بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Morteza Hosseini


موارد یافت شده: 23

1 - نقش آرمان ها ومقاصد سیاسی در عل وتحریف روایات مهدوی در حوزه مدح وذم بلاد (چکیده)
2 - بازتاب اهداف و آرمان های سیاسی در برخی از اسرائیلیات مرتبط با مهدویت (چکیده)
3 - نقش جریان های سیاسی زیدیه در جعل و تحریف روایات مهدوی (چکیده)
4 - ٌّهنر تصویر آفرینی در اسماء قرآنی قیامت (چکیده)
5 - بررسی تاثیر مقدار، نوع و نسبت بهینه مواد اولیه بر خواص نانو ذرات مولایت تهیه شده به روش سل – ژل در سیستم ژل دو فازی Al2O3-SiO2 (چکیده)
6 - Effect of dietary sugar concentration and sunflower seed supplementation on lactation performance, ruminal fermentation, milk fatty acid profile, and blood metabolites of dairy cows (چکیده)
7 - Effects of replacing wheat bran by pistachio skins on feed intake, nutrient digestibility, milk yield, milk composition and blood metabolites of dairy Saanen goats (چکیده)
8 - Effects of supplementation of active dried yeast and malate during sub-acute ruminal acidosis on rumen fermentation, microbial population, selected blood metabolites, and milk production in dairy cows (چکیده)
9 - Effect of treating alfalfa silage with pistachio by-products extract on Saanen dairy goats performance and microbial nitrogen synthesis (چکیده)
10 - Identification of a Specific Pseudo attP Site for Phage PhiC31 Integrase in Bovine Genome (چکیده)
11 - Effects of pistachio by‐products on digestibility, milk production, milk fatty acid profile and blood metabolites in Saanen dairy goats (چکیده)
12 - Effects of pistachio by-products in replacement of alfalfa hay onpopulations of rumen bacteria involved in biohydrogenation andfermentative parameters in the rumen of sheep (چکیده)
13 - Effects of pistachio by-products in replacement of alfalfa hay on ruminal fermentation, blood metabolites, and milk fatty acid composition in Saanen dairy goats fed a diet containing fish oil (چکیده)
14 - THY1 as a reliable marker for enrichment of undifferentiated spermatogonia in the goat (چکیده)
15 - Effects of Saponins on Rumen Fermentation, Nutrients Digestibility, Performance, and Plasma Metabolites in Sheep and Goat Kids (چکیده)
16 - اثر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر ترکیب اسیدهای چرب شیر بزهای سانن (چکیده)
17 - اثر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر متابولیتهای خون، تولید و ترکیب شیر بزهای سانن (چکیده)
18 - Identification of a Specific Pseudo attP Site for Phage phiC3 Integrase inthe Genome of Chinese Hamster in CHO-K1 Cell Line (چکیده)
19 - تاثیر سطوح افزایشی ساپونین بر متابولیت‏های خونی و pH شکمبه بزغاله های نر سانن (چکیده)
20 - Studying the physical and mechanical behavior of fibre-reinforced epoxy composite, fabricated by VARTM and VB (چکیده)
21 - Effect of extruded cotton and canola seed on unsaturated fatty acid composition in the plasma, erythrocytes and livers of lambs (چکیده)
22 - Effect of extruded cotton seed and canola seed on the composition of unsaturated fatty acids in plasma, erythrocytes and liver of Mehraban male lambs (چکیده)
23 - Effect of Extruded Cotton Seed and Canola Seed on Carcass Traits and CLA Content of Longissimus Dorsi Muscle in Mehraban Lambs (چکیده)