi-directional functionally graded plates with porosities under a moving load by dynamic relaxation method with kinetic damping (چکیده)
1741 - Nash equilibria in the fractional differential game (چکیده)
1742 - Optimal synchronization of fractional chaotic systems (چکیده)
1743 - Optimal control of a mens infertility model (چکیده)
1744 - A Projection RNN For Non-Convex Optimization Problems (چکیده)
1745 - A neurodynamic model to solve the maximum flow problem (چکیده)
1746 - An Approximation For Delay Optimal Control of Nonlinear Systems (چکیده)
1747 - ارزیابی تحمل برخی از ارقام نخود (L. Cicer arietinum) به کاربرد برخی از علف‌کشها (چکیده)
1748 - The Optimal Allocation of Iran s Natural Gas (چکیده)
1749 - Optimal drug control in a four‐dimensional HIV infection model (چکیده)
1750 - مطالعه عددی پارامترهای مؤثر بر توزیع تغییرشکل غیر خطی سامانه سازه-خاک-سازه با تمرکز بر شناخت تغییرات پاسخ سازه (چکیده)
1751 - Studies on non-linear characteristics of reinforced concrete beams using frequency response data (چکیده)
1752 - Experimental Investigation of the Effect of Hybrid Fiber Lightweight Concrete Beams Reinforced with GFRP Bars (چکیده)
1753 - سبک‌شناسی نحوی تشبیهات بلیغ در خطبه‌های نهج‌البلاغه (چکیده)
1754 - THE ROLE OF ENDOLITHIC AND EPILITHIC BIOCRUSTS ON KARSTIFICATION IN COASTAL ZONE OF CASPIAN SEA (چکیده)
1755 - Towards a new methodological approach to social historiography of translation (چکیده)
1756 - Use of response surface methodology for optimizing the media of establishment and proliferation phases of Iranian seedless barberry (چکیده)
1757 - Epitope characterization, docking and molecular dynamic simulation studies on two main immunogenic Canarypox virus proteins (چکیده)
1758 - Operator Lipschitz Functions and Unitarily Invariant Norms (چکیده)
1759 - Salicylic acid priming before and after accelerated aging process increases seedling vigor in aged soybean seed (چکیده)
1760 - Development of active antimicrobial poly (l-glutamic) acid-poly (l-lysine) packaging material to protect probiotic bacterium (چکیده)
1761 - Farm biogas plants, a sustainable waste to energy and bio-fertilizer opportunity for Iran (چکیده)
1762 - تحلیل عوامل مؤثر در بازاریابی مطلوب محصول زعفران از دیدگاه زعفران‌کاران شهرستان گناباد (چکیده)
1763 - ارزیابی رضایتمندی روستاییان از عملکرد شوراهای حل اختلاف (مطالعه موردی: دهستان رادکان از توابع شهرستان چناران) (چکیده)
1764 - ارزیابی مشارکتی اثرات زیست محیطی توسعۀ گردشگری در روستاهای هدف استان گلستان با روش ماتریس ICOLD و COPRAS (چکیده)
1765 - رتبه‌بندی روستاها براساس شاخص‌های زیست‌پذیری (مطالعۀ موردی: دهستان نظام‌آباد شهرستان آزادشهر) (چکیده)
1766 - گردشگری غذا فرصتی برای توسعه گردشگری در ایران (چکیده)
1767 - تفکر سیستمی و کاربرد آن در مدیریت ریسک فردی متخصصین منابع انسانی (شهرداری مشهد) (چکیده)
1768 - بررسی سیستمی عوامل اثرگذار در شکل گیری شهر دانش در مشهد: چالش ها و فرصت ها (چکیده)
1769 - Price elasticity of residential water demand: a Meta analysis of studies on water demand, (case study: Iran) (چکیده)
1770 - بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی سبز بر عملکرد صادراتی به‌واسطه مزیت رقابتی (چکیده)
1771 - علم و عمل هردو دوستان قدیمند (چکیده)
1772 - Sayyed Mohammad Dabirsiyāqi (24 February 1920–8 October 2018) Educator, Writer, Editor, and Scholar of Classical Persian Literature (چکیده)
1773 - مقایسة کیفی و کمی نوازه های دریافتی مدرسان زبان انگلیسی از سوی زبان آموزان براساس عامل جنسیت (چکیده)
1774 - Composition and occurrence of aflatoxin M 1 in cow's milk samples from Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
1775 - Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Emulsion and Nano-emulsion of Ziziphora clinopodioides Essential Oil against Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
1776 - شبیه‌سازی روابط تعاملی وضعیت تأهل و شرایط اشتغال در سیستم اجتماعی ایران (چکیده)
1777 - ارزش غذایی دو گونه گیاهی Sophora alopecuroides و Sophora alopecuroides در دو مرحله فنولوژیکی (چکیده)
1778 - تعیین پتانسیل تغذیه‌ای چهار گونه گیاه (Arctium lappa، Verbascum thapsus ، Althaea officinalis و Ferula hermonis) در مراتع خراسان رضوی (چکیده)
1779 - بهینه سازی تولید زیستی نانوذره سلنیوم توسط باکتری به روش روشناور (چکیده)
1780 - DIAGENETIC HISTORY OF LATE PALAEOCENE POTENTIAL CARBONATE RESERVOIR ROCKS, KOPET-DAGH BASIN, NE IRAN (چکیده)
1781 - بررسی اثرات ضدسرطانی مشتقات فارنسیل اکسی کربوستریل بر روی رده سلولی سرطان پروستات انسانی (PC-3) در شرایط برون تنی (چکیده)
1782 - تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس بر سطح سرمی BDNF و تعادل پویای مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
1783 - THE CORRESPONDENCE OF FUSION FRAMES AND FRAMES IN AHILBERTC∗-MODULE: COUNSTRUCTION AND APPLICATION INMODULAR FUSION FRAMES (چکیده)
1784 - تولید فاز آمورف در سیستمAl80Fe20به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی پایداری حرارتی آن (چکیده)
1785 - سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان های شهرستان های کاشمر و بردسکن و خلیل آباد (چکیده)
1786 - Proteolysis and textural properties of low‐fat ultrafiltered Feta cheese as influenced by maltodextrin (چکیده)
1787 - Numerical simulation of hail impact response of hybrid corrugated core sandwich panels (چکیده)
1788 - Anatomical and Morphological Properties of Trichomes in Four Iranian Native Salvia Species under Cultivated Conditions (چکیده)
1789 - A Novel Method for Optimal Control of Piecewise Affine Systems Using Semi-Definite Programming (چکیده)
1790 - Hybrid control of synchronization of fractional order nonlinear systems (چکیده)
1791 - برنامه پیشنهادی برای استاندارد سازی تولید بنه های زعفران: موانع و ارائه راهکارها (چکیده)
1792 - ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه دارویی چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) تحت تاثیر منابع مختلف تغدیه‌ای و رژیم‌های آب آبیاری (چکیده)
1793 - Computational Peptide Engineering Approach for Selection the Best Engendered Camel Lactoferrin-Derive Peptide with Potency to Interact with DNA (چکیده)
1794 - بررسی نقش تغییرات اقلیمی بر تجارت زعفران ایران (چکیده)
1795 - Comparison of C-and L-band downscaling of SMAP (چکیده)
1796 - بهینه سازی باززایی کاکوتی کوهی ) Ziziphora clinopodioides Lam ) (چکیده)
1797 - تأثیر تمرینات تعادلی مبتنی بر تحریک سیستم وستیبولار بر ثبات قامتی و عملکرد مهارت‌های اجتماعی کودکان طیف اوتیسم (چکیده)
1798 - Moisturizing effects of solid lipid nanoparticles (SLN) and nanostructured lipid carriers (NLC) using deionized and magnetized water by in vivo and in vitro methods (چکیده)
1799 - Effectiveness of Joint Stiffness and Power Alternations in Different Shoe Insole Hardness on Injury Prevention During Jump-Landing (چکیده)
1800 - Investigation the Effectiveness of Vision Behavior Therapy, motor training and visual training on Social Interaction of Children with Autism Spectrum Disorder (چکیده)
1801 - بررسی کارآیی بایکالین به عنوان یک پیشدارو در روش باکتری درمانی سرطان با رویکرد تبدیل پیشدارو به دارو (چکیده)
1802 - ارزیابی تاثیر کاربرد نانوهیدروکسی‌آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلوده (چکیده)
1803 - An experimental investigation on natural convection of non-covalently functionalized MWCNTs nanofluids: Effects of aspect ratio and inclination angle (چکیده)
1804 - Influence of collars on reduction in scour depth at two piers in a tandem configuration (چکیده)
1805 - Extraction of algal chlorophyll(a+b) pigment using adsorption (چکیده)
1806 - The effect of drying methods on simultaneous extraction of lipids, carbohydrates and proteins from Chlorella vulgaris microalgae (چکیده)
1807 - همپایگی تشبیهات در خطبه‌های نهج‌البلاغه (چکیده)
1808 - Does green tea extract enhance the anti‐inflammatory effects of exercise on fat loss? (چکیده)
1809 - Middle Eocene magmatism in the Khur region (Lut Block, Eastern Iran): implications for petrogenesis and tectonic setting (چکیده)
1810 - بررسی نقش رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی دوسوتوان بر کارآفرینی سازمان و توسعه اقتصادی (چکیده)
1811 - Comparison of analytical and ML-based models for predicting CPU–GPU data transfer time (چکیده)
1812 - طراحی و ارزیابی ساختاری و عملکردی سازه های نوین ایمنوتوکسینی موثر بر سرطان تخمدان در شرایط شبه فیزیولوژیک (چکیده)
1813 - بررسی زیست محیطی منابع آبی دره و مخروط افکنه گرینه نیشابور به منظور مصارف آبیاری (چکیده)
1814 - تاثیر شرایط رطوبت خاک بر ویژگیهای فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاین های ماش (.Vigna radiata L) در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
1815 - تبیین رابطه تنوع منابع درآمدی و کیفیت زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان گلمکان، شهرستان چناران) (چکیده)
1816 - استقلال ضمانت نامه های بانکی در حقوق تجارت بین الملل، حقوق ایران و فقه امامیه (عبور از تبعیت به سوی استقلال) (چکیده)
1817 - ارزیابی شاخص شکىىدگی S20 سىگ آهک و بررسی عوامل موثر بر آن در حالت خشک و اشباع (چکیده)
1818 - بازوپایان ووچیاپینگین برش چینه شناسی قره‌گز در جنوب جلفا، شمال باختر ایران (چکیده)
1819 - بررسی عامل‌های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت و نهاده‌های دامی در ایران (چکیده)
1820 - Evaluating Cost Structure and Economies of Scale of Beef Cattle Fattening Farms in Mashhad City (چکیده)
1821 - مطالعه تبارزایی جنس Capoeta Valenciennes, 1842 با استفاده از توالی ژن COI (چکیده)
1822 - بررسی ریخت شناسی گونه Capoeta heratensis (Keyserling, 1861) درحوضه هریرود (تجن) خراسان رضوی (چکیده)
1823 - Fischer-Tropsch synthesis in a bottom split reactive dividing wall column (چکیده)
1824 - ارزیابی عوامل محیطی موثر بر سلامت روان در مجموعه های مسکونی (چکیده)
1825 - The Study of the Effect of a 16-Week Program of Resistance-Aerobic Training on BDNF, Hba1c, Pain, and Michigan Neuropathy Score Among Type 2 Diabetic Patients with Peripheral Neuropathy (چکیده)
1826 - تأثیر یک دوره تمرین تناوبی بر بیان ژن TGF-β سایتوکاین القاکننده فرایند گذر از اپی‌تلیال به مزانشیمی، حجم تومور و کاشکسی در موش‌های مبتلا به سرطان پستان (یک مطالعه تجربی) (چکیده)
1827 - Effect of Dynamic Neuromuscular Stabilization Breathing Exercises on Some Spirometry Indices of Sedentary Students With Poor Posture (چکیده)
1828 - Investigation and compare the effects of two weight loss protocols on lactic acid in wrestlers (چکیده)
1829 - The effects of interval aerobic training on mesenchymal biomarker gene expression, the rate of tumor volume, and cachexia in mice with breast cancer (چکیده)
1830 - CFD Simulation of Nanofluid in a Distribution Transformer (چکیده)
1831 - بهینه سازی سطوح آیرودینامیکی همراه با اعمال محدودیت های متنوع به کمک روش الحاقی بر روی شبکه نامنظم (چکیده)
1832 - بررسی آزمایشگاهی اثر شار حرارتی یکنواخت و پلهای بر انتقال حرارت نانوسیال آب اکسید آهن - 3 در لوله (چکیده)
1833 - بررسی جریان و انتقال حرارت نانوسیالها در حضور میدان مغناطیسی در میکرولوله افقی با وجود شرط مرزی لغزش (چکیده)
1834 - افزایش سرعت همگرایی معادلات تراکم پذیر با استفاده از روش چند شبکه همراه با پیش شرط (چکیده)
1835 - ریشهیابی علت نشتی سیال از کف مخزن ذخیرهسازی کاستیک با استفاده از شبیهسازی سیستم حفاظت کاتدی (چکیده)
1836 - مقاوم سازی دیوار برشی با استفاده از ورقه های FRP در حالتهای محتلف نصب (چکیده)
1837 - Molecular serotyping of Shiga toxin producing Escherichia coli (STEC) of animal sources in Iran (چکیده)
1838 - Solubility variations of Tirgan limestone in Northeast of Iran with change of PH and temperature (چکیده)
1839 - Культурные отношения Ирана и Северной Осетии, отраженные в осетинском языке (چکیده)
1840 - No-Reference Video Quality Assessment Based on Visual Memory Modeling (چکیده)
1841 - Characterization of Symmetric Distributions Based on Concomitants of Ordered Variables from FGMs Family of Bivariate Distributions (چکیده)
1842 - Molecular Typing of ‘Candidatus Phytoplasma solani’ in Iranian Vineyards (چکیده)
1843 - Texture evolution of commercially pure copper processed by multiple compressions in a channel die (چکیده)
1844 - Variability of Candidatus Phytoplasma solan Affecting Grapevine in Iran (چکیده)
1845 - Preliminary investigations on ‘Candidatus Phytoplasma solani’ genotypes associated with grapevine Bois noir in Iran (چکیده)
1846 - بررسی اثر نرخ تورم و قیمت نفت بر مصرف برق خانگی با استفاده از مدل فیلتر کالمن و خود توضیح برداری در ایران (چکیده)
1847 - Targeting a channel coating by using magnetic field and magnetic nanofluids (چکیده)
1848 - A lattice Boltzmann study on dripping process during 2D droplet impact onto a wetted rotating cylinder (چکیده)
1849 - The effect of mineralogy and textural characteristics on the strength of crystalline igneous rocks using image-based textural quantification (چکیده)
1850 - The Effect of Sodium Alginate Coating Incorporated with Lactoperoxidase System and Zataria multiflora boiss Essential Oil on Shelf Life Extension of Rainbow Trout Fillets During Refrigeration (چکیده)
1851 - Effect of Chitosan Coating Nano-emulsion Containing Zataria multiflora and Bunium persicum Essential Oils on Escherichia Coli O157:H7 in Vacuum-packed Rainbow Trout Fillet (چکیده)
1852 - بررسی عامل‌های مؤثر بر انعقاد و اجرای قراردادهای کشاورزی(رهیافت سویچینگ رگرسیون) (چکیده)
1853 - برونداد شعری نشات گرفته از اندوه و غربت در اشعار عبداله پشیو ومعروف رالرصافی (چکیده)
1854 - توالی یابی و تجزیه بیوانفورماتیکی قسمتی از راه انداز ژن بتاکازئین در شترهای تک کوهان و دوکوهان ایران (چکیده)
1855 - جستاری پیرامون انتساب دعای صباح به حضرت امیر با تحلیل سندی و نسخه شناختی آن (چکیده)
1856 - Challenges with Verifying Microbial Degradation of Polyethylene (چکیده)
1857 - Evaluation of oxidativestress indicesof the liver of the cows infected with Dicrocoeliumdendriticum Parasite and its relation with the severity of parasitic infection (چکیده)
1858 - Effects of flexibility of conductive plate on efficiency of an induced-charge electrokinetic micro-mixer under constant and time-varying electric fields-A comprehensive parametric study (چکیده)
1859 - معرفی اجمالی زبان‌شناسی حقوقی اجتماعی و کاربردهای آن (چکیده)
1860 - ارزیابی اثر تلفیقی کودهای آلی با شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، اجزای عملکرد و عملکرد فلفل دلمهای سبز ) Caspsicum annuum, Var. Traviata ( در شرایط مزرعه (چکیده)
1861 - The impact of the interaction between Embryonic stem cell-expressed Ras and Arginase-1 in hepatic stellate cells (چکیده)
1862 - Expression, epigenetical regulation and signaling network of embryonic stem cell-expressed RAS in hepatic stellate cells (چکیده)
1863 - Functional Cross-talk between Ras and Rho Pathways (چکیده)
1864 - The Function of Embryonic Stem Cell-expressed RAS (E-RAS), a Unique RAS Family Member, Correlates with Its Additional Motifs and Its Structural Properties (چکیده)
1865 - Juvenile myelomonocytic leukemia displays mutations in components of the RAS pathway and the PRC2 network (چکیده)
1866 - SOME COMMON FIXED POINT RESULTS IN G-CONE METRIC (چکیده)
1867 - A novel approach to prevent decarburisation through electroless plating (چکیده)
1868 - Fabrication of dissimilar Fe-Cu-C powder metallurgy compact/steel joint using the optimized resistance spot welding (چکیده)
1869 - بررسی تبارزادی ماهی سیاه کولی ( Vimba persa (Pallas, 1814در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیرواحد1 (چکیده)
1870 - بررسی وضعیت آرایه شناختی ماهی سفید (Rutilis kutum (Kamensky, 1901 در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از داده های مولکولی و ریختی (چکیده)
1871 - جایگاه تبارزایی جنس Diagramma (سوف ماهی سانان: سنگسر ماهیان) در زیرخانواده Plectorhinchinae با استفاده از ترادفهای ژن میتوکندریایی CO (چکیده)
1872 - On Regularized Quasi-Semigroups and the Evolution Equation (چکیده)
1873 - ویژگیهای مورفومتریک و مریستیک ماهی خنو زرد باله (Plectorhinchus gaterinus) در خلیج مکران و خلیج فارس (چکیده)
1874 - On Some Properties of a Banach Algebra with a Modular Multiplication arising from a module map (چکیده)
1875 - FUZZY 2-NORMED SPACES AND ITS FUZZY I-TOPOLOGY (چکیده)
1876 - Two-Parameter C-semi-groups and the abstract Cauchy problem (چکیده)
1877 - بررسی رفتار فیزیکی بتن دارای الیاف پلی پروپیلن و سنگدانه بازیافتی (چکیده)
1878 - On continuity of X-parameter *-automorphism groups (چکیده)
1879 - بررسی مشخصه‌های مکانیکی بتن خودتراکم حاوی گل قرمز و پودر گرانیت و مرمریت (چکیده)
1880 - بررسی آزمایشگاهی ستونهای فولادی پر شده با بتن دارای مقطع شش ضلعی منتظم تحت بار محوری فشاری با خروج از مرکزیت اولیه (چکیده)
1881 - بررسی اثر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر رفتار بتن های سنگدانه ی بازیافتی (چکیده)
1882 - تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر بتن سنگدانه ی بازیافتی (چکیده)
1883 - Synthesis, crystal structure, Hirshfeld surface analysis, DFT calculations and characterization of 1,3-propanediylbis(triphenylphosphonium) monotribromide as brominating agent of double bonds and phenolic rings (چکیده)
1884 - بررسی فلوریستیک و اشکال زیستی گیاهان منطقهی کاهو، استان خراسان رضوی (چکیده)
1885 - معرفی گیاهان دارویی منطقهی کاهو، استان خراسان رضوی (چکیده)
1886 - اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر افزایش نظریه ذهن و مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اتیسم با کارکرد بالا (چکیده)
1887 - رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با آرماتور پلیمری و الیاف هیبریدی (چکیده)
1888 - تحلیل خطر زلزله به روش احتمالاتی و مقایسه روابط کاهندگی (چکیده)
1889 - الخیال العلمی فی قصص الاطفال (چکیده)
1890 - دراسه حروف المعانی فی خطبه233 من نهج البلاغه (چکیده)
1891 - تاثیر شخصیت افراد و عوامل غیرکاری بر عملکرد ایمنی (چکیده)
1892 - طراحی آنتن موج نشتی شبه یکنواخت با ابعاد کاهش یافته بر پایه موجبر دندانه دار (چکیده)
1893 - بررسی رابطه استراتژی شرکت و مدیریت سود با هزینه های عمومی و فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال1396-139 (چکیده)
1894 - Conjunction of Vetiveria zizanioides L. and oil-degrading bacteria as a promising technique for remediation of crude oil-contaminated soils (چکیده)
1895 - The Role of Embryonic Stem Cell-expressed RAS (ERAS) in the Maintenance of Quiescent Hepatic Stellate Cells (چکیده)
1896 - The RAS-Effector Interface: Isoform-Specific Differences in the Effector Binding Regions (چکیده)
1897 - Aberrant neuronal activity-induced signaling and gene expression in a mouse model of RASopathy (چکیده)
1898 - Physical characterization and uptake of iron oxide nanoparticles of different prostate cancer cells (چکیده)
1899 - IL-2 Inducible Kinase ITK is Critical for HIV-1 Infection of Jurkat T-cells (چکیده)
1900 - Structural fingerprints, interactions, and signaling networks of RAS family proteins beyond RAS isoforms (چکیده)
1901 - Structural snapshots of RAF kinase interactions (چکیده)
1902 - bFGF-mediated pluripotency maintenance in human induced pluripotent stem cells is associated with NRAS-MAPK signaling (چکیده)
1903 - Activating MRAS mutations cause Noonan syndrome associated with hypertrophic cardiomyopathy (چکیده)
1904 - مقایسه آثار ضدالتهابی دگزامتازون و تیامین بر دژنراسیون والرین متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی (چکیده)
1905 - رابطه بین ابعاد ویژگی های شغلی، فرسودگی شغلی، تمایل به ترک خدمت و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان نیروی انتظامی (چکیده)
1906 - واکاوی مفهوم اختیار در حکمت متعالیه (چکیده)
1907 - Effects of exercise training on serum preptin, undercarboxylated osteocalcin and high molecular weight adiponectin in adults with metabolic syndrome (چکیده)
1908 - اثر غلظت های مختلف عصاره آبی کورم و خاک زعفران بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاه کاهو (چکیده)
1909 - بررسی آللوپاتی و مسمومیت خاک مزارع زعفران به روش ریزوسفر خاک (چکیده)
1910 - p-angular distance orthogonality (چکیده)
1911 - SHARP INEQUALITIES FOR THE NUMERICAL RADIUS OF BLOCK OPERATOR MATRICES (چکیده)
1912 - ON A CONTRACTIVE PROPERTY OF THE MATRIX POWER MEANS (چکیده)
1913 - Effect of different conditions on pervaporation dehydration in CA/NYL66 blend membrane (چکیده)
1914 - Uncovering the Influence of EFL Students’ Perfectionism and Anxiety on Their Willingness to Communicate in Language Classes (چکیده)
1915 - بررسی نقش حکمرانی بر رکود تورمی در اقتصاد ایران (چکیده)
1916 - تعیین مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر میزان رواناب شهری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر مشهد، منطقه 9) (چکیده)
1917 - بررسی الگوریتم توزیع جریان چند جهته در مقیاس حوزه ی آبخیز با استفاده از مدل LAPSUS (چکیده)
1918 - بررسى غلظت فلزات سنگین روی، مس، کادمیم و سرب در زمیننمای داوران، رفسنجان (چکیده)
1919 - بررسی تأثیرات مثبت و منفی توسعه گردشگری بر توسعه پایدار جامعه از سه دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و محیطی (چکیده)
1920 - لزوم توجه به فرآیندهای بارش و رواناب به عنوان بخشی از مولفه های اکوسیستمی در طراحی های شهری (چکیده)
1921 - TRY plant trait database – enhanced coverage and open access (چکیده)
1922 - Correlation of environmental factors and phenotypic diversity of iranian wild barley (Hordeum Spontaneum Koch) populations (چکیده)
1923 - تأثیر هزینه های بهداشتی و حکمرانی خوب با توجه به آستانه دی اکسید کربن بر سلامت مردان و زنان در کشورهای منتخب در حال توسعه (چکیده)
1924 - Histopathologic evaluation of Allium sativum methanolic extract on liver lesions due to Echinococcous granulosus (چکیده)
1925 - منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت‌های بین‌المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز (چکیده)
1926 - Investigating Effects of Electrical Stimulation on Sciatic Nerve Regeneration after Transection Injury in Wistar Rats (چکیده)
1927 - Pain perception can dampen in the icv-STZ rat model of sporadic Alzheimer\\\'s disease (چکیده)
1928 - Effect of Caw vitreous humour on wound healing in diabetic wistar rat (چکیده)
1929 - Menaquinone-4 effects on working memory impairment and anxiety behavior after transient cerebral ischemia/reperfusion in male wistar rat (چکیده)
1930 - کارکردهای زبانی و شیوه های اثرپذیری از مَثَل ها (چکیده)
1931 - شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه (چکیده)
1932 - A Molecular Assessment of the Taxonomy of Iranian Sylvia Warblers (Aves; Sylviidae) (چکیده)
1933 - A one-pot route for the synthesis of Au@Pd/PMo12/rGO as a dual functional electrocatalyst for ethanol electro-oxidation and hydrogen evolution reaction (چکیده)
1934 - Diversification and evolutionary history of brush-tailed mice, Calomyscidae (Rodentia), in southwestern Asia (چکیده)
1935 - بررسی راهبردهای یادگیری دانشجویان کارشناسی رشتههای زبانهای خارجی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1936 - بررسی روش تدریس مدرسان کلاسهای چهارمهارتی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1937 - مدل مناسب اوراق وقفی تأمین مالی فضاهای عمومی پیرامون حرم رضوی (ع) (چکیده)
1938 - Histomorphogenesis on hindbrain in Huso huso (Beluga sturgeon) larvae (چکیده)
1939 - مقایسه دو روش تیمار داخل صفاقی و موضعی تیامین بر مرگ نورونی درگانگلیون ریشه خلفی نخاع موش صحرایی پس از قطع عصب سیاتیک (چکیده)
1940 - تهیه داربست سلول زدایی شده عصب سیاتیک و ارزیابی ویژگیهای بافت شناسی و خواص مکانیکی آن جهت کاربرد در ترمیم اعصاب محیطی (چکیده)
1941 - نقد و بررسی مباحث بلاغی در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف (چکیده)
1942 - Application of Artificial Neural Networks (ANN) and Image Processing for Prediction of Gravimetrical Properties of Roasted Pistachio Nuts and Kernels (چکیده)
1943 - Rapid identification of Salmonella enteriditis in chicken skin using invA molecular marker (چکیده)
1944 - Mechanisms of whey protein isolate interaction with basil seed gum: Influence of pH and protein-polysaccharide ratio (چکیده)
1945 - بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و مدیریت سود (چکیده)
1946 - پیوستار قدرت در سیاست ‌خارجی از دیدگاه ‌فروغی (چکیده)
1947 - On certain Neocomian – Aptian calcareous algae in the West of Kopet Dagh (NE-Iran) – Systematics and compared biogeography, focusing on Dasycladales (چکیده)
1948 - Revised diagnosis of the camel spider Rhagodes ahwazensis Kraus, 1959 (Solifugae: Rhagodidae), a rare endemic species from SW Iran (چکیده)
1949 - Characteization of some entomopathogemic nematodes and fungi from the soil of Afghanistan (چکیده)
1950 - Molecular and phenotypic characterization two strains of Photorhabdus luminescens associated with Iraqi Heterorhabditis bacteriophora (چکیده)
1951 - کارکرد دیوارنگاری برای جذب گردشگر در شهر فردوس (تون) (با معرّفی آثار میرافضل تونی) (چکیده)
1952 - Effect of Feeding of Various Types of Soybean Meal and Differently Processed Barley Grain on Performance of High Producing Lactating Holstein Dairy Cows (چکیده)
1953 - بررسی تحلیلی دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی درباره «قلم» با رویکرد فلسفی و روایی (چکیده)
1954 - صلیب شکسته نماد آیین مهر (چکیده)
1955 - Saudi Arabia Looks East: Imperatives and Implications (چکیده)
1956 - Unknown and Undetected: Taiwan’s Policy in the Middle East (چکیده)
1957 - A Floating Commercial Stronghold (چکیده)
1958 - The contribution of reading emotions to reading comprehension: the mediating effect of reading engagement using a structural equation modeling approach (چکیده)
1959 - Influence of pregelatinized and granular cold water swelling maize starches on stability and physicochemical properties of low fat oil-in-water emulsions (چکیده)
1960 - معرفی الگوی هیجامد به عنوان شیوه‌ای کارآمد برای کاهش اضطراب خواندن در زبان خارجی (چکیده)
1961 - اثربخشی گروه‌درمانی یکپارچه‌نگر توحیدی بر خودآگاهی هیجانی، جرات‌ورزی و معنی‌داری زندگی زندانیان (چکیده)
1962 - (بررسی انواع ایده و کانسپت در فرایند طراحی معماری از منظر نظریه پردازان (چکیده)
1963 - بررسی جایگاه زمینه در فرایند طراحی (چکیده)
1964 - جستاری بر زیبایی شناسی ساختار در سبک های معماری ایرانی (چکیده)
1965 - An Efficient Brain MR Images Segmentation Hardware Using Kernel Fuzzy C-Means (چکیده)
1966 - همکاری‌های فنی- اقتصادی ایران و شوروی در احداث کارخانه ذوب‌‌آهن اصفهان (1351-1341 ش.) (چکیده)
1967 - بررسی همزمان اثرات نسبت هوای اضافی و مکانیزم‌های احتراقی بر روی دما و انتشار گونه‌ها در مشعل‌های محیط متخلخل (چکیده)
1968 - بررسی عددی اثرات زاویه واگرایی و طول ناحیه پیش‌گرمایش، بر روی احتراق و ایجاد آلاینده‌ها در مشعل محیط متخلخل (چکیده)
1969 - بررسی تاثیر بیوسورفاکتانت باکتریایی بر فراهمی کادمیم در یک خاک آهکی (چکیده)
1970 - تأملی بر کارکردهای آئینی ساز سُرنا در فرهنگ مردم زاگرس (چکیده)
1971 - ارزیابی پیش‌بینی دو مدل هدایت هیدرولیکی غیراشباع با در نظرگیری عدم قطعیت پارامترها (چکیده)
1972 - تأثیر توأم آلودگی کادمیم و تنش خشکی بر فعالیت آنزیم اوره آز و بیوماس میکروبی در یک خاک آهکی (چکیده)
1973 - ارزیابی تاثیر تغییر کاربری اراضی بستر رودخانهها بر میزان و شدت سیل مطالعه موردی: رودخانه ارداک (چکیده)
1974 - مقایسه دو الگوی بارش یکنواخت و بلوک تناوبی در ارزیابی سیستم جمعآوری رواناب به منظور کنترل سیلاب در مناطق پرتراکم شهری با استفاده از نرمافزار ( ASSAمطالعه موردی: حوضه چهل بازه گلستان مشهد (چکیده)
1975 - موعود آخرالزمان در دین هندو (چکیده)
1976 - ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات زعفران (چکیده)
1977 - بررسی عدم قطعیت گروهی مدل های گردش عمومی جو در شبیه سازی داده های هواشناسی )مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک رشت( (چکیده)
1978 - Effects of stanozolol injection in endurance-trained rats on some circulating biochemical, hormonal and oxidative status indices (چکیده)
1979 - Evaluation of Protective Effects of Caffeic Acid against Arsenic-Induced Oxidative Damage in Testis of Mice (چکیده)
1980 - Evaluation of protective effects of caffeic acid against arsenic-induced damage in kidney of mice (چکیده)
1981 - A safe and efficient method for encapsulation of ferrous sulfate in solid lipid nanoparticle for non-oxidation and sustained iron delivery (چکیده)
1982 - A Trust-Based Experience-Aware Framework for Integrating Fuzzy Recommendations (چکیده)
1983 - Designing a Multi-Objective Mathematical Model for Flexible Job Shop Scheduling Problem With the Earliness/Tardiness Penalty (چکیده)
1984 - Extensions of the Lax–Milgram theorem to Hilbert $$C^*$$C∗-modules (چکیده)
1985 - Non-linear positive maps betweenC*-algebras (چکیده)
1986 - مطالعه مقایسه ای الفتح القسی عمادالدین اصفهانی و الروضتین ابوشامه(باتاکیدبرجبگ های صلیبی) (چکیده)
1987 - Norm-parallelism and the Davis–Wielandt radius of Hilbert space operators (چکیده)
1988 - Sharp Inequalities for the Numerical Radii of Block Operator Matrices (چکیده)
1989 - Theoretical study on alkaloid encapsulating via cyclopentano‐cucurbit[ n ]uril ( n = 8, 10)/graphene oxide heterojunction (چکیده)
1990 - زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮی ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ (چکیده)
1991 - برنامه ریزی شهری جهت ارتقای سلامت بانوان در مشهد با بهره گیری از ویتامین G (چکیده)
1992 - فراتحلیل مطالعات سرمایه اجتماعی و علمکرد شغلی (چکیده)
1993 - بررسی سناریو های محتمل شکل گیری شهر نوآور در کلان شهر مشهد با تاکید بر افق 1404 (چکیده)
1994 - ارزیابی سیستمی عوامل شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیر رسمی کلانشهر مشهد (چکیده)
1995 - تحلیل مدل نقش همگرایی ملی به عنوان مبنای همگرایی منطقه ای درجهان اسلام مطالعه موردی: خاورمیانه (چکیده)
1996 - چالش های امنیتی تنوع قومیتی و توسعه نامتجانس نمونه موردی کشور نیجریه (چکیده)
1997 - فراتحلیل کیفی پژوهشهای انجام شده با موضوع دیپلماسی شهری در ایران (چکیده)
1998 - نقش مشارکت سیاسی و همدلی اقوام ایرانی در امنیت مرزی (چکیده)
1999 - مطالعه مقایسه ای تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان مشهد (چکیده)
2000 - آمایش سرزمین با رویکرد دفاعی در سواحل جنوبی دریای خزر مورد مطالعه: استان مازندران (چکیده)
2001 - تروریسم سایبری و امنیت زیرساخت برق شهری مشهد (چکیده)
2002 - تبیین و شناخت عوامل موثر بر احساس امنیت در شهر مرزی (چکیده)
2003 - ارزشیابی الگوهای نیازسنجی آموزشی و طراحی برنامه‌های درسی آموزش‌های علمی _ کاربردی در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
2004 - تحلیل نماد پردازی در جغرافیای فرهنگی از منظر پدافند غیر عامل (چکیده)
2005 - سقوط رضاشاه و تحول دولت درآثار کسروی (چکیده)
2006 - نگاهی نو و تحلیلی به روایات سبعه احرف (چکیده)
2007 - تحلیل فضایی ارزش کیفیت محیطی روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: دهستان فضل، شهرستان نیشابور) (چکیده)
2008 - حکمرانی خوب در دولت‌های محلی: تمرکز‌زدایی (چکیده)
2009 - تجلی خواننده ضمنی در ساز موسیقی و تسمیه ی شراب؛ مورد کاوی باده سرایی ابن فارض و اعشی (چکیده)
2010 - Determination of the effective dose of Curcumin alone and in combination with antimicrobial peptide CM11 on promastigote forms of Iranian strain of L. major (MRHO / IR / 75 / ER) (چکیده)
2011 - بافتهای اسکلتی، میکرواسپینیفکس و هاریسیت در سیلها و گدازههای کماتهایتی پالئوزوئیک بالایی مشهد- ویرانی، شمالخاوری ایران (چکیده)
2012 - بررسی تعیین کننده بودن ابعاد ساختار سازمانی در آمادگی دانشگاه ها برای تبدیل شدن به دانشگاهی با ویژگی های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
2013 - باز سازی محل تنش امروزی موثر بر گسل شمال تبریز و مناطق پیرامون ان بر اساس ساز و کار کانونی زلزله ها با استفاده از روش وارون (چکیده)
2014 - طراحی سبک زندگی اعتقادی کارکنان ناجا (چکیده)
2015 - Rainfed wheat (Triticum aestivum L.) yield prediction using economical, meteorological, and drought indicators through pooled panel data and statistical downscaling (چکیده)
2016 - مطالعه تأثیر شوری و بافت خاک بر عملکرد سیر ). Allium sativum L ) (چکیده)
2017 - Recovery of 1-ethyl-2-methylbenzene from wastewater by polymeric membranes via pervaporation process (چکیده)
2018 - Two new species of eriophyid mites (Trombidiformes: Eriophyoidea) associated with Clematis orientalis (Ranunculaceae) from East Iran (چکیده)
2019 - An energy balance method for seismic analysis of cable-stayed bridges (چکیده)
2020 - بررسی نواحی مختلف آبشستگی نسبت به سرعت جریان در پایه پایین دست در جفت پایه ها و تاثیر روش حفاظتی کابل بر این نواحی (چکیده)
2021 - بررسی آراء مفسران اهل سنت و نوسلفیه درباره مفهوم حکم در آیه\\\\\\\"ومن لم یحکم بما انزل الله\\\\\\\" (چکیده)
2022 - Understanding librarians’ knowledge sharing behavior: The role of organizational climate, motivational drives and leadership empowerment (چکیده)
2023 - Does the addition of a heteropoly acid change the water percolation threshold of PFSA membranes? (چکیده)
2024 - Assessing the factors influencing clients’ impulsive information seeking behaviour in using information resources and services of the academic library (چکیده)
2025 - نقد عرفات‌العاشقین با تکیه بر مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف (چکیده)
2026 - Secure communication in CloudIoT through design of a lightweight authentication and session key agreement scheme (چکیده)
2027 - طراحی و پیاده‌سازی یک چارچوب مبتنی بر اعتماد برای تشخیص ترافیک موبایل در شبکه (چکیده)
2028 - An Improved Secure Authentication and Key Agreement Scheme for Healthcare Applications (چکیده)
2029 - وضعیت کمی تولید پایان نامه ها و رساله های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد طی سالهای 1363- 1393 (چکیده)
2030 - Fabrication and Experimentatal Characterization of a Thermoplastic Micropump with Rectangular Channel Cross-Section for Biomedical Application (چکیده)
2031 - ساخت و بررسی آزمایشگاهی میکروپمپ تمام ترموپلاستیک چندلایه با سطح مقطع نیم بیضی (چکیده)
2032 - Groundwater Quality Assessment for Drinking and Agricultural Purposes (Case Study: Yazd- Ardakan Aquifer) (چکیده)
2033 - مقایسه 8هفته تمرینات کتل بال اینتروال و تمرینات اینتروال شدید بدون وزنه بر عملکرد جسمانی فوتبالیست های پسر نوجوان (چکیده)
2034 - اثربخشی درمان متمرکز بر دلبستگی (برنامه ارتباط) ویژه والدین بر نظم جویی هیجانی نوجوانان (چکیده)
2035 - The Bogomolov multiplier of Lie algebras (چکیده)
2036 - Bogomolov multiplier and the Lazard correspondence (چکیده)
2037 - Day-ahead Resource Scheduling in Distribution Networks with Presence of Electric Vehicles and Distributed Generation Units (چکیده)
2038 - Cultural correlates of social anxiety disorder in the Iranian population: A qualitative study (چکیده)
2039 - تحلیل و بررسی آراء مختلف مفسران در باره واژه اعراف در قرآن (چکیده)
2040 - آسیب شناسی فرآیند پایان نامه نویسی در دانشگاه های ایران( با تاکید بر رشته های علوم اسلامی) (چکیده)
2041 - ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه پسته در پاسخ به ترکیبات آمینواسیدی و عصاره جلبک دریایی (چکیده)
2042 - A new record of Lepidium (Brassicaceae) for the flora of Iran (چکیده)
2043 - تحلیل برنامه دهی معماری دانشگاه های کشورهای اسلامی (چکیده)
2044 - بررسی مولفه های تاثیر گذار در طراحی دانشکده های معماری با تاکید بر مدارس معماری کشورهای اسلامی (چکیده)
2045 - the use of smart materials in contemporarization of industrial heritage (چکیده)
2046 - بررسی شاخصه های موثر در طراحی مدارس اجتماعی روستایی با استفاده از روشهای مشارکتی (مطالعه موردی: روستای زیرکن (چکیده)
2047 - بررسی نقش زیبایی شناسی معماری در خانه های ایرانی (چکیده)
2048 - شناسایی مؤلفه های موفقیت تولید محتوا در شبکه اجتماعی اینستاگرام: پویش کیفی (چکیده)
2049 - ساخت و بررسی آزمایشگاهی میکروپمپ ترموپلاستیکی چند لایه با کانال دارای دیفیوزر و نازل (چکیده)
2050 - بهینهسازی شکل پوسته های دوانحنایی با بکارگیری تحلیل حساسیت کاملا تحلیلی و استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
2051 - تحلیل استاتیکی پوسته های با شکل دلخواه با بهره گیری از نظریه های کلاسیک و مرتبه اول برشی و استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
2052 - Norms of Science and Scientific Products in Higher Education Institutions; (A Case ofa Higher Education Institute in Iran) (چکیده)
2053 - تحلیل فضایی رضایتمندی روستاییان از کیفیت خدمات آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی (چکیده)
2054 - تحلیل کمانش ورقهای تقویتشده به روش آیزوژئومتریک (چکیده)
2055 - بهبود سطح گلبرگ جانبی با لحاظ کردن اثر تزویج متقابل در طراحی آنتن آرایه ای شکافی مبتنی بر موجبر مجتمع شده در زیرلایه (چکیده)
2056 - مدل علی نقش میانجی طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه میان بدرفتاری عاطفی دوران کودکی با پرخاشگری بزرگسالی (چکیده)
2057 - Application of histological method for detection of unauthorized tissues in meat sausage (چکیده)
2058 - بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی الیاژ فولاد زنگ نزن (گرید 316L)/فولاد آلیاژی AISI 4140 تولید شده به روش تولید افزایشی بوسیله جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (چکیده)
2059 - Positive Effects of Post-ischemic Forced Treadmill Training on Sensorimotor and Learning Outcomes Following Transient Global Cerebral Ischemia (چکیده)
2060 - enhanced bone tissue engineering via paracrine activity of mesenchymal stem cells (چکیده)
2061 - شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت کیفیت جامع با رویکرد دیمل فازی و تحلیل شبکه ای فازی (چکیده)
2062 - اثرات تنوع بخشی اقتصاد روستایی بر تاب‌آوری معیشت روستاییان در دهستان رادکان شهرستان چناران (چکیده)
2063 - تحلیل تنش های اجتماعی ناشی از کمبود آب در بین کشاورزان روستایی (چکیده)
2064 - Hybrid particle swarm optimization for rule discovery in the diagnosis of coronary artery disease (چکیده)
2065 - NOX emissions of compression ignition engines fueled with various biodiesel blends: A review (چکیده)
2066 - تحلیل کمانش نانوصفحه مستطیلی کیرشهف با استفاده تز نظریه تنش مزدوج اصلاح شده و حل ناویر (چکیده)
2067 - بررسی رفتار خمش و ارتعاشات نانو ورق کیرشهف مستطیلی با استفاده از نظریۀ تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
2068 - بررسی رفتار کمانشی نانو ورق مستطیلی مرتبه سوم با استفاده از تئوری غیرکلاسیک الاستیسیته تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
2069 - بررسی پارامترهای موثر بر رفتار کمانشی وابسته به اندازه در نانو ورق میندل ین گرافنی با استفاده از نظریه غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاحشده (چکیده)
2070 - بهبود عملکرد هیت سینکهای آلومینیومی مورد استفاده در صنایع الکترونیک (چکیده)
2071 - بررسی اثر مقیاس کوچک بر رفتار خمشی نانو ورق مست طیلی با استفاده از تلفیق مدل صفحه میندلین و نظریه غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
2072 - Intercultural sensitivity: A comparative study among Business English Undergraduate Learners in two Countries of Iran and China (چکیده)
2073 - گُرگسار یا کَرگسار؟ (چکیده)
2074 - فرآیند تبدیل ژانر تاریخی به حماسه مذهبی (مطالعه موردی: مختارنامه) (چکیده)
2075 - ارزیابی داده های بارش ماهواره ای GPM در سطح شهر مشهد (چکیده)
2076 - بهبود انتقال حرارت نانوسیال مغناطیسی در لوله مارپیچ مسی با دیوارهی دما ثابت تحت میدان مغناطیسی (چکیده)
2077 - بررسی عددی چگونگی تشکیل پرش هیدرولیکی چندضلعی و ساختار جریان سیال در آن (چکیده)
2078 - بررسی پوشش گیاهی حاشیه رودخانه های نواحی بیابانی ونیمه بیابانی استان خراسان رضوی (چکیده)
2079 - بررسی علل رویکرد سدزدایی (چکیده)
2080 - Thermal Instability of Thin Accretion Disks in the Presence of Wind and a Toroidal Magnetic Field (چکیده)
2081 - Comparison of antimicrobial activity of thanatin peptide with two cinnamon and oregano essential oils on farm animal’s pathogenic bacterial isolates (چکیده)
2082 - بررسی اثر مالیات سبز بررشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران باکاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی (RDCGE) (چکیده)
2083 - اثر تمرینات کم خطا - پرخطا و تصادفی بر یادگیری زمان بندی نسبی یک تکلیف حرکتی منتخب : با تأکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان (چکیده)
2084 - Ostrich (Struthio camelus) primordial germ cells in embryonic blood and presumptive gonad: characterization by PAS and immunohistochemistry (چکیده)
2085 - مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی و محتوای اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris) و دو توده بومی آویشن خراسانی (Thymus transcaspicus) در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
2086 - Effects of halloysite nanotubes on the morphology and CO 2 /CH 4 separation performance of Pebax/polyetherimide thin‐film composite membranes (چکیده)
2087 - نگاه کردن به نمودار های توابع درستنمایی (چکیده)
2088 - ОБЗОР И АНАЛИЗ РОМАНА НАГИБ МАХФУЗА «РАДОПИС» («ФАРАОН И НАЛОЖНИЦА») НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПРОППА И ГРЕЙМАСА (چکیده)
2089 - اثر تعدیل کنندگی پیش تیمار سایکوسل بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های کلزا در شرایط تنش اسمزی (چکیده)
2090 - Covalently Copper(II) Porphyrin Cross-Linked Graphene Oxide: Preparation and Catalytic Activity (چکیده)
2091 - بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان و قابلیت برخی شاخصهای مقاومت به تنش در انتخاب ارقام مقاوم به خشکی آخر فصل (چکیده)
2092 - تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه،میزان فتوسنتز و هدایت روزنه ای ژنوتیپ های گندم نان (چکیده)
2093 - Synthesis, characterization, and investigation of catalytic activity of copper(II) porphyrin graphene oxide for azide–alkyne cycloaddition (چکیده)
2094 - پاسخ فتوسنتزی و عملکرد دو رقم گیاهچه سیب زمینی به شرایط افزایش دی اکسید کربن (چکیده)
2095 - CEO Financial Background and Internal Control Weaknesses (چکیده)
2096 - تاثیر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها و بقای گیاهچه ارقام گندم در شرایط کنترل شده (چکیده)
2097 - ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОШИБОК В РУССКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ ИРАНА НА ДИДАКТИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ (چکیده)
2098 - ТРУДНОСТИ ПЕРСОГОВОРЯЩИХ ПРИ ВЫРАЖЕНИИ ПРИЧИНЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (چکیده)
2099 - Photoelectrochemical water splitting by engineered multilayer TiO2/GQDs photoanode with cascade charge transfer structure (چکیده)
2100 - رویکرد وحدت‌گرایانه ملاصدرا به نظریه اتحاد عاقل و معقول بر مبنای بساطت نفس (چکیده)
2101 - بررسی محدودیت‌های استفاده از روش تحلیل امواج تنشی یک‌بعدی در آزمایش یکپارچگی شمع (PIT) (چکیده)
2102 - مطالعه کیفی منابع آب زیرزمینی دشت زراعی چناران جهت مصارف کشاورزی (چکیده)
2103 - Endophytic Fungi of Native Salvia abrotanoides Plants Reveal High Taxonomic Diversity and Unique Profiles of Secondary Metabolites (چکیده)
2104 - ارزیابی نگرش جامعه محلی نسبت به هم‌جواری با مجموعه‌های گردشگاهی پیرا شهری (مطالعه موردی: مجموعه گردشگری باغرود نیشابور) (چکیده)
2105 - معرفی دو اقراباذین باقی مانده (چکیده)
2106 - Characterization of the binding of cyanidin-3-glucoside to bovine serum albumin and its stability in a beverage model system: A multispectroscopic and chemometrics study (چکیده)
2107 - Evaluation of cardiomyocyte s interaction with bacterial cellulose scaffold (چکیده)
2108 - MicroRNAs and azoospermia (چکیده)
2109 - oleanolic acid and ursolic acid induce hypertrophy in neonatal ventricular cardiomyocytes (چکیده)
2110 - بررسی اثرات اورسولیک اسید و اولینولیک اسید در سلول های عضلانی قلب رت نوزاد (چکیده)
2111 - Role of microRNAs in osteogenesis of stem cells (چکیده)
2112 - برآورد غلظت رسوبات معلق در سطح آب مخزن سد با استفاده از بازتابندگی در باندهای مختلف با هدف کاربرد در تصاویر ماهوارهای )نمونه مورد مطالعه: سد ارداک شهر مشهد( (چکیده)
2113 - T-Box20 inhibits osteogenic differentiation in adipose-derived human mesenchymal stem cells: the role of T-Box20 on osteogenesis (چکیده)
2114 - Overexpression of MicroRNA-148b-3p stimulates osteogenesis of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells: the role of MicroRNA-148b-3p in osteogenesis (چکیده)
2115 - GlobeLand30 Maps Show Four Times Larger Gross Than Net Land Change From 2000 To 2010 In Asia (چکیده)
2116 - Conformations, molecular structure, and N–H⋯O hydrogen bond strength in 4-Alkylamino-3-penten-2-ones (چکیده)
2117 - A Conductometric Study of Complexation Reaction between Kryptofix 22DD with Yttrium(III) Cation in Some Binary Mixed Non-aqueous Solvents (چکیده)
2118 - A conceptual model for water resources circulation patterns in Andarokh-Kardeh region (NE, Iran) (چکیده)
2119 - Effects of root symbioses and MeJA priming in fenugreek seedlings growing under water deficit conditions (چکیده)
2120 - بررسی تاثیر تنش مولیبدن برعملکرد سیستم آنتی اکسیدان گیاهچه های جعفری (Petroselinum sativum L.) درشرایط آزمایشگاهی (چکیده)
2121 - کنترل گرفتگی بیولوژیکی غشایی در سیستم های RO به وسیله مهارکننده‌های حد نصاب (چکیده)
2122 - NE102A Plastic Scintillator Response to 3He Ions (چکیده)
2123 - ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه ﭘﻼت در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ Astragalus verus olivier (چکیده)
2124 - واکاوی پیامدهای مهاجرت مردان بر وضعیت زنان جامانده در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
2125 - بررسی ارتباط بین ویژگی‌ های بافتی و کانی‌ شناسی سنگ‌ های آذرین متبلور با کمینه‌ سازی بافتی به کمک آنالیز تصویری (چکیده)
2126 - Experimental models to estimate supercooling behavior of ZrO2 nanofluid phase change materials (چکیده)
2127 - Influence of clay nanoparticles on hindering the undesirable solidification process (چکیده)
2128 - Comparative study of different forms of Jellein antimicrobial peptide on Leishmania parasite (چکیده)
2129 - A novel textile dye degrading extracellular laccase from symbiotic bacterium of Bacillus sp. CF96 isolated from gut termite (Anacanthotermes) (چکیده)
2130 - بررسی اثر شرایط عملیاتی بر واکنش نیتریفیکاسیون در فرآیند IFAS (چکیده)
2131 - جدال رشته ها و اشغال مزیت های علوم سیاسی (چکیده)
2132 - فلسفه دانشگاه به مثابه جماعت با فضیلت خیر عمومی (چکیده)
2133 - Travel time computations using a compact eikonal equation for vertical transverse isotropic media (چکیده)
2134 - Second language teachers’ reasons for doing/not doing action research in their classrooms (چکیده)
2135 - Induction of Megakaryocytic Differentiation in Chronic Myelogenous Leukemia Cell K562 by 3-Hydrogenkwadaphnin (چکیده)
2136 - Involvement of ERK/MAPK pathway in megakaryocytic differentiation of K562 cells induced by 3-hydrogenkwadaphnin (چکیده)
2137 - Differentiation and Apoptosis of U937 Leukemia Cells by an Active Compound from Dendrostellera lessertii (چکیده)
2138 - 3-Hydrogenkwadaphnine, a novel diterpene ester from Dendrostellera lessertii, its role in differentiation and apoptosis of KG1 cells (چکیده)
2139 - Chemosensitization of human leukemia K562 cells to taxol by a Vanadium-salen complex (چکیده)
2140 - بررسی عصاره آبی برگ گیاه تاتوره استرامونیوم برپروتئین های هیستونی در شرایط in vitro (چکیده)
2141 - Induction of osteogenic differentiation in osteosarcoma cells by poly (ethylene glycol)-coated hydroxyapatite (چکیده)
2142 - ارزیابی ویژگی‌های ساختاری وعملکردی مجموعه پروتئینی Xpt به منظور توسعه‌ روش‌های مولکولی در طراحی نسل جدید آفت کش ها (چکیده)
2143 - Exploring the bioactive compounds from endophytic bacteria of a medicinal plant: Ephedra foliata (Ephedrales: Ephedraceae) (چکیده)
2144 - شواهد پدوژنیک تغییرات محیطی کواترنری شمال شرق ایران در یک مقطع رسوبات لسی-آبرفتی (چکیده)
2145 - بررسی تأثیر عوامل زمینزاد و انسانزاد بر توزیع عناصر سنگین در خاکهای تشکیل شده بر دامنه افیولیتی جنوب سبزوار (چکیده)
2146 - افقهای وزیکولار در حاشیه پلایای سگزی اصفهان شاهدی برای خیزش غبار و فرسایش بادی طی کواترنر پایانی (چکیده)
2147 - Inference on skew-normal distribution based on Fisher information in order statistics (چکیده)
2148 - Fabrication of micro–nano-roughened surface with superhydrophobic character on an aluminium alloy surface by a facile chemical etching process (چکیده)
2149 - کنترل تروریسم سایبری با مدیریت مرزهای فضای سایبر راهبردی (چکیده)
2150 - Conformational flexibility in amidophosphoesters: a CSD analysis completed with two new crystal structures of (C6H5O)2P(O)X [X = NHC7H13 and N(CH2C6H5)2] (چکیده)
2151 - The Effectiveness of Parental Reflective Functioning-Based Psycho-educational Program ‎on ‎Improvement of Children with Separation Anxiety Disorder‏:‏ ‎ A Single Subject Study (چکیده)
2152 - Maximizing the profitability of integrated Fischer-Tropsch GTL process with ammonia and urea synthesis using response surface methodology (چکیده)
2153 - Audit committee gender diversity and financial reporting: evidence from restatements (چکیده)
2154 - Controlling refractive index of transformation-optics devices via optical path rescaling (چکیده)
2155 - Assessing early warning for desertification hazard based on E-SMART indicators in arid regions of northeastern Iran (چکیده)
2156 - Reservoir heterogeneity and fracture parameter determination using electrical image logs and petrophysical data (a case study, carbonate Asmari Formation, Zagros Basin, SW Iran) (چکیده)
2157 - Molecular identification and new host record for Cucumber mosaic virus infecting Ocimum basilicum in Iran (چکیده)
2158 - P3 gene analysis of a new isolate of Saffron latent virus from saffron fields in Iran (چکیده)
2159 - راهبردهای دیپلماسی تأمین حقابه رودخانه هیرمند (چکیده)
2160 - ارزیابی تنوع نظام های زراعی ایران (چکیده)
2161 - A Modified Dynamical Model of CosmologyI Theory (چکیده)
2162 - Prevalence and genotyping of Toxoplasma gondii in stray cats in Mashhad area, Iran (چکیده)
2163 - تنوع واریته های گیاهان زراعی در ایران (چکیده)
2164 - Reliability and Sensitivity Analysis of Robust Learning Machine in Prediction of Bank Profile Morphology of Threshold Sand Rivers (چکیده)
2165 - تنوع زیستی گیاهان دارویی و معطّر در بوم نظامهای زراعی ایران (چکیده)
2166 - آنالیز تبارزایی توالی دو ژن پروتئین حرکتی و پوششی جدایه ویروس موزاییک توتون از استان گلستان (چکیده)
2167 - آنالیز توالی ژن CI پوتی ویروس آلوده کننده گیاه پنیرک در ایران (چکیده)
2168 - ارائه مدل مفهومی تاثیر پیشایندهای سازمانی مبتنی بر دانش بر توسعه اقتصادی (چکیده)
2169 - Fuzzy process capability indices for simple linear profile (چکیده)
2170 - Extended two dimensional transformation optics for reflection suppression (چکیده)
2171 - Design of Nonmagnetic All-mode Waveguide Coupler with Perfect Transmission Using Transformation Optics (چکیده)
2172 - Waveguide tapering using Conformal transformation optics for ideal transmission (چکیده)
2173 - تصویربرداری مایکروویو با قدرت تفکیک بالا با استفاده از روش معکوس زمانی چندتکپایه برای کاربرد در رادار نفوذ در زمین (چکیده)
2174 - مطالعه آماری ساختارهای محافظت کننده دهانی روزن بران شناور سازند آبدراز (تورونین- ابتدای کامپانین) در خاور حوضه رسوبی کپه داغ، (شمال خاوری ایران) (چکیده)
2175 - ساخت فانتوم سینه برای اعتبارسنجی سیستمهای تصویربرداری مایکروویو در تشخیص سرطان سینه (چکیده)
2176 - ژئوشیمی دولومیت های سازند شتری در ناحیه کاروانگاه، اطراف کوهبنان، شمال استان کرمان (چکیده)
2177 - شناسایی و تفکیک رخساره های سنگ میزبان کانسار سرب و روی اطزاف کوهبنان، شمال استان کرمان (چکیده)
2178 - The Effect of Deficit Irrigation on Dry Matter Partitioning, Mobilization and Radiation Use Efficiency of Common Bean (Phaseolus Vulgaris L.) (چکیده)
2179 - جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی) (چکیده)
2180 - ارزیابی کارایی نیتروژن در طی روند تاریخی اصلاح ارقام مختلف غلات در ایران: 2- ذرت (Zea mays L.) (چکیده)
2181 - Effect of dietary supplementation of bentonite and yeast cell wall on serum endotoxin, inflammatory parameters, serum and milk aflatoxin in high-producing dairy cows during the transition period (چکیده)
2182 - اثر مدیریت گیاهان پوششی چاودار Secale cereal و شبدر برسیم Trifolium alexandrinum بر روند تغییرات شاخص های رشد گیاه لوبیا Phaseolus vulgaris در شرایط حضور و عدم حضور علفهای هرز (چکیده)
2183 - اثر زمان رویش در خزانه و تراکم سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) بر قابلیت رقابت با برنج (1. مطالعات طی فصل رشد: رشد و نمو) (چکیده)
2184 - بررسی چرخه حیات (LCA) نظام تولید ذرت در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
2185 - The potential of business intelligence tools for expert finding (چکیده)
2186 - بررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام چغندرقند در تاریخ‌های مختلف کشت مستقیم و نشایی در دو منطقه شیروان و مشهد (چکیده)
2187 - Solar Mineralization of Hard‐Degradable Amphetamine Using TiO 2 /RGO Nanocomposite (چکیده)
2188 - ردیابی ویروس سوختگی سیاه برگ چغندر ( Beet black scorch virus ( و سایر ویروسهای خاکزاد همراه و تعیین برخی خصوصیات مولکولی آنها (چکیده)
2189 - Planelet Transform: A New Geometrical Wavelet for Compression of Kinect-like Depth Images (چکیده)
2190 - Overtopping Risk Evaluation of Tabarak- Abad Dam based on Univariate and Bivariate Flood Frequency Analysis (چکیده)
2191 - شناسایی راهبردهای تاب آوری معیشت در برابر مخاطره خشکسالی از دیدگاه خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: دهستان گلمکان، شهرستان چناران) (چکیده)
2192 - مدلسازی شبکه مبنای تصادفات جرحی عابر پیاده به کمک شبکه عصبی در محیط GIS(مطالعة موردی:شهر مشهد) (چکیده)
2193 - ارزیابی فتوسنتز و پاسخ روزنه‌ها در شرایط کم‌آبیاری و خشک‌کردن جزیی منطقه ریشه در سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) (چکیده)
2194 - A theoretical framework for explaining the determinants of food waste reduction in residential households: a case study of Mashhad, Iran (چکیده)
2195 - Comparison of coupling constant by using momentum spectra and event shape variables in different interactions (چکیده)
2196 - برنامه‌درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام: حاکمیت توحید و اخلاق (چکیده)
2197 - تأثیر پرتو گاما، هیدروکسید سدیم، اوره و پلی اتیلن گلایکول بر ترکیببت فنولیک، تولید گبز و سبخت پروتئین میکروبی ضبیعبت پسته پبک کنی در شرایط آزمبیشگبهی (چکیده)
2198 - In vitro evaluation of rumen fermentation of ground, dry rolled and steam-flaked corn compared with pre-grinding superconditioning pelleted corn (چکیده)
2199 - Effects of alfalfa silage treated using different varieties of waste date on feed intake, nutrient digestibility and performance of Holstein lactating dairy cows (چکیده)
2200 - Effect of different levels of waste dates on the chemical composition and quality of alfalfa silage (چکیده)
2201 - Effect of different times of super-conditioning in pelleted starter on nutrient digestibility and performance of pre-weaned calves (چکیده)
2202 - کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون تنی و برون تنی (چکیده)
2203 - همبستگی کانونی ادراکات والدینی با بهزیستی روانشناختی و اجتماعی در دانشجویان (چکیده)
2204 - Determination of imipenem efflux-mediated resistance in Acinetobacter spp., using an efflux pump inhibitor Ghazale (چکیده)
2205 - طراحی و اعتبار یابی آموزش تلفیقی مبتنی برشبکه های اجتماعی مجازی در آموزش دانشگاهی (چکیده)
2206 - ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺪاﯾﻪ ﺑﻮﻣﯽ FUM 1 ﺟﺪاﺷﺪه از ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺸﻬﺪ و ﺑﻬﺒﻮد فعالیت آﻧﺰﯾﻤﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ به روش ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه (چکیده)
2207 - Grape seed oil supplementation in lamb diet: effect on meat oxidation stability and muscle fatty acids (چکیده)
2208 - Effects of dietary supplementation of bentonite and Saccharomyces cerevisiae cell wall on acute-phase protein and liver function in high-producing dairy cows during transition period (چکیده)
2209 - موضوع شناسی عته (چکیده)
2210 - Stylosin and some of its synthetic derivatives induce apoptosis in prostate cancer cells as 15-lipoxygenase enzyme inhibitors (چکیده)
2211 - Preservation of gallic acid and methyl gallate on purified Kilka fish oil oxidation by Rancimat (چکیده)
2212 - The Influence of Microstructural Characteristics on Austenite Formation Kinetics in a Plain Carbon Steel (چکیده)
2213 - Large amplitude dust ion acoustic solitons: considering dust polarity and nonextensive electrons (چکیده)
2214 - تکلیف بانوان معذور پیش از انجام طواف عمرة تمتع نسبت به حج تمتع (چکیده)
2215 - Electron acoustic waves in atmospheric magnetized plasma (چکیده)
2216 - تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی با رویکرد حکمروایی خوب(مطالعه موردی: دهستان بهمئی سرحدی غربی) (چکیده)
2217 - سنجش میزان توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان کرمان با استفاده از تکنیک ادغام (چکیده)
2218 - تاثیر رسانه های تصویری در ترویج مصرف گرایی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان تبادکان شهرستان مشهد) (چکیده)
2219 - سنجش و تحلیل مسئولیت پذیری اجتماعی روستاییان به حفظ محیط زیست (چکیده)
2220 - Public preferences toward water-wise landscape design in a summer season (چکیده)
2221 - نقش جاذبه های فرهنگی- تاریخی مقصدهای روستایی در توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستانهای مشهد و بینالود (چکیده)
2222 - سنجش آگاهی و رفتار زیست‌محیطی روستاییان (مطالعۀ موردی: دهستان زنگلانلو) (چکیده)
2223 - A novel approach towards prediction of subsurface damage during machining metal matrix composites (چکیده)
2224 - تحلیل وضعیت محیط زیست شهر مشهد با مدل DPSIR (چکیده)
2225 - ارزیابی مدیریت محلی در مناطق روستایی با شاخصهای حکمروایی مطلوب نمونه موردی: روستاهای توابع شهرستان چناران (چکیده)
2226 - سنجش و تحلیل سطح سواد زیست محیطی گردشگران روستایی مطالعه موردی: روستاهای گردشگری شهرستان شیروان (چکیده)
2227 - Analysis of risk and return on investment of local entrepreneurs in Iran (چکیده)
2228 - THE IMPORTANCE OF UTILIZING SUPPLEMENTARY VOCABULARY MATERIAL IN FORMATIVE AND SUMMATIVE ASSESSMENT OF READING COMPREHENSION: A STUDY ON IRANIAN UPPER INTERMEDIATE EFL LEARNERS (چکیده)
2229 - دیالوگ یا جبروت متن؛ واکاوی برداشت جامی از باده‌سرایی ابن‌فارض (چکیده)
2230 - Experimental and numerical investigation on hydrothermal performance of nanofluids in micro-tubes (چکیده)
2231 - کنترل ولتاژ پیل سوختی میکروبی دو محفظه ای با استفاده از کنترل کننده PI کلاسیک و کنترل پیش بین مدل (MPC) (چکیده)
2232 - بررسی موقعیت سیره در میان ادله اقوال در معاملات صبی (چکیده)
2233 - شناسایی ابعاد و مولفه های آوای دوستانه در تعامل با کارکنان شهرداری مشهد (چکیده)
2234 - Prenatal stress promotes icv-STZ-induced sporadic Alzheimer\'s pathology through central insulin signaling change (چکیده)
2235 - Effective strain of CFRP in RC beams strengthened in shear with NSM reinforcements (چکیده)
2236 - Monitoring desertification processes using ecological indicators and providing management programs in arid regions of Iran (چکیده)
2237 - Microgeomorphology related soil characteristics determine the heterogeneity of biological soil crust communities (چکیده)
2238 - Salinity effects on physiological and phytochemical characteristics and gene expression of two Glycyrrhiza glabra L. populations (چکیده)
2239 - Modeling and Dynamic Performance Analysis of Brushless Doubly Fed Induction Machine Considering Iron Loss (چکیده)
2240 - Efficient removal of 2,4-dinitrophenol from synthetic wastewater and contaminated soil samples using free and immobilized laccases (چکیده)
2241 - Corrigendum to “MILP Approach for Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays in Interconnected Power Systems” [Electr. Power Syst. Res. 158 (2018) 267–274] (چکیده)
2242 - Stress intensity factor for multiple cracks in an infinite plate using hypersingular integral equations (چکیده)
2243 - Optimal Reference Frame Angle Approach for Air-gap Flux Minimization in Dual Stator Winding Induction Machines (چکیده)
2244 - توریستی شدن فضای شهر و نقش آن در زدودن محلات شهری نمونه محله سرشور مشهد (چکیده)
2245 - Sensitivity and Specificity of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) among Iranian Mothers: A Psychometric Study (چکیده)
2246 - Applied improved RBF neural network model for predicting the broiler output energies (چکیده)
2247 - The Role of Sensory Emotions in Increasing Willingness to Read in EFL Learners (چکیده)
2248 - Improving The Efficiency of DSSC with A Novel Multi-dye layers Approach (چکیده)
2249 - وحی و رهبری انسان (چکیده)
2250 - علم خداوند و دیدگاه حاج ملا هادی سبزواری (چکیده)
2251 - Iterated Function Systems with the Weak Average Contraction Conditions (چکیده)
2252 - Flexural Behavior of Lightweight Concrete Beams Reinforced with GFRP Bars and Effects of the Added Micro and Macro Fiber (چکیده)
2253 - کاربردهای نگرش سیستمی در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها (چکیده)
2254 - Analyzing bank profile shape of alluvial stable channels using robust optimization and evolutionary ANFIS methods (چکیده)
2255 - رواسازی و اعتباریابی مقیاس رفتار جنسی نرمال در کودکان (چکیده)
2256 - Online maximum torque per ampere control for induction motor drives considering iron loss using input–output feedback linearisation (چکیده)
2257 - معیارها و شاخص‏ها: الزامی برای شناخت، بکارگیری و ارزیابی حکمرانی خوب در منابع طبیعی (چکیده)
2258 - FINITE ELEMENT MODEL UPDATING OF A PRESTRESSED CONCRETE BEAM USING THE OPENSEES.NET SOFTWARE (چکیده)
2259 - داوری در آثار استاد دکتر جعفری لنگرودی (چکیده)
2260 - بررسی اثرات ضد سرطانی 7-ژراتیل اکسی کربوستریل بر رده های سلولی سرطانی PC-3 و DU 145 (چکیده)
2261 - رخساره های رسوبی و محیط رسوبی نهشته های سیلیسی کلاستیک متاثر از جریان های طوفانی: مثالی از بخش گلکان سازند نایبند در شمال اصفهان (چکیده)
2262 - رخساره های رسوبی و محیط رسوبی نهشته های سیلیسی کلاستیک بخش قدیر سازند نایبند در شمال اصفهان (چکیده)
2263 - EMERALD MOTHS OF IRAN (GEOMETRINAE, GEOMETRIDAE) (چکیده)
2264 - ماکروفسیل‌های گیاهی، اثرفسیل‌ها، آنالیز رخساره‌ها و تفسیر محیط رسوبی سازند هجدک در برش چینه ‌شناسی ده‌شیخ، شمال کرمان (ایران مرکزی) (چکیده)
2265 - Perfect forward secrecy via an ECC-based authentication scheme for SIP in VoIP (چکیده)
2266 - Split Application of Nitrogen Fertilizer and Inoculation with Arbuscular Mycorrhiza and Improve Grain Quality of Chickpea (چکیده)
2267 - ارزیابی اثرات کودهای آلی و زیستی بر ماندگاری علفکش تریفلورالین در خاک با استفاده از روش گازکروماتوگرافی (چکیده)
2268 - Differential Gene Expression Pattern of Drought Responsive Transcription Factors in Chickpea: An Expressional Analysis (چکیده)
2269 - Ethnic Religiosity (چکیده)
2270 - Dynamic Poverty Analysis in Rural Areas of Iran (چکیده)
2271 - مدل انتخاب پروژه های عمرانی در بخش عمومی (چکیده)
2272 - تاثیر شیرابه ی شکمبه روی سیستم ایمنی در جوجه گوشتی (چکیده)
2273 - اثر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی روی پاسخ آماسی روده در جوجه گوشتی (چکیده)
2274 - Water resource selection of large mammals for water resources planning (چکیده)
2275 - Optimal design of overall-yield-based variable repetitive sampling plans for process with multiple characteristics (چکیده)
2276 - مدلسازی تفسیری ساختاری ریسکهای تحول سازمانی در دانشگاههای علوم پزشکی (چکیده)
2277 - Improved bending behaviour of steel fibres recycled aggregate concrete beams with a concrete jacket (چکیده)
2278 - سامانه سونار (چکیده)
2279 - ایستگاه فضایی بین‌المللی (چکیده)
2280 - ناوبری هوایی: اصول، کاربرد و تجهیزات (چکیده)
2281 - رادارهای زمین‌نفوذ (چکیده)
2282 - آشنایی با پارامترهای سیستم تنفس و معرفی دستگاه تهویه مکانیکی مصنوعی (چکیده)
2283 - هنر تدریس آزمایشگاه و کارگاه فنی، بخش نخست: مهندس کیست؟ (چکیده)
2284 - نقش زنان در توسعۀ گردشگری روستایی (منطقه مورد مطالعه: بخش شاندیز) (چکیده)
2285 - نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر توسعۀ اقتصادی اجتماعی ـ فرهنگی زنان روستایی مورد مطالعه: روستا های شهرستان کاشمر (چکیده)
2286 - تخمین مشخصات الکتریکی و ضخامت لایه های آسفالت با استفاده از رادار نفوذ در زمین (چکیده)
2287 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی در منطقه اکتشافی مس مشکان، شمال شرق سبزوار (چکیده)
2288 - مطالعات پاراژنزی و سیالات درگیر در منطقه اکتشافی مس مشکان، شمال شرق سبزوار (چکیده)
2289 - مطالعات زمین شناسی،کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی باریت مشکان: شمال شرق سبزوار (چکیده)
2290 - مطالعات کانی شناختی و سیالات درگیر در منطقه اکتشافی باریت مشکان، شمال شرق سبزوار (چکیده)
2291 - پتروگرافی و ژئوشیمی توده گرانیتی کافردوغ (جنوب شرق تربت حیدریه، خراسان رضوی) (چکیده)
2292 - کانی سازی و ژئوشیمی در رخداد معدنی مس± طلای سنگان (جنوب شرق تربت حیدریه، خراسان رضوی) (چکیده)
2293 - مطالعه کانی شناسی و سیالات درگیر در محدوده اکتشافی سنگان (جنوب شرق تربت حیدریه، شمال شرق ایران) (چکیده)
2294 - Mineralogical and Geochemistry of intrusive rocks south of Moein Abad (East Iran, Zirkouh Qaen) (چکیده)
2295 - Histogenetic and Histochemical Study of the Liver During the Embryonic Period of the Pheasant (Phasianus colchicus) (چکیده)
2296 - زمین‌شناسی، کانی‌سازی و زمین‌شیمی منطقه آهن- مس تنگل سفید (جنوب باختر بردسکن، خراسان جنوبی) (چکیده)
2297 - کانی‌سازی و مطالعه سیالات درگیر در رخداد کانه‌زایی آهن-مس تنگل سفید، جنوب باختر بردسکن (چکیده)
2298 - بررسی ماهیت گزاره‌ای و غیر گزاره‌ای ایمان در نظام حکمت صدرایی (چکیده)
2299 - تحلیل انتقال قیمت در بازار زعفران خراسان (چکیده)
2300 - Patterns of Seismic Moment Release from Moment Tensor Inversion of M6+ Mainshock-Aftershock Sequences in Iran 2010-2019 (چکیده)
2301 - بحثی پیرامون قلمرو ماده 529 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (چکیده)
2302 - اجرای حقوق و اقامه دعاوی بدهکار بوسیله طلبکاران او (چکیده)
2303 - Application of the pseudo-potential lattice Boltzmann model for simulating interaction of moving solids with liquids (چکیده)
2304 - Stress in Written and Sight Translation in Training Setting (چکیده)
2305 - Media Localization in Iran: Pitfalls in Research and Practice (چکیده)
2306 - A novel anomaly detection method based on adaptive Mahalanobis-squared distance and one-class kNN rule for structural health monitoring under environmental effects (چکیده)
2307 - EVALUATING THE SENSITIVITY OF ANALYZING THE SEISMIC HAZARD TO THE TYPE OF EMPIRICAL ATTENUATION RELATIONSHIPS (چکیده)
2308 - بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR (چکیده)
2309 - احتمال نگاه پیش رو (چکیده)
2310 - بررسی منابع آب منطقه افیولیتی شمال سبزوار جهت مصارف کشاورزی با اشاره بر عناصرCr و Ni (چکیده)
2311 - شاخص کیفی آب زیرزمینی (GQI) در محیط GIS، منطقه افیولیتی افچنگ، شمال سبزوار (چکیده)
2312 - بررسی خصوصیات سیال کانسارساز در معدن مس بهاریه، شرق کاشمر (چکیده)
2313 - Identification and Evaluation of Replaced Materials of Titanium Dioxide Pigment in Alkyd Resins and Investigation of their Properties (چکیده)
2314 - High Prevalence of Cryptococcus neoformans and Isolation of Other Opportunistic Fungi From Pigeon (Columba livia) Droppings in Northeast Iran (چکیده)
2315 - The effect of mercuric toxicity in saline soil on growth, soluble sugars, photosynthetic pigments and some of enzymes in Turnip (چکیده)
2316 - Security patterns: A systematic mapping study (چکیده)
2317 - کارامدی و اموزش در علوم ریاضی و امار در قرن بیست و یکم (چکیده)
2318 - Measures of Income Inequality Based on Quantile Function (چکیده)
2319 - بررسی کیفیت پساب خروجی تصفیهخانه فاضلاب شهری زابل جهت کاربرد در اراضی زراعی (چکیده)
2320 - The most Tsallis entropy copula (چکیده)
2321 - A survey on Ecto- and endoparasites of Lagomorphs in Iran (چکیده)
2322 - Topological unified (r,s)-entropy (چکیده)
2323 - بررسی تاثیر بزرگنمایی سرریز، اندازه رسوبات، دبی ودبی نسبی آبگیری بر روی غلظت رسوبات وارده به پایین دست و کانال آبگیر بندهای انحرافی (چکیده)
2324 - The Role of the Intertropical Discontinuity Region and the Heat Low in Dust Emission and Transport Over the Thar Desert, India: A Premonsoon Case Study (چکیده)
2325 - The Interplay of Teacher Success, Credibility, and Stroke with Respect to EFL Students’ Willingness to Attend Classes (چکیده)
2326 - Evaluation of Antimicrobial Properties of Bovine Lactoferrin Against Some of Foodborne Pathogens in Planktonic and Biofilm Forms (چکیده)
2327 - بررسی فقهی - حقوقی بخشی از احکام ارث در حوادث رانندگی (چکیده)
2328 - Damage detection of multi-girder bridge superstructure based on the modal strain approaches (چکیده)
2329 - Identification of Alkaline Protease Producing Bacilli from Sludge of Bactofuge and Separator Using Culture–Based and Molecular Techniques (چکیده)
2330 - Non-specific immunity promotion in response to garlic extract supplemented diets in female Guppy (Poecilia reticulata) (چکیده)
2331 - تحلیل استعاری وجود شناسی صدرایی: استعاره جهتی داخل – خارج (چکیده)
2332 - مطالعه آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان و شدت تلاطم در نواحی مرده کناری در یک کانال متقارن (چکیده)
2333 - تحلیل شکل گیری نخستین قیام‌های حسنیان(146-145هـ.) در پرتو نظریه گردش نخبگان پارتو (چکیده)
2334 - توزیع خسارت در حقوق مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب (چکیده)
2335 - نقش بیمه در حل و فصل دعاوی کیفری (چکیده)
2336 - توثیق بیمه نامه (چکیده)
2337 - قسامه در رویه قضایی (چکیده)
2338 - الغاصب یوخذ باشق الاحوال (چکیده)
2339 - تحلیلی بر تغییرات بارش درایران (چکیده)
2340 - ارزیابی زنجیره تأمین مبتنی بر مدل ُSCOR مطالعه موردی شرکت کیا الکترود شرق (چکیده)
2341 - تعیین قیمت بهینه ی محصولات بازیافتی در یک زنجیره تأمین سه سطحی با در نظر گرفتن آگاهی زیست-محیطی مشتریان (چکیده)
2342 - جنبه های مدنی و کیفری دفاع مشروع (چکیده)
2343 - نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی (چکیده)
2344 - ارزیابی چند معیاره سرزمین به منظور شناسایی زیستگاه های مطلوب کاراکال Caracal caracal در خراسان رضوی (چکیده)
2345 - نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری (چکیده)
2346 - موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا (چکیده)
2347 - پیش گیری از حوادث ناشی از کار (چکیده)
2348 - تفسیر قواعد حقوقی در راستای حفظ تعادل در روابط زوجین (چکیده)
2349 - مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و تحولات آن در حقوق ایران (چکیده)
2350 - تحلیلی دیگر از ماده‌ی 22 قانون ثبت اسناد و املاک (چکیده)
2351 - قلمرو قرارداد و حقوق کیفری (چکیده)
2352 - تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین‌نامه شماره 80 شورای عالی بیمه (چکیده)
2353 - جدال جنون و افاقه در قرارداد مجنون ادواری (چکیده)
2354 - موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری (چکیده)
2355 - دو مسأله و یک انتخاب در حقوق داوری: عدالت یا اراده طرفین؟ (چکیده)
2356 - مفهوم و ماهیت شیوه های حل اختلاف موضوع قانون بیمه اجباری(1395/2/20) (چکیده)
2357 - فوریت یا تراخی در اعمال خیار (چکیده)
2358 - نقش داور بعد از صدور رأی (چکیده)
2359 - Development of a risk-based maintenance decision making approach for automotive production line (چکیده)
2360 - الگویابی معادلات ساختاری حساسیت اضطرابی، نظم جویی هیجانی و تاب آوری در پدیدآیی اختلالات افسردگی و استرس پس از سانحه آتش نشانان (چکیده)
2361 - cCUDA: Effective Co-Scheduling of Concurrent Kernels on GPUs (چکیده)
2362 - تبیین لزوم نگاه فرآیندی به تولید علم اقتصاد متناسب با جامعه مسلمین و تبیین جایگاه سرمایه علمی حوزوی و دانشگاهی در آن (چکیده)
2363 - گذری بر داوری مبتنی بر انصاف و کدخدامنشی در حقوق تطبیقی (چکیده)
2364 - تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی ذرت تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
2365 - Finite time synchronization of fractional chaotic systems with several slaves in an optimal manner (چکیده)
2366 - شناسایی دستهرخساره FSST در توالیهای رودخانهای با مثالی از سازند شوریجه (چکیده)
2367 - Cost-driven workflow scheduling on the cloud with deadline and reliability constraints (چکیده)
2368 - ادبیات شفاهی عربی و انواع آن (چکیده)
2369 - Numerical solution of nonlinear mixed Volterra-Fredholm integral equations in complex plane via PQWs (چکیده)
2370 - Empidideicus jirofti sp. nov. (Diptera: Mythicomyiidae: Empidideicinae), a new microbombyliid from Kerman province, southern Iran, with a key to species of Empidideicus from Iran (چکیده)
2371 - نگاهی بر تصادفی بودن، یکنواختی و آنتروپی رنی در نابرابری اقتصادی (چکیده)
2372 - Difference and similarity between differential entropy and discrete entropy (چکیده)
2373 - Chemoselective synthesis of drug-like pyrrolo[2,3,4-kl]acridin-1-one using Polyoxometalate@Lanthanoid catalyst (چکیده)
2374 - Proposing a probable pathway for anticancer effect of the recombinant Trombocidin-1 peptide (چکیده)
2375 - Investigation of thermal-vulnerability of thanatin: an in silico study (چکیده)
2376 - Investigating the effect of buforin I on Staphylococcus aureus and methicillin-resistance Staphylococcus aureus (چکیده)
2377 - Novel Approach to Satisfying Stakeholders in Megaprojects: Balancing Mutual Values (چکیده)
2378 - Ferdowsi Rectifiers — Single-Phase Buck-Boost Bridgeless PFC Rectifiers with Low Semiconductor Count (چکیده)
2379 - اثر مالیات کربن در برنامه ریزی زنجیره‌ تامین با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (چکیده)
2380 - مهار پلیمریزاسیون ماده هم، مکانیسم اثر ضد مالاریایی اختصاصی Phlomis caucasica Rech.f. (چکیده)
2381 - Semantic memory and multiple sclerosis: when names do not come easily (چکیده)
2382 - شخصیت نام تجاری و تاثیر آن بر اعتماد به نام تجاری و تعهد نام تجاری (مطالعه مشتریان لوازم خانگی سامسونگ در شهرستان مشهد (چکیده)
2383 - بررسی نقش واسطه نگرش و جهت گیری شخصی به برند لوکس در رابطه بین جهت گیری مذهبی و تمایل به خرید (مطالعه موردی مشتریان محصولات اپل در شهرستان مشهد) (چکیده)
2384 - Numerical simulation of Al2O3-water nanofluid heat transfer and entropy generation in a cavity using a novel TVD hybrid LB method under the influence of an external magnetic field source (چکیده)
2385 - Numerical Simulation of a Pitching Airfoil Under Dynamic Stall of Low Reynolds Number Flow (چکیده)
2386 - ارزیابی اثرات حضور گردشگران در جامعه روستایی از دیدگاه زنان روستاهای شهرستان مشهد (چکیده)
2387 - بررسی تحولات اشتغال زنان در روستای جاغرق (چالش‌ها و چشم اندازها) (چکیده)
2388 - سپنتامینو! انگره‌مینو! بس کنید! تاج‌برداری به‌جایِ تاج‌داری (چکیده)
2389 - تأثیر گردشگری فرهنگی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی: روستای یاسه چاه- شهرستان سامان) (چکیده)
2390 - تحلیل اثر وام‌های کمیته امداد امام خمینی بر اشتغال پایدار روستاییان مورد: شهرستان مشهد (چکیده)
2391 - ارائه مدل نقش ادراک از عدالت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با میانجی گری استراتژی مدیریت دانش در کارمندان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
2392 - تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش سطح زیرکشت کلزا در مناطق روستایی مورد: روستاهای استان خراسان رضوی (چکیده)
2393 - Early Intervention in Inflammatory Processes During Febrile Seizures, Prevent Subsequent Memory Deficits in Wistar Rat (چکیده)
2394 - Hybrid scheduling to enhance reliability of real-time tasks running on reconfigurable devices (چکیده)
2395 - بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت زیست محیطی سازمان و نقش آن در تحقق توسعه پایدار (چکیده)
2396 - بررسی آزمایشگاهی ضریب شدت جریان در سرریزهای کلید پیانویی دو سیکل (چکیده)
2397 - استخراج، شناسایی ترکیبات شیمیایی و ارزیابی فعالیت ضد‌میکروبی اسانس نازبو بنفش بر باکتری‌های بیماری‌زا با منشاء غذایی و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیک‌های ونکومایسین و جنتامایسین (چکیده)
2398 - ارائه مدل رفتار غیر اخلاقی تخریب همکاران در سازمان‌های بخش دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
2399 - ارزیابی تاثیر ریزپوشانی ترکیبی با عصاره آویشن بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (چکیده)
2400 - بررسی و تحلیل شخصیت چندگانه در رمان مدرن و پسامدرن فارسی؛ مطالعة موردی: سرخی تو از من و آزاده‌خانم و نویسنده‌اش (چکیده)
2401 - سنگ نگاری، کانیشناسی و بررسی دگرسانی در واحدهای آتشفشانی محدوده اکتشافی بوژان، شمالشرق نیشابور، استان خراسانرضوی (چکیده)
2402 - سنگ شناسی ، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی بازالت های بوژان نیشابور (چکیده)
2403 - 12-Tungstoboric acid (H5BW12O40) as an efficient Lewis acid catalyst for the synthesis of chromenopyrimidine-2,5-diones and thioxochromenopyrimidin-5-ones: Joint experimental and computational study (چکیده)
2404 - بررسی تحمل به شوری و تأثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L) (چکیده)
2405 - A lightweight key management protocol for secure communication in smart grids (چکیده)
2406 - تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‎ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر حفاظت آب خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم (چکیده)
2407 - Highly selective preconcentration of ultra-trace amounts of lead ions in real water and food samples by dispersive solid phase extraction using modified magnetic graphene oxide as a novel sorbent (چکیده)
2408 - Effect of Compressor Emergency Shutdown in Various Compressor Station Configurations on Natural Gas Transmission Pipeline (چکیده)
2409 - واکاوی نو از دین به مثابه ذاتی متعین و فراطبیعی با تکیه بر آراء ملاصدرا همراه با نقدی بر دیدگاه فروید (چکیده)
2410 - The Effect of Hydrated Lime Slurry on Stabilizing Sand Dunes Mobility (چکیده)
2411 - رابطه خداشناسی با آرامش بخشی به زندگی در کلام امام علی علیه السلام به عنوان راهبرد تعالی تمدن اسلامی (چکیده)
2412 - Transient expression analysis of synthetic promoters containing F and D cis-acting elements in response to Ascochyta rabiei and two plant defense hormones (چکیده)
2413 - نگاهی نو به آموزش دستور زبان: معرقی آموزش «فکربردی» (چکیده)
2414 - Landscape connectivity for mammalian megafauna along the Iran-Turkmenistan-Afghanistan borderland (چکیده)
2415 - ( ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی با تاکید بر ابعاد کالبدی در منطقه 8 شهر مشهد ) (چکیده)
2416 - بررسی میزانه تحقق پذیری طرح تفصیلی درشهرمشهد منطقه 10 کاربریهای فضای سبزوتفریحی ، ورزشی و فرهنگی تاریخی (چکیده)
2417 - تحلیل تغییر کاربری اراضی شهر بجنورد بعد از استان شدن با تاکید بر کاربری اداری (چکیده)
2418 - پیاده سازی ماتریسهای همجواری در سیستم اطلاعات مکانی به منظور تعیین وتحلیل کاربریهای شهری،شهر شهرکرد (چکیده)
2419 - مدیریت پسماندهای شهری با بررسی شاخص های فرهنگی (مطالعه موردی: مناطق شهر مشهد) (چکیده)
2420 - تحلیل لایه های ادراکی معماری شهری ایرانی اسلامی در پایتخت معنوی ایران (محدوده مورد مطالعه –بدنه بالا خیابان و پایین خیابان در شهر مشهد) (چکیده)
2421 - سنجش میزان و عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان به منظور بهبود خدمات و محیط زیست شهری (مطالعه موردی: منطقه ثامن مشهد) (چکیده)
2422 - تحلیلی بر علل ساختاری مهاجرت،شهرنشینی و اسکان غیر رسمی در ایران با نگرش ویژه بر کلانشهر مشهد (چکیده)
2423 - ( ارزیابی توسعه گردشگری شهرستان کاشمر با مدل SWOT ) (چکیده)
2424 - کاربرد روش جای پای اکولوژیکی در ارزیابی پایداری توسعه شهری (نمونه موردی: شهر ساری) (چکیده)
2425 - بررسی عوامل مؤثر بر مشارکتهای شهروندی در مدیریت شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید سهند (چکیده)
2426 - بررسی عوامل مؤثر بر مشارکتهای شهروندی در مدیریت شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید سهند (چکیده)
2427 - بررسی قابلیتهای خاک و زمین در معماری پایدار بومی ایران با تاکید بر مدیریت انرژی و حفظ محیط زیست شهری (چکیده)
2428 - شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در منطقه ۹ شهرداری مشهد (چکیده)
2429 - مطالعه و ارزیابی مسکن مهر شهرک مهرگان مشهد (چکیده)
2430 - تحلیل روند کاهش فضاهای باز شهری در فرآیند توسعه شهرها با تاکید بر مدیریت بحران در کلانشهر تهران (چکیده)
2431 - تحلیلی بر کاهش مخاطرات محیط زیست شهری باتاکید بر طراحی مسیرهای پیاده (چکیده)
2432 - Studying characterization in Arthur Miller’s The Crucible (چکیده)
2433 - نقش زمین در برنامه ریزی مسکن (چکیده)
2434 - آینده شهری و شهرهای آینده (چکیده)
2435 - ارزیابی ارتباط بین مدیریت شهری و دانشگاه‌ها در جهت توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
2436 - بنچمارک مدیریت پسماند در سایر کشورهای جهان (چکیده)
2437 - چالشهای مدیریت گردشگری با رویکرد اکوتوریسم و توسعه پایدار در ایران (چکیده)
2438 - ارزیابی عناصر کلیدی شهر خلاق، در پهنه های مرکز شهر مشهد با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری (چکیده)
2439 - تبیین توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی در کاهش جرایم شهری؛ رهیافتی پیشگیرانه ) (چکیده)
2440 - ارائه مدل ریاضی برای چیدمان دو ردیفه چند سطحی (چکیده)
2441 - تحلیل آسیب پذیری فیزیکی - کالبدی منطقه 9 مشهد از دیدگاه زلزله خیزی (چکیده)
2442 - تحلیل وضعیت اقتصادی ، اجتماعی وکالبدی محلات شهر شیروان در راستای توسعه پایدار شهری (چکیده)
2443 - ارزیابی تاثیر امکانات و خدمات فرهنگی برکاهش جرایم شهر مشهد در راستای توسعه پایدار شهری (چکیده)
2444 - بررسی شاخص توسعه انسانی در کشورهای اسلامی (چکیده)
2445 - شهر الکترونیکی گامی به سوی تحقق اهداف شهر سالم (چکیده)
2446 - مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگهای عمومی شهری با استفاده از GIS فازی(مطالعه موردی: حوزه میانی غربی شهر مشهد (چکیده)
2447 - شهر های جدید ایران، اهداف اولیه، واقعیت امروز (چکیده)
2448 - Investigating the effects of climate change on stream flows of Urmia Lake basin in Iran (چکیده)
2449 - مدل سازی کمی آبخوان بجنورد با تاکید بر لایه بندی آن (چکیده)
2450 - ارزیابی میزان تحقق کاربری های آموزشی ، بهداشتی و فضای سبز (چکیده)
2451 - بررسی و تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی شهر مشهد با استفاد ازGIS (چکیده)
2452 - اثرات آلودگی صوتی فرودگاه مشهد بر مناطق مسکونی پیرامون (چکیده)
2453 - بررسی عوامل موثر اجتماعی در پیاده سازی شهرالکترونیک بجنورد (چکیده)
2454 - ارزیابی سیستمی فرآیند پیاده سازی شهرالکترونیک بجنوردبا تاکید بر ابعاد تکنولوژیکی و سیاسی (چکیده)
2455 - ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی با تاکید بر ابعاد کالبدی در منطقه 8 شهر مشهد (چکیده)
2456 - Gendered Narrative in Female War Literature: Helen Benedict’s Sand Queen (چکیده)
2457 - مقایسه‌ مدل‌های کاویتاسیونی و انتخاب مدل مناسب در شبیه‌سازی کاویتاسیون صفحه‌ای بر روی هیدروفویل ناکا 0015 (چکیده)
2458 - مقایسه‌ی مدل‌های آشفتگی و بررسی اثر کاویتاسیون بر ضرایب هیدرودینامیکی جریان روی هیدروفویل ناکا 0015 (چکیده)
2459 - Evaluating the effectiveness of two bovine mastitis vaccines and their influences on oxidant and antioxidant capacities of milk (چکیده)
2460 - انتخاب استراتژی بازاریابی به وسیله درخت جستجوی مونت کارلو (چکیده)
2461 - اولویّت‌بندی استراتژی‌های مدیریتی جهت توسعه فضای سبز در شرایط بحران منابع آبی (مطالعه موردی: کمربند سبز مشهد) (چکیده)
2462 - Experimental Study of food poisoning of Multi-Antibiotic ResistantStaphylococcus aurous (MRSA) , Enterotoxins & its Total BacterialCount (TBC) In Cheese of Awassi ewes milk and its Effect in Public Health in Baghdad (چکیده)
2463 - بررسی بار میکروبی کل و جداسازی باکتری باسیلوس سرئوس در گوشت خام ( گوسفند، گوساله، شتر، مرغ و بوقلمون) عرضه شده در مراکز توزیع شهرستان شیراز (چکیده)
2464 - بررسی اثر ضد میکروبی اسانس گیاه رازیانه ( Foeniculum Vulgare ) بر برخی از باکتری های بیماری زای غذایی (چکیده)
2465 - The effectiveness of existential psychotherapy on attitude to life and self-flourishing of educated women homemaker (چکیده)
2466 - Soft computing-based method for estimation of almond kernel mass from its shell features (چکیده)
2467 - Improving the microstructural and mechanical properties of in-situ zirconia-mullite composites by optimizing the simultaneous effect of mechanical activation and additives (چکیده)
2468 - Decreasing Cramer–Rao lower bound by preprocessing steps (چکیده)
2469 - Experimental investigation of the distinct effects of nanoparticles addition and urea-SCR after-treatment system on NOx emissions in a blended-biodiesel fueled internal combustion engine (چکیده)
2470 - Optoelectronic properties and energy conversion of organic dye-based solar cells: Molecular approach (چکیده)
2471 - طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری جذب و واجذب هیدروژن برای مواد ذخیره کننده هیدروژن در فشار پایین (چکیده)
2472 - اهمیت دانش بومی استحصال آب باران (چکیده)
2473 - Some numerical radius inequality for several operators (چکیده)
2474 - Comparative toxicity of nanoparticulate and ionic copper following dietary exposure to common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
2475 - Effect of loss on transverse localization of light in 1D optical waveguide array in the presence of Kerr-type nonlinearity (چکیده)
2476 - Practical realization of discrete-time Volterra series for high-order nonlinearities (چکیده)
2477 - Optimization and study of performance parameters in an engine fueled with hydrogen (چکیده)
2478 - Modulation instability and soliton formation in the interaction of X-ray laser beam with relativistic quantum plasma (چکیده)
2479 - Effects of plant essential oils on growth and virulence factors of Erwinia amylovora (چکیده)
2480 - In Silico Study of Different Signal Peptides to Express Recombinant Glutamate Decarboxylase in the Outer Membrane of Escherichia coli (چکیده)
2481 - انتظار بشر از دین و انتظار دین از بشر؛ ظهور یک حقیقت واحد (چکیده)
2482 - سیاست ممیزی در دوبله رسمی در ایران: مورد پژوهشی سه‌گانۀ پدر خوانده در زبان فارسی (چکیده)
2483 - اثر دما و نور بر ویژگی‌های جوانه‌زنی علف‌هرز مهاجم نیلوفرپیچ (Ipomoea nil): تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی (چکیده)
2484 - تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و فتوسنتزی ژنوتیپهای گندم (چکیده)
2485 - مروری اجمالی بر تاثیر تغییر اقلیم بر گیاهان شورزی (چکیده)
2486 - ارزیابی زیست‌ محیطی، اقتصادی، فنی و اجرایی انواع سیستم‌های رایج دیوارچینی در ایران، با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی (چکیده)
2487 - ارزیابی طول موثر پیوستگی روش کاشت الیاف در نصب خارجی به روش سرعت‌سنجی تصویری ذرات (چکیده)
2488 - Finite Element Analysis of a New Design for Dynamic Compression Plate and Its Effect on Tibia Fracture Fixation (چکیده)
2489 - تأثیر پارامترهای فیزیکی بر یکنواختی توزیع دمای محصول پسته رقم فندقی در حرارت دهی با مایکروویو (چکیده)
2490 - بررسی نقش میانجی ناگویی هیجانی در رابطه باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی با رضایت مندی زناشویی (چکیده)
2491 - بررسی نقش میانجی ناگویی هیجانی در رابطه باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی با بهزیستی روانشناختی (چکیده)
2492 - Effect of exercise on some minerals, metabolites and enzyme activities in the serum of trained Arabian horses (چکیده)
2493 - رابطه پایبندی مذهبی با مراجعه به سایت های غیر اخلاقی و گرایش به رفتارهای پر خطر جنسی نوجوانان و جوانان (چکیده)
2494 - استفاه از روش PCR معمولی به منظور شناسایی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در کبد مرغ (چکیده)
2495 - تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر سطوح سرمی اکتیوین A و شاخص عملکرد کمری در زنان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن (چکیده)
2496 - Lily (Iris Persica) pigments as new sensitizer and TiO2 nanofibers as photoanode electrode in dye sensitized solar cells (چکیده)
2497 - بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیربه ستون بتن مسلح با میلگردهای فولادی و آلیاژهای حافظه دار شکلی تحت تاثیربارهای چرخه ای (چکیده)
2498 - On the Determination of Pinning Mechanisms and Regimes in Type-II Superconductors with Weak Thermal Fluctuations (چکیده)
2499 - Fluctuation Conductivity and Its Scaling Behavior in BaFe1.9Co0.1As2 Superconductor (چکیده)
2500 - آگاهی از حقوق و تکالیف شهری و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: شهر مشهد (چکیده)
2501 - راهکارهای مقابله با سوء استفاده از قوانین برای زمین‏‌خواری اراضی ملی (چکیده)
2502 - تفاوت‌های فضایی در تبیین عوامل هویت‌مندی فضای‌شهری با استفاده از روش-های لجستیک و تمایزی- مورد مطالعه: مناطق غربی و شرقی مشهد (چکیده)
2503 - نقد نظریه تربیت اسلامی؛ «نگاهی دوباره به تربیت اسلامی» در بوته نقد (چکیده)
2504 - تقابل دوگانگی ارتقا/ تنزل هویت در مجموعه های با ارزش شهری در چارچوب رویکرد آمایش نمونه میدان شهدا مشهد (چکیده)
2505 - ОТРАЖЕНИЕ ОБЩИХ КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИРАНЦЕВ И ОСЕТИН (ИРОНЦЕВ) В ЗЕРКАЛЕ ПОПУЛЯРНЫХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК (چکیده)
2506 - بکارگیری روش های شبه آزمایشی در پژوهش های تجربی-آرشیوی حسابداری: رهنمودی برای دانشجویان دکترا در ایران (چکیده)
2507 - تحقّق سعادت در قرآن کریم، مصادیق و راهکارها (چکیده)
2508 - Evaluation and understanding the performances of various derivatives of carbonyl-stabilized phosphonium ylides in CO2 transformation to cyclic carbonates (چکیده)
2509 - THE EFFECT OF MUTATION ON MICRO PROPAGATION OF Crocus sativus L. (چکیده)
2510 - مقایسه الگوی ردیابی چشمی رانندگان مبتدی و با تجربه هنگام درک خطرات ترافیکی (چکیده)
2511 - Development of applicable design models for concrete columns confined with aramid fiber reinforced polymer using Multi-Expression Programming (چکیده)
2512 - A systematic literature review on semantic web enabled software testing (چکیده)
2513 - Some Inequalities for Selfadjoint Operators on Quaternionic Hilbert Spaces (چکیده)
2514 - Effect of Pediococcus acidilactici on intestinal microbiota and oxidative parameters of blood and muscle in common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
2515 - Effect of lemon (Citrus lemon) pumace powder supplementation on growth performance, lipid peroxidation and protein oxidation biomarkers in some tissues of common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
2516 - استفاده از جیرۀ غذایی غنی‌شده با پودر تفالۀ لیمو برای پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدی و پروتئینی ماهی کپور طی نگهداری در یخچال (چکیده)
2517 - Designing of Ferromagnetic 3D Hierarchical Core‐Shell Fe 3 O 4 @NiO/Co 3 O 4 Microspheres Derived from a MOF Precursor: As an Efficient Catalyst for C‐P Cross Coupling Reaction (چکیده)
2518 - مطالعه ساختار و عملکرد آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز (چکیده)
2519 - تولید زیستی گابا از ضایعات کشاورزی (چکیده)
2520 - تولید آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز از پسماندهای غذایی و ضایعات صنعتی (چکیده)
2521 - روشی سریع و دقیق برای شمارش و بخشبندی اشیا دانهای به کمک پردازش تصاویر دیجیتال (چکیده)
2522 - نقش الگوهای تعاملی والدین در بروز اختلال وسواسی _ جبری: مطالعه مروری در پیشینه (چکیده)
2523 - دین در هرمنوتیک فلسفی (چکیده)
2524 - تبیین و ارائه مدل بومی اخلاق حرفه‌ای مدیران در صنعت بانک داری (چکیده)
2525 - A robust approach for rating curves estimation in open channels using isovel contours (چکیده)
2526 - Measurement Time Reduction in Compliance Assessment of Electromagnetic Field Levels (چکیده)
2527 - An Unconditionally Stable and Energy-Preserving Domain-Decomposition Method for Transient Modeling of Large-Scale Electromagnetic Problems (چکیده)
2528 - نقش حکیمان جندی شاپور در انتقال حکمت دنیای باستان به عالم اسلامی (چکیده)
2529 - KSR-BOF: A New and Exemplified Method (as K-Strongest Responses Method) for Image Classification (چکیده)
2530 - Capacity Bounds and High-SNR Capacity of the Additive Exponential Noise Channel With Additive Exponential Interference (چکیده)
2531 - Mitochondrial phylogeography of the genus Eremophila confirms underestimated species diversity in the Palearctic (چکیده)
2532 - Infection of Afghan Pika (Ochotona rufescens) with Oxyurid Worms in Northeastern Iran (چکیده)
2533 - ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻧﺠﻤﻦ های علمی (چکیده)
2534 - The first coordination polymers with an [O]2[N]P(S)-Hg segment: a combined experimental, theoretical and database study (چکیده)
2535 - Proposition of new applicable strength models for concrete columns confined with fiber reinforced polymers (چکیده)
2536 - Comparison of Adaptive magnetorheological elastomer isolator and elastomeric isolator in Near-Field and Far-Field earthquakes (چکیده)
2537 - ارائه مدل راهبردیِ شکل‌گیری رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع ج.ا. ایران (چکیده)
2538 - Uncertainty in Rating-Curves Due to Manning Roughness Coefficient (چکیده)
2539 - رویکردی جدید برای تولید نوری هیدروژن زیستی توسط ریزجلبک‌ها، به‌واسطه‌ی مصرف سریع و ایمن اکسیژن (چکیده)
2540 - Investigating the use of pine needle extract as biological herbicide for weed control in bean crop (چکیده)
2541 - ارائه خدمات کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان بین‌المللی و کتابداران آن (چکیده)
2542 - بررسی اثر سطح تراونین قابل هضم جیره بر شاخصهای کیفی تخم مرغ (چکیده)
2543 - تعیین نیاز تراونین قابل هضم مرغان تخمگذار در دوره پس از تولک بری با ارزیابی پاسخهای عملکردی (چکیده)
2544 - Application of Optimized Artificial and Radial Basis Neural Networks by Using Modified Genetic Algorithm on Discharge Coefficient Prediction of Modified Labyrinth Side Weir with two and four cycles (چکیده)
2545 - Probiotic potential comparison of Lactobacillus strains isolated from Iranian traditional food products and human feces with standard probiotic strains (چکیده)
2546 - Multi-Resonant Indirect Digital Current Control Technique for Single-Phase Shunt Active Power Filters (چکیده)
2547 - زمین شناسی، آلتراسیون ،کانی سازی، واقع در شمال خلیل آباد،خراسان رضوی،شمال شرق ایران (چکیده)
2548 - Enhanced heat transfer in pin fin heat sink working with nitrogen gas–water two-phase flow: variable pin length and longitudinal pitch (چکیده)
2549 - Heat transfer intensification in pin-fin heat sink by changing pin-length/longitudinal-pitch (چکیده)
2550 - Computational microscopy of conducting polymer PEDOT:PSS (poly(3,4- ethylenedioxythiophene:polystyrene sulfonate) (چکیده)
2551 - The evolutionary composition of desirable execution traces from event logs (چکیده)
2552 - Language Learners\\\\\\\' Imagined Communities: Model and Questionnaire Development in the Iranian Context (چکیده)
2553 - ارزیابی اثر نانو ذرات اکسید روی در بهبود خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز تحت تنش شوری (چکیده)
2554 - A Novel High Gain Single-Switch DC-DC Buck-Boost Converter with Continuous Input and Output Power (چکیده)
2555 - فهرست مقالات چاپ شده در مجلة جستارهای نوین ادبی ( ادبیات و علوم انسانی سابق ) دانشگاه فردوسی مشهد شماره های 1 تا 200 (چکیده)
2556 - ارتباط الگوی سیمای سرزمین و رسوب در برخی از زیرحوزه‌های آبخیز استان گلستان (چکیده)
2557 - Maillard conjugate-based delivery systems for the encapsulation, protection, and controlled release of nutraceuticals and food bioactive ingredients: A review (چکیده)
2558 - Impact of Industrial Agglomeration on Productivity: Evidence from Iran’s Food Industry (چکیده)
2559 - EXPLORING AND EXPLAINING THE ANTECEDENTS OF EMOTIONAL CLIMATE OF ORGANIZATION: A QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS STUDY (چکیده)
2560 - A review on enhancing the performance of kinetic hydrate inhibitors (چکیده)
2561 - Performance evaluation of Luvicap EG and PVP as KHIs in methane, methane-THF and ethylene gas hydrate systems (چکیده)
2562 - بررسی تاثیر الیاف فولادی بر گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح بازیافتی دارای وصله ی میلگرد (چکیده)
2563 - Characterization of the Native Passive Film on Ferrite and Austenite Phases of Sensitized 2205 Duplex Stainless Steel (چکیده)
2564 - تحلیل فنی- اقتصادی سناریوی زیست‌محیطی سبد تولید هیبرید باد – خورشید - ‌فسیلی با تعدیل ورود ذخیره‌ساز هوای فشرده به توربین‌های گازی؛ (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) (چکیده)
2565 - اثر وفور منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک نفت و گاز (با تاکید بر شاخص چندبعدی توسعه مالی در بازار سهام) (چکیده)
2566 - تعیین استراتژی عملیاتی بهینه جهت راه‌اندازی سیستم CAES در بازار برق نوسانی-ساعتی دارای نفوذ بالای قدرت تجدیدپذیر بادی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) (چکیده)
2567 - Development a New Technique Based on Least Square Method to Synthesize the Pattern of Equally Space Linear Arrays (چکیده)
2568 - داده‌های مفقوده و روش‌های مواجهه با آن در مطالعات افکارسنجی پانل (چکیده)
2569 - عصاره آبی استخراج شده عناب خشک ‌شده به روش پاششی: ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و عملکردی آن (چکیده)
2570 - طراحی و ساخت غشا نانوفیبری به روش الکترواسپینینگ و بررسی تجربی و تحلیلی رفتار دارورسانی غشاء ساخته شده (چکیده)
2571 - Investigation of developed clay‐nanocomposite packaging film on quality of peach fruit ( Prunus persica Cv. Alberta) during cold storage (چکیده)
2572 - شناسایی مدل دینامیکی یک ابزار داخل تراش میراشده فعال (چکیده)
2573 - Design, analysis, and implementation of a new adaptive chatter control system in internal turning (چکیده)
2574 - Adaptive inverse control of chatter vibrations in internal turning operations (چکیده)
2575 - High-performance controller design and evaluation for active vibration control in boring (چکیده)
2576 - مدل سازی دینامیکی ابزار داخل تراش با استفاده از تحلیل مودال تجربی و شبیه سازی کنترل فعال ارتعاشات (چکیده)
2577 - بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
2578 - Simplification through regression analysis on the dynamic response of plates with arbitrary boundary conditions excited by moving inertia load (چکیده)
2579 - Evaluation of Germination and Antioxidant Activity in GA3-Primed Deteriorated Wheat Seed (چکیده)
2580 - Comparative study of “partial dietary cation-anion difference” strategy as a nutritional intervention for preventing subclinical hypocalcemia in dairy cattle (چکیده)
2581 - Epigenetics evaluation of the oncogenic mechanisms of two closely related bovine and human deltaretroviruses: A system biology study (چکیده)
2582 - Robotic hand: A review on linkage-driven finger mechanisms of prosthetic hands and evaluation of the performance criteria (چکیده)
2583 - On K-pseudoframes for subspaces (چکیده)
2584 - Machine learning methods for precise calculation of temperature drop during a throttling process (چکیده)
2585 - اندازه گیری و مدل سازی خطاهای هندسی میز دورانی در فرز CNC چهارمحور (چکیده)
2586 - کنترل توربین بادی محور افقی دارای ژنراتور سنکرون به منظور جذب بیشینه انرژی باد (چکیده)
2587 - How Groundwater Level Fluctuations and Geotechnical Properties Lead to Asymmetric Subsidence: A PSInSAR Analysis of Land Deformation over a Transit Corridor in the Los Angeles Metropolitan Area (چکیده)
2588 - Inter- and intraspecific diversity of ontogeny and fecundity patterns in relation to reproductive strategy choice in Myomorpha (Rodentia: Calomyscidae, Cricetidae, Muridae) (چکیده)
2589 - Novel Hybrid Thioamide Ligand Supported Copper Nanoparticles on SBA-15: A Copper Rich Robust Nanoreactor for Green Synthesis of Triazoles and Tetrazoles in Water Medium (چکیده)
2590 - A comprehensive framework for Internet of Things development (چکیده)
2591 - بررسی کهن الگوی پیر دانا در داستان رستم و اسفندیار (چکیده)
2592 - Effect of CO2 Enrichment on Gas Exchanges, Biochemical Traits, and Minituber Yield in Potato (Solanum tuberosum L.) Cultivars (چکیده)
2593 - جلوه‌های آشتی و صلح در شاهنامه فردوسی (چکیده)
2594 - Post-anthesis Drought Stress Effects on Photosynthesis Rate and Chlorophyll Content of Wheat Genotypes (چکیده)
2595 - تصویر قوم بربر در شاهنامۀ فردوسی (چکیده)
2596 - تأثیر پرایمینگ بذر با سایکوسل بر تحمل به تنش اسمزی در مرحله جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus) (چکیده)
2597 - بررسی تاثیر فرآیند عملیات حرارتی چند مرحله ای بر ریز ساختار و استحاله فازی کامپوزیت تیتانیم Ti-48Al-2Cr-2Nb (چکیده)
2598 - A novel single pass severe plastic deformation method using combination of planar twist extrusion and conventional extrusion (چکیده)
2599 - رفتار باروری زنان ایران همگام با فرایند تحولات خانواده در سه دهه ی گذشته (چکیده)
2600 - ارزیابی تأثیر بقایای گندم و خاکورزی در روز و شب بر جامعه علف های هرز و عملکرد دانه سینگل کراس 704 (Zea mays L.) ذرت (چکیده)
2601 - بررسی واکنش ژنوتیپ های گندم به تنش خشکی انتهای فصل با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک (چکیده)
2602 - Direct Simulation Monte Carlo investigation of fluid characteristics and gas transport in porous microchannels (چکیده)
2603 - لنفوم لنفوبلاستیک در سگ؛ یک گزارش موردی (چکیده)
2604 - Morphological and Molecular Study (ITS1) of Hydatid Cysts in the Slaughtered Sheep and Goats in Rasht Region (چکیده)
2605 - Parasitic Helminths as a Potential Therapeutic Candidate in Allergic Asthma (چکیده)
2606 - Application of proteomics in Helminths (چکیده)
2607 - Prevalence and Anthelmintic Resistance in Gastrointestinal Nematodes of Sheep in Iran: A Systematic Review and How Overcome it (چکیده)
2608 - چرخش به دور خود به سمت عقب (Back circling) در یک قلاده توله نژاد هاسکی (چکیده)
2609 - گزارش موردی آمبولی فیبروزی غضروفی نخاع در یک قلاده سگ (چکیده)
2610 - آموزش آمار و اهمیت آن در تحقیقات پزشکی (چکیده)
2611 - پاسخ هیدرولوژیکی حوضه آبخیز چهل چای گلستان به تغییر اقلیم آینده (چکیده)
2612 - The effects of dry period body condition score on some trace minerals, oxidative, and inflammatory indicators in transition dairy cows (چکیده)
2613 - پتروگرافی و میکروترمومتری میانبارهای سیال در منطقه اکتشافی بوژان، شمالشرق ایران (چکیده)
2614 - Modulation Preserving Operators on Locally Compact Abelian Groups (چکیده)
2615 - بررسی پتانسیل استوانه های مضاعف در برآورد میزان نفوذ در شرایط بارش (چکیده)
2616 - بررسی ارتباط بین منحنی مشخصه رطوبتی و رطوبت پیشین خاک در زمان های مختلف (چکیده)
2617 - Testing Exponentiality Based on the Lin Wong Divergence on the Residual Lifetime Data (چکیده)
2618 - تأثیر افق زمانی تصدی مدیرعامل بر مدیریت سود تعهدی و واقعی: سال های ابتدایی و سال های پایانی (چکیده)
2619 - افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و ارزش بازار: شرکت های خانوادگی در مقابل شرکت ای غیرخانوادگی (چکیده)
2620 - بررسی رابطه بین تنوع اعضای هیئت مدیره و ویژگی های مدیرعامل با سرمایه فکری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
2621 - بررسی رابطه بین پارامترهای اقتصاد دانش بنیان و اجتناب از مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
2622 - راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونه های زبانی ایرانی (چکیده)
2623 - ارزیابی محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی، تعیین کیفیت و گسترش زون‌های مخزنی سازند کنگان، واقع در تاقدیس تابناک (زاگرس جنوبی) (چکیده)
2624 - طراحی مدل و اولویت‌بندی ابعاد شایستگی مدیران‌ حسابرسی داخلی: رویکرد ترکیبی (چکیده)
2625 - تدوین الگوی شایستگی مدیران حسابرسی داخلی (چکیده)
2626 - GROUND DEFORMATION OF THE 2017 MW6.1 FARIMAN EARTHQUAKE-NE IRAN USING SENTINEL-1A INTERFEROMETRY (چکیده)
2627 - An Analytical Evaluation of Pile-Soil Interaction in Two-Phase Approach (چکیده)
2628 - گزارش موردی باسیلوس سرئوس در یک گله قناری با تلفات ناگهانی (چکیده)
2629 - تاثیر توام نانوذرات نقره/ اکسید روی بر خواص کاربردی فیلم‌های بسته‌بندی پلی‌وینیل الکل (چکیده)
2630 - گزارش مورد تزیکومونیازیس در چشم طوطی کوتوله آلبینو (چکیده)
2631 - Weyl transforms and the products of two wavelet multiplier operators on locally compact abelian topological groups (چکیده)
2632 - HYPERCYCLIC TUPLE C0-SEMIGROUPS OF OPERATORS (چکیده)
2633 - بررسی تاثیر عامل دما بر تیمارهای مختلف موثر بر شکست خواب بذر گیاه کلپوره (چکیده)
2634 - تیمار سالیسیلیک اسید: کاهش اثرات تنش مولیبدن با تکیه بر فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز گیاه جعفری (چکیده)
2635 - تحلیل ترمودینامیکی و زیستمحیطی یک سیستم تولید همزمان قدرت و گرمایش برمبنای بازیافت حرارت از سیکل توربین گازی (چکیده)
2636 - محاسبه چگالی و سرعت صوت متان خالص در فاز مایع با استفاده از معادله حالت GERG-2008 (چکیده)
2637 - پلیس مسئله‌محور و ترس از جرم (چکیده)
2638 - شبیه سازی کمپرسورهای رفت و برگشتی دو مرحله ای گاز طبیعی بر پایه معادله حالت AGA8 (چکیده)
2639 - Numerical simulation of pressure pulsation effects of a snubber in a CNG station for increasing measurement accuracy (چکیده)
2640 - A numerical and experimental study on the energy efficiency of a regenerative Heat and Mass Exchanger utilizing the counter-flow Maisotsenko cycle (چکیده)
2641 - Optimizing chevron plate heat exchangers based on the second law of thermodynamics and genetic algorithm (چکیده)
2642 - Precise prediction of biogas thermodynamic properties by using ANN algorithm (چکیده)
2643 - ارزیابی شاخص های متاثر از تنش دگرآسیبی در لوبیا چیتی و علف هرز ارزن وحشی (چکیده)
2644 - بررسی توان نوشاخه زایی گیاه دارویی Salvia tebesana Bunge در شرایط کشت In-vitro (چکیده)
2645 - افزایش انبوه درون شیشه ای میرو بلان 29c(prunus cerasifera L.)یک پایه رویشی برای میوه های هسته دار (چکیده)
2646 - Minimal independent couplings at order α′2 (چکیده)
2647 - مدخل راین (چکیده)
2648 - Synthesis, characterization, and dynamic‐mechanical properties of styrene‐acrylate/nanoclay interpenetrating polymer network (چکیده)
2649 - مدخل رشتخوار (چکیده)
2650 - تاریخنگاری عطاملک جوینی و لزوم پژوهشی نو درباره آن (چکیده)
2651 - ادبای بیهق: دبیران بیهقی در دیوانسالاری های پیش از خوارزمشاهیان (چکیده)
2652 - مدخل رفسنجان (چکیده)
2653 - مدخل رودان (چکیده)
2654 - مدخل روژکی (چکیده)
2655 - ملاحظاتی در باب تصحیحات تاریخ بیهق (چکیده)
2656 - Isolation and characterization of Metarhizium isolates from the soil of Afghanistan and their mycoinsecticide effects against subterranean termite (Anacanthotermes vagans (چکیده)
2657 - مدخل شادلو (چکیده)
2658 - مدخل سیستان (چکیده)
2659 - مدخل سرخس (چکیده)
2660 - مدخل زنگنه (چکیده)
2661 - مدخل زنجان (چکیده)
2662 - مدخل زاهدان (چکیده)
2663 - روند ترقی و شکلگیری شخصیت سیاسی خواجه نظامالملک (چکیده)
2664 - سیستان تحت حاکمیت خلفا: تفرق و زوال (30-250ق) (چکیده)
2665 - GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF SOME NATIVE EREMURUS ACCESSION BASED ON GENOTYPING BY SEQUENCING (چکیده)
2666 - Famine in Khorasan in 1288 AH: background, process and economic consequences (چکیده)
2667 - Boron Phosphide van der Waals p-n Junction via Molecular Adsorption (چکیده)
2668 - inner peace and world peace : a glimpse at confessiional thoughts in contemprory rieligions (چکیده)
2669 - inner peace and world peace : a glimpse at confessiional thoughts in contemprory rieligions (چکیده)
2670 - inner peace and world peace : a glimpse at confessiional thoughts in contemprory rieligions (چکیده)
2671 - آناتومی و فیزیولوژی مفصل در اسب (چکیده)
2672 - Shear-driven micro/nano flows simulation using Fokker Planck approach: Investigating accuracy and efficiency (چکیده)
2673 - English Translator Training Curriculum Revisited: Iranian Trainees Perspectives (چکیده)
2674 - بررسی رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری (چکیده)
2675 - Utilising Renewable Energy Sources Efficiently in Hospitals using Demand Dispatch (چکیده)
2676 - ارائه‌ی مدل ریاضی جدید بر پایه‌ی روش رگرسیونی جهت تخمین تمرکز تنش اطراف بریدگی بیضی شکل در صفحات کامپوزیتی تحت بار کششی (چکیده)
2677 - A Nano-sized Nd–Ag@polyoxometalate Catalyst for Catalyzing the Multicomponent Hantzsch and Biginelli Reactions (چکیده)
2678 - مقایسه اثر ضدمیکروبی عصارههای استخراج شده (خیساندن و فراصوت) گیاه حرا بر باکتریهای اشرشیا کلی و لیستریا اینوکوآ با رویکرد نوینی از معادلات دیفرانسیل (چکیده)
2679 - Optical Properties of Methyl Orange-Doped Droplet and Photodynamic Therapy of Staphylococcus aureus (چکیده)
2680 - بررسی تأثیر جایگزینی آرد بلوط (کوئرکوس برانتی) بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی همبرگر (چکیده)
2681 - شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه‌ی موردی: استان یزد) (چکیده)
2682 - The first pathological report of abomasal coccidiosis in a sheep from Razavi Khorasan province (چکیده)
2683 - ارزیابی تأثیر متغیر های فرایند اکستروژن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی فراورده اکسترود شده خلر( Lathyrus Sativus) (چکیده)
2684 - تحلیل اثرات برنامه ریزی کالبدی بر حفظ امنیت روستاییان با تاکید بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: ‌شهرستان مشهد) (چکیده)
2685 - Evaluating the Impact of Factors of Crime Prevention through Environmental design on Perception of Security of Residents (Case Study: Toos Dehestan) (چکیده)
2686 - اثرهیدروژن پراکسید برپایداری آنتوسیانین های عصاره زرشک بی دانه (چکیده)
2687 - بررسی عملکرد تصفیه بیولوژیکی و تاثیر زمان های ازن زنی بر پس آب مجتمع صنعتی گوشت مشهد (چکیده)
2688 - Environmental Enrichment: A New Therapy Based on Findings in Animal Models of Autism (چکیده)
2689 - Macromodel-based simulation of membrane action in reinforced concrete structural members (چکیده)
2690 - بررسی اثر مدیریت تقاضای آبیاری بر تعادل منابع آب و رفاه اقتصادی کشاورزان (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (چکیده)
2691 - بررسی تحلیلی حقیقت عرش و مراد از حاملان عرش الهی در قرآن و روایات با تاکید بر آیه 17 سوره الحاقه (چکیده)
2692 - نقش تنوع فعالیت های اقتصادی زراعی و غیرزراعی بر تاب آوری خانوارهای کشاورز روستایی در معرض خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان چناران) (چکیده)
2693 - میزان شیوع و الگوهای خشونت علیه کودکان و تعیین کننده های اقتصادی- اجتماعی آن در میان خانواده‌های شهر مشهد (چکیده)
2694 - Physical modification of polymeric support layer for thin film composite forward osmosis membranes by metal–organic framework‐based porous matrix membrane strategy (چکیده)
2695 - بیان ژنهای کیتیناز، بتا- 1 و 8 گلوکوناز و پراکسیداز در برنج تحت تیمارهای قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتریهای آنتاگونیست و القاکننده مقاومت و سیلیکات پتاسیم (چکیده)
2696 - Expression profile analysis of two antisense lncRNAs to improve prognosis prediction of colorectal adenocarcinoma (چکیده)
2697 - Establishment of Integrated Accounting Information Systems in an Emerging Market-Problems and Barriers (چکیده)
2698 - High-velocity perforation behaviour of sandwich panels with Al/SiCp composite foam core (چکیده)
2699 - Comparison the clinical and parasitological findings ofMalignant Ovine Theileriosis in sheep and goat during an experimental study (چکیده)
2700 - A Case-Control Study of Relationship between Toxoplasma gondii Infection and Schizophrenia by Using Serological and Molecular Methods (چکیده)
2701 - The Frequency of Canine Visceral Leishmaniasis In Mashhad, Iran (چکیده)
2702 - Biopolymers interaction elaborating using viscoelastic relaxation spectra, network parameters, and thermodynamic properties (چکیده)
2703 - تاثیر صمغ ها بر رئولوژی دینامیک ماست فوری شتر: بهینه سازی با استفاده از طرح آزمایشی مخلوط و الگوریتم کرم شب تاب (چکیده)
2704 - Development and characterization of alginate/pectin edible films containing Lactobacillus plantarum KMC 45 (چکیده)
2705 - تأثیر تمرینات زودهنگام استقامتی بر بهبود ضایعات مغزی در ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ و بیان پروتئین A2A به دنبال سکته‌ی ایسکمیک مغزی در موش صحرایی (چکیده)
2706 - ابعاد سلامت و آسیب شناختی فرزندپروری در خانواده های ایرانی: یک پژوهش کیفی (چکیده)
2707 - ابعاد شناختی فرزندپروری والدین ایرانی: یک مطالعه کیفی (چکیده)
2708 - بررسی نقش گروه های آموزشی و مقاطع تحصیلی در خود تنظیمی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (چکیده)
2709 - A New Graphene Nanoribbon based Resonant Tunneling Diodes using BN Quantum Well (چکیده)
2710 - The simultaneous effect of holding safety stock and purchasing policies on the economic production quantity model subject to random machine breakdown (چکیده)
2711 - The indices of political piety in Nahjolbalaghe (چکیده)
2712 - پاسخ های سیستم ایمنی در درماتوفیتوزیس سگ ها و گربه ها (چکیده)
2713 - درمان بیماری های قارچی غیر درماتوفیتی در حیوانات (چکیده)
2714 - Augmenting the unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders with transcranial direct current stimulation in individuals with generalized anxiety disorder and comorbid depression: A randomized controlled trial (چکیده)
2715 - بازتاب فرهنگ ایران باستان در کتاب تاریخ بیهقی (چکیده)
2716 - بازتاب رسوم ایران باستان در فرهنگ مردم ایلام (تقدس آب و چشمه، احترام به نان و نمک، کارد و کفن) (چکیده)
2717 - بررسی تطبیقی سوگ آیین های لری و کردی با سنت سوگواری در میان رودان (چکیده)
2718 - The effect of the surface coating of a strontium mono-aluminate europium dysprosium-based (SrAl2O4:Eu2+,Dy3+) phosphor by polyethylene (PE), polystyrene (PS) and their dual system on the photoluminescence properties of the pigment (چکیده)
2719 - بکارگیری الگوهای چندسطحی در بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها (مطالعه موردی: روستاهای منتخب استان کرمانشاه) (چکیده)
2720 - Conservation of Pleske\\\'s Racerunner (Eremias pleskei) in a Changing Climate (چکیده)
2721 - Low-Power Wide Area Network (LPWAN) for Smart grid: An in-depth study on LoRaWAN (چکیده)
2722 - On Maximizing QoE in AVC-Based HTTP Adaptive Streaming: An SDN Approach (چکیده)
2723 - An Optimal Spatial and Temporal Charging Schedule for Electric Vehicles in Smart Grid (چکیده)
2724 - Internet of Things in agriculture: A survey (چکیده)
2725 - SDN-based Quality of Service Networking for Wide Area Measurement System (چکیده)
2726 - Development of a Markov-Chain-Based Solar Generation Model for Smart Micro-grid Energy Management System (چکیده)
2727 - A New Pricing Mechanism for Optimal Load Scheduling in Smart Grid (چکیده)
2728 - Comparing Kinetics of Xylem Ion Loading and its Regulation in Halophytes and Glycophytes (چکیده)
2729 - مقایسه روش‌های بالادستیِ تفاضل شار و جدا کردن شار در جریان‌های پایا و ناپایا (چکیده)
2730 - The Comparison between Acute Effect of Citrullin Malate Different Doses on Aerobic and Anaerobic Power as Well as Lactate and Blood Urea Level in Young Soccer Players (چکیده)
2731 - Effects of Strengthening and Plyometric Training P (چکیده)
2732 - اثر یک جلسه تمرین دویدن روی تردمیل بر بیان ژن و غل (چکیده)
2733 - اثر هشت هفته تمرین هوازی ایروبیک بر شاخص های عمل (چکیده)
2734 - اثر تمرین هوازی با دوره های زمانی مختلف بر غلظت ها (چکیده)
2735 - اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر (چکیده)
2736 - پاسخ ABCA1 کبدی به یک جلسه تمرین در موش های صحرایی (چکیده)
2737 - . تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم (چکیده)
2738 - اثر تمرینات هوازی، مقاومتی و بی تمرینی بر Hcy و وی (چکیده)
2739 - اثر ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر روی گرلین سرم در (چکیده)
2740 - طراحی و ساخت نوارگردان (Treadmill) ویژه جوندگان آز (چکیده)
2741 - مرگ قلبی ناگهانی در ورزش، یک بازنگری (چکیده)
2742 - اثربخشی رویکرد بوئن بر ارتقاء تمایزیافتگی خود و رضایت زناشویی در زنان ترک و ترکمن (چکیده)
2743 - A new approach for improving microalgal biohydrogen photoproduction based on safe & fast oxygen consumption (چکیده)
2744 - From basic researches to new achievements in therapeutic strategies of KRAS-driven cancers (چکیده)
2745 - Alleviation of drought Stress Effects by Exogenous Application of Spermidine and Salicylic Acid on Hollyhock (Alcea rosea) (چکیده)
2746 - Functional gradient approach to probabilistic minimax active learning (چکیده)
2747 - اثر سطوح سوپرجاذب رطوبت، مدیریت تغذیه و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات خاک، کارآیی مصرف آب و خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد لوبیا قرمز (Phaseolous vulgaris L.) در شرایط تنش خشکی (چکیده)
2748 - Characterization of Iranian canarypox and pigeonpox virus strains (چکیده)
2749 - On topological entropy and topological pressure of non-autonomous iterated function systems (چکیده)
2750 - On how environmental and experimental conditions affect the results of aquatic nanotoxicology on brine shrimp (Artemia salina): A case of silver nanoparticles toxicity (چکیده)
2751 - Will the antimicrobial properties of ZnONPs turn it into a more suitable option than AgNPs for water filtration? Comparative study in the removal of fish pathogen, Aeromonas hydrophila from the culture of juvenile common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
2752 - The effect of aerobic exercise on various symptoms of depression: the mediating role of quality of life (چکیده)
2753 - تأثیر تنش خشکی و مقادیر مصرف کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) (چکیده)
2754 - The Effect of Public and Private Health Expenditures on Life Expectancy in Different Countries: Using Panel Data Model (چکیده)
2755 - HealthFog: An ensemble deep learning based Smart Healthcare System for Automatic Diagnosis of Heart Diseases in integrated IoT and fog computing environments (چکیده)
2756 - Responses of Calyx Phytochemical Characteristic, Yield and Yield Components of Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) to Different Sowing Dates and Densities (چکیده)
2757 - بررسی سازوکار میان مقیاس وقوع بارش های همرفتی بهاره در شمال غرب ایران (چکیده)
2758 - How can health professionals contribute to the internet of things body of knowledge (چکیده)
2759 - A research on the use of business intelligence for academic research (چکیده)
2760 - بررسی و تصحیح مدل آشفتگی اسپالارت- آلمارس و اعمال آن در جریان حول ایرفویل NACA0012 (چکیده)
2761 - نقش اختلالات شخصیت در تبیین نارسایی کنش های اجرایی مجرمان (چکیده)
2762 - A Novel Chimeric Anti-HCV Peptide Derived from Camel Lactoferrin and Molecular Level Insight on Its Interaction with E2 (چکیده)
2763 - بررسی فرآیند تغییر شکل سوپرپلاستیک آلیاژ آلومینیوم 5086 به روش حداکثر مقدار m (چکیده)
2764 - The antimicrobial activity of green tea extract against the major food born bacteria (چکیده)
2765 - بررسی عددی تغییرات سرعت انتشار انرژی جنبشی آشفتگی در راستای طولی و عمودی در جریان شتاب دار بر روی صفحه تخت (چکیده)
2766 - اثر جریان شتاب دار بر لایه مرزی آشفته بر روی صفحه تخت (چکیده)
2767 - سنتز و ارزیابی سمیت سلولی هیدروژل هیبریدی مبتنی بر کیتوزان و نانوکامپوزیت Ph.ZnO@HAP (چکیده)
2768 - Synthesis and engineering of mesoporous ZnO@HAP heterostructure as a pH-sensitive nano-photosensitizer for chemo-photodynamic therapy of malignant tumor cells (چکیده)
2769 - مطالعه ایزوترم‌های جذب لاکاز توسط مونتموریلونیت K10 و زئولیت (چکیده)
2770 - مصداق قاعده الواحد در فلسفه ملاصدرا (چکیده)
2771 - بررسی اثر ترکیب‌های ضد تنش بر استقرار و بقای گیاهچه‌های کشت بافتی سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط کشت مستقیم در مزرعه (چکیده)
2772 - بازنمایی هست‌مایه‌های فرهنگ سیاسی ناهماهنگ در نخستین مجلس شورای ملی مشروطه (چکیده)
2773 - بایسته‌های فراگیری و دانش‌آموختگی در گرایش مسایل ایرانِ رشته‌ی علوم سیاسی (چکیده)
2774 - ( 1901-4968 ) On the Non-Parametric Multivariate Control Charts in Fuzzy Environment (چکیده)
2775 - بررسی تاثیر آب مغناطیسی شده بر کارایی علف کش نیکو سولفورون، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت Zea mays L (چکیده)
2776 - به کارگیری مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار به کمک فناوری اطلاعات (چکیده)
2777 - Fatigue Risk Management: Assessing and Ranking the Factors Affecting the Degree of Fatigue and Sleepiness of Heavy-Vehicle Drivers Using TOPSIS and Statistical Analyses (چکیده)
2778 - ارایه راهکارهایی برای غلبه بر موانع پیاده سازی تجارت الکترونیک - استراتژی هایی برای ایران (چکیده)
2779 - شبیه سازی حرکت فرازوفرود خالص با روش های شبکة دینامیکی و حرکت کل دامنه و مقایسة آن ها (چکیده)
2780 - بررسی عوامل مؤثر بر صادرات پسته ایران با تأکید بر نقش تحریمهای تجاری (چکیده)
2781 - بهینه‌سازی ضرایب معادله سنجه رسوب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: ایستگاه‌های قزاقلی و باغ‌عباسی) (چکیده)
2782 - معرفی جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده قلاجه و بررسی ارتباط آنها با برخی عوامل محیطی (چکیده)
2783 - مروری سیستماتیک بر رویکردهای سرمایه‌گذاری در امنیت اطلاعات (چکیده)
2784 - پد‌ید‌ارنگاری مد‌یریت ارتباط با شهروند (چکیده)
2785 - بررسی سرعت ارتباط‌یابی بند موصولی با هسته: مقایسه‏ ی فارسی‌آموزان با فارسی‌زبانان (چکیده)
2786 - Urban planning in ancient cities of Iran: understanding the meaning of urban form in the Sasanian city of Ardašīr-Xwarrah (چکیده)
2787 - The effect of furnace on the size of biological synthesized platinum nanoparticles (چکیده)
2788 - In vivo immunogenicity assessment and vaccine efficacy evaluation of a chimeric tandem repeat of epitopic region of OMP31 antigen fused to interleukin 2 (IL-2) against Brucella melitensis in BALB/c mice (چکیده)
2789 - Lattice Boltzmann With Ghost Flow Method For Curve Boundary In Simulation Aerodynamic Force Around Airfoil (چکیده)
2790 - Biological synthesis of platinum nanoparticles using actinomycetes isolated from Persian Gulf (چکیده)
2791 - Investigation the effects of Iranian snake, Naja naja oxiana venom on the level of blood glucose of experimental diabetic rats (چکیده)
2792 - The effect of repeated ICV injections on brain inflammation and anxiety (چکیده)
2793 - بررسی میزان استفاده از کتابهای لاتین خریداری شده از سال 1382 تا 1387 مربوط به بخش امانت کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
2794 - تأثیر میزان حفاظت و نوع بهره‌برداری بر تنوع گونه‌ای وترکیب فلورستیک گیاهان دارویی در مناطق حفاظت شده حاشیه پارک ملی گلستان (چکیده)
2795 - بررسی ویژگی‌های پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با کف مشبک سوراخ‌دار (چکیده)
2796 - تحلیل آبگذری دریچه‏ های کشویی جانبی لبه تیز مستطیلی در رژیم جریان زیر بحرانی بر اساس تئوری جریان متغیر مکانی و معادله بده دریچه (چکیده)
2797 - اثر هورمون پرایمینگ بذر در مزرعه بر ویژگی های کمی و کیفی ارقام ذرت (Zea mays L.) زوال یافته (چکیده)
2798 - In vitro Effect of Essential Oils on Rumen Fermentation and Microbial Nitrogen Yield of High Concentrate Dairy Cow Diet (چکیده)
2799 - آرش کمانگیر و ویشنو (چکیده)
2800 - How America and Iran Meet in Transnational Space: Literary Adaptations of American Dramatists in Post -9/11 Iran (چکیده)
2801 - Linear and Kinked Oligo(phenyleneethynylene)s as Ideal Molecular Calibrants for Förster Resonance Energy Transfer (چکیده)
2802 - Economic evaluation of commercial grid-connected photovoltaic systems in the Middle East based on experimental data: A case study in Iran (چکیده)
2803 - بررسی کارایی تکنیکی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس درشرکت های تعاونی (چکیده)
2804 - Design Space Exploration of the AES Encryption Algorithm Implementation for Securing CAN Protocol (چکیده)
2805 - Toward real-time object detection on heterogeneous embedded systems (چکیده)
2806 - بررسی گزاره‌های قالبی حماسی و کارکرد آن در طومار‌های نقالی (مطالعۀ موردی: رزم کشتی) (چکیده)
2807 - تبلور ادبی عرفان اشراقی در ادبیات شفاهی شیعه پیشاصفوی (مطالعه موردی شاهنامه اسدی) (چکیده)
2808 - تغییرات الگوی روایی منظومه های پهلوانی بعد از شاهنامه (با تأکید بر روایت سام نامه) (چکیده)
2809 - افق پیش‏روی سیاست‏گذاری و مدیریت پسماند (چکیده)
2810 - فرّخی یا مختاری؟... تکمله، توارد، اقتباس یا انتحال؟ (تحقیق پیرامون هویت سراینده اصلی شهریارنامه و تعیین کیفیت ارتباط متن اول و دوم) (چکیده)
2811 - بررسی سنت ادبی «الحاق‌سرایی»‌ و تحلیل انگیزة سرایندگان متون الحاقی (مطالعة موردی: برزونامه کهن) (چکیده)
2812 - خویشکاری‌های جانور توتمی و نقش توتم سیمرغ در نگاهبانی قهرمانان مهم‌ترین خاندان پهلوانی شاهنامه (چکیده)
2813 - An improved fuzzy inference system-based risk analysis approach with application to automotive production line (چکیده)
2814 - Is visuomotor training an effective intervention for children with autism spectrum disorders? (چکیده)
2815 - مروری بر استفاده از مکمل ال-کارنیتین در صنعت تولید غذای آبزیان (چکیده)
2816 - معرفی فرآیند نوین تخمیر در بهبود کارایی استفاده از جیره‌های غذایی آبزیان (چکیده)
2817 - ارزیابی شاخص های سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکی (چکیده)
2818 - Investigation of fractal market hypothesis and forecasting time series stock returns for Tehran Stock Exchange and London Stock Exchange (چکیده)
2819 - هویت‌سازی سامانیان و نقش محوری زبان فارسی و سیاست سامانی برای کسب مشروعیت و تثبیت فارسی دری در ایران (چکیده)
2820 - شهریار برزو: شخصیت ناشناخته حماسه های شفاهی ایران و جستجوی ریشه های هندی-زرتشتی در تنها روایت شفاهی مستقل موجود (چکیده)
2821 - A new extremely ultrathin metasurface energy harvester and its simple modelling based on resonant half-wave dipole antenna (چکیده)
2822 - Investigation of Electrical Characteristics Dependency of Roll-to-Roll Printed Solar Cells with Silver Electrodes on Mechanical Tensile Strain (چکیده)
2823 - بررسی صحت تطبیق تصاویر و متون در سفرنامه های تصویری در ارتباط با آداب و رسوم ایرانیان از نگاه سفرنامه نویسان فرانسوی (چکیده)
2824 - تصویر بانوان ایرانی از نگاه بانوی گردشگر فرانسوی (چکیده)
2825 - A simplified solution for piled-raft foundation analysis by using the two-phase approach (چکیده)
2826 - Discerning expiration status of edible vegetable oils based on color changes during oxidation process: Using digital image and linear discriminant analysis in both primary and secondary oxidations (چکیده)
2827 - Protective effects of vitamin K2 on 6-OHDA-induced apoptosis in PC12 cells through modulation bax and caspase-3 activation (چکیده)
2828 - Evaluation of thin film composite membrane in production of ionically modified water applied for enhanced oil recovery (چکیده)
2829 - Performance studies of CO2 transformation to methanol by zwitterionic indenylammonium derivatives as a new class of carbon-centered organocatalysts (چکیده)
2830 - تحلیل میزان سبز بودن رفتارهای مصرفی خانوارهای روستایی و عوامل فردی موثر بر آن (مطالعه موردی: شهرستان خواف) (چکیده)
2831 - Prediction of Ground Water Table Using NF-GMDH Based Evolutionary Algorithms (چکیده)
2832 - اثر اسید سیتریک، نیتریلو تری استیک اسید و پلی اکریل آمید آنیونی بر گیاه‌پالایی نیکل به وسیله ذرت و آفتابگردان (چکیده)
2833 - اثر نانو و میکرو‌ذرات دی‌اکسید‌تیتانیم در تثبیت کادمیم در سوسپانسیون‌های خاک در حضور اسید‌هومیک (چکیده)
2834 - LES investigation of sheet-cloud cavitation around a 3-D twisted wing with a NACA 16012 hydrofoil (چکیده)
2835 - تحول کنش های اجرایی در کودکان و نوجوانان: کاربرد آزمونBDEFS-CA (چکیده)
2836 - Chemical Capture of CO2 by Glycine Salt Solution (چکیده)
2837 - بررسی روند تولید مثلی ماهی سبزوگ (Cyprinion watsoni) موجود در قنات قصبه گناباد (چکیده)
2838 - On machining modeling of metal matrix composites: A novel comprehensive constitutive equation (چکیده)
2839 - Machining metal matrix composites: novel analytical force model (چکیده)
2840 - On tool–workpiece interactions during machining metal matrix composites: investigation of the effect of cutting speed (چکیده)
2841 - Sustainability investigation of drilling: exergy analysis of conventional and peck drilling approaches (چکیده)
2842 - On modeling the deformations and tool-workpiece interactions during machining metal matrix composites (چکیده)
2843 - Sustainable manufacturing and its application in machining processes: a review (چکیده)
2844 - On a novel solid lubricant–coated cutting tool: Experimental investigation and finite element simulations (چکیده)
2845 - A Physics-Based Model for Metal Matrix Composites Deformation During Machining: A Modified Constitutive Equation (چکیده)
2846 - شناسایی نماتدهای انگل گیاهی درختان پسته استان خراسان رضوی (چکیده)
2847 - Investigation of sustainability in machining processes: exergy analysis of turning operations (چکیده)
2848 - Analysis of tool-particle interactions during cutting process of metal matrix composites (چکیده)
2849 - تغییر جمعیت باکتری‌ها و مخمرهای روده ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus) در پاسخ به جیره‌های حاوی عصاره پوست انار (Punica granatum) (چکیده)
2850 - اولین گزارش از حضور Meloidogyne cruciani در باغ‏های پسته استان کرمان (چکیده)
2851 - On modeling tool performance while machining aluminum-based metal matrix composites (چکیده)
2852 - تخمین فراسنجه های رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با پودر برگ زیتون و آلفا-توکوفریل استات با استفاده از مدل گومپرتز (چکیده)
2853 - ارائه مدل قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب (چکیده)
2854 - مطالعه درون شیشه‌ای کیتوسان بر بهبود رشد پایه‌های مرکبات تحت تنش کلرید سدیم (چکیده)
2855 - ایمان و ارتکاب گناه (تحلیل فقه الحدیثی و روش حل تعارض ظاهری روایات باب الذنوب و باب «أَنَّ الْإِیمَانَ لَا یَضُرُّ مَعَهُ سَیِّئَةٌ» در کتاب الکافی) (چکیده)
2856 - Predicting Execution Time of CUDA Kernels with Unified Memory Capability (چکیده)
2857 - Determination of Best Organ and Growth Stage for Accumulation of Diosgenin by Fenugreek (چکیده)
2858 - سنتز ترکیبات اکسید منگنز به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
2859 - بررسی تأثیر فرآیند فشردن در کانال زاویه دار موازی (ECAP) بر خوردگی آلیاژ آلومینیوم 5052 (چکیده)
2860 - ZOONOTIC INFECTIONS AMONG RODENTS OF IRAN (چکیده)
2861 - EVOLUTIONARY HISTORY OF THE LIBIAN JIRD, MERIONES LIBYCUS (RODENTIA: GERBILLINAE) BASED ON GENETIC DATA (چکیده)
2862 - SKULL AND TOOTH SHAPE EVOLUTION IN MURID RODENTS: LESSONS FROM PEDIGREES DERIVED FROM NATURAL POPULATION OF HOUSE MOUSE (چکیده)
2863 - Influence of Surfactant on Supercooling Degree of Aqueous Titania Nanofluids in Energy Storage Systems (چکیده)
2864 - NEW RECORDS OF RODENTS FROM THE CENTRAL ZAGROS OF IRAN (چکیده)
2865 - Enhancing technological innovation capabilities: The role of human capital in Iran\\\\\\\'s sports production firms (چکیده)
2866 - SPECIES DIVERSITY IN THE GENUS ALLACTAGA IN THE EASTERN MARGIN OF IRANIAN PLATEAU (چکیده)
2867 - تحلیل کمانش و ارتعاش آزاد صفحه های خمشی با ضریب کشسانی غیرقطعی بااستفاده از روش اجزای محدود تصادفی (چکیده)
2868 - اثر سرکه سیب بر عملکرد رشد در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی (چکیده)
2869 - بررسی اثر غلظت‌های مختلف هورمون سایتوکینین در تلقیح گل‌های گوجه‌فرنگی زراعی (Lycopersicon esculentum Mill) در شرایط گلخانه (چکیده)
2870 - کاربرد کودهای زیستی راهبردی برای فشرده‌سازی بوم‌شناختی (چکیده)
2871 - خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی (چکیده)
2872 - General Proportional Reversed Hazard Rate Frailty Model and Its Applications in the Analysis of Lung Cancer Data (چکیده)
2873 - تحلیل فمنیستی گفتمان (چکیده)
2874 - تکثیر کلونال درخت باران طلایی (Koelreuteria paniculata)در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
2875 - افزایش پرآوری شاخساره رز رقم Rosa x hybrida ‘Boulevard’ در شرایط درون شیشه ای با استفاده از مواد محرک رشد (چکیده)
2876 - نماتد های ریشه گرهی Meloidogyne spp. درباغات انار شرق کشور (چکیده)
2877 - اثر فرآیند آلومینایزینگ بر مقاومت به کربوریزاسیون فولاد زنگ نزن UNS S30815 (چکیده)
2878 - A comparison study of different decellularization treatments on bovine articular cartilage (چکیده)
2879 - Expression of Enterocin-P in HEK Platform: Evaluation of Its Cytotoxic Effects on Cancer Cell Lines and Its Potency to Interact with Cell-Surface Glycosaminoglycan by Molecular Modeling (چکیده)
2880 - Effect of Steel Substrate Microstructure on Intermetallic Layer Growth during Hot Dipping in Aluminum (چکیده)
2881 - بررسی رابطه بین کمیته حسابرسی و هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
2882 - بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ها در صنعت کشاورزی و غذایی (چکیده)
2883 - بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و ضعف کنترل های داخلی (چکیده)
2884 - بررسی رابطه بین توانایی درک خطرات ترافیکی، عملکرد رانندگی در شبیه ساز رانندگی، الگوی ردیاب چشمی خطر و ویژگی های جمعیت­شناختی (چکیده)
2885 - ارزیابی تجربی نانوسیال حاوی نانوذرات تیتانیوم‌اکساید (TiO2) در جذب نور خورشید و تولید بخار (چکیده)
2886 - بهینه ‏سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Elwendia persica) (چکیده)
2887 - Effects of Brief Electrical Stimulation on Regeneration of Transected Sciatic Nerve (چکیده)
2888 - Biofilm inhibition activity of CuO/ZnO nanoparticles by cold tolerant Microbacterium sp. (چکیده)
2889 - Examining the role of emotioncy in willingness to communicate: A Structural Equation Modeling Approach (چکیده)
2890 - نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزی (چکیده)
2891 - جایگاه زنان در توسعه اکوتوریسم پایدار (چکیده)
2892 - A new electrochemical sensing platform for quantitative determination of diclofenac based on gold nanoparticles decorated multiwalled carbon nanotubes/graphene oxide nanocomposite film (چکیده)
2893 - Ellagic acid improves testis weight following isoproterenol-induced myocardial infarction in diabetic male rats. (چکیده)
2894 - کشف استدلالی ساختار وغرض سورۀ مبارکۀ احزاب (چکیده)
2895 - پیوند اسماء الهی مذکور در فواصل، با مضامین آیات و غرض سورۀ احزاب (چکیده)
2896 - On-Chip Electrochemical Sensing of Propylparaben as an Endocrine Disruptor Model Using a Disposable Gold Platform Modified with Phosphomolybdate Doped Polypyrrole and Nanodiamond (چکیده)
2897 - واکاوی زمینه‌های تهدید «قلمروی مؤثر ملّی» در ایران از منظر شکاف‌های قومی (مورد پژوهی: بلوچ‌ها) (چکیده)
2898 - Anglophone allusions in Persian dubbing: the case study of Tarantino\'s films (چکیده)
2899 - Impacts of different organic amendments on soil degradation and phytotoxicity of metribuzin (چکیده)
2900 - اثر کشندگی حشره‌‌کش‌‌های ایندوکساکارب و تیودیکارب روی زﻧﺒﻮر پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrrammatidae (چکیده)
2901 - A new species of Obtusicauda (Hemiptera: Aphididae) from Iran living on Artemisia (چکیده)
2902 - بهینه سازی کارایی علفکش تریفلورالین با بهره گیری از فرمولاسیون میکروکپسول در کنترل علفهای هرز توتون (Nicotianatobacum) (چکیده)
2903 - The Effects of a Bioenergy Economy Based Program on Attention Bias Modification in People With High Anxiety Sensitivity (چکیده)
2904 - نقش چینه سرمایی و پیش تیمار با آرژینین و جیبرلیک اسید روی ویژگی های جوانه زنی گیاه بومی لاله واژگون گرگانی (چکیده)
2905 - Stipa richteriana (Poaceae) and Galium songaricum (Rubiaceae): two new additions of the Central Asian species to the flora of Iran (چکیده)
2906 - Efficient Photoelectrocatalytic Water Oxidation by Palladium Doped g-C3N4 Electrodeposited Thin Film (چکیده)
2907 - استخراج ترکیبات فنولی میوه عناب با سیال فوق بحرانی کربن دی‌اکسید و بهینه‌سازی و اندازه گیری قدرت آنتی‌اکسیدانی آن (چکیده)
2908 - بررسی ویژگی‌های مورفو‌ـ رسوبی مخروط ‌افکنه رودخانه کال‌شور نیشابور در شمال‌شرق ایران با تأکید بر کنترل‌ های اقلیمی کواترنر (چکیده)
2909 - Advances in molecular engineering of organic-inorganic/inorganic halide perovskites: Photochemical properties behind the energy conversion ability (چکیده)
2910 - تأثیر تمرکز بر مشتری بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت (چکیده)
2911 - تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر خاتمه دادن زودهنگام رویه‌ها و کم‌گزارش‌دهی زمان کار حسابرسی (چکیده)
2912 - Nanosilver, salicylic acid and essential oils effects on water relations of gerbera ‘Rosalin’ cut flowers (چکیده)
2913 - آنالیز ساختاری آنزیم آسپارتات کیناز در کورینه باکتریوم به منظور پیشنهاد بهترین ساختار آنزیم جهت افزایش تولید صنعتی اسیدآمینه لیزین (چکیده)
2914 - Production and introduction of a novel immunotoxin based on engineered RNase A for inducing death to Her1‐positive cell lines (چکیده)
2915 - مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه؛ مطالعة موردی: دو مدرسة متوسطة دخترانة شهر مشهد (چکیده)
2916 - Lysine and methionine supplementation in high soy protein content diets for silvery-black porgy (Sparidentex hasta) juveniles (چکیده)
2917 - مروری بر عوامل روانشناختی و نوع جستجوی مؤثر بر اضافه بار انتخاب در نظام های بازیابی اطلاعات (چکیده)
2918 - Numerical investigation of heat transfer enhancement inside heat exchanger tubes fitted with perforated hollow cylinders (چکیده)
2919 - PCR assay targeting nox gene (NADH oxidase) for rapid identification of Brachyspiracanis in dogs (چکیده)
2920 - Resource allocation to strategies of quality management with FANP and Goal Programming approach (چکیده)
2921 - اثر عصاره اتانولی پیه انار بر قلب ایزوله رت متعاقب ایسکمی و پرفوزیون مجدد (چکیده)
2922 - معیار های محیط زیستی و توسعه پایدار (چکیده)
2923 - Molecular Evidence for the Presence of enteroaggregative Escherichia coli (EAEC) among E. coli Isolates from Human Urinary Tract Infections (چکیده)
2924 - Evaluation of resistance genes to phenolic antibiotics in poultry salmonella (چکیده)
2925 - Detection of some quinolone resistance plasmid genes (qnrA, qnrB, qnrS) in Escherichia coli isolated from human urinary tract infection (چکیده)
2926 - Investigation of antibiotic susceptibility and methicillin resistance in Staphylococcus aureus strains isolated from subclinical mastitis in cattle in Mashhad (چکیده)
2927 - Invitro Utilizable Crude Protein at the Duodenum of Dairy Cows of Various Ecotypes of Kochia scoparia Fertilized with Nitrogen (چکیده)
2928 - ارزیابی اثر مهارکنندگی اسانس حاصل از ارقام مختلف پرتقال بر ملانین جدایه های آلترناریای بیماریزا در مرکبات (چکیده)
2929 - تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهام (چکیده)
2930 - دولت ایران؛ ناکارآمدی در تمرکز و شکنندگی در تکثر (چکیده)
2931 - یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه cis (چکیده)
2932 - بررسی فعالیت ض دویروسی پپتید کاتلیسیدین انسانی LL-37 بر روتاویروس در محیط برون نتنی (چکیده)
2933 - Identification and pathogenicity of Fusarium spp., the causal agent of wheat crown and root rot in Iran (چکیده)
2934 - Isolation and identification a esterase producing bacterium from the salty water (چکیده)
2935 - بررسی مکانیسمهای تأثیر ساختار نابرابر توزیع درامد بر توسعه صنعتی: یک مطالعه طولی- ملی (2014-1990) (چکیده)
2936 - بررسی چالش‌های مدیریت منابع محیطی در مناطق روستایی (نمونه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
2937 - A Local-Spatial Analysis of the Impact of Livelihood Capitals on the Formation of Social Capital in Rural Settlements (Case Study: Bojnourd County) (چکیده)
2938 - تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر تغییرات سطح توسعه پایدار در حوزه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بجنورد) (چکیده)
2939 - Structural modification as the pioneer strategy in competition of the porphyrin dye and perovskite solar cells: From dynamics to kinetics of the photovoltaic processes (چکیده)
2940 - Modeling and Optimization of Milling Process Output Characteristics Using Taguchi Method and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
2941 - Modeling of EDM Process Parameters Based on Design of Experiments and Optimization Using Genetic Algorithm (چکیده)
2942 - بهینه سازی نرخ خوردگی الکترود در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ازدحام ذرات (چکیده)
2943 - مدل سازی و بهینه سازی هندسه گرده جوش با بکارگیری تکنیک طراحی آزمایشات و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
2944 - INNER HIGHER DERIVATIONS ON ALGEBRAS (چکیده)
2945 - Unemployment and crime in developing countries: a meta-analysis in Iran (چکیده)
2946 - اثر کلات گلایسینات روی، مس و آهن برصفات کیفی تخممرغ و پوسته آن برروی مرغهای تخمگذار در پیک تولید (چکیده)
2947 - اثر گلیسینات روی، مس و آهن بر عملکرد مرغان تخمگذار در اوج تولید (چکیده)
2948 - Investigation of care needs, driving forces, and challenges in the caregiving system of orphan and vulnerable children in Iran (چکیده)
2949 - ON SEMICOVERING, SUBSEMICOVERING, AND SUBCOVERING MAPS (چکیده)
2950 - Genetic diversity for three populations of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) based on sequencing of mtDNA genes (چکیده)
2951 - بررسی کارکرد نهاد حِسبه درعرصه پزشکی تمدن اسلامی ( قرن سوم تا ششم هجری) (چکیده)
2952 - Bayesian Nonparametric Estimation of Distribution Function for Length-Biased Data (چکیده)
2953 - اثر کم آبیاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی ارقام گندم نان و دوروم (چکیده)
2954 - شایستگی‎های کانونی مربّی تربیت جنسی (چکیده)
2955 - Growth Differentiation Factor-6 (GDF-6) Induce Tenogenic Differentiation of Equine Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells (Eq-Ascs) (چکیده)
2956 - Donor Affect Tenogenic Differentiation of Equine Adipose Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
2957 - Analysis of different signal peptides for the secretory production of Ama r 2 in gram-positive systems (Lactococcus lactis) (چکیده)
2958 - Behavior manipulation of mosquitoes by a mermithid nematode (چکیده)
2959 - Inkjet printing of carbon nanotubes (CNTs) with a binary surfactant mixture: The effect of the nonionic surfactant on the uniformity of the printed surface (چکیده)
2960 - Is Impregnation of Xenograft with Caffeine Effective on Bone Healing Rate in Mandibular Defects? A Pilot Histological Animal Study (چکیده)
2961 - Analytic network process: An overview of applications (چکیده)
2962 - Comparison of the effect of hemihydrate calcium sulfate granules and Cerabone on dental socket preservation: An animal experiment (چکیده)
2963 - نقد و بررسی و تحلیل تاثیر زبان ترکی بر کرمانجی خراسان (چکیده)
2964 - The host range and impact of Aceria angustifoliae (Eriophyidae), a potential biological control agent against Russian olive, Elaeagnus angustifoliae (Elaeagnaceae) in North America (چکیده)
2965 - عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی (چکیده)
2966 - Determination of contributions from residual light charged hadrons to inclusive charged hadrons from e+e- annihilation data (چکیده)
2967 - بررسی نقش زنان در تولید محصول سالم، توسعه پایدار و ارتقاء خدمات و کارکردهای بوم نظام های زراعی در توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی: گیاه استراتژیک زعفران) (چکیده)
2968 - بازپژوهی نظریه فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق (چکیده)
2969 - Facile synthesis of mesoporous carbon aerogel for the removal of ibuprofen from aqueous solution by central composite experimental design (CCD) (چکیده)
2970 - Synthesis and characterization of Cu-based metal-organic framework MOF-199 as an efficient adsorbent for dyes removal (چکیده)
2971 - Effectiveness of one-to-one phosphate to chloride molar ratio at different chloride and hydroxide concentrations for corrosion inhibition of carbon steel (چکیده)
2972 - Evolution du récit de voyage par les littératures d’immigration : Etude de l’archétype du voyage du héros dans Ulysse From Bagdad et Rencontre à Kuala Lumpur, selon la théorie de Campbell (چکیده)
2973 - بررسی دلالت‌های معنایی در پیوند تصویر و متن از منظر نشانه‌شناسی‌اجتماعی در سفرنامه مارک و پلو اثر منصور ضابطیان (چکیده)
2974 - Shell instability analysis by using mixed interpolation (چکیده)
2975 - A formula for calculating fundamental natural frequency of partially-filled tanks (چکیده)
2976 - مروری سیستماتیک بر پژوهشهای حوزه مدیریت ضایعات ساختمانی (چکیده)
2977 - بررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب ویژگی های دبیران دین و زندگی از دیدگاه دانش آموزان (چکیده)
2978 - استفاده از روش شبیه‌سازی زیرمجموعه‌ای در کنترل فعال سازه‌ها (چکیده)
2979 - اثرات هیدرولیز آلکالازی پوست کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) بر برخی خصوصیات کیفی و پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکای ریزپوشانی شده (چکیده)
2980 - ارزیابی شاخص سختی مارشال مخلوط های آسفالت گرم (WMA) حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی (EAF) (چکیده)
2981 - Sensory Capital in Education: the Missing Piece? (چکیده)
2982 - Ni–Cr matrix composites reinforced with nano- and micron-sized surface-modified zirconia: Synthesis, microstructure and mechanical properties (چکیده)
2983 - Software defect prediction using over-sampling and feature extraction based on Mahalanobis distance (چکیده)
2984 - کاربرد ماتریس ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک (تحلیلSPACE) در کسب و کارهای ورزشی (مطالعه موردی: استخرهای شنا) (چکیده)
2985 - نقش مسئولیت‌های اجتماعی در نگرش هواداران فوتبال ایران (چکیده)
2986 - شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو (چکیده)
2987 - The Resource-based Reflective Risk Assessment Model for Understanding the Quality of Work Life of Nurses (چکیده)
2988 - Helping Managers in Their Context- a Perceived Risk Approach (چکیده)
2989 - Analysis of Stigma in Sadegh Hedayat s short stories according to Erving Goffman s Theory (چکیده)
2990 - Ixodid ticks infesting dogs in Torbat-e-Heidareih and Mashhad areas, Khorasan Razavi province. Iran (چکیده)
2991 - Geographical distribution of tick vectors of theilriosis and babesiosis in livestock in large Khorasan, Iran (چکیده)
2992 - Zinc oxide nanofluids: The influence of modality combinations on prostate cancer DU145 cells (چکیده)
2993 - Experimental study on effect of EBRIG shear strengthening method on the behavior of RC beams (چکیده)
2994 - بررسی امکان پذیری برداشت و ذخیره انرژی زمین لرزه (چکیده)
2995 - تحلیل هزینه‌های کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی برای تسهیل سرمایه‌گذاری (چکیده)
2996 - بررسی و تحلیل تجرد تشکیکی نفس در تفکر ابن سینا و ملاصدرا (چکیده)
2997 - The Effect of Economic, Financial, and Political Risks on Foreign Direct Investmentin the Selected Countries of the MENA Region (چکیده)
2998 - رخداد کانه زایی طلای اپی ترمال سولفیداسیون متوسط دامن قر، شمال بردسکن: زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی (چکیده)
2999 - شناسایی و کنترل تطبیقی موتور DC مغناطیس دایم با مشخصه غیر خطی (چکیده)
3000 - Atmospheric Dynamics from Synoptic to Local Scale During an Intense Frontal Dust Storm over the Sistan Basin in Winter 2019 (چکیده)
3001 - اشتباهات رایج در مدیریت گاو خشک و دوره انتقال (چکیده)
3002 - ارزیابی درز و شکاف‌‌‌‌های حاصل از ‌فرونشست زمین در دشت کاشمر-بردسکن در شمال شرق ایران (چکیده)
3003 - بکارگیری ساخت مجهول و وجه فعل در بند های متممی (چکیده)
3004 - Estimation of water surface profiles using rating curves (چکیده)
3005 - کارکرد نشانه‌شناسی لایه‌ای به‌عنوان یک روش تحلیل متن در قالب «آگهی خدمات عمومی» در شبکه رادیویی سلامت (چکیده)
3006 - ویژگی های صرفی در گوش بندری (چکیده)
3007 - بررسی اثر عصاره الکلی گیاه ختمی خبازی بر فعالیت آنزیم های خارج سلولی قارچ Alternaria atra (چکیده)
3008 - مطالعه میکروسکوپی اثرات مخرب عصاره الکلی ختمی خبازی روی Alternaria atra درسطح سلولی (چکیده)
3009 - کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی ناشی از ریزوکتونیا بااستفاده از قارچهای اندوفیتواپی فیت جداشده از ریزوسفر و فیلوسفر گوجه فرنگی (چکیده)
3010 - چرخش سیاق و پیامدهای معنایی آن در مدیر مدرسه‌ی جلال آل احمد (چکیده)
3011 - 3D modelling of gas permeation through composite PVA/TiO2 and PVA/MMT thin films (چکیده)
3012 - ارزیابی ریسک موتور تراکتور ITM399با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خرابی (چکیده)
3013 - ارزیابی ریسک سیستم سوخت رسانی موتور دیزل با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خرابی (چکیده)
3014 - Disease resistance and virulence screen in Solanum tuberosum–Alternaria tenuissima interaction: the role of pathogenicity factors (چکیده)
3015 - Douglas factorization theorem revisited (چکیده)
3016 - شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی (چکیده)
3017 - شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان از مصرف‏ کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی (چکیده)
3018 - تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به کارگیری ایفلوئنسرهای ورزشی در رسانه های اجتماعی با تاکید بر مصرف کالاهای ایرانی (با رویکرد داده بنیاد) (چکیده)
3019 - بررسی نقش عوامل فردی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی (چکیده)
3020 - طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران به روش ساختاری تفسیری (چکیده)
3021 - Mercury Behavior in Saline Soil Containing Humic Acid and Zeolite (چکیده)
3022 - مروری بر کاربرد بعضی از علفک شهای طبیعی در کشاورزی ارگانیک (چکیده)
3023 - بررسی مقایسه‏ای ساختار و نقش صفت در زبان‏های فارسی و فرانسه (چکیده)
3024 - تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی: یک مرور نظام مند (چکیده)
3025 - تأثیر لذت از کمک به دیگران بر رفتار تسهیم دانش و رفتار کاری نوآورانه (چکیده)
3026 - وضعیت پرورش گوسفند و بز در ایران، گذشته، حال و آینده (چکیده)
3027 - An Overview on Improving the Business Environment Considering Regulation Reform and Simplification: Emphasizing Economic Growth (چکیده)
3028 - Enhanced modification technique for polyacrylonitrile UF membranes by direct hydrolysis in the immersion bath (چکیده)
3029 - Meta-analysis of weaning weight heritability in Baluchi sheep (چکیده)
3030 - ارزیابی اثرات آللوپاتی علف هرز بزچره (Dodatria orientalis) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (.Triticum aestivum L) (چکیده)
3031 - مطالعه قدرت رقابتی ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) در واکنش به تراکم های مختلف گندم (چکیده)
3032 - بررسی پارامترهای کلروفیل فلورسنس علفهای هرز تحت علفکش نیکوسولفورون و آب (Zea mays L) مغناطیسی شده در مزرعه ذرت (چکیده)
3033 - اثر کنترل شیمیایی و کیفیت آب حامل علفکش بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت ( .Zea mays L) در مشهد (چکیده)
3034 - اثر علفکش نیکوسولفورون و عبور آب حامل علفکش از میدان مغناطیسی بر شاخصهای رشدی علفهای هرز مزرعه ذرت (.Zea mays L) (چکیده)
3035 - ارزیابی امکان بکارگیری کولتیواتور و علفکش در کنترل تاج خروس ریشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L) در سیب زمینی (.Solanum tubresum L) (چکیده)
3036 - Assessment and Analysis of Rural Women’s Indigenous Ecological Knowledge and its Use in Sustaining Natural resources: A Case Study of Villages in the Counties of Nishapur and Firuzeh (چکیده)
3037 - Functional Characterization of Outer Membrane Proteins (OMPs) in Xenorhabdus nematophila and Photorhabdus luminescens through Insect Immune Defense Reactions (چکیده)
3038 - اثر تغییر در ریتم روشنایی/تاریکی بر حس درد حرارتی و شیمیایی در موش صحرایی نر (چکیده)
3039 - واکنش جنبش دانشجویی دهه 1340 به سبک های هویتی نیروهای سیاسی (چکیده)
3040 - The impact of corporate reporting readability on informational efficiency (چکیده)
3041 - تخریب حدس در داستان های طنز آمیز کودک و نوجوان دهه های 60 تا 90 (چکیده)
3042 - بررسی اثرات تنش شوری و عمق دفن شدن بر جوانه زنی بذر گزنه (.Urtica dioica L) (چکیده)
3043 - بررسی اثرات دما و انجماد بر جوانه زنی بذر گزنه (.Urtica dioica L) (چکیده)
3044 - The Campanian-Maastrichtian planktonic foraminifera of the Kopet-Dagh Basin (NE Iran): bioevents and biostratigraphy (چکیده)
3045 - ملاحظات لازم در تجویز داروها در دورة پیرامون زایمان گاو شیری: نگاه ویژه به تب شیر و کتوز (چکیده)
3046 - Application of Superabsorbent and Mulch on Some Traits of African Marigold (Tagetes erecta) under Irrigation Intervals (چکیده)
3047 - Systematics and evolution of the libyan jird based on molecular and morphometric data (چکیده)
3048 - Luminescent vibro Fischeri as a Platform for biosyntehsis of CuO nanoparticles (چکیده)
3049 - ارزیابی جدایه های باسیلوس بومی در کنترل پوسیدگی نرم سیبزمینی و القای مقاومت در غده های آلوده (چکیده)
3050 - پتانسیل جدایه های streptomyces غیر بیماریزا در کنترل بیماری اسکب سیب زمینی (چکیده)
3051 - نقش باکتریهای اندوفیت سیبزمینی در مهار زیستی Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (چکیده)
3052 - مطالعه تعدادی از خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های بیماریزا و غیر بیماریزای xanthomonas (چکیده)
3053 - پتانسیل ضد میکروبی باکتریهای ریزوسفر روناس در برابر تعدادی باکتری بیمارگر گیاه (چکیده)
3054 - کاربرد صنعتی زئولیت ها در فرایندهای کاتالیستی کراکینگ (چکیده)
3055 - در برابر باکتری عامل پوسیدگی نرم Pseudomonas fluorescens پتانسیل کنترل زیستی جدایه های سیب زمینی (چکیده)
3056 - استفاده از بستر بذر کاذب در جهت بررسی تنوع گونه ای و یکنواختی علفهای هرز مزرعه ذرت (چکیده)
3057 - بهینه‏سازی شرایط رشدی برخی از مهمترین ریزجلبک‏های خالص‏سازی شده از دریاچه بزنگان و بررسی مقدار کلروفیل و کاروتنوئید آن‏ها (چکیده)
3058 - تاثیر تنش غرقاب بر علف هرز گل گندم (چکیده)
3059 - Influence of pumpkin puree and guar gum on the bioactive, rheological, thermal and sensory properties of ice cream (چکیده)
3060 - بررسی تاثیر ابعاد پیاز بر برخی ویژگیهای زینتی و گلدهی چند رقم لاله وارداتی در شرایط اقلیمی مشهد (چکیده)
3061 - بررسی تأثیر پوشش‌پلی‌اتیلن و تیمار آب‌گرم بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست نازک قندهاری) (چکیده)
3062 - The role of nanoparticles in the design of electrochemical biosensors for the measurement of diazinon (چکیده)
3063 - اثر نسبت های کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر شاخص‌های رشدی (چکیده)
3064 - How different are children diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder at crossing the road? (چکیده)
3065 - Experimental and numerical study of circular hydraulic jumps on convex and flat target plates (چکیده)
3066 - نگرشی نوین به جایگاه هنر با محوریت نمادشناسی در آراء فلسفی افلاطون و ملاصدرا (چکیده)
3067 - بازسازی الگوهای فضایی- زمانی از فعالیت جریان مواد با استفاده از روش دندروژئومورفولوژی در حوضه آبریز تنگراه (چکیده)
3068 - تجزیه و تحلیل تکتونیک – ژئومورفولوژی حوضۀ رودخانۀ درونگر (چکیده)
3069 - ارزیابی مطالعات ژئوتکنیک در نشست سازه ها با تاکید بر ژئومورفولوژی کلانشهر مشهد (چکیده)
3070 - توسعة فیزیکی کلان‌شهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستم‌های رودخانه‌ای (چکیده)
3071 - اینورتر خورشیدی بدون ترانسفورماتور متصل به شبکه تک فاز با بازده بهبود یافته و جریان نشتی حداقل (چکیده)
3072 - A Z-Source Network Integrated Buck-Boost PFC Rectifier (چکیده)
3073 - The role of time perspectives in Language Teachers’ Burnout (چکیده)
3074 - کانی شناسی رسوبات سطوح مختلف ژئومورفیک پلایای سبزوار با توجه به تغییر و تحوالت اواخر هولوسن (چکیده)
3075 - زمین لغزش ، مساحت ، عمق ، حجم ، مدل توانی (چکیده)
3076 - مقایسه نقشه های حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (LR) و مدل عمومی تجمیع یافته (GAM) (چکیده)
3077 - برآورد دبی وتراز سیلاب ها ی گذشته ی رودخانه سیروان، با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی و سیلابی (چکیده)
3078 - ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیت های زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum) در استان خراسان (چکیده)
3079 - مدلیابی علّی روابط تحول حرکتی و دیداریفضایی بر تحول هیجانیکارکردی با واسطهگری تعامل مادر وکودک (چکیده)
3080 - An experimental investigation on effect of elevated temperatures on bond strength between externally bonded CFRP and concrete (چکیده)
3081 - کاربردهای تابع کوپولا در مهندسی و علوم (چکیده)
3082 - Estimating of Suspended Sediment Load in River using Imperialist Competitive Algorithm (چکیده)
3083 - Identifying the motivational and demotivational factors influencing students’ academic achievements in language education (چکیده)
3084 - An Experimental Investigation on Simultaneous Effects of Oxygen Ratio and Flow-Rate in SOFCs Performance Fueled by a Mixture of Methane and Oxygen (چکیده)
3085 - Jurassic Biostratigraphy in the Persian Gulf, South of Iran (چکیده)
3086 - The story of Kermanshah Radiolarite Basin from Early Jourassic to Late Cretaceous (چکیده)
3087 - بررسی میزان محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس در نانو کامپوزیت اپوکسی/نانولوله‌ی کربنی تقویت‌شده‌ با ریبان‌های آلیاژ آمورف فاینمت (چکیده)
3088 - بررسی تأثیر نانولوله های کربنی بر سینتیک بلورینگی پلی‌اتیلن با چگالی بالا (HDPE) (چکیده)
3089 - بررسی تاثیرات زیست محیطی و هیستوپاتولوژیکی فلز سنگین کروم در حومه چرمشهر قزقان مشهد (چکیده)
3090 - مقایسه اثرات تجویز تیامین، دگزامتازون و ان استیل سیستئین بر جوانه زنی آکسونی متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی (چکیده)
3091 - Perishable Inventory Management Using GA-ANN and ICA-ANN (چکیده)
3092 - بررسی عددی انتقال حرارت جریان داخلی نانوسیال با استفاده از مدل دو مولفه ای بونگیورنو (چکیده)
3093 - بررسی آزمایشگاهی بهبود انتقال حرارت نانوسیال مغناطیسی تحت تاثیر میدان مغناطیسی یکنواخت در لوله مارپیچ (چکیده)
3094 - Mechanochemical reaction of Al and melamine: a potential approach towards the in situ synthesis of aluminum nitride–carbon nanotube nanocomposites (چکیده)
3095 - Effects of Ag+ Ions and Methyl Jasmonate on PAL and TAT Gene Expression and Activity and Phenolic Acids Content in Perovskia Abrotanoides Karel. (چکیده)
3096 - Effect of Acetosyringone Concentration on Hairy Root Induction in Perovskia Abrotanoides Karel (چکیده)
3097 - Drought Stress Modulates Polyphenols Accumulation in Melissa officinalis L. (چکیده)
3098 - Age-dependent Variations of Phenolic Acids and Associated Enzyme Activities in Salvia leriifolia Benth. (چکیده)
3099 - فراتحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی براساس مدل EFQM )با استفاده از نرم افزار )CMA.2 (چکیده)
3100 - سنتز و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت و مهره‌های مغناطیسی آلژینات به منظور کاربرد در پزشکی (چکیده)
3101 - Design –it-yourself your applied professional approaches (چکیده)
3102 - Revisiting mycotoxins in the holistic-strategic dairy herd health management (چکیده)
3103 - استفاده از داروهای ضد میکربی در اسهال گوساله های شیرخوار (چکیده)
3104 - ارزیابی جوانه زنی بذر بیوتیپ های یولاف وحشی زمستانه (.Avena ludoviciana L) حساس و مقاوم به علفکش های بازدارنده ACCase در پاسخ به تغییرات دما و پتانسیل آب (چکیده)
3105 - داروهای ضد میکربی در طب داخلی اسب (چکیده)
3106 - بررسی تاثیر فرآیند تولید بیواتانول بر برخی ویژگی‌های کیفی آن (چکیده)
3107 - Crosstalk analysis at near-end and far-end of the coupled transmission lines based on eigenvector decomposition (چکیده)
3108 - Protective effects of glycyrrhizin on sub-chronic diazinon-induced biochemical, hematological alterations and oxidative stress indices in male Wistar rats (چکیده)
3109 - Geometrically Nonlinear Analysis of Structures Using Various Higher Order Solution Methods: A Comparative Analysis for Large Deformation (چکیده)
3110 - Diagnosis of autism spectrum disorder based on complex network features (چکیده)
3111 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر عامل رگزایی و ترکیب بدن در زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
3112 - China’s New Approach toward the Middle East: Eying to Become a Great Powerbroker (چکیده)
3113 - Laboratory and field evaluation of entomopathogenic nematodes on the leopard moth borer, Zeuzera pyrina (Lepidoptera: Cossidae) (چکیده)
3114 - بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت (موردمطالعه: شرکت‌های کوچک و متوسط شهر هرات) (چکیده)
3115 - بررسی تأثیر گرایش به بازار و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت (چکیده)
3116 - Transcriptomic analysis on the promoter regions discover gene networks involving mastitis in cattle (چکیده)
3117 - Supplementation of dietary apple cider vinegar as an organic acidifier on the growth performance, digestive enzymes and mucosal immunity of green terror ( Andinoacara rivulatus ) (چکیده)
3118 - The mediating effect of organizational culture in the relationship of leadership style with organizational learning (چکیده)
3119 - ارزیابی فرونشست زمین به‌کمک تلفیق روش تداخل‌سنجی راداری و اندازه‌گیری‌های میدانی و بررسی دلایل و اثرات آن بر شهر مشهد (چکیده)
3120 - A review on potentials of coupling PCM storage modules to heat pipes and heat pumps (چکیده)
3121 - Cyclostratigraphy and the effect of sequence stratigraphy on reservoir quality of the Kangan formation in the gas field of the Tabnak anticline, SW Iran (چکیده)
3122 - درخشش سنت های تصویری در دوره سامانیان و آسیای مرکزی (چکیده)
3123 - انتقال نانوذرات TiO2 در ستونهای خاک دست نخورده: تأثیر نرخ جریان (چکیده)
3124 - تأثیر غلظت پس‌زمینه نانوذرات دی‌اکسید‌تیتانیم بر انتقال آن‌ها در خاک‌های غیراشباع (چکیده)
3125 - بررسی برون تنی فعالیت برخی از گیاهان بومی ایران بر روی پروتوتکاهای جدا شده از موارد ورم پستان گاو (چکیده)
3126 - Isolation and expression patterns of two novel senescence-associated genes RhAA and RhCG in rose (Rosa hybrida) (چکیده)
3127 - Exploration of relative π-electron localization in naphthalene aromatic rings by C–H⋯π interactions: experimental evidence, computational criteria, and database analysis (چکیده)
3128 - Three new vagrant eriophyoid species (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) associated to Rosaceae species from South Khorasan province, East Iran (چکیده)
3129 - Financial reporting readability: Managerial choices versus firm fundamentals (چکیده)
3130 - بررسی مقدماتی سرولوژیک بروسلا کنیس در سگ های شهرستان مشهد (چکیده)
3131 - جداسازی و بررسی In silico نقش ژن کاندید در میانکنش میزبان- گل جالیز (Phelipanche aegyptiaca) (چکیده)
3132 - The synergistic co-operation of N—H...O=P hydrogen bonds and C—H...OX weak intermolecular interactions (X is =P or —C) in the (CH3O)2P(O)(NH–NHC6F5) amidophosphoester: a combined X-ray crystallographic and theoretical study (چکیده)
3133 - بررسی مقدماتی وضعیت تنوع گونه ای خانواده گاوماهیان(Gobiidea) در ایران (چکیده)
3134 - Evaluation of factors affecting dental esthetics in patients seeking orthodontic treatment (چکیده)
3135 - بررسی فونستیک ماهیان جنس (Whitely, 1943) Istiblennius در دریای عمان و خلیج فارس (چکیده)
3136 - اولویت بندی عوامل دوبارهکاری در پروژههای ساخت و ساز با استفاده از الگوریتم فرآیند تحلیل شبکه (مطالعهی موردی – کشور عراق) (چکیده)
3137 - A comprehensive geometrical study on an induced-charge electrokinetic micromixer equipped with electrically conductive plates (چکیده)
3138 - An optimization of heat transfer of nanofluid flow in a helically coiled pipe using Taguchi method (چکیده)
3139 - تبیین عوامل موثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون مدرسه ای (چکیده)
3140 - مطالعه جوانه زنی و رشد گیاهچه بالنگو شیرازی(Lallemantiaroyleana )در پاسخ به دماو تعیین دمای کاردینال با استفاده از مدلهای رگرسیونی غیرخطی (چکیده)
3141 - مدلسازی حیات بذراسفرزه (Plantagoovata)تحت شرایط مختلف انبارداری (چکیده)
3142 - پروتکلی کارامد مبتنی بر رمزنگاری منحنی بیضوی برای ارتباط امن کاربران با خدمات دهنده (چکیده)
3143 - تحلیل الگوی مصرف انرژی برق در خانه هوشمند با استفاده از سلسله مراتب زمانی (چکیده)
3144 - تعیین دماهای کاردینال و مطالعه اثر دما بر کارایی پرایمینگ بذر پیاز خوراکی رقم زرگان (چکیده)
3145 - مطالعه کارایی داروهای آلبندازول و لوامیزول علیه نماتودهای گوارشی در گلههای گوسفند شهرستان مشهد (چکیده)
3146 - Assessment of groundwater quality for drinking and industrial usage in Chenaran plain in North East of Iran (چکیده)
3147 - روندجوانه زنی و پیشبینی ضرایب قابلیت حیات بذر انیسون (رازیانه رومی یابادیان رومی)(PimpinellaanisumL.)،توده محلی استان مرکزی شهرستان خمین تحت شرایط مختلف انبارکردن (چکیده)
3148 - بهینه‌سازی فرایند استخراج ژلاتین، از ضایعات پوست گوسفند با استفاده از آنزیم آلکالاز به‌روش سطح پاسخ (چکیده)
3149 - بررسی نوسانات جمعیتی دو گونه غالب کل و بر و قوچ و میش در منطقه شکار ممنوع کلیلاق و عوامل موثر بر آن (چکیده)
3150 - petrography and geochemistry of the late campanian silisiclastic rocks in the Kopet-Dagh basin NE Iran, implication for provenance and paleoclimate condition (چکیده)
3151 - اثرات منفی ریز پلاستیک ها بر تنوع زیستی و زیستگاه های ساحلی دریای خلیج فاری و دریای عمان (چکیده)
3152 - اثرعصاره اسپیرولینا پلاتنسیس ( Spirulina platensis ) پرورش یافته ایران بر میکروسپوروم کنیس (چکیده)
3153 - واکاوی روند تغییرات زمانی تبخیرتعرق پتانسیل بالقوه شهرهای سنندج و سقز طی نیم قرن اخیر (چکیده)
3154 - شناسایی برخی از ژنهای دخیل در بیماریزایی استرین بومی باکتری Erwinia amylovora با استفاده از روش جهشزایی تصادفی (چکیده)
3155 - نتایجی در باره نادرستی در نظریه اطلاع بر اساس تابع مفصل (چکیده)
3156 - ارزیابی تاثیر زمان تهیه بستر کاشت کاذب بذر و روش کنترل علف هرز بر غنای گونه ای علفهای هرز مزرعه ذرت (چکیده)
3157 - اثر تراکم بر علف هرز گل گندم (چکیده)
3158 - اثر تنش غرقاب بر رشد علف هرز مهاجم ماستونک (چکیده)
3159 - تاثیر روشهای مختلف شکست خواب بذر بر بذرهای علف هرز ماستونک (چکیده)
3160 - A field study on the effect of organic soil conditioners with different placements on dry matter and yield of tomato (Lycopersicon esculentum L.) (چکیده)
3161 - In vitro Acquisition and Retention of Low-Pathogenic Avian Influenza H9N2 by Musca domestica (Diptera: Muscidae) (چکیده)
3162 - Evaluation of degradation in chemical compounds of wood in historical buildings using FT-IR and FT-Raman vibrational spectroscopy (چکیده)
3163 - مدلسازی و تعیین شرایط بهینه فرآیند حرارتی پسته رقم احمدآقایی با مایکروویو به روش سطح پاسخ (چکیده)
3164 - Effective action of bosonic string theory at order $$\alpha '^2$$α′2 (چکیده)
3165 - Assessment of land suitability and agricultural production sustainability using a combined approach (Fuzzy-AHP-GIS): A case study of Mazandaran province, Iran (چکیده)
3166 - Contemporary sociopolitical functions of the “Allahu Akbar” ritual speech act in today’s Muslim communities: A focus on Iranian society (چکیده)
3167 - Evaluation of mechanical vapor recompression crystallization process for treatment of high salinity wastewater (چکیده)
3168 - Decolorization of dye solutions by tyrosinase in enzymatic membrane reactors (چکیده)
3169 - بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی (پرتقال، انگور، خرما) (چکیده)
3170 - Effects of soy protein base diet supplemented with lysine and methionine on digestive enzymes activity and hematological parameters in silvery-black porgy (Sparidentex hasta) juveniles (چکیده)
3171 - Drought Stress Impairs Communication Between Solanum tuberosum (Solanales: Solanaceae) and Subterranean Biological Control Agents (چکیده)
3172 - Characterization and evaluation of the pathogenic potential of a native isolate of the insect associated nematode Acrobeloides maximus (Rhabditida: Cephalobidae) from Kerman provinces, Iran (چکیده)
3173 - Quercetin attenuates H 2 O 2 ‐induced toxicity of rooster semen during liquid storage at 4°C (چکیده)
3174 - Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM) ISSN: 2251-6204 (چکیده)
3175 - Phytochemicals in aquaculture: the potential of polyphenols (چکیده)
3176 - Effect of sonication time on the evaporation rate of seawater containing a nanocomposite (چکیده)
3177 - Assessment of Genetic Diversity amongXanthomonas arboricolapv. pruniStrains Using gyrB Gene Sequencing and rep-PCR Genomic Fingerprinting in North Eastern Iran (چکیده)
3178 - تحلیل الگوی توزیع فضایی خدمات عمومی در کلان‌شهر مشهد با رویکرد عدالت فضایی (نمونه مطالعاتی: منطقة 10 شهرداری) (چکیده)
3179 - ارایه سناریوهای تمرکززدایی نظام مالی و اداری دولت در ایران (چکیده)
3180 - بررسی میزان آگاهی زوجین از حقوق متقابل در خانواده و تاثیر آن بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی کارمندان متاهل دانشگاه فردوسی) (چکیده)
3181 - تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل اطریفل صغیر بر سطوح نیم‌رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در دختران چاق و دارای اضافه‌وزن (چکیده)
3182 - effect of probiotics on reducing food allergens and hypersensivity to IgE dependent (چکیده)
3183 - Application of Xylanase and β-Glucanase to Improve Nutrient Utilization in Poultry Fed Cereal Base Diets: Used of Enzymes in Poultry Diet (چکیده)
3184 - Geochemistry of shales of the Qadir Member (Nayband Formation; Upper Triassic), East Central Iran (Tabas Block): Implications for provenance and paleogeography (چکیده)
3185 - Enemy release from the effects of generalist granivores can facilitate Bromus tectorum invasion in the Great Basin Desert (چکیده)
3186 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (. Acrptilon repens L ) با استفاده از مگس بذرخوار تلخه) Urophora xanthippe ( در شرایط مزرعه و گلخانه (چکیده)
3187 - پاسخ سویا به دوره های تنش خشکی در شرایط حضور و عدم حضور گاوپنبه (چکیده)
3188 - پاسخ سویا به شدت تنش خشکی در شرایط حضور و عدم حضور گاوپنبه (چکیده)
3189 - بررسی تاثیر موج ناگهانی سیلاب بر انتقال بار بستر در مجاری خشک و تاثیر صفحات مستغرق در کاهش بار بستر (چکیده)
3190 - A socio-technical analysis of internet of things development: an interplay of technologies, tasks, structures and actors (چکیده)
3191 - Output-only modal identification by in-operation modal appropriation for use with enhanced frequency domain decomposition method (چکیده)
3192 - بررسی اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌شده و صمغ درخت زردآلو بر حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری توت‌ فرنگی (چکیده)
3193 - CoII immobilized on an aminated magnetic metal–organic framework catalyzed C–N and C–S bond forming reactions: a journey for the mild and efficient synthesis of arylamines and arylsulfides (چکیده)
3194 - شناسایی هیفومیست های چوبزی در استان مازندران (چکیده)
3195 - بررسی کارآیی برخی از سموم قارچکش در ممانعت از رشد Fusarium solani در سیب زمینی (چکیده)
3196 - بررسی متابولیت های تولید شده توسط جدایه های Pseudomonas spp و اثر آن بر روی جدایه قارچ Rhizoctonia solani AG1A در سیب زمینی (چکیده)
3197 - Biochemical characterization of lysozyme extracted from Caspian kutum,Rutiluskutum,Kamensky 1901 (چکیده)
3198 - Electrochemical and quantum chemical study of polyaniline nanoparticles suspension in HCl and H2SO4 (چکیده)
3199 - Preparation and characterization of styrene-butadiene-styrene membrane incorporated with graphene nanosheets for pervaporative removal of 1,2,4-trimethylbenzene from water (چکیده)
3200 - A holographic study of the a-theorem and RG flow in general quadratic curvature gravity (چکیده)
3201 - An experimental investigation on flow-rate effects of internal CPOX reforming in SOFCs (چکیده)
3202 - کنترل بیماری های کرمی در اسب: دیدگاه های تازه (چکیده)
3203 - سنتز نانو پودر Li1.25Mn0.125Ni0.125Co0. 5O2، به‌عنوان ماده کاتد ی باتری‌های یون لیتیوم، به روش سل-ژل و بررسی اثر مقدار ژلاتین بر خواص فیزیکی و ساختاری آن. (چکیده)
3204 - ارائه­ ی چارچوبی برای بهینه کردن هزینه­ های مرتبط با میلگرد در تیر بتنی با در نظر گرفتن توأم پارامترهای برش و اجرا (چکیده)
3205 - A Systematic Literature Review on Blockchain-based Solutions for IoT Security (چکیده)
3206 - Calcareous nannofossils from chalky limestone intervals of the Abderaz formation in the Kopet Dagh range, NE Iran (چکیده)
3207 - A Novel Provably-Secure ECC-based Authentication and Key Management Protocol for Telecare Medical Information Systems (چکیده)
3208 - The 11 November 2018 monotonic event near Mayotte island, east Africa observed by the Iranian broadband seismic stations (چکیده)
3209 - ارائه پروتکلی جامع و سبک وزن برای احرازهویت دو طرفه دستگاه‌های VoIP مبتنی بر کارت هوشمند (چکیده)
3210 - A secure and robust elliptic curve cryptography‐based mutual authentication scheme for session initiation protocol (چکیده)
3211 - Sparse coding-based feature extraction for biometric remote authentication in Internet of Things (چکیده)
3212 - The fatigue behavior of SBS/nanosilica composite modified asphalt binder and mixture (چکیده)
3213 - Potential of a single radicle emergence count in predicting field emergence of Desi chickpea seed lots as an alternative vigour test (چکیده)
3214 - A novel approximate dynamic programming approach for constrained equipment replacement problems: A case study (چکیده)
3215 - Palmar/plantar osteochondral disease (POD) عامل مهم اما ناشناخته لنگش در اسب‎های کورسی (چکیده)
3216 - رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
3217 - وضعیت کیفیت آب رودخانه کارده با استفاده از شاخص NSF WQI (چکیده)
3218 - بررسی سلامت اکوسیستم با استفاده از شاخص یکپارچگی زیستی (B-IBI) (مطالعه موردی: رودخانه کارده ) (چکیده)
3219 - تأثیر تعاملی مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی بر برخی از مؤلفه‌های آمادگی جسمانی و مقادیر سرمی مالون دی‌آلدئید در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
3220 - تغییرات فرسایش پذیری خاک تحت تأثیر درجه شیب در طول دامنه (چکیده)
3221 - بررسی رفتار تناوبی پوسته های مکعبی از نوع SS316L تحت بارگذاری پیچشی خالص (چکیده)
3222 - تعیین فاصله فاندر نرمال در اندام‎های حرکتی قدامی اسب ترکمن (چکیده)
3223 - Targeted Therapy in Colorectal Cancer (چکیده)
3224 - بررسی تاثیر میدان مغناطیس بر عناصر موجود در آب (چکیده)
3225 - بررسی یافت پذیری اطلاعات در اینستاگرام با تحلیل رفتار برچسب گذاری اجتماعی (چکیده)
3226 - Identification of sand dune sources in the east Sistan, Iran by using mineralogical and morphoscopic characterization of sediments (چکیده)
3227 - Investigating and Analyzing the Security of Women in Urban Space with an Emphasis on Participatory Approach (Case Study: Sajjad Neighborhood of Mashhad) (چکیده)
3228 - ارزیابی مشارکت شهروندان در حکمروایی خوب شهری (چکیده)
3229 - بررسی عملکرد چسب پایه سیمانی در اتصال بلوک های سبک پیش ساخته AAC (چکیده)
3230 - In vitro activities of 15 antifungal drugs against a large collection of clinical isolates of Microsporum canis (چکیده)
3231 - A new approach for silane curing polyolefin elastomer/linear low density polyethylene blends by Monosil and Sioplas processes (چکیده)
3232 - تاثیر مقاومت بتن و ضخامت دال تخت بتنی بر جلوگیری از خرابی پیشرونده ناشی از حذف ناگهانی یک ستون میانی (چکیده)
3233 - Quantifying Investment in Language Learning: Model and Questionnaire Development and Validation in the Iranian Context (چکیده)
3234 - بررسی تاثیر جداساز لاستیکی-سربی بر کاهش اثرات طبقه نرمِ سازه (چکیده)
3235 - Epileptic seizures detection in EEG signals using TQWT and ensemble learning (چکیده)
3236 - اثر ترکیبات آلی، نانوذرات آهن و روی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در گوجه فرنگی (چکیده)
3237 - Sono-electrodeposition of novel bismuth sulfide films on the stainless steel mesh: Photocatalytic reduction of Cr (VI) (چکیده)
3238 - Prepartion of Temperature-Responsive Core-Shell Polymer Nanoparticles for Enhanced Oil Recovery Application (چکیده)
3239 - Multiscale asymptotic homogenization analysis of epoxy-based composites reinforced with different hexagonal nanosheets (چکیده)
3240 - بررسی توزیع رسوبات پلایای سبزوار با استفاده از سنجش از دور (چکیده)
3241 - The Paleocene/Eocene boundary event (PETM) in the Tethyan deep-water realm: evidences from the Zagros Mts (چکیده)
3242 - Evaluation of Allelopathic Potentials of Some Common Edible Mushrooms in Japan (چکیده)
3243 - CLIMATE CHANGE IMPACTS AND ADAPTATION FOR CROP MANAGEMENT OF WINTER WHEAT AND MAIZE IN THE SEMI‐ARID REGION OF IRAN (چکیده)
3244 - Aron–Berner extensions of triple maps with application to the bidual of Jordan Banach triple systems (چکیده)
3245 - Variation in Blood and Colorectal Epithelia’s Key Trace Elements Along with Expression of Mismatch Repair Proteins from Localized and Metastatic Colorectal Cancer Patients (چکیده)
3246 - Down-regulation of HaIr1 during induced differentiation of embryonal carcinoma P19 cells (چکیده)
3247 - Meiotic initiation in chicken germ cells is regulated by Cyp26b1 and mesonephros (چکیده)
3248 - روسپی‌گری: تحمیل اجتماعی یا انتخاب شخصی؛ ارائه یک تحلیل کیفی (چکیده)
3249 - سنجش سطح امنیت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در فضای مجازی (چکیده)
3250 - Using Fast Messy Genetic Algorithm to Optimally Schedule Pump Operation (چکیده)
3251 - ارزیابی وب سایتهای کتابخانه های دانشگاه های غیرانتفاعی ایران (چکیده)
3252 - A Study of Abu Ja’far Ahmad ibn Ibrahim Jazzar’s Scientific Life (چکیده)
3253 - INVESTIGATING MASTER STUDENTS’ MENTAL MODEL COMPLETENESS LEVEL OF GOOGLE WEB SEARCH ENGINE (چکیده)
3254 - تحلیل و ارزیابی شاخص های مسکن پایدار شهری در محلات شهر گرگان (نمونۀ موردی: منطقۀ یک شهرداری) (چکیده)
3255 - تحلیل آزمایشگاهی شکل گیری میکرو- نانو حباب در لوله ونتوری به کمک عکسبرداری پرسرعت و پردازش تصویر (چکیده)
3256 - Antimicrobial peptide, cLF36, affects performance and intestinal morphology, microflora, junctional proteins, and immune cells in broilers challenged with E. coli (چکیده)
3257 - The effect of adding ethanolic saffron petal extract and vitamin E on growth performance, blood metabolites and antioxidant status in Baluchi male lambs (چکیده)
3258 - بررسی تاثیر سیستم ریشه گیاهان وتیور و کلم زینتی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک (چکیده)
3259 - شناسایی عوامل موثر بر باورهای افراد تاثیرگذار در شکل‌گیری نهادهای رسمی اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد شناختی (چکیده)
3260 - روش جدید تحلیل جریان در مجاری باز با استفاده از سری فوریه (چکیده)
3261 - A new method for damage detection of fluid-structure systems based on model updating strategy and incomplete modal data (چکیده)
3262 - Effect of fiber hybridization on energy absorption and synergy in concrete (چکیده)
3263 - بررسی آزمایشگاهی تاثیربرخورد جریان جانبی تحت فشار به جریان اصلی فوق بحرانی در کانال باز (چکیده)
3264 - Effects of upper-body, lower-body, or combined resistance training on the ratio of follistatin and myostatin in middle-aged men (چکیده)
3265 - Synergism effects of ursolic acid supplementation on the levels of irisin, C-reactive protein, IL-6, and TNF-α during high-intensity resistance training in low activity men (چکیده)
3266 - The relationship between management characteristics and firm performance (چکیده)
3267 - TAXONOMIC STUDY ON THE SUBSPECIES IF HOUSE MOUSE (MUS MUSCULUS LINNAEUS 1758) IN IRAN WITH EMPHESIS ON JAZ MURIAN DEPRESSION BASED ON MULECULAR AND GEOMETRIC MORPHOMETRIC METHODS (چکیده)
3268 - Taxonomic Issues of Rodents of Iran (چکیده)
3269 - Nondimensional Parameters’ Effects on Hybrid Darrieus–Savonius Wind Turbine Performance (چکیده)
3270 - ارزیابی تاثیر عصاره الکلی ختمی خبازی بر فعالیت آنزیم سلولاز گونه های آلترناریا بیماریزادر مرکبات (چکیده)
3271 - اثر مهارکنندگی اسانس حاصل از ارقام مختلف پرتقال واجزای تشکیل دهنده آن بر کنترل قارچ آلترناریای بیماریزادر مرکبات (چکیده)
3272 - بررسی قابلیت بیوکنترلی مخمر اندوفیتی جداسازی شده ازدرختان پسته استان خراسان رضوی (چکیده)
3273 - بررسی اثر چند اسانس گیاهی بر روی شاخصهای تعیین کننده شدت بیماریزایی در بیمارگر انباری سیب زمینی Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum، (چکیده)
3274 - Inderscience Enterprises Ltd. Analysis of relationships of third party logistics enablers using multi-criteria decision making technique DEMATEL-based on ANP (چکیده)
3275 - نگرشی فلسفی بر تخصصگرایییا تجمیع علم جغرافیا (چکیده)
3276 - Assessment of micellar-enhanced ultrafiltration process performance for removal of pharmaceutical contaminant from wastewater using response surface methodology (چکیده)
3277 - An adaptive modified fuzzy-sliding mode longitudinal control design and simulation for vehicles equipped with ABS system (چکیده)
3278 - بررسی پتانسیل سنتز سبز نانوذرات اکسید سریم توسط جدایه های بومی باکتری لومینسانس (چکیده)
3279 - بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی CeO2NPs تولید شده توسط روشناور لیز شده باکتری Vibrio sp. VLC (چکیده)
3280 - Approaching Influence of Vehicle’s Properties in Crosswind and Overtaking Situations Using Multi-Step Taguchi Method (چکیده)
3281 - Identification of the experimental herbaceous host range of the Apscaviroids infecting citrus species (چکیده)
3282 - Development and Validation of a Real-Time PCR Assay for the Identification of a Common Agrotis Species: Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae) (چکیده)
3283 - تعیین توالی کامل RNA2 یک جدایه از ویروس موزاییک کدو (SqMV) از استان خراسان جنوبی در ایران (چکیده)
3284 - ردیابی مولکولی یک جدایه از ویروس موزاییک رگبرگی اقاقیای زینتی (Wisteria vein mosaic virus) در استان خراسان رضوی (چکیده)
3285 - تعیین اندازه منابع انرژی ایستگاه‏ شارژ خوردو الکتریکی با توجه به فاکتورهای اقتصادی (چکیده)
3286 - بررسی مقاومت انتروکوکوسهای جدا شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیکهای رایج درمانی، فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی آنها (چکیده)
3287 - راهکارهای تضمین اجرای دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری (چکیده)
3288 - شیوع قلدری سنتی و سایبری در بین نوجوانان شهر هرات-افغانستان (چکیده)
3289 - شکنجه در موارد اضطرار از منظر قرآن کریم (چکیده)
3290 - The Comparative Analysis of Gene Expression Profiles in Lymph Node Cells of Naturally BLV-infected and Uninfected Bovine (چکیده)
3291 - Co(II)‐Porphyrin Immobilized on Graphene Oxide: An Efficient Catalyst for the Beckmann Rearrangement (چکیده)
3292 - امکان‌سنجی جواز نسبی شکنجه در موارد اضطرار به‌موجب حقوق بین‌الملل (چکیده)
3293 - Improving Efficiency of Normative Interventions by Characteristic-Based Selection of Households: An Agent-Based Approach (چکیده)
3294 - قاعده استثنا و پارادوکس مشروعیت شورش در دولت هخامنشی (چکیده)
3295 - طراحی چارچوب مفهومی رفتار خودتوسعه‌ای کارکنان (مطالعه موردی شرکت گاز خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) (چکیده)
3296 - Replacement of Egg in Cake: Effect of Soy Milk on Quality and Sensory Characteristics (چکیده)
3297 - مطالعه پدیدارشناختی ویژگی های شخصیتی اقدام پژوهان (چکیده)
3298 - Effect of total replacement of egg by soymilk and lecithin on physical properties of batter and cake (چکیده)
3299 - ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت تأثیر تراکم گیاهی و کاربرد کود شیمیایی اوره و کودهای مختلف آلی (چکیده)
3300 - Morphological and morphometric characterization of the new records of the East European vole (Microtus levis Miller, 1908) from northeast Iran (چکیده)
3301 - Rodent-borne diseases and their public health importance in Iran (چکیده)
3302 - In memoriam Jamshid Darvish (چکیده)
3303 - Mitochondrial sequences retrieve an ancient lineage of Bicolored shrew in the Hyrcanian refugium (چکیده)
3304 - کشف عوامل مؤثر بر طلاق در ازدواج های زودهنگام: یک مطالعه کیفی نظام من (چکیده)
3305 - Integration of Conventional Logs and Novel Preprocessing Methods for Identification of Fracture Parameters in the Carbonate Reservoirs (case study, carbonate Asmari Formation, SW Iran) (چکیده)
3306 - یک جاده چند راهبرد . تحلیل اهداف و منافع بازیگران در احیای جاده ابریشم (چکیده)
3307 - استمداد از گویشهای زبان فارسی در ترجمة برتر (چکیده)
3308 - Quantitative Determination of Lycorine and Galanthamine in Different in Vitro Tissues of Narcissus tazetta by GC-MS (چکیده)
3309 - رویکردهای آموزش زبان فارسی بر پایه ادبیات فارسی (چکیده)
3310 - رویکردی تطبیقی به پدیدۀ چندگانگی معنایی در متون فارسی و عربی با عنایت به نظریۀ کثرت‌گرایی در فهم ِمتنِ پل ریکور (چکیده)
3311 - Distribution and phylogenetic analysis of the 3′UTR and coat protein gene of Iranian Beet black scorch virus (چکیده)
3312 - Synthesis of a new Series of Organophosphorus Aminopyrimidines under Solvent free Condition and Investigation of their Biological Activity (چکیده)
3313 - An Improvement Over Lee et al.'s Key Agreement Protocol (چکیده)
3314 - Immobilization of Cu species into the organosulfur modified channels of SBA-15 for green synthesis of tetrazoles (چکیده)
3315 - Modified SBA-15 with Reductive Nature: a Robust Nanoreactor for Generation of Cu(I) Species for Synthesis of new Triazoles (چکیده)
3316 - Tunable porous doped carbon nanospheres as a robust host for immobilization of metal nanoparticles for aerobic oxidative synthesis of aryl nitriles (چکیده)
3317 - Tunable P-doped graphene oxide as a robust metal-free carbocatalyst for catalyzed selective oxidation of alcohols (چکیده)
3318 - Regioselective synthesis of new 5H,10H-dipyrimido[2,1-b:4\\\',5\\\'-d][1,3]thiazine as a novel heterocyclic system (چکیده)
3319 - Synthesis and characterization of novel 4-(1-(pyrimidin-4-yl)ethyl)-12H-pyrimido[4\\\',5\\\':5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxaline derivatives (چکیده)
3320 - An alternative approach to the synthesis of new 2-substitueted-4,9- dimethyl-9H-pyrimido[4,5-b]indole derivatives (چکیده)
3321 - Application of Fe3O4@HPG/Pd0 NPs as an Innovative Semi-heterogeneous Catalyst in Suzuki Cross-coupling Reaction (چکیده)
3322 - بررسی توجه دیداری فضایی و چالاکی مهارت دیداری- دستی در کودکان دبستانی مبتلا به اختلالات یادگیری و مقایسه آن با کودکان عادی (چکیده)
3323 - Avoiding Social Disappointment in Elections (چکیده)
3324 - اصول و مبانی شرح تطبیقی (با تکیه بر شرح مثنوی شریف) (چکیده)
3325 - Synthesis and characterization of nanocrystalline layer Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125−x)AlxO2 for lithium-ion batteries application (چکیده)
3326 - Crystallization Behavior and Mechanical Properties of In-situ Alumina-Zirconia Composite Bodies (چکیده)
3327 - On Weakly (Noncommutatively) Slender Groups (چکیده)
3328 - On strong small loop transfer spaces relative to subgroups of fundamental groups (چکیده)
3329 - Study of Psilenchus species in pistachio gardens of Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
3330 - Systematic paleontology and taphonomic studies of Ypresian mollusks at the Kopet-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
3331 - اثر کیفیت آب و ماده افزودنی بر کارایی علف کش های مایستر و اولتیما در ذرت علوفه ای (Zea mays L.) (چکیده)
3332 - بررسی روش‌های مدیریت غیر شیمیایی علف‌های‌هرز در مزرعه زعفران (Crucus sativus) (چکیده)
3333 - القای تشکیل بیوفیلم Candida albinans به دنبال برهمکنش با باکتری های موجود در عفونت های پلی میکروبیال (چکیده)
3334 - بررسی محلول پاشی غلظت‌های متفاوت عصاره آبی پنیرک قرمز (Malva sylvestris) تحت تنش خشکی بر کنترل علف‌هرز سوروف (Echinochloa crus-galli) در گلخانه (چکیده)
3335 - ارزیابی اثر القا کننده های غیر زیستی دما و pH بر تولید متابولیت های ثانویه باکتری اندوفیت Bacillus sp A4 (چکیده)
3336 - کاهش تشکیل بیوفیلم Helicobacter pylori توسط باکتری پروبیوتیک Bifidobacterium bifidum (چکیده)
3337 - پیش بینی نرخ رشد قیمت سکه طلا در ایران با استفاده از رگرسیون داده ها با تواتر متفاوت(میداس) (چکیده)
3338 - Effect of catholyte flow rate on the performance of two sediment microbial fuel cells in an open channel (چکیده)
3339 - هم سنجی عوامل و موانع موفقیت داعش در پاکستان (چکیده)
3340 - اثر مثبت سودوموناس فلورسنت بعنوان عامل بیوکنترل جدایه Rhizoctonia solani AG3 در سیب زمینی (چکیده)
3341 - کنترل Pectobactrium carotovorum با استفاده از چند جدایه Psedumonas spp در سطح آزمایشگاه (چکیده)
3342 - توانایی آهن در ایجاد ایمنی در گیاهان (چکیده)
3343 - بررسی توانایی جدایه های سودوموناز در القا مقاومت در دسک برگیگیاه سیب زمینی علیه قارچ Fusarium solani (چکیده)
3344 - جداسازی، شناسایی و بررسی کارآیی استرین های سودوموناس آنتاگونیست علیه گونه های مختلف آناستوموزی Rhizoctonia solani (چکیده)
3345 - بررسی اثر تیمار عصاره قارچ Ascochyta rabiei بر بیان موقت ژن گزارشگر GUS (چکیده)
3346 - راز حکومت دکتر کاتوزیان بر دلها و اندیشه ها (چکیده)
3347 - تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی (چکیده)
3348 - رفتار حرفه ای وکیل در مصالحه بین طرفین دعوا (چکیده)
3349 - ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﺭﯾﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﻟﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮﯾﻪ ﻭ ﻧﺠﻒ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ gis (چکیده)
3350 - ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﺭﯾﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﻟﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮﯾﻪ ﻭ ﻧﺠﻒ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ SIG ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ SISPOT (چکیده)
3351 - Spatial Site Selecting for solar farms in Iraq using GIS (چکیده)
3352 - Solar PV panels site selection using GIS –Fuzzy (AHP) Model: A Case Study Najaf Province –Iraq (چکیده)
3353 - An Experimental Study on Flakiness and Fragility of Randoop Regression Test Suites (چکیده)
3354 - ارزیابی شدت بیابان زایی دشت سیستان با استفاده از مدل IMDPA (چکیده)
3355 - Effect of dietary digestible lysine level on growth performance, blood metabolites and meat quality of broilers 23–38 days of age (چکیده)
3356 - EFFECT OF ROOTING MEDIUM, CUTTING TYPE AND AUXIN ON ROOTING OF PEPINO (SOLANUM MURICATUM AITON) CUTTING (چکیده)
3357 - Bondi accretion in the finite luminous region of elliptical galaxies (چکیده)
3358 - An analysis of the semantic annotation task on the linked data cloud (چکیده)
3359 - سنتز نانوالیاف کربنی به روش الکتروریسی و بررسی عوامل موثر در فرایند (چکیده)
3360 - تولید بخار با استفاده از محلی سازی جذب انرژی خورشید در سطح آب (چکیده)
3361 - استفاده از نانوذرات اکسید آهن (مگمایت) در آب دریا به منظور تولید بخار خورشیدی (چکیده)
3362 - Green Biosynthesis of Palladium Oxide Nanoparticles Using Dictyota indica Seaweed and its application for adsorption (چکیده)
3363 - ارزیابی چرخه حیات تولید فولاد از آهن قراضه: مطالعه موردی در یک کارخانه فولاد (چکیده)
3364 - اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری و تاب‌آوری زوج‌های جوان (چکیده)
3365 - A COMPARATIVE STUDY OF THE FACTORS AFFECTING THE INSTITUTIONALIZATION OF SPORTS AMONG STUDENTS: A CASE STUDY OF MASHHAD FARHANGIAN UNIVERSITY (چکیده)
3366 - تأثیر یک دوره تمرین تناوبی بر بیان بیومارکر مزانشیمی Vimentin و حجم تومور در موش‌های مبتلا به سرطان پستان (چکیده)
3367 - بررسی عملکرد نانوذرات اکسید آهن (مگنتیت) و نانوصفحات گرافن در تولید بخار خورشیدی (چکیده)
3368 - Deep neural network with generative adversarial networks pre-training for brain tumor classification based on MR images (چکیده)
3369 - بررسی عددی و پارامتری مولد گردابه زیرلایه مرزی برروی ایرفویل ناکا 2412 (چکیده)
3370 - Numerical and analytical analysis of a robust flow regulator in electroosmotic microfluidic networks (چکیده)
3371 - تحلیل عددی جریان تنش حرارتی غیرخطی در مجرای بین دو استوانه بیضوی هممرکز (چکیده)
3372 - برر سی عددی تراوایی سطوح متخلخل در بستر گاز شیل با روش DSMC (چکیده)
3373 - PdII Immobilized on Ferromagnetic Multi-Walled Carbon Nanotubes Functionalized by Aminated 2-Chloroethylphosphonic Acid with S-Methylisothiourea (FMMWCNTs@CPA@SMTU@PdII NPs) Applied as a Highly Efficient and Recyclable Nanostructured Catalyst for Suzuki–Miyaura and Mizoroki–Heck Cross-Coupling Reactions in Solvent-Free Conditions (چکیده)
3374 - بهبود کارایی بهینه‌سازی تکاملی دو جهتی سازه‌ها برای سازه‌های پیوسته (چکیده)
3375 - Effects of silver nanoparticles on Activity of dehydrogenase and urease enzymes (چکیده)
3376 - بررسی رابط و یا رابطی بودن ممکنات از نظر جلال الدین دوانی (چکیده)
3377 - An Empirical Study on the Effectiveness of Monkey Testing for Android Applications (چکیده)
3378 - A State-aware Approach for Robustness Testing of Embedded Real-Time Operating Systems (چکیده)
3379 - مقایسه دو برنامه‌ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر سطح سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
3380 - A theoretical study of entropy generation of the combustion phenomenon in the porous medium burner (چکیده)
3381 - شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز سرقت در کلانشهر مشهد (چکیده)
3382 - نقش پدیده های ژئومورفولوژی در برقراری امنیت و دفاع از مرزهای شمال شرق (مطالعه موردی: لطف آباد، یاقول، نوخندان و باج گیران) (چکیده)
3383 - ضرورت ارزیابی خدمات و کارکردها و تبعات زیست محیطی اگرواکوسیستم های تولید زعفران (چکیده)
3384 - کاربرد روش‏های تشخیص آماری الگو در شناسایی خرابی سازه‌ها در شرایط پیرامونی متفاوت (چکیده)
3385 - ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی (چکیده)
3386 - بررسی رابطه بین تنوع سهام، ساختار سرمایه و سود آوری با بکارگیری مدل Panel var (چکیده)
3387 - Recognition of the Skills and Knowledge of Iranian Auditors at workplace (چکیده)
3388 - فراتحلیل اثرات پذیرش IFRSبر بازار سرمایه (چکیده)
3389 - چرخش اجباری موسسات حسابرسی و محدودیت در ارائه سایر خدماتحسابرسی: هزینه ها و منافع (چکیده)
3390 - مدلسازی پیش بینی وجه نقد آتی (چکیده)
3391 - بررسی رابطۀ بین مدل‌های کیفیت گزارشگری مالی، زمانبندی تعهدات، کارایی و عدم کارایی سرمایه‌گذاری (چکیده)
3392 - بررسی ساز و کارهای پیشگیری از سقوط قیمت سهام (چکیده)
3393 - Numerical solutions for shallow water equations based on the wave propagation algorithm with the moving mesh method (چکیده)
3394 - بهسازی خاک های مناطق کویری و کاربرد آنها در راهسازی (مطالعه موردی : محور خور – عرب آباد خراسان جنوبی) (چکیده)
3395 - تحلیل دینامیکی پوسته استوان های مدرج تابعی در معرض بار شوک ترمو -مکانیکی غیرمتقارن با خواص مادی وابسته به دما (چکیده)
3396 - اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر بهبود اجتناب تجربه ای، خود-شفقتی و ذهن‌آگاهی مادران تنیده دارای کودک پیش دبستانی (چکیده)
3397 - بررسی اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی (چکیده)
3398 - برآورد معیار وابستگی شواهدی با استفاده تابع چگالی مفصل (چکیده)
3399 - Evaluation of fast and slow pyrolysis methods for bio-oil and activated carbon production from eucalyptus wastes using a life cycle assessment approach (چکیده)
3400 - Improved transesterification conditions for production of clean fuel from municipal wastewater microalgae feedstock (چکیده)
3401 - تاثیر منابع مختلف کربن بر بیوسنتز سورفکتانت توسط باکتری Pseudomonas putida KT-2440 (چکیده)
3402 - Conditioning time and sodium bentonite affect pellet quality, growth performance, nutrient retention and intestinal morphology of growing broiler chickens (چکیده)
3403 - تأثیر سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستانی در دو شکل معمول و میکروکپسوله شده در جیره‌های غذایی بر عملکرد، صفات لاشه و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه‌های گوشتی (چکیده)
3404 - A syntactic analysis of Persian deverbal nominals: An exo-skeletal approach (چکیده)
3405 - Annotated checklist of the endemic Tetrapoda species of Iran (چکیده)
3406 - Projection Recurrent Neural Network Model: A New Strategy to Solve Weapon-Target Assignment Problem (چکیده)
3407 - Annotated checklist of fleas (Insecta: Siphonaptera) and lice (Insecta: Anoplura) associated with rodents in Iran, with new reports of fleas and lice (چکیده)
3408 - δ18O and δ2H Characteristics of Moisture Sources and Their Role in Surface Water Recharge in the North-East of Iran (چکیده)
3409 - Associations between large-scale climate oscillations and land surface phenology in Iran (چکیده)
3410 - HISTOLOGICAL AND STEREOLOGICAL STUDY ON THE KIDNEYS IN SPARROWS LIVING IN WET AND ARID ZONES (چکیده)
3411 - تعیین مؤلفه های حکمرانی در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطزیست در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
3412 - فتوحات و مشروعیت خلفای راشدین (چکیده)
3413 - Nonlocal coupled thermoelastic wave propagation band structures of nano-scale phononic crystal beams based on GN theory with energy dissipation: An analytical solution (چکیده)
3414 - A New Feature Descriptor for Image Denoising (چکیده)
3415 - بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت شوقان خراسان شمالی مطالعه موردی: قنات حصار عیسی (چکیده)
3416 - انتخاب مناسب ترین نوع گونه گیاهی نبکا برای تثبیت ماسه های روان با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: منطقه صمدآباد شهرستان سرخس) (چکیده)
3417 - A proposal for an all optical full adder using nonlinear photonic crystal ring resonators (چکیده)
3418 - The effect of Pediococcus acidilactici on reproductive performance in zebra fish females (چکیده)
3419 - ارزیابی طراحی برنامه درسی برخط بر اساس نگرش دانشجویان دانشگاه‌های تهران (چکیده)
3420 - مولفۀ بینایی- فضایی حافظۀ رویدادی در بیماران مبتلا به ام. اس. فارسی زبان (چکیده)
3421 - سنجش مقدار نوفه یک سنجه عملگر مقداری مثبت