بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: طهانی


موارد یافت شده: 186

1 - A Novel Method for Investigating the Casimir Effect on Pull-In Instability of Electrostatically Actuated Fully Clamped Rectangular Nano/Microplates (چکیده)
2 - Thermal Bending Analysis of Doubly-Curved Composite Laminated Shell Panels with General Boundary Conditions and Laminations (چکیده)
3 - Nonlinear viscoelastic dynamic modeling of high-speed polypyrrole-based trilayer bending plate-like actuators based on first-order shear deformation plate theory (چکیده)
4 - Thermoelastic damping in a nonlocal nano-beam resonator as NEMS based on the type III of Green-Naghdi theory (with energy dissipation) (چکیده)
5 - Size-Dependent Flexural Wave Propagation and Free Vibration of Functionally Graded Rayleigh's Micro- Beams Based on the Modified Couple Stress Theory (چکیده)
6 - Size-dependent dynamic pull-in analysis of beam-type MEMS under mechanical shock based on the modified couple stress theory (چکیده)
7 - مطالعه رفتار نانومکانیکی مولکول DNA تحت تأثیر نیروهای کششی (چکیده)
8 - ارائه ی یک مدل الکترومکانیکی وابسته به بُعد برای میکروحسگرهای تشدیدی صفحه ای مستطیلی شکل بر اساس تئوری بهبود یافته ی تنش کوپل (چکیده)
9 - Size-dependent free vibrations of electrostatically pre-deformed functionally graded micro-cantilevers (چکیده)
10 - Analytical solution for dynamic behavior of multiwall carbon nanotubes subjected to mechanical shock loading (چکیده)
11 - تاثیر موتور احتراقی و برقی بر عملکرد خودروی دو رگه موازی و روش انتخاب موتور (چکیده)
12 - Active Vibration Control of a Composite Beam Using Piezoelectric Layers (چکیده)
13 - Nonlinear Dynamic Mdeling of Fast Trilayer Polypyrrole (PPY) Bending Actuators with Tip Mass (چکیده)
14 - Accurate electrostatic and van der Waals pull-in prediction for fully clamped nano/micro-beams using linear universal graphs of pull-in instability (چکیده)
15 - Dynamic Pull-In Investigation of a Clamped-Clamped Nanoelectromechanical Beam under Ramp-Input Voltage and the Casimir Force (چکیده)
16 - Three-dimensional transient analysis of functionally graded truncated conical shells with variable thickness subjected to an asymmetric dynamic pressure (چکیده)
17 - Introducing a Novel Active Multi-Chamber Engine Mount with Self-Cooling Capability with an Estimation of Vibrational Parameters (چکیده)
18 - بررسی اثرات جانبی ناشی از خنک کاری در دسته موتورهای نوین فعال چندمحفظه ای (چکیده)
19 - تحلیل میرایی ترموالاستیک در میکروتیر تشدیدگر بر اساس تئوری لرد-شولمن به روش تحلیلی (چکیده)
20 - An alternative reduced order model for electrically actuatedmicro-beams under mechanical shock (چکیده)
21 - Pull-in time study of double clamped micro-electromechanical beam under the squeezed air-film effect (چکیده)
22 - مطالعه ارتعاشات موتور و بررسی نقش دسته موتورها در بهبود عملکرد خودرو (چکیده)
23 - Investigation of length and initial gap variation on pull-in voltage of multilayered micro-beam (چکیده)
24 - Material and Geometrical Characteristics Investigation of Micro-beam on Pull-in Voltage Using FEM and Taguchi DOE (چکیده)
25 - An Alternative Accurate Method to Pull-in Prediction in Electrically Actuated Fully Clamped Rectangular Micro-plates (چکیده)
26 - Molecular dynamics study of DNA oligomers under angled pulling (چکیده)
27 - An analytical investigation on thermomechanical stress analysis of adhesively bonded joints undergoing heat conduction (چکیده)
28 - An investigation into the static response of fiber-reinforced open conical shell panels considering various types of orthotropy (چکیده)
29 - بررسی آزمایشگاهی و عددی چقرمگی شکست استخوان با استفاده از روش آرکان (چکیده)
30 - بررسی و تحلیل حساسیت نوسانات طولی هواپیمای دوسرنشین در محدوده عملیاتی (چکیده)
31 - تحلیل ارتعاشات ترموالاستیک در سیستم های نانو الکترو مکانیک به شکل تیر بر اساس تئوری گرین- نقدی (چکیده)
32 - Analytical Solutions of Stress Field in Adhesively Bonded Composite Single-lap Joints under Mechanical Loadings (چکیده)
33 - بررسی ارتعاشات آزاد صفحات مرکب متعامد به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول، حل لوی (چکیده)
34 - بررسی خمش صفحات مرکب متعامد به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول، حل لوی (چکیده)
35 - Forced Vibration Analysis of Cross-Ply Laminated Plates Using a Layerwise Theory (چکیده)
36 - کاربرد تئوری لایه ای در تحلیل میدان تنش سه بعدی صفحات مرکب ضخیم (چکیده)
37 - سیستم های میکرو الکترومکانیک (چکیده)
38 - Free-edge stress analysis of general rectangular composite laminates under bending, torsion and thermal loads (چکیده)
39 - بررسی ناپایداری کشیدگی درون در نانو/میکروتیرهای دوسرگیردار تحت تاثیر نیروهای الکترواستاتیک و بین مولکولی (چکیده)
40 - A study on Systematic Procedure for Choosing the Best Powertrain Configuration in Hybrid Sedan Cars (چکیده)
41 - معرفی و مدلسازی دسته موتور نوین چند محفظه ای با قابلیت خنک کاری (چکیده)
42 - A study on Systematic Procedure for Choosing the Best Powertrain Configuration in Hybrid Sedan Cars (چکیده)
43 - Pulling of double-stranded DNA by atomic force microscopy: a simulation in atomistic details (چکیده)
44 - بهینه سازی اتصال چسبی استوانه ای کامپوزیتی تحت بارگذاری کششی به روش عددی و آزمایشگاهی (چکیده)
45 - Analytical solution for bending problem of moderately thick composite annular sector plates with general boundary conditions and loadings using multi-term extended Kantorovich method (چکیده)
46 - Three-dimensional transient analysis of functionally graded cylindrical shells subjected to asymmetric dynamic pressure (چکیده)
47 - Non-linear analysis of fiber-reinforced open conical shell panels considering variation of thickness and fiber orientation under thermo-mechanical loadings (چکیده)
48 - Analytical Approximations to Nonlinear Vibration of a Clamped Nanobeam in Presence of the Casimir Force (چکیده)
49 - Bending Analysis of Piezolaminated Rectangular Plates under Electromechanical Loadings Using Multi-Term Extended Kantorovich Method (چکیده)
50 - Bending analysis of laminated sector plates with polar and rectilinear orthotropy (چکیده)
51 - Analytical solutions for adhesively bonded composite single-lap joints under mechanical loadings using full layerwise theory (چکیده)
52 - Accurate determination of stress distributions in adhesively bonded homogeneous and heterogeneous double-lap joints (چکیده)
53 - Analytical solution of piezolaminated rectangular plates with arbitrary clamped/simply-supported boundary conditions under thermo-electro-mechanical loadings (چکیده)
54 - Dynamic Pull-in Investigation of a Clamped-Clamped Nano-Electro-Mechanical Beam under Ramp-Input Voltage and the Casimir Force (چکیده)
55 - On the Response of Clamped-Clamped Nano-Electro-Mechanical Beam under Mechanical Shock Incorporating the Casimir Force (چکیده)
56 - Interlaminar stresses in general thick rectangular laminated plates under in-plane loads (چکیده)
57 - Investigation of Dynamic Pull-in Instability in Clamped-Clamped Nanobeam-Based NEMS Devices under Intermolecular Surface Forces (چکیده)
58 - بهینه سازی اتصال چسبی استوانه ای کامپوزیتی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیکی (چکیده)
59 - بررسی ارتعاشات و ناپایداری های فلاتر و دیورژانس در نانولوله های کربنی حاوی سیال براساس تئوری تیر تیموشنکو (چکیده)
60 - مدلسازی سیستم ترمیم کامپوزیتی خطوط لوله ی نفت و گاز دارای نشتی (چکیده)
61 - Response of Multiwall Carbon Nanotubes to Impact Loading (چکیده)
62 - Investigating Nonlinear Vibration of a Fully Clamped Nanobeam in Presence of the van der Waals Attraction (چکیده)
63 - Stress Analysis of Heterogeneous Double-Sided Strap Joints under Mechanical Loading Using Full Layerwise Theory (چکیده)
64 - تحلیل خمش پنلهای استوانه ای چندلایه ی کامپوزیتی با شرایط مرزی عمومی با روش کانتروویچ توسعه یافته ی چند جمله ای (چکیده)
65 - Analytical approximations to nonlinear vibration of clamped nano-electro-mechanical beam in presence of the Casimir force (چکیده)
66 - Nonlinear dynamic modeling of fast polypyrrole (PPy) based trilayer bending actuators (چکیده)
67 - Thermal Bending Analysis of Moderately Thick Laminated Shell Panels with General Boundary Conditions Using Multi-Term Extended Kantorovich Method (چکیده)
68 - Localized Thermal Analysis of Adhesively Bonded Single-lap Joints using Full Layerwise Theory (چکیده)
69 - Non-linear analysis of moderately thick laminated plates and shell panels under thermo-mechanical loadings (چکیده)
70 - A study on dynamic behaviour of functionally graded thick hollow circular cylinders (چکیده)
71 - Analytical Localized Thermo-Mechanical Analysis of Bi-Material Thermostats using the Full Layerwise Theory (چکیده)
72 - Transient dynamic and free vibration analysis of functionally graded truncated conical shells with non-uniform thickness subjected to mechanical shock loading (چکیده)
73 - Transient response of laminated plates with arbitrary laminations and boundary conditions under general dynamic loadings (چکیده)
74 - An analytical solution for thermal shock analysis of multiwall carbon nanotubes (چکیده)
75 - Interlaminar stresses in thick rectangular laminated plates with arbitrary laminations and boundary conditions under transverse loads (چکیده)
76 - Analytical solution for bending of moderately thick radially functionally graded sector plates with general boundary conditions using multi-term extended Kantorovich method (چکیده)
77 - The Effects of Segmentation in Above Knee Prosthesis during the Swing Phase (چکیده)
78 - معرفی حساسیت ها و به کار گیری آن در انتخاب اجزاء خودروی هیبرید- الکتریک (چکیده)
79 - طراحی الگوریتم تصمیم گیری جهت انتخاب بهترین چیدمان سیستم انتقال قدرت هیبرید الکتریک، در خودروهای سدان (چکیده)
80 - بررسی تاثیر موتور احتراقی بر عملکرد خودروی هیبرید موازی و ارائه الگوریتم انتخاب موتور (چکیده)
81 - تاثیر تعداد رزوه و عمق نفوذ پیچ اورتوپدی بر استرس شیلدینگدر استخوان سالم و دچار پوکی (چکیده)
82 - A glance on the effects of temperature on axisymmetric dynamic behavior of multiwall carbon nanotubes (چکیده)
83 - بهینه سازی مخازن جدار ضخیم کامپوزیتی با فشار بالا (چکیده)
84 - Static and transient analysis of laminated cylindrical shell panels with various boundary conditions and general lay-ups (چکیده)
85 - مقایسه عملکردی سیستم انتقال قدرت در خودروهای هیبرید سری، پیش موازی و پس موازی (چکیده)
86 - Analytical dynamic modeling of fast trilayer polypyrrole bending actuators (چکیده)
87 - Thermal shock analysis and thermo-elastic stress waves in functionally graded thick hollow cylinders using analytical method (چکیده)
88 - Hybrid layerwise-differential quadrature transient dynamic analysis of functionally graded axisymmetric cylindrical shells subjected to dynamic pressure (چکیده)
89 - Two-dimensional dynamic analysis of thermal stresses in a finite-length FG thick hollow cylinder subjected to thermal shock loading using an analytical method (چکیده)
90 - Analytical Solution for Two-Dimensional Dynamic Response Analysis of Functionally Graded Thick Hollow Cylinder with Finite Length Subjected to Impact Loading (چکیده)
91 - A New Controlling Parameter in Design of Above Knee Prosthesis (چکیده)
92 - Transient Analysis of Rectangular Laminated Plates Subjected to Dynamic Transverse Loading Using a Layerwise Theory (چکیده)
93 - مقایسه خواص مکانیکی مولکولهای کوتاه و بلند dsDNA (چکیده)
94 - SEP Controlling Parameter in Design of Above Knee Prosthesis with Moving Ankle (چکیده)
95 - Free Vibration Analysis of Moderately Thick Rectangular Laminated Composite Plates with Arbitrary Boundary Conditions (چکیده)
96 - Axisymmetric Vibration Analysis of Finite Length Multiwalled Carbon Nanotubes Using a Continuum Model (چکیده)
97 - Analytical solution of functionally graded plates with any combination of clamped and simply supported boundary conditions under transverse mechanical loading (چکیده)
98 - Effects of dimensional parameters and various boundary conditions on axisymmetric vibrations of multi-walled carbon nanotubes using a continuum model (چکیده)
99 - Transient and Dynamic Stress Analysis of Functionally Graded Thick Hollow Cylinder Subjected to Thermal Shock Loading Using an Analytical Method (چکیده)
100 - Transient Analysis of Functionally Graded Thick Hollow Circular Cylinders under Mechanical Loadings (چکیده)
101 - Analytical solution for bending analysis of thick orthotropic sector plates (چکیده)
102 - Analytical Approach to Free Vibrations of Cracked Timoshenko Beams Made of Functionally Graded Materials (چکیده)
103 - تحلیل مخازن استوانه ای ساخته شده از مواد هدفمند (FGMs) تحت بارهای مکانیکی و حرارتی (چکیده)
104 - Displacement time history analysis and radial wave propagation velocity in pressurized multiwall carbon nanotubes (چکیده)
105 - تحلیل تنش های دینامیکی استوانه جدار ضخیم FGM تحت شوک مکانیکی به روش تحلیلی (چکیده)
106 - Simulation of DNA Dielectrophoresis by Finite Element Method (چکیده)
107 - تحلیل دینامیکی ربات مارمانند در حرکت موج شکل بر اساس دو منحنی Serpenoid متقارن و غیر متقارن (چکیده)
108 - تحلیل دینامیک مستقیم ربات موازی صفحهای PRR با استفاده از روش متعامد تکمیلی طبیعی (چکیده)
109 - تحلیل استاتیکی ورق های چندلایه کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک (چکیده)
110 - حل تحلیلی خمش ورق های چندلایه کامپوزیتی متعامد با لایه های پیزوالکتریک (چکیده)
111 - حل تحلیلی اثر کوپلینگ الکترومکانیکی بر روی تنش های برون صفحه ای در لبه های آزاد چند لایه های پیزوالکتریک زاویه دار تحت بارگذاری مکانیکی (چکیده)
112 - Transient analysis of functionally graded THICK HOLLOW Circular cylinders under (چکیده)
113 - Time history analysis of stresses in functionally graded thick hollow cylinder subjected to thermal shock loading using analytical method (چکیده)
114 - Analysis of interlaminar stresses in general cross-ply laminates with distributed piezoelectric actuators (چکیده)
115 - Static Analysis of Antisymmetric Cross-Ply Thick Laminated Plates Using a Layerwise Theory: The Lévy-Type Solution (چکیده)
116 - Analysis of Dynamic Interlaminar Stresses in Antisymmetric Angle-ply Composite Laminated Plates (چکیده)
117 - Through Thickness Stress Analysis of Composite Adhesively Thick Bonded Joints Using Energy and Variational Methods (چکیده)
118 - Analytical Approach to Free Vibration of Cracked Timoshenko Beams Made of Functionally Graded Materials (چکیده)
119 - تحلیل غیرخطی تیر کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک تحت بار الکتریکی (چکیده)
120 - تأثیر ترک لبه ای باز روی نرمی تیرهای هدفمند (FGM) (چکیده)
121 - Analytical solutions for bending analysis of rectangular laminated plates with arbitrary lamination and boundary conditions (چکیده)
122 - Non-linear bending analysis of laminated composite plates using generalized differential quadrature method (چکیده)
123 - Bending Analysis of Laminated Composite Plates with Arbitrary Boundary Conditions (چکیده)
124 - AN ANALYTICAL SOLUTION FOR BENDING AND VIBRTION ANALYSIS OF TAPERED COMPOSITE BEAMS (چکیده)
125 - Linear and Non-linear Analyses of Functionally Graded Plates Using Generalized Differential Quadrature Method (چکیده)
126 - بررسی اثر استفاده از مواد هدفمند (FGMs) در ایمپلنتهای دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت- استخوان (چکیده)
127 - Accurate determination of coupling effects on free edge interlaminar stresses in piezoelectric laminated plates (چکیده)
128 - Non-Linear Analysis of Interlaminar Stresses in Composite (چکیده)
129 - A Heuristic Algorithm Approach for Free Vibration Optimization of Functionally Graded Adhesive Single Lap Joints (چکیده)
130 - Analytical Solution of Strain Energy Release Rate in Cracked Functionally Graded Bimaterial Beams (چکیده)
131 - Analysis of Interlaminar Stresses in General Cross-Ply Composite Laminates Subjected to Transient Vibration (چکیده)
132 - Analytical Stress Analysis of Rotating Beam Due to Material Discontinuities (چکیده)
133 - Frequency and Time Response of Rotors Longitudinal Vibration Using Hybrid Modeling (چکیده)
134 - تحلیل خمش ورقهای چند لایه کامپوزیتی با شرایط مرزی مختلف (چکیده)
135 - Genetic Algorithm for Multi-Objective Optimal Design of Sandwich Composite Laminates with Minimum Cost and Maximum Frequency (چکیده)
136 - Optimal Design of Sandwitch Composite Laminates for Minimum Cost and Maximum Frequency Using Simulated Annealing (چکیده)
137 - بررسی روشهای مختلف بهینه سازی سازه های کامپوزیتی (چکیده)
138 - ارائه روش نوین حل دقیق در تحلیل استاتیکی صفحات مرکب هوشمند با شرایط مرزی مختلف (چکیده)
139 - Non-linear Bending Response of Functionally Graded Beams Under Transverse Loads (چکیده)
140 - Theorical Analysis of Piezoelectric Hybrid Plates (چکیده)
141 - Analysis of Functionally Graded Cylindrical Shells Subjected to Mechanical and Thermal Loadings (چکیده)
142 - Analytical Study of Piezoelectric Actuated Laminates under Transverse Loading (چکیده)
143 - Frequency Analysis of Atomic Force Microscopy Cantilevers in a Dynamic Mode Considering Tip Mass and Moment of Inertia (چکیده)
144 - تحلیل استاتیکی صفحات کامپوزیتی هوشمند با روش نوین حل دقیق (چکیده)
145 - Ant Colony Optimization Applied to Discrete and Continuous Structural Problems (چکیده)
146 - تحلیل مخازن استوانه ای ساخته شده از مواد هدفمند تحت بارهای مکانیکی و حرارتی (چکیده)
147 - Computer Simulation of Bone Remodeling Model Including Cellular Accomodation Effect (چکیده)
148 - Ant Colony Optimization of Hybrid Laminates for Minimum Cost and Weight (چکیده)
149 - A Study of Piezoelectric Laminated Composite Beams Subjected to Electro-Mechanical Loadings (چکیده)
150 - Computer Simulation of Trabecular Bone Remodeling: Role of Cellular Accommodation in Time-Dependent Simulations (چکیده)
151 - Analytical Solution for Nonlinear Bending of FGM Plates by a Layerwise Theory (چکیده)
152 - Mechanically Induced Trabecular Bone Remodeling Including Cellular Accommodation Effect (چکیده)
153 - Analytical Determination of Free Edge Stresses in Composite Laminates with Piezoelectric Material Properties (چکیده)
154 - Studies on Dynamic Behavior of Functionally Graded Hollow Cylinders (چکیده)
155 - Analytical Determination of Free Edge Stresses in Composite Laminates with Piezoelectric Layers (چکیده)
156 - تحلیل تلرانسی مجموعه شیطانک کمربند ایمنی خودرو (چکیده)
157 - U-Bending Analysis with an Emphasis on Influence of Hardening Models (چکیده)
158 - تحلیل تنشهای برون صفحه ای در صفحات کامپوزیتی با لایه گذاری متعامد تحت ارتعاشات آزاد (چکیده)
159 - کنترل فعال ارتعاشات تیرهای کامپوزیتی با استفاده از لایه های پیزوالکتریک (چکیده)
160 - تعیین موقعیت مناسب سیبک فرمان خودرو در سیستم های فرمان رک و پینیون (چکیده)
161 - Rotors Frequency and Time Response of Torsional Vibration Using Hybrid Modeling (چکیده)
162 - Nonlinear Edge Effect Analysis Of Laminated Beams With Piezoelectric Layers (چکیده)
163 - Multi-Objective Optimal Design of Sandwich Composite Laminates Using Simulated Annealing and FEM (چکیده)
164 - Analysis of Interlaminar Stresses in General Cross-Ply Composite Plates Subjected to Free Vibration (چکیده)
165 - Separation of Fracture Modes in Functionally Graded Material Beams (چکیده)
166 - Modeling and Optimization of Functionally Graded Adhesive Single Lap Joints under free vibrations (چکیده)
167 - Mechanically Induced Trabecular Bone Remodeling Including Cellular Accommodation Effect: a Computer Simulation (چکیده)
168 - Higher-Order Coupled and Uncoupled Analyses of Free Edge Effect of Piezoelectric Laminates under Mechanical Loadings (چکیده)
169 - Nonlinear Analysis of Functionally Graded Plates in Cylindrical Bending under Thermomechanical Loadings Based on a Layerwise Theory (چکیده)
170 - A More Comprehensive Modeling of Atomic Force Microscope Cantilever (چکیده)
171 - Nonlinear Analysis of Functionally Graded Beams (چکیده)
172 - A New Approach for the Analysis of Functionally Graded Beams (چکیده)
173 - Modification of fracture toughness of isotactic polypropylene with a combination of EPR and CaCO3 pa (چکیده)
174 - Edge effects of uniformly loaded cross - ply composite laminates (چکیده)
175 - An ant colony optimization approach to multi-objective optimal design of symmetric hybrid laminates for maximum fundamental frequency and minimum cost (چکیده)
176 - A study on thermal behaviour of HDPE/CaCO3 nanocomposites (چکیده)
177 - Influence of filler particles on deformation and fracture mechanism of isotactic polypropylene (چکیده)
178 - Analysis of Laminated Composite Beams Using Layerwise Displacement Theories (چکیده)
179 - تحلیل الاستیک و الاستیک-پلاستیک تغییر شکل های بزرگ به روش اجزاء محدود لاگرانژی همگرد (چکیده)
180 - Three-Dimensional Stress Analysis of Rotating Composite Beams Due to Material Discontinuities (چکیده)
181 - Deformation and Stress Analysis of Circumferentially Fiber-Reinforced Composite Disks (چکیده)
182 - Accurate Determination of Interlaminar Stresses in General Cross-Ply Laminates (چکیده)
183 - Free edge stress analysis of general cross-ply composite laminates under extension and thermal loading (چکیده)
184 - Three-dimensional interlaminar stress analysis at free edges of general cross-ply composite laminates (چکیده)
185 - میدان تنش در نزدیکی لبه ی آزاد لایه های چند سازه ای متقارن (چکیده)
186 - تحلیل تنش های برون صفحه یی در تیر مرکب دوار (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر