بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

موضوع : شهرسازی


موارد یافت شده: 16

1 - Book Review:The Just City, Susan S. Fainstein. Cornell University Press (2010). 212+xi pp., ISBN: 978-0-8014-4655-9 (چکیده)
2 - Achieving the concept of unity in future planning of cities in Iran (چکیده)
3 - From Earthquake Crisi to More Equal Metropolis (چکیده)
4 - Urban Governmentality in traditional Islamic-Iranian Cities: the dialectic nexus between sovereignty, religion, and custom (چکیده)
5 - تحلیل لایه های ادراکی معماری شهری ایرانی اسلامی در پایتخت معنوی ایران (محدوده مورد مطالعه ؛ بدنه بالا خیابان و پایین خیابان شهر مشهد) (چکیده)
6 - طراحی فضای شهری خلاق؛ رهیافتی بر بازآفرینی و خلق مکان (نمونه موردی: باغ چشمه مشهد) (چکیده)
7 - Quality Assessment of Residential Area of City Center With Emphasis on Stability: Case Study of SARSHOR AND CHAHNO DISTRICTS OF MASHHAD CITY (چکیده)
8 - Criteria for Creative Urban Design (چکیده)
9 - Analysis of the Conceptual Layers of Iranian Islamic Architecture in an Urban of Iranian Spiritual Capital Atmosphere (چکیده)
10 - تحلیل نقش انعطاف‌پذیری اکولوژیکی در اکوسیستم‌های شهری (چکیده)
11 - بحران سکونت- بررسی و شناسایی عوامل تهدید کننده در پهنه های مسکونی (چکیده)
12 - فضاهای خلاق شهری، راهبردی جهت تحقق شهر خلاق(نمونه موردی:فضای باغ خونی مشهد) (چکیده)
13 - بازتاب تئوری های نوین شهرسازی در باز تعریف محله با رویکرد توسعه پایدار (چکیده)
14 - جایگاه و نقش مبلمان و منظر شهری در توسعه گردشگری شهری (چکیده)
15 - ذرات ریبونوکلئوپروتئین (چکیده)
16 - اولین گزارش از تریس فسیل (ریزوکورالیوم) در سازند آبدراز. برش حمام قلعه (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر