بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Naser Shahnoushi froshani


موارد یافت شده: 211

1 - Exchange Rate and Agricultural Trade: Evidence from Iran (چکیده)
2 - Aiming at low nitrogen leaching diets based on nitrogen fertilizer regulatory policy: A regional bio-economic assessment of the Zayandeh-Rud river basin-Iran (چکیده)
3 - The prioritization of volunteering revival measures of the Qanat (چکیده)
4 - نقش شرکت های دانش بنیان در هوشمند سازی زنجیره تامین خیار سالم گلخانه ای (چکیده)
5 - An Investigation Into the Effect of Dust on Wheat Yield (چکیده)
6 - Climate change, food security, and sustainable production: a comparison between arid and semi-arid environments of Iran (چکیده)
7 - Ecological Footprint and Its Determinants in MENA Countries: A Spatial Econometric Approach (چکیده)
8 - Farmers’ Trust in Extension Staff and Productivity: An Economic Experiment in Rural (چکیده)
9 - Water consumption and economic growth: evidence for the environmental Kuznets curve (چکیده)
10 - The Impacts of Climate Change on Water Resources and Crop Production in an Arid Region (چکیده)
11 - تغییر اقلیم و آثار آن بر امنیت غذایی در منطقه خراسان (چکیده)
12 - تمین مالی روستاییان در فضای تمین مالی کشاورزی: مطالعه موردی کشورهای هند، چین و ترکیه (چکیده)
13 - داده‌کاوی رفتار خریداران مواد غذایی (مورد مطالعه: شهر مشهد) (چکیده)
14 - برآورد حداقل جریان آب زیستمحیطی مورد نیاز رودخانه کارون در بالادست و پاییندست سد بهشتآباد (چکیده)
15 - ارزیابی و تحلیل اقتصادی آثار نوسانات اقلیمی بر عملکرد یونجه در ایران با رویکرد تعدیل آثار خشکسالی (چکیده)
16 - Limitations and Production Capacities of Field and Horticultural Crops in Iran (چکیده)
17 - بررسی اثرگذاری مصرف نهاده‌ها بر تولید غلات منتخب در کشور (چکیده)
18 - تحلیل اثرات اعتبارات خرد بر مولفه‌های توسعه پایدار روستایی: به کارگیری رهیافت رگرسیون جورسازی براساس نمره تمایل و الگوریتم بوت استرپ (چکیده)
19 - Climate Change and Sustainability of Crop Yield in Dry Regions Food Insecurity (چکیده)
20 - آینده پژوهی گندم ایران (چکیده)
21 - Drought, Climate Change, and Dryland Wheat Yield Response: An Econometric Approach (چکیده)
22 - Application of System Thinking Approach in Identifying the Challenges of Beef Value Chain (چکیده)
23 - ارزیابی تاثیر طرح‬های آبیاری تحت فشار بر افزایش بهره‬وری در بخش کشاورزی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی (چکیده)
24 - The Relation Between Property Rights, Farm Size and Technical Efficiency for the Developing Countries' Agricultural Sector (چکیده)
25 - نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای تربت‌جام (چکیده)
26 - بررسی عوامل موثر بر قیمت آرد و نان در صورت اجرای سیاست آزاد سازی قیمت در حوزه آرد و نان (چکیده)
27 - Price elasticity of residential water demand: a Meta analysis of studies on water demand, (case study: Iran) (چکیده)
28 - بررسی عامل‌های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت و نهاده‌های دامی در ایران (چکیده)
29 - Evaluating Cost Structure and Economies of Scale of Beef Cattle Fattening Farms in Mashhad City (چکیده)
30 - بکارگیری الگوهای چندسطحی در بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها (مطالعه موردی: روستاهای منتخب استان کرمانشاه) (چکیده)
31 - نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزی (چکیده)
32 - The effects of business cycle indicators on stock market indices of food industry in Iran (چکیده)
33 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع زعفران )مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه( (چکیده)
34 - Climate vulnerability index fluctuation: a case of Iran (چکیده)
35 - تعیین‏ کننده‏ های نظام‏ های انگیزشی پذیرش سیستم HACCP مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
36 - بررسی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های آرد و نان و گندم (چکیده)
37 - The Effect of Fluctuations in Climate Parameters on Wheat Market (چکیده)
38 - Designing a Meta-Synthesis Model of affecting Drivers of Land Use Changes by Systematic Review of Previous Studies (چکیده)
39 - FARMERS' PREFERENCES FOR AGRIENVIRONMENTAL SCHEME DESIGN: A CHOICE EXPERIMENT APPROACH (چکیده)
40 - بررسی عامل‌های مؤثر بر عملکرد محصول‌های راهبردی کشاورزی (گندم و جو)در استان خراسان‌ رضوی (چکیده)
41 - Prioritize Agri-Environmental Measures of Water-Related Ecosystem Services: The Case of Mashhad (چکیده)
42 - بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی (چکیده)
43 - The Effects of Governance Indicators on Per Capita Income, Investment and Employment in Selected Mena Countries (چکیده)
44 - بررسی آسیب‌پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه ‏موردی: استان خراسان رضوی)‏ (چکیده)
45 - مدیریت پایدار منابع آب بر اساس بهینه سازی عوامل زراعی، زیست محیطی و اقتصادی با استفاده از برنامه ریزی کسری چند هدفه 1 : مطالعه موردی دشت فریمان تربت جام (چکیده)
46 - Can Virtual Water Trade Solve the World’s Water Crisis? (چکیده)
47 - The Effects of Oil Price Shocks on Agricultural sector Using Dynamic Stochastic General Equilibrium model (چکیده)
48 - برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایران (چکیده)
49 - حذف یارانه سوخت و کاهش آلودگی هوا در مشهد (با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه) (چکیده)
50 - تعیین شاخص های ارزیابی پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سدهای بزرگ (چکیده)
51 - تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن بر بخش‌های اقتصادی کشور (چکیده)
52 - مشخصات قرارداد آتی برتج در استان مازندران (چکیده)
53 - بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (چکیده)
54 - بازخوردهای کلان ا قتصادی- زیست محیطی اتخاذ سیاست (چکیده)
55 - جریان انرژی در واحدهای سنتی پرورش گاو شیری با تأکید بر انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید الکتریسیته و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات (چکیده)
56 - فرا تحلیل کششهای قیمتی مصرف آب خانگی شهری در ایران (چکیده)
57 - مقایسه ارزش خدمات اکوسیستمی در کشتزارهای رایج و ارگانیک گندم و سیب‌زمینی در منطقه فریمان (چکیده)
58 - ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی احداث سد بار نیشابور (چکیده)
59 - بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان دارویی (چکیده)
60 - تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن در بخش‌های اقتصادی کشور (چکیده)
61 - رابطه جمعیت و بحران آب و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی (چکیده)
62 - ارزیابی آثار اقتصادی- اجتماعی هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی (چکیده)
63 - بررسی پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها، افزایش نرخ ارز و محدودیت ارزی ناشی از اعمال تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان (چکیده)
64 - تحلیل نقش متغیرهای اقتصادی بر قیمت مواد غذایی در کشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت (چکیده)
65 - کاربرد الگوسازی چندسطحی در تحلیل منحنی کوزنتس زیست محیطی (مطالعه موردی: 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی) (چکیده)
66 - بررسی تجربی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت (کاربرد الگوی سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی) (چکیده)
67 - تنوع زیستی حشرات در بوم نظام های زراعی ارگانیک و رایج گندم -Triticum aestivumL.-و سیب زمینی -Solanum tuberosum L.-در منطقه فریمان (چکیده)
68 - بررسی بازریابی و تاثیر سیاستهای تجاری بر صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان (چکیده)
69 - Effect of Native Agricultural Mechanized Services Companies on National Mechanization Development (چکیده)
70 - An Examination of the Relationship between Food Prices and Government Monetary Policies in Iran (چکیده)
71 - The Effect of Trade Liberalization On Water Resources Pollution In Iran: (Case Study Rice) (چکیده)
72 - Government Monetary and Fiscal Policies Effect on Economic and Social Duality in Iran (چکیده)
73 - Role of Non-oil Exports in Enhancing Iran’s Economic Capacities (چکیده)
74 - Government Expenditure and Revenue Relation and Fiscal Sustainability in Iran (چکیده)
75 - استفاده از نقشه علی بیزین جهت بررسی عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران (چکیده)
76 - تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر امنیت غذایی- کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (چکیده)
77 - بررسی عامل‌های موثر بر بازارپسندی گیاهان دارویی (مطالعه موردی نعناء) (چکیده)
78 - بررسی عومل موثر بر درآمد شاغلان روستایی در ایران (چکیده)
79 - تحلیل آثار قیمت تضمینی گندم بر میزان تولید آن در ایران (چکیده)
80 - بررسی الگوهای رفتاری مربوط پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
81 - study of Effectiveness of integrated pest management in healthy crop production in Iran (چکیده)
82 - بررسی منافع و موانع پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی مشهد (چکیده)
83 - تعیین الگوی بهینه زراعی شهرستان اسفراین (کاربرد برنامه ریزی فازی با ارزش بازه ای بر اساس برش های آلفای نامحدود) (چکیده)
84 - بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه و تره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد) (چکیده)
85 - ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدی (چکیده)
86 - تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی با بکارگیری رگرسیون موزون جغرافیایی (چکیده)
87 - برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای غلات در ایران (چکیده)
88 - بررسی موانع استقرار سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در واحدهای تولیدی شهر مشهد (چکیده)
89 - برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانهای کلزا در ایران (چکیده)
90 - برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانهای حبوبات در ایران (چکیده)
91 - درسهایی از سیاستهای توسعه کشاورزی و منابع آب کشورهای هند و چین (چکیده)
92 - بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب (چکیده)
93 - عوامل موثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران (چکیده)
94 - بررسی اثربخشی تسهیلات بنگاه های زود بازده در صنعت فرش دستباف (چکیده)
95 - بررسی تاثیر سیاست حمایتی دولت بر ریسک درآمدی و هزینه تولید محصولات باغی منتخب)پسته، خرما، سیب و مرکبات( (چکیده)
96 - بررسی اثر شفافیت اطلاعات بانک مرکزی بر نرخ تورم در ایران (چکیده)
97 - شناسایی عامل های موثر در ایجاد ضایعات نان و تمایز نانوایی ها با کاربرد تجزیه و تحلیل تمایزی و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر آن )مطالعه موردی شهر مشهد( (چکیده)
98 - Food Safety Concerns and other Factors Affecting Iran’s Pistachio Exports to EU, Australia, and Japan (چکیده)
99 - آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخش کشاورزی و صنایع غذایی (چکیده)
100 - بررسی و رتبه بندی مناطق شهری از نظر مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا زباله با استفاده از برنامه ریزی چند معیاره (چکیده)
101 - برآورد سهم آب زاینده رود در اقتصاد استان اصفهان (چکیده)
102 - Studying the effect of targeted subsidies of energy carriers on agricultural products by using CGE model (چکیده)
103 - Study of the effect of targeting energy carriers’ subsidies on Prices of Agricultural products (چکیده)
104 - Investigation of factors affecting consumers’ bread wastage (چکیده)
105 - شبیه سازی اثر هدفمندی یارانه ها بر روند رشد اقتصادی ، تورم و بیکاری در ایران با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی (چکیده)
106 - بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد استان های خراسان (چکیده)
107 - بررسی الگوی انتقال مکانی قیمت زعفران در استان های ایران (چکیده)
108 - Evaluating the effect of aflatoxin food safety concerns on Iran’s pistachio trade with gravity model (چکیده)
109 - Value of Water in an Arid Area of Central Iran (چکیده)
110 - بررسی عوامل موثر بر توسعه ی بازار زعفران با استفاده از روش دلفی فازی (چکیده)
111 - شبیه سازی پیامدهای خشکسالی در زیر بخش زراعت در سطح کشور و در استانهای مختلف: ساخت و کاربرد مدل Iran ORANI-G (چکیده)
112 - بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی (چکیده)
113 - تأثیر سیاست‎های دولت بر میزان تورم در ایران: کاربردی از فرآیند یادگیری در چارچوب انتظارات عقلایی (چکیده)
114 - شناسایی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی (چکیده)
115 - بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی برای حفاظت از منابع آب کشاورزی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (چکیده)
116 - بررسی عوامل مؤثر بر قیمت ذرت در بورس کالای ایران (چکیده)
117 - نقش و عمل کرد بازار کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه (ANP) (چکیده)
118 - بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری (چکیده)
119 - انتقال قیمت نهاده های وارداتی بخش طیور از بازارهای جهانی به بازارهای داخلی مطالعه موردی کنجاله سویا و پودر ماهی (چکیده)
120 - بررسی تأثیر به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی (علوم دامی) در بهره وری عوامل تولید گاوداریهای شیری استان خراسان رضوی (چکیده)
121 - کاربرد الگوهای شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی شدت خشکسالی(مطالعه موردی: ایستگاه تُرشَکلی استان گلستان) (چکیده)
122 - بررسی کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک در استان خراسان جنوبی (چکیده)
123 - حذف یارانه سوخت و بررسی آثار آن بر تولید، هزینه و سطوح قیمتها در خراسان رضوی (چکیده)
124 - ارزیابی اثرات ناشی از هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر قیمت محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و رفاه خانوار (کاربرد جدول داده- ستانده) (چکیده)
125 - پیش بینی آب مصرفی توسط کشاورزان خراسان رضوی در چارچوب انتظارات عقلائی (چکیده)
126 - برآورد تابع سرانه ضایعات نان به منظور اصلاح الگوی فعلی مصرف نان مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
127 - سرمایه گذاری، مصرف انرژی و آلودگی در کشورهای در حال توسعه (چکیده)
128 - بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در مرحله تولید (چکیده)
129 - تاثیر گسترش زبان و ادبیات عربی در صنعت گردشگری استان خراسان (چکیده)
130 - بررسی راهکارهای مشارکت مستقیم و غیر مستقیم زنان روستایی جهت حفاظت از منابع آب کشاورزی(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (چکیده)
131 - مقایسه الگوی کشت مبنی بر مزیت نسبی با الگوی کشت فعلی محصول انار در شهرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
132 - برآورد و مقایسه مزیت نسبی تولید محصول انار در شهرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
133 - SWOT – ANP Analysis of Food & Beverage Processing Industries in Khorasan-Razavi, Iran (چکیده)
134 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ضایعات نان (چکیده)
135 - بررسی عوامل موثر بر ضایعات آرد و نان در ایران (چکیده)
136 - کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل متمایزکننده نانواییهای پرضایعات و کم ضایعات مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
137 - بررسی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ با استفاده از مدل انتظارات عقلایی (چکیده)
138 - بررسی عرضه ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران (چکیده)
139 - ارزیابی اقتصادی صنعت قند و شکر از دیدگاه مدیریت کلان (چکیده)
140 - بررسی عوامل ساختاری و عملکردی مؤثر بر رضایت بیمه‏ گذاران از بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
141 - Welfare and environmental quality impacts of green taxes in Iran (a computable general equilibrium model) (چکیده)
142 - بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه (چکیده)
143 - Economic Efficiency of Smallholder in Iran: Adjusted for Market Distortion (چکیده)
144 - بررسی کارایی تولید محصولات زیربخشهای زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روشهای ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی (چکیده)
145 - بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (چکیده)
146 - کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی در بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان (مطالعه‎ی موردی شهر مشهد) (چکیده)
147 - مدل سازی و پیش بینی ضایعات نان با استفاده از مدلهای سری زمانی و شبکه عصبی (چکیده)
148 - بررسی نقش اعتبارات بنگاه های زودبازده در توسعه صنعت دامپروری (چکیده)
149 - تعیین اولویت های مدیریت ریسک خشک سالی در بخش کشاورزی شهرستان گنبدکاووس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
150 - مطالعه ارتباط سیاستهای پولی و نوسانات اقتصاد ایران (چارچوب انتظارات عقلایی) (چکیده)
151 - بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ (چکیده)
152 - Study of Effective Factors on Rural Poverty in Iran (چکیده)
153 - بررسی جایگاه زیر بخش های کشاورزی در میان بخش های اقتصادی استان اصفهان (چکیده)
154 - ارزیابی نظام های تولیدی فرش دست باف با استفاده از تکنیک های چند معیاری : مطالعه موردی آذربایجان شرقی (چکیده)
155 - The Elimination of Subsidy on Fossil Fuels & It, s Effects on Macroeconomic indicators in Khorasan-Razavi Province, Iran (چکیده)
156 - Estimation of Willingness to Pay for Air Quality Improvements (Case study: Mashhad, Iran (چکیده)
157 - Drought Risk Management for Sustainable Use of Agricultural Water Resources in Golestan Province, Iran (A Case of Gonbad-e-Kavous County) (چکیده)
158 - An Experimental Comparison Between Demand Systems of Major Food Groups in Urban Economics (چکیده)
159 - الگوی مدیریت استراتژیک ریسک (چکیده)
160 - بررسی شیوه و چگونگی ارائه مطلوب خدمات بیمه کشاورزی (مطالعه موردی:استان خراسان رضوی) (چکیده)
161 - بررسی میزان رضایتمندی بیمه گذاران از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی (چکیده)
162 - بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوریت آب (چکیده)
163 - بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گزاران از بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی (چکیده)
164 - عوامل مؤثر بر سطح زیرکشت جو درچارچوب انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقی (چکیده)
165 - عامل های موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
166 - مطالعه ی الگوی واکنش عرضه ی گندم در ایران (چکیده)
167 - بررسی موقعیت کشاورزان شهرستان های خراسان رضوی در مواجه با شرایط مخاطره آمیز: کاربرد برنامه ریزی چند معیاری (چکیده)
168 - کاربرد نظریه ی بازی ها در تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت تایباد (چکیده)
169 - تدوین الگوی زراعی پایدار در دشت فریمان- تربت جام (چکیده)
170 - ارزیابی الگوهای بهینه کشت مدلهای برنامه ریزی ریاضی از بعد منافع اجتماعی (چکیده)
171 - بررسی واکنش پنبه کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی (چکیده)
172 - رتبه بندی نواحی شهر مشهد بر اساس شاخصهای توسعه شهری (چکیده)
173 - تعیین مزیت نسبی و شناسائی بازارهای هدف فرش دستباف ایران (چکیده)
174 - انتخاب الگوی کشت بالقوه محصولات زراعی بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: دشت تربت جام) (چکیده)
175 - پیش بینی عملکرد نیشکر و واردات شکر در ایران با استفاده از مدل ARIMA و شبکه های عصبی (چکیده)
176 - تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد (چکیده)
177 - تاثیر متقابل توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی در کشور (چکیده)
178 - تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز ( مطالعه موردی شهرستان سبزوار) (چکیده)
179 - مدریت ریسک خشکسالی در جهت استفاده پایدار از منابع کشاورزی در استان گلستان (چکیده)
180 - بررسی و پیش بینی بارندگی سالانه و تخمین تغذیه ناشی از بارندگی به مخازن آب های زیر زمینی دشت تایباد (چکیده)
181 - فرایند تعامل بین بخش صنعت و کشاورزی در ایران (چکیده)
182 - ارائه الگوی کشت محصولات باغی با استفاده از شاخص مزیت نسبی و مقایسه آن با وضعیت موجود ( مطالعه موردی شهرستان های استان خراسان رضوی (چکیده)
183 - Valuation of Water and its Sensitive Analysis in Agricultural Sector A Hedonic Pricing Approach (چکیده)
184 - The Determination of Optimal Crop Pattern with Aim of Reduction in Hazards of Environmental (چکیده)
185 - بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری عمومی‌در زیرساخت‌های کشاورزی بر رشد بهره‌وری بخش کشاورزی‌ایران (چکیده)
186 - ارائه الگوی کشت محصولات باغی با استفاده از شاخص مزیت نسبی و مقایسه آن باوضعیت موجود- مطالعه موردی شهرستان های استان خراسان رضوی (چکیده)
187 - Causality between non-oil exports and GDP growths in Iran (چکیده)
188 - Accession to WTO and agricultural market integrations in Iran (چکیده)
189 - Economic Efficiency of Smallholder Intensive Dairy Farms in Iran: Adjusted for Market Distortion (چکیده)
190 - The Role of Non-oil Exports in Enhancing Iran\'s Economic Capacities (چکیده)
191 - An Examination of the Relationship between Food Prices and Government Monetary Policies in Iran (چکیده)
192 - Government Expenditure and Revenue Relation and Fiscal Sustainability in Iran (چکیده)
193 - The economic impacts of drought on the economy of Iran: An integration of linear programming and macroeconometric modelling approaches (چکیده)
194 - Causality Between Financial Development and Economic Growth in Iran (چکیده)
195 - Government Monetary and Fiscal Policies Effects on Economic and Social Duality in Iran (چکیده)
196 - بررسی شرکت‏های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان ‏های خراسان (چکیده)
197 - تحلیل مزیت نسبی غلات و حبوبات در استان خراسان (چکیده)
198 - تعیین مزیت محصولات صنعتی، جالیزی، سبزیجات و دانه های روغنی در استان خراسان: کاربرد شاخص های نوع اول (چکیده)
199 - بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با تاکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (چکیده)
200 - عوامل موثر بر کارایی شرکت های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان خراسان (چکیده)
201 - آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخص های اقتصادی - اجتماعی جامعه کشاورزی ایران : مطالعه موردی استان خراسان (چکیده)
202 - بررسی و تحلیل کارآیی و بازاریابی زرشک کاران استان خراسان (مطالعه موردی: شهرستان قاینات) (چکیده)
203 - بررسی علل افزایش فروش گندم به دولت در سال زراعی81-1380 (چکیده)
204 - بررسی عوامل مؤثر بر عرضه گندم در استان خراسان (چکیده)
205 - تقاضای تجویزی آب در سه سیستم آبیاری در دامنه شهرستان فریدن (چکیده)
206 - کاربرد تحلیل فراگیر داده در برآورد کارایی چغندرکاران استان خراسان (چکیده)
207 - بررسی بازاریابی و تاثیر سیاست های تجاری به صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان (چکیده)
208 - مقايسه بهره وري در بخشهاي صنعت و كشاورزي و عوامل موثر بر ان (چکیده)
209 - Effect of Native Agricultural Mechanized Services Companies on National Mechanization Development (چکیده)
210 - Government Expenditure and Revenue Relation and Fiscal Sustainability in Iran (چکیده)
211 - Accession to the WTO and agricultural market integrations in Iran (ورود به سازمان جهانی تجارت و همگرائی بازار محصولات کشاورزی در ایران) (چکیده)