بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mostafa Nouri Baygi


موارد یافت شده: 30

1 - An approximation algorithm for virtual machine placement in cloud data centers (چکیده)
2 - A Simple and Efficient Method for Accelerating Construction of the Gap-Greedy Spanner (چکیده)
3 - Improving Greedy Spanner Construction Algorithm (چکیده)
4 - RPTRF: A rapid perfect tandem repeat finder tool for DNA sequences (چکیده)
5 - یافتن کوتاه‌ترین مسیر برای مشاهده یک پاره‌خط در یک ناحیه چندضلعی (چکیده)
6 - A hybrid algorithm for scheduling scientific workflows in IaaS cloud with deadline constraint (چکیده)
7 - Proximity-Aware Degree-Based Heuristics for the Influence Maximization Problem (چکیده)
8 - $\alpha$-Gap Greedy Spanner (چکیده)
9 - ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای زمان بندی وظایف جریان کاری علمی روی بستر ابر محاسباتی با محدودیت مهلت زمانی و هدف کاهش هزینه اجرا (چکیده)
10 - الگوریتم‌های جدید مسیریابی برخط و با حافظه‌ی محدود برای مثلث‌بندی‌های دلانی (چکیده)
11 - A new memroyless online routing algorithm for Delaunay triangulation (چکیده)
12 - A dynamic programming approach for distributing quantum circuits by bipartite graphs (چکیده)
13 - Fast and Accurate Genomic Minisatellites Disclosure (چکیده)
14 - Diagnosis of autism spectrum disorder based on complex network features (چکیده)
15 - Maximum Degree Based Heuristics for Influence Maximization (چکیده)
16 - خوشه بندی انرژی کارا با بکارگیری PSO در شبکه های حسگری (چکیده)
17 - The Computational Complexity of and Approximation Algorithms for Variants of the Component Selection Problem (چکیده)
18 - A Study about the Distribution of the Spanning Ratios of Yao Graphs (چکیده)
19 - ارائه یک الگوریتم تجزیه بوستروفدون اصلاح شده برای پیکربندی بهینه مزارع مسطح جهت استفاده در سامانه‌های طراحی مسیر وسایل نقلیه کشاورزی (چکیده)
20 - Path planning in polygonal domains for robots with limited turning abilities (چکیده)
21 - یافتن رئوس قابل دسترس از یک ربات محدود (چکیده)
22 - α-Visibility (چکیده)
23 - Partial Visibility Polygon with Semi-Transparent Objects (چکیده)
24 - Space–Query-Time Tradeoff for Computing the Visibility Polygon (چکیده)
25 - Weak Visibility of Two Objects in Planar Polygonal Scenes (چکیده)
26 - Approximating Component Selection With General Costs (چکیده)
27 - Probabilistic Model Checking: A Comparison of GPMC versus PRISM (چکیده)
28 - α-Visibility (چکیده)
29 - Space/query-time tradeoff for computing the visibility polygon (چکیده)
30 - Scheduling tasks with exponential duration on unrelated parallel machines (چکیده)