بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

موضوع : روان شناسی


موارد یافت شده: 555

1 - بررسی اثربخشی برنامه "ارتقاء کیفیت زندگی زوجین" بررضایتمندی زناشویی و سلامت روان (چکیده)
2 - رابطه شادکامی در زندگی و تمایل به ازدواج در دانشجویان مجرد دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
3 - حافظه شرح حال و فراشناخت در بیماران مبتلا به اختلالات وسواس - اجبار و اضطراب اجتماعی (چکیده)
4 - تاثیر بازی های زبان شناختی بر مهارت های نحوی کودکان کم شنوای کاربر سمعک (چکیده)
5 - بررسی عوامل مرتبط با سرسختی روان شناختی در زنان باردار (چکیده)
6 - بررسی عوامل مرتبط با راهبرردهای مقابله با استرس بارداری (چکیده)
7 - Survey the prevalence of psychopathology in Coronary heart disease patients: A casual model based on analysis of the role of psychological factors (چکیده)
8 - تأثیر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر واکنش به استرس تحصیلی دختران دبیرستانی (چکیده)
9 - THE EFFECT OF DISTRACTORS ON STARTING-DELAY, MISSED OPPORTUNITIES AND UNSAFE CROSSINGS OF CHILDREN AND ADULTS IN A SIMULATED PEDESTRIAN CROSSING TASK (چکیده)
10 - Effect of group cognitive behavioral therapy based on Hofmann model on anxietysymptoms and brain behavioral systems in adults suffering from social anxiety disorder (چکیده)
11 - Emotional education through islamic teachings (چکیده)
12 - Effectiveness of group new reality therapy based on choice theory in substance abusers’ hopefulness (چکیده)
13 - The effectiveness of group reality therapy based on choice theory in the quality of life of substance abusers (چکیده)
14 - Choice theory and effective learning (چکیده)
15 - Investigation of Theory of Mind in ADHD and Normal Children and i ts Relationship with Response Inhibition (چکیده)
16 - بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش خشم مبتلایان به ضربه سر (چکیده)
17 - Effectiveness of Rational Emotive Behavior Therapy on Psychological Well-Being of People with Late Blindness (چکیده)
18 - بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی A و کیفیت زندگی در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
19 - تیپ شخصیتی A عاملی موثر در بروز حوادث جاده¬ای کشور (چکیده)
20 - پیش بینی شاخص های روان دانشجویان تازه وارد براساس سبک دلبستگی (چکیده)
21 - عوامل حفاظت کننده در پیشگیری اولیه از مصرف مواد و داروهای غیرتجویزی در دانشجویان (چکیده)
22 - بررسی کیفیت دلبستگی و هوش هیجانی در دانشجویان بالینی و عادی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
23 - اثر بخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر خود نظم بخشی، بر آزار عاطفی و آشفتگی زناشویی (چکیده)
24 - Effectiveness of Systematic Desensitization through Eye Movement and Reprocessing on Reducing Severity of Major Depression in Women (چکیده)
25 - پیش آیندهای رفتارهای پرخطر رانندگی: ادراک خطرات ترافیکی، انگیزه و نگرش نسبت به رانندگی با سرعت غیرمجاز (چکیده)
26 - تأثیر آموزش مهارت های مقابله دینی بر تاب آوری، انطباق پذیری و مدیریت فشار روانی همسران جانبازان (چکیده)
27 - THE EFFECT OF DISTRACTORS ON STARTING-DELAY, MISSED OPPORTUNITIES AND UNSAFE CROSSINGS OF CHILDREN AND ADULTS IN A SIMULATED PEDESTRIAN CROSSING TASK (چکیده)
28 - اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای (چکیده)
29 - تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده (چکیده)
30 - اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان (چکیده)
31 - مقایسه ی نظریه ی ذهن، حافظه و کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به وسواس و افراد بهنجار (چکیده)
32 - اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر خودکارآمدی تعاملی کودکان آسیب دیده از سرپرستی (چکیده)
33 - اثربخشی هنر درمانی گروهی بیانگر بر افزایش مولفه های رفتاری و هیجانی خودپنداره ی کودکان مراکز شبه خانواده (چکیده)
34 - بررسی تاثیر حضور عروسک نمایشی کلاه قرمزی بر اضطراب قبل از عمل جراحی آپاندیسیت در کودکان بستری در بیمارستان دکترشیخ مشهد (چکیده)
35 - بررسی ارتباط شدت علائم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه (چکیده)
36 - ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
37 - رابطه بین اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی مادران با اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی دختران (چکیده)
38 - بررسی تأثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بلافاصله پس از زایمان بر دلبستگی مادری و اضطراب مربوط به نوزاد: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (چکیده)
39 - Alcohol Cognitive Bias Modification training for problem drinkers over the web (چکیده)
40 - مقایسه‌ی وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع‌گرای دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
41 - بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی با عملکرد جنسی زنان نابارور (چکیده)
42 - مقایسه ی عزت نفس ضمنی در افراد افسرده و سالم (چکیده)
43 - The Profile of Functional Emotional Development of Children with Autism Spectrum Disorders from the Perspective of Developmental, Individual Differences(DIR), Relationship-based Approach (چکیده)
44 - اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر کنشوری اجرایی بر نشانه های دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
45 - رابطه­ ی بین منبع کنترل و خودپنداره با تنش ادراک شده بر مادران کودکان درخودمانده (چکیده)
46 - مقایسه­ ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی­ رفتاری گروهی و درمان شناختی­ رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان (چکیده)
47 - بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های فرزندخواندگی بر کاهش تنیدگی و تغییر سبک­های مقابله­ ای زوجین متقاضی فرزند (چکیده)
48 - The effect of cognitive group therapy based on schema- focused therapy approach in runaway girls (چکیده)
49 - آسیب شناسی وضعیت دانشجویان علمی- کاربردی مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی از منظر روانشناختی (چکیده)
50 - مداخلات روان شناختی در اضطراب دندان پزشکی کودکان: اصول و کاربردها (چکیده)
51 - اعتباریابی پرسشنامه استیگما در بیماران روان در بیمارستان ابن سینا مشهد (چکیده)
52 - ارتباط طرحواره های شناختی فعال شونده، افکار خودآیند منفی و محتوای افکار خودآیند با کنش‎ وری جنسی در دانشجویان متاهل زن (چکیده)
53 - اثربخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکلات خواندن و بهبود حافظه کاری دانش آموزان نارساخوان (چکیده)
54 - Survey of Factor structure and reliability Relationship Style Questionnaire (RSQ) in the students (چکیده)
55 - اثربخشی آموزش رایانه ای بازداری و حافظه کاری بر نشانه ها و اختلال های همبود زندانیان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در بزرگسالان (چکیده)
56 - اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی متمرکز بر طرحواره‌های شناختی بر بهبود کنش‌وری جنسی دانشجویان متأهل زن (چکیده)
57 - Barkley's Parent Training Program, Working Memory Training and their Combination for Children with ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (چکیده)
58 - DRIVING BEHAVIOR: TRAFFIC RISK PERCEPTION AND INTENTIONS TO COMMIT DRIVING VIOLATIONS IN IRAN (چکیده)
59 - مطالعه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر برنامه غنی سازی و ارتقاء زندگی بر بهبود شاخص های درمان اعتیاد در مردان وابسته به مواد (چکیده)
60 - اثر‌بخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری مبتنی بر کنش‌های اجرایی بر بهبود کنش‌های اجرایی افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
61 - اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه مدتِ فشرده بر کاهش نشانه ها و ابرازگری هیجانی در مبتلایان به افسردگی (چکیده)
62 - رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سطح هیجان ابراز شده در مادران بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (چکیده)
63 - نقش نگرش های تربیتی والدین در پیش بینی سلامت روانی – اجتماعی (خودپنداره و تعامل اجتماعی) نوجوانان دختر (چکیده)
64 - مقایسه ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان (چکیده)
65 - شیوه های خواباندن و مشکلات خواب در کودکان 1 الی 2 ساله (چکیده)
66 - Effectiveness of Group Cognitive-Behavioral Therapy on Anxiety, Depression and Glycemic Control in Children with Type 1 Diabetes (چکیده)
67 - مقایسه ی سوگیری توجه به جلوه­ های هیجانی چهره­ای در مبتلایان به اضطراب اجتماعی و گروه سالم غیرمضطرب با فن­آوری ردیاب چشمی (چکیده)
68 - وضعیت سلامت روان دانشجویان دارای نشانه های اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی (چکیده)
69 - بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش عزت نفس دانش‌آموزان با مشکل بینایی (چکیده)
70 - بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله با رویکرد اسلامی بر سازگاری روان‌شناختی (چکیده)
71 - مقایسه اثر بخشی درمانگری شناختی– رفتاری(CBT) و درمانگری فعال سازی رفتاری(BAT) در اصلاح عملکرد شناختی ( حافظه کاری و زمان واکنش ساده(SRT)) سوء مصرف کنندگان هروئینی در افغانستان (چکیده)
72 - بررسی نظریه های همسرگزینی و نقد آنها با تکیه بر منابع اسلامی و روان شناسی (چکیده)
73 - Effectiveness of the Linguistic Plays on Improving the Reading Skills of Educable Mentally Retarded Preliminary School Students (چکیده)
74 - ویژگی های روان سنجی نسخه پیش دبستانی سیاهه درجه بندی رفتاری کنش‎وری اجرایی- فرم معلم (چکیده)
75 - مقایسه ترجیحات فکری دانش‌آموزان دختر پایه‌های دوم، سوم و چهارم رشته ریاضی در مقطع متوسطه شهر مشهد (چکیده)
76 - Comparing pPersonality Types with Educational Group: A Gross- Cultural Study in Iranian Students and American Students (چکیده)
77 - اختلال نارسایی توجه_فزون کنشی در دانشجویان: شواهد پژوهشی درباره شیوع و پیامدهای آن (چکیده)
78 - نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه سبک های دلبستگی با خود تنظیمی (چکیده)
79 - مقایسه اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقاء زندگی و واقعیت درمانی بر بهبود شاخص های درمانی اعتیاد سوء مصرف‌کنندگان مواد (چکیده)
80 - Attentional bias modification for addictive behaviors: clinical implications (چکیده)
81 - کنش وری اجرایی در زیر نوع‌های اختلال نارسایی توجه فزون کنشی(ADHD) (چکیده)
82 - بررسی مقایسه ای حافظه کاری (دیداری فضایی– کلامی) در کودکان مبتلا به نشانگان داون و بهنجار (چکیده)
83 - بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتلایان به ضربه سر (چکیده)
84 - بررسی نیازهای آموزشی توانبخشی مادران کودکان اتستیک (چکیده)
85 - بررسی و مقایسه ویژگی های زبانی کودکان اوتیستیک (چکیده)
86 - Challenges of Return Orphans and Vulnerable Children to family, from the perspective of caring team members\' ideas and their experiences in the like family home care centers (چکیده)
87 - بررسی دشواری های خواندن و نوشتن در دانش آموزان کم شنوای خفیف تا متوسط و نارساخوان پایه ی دوم و سوم ابتدایی شهر مشهد (چکیده)
88 - اعتباریابی و تجدید نظر مقیاس نگرش والدین نسبت به کودک با نیازهای ویژه شان (چکیده)
89 - The Effectiveness of cognitive hypnotherapy on internal Sense of coherence and social phobia in collage students (چکیده)
90 - Effectiveness of cognitive hypnotherapy on internal coherence and mental health of student (چکیده)
91 - Evaluation of Consumers’ Preference to the Brands of Beverage by Means of ERP Pre-comprehension Component (چکیده)
92 - آموزش حافظه کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHD (چکیده)
93 - بررسی سطح توانایی شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های دولتی و مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال1390 (چکیده)
94 - Methamphetamine Use Among Iranian Heroin Kerack-Dependent Women: Implications for Treatment (چکیده)
95 - بررسی ارتباط استرس با ابتلاء به سندرم پیش از قاعدگی (چکیده)
96 - مقایسه سوگیری توجه نسبت به محرک‌های وسواسی در افراد وسواسی و عادی (چکیده)
97 - بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی (چکیده)
98 - ارتباط بین امیدواری و افسردگی در بیماران سرطانی (چکیده)
99 - بررسی سوگیری توجه، سبک های خوردن، و نمایه توده بدنی در افراد رژیم گیرنده و عادی (چکیده)
100 - بررسی ارتباط استرس شغلی ماماها با الگوی خون ریزی قاعدگی (چکیده)
101 - General health status and marital satisfaction among female drug abusers (چکیده)
102 - تفسیر موقعیت‌های اجتماعی مبهم در اضطراب اجتماعی: کاربرد تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیر (چکیده)
103 - Projection as Catharsis: God-Adam-Satan-Eve, a Damaged Family in Milton’s Paradise Lost (چکیده)
104 - Comparing the Effectiveness of LEAP and CBT on Reducing Temptation to Use Drugs Among Substance Abusers (چکیده)
105 - بررسی سوگیری توجه دانشجویان دانشگاه شهید دادبین کرمان به استروپ هیجانی اعتیاد (چکیده)
106 - The Chaotic Behavior of EEG signals during Reiki (چکیده)
107 - The effectiveness of a drug-attention control training program on reducing detoxified drug abusers’ attentional bia (چکیده)
108 - SUBSTANCE-RELATED ATTENTIONAL BIAS AND HOW TO CURB IT: IMPLICATIONS OF AN ATTENTION CONTROL TRAINING PROGRAM (چکیده)
109 - شناسایی سبک های یادگیری، بازنگری در طراحی برنامه درسی نظام آموزشی فنی وحرفه ای (چکیده)
110 - Psychological factors influencing young Iranian’s traffic behavior: driving in speed and using pedestrian signal crossing (چکیده)
111 - چرایی و چگونگی پیشگیری از اختلالات ویژه یادگیری به مثابه معلولیتی پنهان ( با تمرکز بررویکرد زبانشناختی به اختلال ویژه خواندن) (چکیده)
112 - Examining the Effectiveness of psycho-analytic group therapy on attachment style and the resiliency of DIC addicted woman center. (چکیده)
113 - The Effectiveness of Barkley’s Parent Training Program on Clinical Symptoms of Children with ADHD (چکیده)
114 - نمایی از اختلالات زبان و گفتار در کلینیک های توان بخشی و راهکارهای ارتقای خدمات گفتاردرمانی کودکان (چکیده)
115 - Feasibility study of presenting and improving the play therapy services provided for children with physicalyl handicapped children living in handicapped care centers (چکیده)
116 - Effect of Rhythmic Play on Social Skills and Sensory-Motor Skills of Preschoolers Children (چکیده)
117 - Effectiveness of Positive Couple Therapy on Life Satisfaction of Mothers of Children with Special Needs (چکیده)
118 - بررسی نتایج نیازسنجی از مربیان کودکان آسیب دیده ی شنوایی به منظور طراحی و تدوین برنامه ی آموزشی-توان بخشی (چکیده)
119 - درآمدی بر طراحی بازی های آموزشی- رایانه ای با رویکرد زبان شناختی در حیطه اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
120 - نیازسنجی آموزشی توانبخشی خانواده های کودکان آسیب دیده شنوایی خراسان رضوی (چکیده)
121 - An Assessment of Lexical Sense Relations Based on Word Association Test (چکیده)
122 - Effectiveness of Behavioral Inhibition Training in Prison Inmates with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (چکیده)
123 - بررسی اثرات مصرف مواد اعتیادآور، بر کارکردهای عصب- روانشناختی معتادان شهر شیراز (چکیده)
124 - رابطه نظریه ذهن و کنش‌های اجرایی در کودکان دختر 8 - 12 سال عادی، ناشنوا و کاشت حلزون شده (چکیده)
125 - نقش کیفیت تدریس اساتید و مولفه های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت ها و چالش های برنامه درسی در آموزش عالی (چکیده)
126 - عامل های شناختی-اجتماعی تاثیرگذار بر رفتار رانندگی با سرعت غیرمجاز: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده (چکیده)
127 - نقش تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با میانجی گری استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در کیفیت زندگی بیماران قلبی (چکیده)
128 - نقش حساسیت اضطرابی و نظم جویی هیجانی در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان (چکیده)
129 - سوگیری توجه در اضطراب حالت، صفت: پارادایم ردیابی نقطه (چکیده)
130 - اثربخشی درمان بهزیستی بر استرس و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور (چکیده)
131 - تاثیر آموزش حرکات موزون ورزشی بر هوش و رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی (چکیده)
132 - تاثیر تعاملی روان­ درمانی بدنی و پس­ خوراند زیستی بر کنش عصب-روان­ شناختی عزت نفس و هوش هیجانی مادران کودکان مبتلا به ناتوانی­ های یادگیری (چکیده)
133 - اثربخشی ورزش بر سلامت عمومی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
134 - رابطه میزان اختلالات روانی- رفتاری با طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی در آزادگان شهر مشهد (چکیده)
135 - اثربخشی قصه درمانی مبتنی برکنش های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه ریزی/سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
136 - شیوع شناسی نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و رابطه آن‌ها با مؤلفه کندی زمان شناختی در دانشجویان (چکیده)
137 - رابطه طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی با اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهد (چکیده)
138 - اثربخشی فنون شناختی-رفتاری کاهش اضطراب در درمان عقاید پارانوئید و هذیانهای گزند و آسیب دو بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای پارانوئید (چکیده)
139 - نقش احساس انسجام روانی در خودتنظیمی (چکیده)
140 - رابطه احساس انسجام روانی و ابعاد فرزند پروری با اهمالکاری تحصیلی (چکیده)
141 - نقش نیازهای اساسی خود تعیین‌گری، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی با میانجی‌گری انگیزش درونی و رضایت (چکیده)
142 - Mindfulness Based Cognitive Group Therapy vs Cognitive Behavioral Group Therapy as a Treatment for Driving Anger and Aggression in Iranian Taxi Drivers (چکیده)
143 - مقایسه میزان کارایی درمان فراشناختی و شناختی رفتاری در اختلال اضطراب منتشر (چکیده)
144 - کنش‌های عصب-روانشناختی در زندانیان مرد با یا بدون سابقه اقدام به خودزنی و خودکشی (چکیده)
145 - The efficacy of computerized working memory training on reducing comorbid psychiatric symptoms among prison inmates with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (چکیده)
146 - اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر انسجام درونی (چکیده)
147 - بررسی ارتباط تصویر ذهنی از بدن با سازگاری زناشویی در زنان بارور (چکیده)
148 - رابطه هوش هیجانی،کیفیت زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان در افراد با معلولیت (ناتوانی)جسمی حرکتی (چکیده)
149 - اثربخشی رواندرمانی معنوی مبتنی بر بخشودگی در افزایش رضایتمندی زناشویی و کاهش تعارضات زوجین شهر مشهد (چکیده)
150 - Effectiveness of cognitive hypnotherapy internal coherence and the mental health of students (چکیده)
151 - ارتباط شدت علایم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه (چکیده)
152 - تسریع رشد توانائی درک خطرات ترافیکی از طریق آموزش در کودکان پیش دبستانی (چکیده)
153 - بررسی اثربخشی گروه درمانی منطقی هیجانی (RET) در مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست (چکیده)
154 - بررسی مقایسه ای سازگاری زناشویی در زنان بارور نابارور (چکیده)
155 - رابطه کیفیت دلبستگی با احساس انسجام روانی (چکیده)
156 - اثربخشی قصه درمانی گروهی بر کاهش ناامیدی و تنهای کودکان دختر مراکز شبه خانواده (چکیده)
157 - تاثیر زوج درمانی مثبت نگر بر امیدواری مادران کودکان با نیازهای ویژه (چکیده)
158 - ارتباط سبک فرزندپروری والدین با چاقی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد (چکیده)
159 - بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان (چکیده)
160 - نارسایی کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به PTSD ناشی از جنگ (چکیده)
161 - بررسی رابطه ی سبک های فرزندپروری والدین و اختلالات روانی فرزندان شان (چکیده)
162 - بررسی بازی درمانی با رویکرد شناختی–رفتاری دردرمان اختلال اضطراب جدایی دختران 5 تا 6 سال شهرستان مشهد (چکیده)
163 - بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک (CPRT) بر سبک های فرزندپروری (چکیده)
164 - بررس رابطه کمالگرایی و خود کار آمدی با اهمالکاری در کارکنان بیمارستان دولتی شهر فراشبد (چکیده)
165 - ارزیابی تغییرات سیگنال‌های مغزی در اختلال اضطراب فراگیر (Generalized Anxiety Disorder) (چکیده)
166 - پردازش سیگنال EEG با استفاده از تبدیل wavelet و روش های غیرخطی و طبقه بندی آن با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه به منظور تشخیص اختلال اضطراب فراگیر (Generalized Anxiety Disorder (چکیده)
167 - مغز کامل در آموزش موثر (چکیده)
168 - The effect of mother-infant skin to skin contact on anxiety regarding infants (چکیده)
169 - The Effectiveness of Barkley’s Parent Training Program on Clinical Symptoms of Children with ADHD (چکیده)
170 - رابطه احساس انسجام و عزت نفس با عملکرد شغلی (چکیده)
171 - بررسی ارتباط ادراک از خدا با خودپنداره و خودکارآمدی با توجه به متغیرهای فردی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
172 - اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود عزت نفس و خوداثرمندی دانشجویان (چکیده)
173 - تاثیر برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت ها بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسم (چکیده)
174 - رابطه درک خطرات ترافیکی با آگاهی و پیروی از قوانین ترافیکی در کودکان پیش دبستانی (چکیده)
175 - تفاوت جنسیتی در انگیزه استفاده از چراغ راهنما هنگام عبور از خیابان (چکیده)
176 - Study of the Spiritual Intelligence Role in Predicting University Students’ Quality of Life (چکیده)
177 - رابطه علی بین احساس انسجام، سخت کوشی روانشناختی، راهبردهای مقابله با استرس و سلامت روان (چکیده)
178 - The Relationship between Childhood Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Adulthood Borderline Personality Disorder (چکیده)
179 - بررسی اثربخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمان های معنوی - مذهبی در کاهش تعارضات زناشویی (چکیده)
180 - رابطه ابعاد خانوادگی و متغیر های جمعیت شناختی با هوش معنوی دانشجویان (چکیده)
181 - بررسی تاثیر آموزش جرات مندی گروهی توام با بازسازی شناختی بر گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان (چکیده)
182 - مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر حل مشکل تصویر تن زنان ماستکتومی شده (چکیده)
183 - اثربخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل مساله (چکیده)
184 - The Examination of Effectiveness of Group Therapy of Transactional Analysis to Reduce Conflict between Parents and Adolescents (چکیده)
185 - The Effects of Parent Education and Skill Training Program on Stress of Mothers ofAutistic Children (چکیده)
186 - Investigation of Co morbid Disorders Profile Of Children with Autistic Spectrum Disorders Based On Teacher Report Form(TRF) (چکیده)
187 - Relationship between \"Parental Interactive Bed time Behavior \"and\"Infant sleep\" (چکیده)
188 - A library Study on the Relationship between Parental Cognitions about Infant Sleep and Infant Sleep (چکیده)
189 - Effect of Demographic Variables on children anxiety (چکیده)
190 - Effectiveness of Holistic Multidimensional Treatment Model in Treatment of Children with Autism Spectrum Disorders (چکیده)
191 - An Analytical Study of the Relationship between Sleep and Temperament in Infants and Young Children (چکیده)
192 - اثربخشی گروه درمانی تحلیل وجودی بر بهبود مهارت حل مسئله (چکیده)
193 - بررسی اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای بر حل تعارضات والدین - فرزندان و کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر 14 - 15 ساله شهر مشهد (چکیده)
194 - The Effectiveness of Existential Group Therapy and Reality Group Therapy in Treating Depression in Women Who Undergo Mastectomy (چکیده)
195 - بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی نظم جویی شناختی هیجان- فرم کودکان (چکیده)
196 - مقایسه رابطه توانش های نظریه ذهن و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان عادی و مبتلا به ADHD: نقش واسطه ای توانایی نگهداری ذهنی (چکیده)
197 - The Prevalence of ADHD and Comorbid Disorders in Iranian Adult Male Prison Inmates (چکیده)
198 - تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشویی (چکیده)
199 - خلاقیت زدایی مضاعف ازکودکان در دوره دبستان تحت عنوان تیزهوشان: چالش موجود و راهکارهای برون رفت (چکیده)
200 - کاوشی در بازی کودکان درخودمانده در بستر تجربه های زیسته مادران: موردی از یک پژوهش آمیخته (چکیده)
201 - نقش نشانه‌های ADHD، تهییج طلبی و مشکلات هیجانی-رفتاری در پیش بینی سوءمصرف مواد نوجوانان بزهکار (چکیده)
202 - اثربخشی روان درمانی گروهی با رویکرد عقلانی ، هیجانی و رفتاری در کاهش افسردگی معتادین (چکیده)
203 - رابطه بین منبع کنترل و خودپنداره بااسترس ادراک شده بر والدین کودکان اتیسم (چکیده)
204 - بررسی رابطه ابعاد هویت و بحران هویت زنان روسپی و مقایسه آن با زنان عادی (چکیده)
205 - عوامل پیش بینی کننده افسردگی و میزان افسردگی درزنان نابارور (چکیده)
206 - بررسی اثربخشی آموزش ادراک خود بر میزان رضایت از زندگی و رضایت از خویشتن در بین نوجوانان دختر (چکیده)
207 - بررسی مقایسه ای باورهای فراشناختی و میزان هیجان خواهی در افراد معتاد و عادی (چکیده)
208 - اثربخشی رواندرمانی گروهی مبتنی بر بهزیستی بر میزان استرس ادراک شده زنان نابارور (چکیده)
209 - نقش باورهای مربوط به ادراک درد بر کیفیت زندگی بیماران کمر درد مزمن (چکیده)
210 - رابطه احساس انسجام روانی و سبکهای دلبستگی با شادکامی دانش آموزان (چکیده)
211 - رابطه سبکهای هویت با شادکامی دختران دبیرستانی (چکیده)
212 - تاثیر بازی درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی (چکیده)
213 - اثربخشی آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME)در بلوغ اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی (چکیده)
214 - تاثیر آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME) بر سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (چکیده)
215 - بررسی رابطه سبکهای حل مساله و تفکرات غیرمنطقی با رضامندی زناشویی (چکیده)
216 - بررسی تطبیقی جهت گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و باورهای غیرمنطقی (چکیده)
217 - Survey the relationship between attachment style and general self efficacy with homesickness among college students (چکیده)
218 - بررسی ظرفیت های کاربرد عروسک های دستی در درمان و توانبخشی کودکان درخودمانده (چکیده)
219 - بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد (چکیده)
220 - تحلیل ساختاری ارتباط اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سازگاری اجتماعی و عزت نفس (چکیده)
221 - ویژگی های روان سنجی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان (چکیده)
222 - اثربخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی و کیفیت روابط در خانواده بیماران مبتلا به اختلالات دو قطبی (چکیده)
223 - بررسی نیم‌رخ شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در آزمون وکسلر کودکان (چکیده)
224 - مقایسه حافظه کاری دیداری فضایی در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) (چکیده)
225 - بررسی مقایسه‌ای اختلال‌های شخصیت در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) (چکیده)
226 - The Mediating Role of Metacognition in the Relationship between Internet Addiction and General Health (چکیده)
227 - رواسازی و تعیین پایایی پرسشنامه خودکارآمدی ترک اعتیاد برامسون (چکیده)
228 - مقایسه هوش هیجانی درکودکان پرورشگاهی با کودکان عادی (چکیده)
229 - اثربخشی آموزش مهارتهای ابراز وجود و تفکر انتقادی بر روی بحران هویت پسران تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان کلات (چکیده)
230 - Prevalence, Patterns, and Socio-Demographic Correlates of Nicotine Use in a Sample of Iranian University Students (چکیده)
231 - خودپنداره تحصیلی: بستری برای کاهش اضطراب امتحان (چکیده)
232 - خودکنترلی در نظریه خودتعیین‌گری و اندیشه‌های امام علی علیه السلام (چکیده)
233 - بررسی اثربخشی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان (چکیده)
234 - نقش صفات شخصیتی در خودتنظیمی هیجانی دانشجویان (چکیده)
235 - اثربخشی برنامه تقویت هوش‏ هیجانی بر کنترل رفتار قلدری نوجوانان (چکیده)
236 - بررسی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی: کاربرد آزمون استروپ رایانه ای (چکیده)
237 - نقش خودکنترلی در گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
238 - رابطه بین نگرش و انگیزش در استفاده از چراغ راهنما هنگام عبور از خیابان (چکیده)
239 - بررسی اثربخشی طرح تایم(غنی سازی ازدواج) بررضایت زناشویی زوج های دانشجو (چکیده)
240 - گفتار خودمحور و عملکرد کودکان پیش دبستانی در تکلیف برج لندن (چکیده)
241 - بازی درمانی عروسکی(کاربرد عروسک های دستی در بازی درمانی اختلالات طیف اتیسم) (چکیده)
242 - بررسی اثربخشی قصه درمانی گروهی بر ناامیدی و تنهایی کودکان دختر مقطع ابتدایی مقیم در مراکز شبه خانواده مشهد (چکیده)
243 - مورد پژوهی کاربرد روان نمایشگر در روان درمانی مبتنی بر بازپردازش طرحواره های هیجانی در نوجوانی با تشخیص اختلال افسردگی ماژور (چکیده)
244 - کاربرد بازی درمانی عروسکی در کاهش مشکلات رفتاری- هیجانی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مقیم شبه خانواده (چکیده)
245 - رابطه احساس انسجام و سخت کوشی روانشناختی با سلامت روان (چکیده)
246 - اثربخشی گروه درمانیِ شناختی و تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل تعارض (چکیده)
247 - بررسی رابطه اهمال کاری با کمال گرایی و خودکارآمدی در بین کارکنان بیمارستان شهر فراشبد (چکیده)
248 - بررسی عملکرد کودکان در تکتالیف استاندارد ومحاوره ای باور کاذب (چکیده)
249 - بررسی الگوی تحول ادراکی بازشناسی چهره در نمونه ی ایرانی (چکیده)
250 - رابطه ی بین سبک های فرزند پروری، دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متاهل دانشگاه علامه طباطبایی (چکیده)
251 - بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه (چکیده)
252 - ارزیابی اثر بخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی برعملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات خلقی (چکیده)
253 - The Relationship of M.A. Students’ Metacognitive and Self-efficacy Beliefs with Their Mental Health (چکیده)
254 - هوش هیجانی در معلولین جسمی ورزشکار وغیر ورزشکار (چکیده)
255 - رفتارهای خود جرحی و اقدام به خود کشی در زندانیان مرد با و یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) (چکیده)
256 - رشد بازداری و توجه در کودکان نارساخوان (چکیده)
257 - تعیین کننده های نگرشی رانندگی با سرعت غیرمجاز در افراد نوجوان (چکیده)
258 - نگاهی دیگر به دیسلکسیا: تفکر خلاق در کودکان دیسلکسیا (چکیده)
259 - حفظ قرآن و تاثیر آن بر مولفه های سلامت روان (چکیده)
260 - Risky driving behaviour relating to accident involvement: Investigating some identified factors in an Iranian sample (چکیده)
261 - بررسی تاثیر تعاملی رواندرمانی بدنی و بیوفیدبک بر کنش عصب روانشناختی حرمت خود کودکان مبتلا به ناتوانایی های یادگیری (چکیده)
262 - پیش بینی میزان اهمالکاری تحصیلی با توجه به باورهای فراشناختی در دانشجویان (چکیده)
263 - بررسی میزان اضطراب جدایی کودکان و اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد رفتاری- شناختی بر کاهش آن (چکیده)
264 - Growth hormone, prolactin and cortisol response to exercise in patients with depression. (چکیده)
265 - The influence of demographic factors, processing speed and short-term memory on Iranian children’s pedestrian skills (چکیده)
266 - اعتباریابی پرسش­ نامه­ ی مثلث شناختی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
267 - تاثیر هنردرمانی گروهی بر مهارت ارتباط بین فردی زنان مبتلا به اختلالات روانی مزمن بستری در مرکز نگهداری و بازتوانی بیماران روانی مزمن (چکیده)
268 - بررسی فراوانی اختلال های همبود و تأثیر آن بر پاسخ به درمان متیل فنیدیت در کودکان مبتلا بهADHD (چکیده)
269 - تبلور نظری و کاربردی علوم شناختی در روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (چکیده)
270 - اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه ­ی گروهی (با تکیه بر مولفه­ های هوشیاری فراگیر بنیادین، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی) بر نشانه­ های افسردگی در دانشجویان (چکیده)
271 - نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در اختلال های درونی سازی کودکان (چکیده)
272 - مقایسه­ ی ساختار انگیزشی و سبک­ های خوردن در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی و دارای وزن طبیعی (چکیده)
273 - بررسی ارتباط تنش شغلی ماماها با ناخوشیهای پیرامون قاعدگی (چکیده)
274 - A Combi-Stroop Test for Measuring Food-Related Attentional Bias (چکیده)
275 - مقایسه تأثیر دو روش آموزش شیردهی با و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده بر میزان خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست زا (چکیده)
276 - تحول توانش فضایی کودکان و عوامل موثر بر آن در چارچوب نظریه کوهن و کوهن (چکیده)
277 - نقش و جایگاه کنش های اجرایی در اختلال‌های عصب تحولی ADHD و ASD (چکیده)
278 - حافظه کاری دیداری فضایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) در آزمون نگهداشت دیداری بنتون (چکیده)
279 - مقایسه میزان اضطراب در پایگاههای هویت (چکیده)
280 - بررسی رابطه ساختار انگیزشی و رضایت زناشویی (چکیده)
281 - بررسی اثر بخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس ومهارت های حل مساله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (چکیده)
282 - اثر بخشی روش درمانی حسایت زدائی با حرکات چشم وبازپرداش بر اضطراب اجتماعی (چکیده)
283 - اثرات اجرای طرح اجتماع درمانی مدار زنان آسیب دیده اجتماعی وارزیابی فرایند وبرایند موجود برای رسیدن به مدل پیشنهادی (چکیده)
284 - مقایسه ی الگوها و اختلالات مصرف مواد در جمعیت روستایی و شهری (چکیده)
285 - Comparison of the Effectiveness of the Transactional Analysis, Existential, Cognitive, and Integrated Group Therapies on Improving Problem-Solving Skills (چکیده)
286 - The effect of Group Cognitive-Behaviour Therapy in combination with Pharmacotherapy on Mania and Depression Symptoms and Awareness of warming signs of relapse in patients with Bipolar Disorder (چکیده)
287 - بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
288 - مقایسه اثربخشی گروه درمانی یک‌پارچه توحیدی و ‌شناختی رفتاری در کاهش فشار روانی همسران جانبازان اختلال استرس پس از ضربه (چکیده)
289 - تاثیر حرکات موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان پیش دبستانی (چکیده)
290 - بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره های ناسازگاراولیه در دختران نوجوان بی سرپرست وبد سرپرست (چکیده)
291 - بررسی شیوع نشانه های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی(ADHD) در کودکان مبتلا به ناتوانی تحولی هوشی (چکیده)
292 - مقایسه شیرخواران هم اتاق و هم رختخواب، در تعداد دفعات بیداری شبانه، سابقه بیماری زردی در ابتدای تولد، افزایش وزن و کیفیت خواب شبانه مادرانشان (چکیده)
293 - بررسی اثر بخشی گروه درمانی منطقی هیجانی(RET) در مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست (چکیده)
294 - امکان‌سنجی کاربرد عروسک‌های دستی در بازی‌درمانی کودکان طیف اتیسم بر اساس اقدام ‌پژوهی طرح محور (چکیده)
295 - Survey The Relationship Between Attachment Style and General Self Efficacy With Homesickness Among Iranian Students (چکیده)
296 - Exploration of early maladaptive schema and attachment domains in sexual offenders (چکیده)
297 - تجربه نگاری در فعالیت های آموزشی (چکیده)
298 - درآمدی بر چالش های پیش روی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی در پاسخگویی به نیازهای تعلیم و تربیت کشور (چکیده)
299 - تاثیر مداخله بازی درمانی عروسکی بر مهارت‌های ارتباطی کودکان درخودمانده (چکیده)
300 - کارآمدسازی آموزش حرفه ای برای کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی ایرانی (چکیده)
301 - نظریه تحول ذهن و رابطه آن با مهارتهای اجتماعی در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسیب بینایی (چکیده)
302 - تاثیر آموزش والدین بر خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به درخودماندگی (چکیده)
303 - بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان (چکیده)
304 - تاثیر معنویت بر رضایتمندی و جهت گیری زندگی در دانشجویان (چکیده)
305 - The Relationship Between Parenting Styles and Psychological Disorders In Iranian Adolescents (چکیده)
306 - بررسی رابطه معنویت با شادکامی ، کیفیت زندگی و بروز اختلالات روانی در دانشجویان (چکیده)
307 - مقایسه تهییج پذیری و مؤلفه های آن در میان افراد ورزشکار و غیر ورزشکار (چکیده)
308 - چالش های نو ظهور در حیطه اختلالات کودکان: اصول و راهبردهای مداخله بین رشته ای (چکیده)
309 - ضرورت و جایگاه مداخله زود هنگام و آموزش پیش دبستانی برای کودکان دارای نیازهای ویژه (چکیده)
310 - گزارش اقدام پژوهی پیرامون کاربرد قصه درمانی به مثابه تکنیک و ابزار مشاوره و رواندرمانی کودک (چکیده)
311 - ایده ها و راهکارهایی در حمایت روانی-اجتماعی موثر از کودکان آسیب دیده از حوادث و بلایای طبیعی (چکیده)
312 - مقایسه بازداری رفتاری در نوجوانان بزهکار با یا بدون سابقه سوء مصرف مواد و نوجوانان بهنجار (چکیده)
313 - اثربخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص های درمانی معتادان تحت درمان سم زدایی (چکیده)
314 - نقاشی کودک: چالش تشخیص و ارزیابی (چکیده)
315 - فعال سازی جریان یاددهی - یادگیری (چکیده)
316 - مطالعه طولی پیرامون توانایی حرکتی و تیز حسی جنبشی کودکان در معرض ابتلا به اختلال هماهنگی رشدی(DCD) (چکیده)
317 - راهکارهای ارتقاء حمایت اجتماعی - روان شناختی کارگران و خانواده هایشان (برداشتی از بررسی و تعمق در وضعیت مراجعان کلینیک مشاوره و مددکاری اجتماعی) (چکیده)
318 - گزارش اقدام پژوهی پیرامون کاربرد قصه درمانی به مثابه تکنیک و ابزار مشاوره و رواندرمانی کودک (چکیده)
319 - مقایسه شیوه های نگهداری و حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست از منظر مراقبت سلامتی و بهداشت روانی (چکیده)
320 - آیا آموزش فراگیر دانش آموزان دارای نیازهای ویژه(استثنایی) می تواند نقطه عطف تحول در نظام آموزش ویژه ایران باشد؟ (چکیده)
321 - کارکرد های عصب شناختی بازی های بومی ایران در آموزش ویژه و توانبخشی کودکان استثنایی (چکیده)
322 - نگرش به خواندن دانش آموزان دوره ابتدایی: بررسی تفاوت حسب جنسیت، طبقه بندی اقتصادی، اجتماعی و پایه تحصیلی (چکیده)
323 - تحلیل شغل «عضویت در شورای شهر» و تشخیص نیازهای آموزشی نمونه: شورای اسلامی شهر مشهد (چکیده)
324 - رابطه ی هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابی (چکیده)
325 - A comparative efficacy of holistic multidimensional treatment model (HMTM) and applied behavioral analysis (ABA) in the treatment of children with autism spectrum disorder (ASD) (چکیده)
326 - The Impact of Well - Being Therapy on Symptoms of Depression (چکیده)
327 - Cognitive styles as predictors of interference on Dot-Probe Test (چکیده)
328 - بررسی نقش هوش معنوی در کیفیت زندگی دانشجویان (چکیده)
329 - Workplace and Challenge With Stress (چکیده)
330 - تحول پردازش شناختی مکانهای خیابانی ایمن و ناایمن در نمونه ایرانی (چکیده)
331 - مقایسه کنش وری عصب -روان شناختی (زمان کنشی )درمعتادان وافراد عادی (چکیده)
332 - بررسی عوامل موثر بر سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان (چکیده)
333 - کودک آزاری : مروری بر کودک آزاری جنسی (چکیده)
334 - ساخت نسخه رایانه ای آزمون استروپ جهت دار و مطالعه مقدماتی آن (چکیده)
335 - On the convergence of the Bl-LSQR algorithm for solving matrix equations (چکیده)
336 - اثربخشی درمان تعامل والد- کودک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی (چکیده)
337 - بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارت های مطالعه و یادگیری و رابطه آن با وضعیت و سوابق تحصیلی آنها (چکیده)
338 - رابطه احساس انسجام و سخت کوشی روانشناختی با راهبردهای مقابله ای (چکیده)
339 - گسترش یا تخصیص حوزه های معنایی واژه ها در لغت نامه دهخدا و فرهنگ فارسی امروز: مطالعه موردی واژه سر (چکیده)
340 - آموزش تنش زدایی و روشهای مرتبط با آن (چکیده)
341 - بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
342 - Does Mood Induction Alter Motivational Structure? (چکیده)
343 - Individual and Combined Effects of Information-Enhancement and Goal-Setting on Improving Motivational Structure (چکیده)
344 - INCREASING ADAPTIVE MOTIVATION THROUGH INFORMATION ENHANCEMENT AND GOAL SETTING (چکیده)
345 - بررسی مقایسه ای عزت نفس دانشجویان دختر رشته پزشکی و ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد (چکیده)
346 - از انتزاع تا انتخاب (چکیده)
347 - مقایسه اضطراب مادران کودکان مبتلا به ناتوانائی های ویزه یادگیری SLD بااضطراب مادران کودکان عادی (چکیده)
348 - بررسی رابطه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثر بخشی عملکرد آنها (چکیده)
349 - بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی با رویکرد شناختی- رفتاری در رضامندی زناشویی (چکیده)
350 - نگرش جانبازان و معلولین پیرامون ازدواج (چکیده)
351 - تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران نوجوان و مقایسه ی کارکرد خانواده ی آسیب دیده و عادی (چکیده)
352 - مقایسه میزان حرمت خود مادران کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری (SLD) با حرمت خود مادران کودکان عادی (چکیده)
353 - بررسی مقایسه ای کنش سیستم بازداری در کنترل سطح اضطراب وقضاوت اخلاقی دانش آموزان دختر (چکیده)
354 - بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر (چکیده)
355 - شرایط ازدواج موفق دانشجویان از دیدگاه روانشناسی اسلامی (چکیده)
356 - معیارهای سلامت روان از دیدگاه صاحب نظران فلسفی ، روانشناسی و اسلام (چکیده)
357 - Differentiating Heavy from Light Drinkers by Neural Responses to Visual Alcohol Cues and Other Motivational Stimuli (چکیده)
358 - Finding a safe place to cross the road: the effect of distractors and the role of attention in children s identification of safe and dangerous road-crossing sites (چکیده)
359 - بررسی تاثیر حرکات ریتمیک یوگا بر تعاملات اجتماعی کودکان کم توان ذهنی (پسر) مقطع ابتدایی شهر سنگان خواف (چکیده)
360 - تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر رضایت از زندگی دانش آموزان (چکیده)
361 - بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکار های مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم (چکیده)
362 - اثر بخشی تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی و توجه برگردانی در میزان وسوسه س مصرف مواد و احتمال لغزش در بیماران مرد وابسته به مواد مخدر (چکیده)
363 - تاثیر گروه درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر مردان وابسته به مواد افیونی با همبودی اختلال افسردگی اساسی (چکیده)
364 - The Relationship of M.A. Students Metacognitive and Self-efficacy Beliefs with Their Mental Health (چکیده)
365 - The Relationship between Resilience, Motivational Structure, and Substance Use (چکیده)
366 - A Comparative Study of Drug-Related Attentional Bias: Evidence From Iran (چکیده)
367 - رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی (چکیده)
368 - Personality types, coping strategies and Stress in Iranian students (چکیده)
369 - مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی (چکیده)
370 - مقایسه وضعیت سلامت روان پدران و مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر مشهد (چکیده)
371 - Factors associated with Iranian children\'s perception of danger on the road (چکیده)
372 - Road traffic injuries in Iran: literature review (چکیده)
373 - توانایی برنامه ریزی و سازمان‌دهی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
374 - تاثیر نماز جماعت بر کیفیت و معنی داری زندگی (چکیده)
375 - The relationship between personality subtypes and motivational structure among alcohol abusers (چکیده)
376 - رابطه ی هوش هیجانی و نشانه های اختلال شخصیت مرزی (چکیده)
377 - نقش استفاده از خدمات راهنمایی و مشاوره در پیشگیری از معلولیتها (چکیده)
378 - مقایسه کارکردهای خانوادگی مادران کودکان سالم وکودکان بیش فعال/نقص توجه (چکیده)
379 - بررسی عوامل موثر در تحکیم خانواده و رضایت مندی زناشویی (چکیده)
380 - بررسی ویژگیهای شخصیتی زنان مطلقه و غیر مطلقه ی مشهد (چکیده)
381 - بررسی مقایسه ای رابطه بین معیارهای همسرگزینی دانشجویان در شروع زندگی و پس از آن (چکیده)
382 - بررسی مقایسه ای طراز افسردگی در مادران شاهد وغیرشاهد مشهد (چکیده)
383 - مقایسه مهارتهای حل مساله زنان و مردان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق (چکیده)
384 - مقایسه تاثیر دو روش روان درمانی گروهی با رویکرد تحلیل روانی و شناختی بر افزایش سطح سازگاری اجتماعی (چکیده)
385 - کمال گرایی و عزت نفس در دانشجویان رشته تربیت بدنی (چکیده)
386 - از طراز تحول ظرفیت عملیاتی تا رعایت نظم و قانون (چکیده)
387 - معیارهای سلامت روان از دیدگاه مکاتب (چکیده)
388 - سبب شناسی ، ویژگیها ، پیشگیری و رواندرمانی در اعتیاد جوانان (چکیده)
389 - Exploration of early maladaptive schema and attachment domains in sexual offenders (چکیده)
390 - فرایندهای شناختی ضمنی و سوگیری توجه در رفتارهای اعتیادی: معرفی و ساخت و کاربرد آزمون استروپ مواد (چکیده)
391 - مقایسه گروه درمانی مبتنی بر هوشیاری فراگیر توام با آموزش مهارت های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت (چکیده)
392 - بررسی رابطه ورزش رزمی کاراته وحرمت خود در دانش آموزان ناشنوا (چکیده)
393 - رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی استان تهران (چکیده)
394 - بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و رضایتمندی زناشویی در زنان دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
395 - بررسی رضایتمندی زناشویی و رابطه آن با طلاق (چکیده)
396 - مفهوم و فرآیند شکل گیری هویت ، تاثیر عوامل اجتماعی و اصلاح و درمان مسایل هویت (چکیده)
397 - تفاوتهای رفتاری زن ومرد (پایه های فیزیولوژیک و غیرفیزیولوژیک) (چکیده)
398 - بررسی عوامل موثر در استحکام زندگی زناشویی دانشجویان (چکیده)
399 - خانواده های ناکارآمد : هنگامه های درمانی (چکیده)
400 - Evaluation of Group Therapy According to Hope Therapy in Breast Cancer (چکیده)
401 - بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختر دانش آموز شهرستان مشهد (چکیده)
402 - Comparative Study of Anxiety ، Stress and Depression in Physically Abused and None-Abused Wives (چکیده)
403 - ارتباط میان رضایتمندی زناشویی و سلامت روان (چکیده)
404 - بررسی میزان آگاهی زوجهای جوان در شرف ازدواج از مسایل جنسی و نیازهای آموزشی در این زمینه (چکیده)
405 - بررسی خصوصیات جنسی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
406 - بررسی مقایسه ای میزان اضطراب ، استرس و افسردگی در زنان آزار دیده جنسی و غیر آزار دیده (چکیده)
407 - بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عادی (چکیده)
408 - مقایسه تفکرات غیرمنطقی در زنان مطلقه و غیرمطلقه مشهد (چکیده)
409 - خصوصیات زیستی-اجتماعی نوجوانان دانش آموز مشهد (چکیده)
410 - رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران (چکیده)
411 - Effect of Problem -Solving on Marital Satisfaction (چکیده)
412 - بررسی و مقایسه سلامت رمان والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی با والدین کودکان عادی شهر ستان گناباد (چکیده)
413 - نیازهای فرهنگی و هنری نوجوانان دانش آموز مشهد (چکیده)
414 - مقایسه اثربخشی شیوه گروه درمانی شناختی-رفتاری ، آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحان (چکیده)
415 - Heavy and light drinkers brain reactions to alcohol, emotional, and concern-related stimuli (چکیده)
416 - شکل گیری هویت ، تاثیرات اجتماعی و رهنمودهای تربیتی و درمانی مربوط به آن (چکیده)
417 - رابطه صفات شخصیتی ، استرس و مهارتهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی پرستاران (چکیده)
418 - بررسی ویژگیهای روانی، عاطفی و رفتاری معتادین جوان به همراه نقش دوران بازپروری بر تحول آنها (چکیده)
419 - بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی (خانواده -- دوستان ) و سلامت روانی نوجوان (چکیده)
420 - بررسی مقایسه ای رضایتمندی زندگی زناشویی در دانشجویان با و بدون روابط غیررسمی قبل از ازدواج (چکیده)
421 - اثربخشی درمان شناختی-رفتاری ، دارودرمانی و تلفیق آنها در بهبود علایم افسردگی و خشم در اختلال شخصیت مرزی (چکیده)
422 - احساس غربت و ابعاد شخصیت در آزمون نئو فرم کوتاه(Neo-FFI) در دانشجویان (چکیده)
423 - مقایسه ی عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان (چکیده)
424 - بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده های ساکن در شهر اردبیل (چکیده)
425 - نهاد خانواده در جامعه ی دینی (چکیده)
426 - The relationship between motivational structure, sense of control, intrinsic motivation and university students alcohol consumption (چکیده)
427 - Validation of The Persian - Personal - Concerns Inventory (چکیده)
428 - Reserving the sequence: improving drug abusers’ recovery by reducing their drug-related attentional bias (چکیده)
429 - Rumination and Depression: the Effects of Depression Attention Control Training Program on Reducing Rumination and Depression (چکیده)
430 - عشق گمشده روان شناسان (چکیده)
431 - بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر رضایت زناشویی و احساس مثبت زوجین دارای روابط خارج از زناشویی (چکیده)
432 - Analyzing Maintenance Therapy (MMT) on change of behavior (Drug dependence) and scale-down Risky behavior in self-report addicts to welfare centers (چکیده)
433 - مقایسة تأثیر کارگاه های آموزشی مهارت های تحصیلی در دانشجویان ( قوی و ضعیف ) (چکیده)
434 - تاثیر گروه درمانی وجودی بر میزان شناخت فرد از خویش و تلاش برای رشد شخصی (چکیده)
435 - بررسی نقش اسناد بیرونی در عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی: نقدی بر نظریة اسناد (چکیده)
436 - بررسی مقایسه ای علل مشروطی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در اولین سال ورود (چکیده)
437 - مقایسة معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان سال اوّل و دانشجویان سال سوم و بالاتر دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1388 (چکیده)
438 - Human s or God s Will: A Cosmological Critique of the Theory of Attribution (چکیده)
439 - بررسی اثر بخشی تلفیق گروه درمانی شناختی رفتاری و آموزش مهارت های اجتماعی بر ترس از ارزشیابی منفی و اجتناب اجتماعی (چکیده)
440 - بررسی رابطه میزان عزت نفس و ترتیب تولد در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
441 - شیوع، علل و پیشگیری از حوادث کودکان: بررسی مطالعات انجام شده (چکیده)
442 - مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و کودکان بهنجار (چکیده)
443 - Role of Social Psychology in Protecting Native Values in the Process of Globalization (چکیده)
444 - بررسی اثربخشی تغذیه از دیدگاه طب سنتی بررضامندی زناشویی (چکیده)
445 - بررسی اثربخشی طرح تایم (غنی سازی ازدواج) بر رضایت زناشویی، شخصیتی و رضامندی جنسی زوج های دانشجو (چکیده)
446 - بررسی رابطه سطح تحصیلات با میزان رضامندی جنسی در زنان و مردان (چکیده)
447 - بررسی نظریه مثلثی عشق استرنبرگ در میزان رضامندی جنسی زنان دانشجو (چکیده)
448 - بررسی روابط قبل از ازدواج در رضایتمندی جنسی پس از ازدواج متاهلین (چکیده)
449 - خود-کاری و خود کاری انگیزشی در سلامت و آسیب شناسی روانی (چکیده)
450 - Study of Psycho-Educational Status of Fatherles students (چکیده)
451 - خلاقیت تسلط ربع های مغزی واثربخشی (چکیده)
452 - مقایسه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی در بیشترین وکمترین سطح اثر بخشی (چکیده)
453 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان (چکیده)
454 - بررسی رابطه سبک تفکر خلاقانه ربع مغزی D با سطح اثر بخشی مدیران آموزشی (چکیده)
455 - رابطه نگرش مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای شغلی آنها در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
456 - مقایسه سبک های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار (چکیده)
457 - Effect of co morbid psychiatric disorders on response to methyl-phenidate in ADHD children (چکیده)
458 - مبانی عصب روانشناختی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
459 - آیا آموزش منجر به بهبود کنش اجرایی حافظه کاری می شود؟ (چکیده)
460 - بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان و اشتغال مادر (چکیده)
461 - نستوهی و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان نابینای اکتسابی (چکیده)
462 - بررسی مقایسه ای توانش های نظریه ذهن و نگهداری ذهنی عدد در کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و کودکان عادی پیش دبستانی (چکیده)
463 - تئوری ذهن: چگونه ذهن ما ذهن های دیگر را می خواند (چکیده)
464 - نظریه ذهن رویکردی جدید به روانشناسی تحولی (چکیده)
465 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد (چکیده)
466 - بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره های تجاوزگران جنسی (چکیده)
467 - ساخت و تدوین چک لیست استرسورهای کودکان (چکیده)
468 - مقایسه رضایتمندی جنسی در زنان شاغل و غیر شاغل (چکیده)
469 - بررسی نگرش والدین دانشگاهی نسبت به آموزش جنسی کودکان (چکیده)
470 - بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بررضایت زناشویی همسران نابینا و بینا (چکیده)
471 - بررسی خصوصیات روانشناختی دختران در معرض فرار (چکیده)
472 - بررسی مقایسه ای رفتارها ی پرخطر در کودکان خیابانی و مرفه (چکیده)
473 - مقایسه ی شیوه های حل مساله زنان و مردان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق (چکیده)
474 - نقش و جایگاه خانواده در فرایند توسعه ی فرهنگی جامعه ی دینی (چکیده)
475 - A Comparative Study of Anxiety, Stress, and Depression in Physically Abused and non-Abused Iranian Wives (چکیده)
476 - Substance Use and the Paradox of Good and Bad Attentional Bias (چکیده)
477 - بررسی رفتارهای خودتخریبی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
478 - تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان (چکیده)
479 - مشاوره و رواندرمانی پست مدرن (چکیده)
480 - بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر ثبت های ERP حاصل از لوب فرونتال دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
481 - بررسی رابطه ی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و حمایت اجتماعی (چکیده)
482 - بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه ی عددی دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
483 - ارتباط اختلالات یادگیری ویژه (الکسیا) با سیستم عصبی مرکزی (چکیده)
484 - بررسی رابطه مولفه های ادراکات والدین با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (چکیده)
485 - A Combi Stroop Test to Measure Food Attentional Bias (چکیده)
486 - رابطه بین رشد اخلاقی و رشد توانایی شناختی بازداری (چکیده)
487 - بررسی اثربخشی تلفیق گروه درمانی شناختی- رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش تحریفهای شناختی و اجتنابهای اجتماعی دانشجویان (چکیده)
488 - نقش شادی در بهداشت روان (چکیده)
489 - اعتیاد زنان در گروه درمانی (چکیده)
490 - اثر بخشی گروه درمانی معنوی مذهبی بر عزت نفس زندانیان مرد زندان مرکزی مشهد (چکیده)
491 - بررسی میزان اثربخشی گروه درمانی معنوی - مذهبی در افزایش عزت نفس زندانیان مرد زندان مرکزی مشهد (چکیده)
492 - evaluating the efefectiveness of remedy group with an indentification and behavior aproach in depressed addicts (چکیده)
493 - efect of existantitial group therapy on the promotion of mood in women after myocardial infraction (چکیده)
494 - بررسی رابطه میان سبک های فرزند پروری و کمال گرایی در دانشجویان (چکیده)
495 - خدمات مشاوره و روان درمانی راهبردی برای کاهش رفتار های پرخطر (چکیده)
496 - اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (چکیده)
497 - مقایسه اثر تجربه و آموزش بر روی خطای ادراک بینایی (چکیده)
498 - مقایسه سطح اضطراب در دانشجویان علوم پزشکی (چکیده)
499 - رابطه بین هوش و پایگاههای هویت (چکیده)
500 - رابطه تیپهای شخصیتی و پایگاههای هویت (چکیده)
501 - مقایسه اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان انگیزشی نظامند در افزایش سازگاری زناشویی (چکیده)
502 - تاثیر گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش هوش هیجانی و سازگاری زناشویی (چکیده)
503 - بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زا و راهکارهای مقابله در افراد مبتلا به دیابت و سالم (چکیده)
504 - تحلیل و مقایسه سه رویکرد معنوی مذهبی معاصر در روان درمانی (چکیده)
505 - بررسی اثر بخشی روان درمانی گروهی یکپارچه گرا بر درمان وابستگی به مواد مخدر (چکیده)
506 - اثر گروه درمانی شناختی رفتاری بر پیامد اختلال دو قطبی نوع یک (چکیده)
507 - بررسی تاثیر افزودن آموزش مهارت های اجتماعی بر گروه درمانی شناختی رفتاری در اجتناب و ارزیابی منفی در دانشجویان (چکیده)
508 - Relationships between Coping Strategies and the severity of PTSD in Iranian Veterans of the Iran-Iraq War (چکیده)
509 - بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت به همسر (چکیده)
510 - مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی (چکیده)
511 - Comparison Of The Effects Of Experience And Knowledge (چکیده)
512 - How Do Cognitive Processes Support Over-eating? (چکیده)
513 - Food-related attentional bias and dietary restraint in Britain, Greece and Iran (چکیده)
514 - Alcohol attentional bias: drinking salience or cognitive impairment (چکیده)
515 - بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر سطح نمره صحیح آزمون حافظه بینائی بنتون در دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
516 - Evaluation of Group Therapy According to Hope Therapy in Breast Cancer (چکیده)
517 - Reversing the Sequence: Reducing Alcohol Consumption by Overcoming Alcohol Attentional Bias (چکیده)
518 - The Survey Of Relationship of Attachment Styles and Self-efficacy to conflict Resolution Styles of Sport Coaches (چکیده)
519 - A Survey on the Effects of the Employment and Remarriage on Psychological State of Shahed (martyrs) Widows of Ardabil-Iran (چکیده)
520 - A Study of the Relationship Between Team Cohesion, Role Ambiguty and Athletic Performance in Football Team Players. (چکیده)
521 - The Study of the Relationship Between Linguistic Intelligence and English Langage Learning in anefl Context (چکیده)
522 - بررسی تاثیر رضامندی جنسی به عنوان یک مو لفه ی اساسی در بهداشت روانی زنان دانشجو (چکیده)
523 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد (چکیده)
524 - تاثیر آموزش مهارتهاری زندگی بر افزایش عزت نفس نوجوانان (چکیده)
525 - تحول درک خطر هنگام عبور از خیابان (چکیده)
526 - تحلیل روانشناختی آموزش های ایمنی موجود در ایران برای کودکان (چکیده)
527 - ایمنی کودکان در خانه: یک موضوع غفلت شده (چکیده)
528 - بررسی نقش آموزش های غیررسمی در توانمند سازی روانی- آموزشی زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره) (چکیده)
529 - تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی و بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مطالعه بر افزایش انگیزش (چکیده)
530 - بنیادهای بهداشت روانی در رهنمودهای قرآن کزیم (چکیده)
531 - تاثیر ویژگی های معلم بر سبک مدیریت کلاس (چکیده)
532 - بررسی تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فراشناختی دانش آموزان (چکیده)
533 - بررسی میزان کارایی آموزش مهارت های هوش هیجانی بر افزایش آن در نوجوانان (چکیده)
534 - Effect of Existential Group Therapy on the promotion of Mood in women after Myocardial Infarction (چکیده)
535 - مقایسه میزان رضایتمندی از زندگی مشترک بین دانشجویانی که ازدواج دانشجویی داشته اند با دانشجویانی که ازدواج غیر دانشجویی داشته اند (چکیده)
536 - رابطه بین پایگاه‌های هویت و فرار دختران از خانه (چکیده)
537 - اثر آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم بر زنان مبتلا به میگرن: بررسی تک‌موردی (چکیده)
538 - مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی (چکیده)
539 - رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی (چکیده)
540 - بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسی (چکیده)
541 - کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار (چکیده)
542 - The search for new ways to change implicit alcohol-related cognitions in heavy drinkers (چکیده)
543 - خصوصیات زیستی-روانی و اجتماعی نوجوانان دانش اموز مشهد (چکیده)
544 - بررسی مقایسه ای رابطه بین معیارهای همسرگزینی دانشجویان در شروع زندگی و پس از آن (چکیده)
545 - بررسی مقایسه ای میزان تاثیر طلاق و مرگ و میر والدین بر چهار ویژگی شخصیتی نوجوانان مشهد (چکیده)
546 - بررسی مقایسه‌ای عوامل فشار زای روانی در زنان مبتلا به فشار خون بالا در شهر مشهد (چکیده)
547 - Alcohol-attentional bias and motivational structure as independent predictors of social drinkers’ alcohol consumption (چکیده)
548 - Restraint, disinhibition and food-related processing bias (چکیده)
549 - رابطه هوش اجتماعی و سبک دلبستگی (چکیده)
550 - Alcohol Attention-Control Training Program (چکیده)
551 - The role of attention in the development of pedestrian skills: deciding when to cross the road in a simulated pedestrian task (چکیده)
552 - تحلیل رفتار رانندگی از دیدگاه پردازش اطلاعات (چکیده)
553 - Choosing a safe place to cross the road: the relationship between attention and identification of safe and dangerous road-crossing sites (چکیده)
554 - تاثیر عوامل مزاحم فضائی و ابعادی بر مهارت های عبور از خیابان کودکان و بزرگسالان (چکیده)
555 - Orthogonal stability of the Pexiderized quadratic equation (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر