بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

موضوع : مدیریت


موارد یافت شده: 72

1 - مدیریت تغییرات اساسی (چکیده)
2 - مدیریت توسعه (چکیده)
3 - مدیریت صادرات و واردات (چکیده)
4 - اصول شرکت در نمایشگاه ها، بازرگانی- تخصصی (چکیده)
5 - مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای ان (چکیده)
6 - تفکر مدیریتی از طریق خلاقیت و یکپارچگی (چکیده)
7 - مدیریت منابع انسانی در اروپا (چکیده)
8 - مدیریت منابع انسانی (نگرش کاربردی) (چکیده)
9 - نقشه های ذهنی مدیران (چکیده)
10 - سیستم های خرید، مدیریت انبارداری و توزیع (چکیده)
11 - مقدمات و اصول مدیریت آموزشی (چکیده)
12 - مقدمات مدیریت آموزشی (چکیده)
13 - مدیر برای اولین بار (چکیده)
14 - کارمند برای اولین بار (چکیده)
15 - نواندیشی در عصر تحول (چکیده)
16 - 24 درس برای رهبری خارق العاده (چکیده)
17 - پایان مدیریت: فروپاشی روایت ها در دوران مدرن (چکیده)
18 - 30 دلیل تنفر کارکنان از مدیران (چکیده)
19 - بازاریابی بین الملل (چکیده)
20 - مدیریت سازمانهای مذهبی و عقیدتی (چکیده)
21 - مدیریت همایشهای علمی و حرفه ای: راهنمای برگزاری یک همایش موفق - ویرایش دوم (بازنگری و افزوده شده) (چکیده)
22 - انتخاب تامین کنندگان:مدل ها و معیارها (چکیده)
23 - نقش ارزش های اسلامی در فرایند نظارت و کنترل سازمان (چکیده)
24 - بازارشناسی (چکیده)
25 - ممیزی اطلاعات (چکیده)
26 - مهارتهای مدیریتی (چکیده)
27 - سازمانها در بستر جهانی شدن (چکیده)
28 - مدیریت اصلاحات (چکیده)
29 - قرآن، مدیریت و علوم سیاسی (چکیده)
30 - مبانی سازمان و مدیریت (چکیده)
31 - سیر تکاملی کیفیت در سازمان های خدماتی (چکیده)
32 - تفکر استراتژیک (چکیده)
33 - شکار شغل در قرن 21 (چکیده)
34 - تعالی سازمانی جامع، دستیابی به عملکرد کلاس جهانی (چکیده)
35 - هیات مدیره کارآمد اصول، ساختارها و کارکردها (چکیده)
36 - مدیریت استراتژیک صنعتی-تدوین، ارزیابی و پیاده سازی استراتژی ساخت و تولید (چکیده)
37 - حفاظت و ایمنی صنعتی- با مقدمه ای بر ارگونومی و بهروری سبز (چکیده)
38 - استراتژی (چکیده)
39 - چگونه بهترین شخص را استخدام کنیم (چکیده)
40 - مدیریت استراتژیک جهانی (چکیده)
41 - مهارت های مدیران اثربخش (چکیده)
42 - توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی رویکردی نوین در آموزش و توسعه مدیران (چکیده)
43 - آموزشهای بدو خدمت برای حضور موفق در سازمانهای متعالی (چکیده)
44 - پژوهش عملیاتی در عمل (چکیده)
45 - بهره وری نیروی انسانی (چکیده)
46 - بهره وری در آموزش عالی (چکیده)
47 - استخدام و حفظ بهترین کارکنان (چکیده)
48 - مدیریت استراتژیک تبلیغات (چکیده)
49 - The Dark Side of Technological Innovation (چکیده)
50 - راهکارهای عملی افزایش فروش (چکیده)
51 - مهارت های کاربردی کارآفرینی (چکیده)
52 - مهاجرت و جرم آثار مهاجرت بر رفتار جنایی (چکیده)
53 - شش سیگما برای همه (چکیده)
54 - اصول و مبانی HACCP (چکیده)
55 - راهبرد (چکیده)
56 - مدیریت دانش (چکیده)
57 - مدیریت استراتژیک تکنولوژی (چکیده)
58 - مدیریت پروژه (چکیده)
59 - ایزو 9000 و تی اس 16949 (چکیده)
60 - کنترل کیفیت آماری (چکیده)
61 - مدیریت کیفیت جامع (چکیده)
62 - مباحثی در ارتباطات سازمانی (چکیده)
63 - مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و کاربرد (چکیده)
64 - مباحثی در مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (چکیده)
65 - مبانی کارآفرینی در اسلام (چکیده)
66 - مدیریت دانش بازاریابی- ترجمه و تالیف (چکیده)
67 - هوش سازمانی و سازمان های هوشمند (چکیده)
68 - ارزشیابی عملکرد کارکنان (چکیده)
69 - مدیریت تعارض کار با افراد دشوار (چکیده)
70 - بانکداری الکترونیک - از تئوری تا عمل (چکیده)
71 - بازاریابی خدمات در صنعت بانکداری (چکیده)
72 - راهنمای عملی نگارش طرح کسب و کار (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر