بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: امین علیزاده


موارد یافت شده: 154

1 - مکان یابی مناطق مناسب کشت زعفران در شهرستانهای سبزوار و تربت حیدریه با بررسی عوامل اقلیمی مؤثر (چکیده)
2 - تاثیر عوامل مختلف اقلیمی بر عملکرد زعفران در مشهد (چکیده)
3 - تاثیر اختلاف درجه حرارت شبانه¬روز بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی (چکیده)
4 - افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبک ههای توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع (چکیده)
5 - برآورد میزان تابش خورشیدی با استفاده از محصولات دمای سطح زمین سنجنده MODIS و مدل شبکه عصبی (چکیده)
6 - بررسی همبستگی شاخص خشکسالیKeetch/Byram (KBDI) با عملکرد غلات پاییزه (چکیده)
7 - استفاده از ضریب گیاهی دو جزئی در براورد نیاز آبی محصول گوجه فرنگی در شرایط اقلیمی مشهد (چکیده)
8 - بررسی ردپای اکولوژیک آب و شاخص های آب مجازی در محصولات پسته و خرما در استان کرمان (چکیده)
9 - مقایسه دو مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG و ASD در پیش بینی بارش و دما تحت شرایط تغییراقلیم و در وضعیت های آب و هوائی متفاوت (چکیده)
10 - مبادله آب مجازی به منظور بهبود بهره وری در مصرف آب )مطالعه موردی استان کرمان( (چکیده)
11 - تبخیر از دریاچه‌ها و مخازن سدها: برآوردهای بیلان انرژی، ارزیابی روش‌های تابش دما و روابط ترکیبی (چکیده)
12 - The Impact of Water Stress and Salinity on Water Requirement and Crop Coefficient of Greenhouse Bell Pepper (چکیده)
13 - تحلیل و توسعه‌ی روش تعیین ساعت کارکرد مجاز چاههای کشاورزی در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: دشت ‌نیشابور) (چکیده)
14 - بررسی مقادیر برگاب در آبیاری بارانی در دو گیاه سویا و گندم بهاره (چکیده)
15 - ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی و دوره های خشک و تر در صد سال آتی با تلفیق روش های وزن دهی عکس فاصله و عامل تغییر (مطالعه موردی زیرحوضه تهران-کرج) (چکیده)
16 - THE EFFECT OF AGRICULTURAL WATER RESOURCES DEVELOPMENT ON ECOLOGICAL SUSTAINABILITY AND DESICCATION OF LAKE UROMIYEH IN IRAN (چکیده)
17 - بررسی نمایه خشکی و اثرات آن برتغییرات تبخیر-تعرق پتانسیل و پهنه بندی آن در ایران به منظور استفاده در برآورد نیاز آبی گیاهان (چکیده)
18 - هیدرولوژی زیر سطحی، حلقه گم شده روش های تخمین تبخیر و تعرق بر مبنای سنجش از دور (چکیده)
19 - ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی) (چکیده)
20 - نقش ارتفاع و عرض جغرافیایی بر بهر هوری بارش و عملکرد جو دیم (چکیده)
21 - ارزیابی توابع تولید آب – شوری- عملکرد در ذرت علوفه‌ای در استان خراسان رضوی (چکیده)
22 - امکان‌سنجی استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای در کاربرد پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری مشهد (چکیده)
23 - تأثیر آبیاری با آب شور بر ویژگی‌های فنولوژیکی خربزه (مطالعه موردی خربزه توده مه‌ولاتی در مشهد) (چکیده)
24 - برآورد تبخیر-تعرق واقعی در مقیاس سال - حوضه با استفاده از SWAT (چکیده)
25 - Drought monitoring using a Soil Wetness Deficit Index (SWDI)derived from MODIS satellite data (چکیده)
26 - مکانیزم عرضه و تقاضای آب در حوضه اترک از دیدگاه توسعه پایدار منابع آب (چکیده)
27 - ارزیابی تاثیر سناریوهای مدیریتی بر منابع آب مشهد-چناران با استفاده از مدلweap (چکیده)
28 - کاربرد یک الگوریتم اصلاح شده بهینه سازی ازدحام ذرات در طراحی سیستم های توزیع آب (چکیده)
29 - مقایسه کاربرد روش های فراکاوشی در بهینه سازی سیستم های چند هدفه منابع آب (مطالعه موردی: سد استور و پیر تقی در حوضه آبریز قزل اوزن) (چکیده)
30 - بررسی شاخص های بهره وری آب در مزارع تحت آبیاری گندم (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
31 - ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی) (چکیده)
32 - پیش بینی تغییرات احتمالی بارش مؤثردر پهنه های اقلیمی ایران برای زراعت گندم‏ (طی دوره 90 ساله آینده) (چکیده)
33 - شبیه‌سازی حرکت آب و توزیع مجدد رطوبت در خاک در آبیاری قطره‌ای توسط مدل Hydrus 2D/3D (چکیده)
34 - A framework toward developing a groundwater conceptual model (چکیده)
35 - Application of NN-ARX Model to Predict Groundwater Levels in the Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
36 - صحت سنجی داده های دما و بارش شبیه سازی شده توسط اجرای منفرد و گروهی پنج مدل AOGCM برای منطقه شمال شرق ایران (چکیده)
37 - تحلیل و توسعه ی روش تعیین ساعت کارکرد مجاز چاه های کشاورزی در استان خراسان رضوی- مطالعه موردی: دشت ‌نیشابور (چکیده)
38 - Application of Geostatistical Methods for determining nitrate concentrations in Groundwater (case study of Mashhad plain, Iran) (چکیده)
39 - بررسی روند خشکسالی تحت شرایط تغییر اقلیم در حوضه کشف رود (چکیده)
40 - Using drought indices to assess climate change impacts on drought conditions in the northeast of Iran (case study: Kashafrood basin) (چکیده)
41 - تعیین مکان مناسب جهت جمع اوری رواناب باران در یک حوضه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات) (چکیده)
42 - برآورد رسوب حوزه های آبخیز شمال استان خراسان با استفاده از مدل رگرسیون فازی (چکیده)
43 - امکان سنجی استفاده از سیستم آبیاری قطره ای در کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری مشهد (چکیده)
44 - اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی در زراعت سیب زمینی (چکیده)
45 - اثرات آبیاری با پساب بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (چکیده)
46 - کاربرد الگوریتم S-SEBI و سنجش از دور در براورد تبخیر از سطوح پوشش گیاهی مطالعه موردی: استان اصفهان (چکیده)
47 - بررسی تغییرات ضریب زبری مانینگ در پیش‌بینی هیدرولیکی سیلاب (مطالعه موردی: اترک میانی) (چکیده)
48 - تعیین تابع برتر آب-شوری-عملکرد در دو رقم پنبه (چکیده)
49 - تأثیر کاربرد فاضلاب‌های شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک شور و کیفیت شیمیایی زه‌آب‌های خروجی از ستون‌های خاک (چکیده)
50 - استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (FIS) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه (چکیده)
51 - ارزیابی مرفولوژی ریشه ذرت تحت کود‌آبیاری با روش‌های قطره‌ای سطحی و زیرسطحی (چکیده)
52 - Impact of Climate Change Scenarios on Wheat Yield Determined by Evapotranspiration Calculation (چکیده)
53 - بررسی و آنالیز زمانی-مکانی دوره های خشک سالانه و فصلی در استان خراسان (چکیده)
54 - بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری‌های مختلف آب آبیاری (چکیده)
55 - مدلسازی تبخیر- تعرق چمن تحت شرایط غیر استاندارد با استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (Fuzzy Inference Systems) (چکیده)
56 - ارزیابی و واسنجی روش‌های‌ مختلف برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع در شرایط محدودیت داده‌های اقلیمی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (چکیده)
57 - محاسبه ی میزان فرابرآورد تبخیر- تعرق مرجع با استفاده از داده های ایستگاه های هواشناسی غیرمرجع در ایران (چکیده)
58 - بررسی تاثیر داده‌های هواشناسی غیر‌موجود و روش‌های تخمین آن‌ها در دقت برآورد تبخیر- تعرق مرجع و رتبه‌بندی معادلات در شرایط اقلیمی مختلف (چکیده)
59 - بهینه‌سازی الگوی کشت با هدف تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت مشهد-چناران) (چکیده)
60 - تعیین حد بهینه اقتصادی استفاده از آب شور در آبیاری پنبه (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (چکیده)
61 - ارزیابی پتانسیل تأمین آب آبیاری و ارزش کودی پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری (چکیده)
62 - Application of “panel-data” modeling to predict groundwater levels in the Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
63 - بررسی الگوهای پیوند از دور موثر بر پارامترهای بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (چکیده)
64 - Mitigation of climate change impacts on maize productivity in northeast of Iran: a simulation study (چکیده)
65 - بررسی امکان کاهش اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولید ذرت دانه ای در شمال شرق ایران (چکیده)
66 - تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات (چکیده)
67 - برآورد میزان تعرق گیاه با استفاده از اندازه گیری دمای برگ (چکیده)
68 - مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CGCM2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود) (چکیده)
69 - مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع (ترکیبی و دمائی) با روش استاندارد و بررسی اثرات خشکی هوا بر آن (چکیده)
70 - ارزیابی روش‌های افزایش عملکرد و بهره‌وری آب گندم با استفاده از گزینه‌های مدل SWAP (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
71 - تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد-چناران (چکیده)
72 - Crop Water Consumption and Crop Yield Prediction under Climate Change Conditions at Northeast of Iran (چکیده)
73 - Lidar Remote Sensing for Forestry and Terrestrial Applications (چکیده)
74 - بررسی ارتباط پدیده انسو (ENSO) با مقادیر حدی بارش‌های فصلی در استان های خراسان (چکیده)
75 - استفاده از سیستم های آبیاری قطره ای در کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری (چکیده)
76 - کاربرد منابع آب غیرمتعارف در کشاورزی: پتانسیل کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری به عنوان یک منبع آب آبیاری (چکیده)
77 - مقایسه مدل PERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه - خراسان شمالی (چکیده)
78 - Climatic Suitability of Growing Summer Squash (Cucurbita pepo L.) as a Medicinal Plant in Iran (چکیده)
79 - مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان (چکیده)
80 - بررسی دوره های مرطوب و خشک سبزوار (چکیده)
81 - بررسی تغییرات احتمالی نیاز کنونی آبیاری گیاهان نسبت به ارقام مندرج در سند ملی آبیاری (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (چکیده)
82 - توسعه شاخص کمبود رطوبت خاک با استفاده از داده های ماهواره ای مادیس (چکیده)
83 - Comparison of Climate Change Scenarios and GCM Models for Kashafrood Basin of Iran (چکیده)
84 - تخمین اجزای بیلان آب در مقیاس مزرعه با استفاده از مدل شبیهسازی SWAP (مطالعه موردی: منطقه نیشابور) (چکیده)
85 - مدیریت آبیاری تکمیلی گندم دیم در زمان بروز خشکسالی با استفاده از شاخص رطوبت محصول (CMI) (چکیده)
86 - پیش‌بینی رطوبت نیمرخ خاک در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP (چکیده)
87 - تأثیر شوری آب در روش آبیاری بارانی بر روی برخی ازپارامترهای رشد 3 رقم چمن (چکیده)
88 - تعیین و پهنه بندی حریم بهداشتی چاه های آشامیدنی مشهد (چکیده)
89 - بررسی وضعیت خشکسالی ها در استان خراسان رضوی (چکیده)
90 - بهبود بهره‌وری بارش در تولید گندم دیم با اعمال گزاره‌های بهبود در سطح مزارع زارعین در منطقه سردسیر بالادست حوضه کرخه (چکیده)
91 - تاثیر استفاده از داده های بهنگام هواشناسی مزرعه در محاسبه نیاز آبیاری بر افزایش کارایی مصرف آب در ذرت علوفه ای (چکیده)
92 - بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهد (چکیده)
93 - بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال (چکیده)
94 - تهیه نقشه شوری- سدیمی خاک با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب (چکیده)
95 - پیشبینی تغییرات اقلیم در حوضه کشف رود استان خراسان طی دوره های آماری با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری (چکیده)
96 - The assessment of PERSIANN model as an alternative for interpolation methods toevaluate wheat rainfed yield (چکیده)
97 - بررسی خصوصیات بارش های جوی به منظور استفاده های زراعی (مطالعه موردی دشت مشهد- چناران) (چکیده)
98 - بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود) (چکیده)
99 - تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران(Crocus sativus L ) (چکیده)
100 - بررسی و تعیین نوع یخبندان در استان خراسان رضوی (چکیده)
101 - Association between climate indices, aridity index, and rainfed crop yield in northeast of Iran (چکیده)
102 - بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایران (چکیده)
103 - بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها (چکیده)
104 - بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل (چکیده)
105 - بررسی رد پای اکولوژیک آب در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
106 - تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد- چناران (چکیده)
107 - بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها (چکیده)
108 - مدلسازی تاثیر تغییر اقلیم بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L) (چکیده)
109 - ارزیابی روش های دمائی و تشعشعی در براورد حداکثر تبخیر-تعرق با احتمالات مختلف (مطالعه موردی: منطقه گرگان) (چکیده)
110 - بررسی بهره وری آب-انرژی در زراعت چغندر قند (چکیده)
111 - بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی فاضلاب ‌خام و پساب شهری در اثر عبور از ستون‌های‌ خاک (چکیده)
112 - تأثیر دو روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ و جویچه‌ ای‌ بر عملکرد و کیفیت‌ پنبه‌ ورامین (چکیده)
113 - تأثیر سطوح‌ مختلف‌ آبیاری‌ و مقادیر کود بر عملکرد و اجزای‌ رشد پنبه (چکیده)
114 - پایش و پیش بینی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
115 - تعیین ضرایب معادله آنگستروم و توسعه یک معادله رگرسیونی برآورد تابش خورشیدی (مطالعه موردی:منطقه مشهد) (چکیده)
116 - بررسی مناسب ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران در استان های خراسان رضوی،شمالی و جنوبی (چکیده)
117 - ارزیابی اثر بارندگی بر برنامه ریزی و مدیریت زراعی(مطالعه موردی:منطقه گلستان) (چکیده)
118 - کاربرد پساب در کشاورزی، فرصت ها و چالش ها (چکیده)
119 - تاثیر ابیاری تابستانه بر عملکرد زعفران (چکیده)
120 - کاربرد مدل داده های ترکیبی در پیش بینی سطح آب زیرزمینی (چکیده)
121 - توسعه یک مدل برای پایش و پیش بینی خشکسالی (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (چکیده)
122 - بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک و براورد عمق یخبندان (چکیده)
123 - Overview of Issues in Agricultural Water Management in Iran (چکیده)
124 - Role and importance of water productivity in Iran (چکیده)
125 - بهره وری آب در کشاورزی (چکیده)
126 - طراحی الگوی زراعی پایدار با تاکید بر مبادله آب مجازی (چکیده)
127 - بررسی روند تغییرات در منحنی های فراوانی وقوع تبخیر تعرق (چکیده)
128 - افزایش بهره وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهان (چکیده)
129 - مروری بر مراحل مختلف مدل سازی شبکه های عصبی برای کاربرد در پیش بینی پارامترهای منابع آب با تاکید بر آبهای زیرزمینی (چکیده)
130 - مدیریت منابع آبهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
131 - مطالعه پتانسیل اثرات تبخیر و بادبردگی بر کارائی سیستم‌های آبیاری بارانی در دشت‌های استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (چکیده)
132 - بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و سیستمی بر تلفات تبخیر و بادبردگی در آبیاری بارانی (چکیده)
133 - بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب خام و پساب شهری در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب (چکیده)
134 - اثر خصوصیات سیستم آبیاری و پارامترهای هواشناسی بر یکنواختی توزیع آب در روش‌های بارانی (چکیده)
135 - پیش‌بینی سطح ایستایی با استفاده از شبکه عصبی‌مصنوعی (چکیده)
136 - ارزیابی مدل SWAP در برآورد عملکرد چغندرقند تحت کمیت‌ها و کیفیت‌های مختلف آبیاری (چکیده)
137 - تأثیر آبیاری با فاضلاب خام و پساب شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک در اعماق مختلف در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب (چکیده)
138 - تأثیر کاربرد فاضلاب در آبیاری بر خصوصیات فیزیکی و برخی خصوصیات شیمیایی خاک (چکیده)
139 - بررسي وجود تغيير دما در دشت مشهد (چکیده)
140 - بررسی اثرات اصلاح داده های دما بر دقت محاسبات تبخیر و تعرق و مقایسه ی آن با نتایج به دست آمده از لایسیمتروزنی (چکیده)
141 - محاسبه بهره وری کل عوامل تولید در بین محصولات کشاورزی خراسان (چکیده)
142 - عملکرد و خصوصیات هیدرولیکی لوله های متخلخل تراوا در فشارهای مختلف (چکیده)
143 - تأثیر خشکی و همرفت انرژی گرمایی (چکیده)
144 - بررسی تأثیر خشکی ایستگاه بر دما، رطوبت و تبخیر - تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک مشهد (چکیده)
145 - ارزیابی روش‌های مختلف تشعشعی و رطوبتی جهت برآورد تبخیر-تعرق مرجع و اثرات خشکی هوا بر آن در منطقه گلستان (چکیده)
146 - ارزیابی اثرات پدیده ENSO بر رژیم بارش در استان خراسان (چکیده)
147 - ارزيابي روش هاي برآورد تبخير – تعرق در مناطق خشك ايران (چکیده)
148 - خشكسالي و ضرورت مديريت در مصرف آب (چکیده)
149 - آيا مي توان خشكسالي را پيش بيني و با آن مقابله كرد ؟ (چکیده)
150 - تاثير آبياري با فاضلاب تصفيه شده خانگي بر عملكرد و كيفيت گوجه فرنگي (چکیده)
151 - مقايسه عملكرد و كيفيت گوجه فرنگي در دو روش آبياري قطره اي و جويچه اي (چکیده)
152 - اثرات تغيير اقليم بر افزايش مصرف آب كشاورزي در دشت مشهد (چکیده)
153 - خشكسالي و مساله تخصيص آب بين مصارف شرب و كشاورزي (چکیده)
154 - تاثير آبياري با فاضلاب بر عملكرد و كيفيت كاهو و برخي ويژگي هاي خاكپ (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر