بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: ترجمه


موارد یافت شده: 96

1 - بررسی نظریه اسکوپوس (هدف‎مندی) در نهضت ترجمه بغداد (چکیده)
2 - جایگاه سخنان کوتاه حضرت علی علیه‌السلام و ترجمه‌ امیر علی شیر نوایی از آن (چکیده)
3 - بررسی ضرورت ترجمه متون اسلامی (چکیده)
4 - ترجمه متون تاریخی از زبان فرانسه به فارسی قاجاریه (چکیده)
5 - بررسی میزان اتکا به عامل فرامتنی «جهت ترجمه»: موردپژوهی ترجمه های رمان صدسال تنهایی نوشتة گابریل گارسیا مارکز (چکیده)
6 - مبانی معناشناختی نقد ترجمه در ایران معاصر (1320-1357) (چکیده)
7 - ضرورت بروزرسانی سرفصل دروس کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی بر مبنای نیازهای بازار ترجمه در ایران (چکیده)
8 - مقایسه رویکرد ارزیابی مدرسان ترجمه فارسی با نظریه های شاخص ارزیابی ترجمه (چکیده)
9 - امتیاز دهی و ارزیابی ترجمه در آموزش مترجم انگلیسی (چکیده)
10 - تحلیل معناشناختی برخی از واژگان قرآن در فرآیند ترجمه (مطالعه موردی واژه‌های: نِحلة، اُهْجُرُوهُنَّ، ضَلال، صِبغَة، و مَشِید) (چکیده)
11 - مطالعه توصیفی فرایند ترجمه مترجمان انگلیسی تازه کار ایرانی (چکیده)
12 - بررسی مبانی نقد سبک شناختی در سنت ترجمه در ایران معاصر (1320-1357) (چکیده)
13 - ترجمه فارسی دو نمونه از معربات فارسی قرآن کریم (چکیده)
14 - یادگیری باواسطه در آموزش ترجمه انگلیسی به فارسی (چکیده)
15 - نقدی بر تحقیق و تصحیح «ترجمه النجارة» بوزجانی (چکیده)
16 - اهمیت یکدستی سبک در ترجمه با نگاهی به ترجمه غلامعلی حدادعادل از قرآن (چکیده)
17 - نکاهی توصیفی به وضعیت ترجمه و تالیف ادبی در نظام چندکانه ادبی ایران در دهه 1380 (چکیده)
18 - ارزش فرهنگی اصطلاحات و ضرب المثل های فارسی و مشکلات ترجمه آنها به زبان روسی (چکیده)
19 - رویکردی معرفت شناختی به ترجمه شناسی (چکیده)
20 - رویکردی فلسفی-هرمنوتیک به ترجمه (چکیده)
21 - چند معنایی در قرآن کریم: مطالعه موردی ترجمه واژه فتنه (چکیده)
22 - واکاوی ترجمه و مفهوم واژه ی اصطفاء (چکیده)
23 - بازخورد دانشجویان ترجمه انگلیسی درباره رویکردهای مدرسان ترجمه در ارزیابی کیفیت ترجمه (چکیده)
24 - بررسی دیدگاه مترجمان جوان به اخلاق ترجمه در ترجمه ادبی: پژوهشی کیفی (چکیده)
25 - اقتباس؛ رویکردی اجتماعی- فرهنگی در ترجمه (مطالعة موردی اقتباس آرنولد از داستان رستم و سهراب) (چکیده)
26 - ترجمه های سامانی آثار طبری (چکیده)
27 - تفکر انتقادی و ترجمه: بررسی ارتباط میان مهارت تفکر انتقادی و توانایی در ترجمه (چکیده)
28 - از خود و دیگری و گرایش های تحریفی در گفتمان ترجمه شناختی آنتوان برمن تا ترجمه ناپذیری (چکیده)
29 - رابطه صورت و معنا در انواع مختلف واژه و بررسی احتمال حدس معنای واژگان مرکب و اشتقاقی در فرایند ترجمه (چکیده)
30 - مقایسه سازه‌های پرسشنامه ویژگی‌های مدرسان موفق زبان با مدرسان موفق ترجمه (چکیده)
31 - بررسی و تشخیص متن در ترجمه های مجدد رمان مزرعه حیوانات (چکیده)
32 - واکاوی نظریه هدف مندی ترجمه از منشور نظریه نظامهای اجتماعی لومان (چکیده)
33 - بررسی ساختاری ترجمه آثار همینگوی در ایران (چکیده)
34 - نقش ترجمه و مترجم در بیداری اسلامی و نقش آفرینی مترجمان در انتقال آن (چکیده)
35 - در ترجمه پذیری یا ترجمه ناپذیری گفتمان طنز (چکیده)
36 - نگاهی به تکرارهای واژگانی قرآن از منظر زبانشناسی نقشی-سازگانی و دشواری ترجمه این گونه عناصر (چکیده)
37 - اطاله جدیده علی مفهوم الأمانه فی الترجمه (چکیده)
38 - تک صدایی در ترجمه دن کیشوت (چکیده)
39 - تاثیر ترجمه های مدرن انگلیسی بر هنجار سبکی طول جمله در رمان فارسی (چکیده)
40 - ارزیابی کیفیت ترجمه (چکیده)
41 - نظریه اسکوپوس در ترجمه شناسی (چکیده)
42 - سبک شناسی تطبیقی در ترجمه فرانسه و فارسی (چکیده)
43 - تطبیق ویژگی های متنی و فرامتنی در اقتباس: بررسی موردی ترجمه رمان غرور و تعصب (چکیده)
44 - ارزیابی میزان اعتبار ترجمه فارسی تاریخ ایران از سرجان ملکم (چکیده)
45 - آسیب شناسی ترجمه ی ادبی خواننده محور (چکیده)
46 - روش عینی کردن آزمون ترجمه (چکیده)
47 - تاملی در روش کنونی آموزش ترجمه (چکیده)
48 - گفتمان روانکاوی در ترجمه یا ترجمه روانکاوی (چکیده)
49 - آسیب شناسی ترجمه کتابهای تاریخی دوره قاجاریه (چکیده)
50 - جایگاه آرای تفسیری درترجمه قرآن (چکیده)
51 - ترجمه افعال دو مفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی (چکیده)
52 - تازه های منابع مملوک در باره شرح حال رشیدالدین فضل الله همدانی(ترجمه) (چکیده)
53 - گفتمان طنز: ترجمه پذیر یا ترجمه ناپذیر؟ (چکیده)
54 - ترجمه رادیکال و عدم تعین ترجمه (چکیده)
55 - نگاهی بر چهارچوب تحلیلی بازتاب جهان بینی در ترجمه و مصداق های آن در ترجمه های ادبی (چکیده)
56 - چهارچوب تحلیلی نقد ایدئولوژی در ترجمه و نگاهی به ترجمه ی انگلیسی بوف کور هدایت (چکیده)
57 - نقد و نظری بر -تکرار- و -توازن- در متون ادبی از منظر تحلیل گفتمان و ترجمه شناسی (چکیده)
58 - ترجمه و زبان شناسی: بررسی مسایل و مشکلات زبان شناختی ترجمه های داستان های کوتاه ارنست همینگوی (چکیده)
59 - ترجمه و تحولات زبانی: بررسی تحولات زبانی و فرازبانی در ترجمه‌های فارسی رمان‌های جورج اورول (چکیده)
60 - بررسی علل زبانشناختی و فرا زبانی ترجمه های مجدد مطالعه موردی: مزرعه حیوانات جورج اورول (چکیده)
61 - آسیب شناسی ترجمه های متون ادبیات فارسی(بررسی موردی ترجمه رباعیات عمر خیام) (چکیده)
62 - بررسی جنبه های شفاف سازی در برخی از ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان بر مبنای بافتی متناظر (چکیده)
63 - تاثیر وجوه و نظایر در ترجمه های معاصر فارسی (باتاکیدبرواژه فتنه) (چکیده)
64 - واکاوی بازخوردها و اظهار نظرهای معلمان ترجمه بر ترجمه دانشجویان (چکیده)
65 - بررسی پروسه ترجمه،تجزیه و تحلیل خطاها و اشتباهات احتمالی مترجمین (چکیده)
66 - بررسی ترجمه انگلیسی برخی از صفات رستم در شاهنامه فردوسی (چکیده)
67 - سرچشمه نظریه های ترجمه (چکیده)
68 - بررسی تطبیقی ترجمه های انگلیسی ارائه شده از آیات مربوط به پوشش در قرآن کریم (چکیده)
69 - معنای تلویحی گفتاری و نمود آن در ترجمه های فارسی و انگلیسی قرآن کریم: بررسی موردی داستان حضرات یوسف و موسی (ع) (چکیده)
70 - ترجمه افعال دو مفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی (چکیده)
71 - بررسی نمود زبانی تابو در ترجمه به فارسی و پیامد های آن (چکیده)
72 - بررسی مقایسه‌ای ترجمه استعاره و تشبیه مطالعه موردی: «مزرعه حیوانات و 1984 جرج اورول» (چکیده)
73 - واکاوی بازخورد اظهار نظرهای معلمان ترجمه بر ترجمه دانشجویان (چکیده)
74 - ملاحظاتی در باره ترجمه شعر (چکیده)
75 - ملاحظاتی در باره نقد ترجمه شعر (چکیده)
76 - فن یا تاریخ ترجمه؟ (چکیده)
77 - تکنیک‌های آموزش ترجمه (4): آموزش جنبه‌های مختلف فعل (چکیده)
78 - تکنیک ‌های ترجمه (3): ترتیب کلمات و مرجع ضمایر (چکیده)
79 - تکنیک‌های آموزش ترجمه 2 (چکیده)
80 - تکنیک‌های آموزش ترجمه 1 (چکیده)
81 - مراحل ابتدایی ترجمه (چکیده)
82 - عوامل و مراحل ترجمه (چکیده)
83 - روش‌های ترجمه عناصر متفاوت فرهنگی (چکیده)
84 - نام و موضع معرفتی حوزه تحقیقات ترجمه (چکیده)
85 - نقدی و نظری بر «تاریخ جامع ادیان، جان بی ناس، ترجمه علی‌اصغر حکمت» (چکیده)
86 - استفاده از دستور واژی - نقشی در طراحی ماشین ترجمه انگلیسی به فارسی (چکیده)
87 - مشکلات ترجمه حروف اضافه فارسی به روسی و بالعکس (چکیده)
88 - توصیف و تحلیل مقابله ای سازه ی مسند مفعولی در زبانهای فارسی و انگلیسی:شواهد از متون ترجمه شده به زبان فارسی (چکیده)
89 - ترجمه ماشینی (چکیده)
90 - کاربرد یافته‌های زبان شناسی در ترجمه (چکیده)
91 - بررسی حقوق ترجمه و مترجم (چکیده)
92 - مطالعه کتابسنجی کتابهای ترجمه شده در حوزه های علوم پایه ، مهندسی ، کشاورزی و پزشکی بین سالهای 1379ـ1370 (چکیده)
93 - مطالعه روش برتر در ترجمه ادبی (چکیده)
94 - فرآيند ترجمه ماشيني و محدوديت هاي آن (چکیده)
95 - سير موضوعي و وضعيت كتابهاي ترجمه شده در حوزه هاي علوم انساني و اجتماعي پس از انقلاب اسلامي ايران (چکیده)
96 - ترجمه در گفتمان فلسفی ژاک در یدا (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر