بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مدرس


موارد یافت شده: 174

1 - بررسی اثربخشی برنامه (چکیده)
2 - The effect of polyvinyl polypyrrolidone, polyethylene glycol and urea on polyphenolic compounds and in vitro gas production of pomegranate seed and peel (چکیده)
3 - فیلوژنی مولکولی Aphidiinae بر اساس چهار ناحیه ژنی هسته و ریبوزوم (چکیده)
4 - Molecular and morphological identification of hymenoptran parasitoids from the pomegranate aphid, Aphis punicae in Razavi Khorasan province, Iran (چکیده)
5 - بهینه سازی کشت درون شیشه ای جنین زیگوتیک گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) (چکیده)
6 - Parametric assessment of a low-swirl burner using the exergy analysis (چکیده)
7 - بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش خشم مبتلایان به ضربه سر (چکیده)
8 - To the knowledge of the Ensifera (Insecta: Orthoptera) fauna in Mashhad and vicinity, NE Iran (چکیده)
9 - Online Concurrent Reinforcement Learning Algorithm to Solve Two-player Zero-sum Games for Partially-unknown Nonlinear Continuous-time Systems (چکیده)
10 - Possible polaron formation of zigzag graphene nano-ribbon in the (چکیده)
11 - Hydrogen adsorption on the α-graphyne using ab initio calculations (چکیده)
12 - بررسی اثر تغییر پارامترهای عملکردی بر رفتار شعله و توزیع دما و آنالیز اگزرژی مشعلهای کمپیچش پیشآمیخته (چکیده)
13 - مقایسه رویکرد طراحی مومسان بر پایه کارکرد و رویکرد طراحی الاستیک برای طراحی لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی کوپل (چکیده)
14 - طراحی مومسان بر اساس عملکرد سیستم دیوارهای برشی فولادی کوپل در برابر زلزله (چکیده)
15 - طراحی لرزه ای و آنالیز سیستم دیوار های برشی فولادی کوپل (چکیده)
16 - Experimental study on the effects of flame regime on the exergy destruction in premixed low swirl combustion (چکیده)
17 - بررسی فونیستیک مورچه های (Hymenoptera:Formicidae) دو استان شمال شرق ایران (خراسان رضوی وخراسان شمالی) (چکیده)
18 - هم یاری مورچه- شته در مفهوم وابسته به انبوهی (چکیده)
19 - Consequence of Different Nitrogen: Potassium Regime Ratios on performance of black bean aphid and related growth parameters change in bean (چکیده)
20 - بررسی میزان پارازیتیسم شته انار Aphis punicae توسط زنبور های Aphidiinae با استفاده از روش های استاندارد (چکیده)
21 - Spin dependent transport through triangular graphene quantum dot in the presence of Rashba type spin–orbit coupling (چکیده)
22 - The role of electron–phonon interaction on the transport properties of graphene based nano-devices (چکیده)
23 - شبیه سازی و بررسی پارامتری اجکتور مقیاس کوچک هندسه متغیر با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
24 - Simultaneous Determination of Rosmarinic Acid, Salvianolic Acid B And Caffeic Acid in Salvia Leriifolia Benth. Root, Leaf and Callus Extracts Using A High Performance Liquid Chromatography With Diode Array Detection Technique (چکیده)
25 - رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سطح هیجان ابراز شده در مادران بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (چکیده)
26 - قلدری مدرسه،اسرار درون (چکیده)
27 - آماره های جدول زیستی کنه تارتن دو لکه ای Tetranychusurticaeروی گیاه توت فرنگی در سطوح مختلف کوددهی نیتروژن (چکیده)
28 - 3D MODELING STUDY OF SPRAY CHARACTERISTICS OF SIMPLEX PRESSURE-SWIRL ATOMIZERS WITH VARIOUS ORIFICE AND SWIRL CHAMBER GEOMETRIES (چکیده)
29 - Numerical Analysis of the 3D Flow Field of Pressure Swirl Atomizers with Helical Passages (چکیده)
30 - شبیه سازی سه بعدی جریان داخلی در انژکتورهای چرخشی فشاری با ورودی های مارپیچ جهت مطالعه اثر هندسه انژکتور بر کیفیت پاشش (چکیده)
31 - Adaptive Optimal Control of Partially-unknown Constrained-input Systems using Policy Iteration with Experience Replay (چکیده)
32 - A policy iteration approach to online optimal control of continuous-time constrained-input systems (چکیده)
33 - Integral reinforcement learning and experience replay for adaptive optimal control of partially-unknown constrained-input continuous-time systems (چکیده)
34 - adaptive optimal control of unknown constrained-input system using policy iteration and neural networks (چکیده)
35 - بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتلایان به ضربه سر (چکیده)
36 - Spin polarization tuning in the graphene quantum dot by using in-plane external electric field (چکیده)
37 - Study of the electron–photon interaction on the spin-dependent transport in nano-structures (چکیده)
38 - A newly recorded genus and species of Megaseliini (Diptera: Phoridae), a parasitoid of ladybird pupae (Coleoptera: Coccinellidae), from Iran (چکیده)
39 - بررسی تأثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی جمعیت بومی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L (چکیده)
40 - شناسایی شته های درخت انار و زنبورهای پارازیتوئید و هیپرپارازیتوئید آن در استان خراسان رضوی با استفاده از روش های کلاسیک و مدرن (چکیده)
41 - The genus Mycterothrips (Thysanoptera: Thripidae) in Iran, with three new species (چکیده)
42 - بررسی تأثیر نماتودهای بیمارگر حشرات Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis bacteriophora روی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia (چکیده)
43 - اثربخشی فنون شناختی-رفتاری کاهش اضطراب در درمان عقاید پارانوئید و هذیانهای گزند و آسیب دو بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای پارانوئید (چکیده)
44 - بهینه‌سازی کشت کالوس برگ گیاه Salvia leriifolia برای تولید اسید‌های فنولیک (چکیده)
45 - Rectifying behavior of graphene/h-boron-nitride heterostructure (چکیده)
46 - تاثیر ویژگی‏های سطح برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سنک شکارگرOrius albidipennis Reuter به شته جوPasserini Sipha maydis (چکیده)
47 - Aeolothrips eremicola (Thysanoptera, Aeolothripidae): first record of the male from Iran (چکیده)
48 - معرفی تعدادی از کنه‌های خانواده اریوفیده Acari: Eriophyidae)) مرتبط با علف‌های هرز در استان خراسان رضوی (چکیده)
49 - Estimation of the Young’s modulus of single-walled carbon nanotubes under electric field using tight-binding method (چکیده)
50 - بهینه سازی فرکانس طبیعی اول ارتعاشات سازه صفحه‌ای به روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها (چکیده)
51 - مطالعه ریز ازدیادی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia ) با استفاده از کشت جوانه انتهایی (چکیده)
52 - Online solution of nonquadratic two-player zero-sum games arising in the H1 control of constrained input systems (چکیده)
53 - Does leaf pubescence of wheat affect host selection and life table parameters of Sipha maydis (Passirini) (Hemiptera: Aphididae (چکیده)
54 - Faunistic and Molecular Surveys on the Pistachio Hemiptera of Rafsanjan Region and Vicinity, Eastern Iran (چکیده)
55 - بررسی تحلیلی تأثیر توانایی پیش‌بینی اجزاء تعهدی و جریان های نقدی بر کیفیت سود پیش بینی شده (چکیده)
56 - The Effect of Media and Plant Growth Regulators on Embryo Culture of Salvia leriifolia (چکیده)
57 - Electronic and optical properties of pure and doped boron-nitride nanotube (چکیده)
58 - اولین گزارش زنبور Allodynerus dignotus (Morawitz,1895) (Hym.: Vespidae: Eumeninae) از ایران (چکیده)
59 - مطالعه عوامل موثر بر توزیع گازهای برگشتی و رخنه‌ای تزریق شده به چندراهه ورودی موتور EF7 (چکیده)
60 - اعتبار سنجی مدل شبکه عصبی رابطه بارندگی-رواناب در حوزه آبریز سد زاینده رود (چکیده)
61 - Particle Tracking BasedMethod for Evaluation of Cylinder-to- CylinderDistribution of EGR/Blowby (چکیده)
62 - کاربرد روش چند شبکه ای AMG-CG برای حل سریع دستگاه معادلات خطی در تحلیل هیدرولیکی شبکه لوله ها (چکیده)
63 - اولین گزارش سن‎هایGeocoris acuticeps Sign. و Plinthisus longicollis Fieb. از خانواده‎ی Lygaeidae برای فون ایران (چکیده)
64 - ایجاد سامانه شاخص های بیابان زایی بر اساس DPSIR (بهره گیری از روش فازی-تاپسیس) (چکیده)
65 - Employing Adaptive Particle Swarm Optimization Algorithm for Parameter Estimation of an Exciter Machine (چکیده)
66 - Faunistic study on pentatomid and scutellerid bugs (Hem.: Heteroptera) from Birjand county and suburbs in South Khorasan province (Iran) (چکیده)
67 - Aphid parasitoids associations on stone fruit trees in Khorasan Razavi Province (Iran) (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) (چکیده)
68 - A contribution to the knowledge of Meloidae (Insecta: Coleoptera) fauna of Northeastern Iran (چکیده)
69 - جداسازی چندین استرین مربوط به جنس Xanthomonas از لکه های برگی و میوه گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی (چکیده)
70 - بررسی تاثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorahabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L. (چکیده)
71 - New Ground-Motion Prediction Equations Using Multi Expression programming (چکیده)
72 - تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشویی (چکیده)
73 - اثر تراکم تریکوم برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سن شکارگر (Reuter) Orius albidipennis روی شته جو(Passerini) Sipha maydis (چکیده)
74 - بررسی کارایی و رفتار جستجوگری(Reuter) Orius albidipennis روی شته جو (Passerini) Sipha maydis در ارقام گندم (چکیده)
75 - Modeling and optimization of high chromium alloy wear in phosphate laboratory grinding mill with fuzzy logic and particle swarm optimization technique (چکیده)
76 - System identification and control using adaptive particle swarm optimization (چکیده)
77 - اثربخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی و کیفیت روابط در خانواده بیماران مبتلا به اختلالات دو قطبی (چکیده)
78 - بررسی ارتباط سبک دلبستگی بالغین به والدین با میزان عملکرد جنسی زنان (چکیده)
79 - Effect of electron–electron interaction on the transport through a nano-wire (چکیده)
80 - بررسی اثربخشی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان (چکیده)
81 - بررسی اثربخشی طرح تایم(غنی سازی ازدواج) بررضایت زناشویی زوج های دانشجو (چکیده)
82 - مقایسه DNA Barcoding با روش کلاسیک در جهت شناسایی پنچ گونه شته درختان میوه در مشهد (چکیده)
83 - هوش هیجانی در معلولین جسمی ورزشکار وغیر ورزشکار (چکیده)
84 - بررسی مقایسه ای تأثیر محیط کشت های مختلف وتنظیم کنند ه های رشد در اورگانوژنز رویان گیاه Salvia leriifolia (چکیده)
85 - بررسی تاثیر زغال فعال و اسید اسکوربیک بر باززایی گیاه salvia (چکیده)
86 - مدلسازی مسأله برنامه ریزی تولید چندمنظوره برای سیستمهای تولید انعطاف پذیر (چکیده)
87 - بررسی فنوستیک زنجرک های مزارع چغندر قند شهرستان مشهد و چناران (چکیده)
88 - معرفی سن شکارگر Holotrichius mesoleucus, Kiritshenko (Het: Reduviidae) برای ایران (چکیده)
89 - اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه ­ی گروهی (با تکیه بر مولفه­ های هوشیاری فراگیر بنیادین، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی) بر نشانه­ های افسردگی در دانشجویان (چکیده)
90 - Parasitic wasps as natural enemies of aphid population in the Mashhad region of Iran: new data from DNA sequences and SEM (چکیده)
91 - بررسی صحت روش تعقیب ذرات برای مطالعه توزیع گازهای تزریق شده به منیفولد ورودی به کمک آزمایش (چکیده)
92 - رجحان و تواناییهای زیستی شته Sipha maydis روی سه رقم گندم در واکنش به تریکوم برگ (چکیده)
93 - Optical properties of Graphene nano ribbon embedded between two Boron-Nitride nano ribbon (چکیده)
94 - مطالعه مولکولی شته های درختان میوه و پارازیتوییدهای آن در مشهد (چکیده)
95 - Evaluation of Effective Parameters on EGR/Blowby Distribution (چکیده)
96 - First record of Aphelinus paramali Zehavi and Rosen 1989 (Hymenoptera, Aphelinidae), parasitoid of Aphis pomi de Geer (Hemiptera, Aphididae) in Iran, and its phylogenetic position based on sequence data of ITS2 and COI genes (چکیده)
97 - A general insight into the effect of neuron structure on classification (چکیده)
98 - مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم (چکیده)
99 - Transport properties of an armchair boron-nitride nanoribbon embedded between two graphene electrodes (چکیده)
100 - بررسی اثر تنظیم کننده های رشدBAP و NAA بر رشد جنین نوروزک (Salvia leriifolia) (چکیده)
101 - Morphological and molecular methods in identification of Aphidius transcaspicus Telenga (Hym: Braconidae: Aphidiinae) endoparasitoid of Hyalopterus spp. (Hom: Aphididae) with additional data on Aphidiinae phylogeny (چکیده)
102 - بررسی سمیت تنفسی اسانس های استخراج شده از سه گیاه دارویی علیه سرخرطومی گندم Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae) (چکیده)
103 - A study of inelastic electron–phonon interactions on tunneling magnetoresistance of a nano-scale device (چکیده)
104 - Solving nonlinear optimal control problems using a hybrid IPSO–SQP algorithm (چکیده)
105 - معرفی سن Coranus subapterus De Geer, 1773 (Het.: Reduviidae) برای ایران (چکیده)
106 - فون و تنوع زیستی سن های خانواده Anthocoridae در شهرستان مشهد (چکیده)
107 - بررسی فعالیت ضد باکتریایی ریشه گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) در مراحل مختلف رشد و نمو (چکیده)
108 - اثر تنظیم کننده های رشد NAA و KIN بر کشت رویان نوروزک( Salvia leriifolia (چکیده)
109 - بررسی تاثیر زمان برداشت بر فعالیت ضد باکتریایی برگ گیاه نوروزک (چکیده)
110 - OPTIMIZATION OF A HIGH PRESSURE SWIRL INJECTOR BY USING VOLUME-OF-FLUID (VOF) METHOD (چکیده)
111 - Evaluation of electronic and transport properties of a nano-scale device in the presence of electric field (چکیده)
112 - ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب‌زمینی (چکیده)
113 - مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae) روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم (چکیده)
114 - INTRODUCTION PENTATOMIDS BUGS (PENTATOMIDAE: PENTATOMINAE AND SCUTELLERINAE) FROM MASHHAD REGION AND URBAN (KHORASAN RAZAVI PROVINCE) AND THEIR DISTRIBUTION (چکیده)
115 - INTRODUCTION TO ASSASIAN BUGS (HET.: REDUVIIDAE) IN MASHHAD REGION (KHORASAN RAZAVI PROVINCE) AND THEIR DISTRIBUTION (چکیده)
116 - High pressure swirl injectors, Air-Cavity, Volume-of-Fluid, Discharge coefficient, Cone angle (چکیده)
117 - MODELING OF NON-NEWTONIAN FLUID FLOW WITHIN SIMPLEX ATOMIZERS (چکیده)
118 - Parameter estimation of bilinear systems based on an adaptive particle (چکیده)
119 - مقایسه گروه درمانی مبتنی بر هوشیاری فراگیر توام با آموزش مهارت های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت (چکیده)
120 - تحلیل عددی توزیع گازهای برگشتی و نشتی از محفظه لنگ تزریق شده به جند راهه ورودی در هر استوانه (چکیده)
121 - A Nonlinear Equalization Technique for Frequency Selective Fading Channels (چکیده)
122 - تنوع گونه ای و ژنتیکی سن های شکارگر خانواده Reduviidae در مشهد و حومه (چکیده)
123 - A Hammerstein Diversity Combining Technique (چکیده)
124 - استفاده از ناحیه ژنی ITS2 در تعیین هویت Trichogramma embryophagum و Trichogramma evanescens (چکیده)
125 - A Novel Adaptive Neural Sliding Mode Control for Systems with Unknown Dynamics (چکیده)
126 - Species of the flower bugs genus Anthocoris Fallen, 1814 from Mashhad region, North–East of Iran (Heteroptera: Anthocoridae) (چکیده)
127 - An investigation to the subfamily. Lixinae from Khorasan Junoubi and Razavi provinces of Iran (Coleoptera: Curculionidae) (چکیده)
128 - A contribution to the snout beetles fauna of Khorasan province in Iran (Coleoptera: Curculionidae (چکیده)
129 - شناسایی غلظت هورمونی اپتیمم محیط کشت برگ نوروزک (Salvia leriifolia Benth ) (چکیده)
130 - Cimicomorpha and Pentatomomorpha (Heteroptera) of alfalfa from Mashhad and vicinity , NE Iran (چکیده)
131 - آلگوریتم درهم سازی و رمزسازی مبنتی بر رمز AES (چکیده)
132 - Modifications to Quasi-dimensional Burning Model of Spark Ignition Engines (چکیده)
133 - بهینه سازی توابع وایب و مثلثی برای پیش بینی نرخ حرارت آزاد شده در موتور پژو XU7 (چکیده)
134 - Transmission Loss Analysis of an Expansion Chamber in Stationary Medium by Experimental and Numerical Methods (چکیده)
135 - بررسی اثر مغناطیسی کردن سوخت بر عملکرد موتور اشتعال جرقه ای (چکیده)
136 - تعیین تعداد بهینه کان‌بان به کمک الگوریتم جستجوی پراکنده (چکیده)
137 - تاثیر مقدار و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و برخی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب زمینی (چکیده)
138 - معادله جدید دو پارامتری برای محاسبه ویسکوزیته مایعات خالص (چکیده)
139 - Genetic diversity of Iranian populations of melolonthids (Coleoptera: Scarabaeoidea: Melolonthidae) based on mtDNA analysis (چکیده)
140 - شبیه سازی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر کارایی موتور (چکیده)
141 - شبیه سازی جریان تراکم پذیر درون یک لوله ضربه با استفاده از روش شبکه بولتزمن (چکیده)
142 - بررسی آزمایشگاهی نوفه جریانی یک سامانه تخلیه گاز (چکیده)
143 - پیش بینی پدیده کوبش در یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن (چکیده)
144 - A Nonlinear Signal Processing Method for Diversity Combining Using Hammerstein Type Filter (چکیده)
145 - رابطه خصوصیات مورفولوژیکی ریشه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام مختلف سیب زمینی (چکیده)
146 - توسعه مدل احتراق مثلثی جهت شبیه سازی احتراق در موتور اشتعال جرقه ای (چکیده)
147 - توسعه روش تهیه نقشه های عملکردی موتورهای اشتعال جرقه ای با توجه به استانداردهای مربوطه (چکیده)
148 - مطالعه عملکرد موتور اشتعال جرقه ای هیدروژنی با سیستم بازیافت گازهای خروجی رقیق کننده (چکیده)
149 - بررسی عوامل بوجود آمدن خطا در محاسبه نرخ سوختن آزمایشگاهی (چکیده)
150 - مطالعه دینامیک جریان ضربانی خون در مجرای تنگ شده (چکیده)
151 - PARAMETRIC STUDY OF SPARK IGNITION HYDROGEN FUELLED ENGINE OPERATING WITH EGR SYSTEM (چکیده)
152 - اثر گروه درمانی شناختی رفتاری بر پیامد اختلال دو قطبی نوع یک (چکیده)
153 - Numerical study of homogeneous cylinder-to-cylinder distribution of EGR/bolwby to intake manifold (چکیده)
154 - Contribution to Heteroptera fauna of Khorasan Razavi province of Iran (چکیده)
155 - تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان (چکیده)
156 - بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth در مراحل مختلف رشد و نمو (چکیده)
157 - Preliminary studies on Scarabaeoidea (Coleoptera) fauna of Razavi Khorasan province of Iran (چکیده)
158 - A contribution to the Longhorned beetles fauna (Coleoptera: Cerambycidae) of Khorasan Province, Iran (چکیده)
159 - بررسی برخی اختصاصات کمی و کیفی درماتوگیلفیک در مبتلایان به اختلال خلقی دو قطبی نوع 1، در نژاد فارس ساکن در استان خراسان (چکیده)
160 - نگرشي تطببيقي بر نحوه انعكاس جرم رشوه در سيستم هاي حقوقي فرانسه، ايتاليا، سويس و چين (چکیده)
161 - اثر شدت تشعشع و كيفيت نور بر سرعت نمو و توزيع ماده خشك تاج خروس (چکیده)
162 - مقايسه اثر چند حشره كش در روي سوسري آلماني Blattella germanica L. Blattaria; Blattellidac (چکیده)
163 - بهينه سازي اقتصادي - اگزژري چرخه توربين گاز (چکیده)
164 - بررسي اثر موقعيت شمع روي احتراق در موتورهاي اشتعال جرقه اي (چکیده)
165 - تحليل عددي ميدان جريان سه بعدي حول يك كره در رينولدزهاي پايين به روش مختصات منطبق بر مرز (چکیده)
166 - بررسي ديناميك جريان سه بعدي در داخل لوله هاي خميده (چکیده)
167 - Numerical Study of Hemodynamic Wall Parameters on Pulsatile Flow through Arterial Stenosis (چکیده)
168 - تحلیل جریان تراکم پذیر غیر دائم در داخل لوله ضربه پرشده با مواد متخلخل (چکیده)
169 - طراحی خفه کنها در سیستم های ورودی و خروجی موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
170 - N-Junction Modeling in Perforate Silencer of Internal Combustion Engine (چکیده)
171 - مدلسازی خفه کنها در سیستم خروجی موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
172 - Transient response of finned-tube condenser in household refrigerators (چکیده)
173 - بررسی عوامل موثر بر عملکرد خفه کنها در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از تحلیل عددی (چکیده)
174 - مدلسازی انشعاب چند شاخه ای و منبع تحریک اکوستیکی در بالا دست خفه کن های موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر