بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: دین


موارد یافت شده: 650

1 - بهبود عملکرد توربین بادی محور عمودی ترکیبی داریوس- ساونیوس (چکیده)
2 - رفتار آیروالاستیک بالواره صلب در جریان گذرصوتی غیرلزج (چکیده)
3 - اثر آیروالاستیک غیرخطی بر بالواره ناکا 0012 در جریان گذرصوتی (چکیده)
4 - جستاری در ملاک حرمت فروش سلاح به مخالفان مذهبی (چکیده)
5 - تعیین درجه حرارت‌های کاردینال و واکنش جوانه زنی بذور به درجه حرارتهای مختلف در پنج رقم بذر چمن (turf Grass) (چکیده)
6 - شبیه‌سازی عددی پدیده‌ی واماندگی دینامیکییک بالواره پیچشی (چکیده)
7 - بررسی مولفه های بازی وارسازی بر کارایی شبکه های اجتماعی پیشنهاددهنده (چکیده)
8 - رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد (چکیده)
9 - اندیشه سیاسی محمدتقی مصباح یزدی (چکیده)
10 - بررسی آیرودینامیکی جریان پتانسیل روی هواپیماهای بال و بدنه یکپارچه (چکیده)
11 - پیش بینی آمادگی اعتیاد به اینترنت بر اساس سبک تربیتی والدین و جو روانی – اجتماعی کلاس در دانش آموزان (چکیده)
12 - بررسی اثر نسبت مخروط بزرگتر از یک روی ضرایب آیرودینامیکی ریزپهپادها با الگوگیری از بال حشرات (چکیده)
13 - اندیشه سیاسی محمدتقی مصباح یزدی (چکیده)
14 - ظهور دین داری گزینشی در میان دختران جوان شهر مشهد: ارایه یک نظریه زمینه ای (چکیده)
15 - بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر حجم نقدینگی در ایران در بازه زمانی 1369-1391 با استفاده از روش همبستگی پویای شرطی÷ (چکیده)
16 - حکیم عمادالدین محمودبن مسعودبن محمودشیرازی؛پزشک وآسیب شناس اجتماعی دوران صفوی (چکیده)
17 - نهادینه کردن پژوهش به عنوان حرفه در ایران با تاکید بر تجارب گروه علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد (چکیده)
18 - طراحی بهینه مبدل حرارتی زمین به هوا در گلخانه به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
19 - اسباب و زمینه های توهم تعارض علم و دین(2) (چکیده)
20 - اسباب و زمینه های توهم تعارض علم و دین(1) (چکیده)
21 - تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا (چکیده)
22 - دراسة حدیثیّة تحلیلیّة لـ «حدیث التجدید فی الدین» (چکیده)
23 - بررسی اثر مصرف سطوح مختلف گوانیدینو استیک اسید بر ترکیب شیمیایی و کیفیت گوشت سینه مرغ (چکیده)
24 - اثر حلال بر دینامیک انتقال بار در سلولهای خورشیدی بر پایه رنگهای پورفیرین: مطالعه شیمی کوانتومی (چکیده)
25 - دایره المعارف دین میرچاالیاده :The Encyclopedia of Religion (چکیده)
26 - اثر دما بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه مهاجم گلگندم (Centaurea balsamita) و تعیین درجه حرارتهای کاردینال جوانه زنی آن (چکیده)
27 - دین فرهنگ جامعه مدرن و ارتقاء فرهنگ سلامت (چکیده)
28 - اثر غلظت بازدارنده دی پتاسیم هیدروژن فسفات بر رفتار خوردگی کربن استیل در محلول کلرید سدیم (چکیده)
29 - بررسی عملکرد DVR با حضور DG جهت اصلاح کمبود ولتاژ با استفاده از کنترل کننده فازی نوع 2 بهینه سازی شده با الگوریتم غذایابی باکتری (چکیده)
30 - بررسی عملکرد DVR با حضور DG جهت اصلاح کمبود ولتاژ با استفاده از کنترل کننده فازی نوع2 (چکیده)
31 - به‌روزرسانی مدل دینامیکی ابزار بورینگ با بهره‌گیری از الگوریتم بهینه‌سازی توده ذرات (چکیده)
32 - بررسی مقایسه‌‏ای عوامل مؤثر بر نهادینه‌‏سازی ورزش در بین دانشجویان (مطالعة موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
33 - اثر غلظت اتیلن گلایکول بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول نمکی دارای یون نیتریت با استفاده از روش¬های پلاریزاسیون و امپدانس الکتروشیمیایی (چکیده)
34 - بررسی رفتار خوردگی جوش فولاد مارتنزیتی 420 با استفاده از فلز پرکننده های ER420 ، ER309 L ، ER308L در محیط 3.5% کلرید سدیم در حضور و عدم حضور گاز دی اکسید کربن (چکیده)
35 - بررسی نظری اثر حلال بر دینامیک انتقال بار در سلول خورشیدی بر پایه رنگ پورفیرینی از طریق توصیفگرهای شیمی کوانتومی (چکیده)
36 - نصاب حدسرقت دربوته نقد (چکیده)
37 - مدل‌سازی مدیریت دارایی‏ها و بدهی‏ها با رویکرد مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکداری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی (FGP)؛ مطالعه موردی : بانک ملت (چکیده)
38 - بررسی تطبیقی مضمون «جنگ» در دو رمان سفر به انتهای شب و زمستان۶۲ بر اساس نظریه فرانسوا یوست (چکیده)
39 - تولید و عرضه معنویت در بازار مصرف سرمایه‌داری (چکیده)
40 - مروری بر روشهای مدلسازی آیرودینامیک توربینهای بادی محور افقی (چکیده)
41 - شبیه‏ سازی عددی توربین بادی محور عمودی داریوس دارای سه پره مستقیم (چکیده)
42 - نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی: زمینه‌ای جهت بهبود و تقویت نظریه‌پردازی بر اساس مبانی دینی (چکیده)
43 - رابطه زبان دین و واقعیت از دیدگاه ملاصدرا (چکیده)
44 - طراحی و پیاده سازی سخت افزاریِ پیش بینی کننده مسیر و کنترلر حالت لغزشی نمایی برای یک ربات اسکلت خارجی زانو (چکیده)
45 - میزان پاسخگویی برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی به نیازهای شناختی دانش آموزان (چکیده)
46 - تاریخ‌نگاری شیعیان امامی مذهب در آغاز دوره غیبت کبری (نمونه موردی: تثبیت نظریه وجود و غیبت امام زمان(عج)) (چکیده)
47 - آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر آنتروپی جایگشت (چکیده)
48 - ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻳﮏ ﭘﻴﺶ ﻣﺪﻝ ﻫﻴﺪﺭﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ (چکیده)
49 - اصالت بخشی به ارزشیابی فرایند محور در تربیت دینی به جای اتکا بر نتیجه محوری بر اساس آموزه های اسلامی (چکیده)
50 - اعتبارسنجی مدل تعادل ترمودینامیکی برای دستگاه گازی ساز بالا سو (چکیده)
51 - سوء استفاده مالی در دوره تیموری ( خواجه غیاث الدین احمد خوافی) (چکیده)
52 - توسعه اقتصادی آموزش و پرورش با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران (چکیده)
53 - بررسی تاثیر تعاریف مختلف اندازه شرکت بر رتبه بندی شرکت ها ونیکویی برازش مدل علی نقدینگی (چکیده)
54 - آموزش عمومی سواد رسانه ای در مدارس با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
55 - نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طبقه بندی مفهومی جدید (چکیده)
56 - بررسی رفتار لرزه ای سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی بر روی پی آبرفتی (چکیده)
57 - مطالعه اثر نوکلئوتید آدنوزین 5-تری فسفات بر سایز نانوذره نقره (چکیده)
58 - شبیه سازی دینامیکی و کنترل راکتور بستر ثابت سنتز فیشرتروپش در فرآیند GTL (چکیده)
59 - بررسی تأثیر خانواده و دوستان در خشونت دانش آموزان (چکیده)
60 - گفتگوی خداوند با جهنّم؛ واقعیت یا تمثیل (چکیده)
61 - توصیف اختلالی طیف ذرات در نابودی الکترون پوزیترون (چکیده)
62 - چینه نگاری زیستی و سکانسی سازند چهل کمان در برش جوزک، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
63 - روند تکاملی تجمعات Alveolina از توالی رسوبی ایلردین- کوئزین در کوههای سلطانیه (البرزغربی) (چکیده)
64 - محاسبه ی پارامترهای QCD با استفاده از مدل SDG (چکیده)
65 - کنترل تحمل پذیر خطا برای ماهواره به روش معکوس دینامیک غیرخطی (چکیده)
66 - بررسی عملکرد میراگرهای ضربه ای به منظور به کارگیری در سیستم های کاهنده ی ارتعاشات سازه ها (چکیده)
67 - بررسی و تبیین «نظریه عقلانیت اعتدال گرا و معیارهای آن در حوزه باورهای دینی» از منظر اندیشمندان غربی (چکیده)
68 - عوامل موثر بر درک خطر ترافیکی کودک پیش دبستانی: ویژگی های نظارتی و شخصیت هیجان طلبی والدین (چکیده)
69 - نامه ابن عربی به امام فخر رازی (چکیده)
70 - مدل‌سازی، تحلیل و بهینه‌ سازی سازه‌ی لبه حمله‌ی بال هواپیما در برابر برخورد پرنده (چکیده)
71 - جستاری در تعریف‌ها و برداشت‌های صاحب‌نظران از مفهوم تربیت دینی (چکیده)
72 - نقدی بر دیدگاه لزوم حبس مدعی اعسار در پرداخت مهریه (چکیده)
73 - بررسی تطبیقی جایگاه و حقوق زنان در اندیشه سنت گرایان و نواندیشان دینی (چکیده)
74 - بهبود عملکرد توربین بادی محور عمودی داریوس به کمک فلپ مثلثی شکل (چکیده)
75 - میزان گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به انواع سبک¬های همسرگزینی و عوامل موثر بر آن (چکیده)
76 - بررسی تأثیر ترکیبات پلی آمین بر رشد و نمو زیتون رقم تخم کبکی فیشمی (چکیده)
77 - بررسی تأثیر ترکیبات پلی آمین بر کیفیت میوه زیتون رقم تخم کبکی فیشمی (چکیده)
78 - بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با استفاده از ایرفویل دوجزئی (چکیده)
79 - بررسی برخی از عوامل مؤثر بر پایداری نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در محیطهای آبی (چکیده)
80 - حوضچه های تأخیری، راهکاری جهت توسعه و مدیریت پایدار شهری (چکیده)
81 - بررسی تغیرپذیری منشاء طوفانهای گرد و غبار سیستان ناشی از خشکیدگی دریاچه های هامون (چکیده)
82 - رابطه مذهب با سلامت روان: نقش میانجی احساس شرم و گناه (چکیده)
83 - تعامل اسلام و ایران در فنون کشاورزی و علوم گیاهی (چکیده)
84 - تعامل اسلام و ایران در فنون کشاورزی و علوم گیاهی (چکیده)
85 - اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک آستانه های تعادلی اکو سیستم خشک (چکیده)
86 - مویدالدین خوارزمی (چکیده)
87 - مویدالدین نسفی (چکیده)
88 - ارائه یک روش پیشنهادی جدید برای جایابی و تعیین ظرفیت بهینه بازگردان دینامیکی ولتاژ DVR درشبکه های توزیع (چکیده)
89 - طراحی و ساخت یک مولد قطره به منظور بررسی تجربی برخورد قطره به سطح (چکیده)
90 - بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با وجود حفره (چکیده)
91 - هدا گابلر و زن سنتی و مدرن : یک بررسی روان شناختی (چکیده)
92 - lمقایسه اثر دو نوع نوشابه ورزشی معمولی و انرژی زا طی یک جلسه تمرین بی هوازی بر شاخص های همو دینامیک ورزشکاران رشته های قدرتی (چکیده)
93 - دینامیسم جمعیت باکتری های آنتاگونیست Erwinia amylovora در فصول بهار تابستان و پاییز در درختان میوه دانه دار استان آإربایجان غربی (چکیده)
94 - بررسی عددی جریان هیدرو - مغناطیس سیال هوا در یک حفره به منظور پیدا کردن شرایط بهینه ی مغناطیسی (چکیده)
95 - بررسی الکتروفاسیس های سازند آسماری به روش خوشه سازی در یکی از میادین نفتی (SOM) خودسازمان ده (چکیده)
96 - نقد و بررسی دیدگاه پروفسور پاول هک در کتاب «زمینه مشترک» (چکیده)
97 - اصلاح آیرودینامیکی برج‌های مرتفع با روش الحاقی به منظور کاهش نیروی ناشی از باد (چکیده)
98 - بررسی عددی و تجربی آیرودینامیک پره کوادرتور در جریان با رینولدزهای کم (چکیده)
99 - بررسی احکام فقهی در زمینه تربیت جنسی (چکیده)
100 - غربالگری و شناسایی سریع باکتریهای تولیدکننده پلی هیدروکسی آلکانوات ها (PHAs) از خاک‌های کشاورزی اطراف مشهد (چکیده)
101 - تاملی در تجاذب ادراکی دیانت و آزادی درایران (چکیده)
102 - واژه بست های مفعولی و آرایش بنیادین واژگان در زبان فارسی (چکیده)
103 - حل تحلیلی پایداری دینامیکی تیر کامپوزیت چندلایه تحت اثر نیروی دنبال کننده (چکیده)
104 - تعیین وضعیت تنش و تغییرات رژیم تکتونیکى در ساختارهاى شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شرق گناباد) (چکیده)
105 - بررسی تطبیقی وجوه هستی‌ شناختی و معرفت‌ شناختی انسان کامل در آرای ابن عربی و ملاصدرا (چکیده)
106 - اثر سرعت برشی بر روی نیروی برشی و کیفیت سطح در فرآیند خان‌کشی آلومینیوم 7075 (چکیده)
107 - رابطه بین کیفیت حسابرسی با نسبت نقدینگی، بازده سرمایه در گردش و ضریب سهام (چکیده)
108 - زبان قرآن و امکان سنجی طرح نظریه ارزش افزایی در تفسیر آن(با تاکید بر آیات فقهی) (چکیده)
109 - بهینه سازی هندسی دیفیوزر خروجی توربین گاز نمونه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
110 - رویدادهای چهارجتی و تاثیر طعم کوارک های مختلف برثابت پیوندی در مرتبه¬ی NNLO (چکیده)
111 - بهینه سازی چندهدفی حرکت سرپنتین ربات مارمانند با استفاده از NSGA (چکیده)
112 - بررسی حقیقت ایمان از نگاه شبستری (چکیده)
113 - تحلیل محذورات خطابی تعبد به امارات ظنیه (چکیده)
114 - تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از منظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایران (چکیده)
115 - اثر نسبت های کشت مخلوط ردیفی نخود و زعفران بر خصوصیات رشدی و عملکرد (چکیده)
116 - نقش هیجانات در رشد زبان و تفکر نمادین (چکیده)
117 - بررسی تأثیر جرم لینک¬ها در تحلیل دینامیک معکوس ربات گوف - استوارت به روش لاگرانژ (چکیده)
118 - ارزیابی شاخص های گل گیاه دارویی زعفران در کشت مخلوط افزایشی با نخود (چکیده)
119 - افزایش دقت آزمون استقلال داده‌های فضایی مبتنی بر آنتروپی نمادین (چکیده)
120 - تربیت هیجانی با استفاده از آموزه های اسلامی (چکیده)
121 - اثر بخشی آموزش راهبردهای مقابله دینی بر مهارتهای درون فردی (چکیده)
122 - مبانی تعلیم و تربیتِ تکلیف گرا (چکیده)
123 - برسی تاثیر سیاست های مستمری وطول عمربر پس انداز خانوار شهری (چکیده)
124 - جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
125 - داستان یک داستان: بررسی شکل گیری و تحول افسانه ارینب (چکیده)
126 - معیارهای دینی همسر گزینی دختران، تواناییها و قابلیت ها، نه فعلیت ها (چکیده)
127 - بازنگری روش های تربیت جنسی در مراکزپیش از دبستان) با محوریت آموزه های دینی (چکیده)
128 - عوامل و راهکارهای خود کنترلی و نقش آن در تربیت جنسیمبتنی بر آموزه های دینی (چکیده)
129 - اثرات ناشی از تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شاخصهای خونی ،عملکرد کلیه و تغییرات همودینامیک ورزشکاران مرد (چکیده)
130 - آسیب شناسی روش های تربیت جنسی در برخی از مراکز پیش از دبستان با محوریت آموزه های دینی (چکیده)
131 - نقش حجاب در سلامت روان (چکیده)
132 - بررسی نگرش و کنش والدین به تربیت جنسی فرزندان (چکیده)
133 - بررسی رابطه هوش معنوی وهویت دینی با کیفیت زندگی در دانشجویان (چکیده)
134 - ضرورت کاوش در منبع قرآن و روایات به منظور کشف تمثیل های مناسب در کتاب های درسی (زمینه ای برای ایجاد نوآوری کتاب های درسی دین و زندگی) (چکیده)
135 - کاربست مدل های دینامیکی منطقه محدود در مطالعات تغییر اقلیم و منابع آب (چکیده)
136 - رژیم حقوق بشر در اتحادیة اروپایی؛ عدم شمولیت و یکپارچگی (چکیده)
137 - طراحی وساخت بخاری گاز سوز هوشمند (چکیده)
138 - ارزیابی پاسخ های دینامیکی در عیب یابی دسته موتورهای فعال چند محفظه¬ای با قابلیت خنک کاری (چکیده)
139 - بررسی اثر هندسه دماغه انعطاف‌پذیر پیوسته در دینامیک پرواز موشک هدایت شونده مافوق صوت (چکیده)
140 - تأثیر کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تأکید بر درونزایی دارایی های سیستم بانکی (چکیده)
141 - کنترل امپدانس مقاوم ربات با رویکرد توانبخشی زانو (چکیده)
142 - تأثیر کشتار صفین بر گسترش قاعدین (از اعتراض به اربد فزاری تا انتخاب ابوموسی اشعری) (چکیده)
143 - جامعه شناسی دین یا جامعه شناسی دینی (چکیده)
144 - تعیین دمای های کاردینال جوانه زنی بذور علفهای هرز بنگ دانه، تاج الملوک و شاهدانه (چکیده)
145 - تحلیل نقش و کارکرد مکانهای نمادین شهرها در تحولات سیاسی مطالعه موردی: میدان تحریر مصر (چکیده)
146 - مطالعه ی عددی جریان خون در هندسه‌های واقعی عروق کاروتید داخلی (چکیده)
147 - Numerical Investigation of Blood Flow in Left Ventricular Assist Devices Cannula (چکیده)
148 - بررسی جایگاه لذت با تکیه بر حکمت صدرا و سودگرایی بنتام (چکیده)
149 - احساس امنیت زنان (چکیده)
150 - بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان (چکیده)
151 - تجلیات الواقع السیاسی فی شعر مصطفی جمال الدین (چکیده)
152 - در نظر گرفتن اثر میانقاب مصالح بنایی در خرابی پیشرونده قاب بتن مسلح (چکیده)
153 - عوامل جامعه شناختی موثربرانگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
154 - چیستی زبان قرآن (چکیده)
155 - تحلیل نظام تعلیم و تربیت اسلامی: چگونگی تأثیر مبانی دینی در برنامه درسی تربیت اجتماعی (چکیده)
156 - جایگاه آراء ابن عربی در تفسیر تسنیم از جوادی آملی (چکیده)
157 - دو ترجمه با پنجاه‌سال فاصله: مقایسه عوامل فرامتنی در دو ترجمه کمدی‌الهی دانته (چکیده)
158 - پارامتر شکل رویداد تراست دربرهمکنش های پروتون-پادپروتون (چکیده)
159 - نقض مقیاس در جت های کوارک و گلوئون (چکیده)
160 - استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی و بهینه‌سازی استوار برای سهم‌بندی سرمایه‌ای (چکیده)
161 - شبیه سازی سه بعدی شالوده توربین های بادی به روش عددی اختلاف محدود (چکیده)
162 - بازتاب اندیشة سیاسی رشیدالدین فضل‌الله همدانی در ساختار زبانی مکاتبات وی (چکیده)
163 - بررسی میزان شیوع اختلالات روانی – رفتاری در کودکان دارای والدین زندانی مقیم زندانهای استان سمنان (چکیده)
164 - بهبود راندمان آئرودینامیکی در توربین های بادی محور افقی با استفاده از گورنی فلپ (چکیده)
165 - بررسی طول بهینه گورنی فلپ در توربین¬های بادی محور افقی (چکیده)
166 - تحلیل عددی اثر شوک و پارامترهای مختلف بر جریان دوفاز در شیپوره همگرا-واگرا با روش‌های تعادلی و غیر تعادلی (چکیده)
167 - بررسی احادیث انحصار احسان به افراد نجیب و دین‌دار (چکیده)
168 - تأثیر فتاوای جهاد با متفقین در مردم سیستان و بلوچستان دوره جنگ جهانی اول (چکیده)
169 - طراحی مکانیزم بال‏زن مشابه مرغ مگس‌خوار (چکیده)
170 - تحلیل دینامیکی تونل‌های دایروی شهری و اثر عوامل محیطی بر رفتار متفاوت این سازه‌ها (چکیده)
171 - بررسی آیرودینامیکی پرواز ریز پرندگان بال زن (چکیده)
172 - سفر جلال آل احمد به انتهای شب بررسی تأثیر زبان لویی فردینان سلین بر مدیر مدرسه (چکیده)
173 - فلسفه اسلامی و سندروم انزوا و تصلب شرایین ارتباطی (چکیده)
174 - کثرت گرایی فرهنگ دینی در نگاه ویتگنشتاین و گادامر (چکیده)
175 - ارائه تصویری دیالوگی از علوم انسانی دینی (چکیده)
176 - گفت و گوی توافقی یا دیالکتیک هرمنوتیکال میان عقل و دین (دیدگاهی نو در نسبت میان عقل و دین) (چکیده)
177 - حاکم مدینه فاضلهِ صدرالمتألهین در قیاس با ولیّ فقیهِ امام خمینی (رض) (چکیده)
178 - بررسی انتقادی اخلاق ارتباطی نادینگز با تأکید بر دیدگاه جوادی آملی در کتاب مفاتیح الحیات (چکیده)
179 - آیرودینامیک هندسه های مختلف دماغه انعطاف‌پذیر در یک موشک مافوق صوت (چکیده)
180 - مجالس العشاق (چکیده)
181 - مجمع البحرین ابرقوهی (چکیده)
182 - بررسی خواص ترابردی نانوریبون های دسته صندلی گرافدین (چکیده)
183 - بررسی جریان نانوسیال برروی صفحه گسترش یافته درحضورمیدان مغناطیسی باشرایطمرزی سرعت لغزشی وهمرفت سطحی (چکیده)
184 - همایون نامه (تاریخ منظوم زجّاجی) (چکیده)
185 - مطالعه خواص ویسکوالاستیک و حرارتی صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) (چکیده)
186 - مقایسه میزان اهمیت ملاک‌های رایج انتخاب کتاب کودک برای والدین و کودکان در شهر مشهد (چکیده)
187 - تأثیر نقش پدری بر تربیت دینی فرزندان در بین خانواده‌های شهر مشهد (چکیده)
188 - اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله دینی بر هوش هیجانی همسران جانبازان شهر مشهد (چکیده)
189 - بررسی رفتار و تعیین ضریب رفتارپیشنهادی قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرلزجی (چکیده)
190 - بررسی ناپایداری کشیدگی دینامیکی در میکروتیرهای دوسرگیردار الکترومکانیکی تحت شتابهای بزرگ ضربه مکانیکی (چکیده)
191 - خصوصیات نانوترمودینامیکی نانومواد فرومغناطیس در رویکرد پتانسیل فروبخش در حضور میدان مغناطیسی (چکیده)
192 - تجربه دینى و رابطه آن با تجربه عرفانى و وحى (چکیده)
193 - محاسبه ضرایب شدت تنش برای یک استوانه از جنس مواد تابعی دارای ترک دایروی مرکزی تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی (چکیده)
194 - توانمندی DNAبارکدینگ در شناسایی هیبریدها (چکیده)
195 - میزان واگرایی ژن سیتوکروم اکسیداز 1 پرندگان آوازه خوان (چکیده)
196 - میزان واگرایی ژن سیتوکروم اکسیداز 1 در خانواده Nymphalidae (Insecta: Lepidoptera (چکیده)
197 - مردم سالاری دینی در نگاه امام خمینی(ره) و محمدباقر صدر؛ بررسی مقایسه ای مکتب سیاسی قم و نجف (چکیده)
198 - سلسله کبرویه ذهبیه پس از حاجی محمد خبوشانی (چکیده)
199 - موانع تحقق تربیت مبتنی بر آموزه های اسلامی در جامعه (چکیده)
200 - تاثیردماهای مختلف بر رفتارجوانه زنی بذرآویشن دنایی(اکوتیپ ایلام (چکیده)
201 - محیط رسوبی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی بخش بالایی سازند سروک )معادل میشریف( در میادین نفتی سیری (چکیده)
202 - تعیین دماهای کاردینال گیاه هرز خارشتر (چکیده)
203 - بررسی مقیاس بازبهنجارش در دینامیک کوانتمی رنگ (چکیده)
204 - بررسی «معنویت» در رویکردهای ‌دینی مواجهه‌ الگوهای «تربیت‌دینی» با «معنویت» (چکیده)
205 - بهره گیری از هوش معنوی در زمینه تربیت دینی (فرصت ها و چالش ها) (چکیده)
206 - تحول در تربیت دینی؛ ضرورت آموزش و پرورش معاصر (چکیده)
207 - تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید (بررسی الگوی معنویت‌باوری فارغ از دین) (چکیده)
208 - ارزیابی برون‌داد تربیتی هیئات مذهبی (مورد: شهر مشهد) (چکیده)
209 - ارزیابی اثر روش کاشت، وزن و تراکم بنه بر ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
210 - تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
211 - بررسی شاخص های ناپایداری هنگام وقوع پدیده های آب و هوایی مخرب در مشهد (چکیده)
212 - نقش شیخ صفی الدین اردبیلی در تعدیل خوی وحشی مغولان (چکیده)
213 - واکاوی تفصیل منسوب به میرزای قمی در خصوص حجیت ظواهر (چکیده)
214 - استفاده از وصله پیزو الکتریک برای بهبودکمانش دینامیکی صفحات کامپوزیتی دارای گشودگی (چکیده)
215 - بررسی اثر نوسانات پیچشی دم بر ضریب برآی ایرفویل NACA0015 در زوایای حمله پایین (چکیده)
216 - مقایسه عملکرد طرح بالک کانارد، طرح دماغه مفصلی و طرح دماغه انعطاف پذیر در هدایت موشک مافوق صوت (چکیده)
217 - بررسی متن‌شناختی جایگاه سلیمان (ع) در روند تکوین حماسه‌های ایرانی (چکیده)
218 - نقش عالمان مسلمان لبنان در بیداری اسلامی زنان آن دیار (چکیده)
219 - تاثیر شوک های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایران (چکیده)
220 - دینامیک معکوس ربات موازی استوارت 6-SPS با استفاده از روش نیوتن اویلر - (چکیده)
221 - شهردقیانوس افسانه یا واقعیت (چکیده)
222 - شبیه سازی یک هیدروفویل هوشمند غوطه ور در نزدیکی سطح آب و مقایسه آن با هیدروفویل معمولی (چکیده)
223 - بررسی اثر سیاست پولی بر قیمت محصولات کشاورزی (ARDL مطالعه موردی: زعفران(کاربرد الگوی (چکیده)
224 - طبقه بندی مبتنی بر بیان تنک داده های یادگیری در حوزه کرنل (چکیده)
225 - آنالیز عددی حرارت جابجایی کربن دی اکسید فوق بحرانی در اعداد رینولدز پایین (چکیده)
226 - کنترل موشک کروز STT به روش دینامیک معکوس با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی به همراه کنترل لایه مرزی-مجازی PCH به کمک بهینه سازی SA (چکیده)
227 - تاثیر شوک نرمال آیرودینامیک بر جریان دو فازی بخار مایع در یک شیپوره همگرا - واگرا با استفاده از معادلات تحلیلی (چکیده)
228 - مدلسازی ریاضی فرایند تبلور ضد حلال فوق بحرانی جهت پیشبینی اندازه ذره با استفاده از معادله موازنه جمعیت (چکیده)
229 - بررسی تخصص پژوهشی معلمان: گامی در جهت تحقق سند بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
230 - تأثیر آموزش شناختی-رفتاری دینی بر احساس نا امیدی، بی ارزشی و نارضایتی از زندگی در پرستاران (چکیده)
231 - بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه بروموس (Bromus kopetdaghensis Drobov) تحت تأثیر تیمارهای مختلف دمایی (چکیده)
232 - تأثیر استفاده از سطوح مختلف پلی‌آمین‌ها در دوره پس از برداشت بر عمر گلجایی گل بریدنی میخک Dianthus caryophyllus L. (چکیده)
233 - تاثیر الحاق میراگر اصطکاکی سیلندری به سازه های فولادی با رویکرد پدافند غیرعامل (چکیده)
234 - بررسی ساختار تشریحی ساقه و برگ گونه های جنس .Cyperaceae) Carex L) در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی (چکیده)
235 - بررسی تاثیر میراگر خارجی الکترورئولوژیکال بر رفتار کمانش دینامیکی صفحه فلزی (چکیده)
236 - بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان (چکیده)
237 - بررسی آیرودینامیکی و بهینه سازی پارامترهای هندسی و نوسانی بالواره ها در حرکت فرازو فرود با روش پاسخ سطح (چکیده)
238 - تأثیر آموزش مهارت های مقابله دینی بر تاب آوری، انطباق پذیری و مدیریت فشار روانی همسران جانبازان (چکیده)
239 - تأثیر پیش‌تیمار بذر بر خصوصیات رشدی، عملکرد و فعالیت آنزیمی گوجه‌فرنگی در شرایط تنش سرما (چکیده)
240 - ارتباط بین سرمایه فرهنگی والدین و میزان استفاده فرزندان از مواد کتابخانه ای کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی (چکیده)
241 - مطالعه رفتار نانومکانیکی مولکول DNA تحت تأثیر نیروهای کششی (چکیده)
242 - ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
243 - مطالعه عددی دینامیک جریان و اثر دیواره در آنوریسم آئورت شکمی (چکیده)
244 - بررسی ریشه های تاریخی چهارضربِ قلندران (چکیده)
245 - بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی (چکیده)
246 - بررسی ساختار عاملی جهت گیری های هدفی پیشرفت دانشجویان با تاکید بر جهت گیری دینی (چکیده)
247 - بررسی ایدئولوژی دینی در ادبیات کودک در چارچوب رویکرد تامپسون (چکیده)
248 - بررسی عملکرد لرزه ای یک سد خاکی در حال ساخت بر روی پی آبرفتی ضعیف (مطالعه موردی: سد مخزنی سومبار) (چکیده)
249 - بررسی عملکرد میراگرهای ضربه ای به کارگیری در سیستم های کاهنده ی ارتعاشات سازه ها (چکیده)
250 - تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل های رگرسیونی (چکیده)
251 - تاثیر زمان و غلظتهای مختلف پیشتیمار بذر با اسپرمیدین بر شاخصهای جوانه زنی بامیه رقم بسنطی (چکیده)
252 - مطالعه روش های مدل سازی توربین های بادی محور عمودی (چکیده)
253 - بررسی کارکرد دین در اندیشه و عمل نواب صفوی (چکیده)
254 - نگرشی تطبیقی بر وجه هنجاری اندیشه‌ی آیت‌الله مصباح یزدی و السدیر مک‌اینتایر (چکیده)
255 - تاثیر استفاده ازسطوح مختلف باکتری Pediococous acidlactici در جیره غذایی بر میزان بقاء مولدین،تولید سیست وناپلی ، میزان فعالیت آنزیم های ایمنی وتعداد کلنی تشکیل شده در دستگاه گوارش آرتمیا فرانسیسکانا( Artemia franciscana) (چکیده)
256 - تحلیل سینماتیکی دینامیکی تاقدیس خور کمربند چین خورده کپه داغ،شمال شرق ایران (چکیده)
257 - بررسی پارامترهای موثر بر ضرایب آئرودینامیکی ایرفویل نوسانی پیچشی به کمک روش دینامیک سیالات محاسباتی شبکه درشت (چکیده)
258 - ظهور دینداری گزینشی در دختران جوان؛ یک بررسی کیفی در شهر مشهد (چکیده)
259 - اثرگوانیدینواستیک اسید در جیره های آغازین گندم–سویا بر عملکرد و وزن نسبی اجزای لاشه جوجه‌های گوشتی (چکیده)
260 - بررسی اثر میدان الکترو استاتیکی بر ضریب اصطکاک دینامیکی پسته (چکیده)
261 - لندفرم های بیوژئومورفولوژیک: بازخوردهای اکوژئومورفیک در تحولات چهره زمین (چکیده)
262 - معنای «نجد» و «نجدین» و مراد آیه وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ (چکیده)
263 - رویکردهای سیاسی مکتب تفکیک؛ از تأیید نابسامانی و عزلت‌گزینی تا مشارکت در مبارزات انقلاب اسلامی (چکیده)
264 - نقد و بررسی معیارها و مبانی فهم زبان دین از دیدگاه ملاصدرا (چکیده)
265 - رویکرد منتقدانه به تئوری دین و توسعه ماکس وبر (چکیده)
266 - نظام های ارزشی و هویت ملی (چکیده)
267 - بررسی رابطه میزان دینداری و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی (چکیده)
268 - بررسی رفتار و تعیین ضریب رفتارپیشنهادی قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرفلزی جاری شونده (چکیده)
269 - شرح فارسی چند مثل عربی در مجمل الاقوال فی الحکم والامثال (چکیده)
270 - نقدینگی و چند و چون آن در اقتصاد ایران (چکیده)
271 - جلوه های حکمت رضوری در آثار سید قطب الدین نیریزی (چکیده)
272 - ژئو سیستم‌های نامتعادل: تحلیل قوانین لیاپانوف در شکل‌گیری الگوها (چکیده)
273 - تاثیر نقدینگی پیش بینی شده و پیش بینی نشده بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
274 - قانون دوم ترمودینامیک و قاچاق مواد مخدر در ایران (چکیده)
275 - مطالعه تشریحی ساقه گونه های سس (Cuscuta L., Convolvulaceae) در استان های خراسان (چکیده)
276 - بررسی انتقادی دیدگاه ارتباطی دل مشغولی نادینگز در اخلاق با تاکید بر کتاب مفاتیح الحیات علامه جوادی آملی (چکیده)
277 - نظریه اسناد و تربیت دینی: چالش ها و راهکارها (چکیده)
278 - ببررسی تاثیر دانسیته ذرات بیوماس روی هیدرودینامیک بستر سیال گاز-جامد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
279 - امکان سنجی بهینه سازی انرژی در گرمکن ایستگاه تقلیل فشار گاز (چکیده)
280 - بررسی تخصص پژوهش معلمان: گامی در جهت سند تحول بنیادین (چکیده)
281 - شبیه سازی سیکلون 5 پیش گرمکن کارخانه ی 3600 تنی سیمان بجنورد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) (چکیده)
282 - تغییرات سیاسی - اجتماعی دیدگاه ها و مواضع عالمان دین با تاکید بر دوره تاریخی جنبش مشروطه (1285 ش /1906 م ) و جنبش ملی (1331 ش /1952 م ) (چکیده)
283 - بررسی عددی کاهش انتشار گازهای گلخانهای در کلساینر واحد 3 شرکت سیمان شرق (چکیده)
284 - کاربرد زیباگرایی و هنر در تربیت دینی (چکیده)
285 - تاثیر شبکه های ماهواره بر سبک پوشش جوانان (چکیده)
286 - بررسی عوامل مؤثر بر توسعه بازار بورس مشهد (چکیده)
287 - چالش در اهداف تربیت دینی (شناخت، عاطفه و عملکرد) (چکیده)
288 - طراحی و شبیه سازی لبه‌ی حمله بال در هواپیمای فوق سبک و بهبود طراحی سازه برای تحمل برخورد پرنده (چکیده)
289 - بررسی عددی عملکرد آیرودینامیکی بالواره نوسانی با حرکت پیچشی در جریان های رینولدز پایین (چکیده)
290 - بررسی اثر مقطع دیوار و نسبت میرایی بر روی پاسخ های لرزهای مخازن مستطیلی ذخیره آب (چکیده)
291 - طبقه بندی الکتروفاسیس های سازند سروک بر اساس داده های پتروفیزیکی در یکی از میادین خلیج فارس (چکیده)
292 - احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین (چکیده)
293 - ازریابی مشخصات دینامیکی خاک ساختگاه تقاطع غیر همسطح میدان امام حسین(ع) مشهد مقدس (چکیده)
294 - بکارگیری شبکه‌های عصبی در فناوری گروهی و مقایسه با نتایج روش‌های تحلیل خوشه ای و ضریب شباهت (چکیده)
295 - سلامت روان والدین کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر و والدین کودکان عادی (چکیده)
296 - دیوان های شعر به عنوان منابع تاریخی عصر صفوی (چکیده)
297 - اثر عناصر فرهنگ دینی بر زندان نامه ها (چکیده)
298 - تأثیر دما بر سرعت جوانه زنی دو توده علف شور .Salsola kali L بر اساس مدلهای رگرسیونی (چکیده)
299 - بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله بر کاهش تعارض با والدین و افزایش حمایت پذیری اجتماعی در نوجوانان پسر دبیرستانی (چکیده)
300 - عدم انطباق تدریس دبیران دین و زندگی پایه سوم متوسطه با راهنمای تدریس (چکیده)
301 - ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت: بررسی موردی سازواری فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
302 - اعتباریابی و تجدید نظر مقیاس نگرش والدین نسبت به کودک با نیازهای ویژه شان (چکیده)
303 - ابو عبیده جراح: صحابی مشهور، نقش آفرین در ماجرای سقیفه (چکیده)
304 - آموزش حافظه کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHD (چکیده)
305 - بررسی رابطه حجم معاملات و تغییر قیمت سهام با استفاده از چرخه کارنو (چکیده)
306 - بررسی تأثیر اندازه نانومتری ذرات بر نقطه ذوب بر اساس محاسبات آماری عدد کوئوردیناسیون متوسط (چکیده)
307 - بررسی همدیدی- دینامیکی الگوهای بارش حدی بهاره در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
308 - بررسی میزان استفاده از عناصر منبع (عنوان، چکیده کلیدواژه و متن کامل)در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک شناختی کل گرا- تحلیلی رایدینگ (چکیده)
309 - نقد و تحلیل ادله عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات (چکیده)
310 - رفتار لرزه ای دیوارهای برشی مرکب (چکیده)
311 - گزارش یک مورد تریکواپیتلیوما در یک قلاده سگ نژاد گریت دین (چکیده)
312 - گزارش یک مورد Lymphedema در سگ نژاد گریت دین (چکیده)
313 - تعیین رخساره های الکتریکی سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران با استفاده از روش خوشه بندی MRGC (چکیده)
314 - نیازسنجی آموزشی توانبخشی خانواده های کودکان آسیب دیده شنوایی خراسان رضوی (چکیده)
315 - بررسی تاثیر وجود، موقعیت و ارتفاع قرار گیری بالک جلو روی ضرایب آیرودینامیکی هواپیما (چکیده)
316 - اثر تجویز نخاعی کوکائین و آنتاگونیست سروتونرژیک (سیپروهپتادین)، بر احساس درد در موش صحرایی (چکیده)
317 - مطالعه عددی رفتار دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی به روش غیرخطی مطالعه موردی: سد شور کرمان (چکیده)
318 - اثر کوکایین و آنتاگونیست سروتونرژیک (سیپروهپتادین) بر ادم التهابی پای موش صحرایی (چکیده)
319 - بررسی پاسخ لرزه ای یک سد خاکی به روش بلوک لغزشی نیومارک (سد مخزنی سنگرد) (چکیده)
320 - اثرات دز خوراکی سولفات کوئینیدین بر روی پارامترهای الکتروکاردیوگرام سگ (چکیده)
321 - نقش ادراک والدینی و انگیزش درونی بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان (چکیده)
322 - بررسی رویکردهای اعتدالی در حوزه عقلانیت باورهای دینی از منظر اندیشمندان مسلمان (چکیده)
323 - بررسی مسئله تعارض عقل و دین از نگاه ابن رشد و ملاصدرا (چکیده)
324 - نقد مفهوم معنویت در تربیت معنوی معاصر: معنویت دینی و نوپدیدی (تشابه ذاتی یا اشتراک لفظی) (چکیده)
325 - Investigation of Hydrogen Absorption on Structural, Thermodynamics and Magnetic Properties of ZrFe 2 Compound (چکیده)
326 - اثرات همودینامیک آب انار در بیماران مبتلا به گرفتگی و رپرفوزیون کرونر (چکیده)
327 - عقلانیت فلسفی، عقلانیت دینی (چکیده)
328 - بازخوانی نظریه فطرت دینی در رویکرد معنا گرایی ویکتور فرانکل (چکیده)
329 - زوال تکنیک های قدرت دیپلماتیک در پایان عهد قاجار(پدیدارشناسی سفر اول ناصرالدین شاه به فرنگ) (چکیده)
330 - مدل‌سازی و شبیه سازی غشاء پالادیم-نقره بر پایه سرامیکی برای جداسازی مخلوط گازی (چکیده)
331 - معادله کنشی - انتشاری کلاسمیر در شکل گیری الگوهای پوشش گیاهی اکوسیستم های خشک (چکیده)
332 - تبخیری ها و نقش آنها در پراکندگی واحد های جریانی هیدرولیکی در بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی جنوب ایران (چکیده)
333 - بررسی و شبیهسازی روشهای پیشنهادی بهبود پایداری دینامیکی نیروگاه های بادی سرعت ثابت با استفاده از نرم افزارPSCAD/EMTDC (چکیده)
334 - بررسی توالی گلیادین به منظور شناسایی پپتیدهای دارای فعالیت ضد باکتری، ضد ویروسی و آلرژی زا در هیدرولیزات های آن بوسیله تریپسین، پپسین و کیموتریپسین با روش های بیوانفورماتیک (چکیده)
335 - رابطه ضریب افزایش بار دینامیکی در تحلیل واژگونی پیشرونده سازه های فولادی (چکیده)
336 - معرفی الگویی ازجرم متحرک به صورت یک دستگاه سه درجه آزادی آزمایشگاهی (چکیده)
337 - جذابیت، کاربرد و فهم درس دین و زندگی سوم متوسطه (نگرش دانش آموزان و تبیین علی آن) (چکیده)
338 - اثر گیاهان پوششی بعنوان راهکاری پایدار در مدیریت علف های هرز و عملکرد زعفران (چکیده)
339 - DNAبارکدینگ، روشی نوین در شناسایی گونه ها و سازماندهی تنوع زیستی (چکیده)
340 - تلاشی عقلانی برای درک مفهوم حجاب و ضرورتهای آن (چکیده)
341 - فهم پدیده تغییر دین (چکیده)
342 - ارزیابی رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر کمپوست بستر قارچ و تراکم بنه (چکیده)
343 - اثر مدیریت بقایای گیاهی و کاشت گیاهان پوششی بر تراکم و جمعیت علف های هرز و خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
344 - ارزیابی ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر بسترهای کشت آلی و روش های مختلف کاشت (چکیده)
345 - مطالعه اکولوژیک در آموزش زبان: نقش والدین در پیشرفت سطح یادگیری زبان انگلیسی فراگیران (چکیده)
346 - مقایسه‌ی روش هم‌هندسه با اجزای محدود در تحلیل دینامیکی مسائل کشسان دو‌بعدی (چکیده)
347 - معرفی و مدلسازی دسته موتور نوین چند محفظه ای با قابلیت خنک کاری (چکیده)
348 - مصرف نمایشی پوشاک وعوامل موثر برآن-مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستانی شاهرود (چکیده)
349 - ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های پانلی بتن مسلح نیمه پیش ساخته با استفاده از تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیر خطی (چکیده)
350 - مقایسه نتایج تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی در برآورد رفتار لرزه ای سیستمهای سازه ای دیوار باربر بتن مسلح (چکیده)
351 - مطالعه پارامترهای موثر بر طراحی هیدروفویل NACA0009 به عنوان سکان شناورهای تندرو بصورت 3D (چکیده)
352 - بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در اقتصاد اسلامی (چکیده)
353 - اثر چرخش دینامیکی بر توزیع دما در احتراق بدون شعله [FLOX] گاز طبیعی (چکیده)
354 - پیش بینی استهلاک فرآیند ماشینکاری Al7075 با استفاده از سری زمانی (چکیده)
355 - کاربرد ها، مزایا و معایب جاذب های پویای ارتعاشات (چکیده)
356 - اثر پارامترهای هندسی بالک‌ها در مشخصات آیرودینامیکی پرتابه‌های مافوق صوت (چکیده)
357 - ارتباط سبک فرزندپروری والدین با چاقی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد (چکیده)
358 - بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان (چکیده)
359 - سینماتیک و دینامیک ربات مارمانند در حرکت کرم‌مانند بر روی سطح شیب‌دار (چکیده)
360 - بررسی رابطه بین شاخص‌های نقدینگی نوین و مبتنی بر صورت جریان وجه نقد با سودآوری شرکت‌ها-معیارهای مالی و مبتنی بر بازار (چکیده)
361 - مقایسه تطبیقی عقلانیت در اقتصاد کلاسیک و اقتصاد اسلامی (چکیده)
362 - مبانی أسفار ملاصدرا الأربعة فی کتاب المثنوی المعنوی لجلال الدین الرومی (چکیده)
363 - بررسی فرایند قضاوت ربط در گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک شناختی کل گرا-تحلیلی رایدینگ (چکیده)
364 - شناسایی کتابهای مناسب غیر درسی همخوان با کتاب های درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع دبستان (چکیده)
365 - بررسی نمادپردازی (ببر بیان) رستم و جایگاه آن در میان دیگر ابزارهای نمادین و محافظت کننده در شاهنامه (چکیده)
366 - تغییر دین تدریجی آگوستین به مسیحیت (چکیده)
367 - عزت نفس معنوی در نگاه دینی و برون دینی و چگونگی ارتقای آن (چکیده)
368 - حمایت از طلبکاران در قبال قراردادهای با انگیزه فرار از دین در حقوق ایران و فرانسه (چکیده)
369 - بررسی رابطه ی سبک های فرزندپروری والدین و اختلالات روانی فرزندان شان (چکیده)
370 - دینداری وهرزه نگاری اینترنتی (چکیده)
371 - بررسی سینتیک جذب در فرآیند سنتز غربال مولکولی کربنی با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی (چکیده)
372 - شبیه سازی دینامیک مولکولی سنتز غربال مولکولی کربنی همراه با بررسی تاثیر پارامتر دما در تغییر ابعاد حفره ها (چکیده)
373 - کاربرد روش حداقل‌سازی تولید انتروپی در کارسختی قطعات جوشکاری شده (چکیده)
374 - برآورد درجه حرارت های کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه زنی و سبزشدنژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) (چکیده)
375 - بررسی تجربی اثرات اغتشاشات جریان آزاد بر روی دنباله سیلندر مربعی شکل در زوایای حمله مختلف (چکیده)
376 - بررسی تجربی اثر شکل گوشه های سیلندر مربعی شکل برروی پارامترهای دنباله آن (چکیده)
377 - بررسی تطبیقی اخلاق علایی و اخلاق ناصری (چکیده)
378 - پیوند امثال عربی و فارسی در کتاب لطایف المثال و طرایف الاقوال (چکیده)
379 - تربیت دینی بر اساس باورهای تناقض نمای کرکگور (چکیده)
380 - رساله تحقیق کلیات (چکیده)
381 - بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد هیدروفویل در نزدیکی سطح آب (چکیده)
382 - آرایش نانو لوله کربنی چند دیواره با نانو ذرات TiO2 و بررسی پایداری سوسپانسیون بدست آمده (چکیده)
383 - واکاوی معنای دین در کاربردهای قرآنی آن (چکیده)
384 - تاثیر برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت ها بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسم (چکیده)
385 - ارزیابی پایداری سد رابر در مقابل زمین لرزه (چکیده)
386 - بازیابی نرم یک راکت مافوق صوت به کمک ناپایدارسازی (چکیده)
387 - ارزیابی تأثیر وزن های مختلف بنه بعنوان راهکاری ارگانیک بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد زعفران (چکیده)
388 - پیوند دین و فلسفه در اندیشه فارابی (چکیده)
389 - میکروفاسیس، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران (چکیده)
390 - پدیدارشناسی تجربی راهی برای فهم تجارب دینی (چکیده)
391 - کاربرد ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و مدل هیدرودینامیکی به منظور پیش بینی دقیقتر جریان رودخانه (چکیده)
392 - آفاق الادب العربی فی خراسان«من القرن الثانی الی القرن الخامس» (چکیده)
393 - رابطه زبان دین و صدق (چکیده)
394 - تحلیل دینامیکی ساختارهای شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شمال بلوک لوت) (چکیده)
395 - بررسی تاثیر حلال بر خود مجموعه سازی پیریدین -2،6- دی کربوکسیلیک اسید بر مبنای نظریه تابعی چگالی (چکیده)
396 - بررسی نظری تاثیر جایگزینی هالوژن در موقعیت پارا بر انتقال پروتون درون مولکولی در پیریدین -2،6- دی کربوکسیلیک اسید (چکیده)
397 - عقلانیت دین و بغاوت خرد از منظر علامه اقبال لاهوری (چکیده)
398 - ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی (thymus transcaspicus Klokov) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی (چکیده)
399 - هایدگر و دور هرمنوتیکی (چکیده)
400 - بررسی تاثیر ضخامت بالواره بر حرکت فرازوفرود با استفاده از شبکه های دینامیکی (چکیده)
401 - انتظار بشر از دین با نگرش انسان دوستانه (چکیده)
402 - تحلیل دینامیکی ناخطی سازه قاب پرتال در فضای عدم قطعیت (چکیده)
403 - نقش گیرنده های نخاعی سروتونین در اثرات ضد التهابی حاصل از تزریق نخاعی کوکائین (چکیده)
404 - تامل در تسلسل (چکیده)
405 - مدلسازی دینامیکی عملیات تراشکاری و محاسبه دینامیکی سطح مقطع براده به کمک روش مدلسازی جسم صلب با استفاده از نرم افزار ACIS (چکیده)
406 - اثربخشی روان درمانی گروهی با رویکرد عقلانی ، هیجانی و رفتاری در کاهش افسردگی معتادین (چکیده)
407 - رابطه بین منبع کنترل و خودپنداره بااسترس ادراک شده بر والدین کودکان اتیسم (چکیده)
408 - بررسی تطبیقی جهت گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و باورهای غیرمنطقی (چکیده)
409 - بررسی فرآیند نفوذ آب در نانوحفرات کریستال پروتئینی لیزوزیم (چکیده)
410 - تعیین خصوصیات مهندسی خاک های دشت سیستان با استفاده ازکاوشگردینامیکی DCP (چکیده)
411 - نقش استراتژی توسعه فرهنگ دینی در ایجاد امنیت پایدار در مناطق تلفیقی (چکیده)
412 - تاملی در باب عنوان درایة الحدیث (چکیده)
413 - بررسی اثر مقادیر کمپوست قارچ بر ضریب همبستگی بین شاخص تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران (چکیده)
414 - بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد (چکیده)
415 - تبیین علل کاهش یافتن مقدار و شدت بارش های زمستانه در قیاس با بارش های پائیزه در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
416 - تحلیل معناداری زبان دین از دیدگاه فراپوزیتویستی (چکیده)
417 - ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ سنج دینامیکی (چکیده)
418 - تحلیل ترموهیدرودینامیک جریان سیال درون کانال با استفاده از روش شبکه بولتزمن (چکیده)
419 - بررسی تکرارپذیری نتایج حاصل از نفوذ سنج دینامیکی مخروطی در دشت سیستان (چکیده)
420 - منابع و روش های کاهش نویز در خودرو (چکیده)
421 - تکامل ساختاری ، گرمایی و مکانیکی گسل های راستا لغز در توده تونالیتی ده نو،غرب مشهد،شمال شرقی ایران (چکیده)
422 - ارزیابی رفتار لرزه‏ای ساختمان های قاب خمشی فلزی و ایزوله شده با جداگر لاستیکی- سربی، به روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی (چکیده)
423 - بررسی تاثیر تغییر شکل کرم بر ریز ساختار آلیاژ منیزیم AZ91 (چکیده)
424 - تحلیل دینامیکی سازه ها با رویکرد احتمال اندیشانه (چکیده)
425 - بررسی اثرتغییر فرکانس کاهیده و دامنه نوسان بر عملکرد آیرودینامیکی بالواره درحرکت فرازوفرود (چکیده)
426 - بررسی کاهش اثر ارتعاشات و امواج زمین لرزه بر روی سازه های اطراف با مدلسازی عددی (چکیده)
427 - دین و صلح (چکیده)
428 - تکامل عصری معرفت دینی در سایه ی استنطاق و دلالت یابی متن (چکیده)
429 - بررسی و توصیف چگونگی کاربرد و ادراک صورتهای اشاری در نابینایان فارسی زبان (چکیده)
430 - کنترل جریان توسط مکش و بررسی تأثیر آن بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل های NACA0018,NACA0012 (چکیده)
431 - مفهوم تجربه عرفانی اصیل از دیدگاه اقبال لاهوری (چکیده)
432 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذور کاسنی پاکوتاه Cichorium pumilum Jacq. (چکیده)
433 - مدلسازی مهاربندهای مقید شده در برابر کمانش تحت اثر بارهای دینامیکی (چکیده)
434 - صورتبندی مذهبی سیاسی جامعه ایرانی در عصرصفویه (چکیده)
435 - نقش چینه نگاری سکانسی در کیفیت مخزنی سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس (چکیده)
436 - آنالیز رخساره ها، محیط رسوبی و ارتباط آن با خواص پتروفیزیکی مخزن سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس (چکیده)
437 - ارزیابی انواع تخلخل و فراینر دولومیتی شدن بر پتانسیل مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی شمال غرب خلیج فارس (چکیده)
438 - برآورد دماهای کمینه، بهینه و بیشینه جوانه زنی بذر کوشیا با استفاده از مدل پنج - پارامتری بتا (چکیده)
439 - نگاهی به وضعیت دانشمندان علوم دینی در ورارودان در سده های 5 و 6 هجری (چکیده)
440 - فعالیت آنتی باکتریال اسانس گیاه Benth Salvia leriifolia بر برخی از پاتوژن های دهانی (چکیده)
441 - بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مویان سیتوگیت و روغن کرچک در کنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor Ritz.) (چکیده)
442 - تاثیر تعداد رزوه و عمق نفوذ پیچ اورتوپدی بر استرس شیلدینگدر استخوان سالم و دچار پوکی (چکیده)
443 - تحلیل دینامیکی مسایل الاستیک صفحه ای با استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
444 - تاویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالی (چکیده)
445 - خصوصیات ایکنولوژیکی نهشته های توربیدیتی سازند امیران در برش پیر شمس الدین، جنوب غرب لرستان (چکیده)
446 - بررسی اثر جرم در متغیر های QCD اختلالی و تاثیر آن بر روی ثابت پیوندی (چکیده)
447 - برآورد مدل های دینامیک رنگ از انرژی 20 تا 200 گیگا الکترون ولت. (چکیده)
448 - بهینه سازی هیدروفویل غوطه ور در آب با استفاده از الگوریتم PSO (چکیده)
449 - بهینه سازی شکل بالواره در نزدیکی سطح با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان (چکیده)
450 - نیازهای جامعه نزاری به اخلاق (چکیده)
451 - تاملاتی تاریخی در باره نهم ربیع (چکیده)
452 - بررسی انتقالات فازی ترکیب دارویی ضدسرطان کلرید سزیم و اثرات نانولولههای کربنی بر این انتقالات فازی توسط روشهای دینامیک مولکولی (چکیده)
453 - بررسی برهم کنش های ترکیبات دارویی ضدسرطان با نانو لوله های کربنی توسط روش های شبیه سازی دینامیک مولکولی (چکیده)
454 - کمانش دینامیکی و ارتعاشات تیر ساندویچی با هسته ER (چکیده)
455 - خاتمیت از منظر متفکران مسلمان (چکیده)
456 - بازتاب اسطوره ها وباورها ی کهن پیرامون آب در شعر خاقانی (چکیده)
457 - تحلیل دینامیکی قابلیت اطمینان قاب پرتال غیرخطی تحت اثر زلزله السنترو با شبیه سازی عدم قطعیتهای مواد و مقاطع سازه (چکیده)
458 - آخرین روزهای غازان خان و بحران در حکومت ایلخانی (چکیده)
459 - اصل سنخیت از دیدگاه فخر رازی و خواجه نصیر الدین طوسی (چکیده)
460 - مدل سازی برنامه درمانی برای درمان سرطان ها به روش فتودینامیک (PDT) با در نظر گرفتن محدودیت های الاستیک (چکیده)
461 - بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی و پایداری حرارتی فسفولیپیدها در محیط تالو اولئین (چکیده)
462 - برنامه ریزی و تصمیم گیری تحت عدم قطعیت و دینامیک در پروژه های (کلید در دست) با استفاده از تئوری فازی (چکیده)
463 - مدل سازی توزیع دارو و تخمین زمان بهینه تابش لیزر در درمان سرطان به روش فتودینامیک (چکیده)
464 - مدل سازی برهمکنش دارو و لیزر در درمان فوتودینامیک (PDT) جهت پیش بینی بهینه زمان تابش لیزر (چکیده)
465 - مدل سازی روش فوتودینامیک تراپی (PDT) در درمان سرطان پستان با پیشرفت قفسه سینه ای (چکیده)
466 - تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل 5-پارامتری بتا و خطوط متقاطع (چکیده)
467 - اثرات الگوی کاشت و زمان اولین آبیاری بر رشد و عملکرد زعفران(Crocus sativus L.) (چکیده)
468 - تاثیر آموزش والدین بر خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به درخودماندگی (چکیده)
469 - ارزیابی مشخصات دینامیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی- عباسپور شهرمشهد (چکیده)
470 - مدلسازی دینامیکی عملیات تراشکاری بکمک مدلسازی جسم صلب (چکیده)
471 - بررسی رفتار ارتعاشی و پاسخ های لرزه ای مخازن مستطیلی ذخیره آب (چکیده)
472 - پایداری دینامیکی صفحات کامپوزیتی با توزیع فیبر متغیر (چکیده)
473 - رهیافتی نو برای بدست آوردن نقاط تعادل یک سیستم دینامیکی (چکیده)
474 - معرفت شناسی تجربه دینی (چکیده)
475 - حل عددی معادله شرودینگر برای دوترون در چاه پتانسیل یوکاوا (چکیده)
476 - تازه های منابع مملوک در باره شرح حال رشیدالدین فضل الله همدانی(ترجمه) (چکیده)
477 - برهه ای از یک کشمکش تاریخی (چکیده)
478 - تحول بنیادین در ساختار و نظام تصمیم گیری برنامه درسی و استلزامات آن (چکیده)
479 - تحول بنیادین در ساختار و نظام تصمیم گیری برنامه درسی و استلزامات آن (چکیده)
480 - تحلیل دینامیکی سازه های نامتقارن تحت اثر بارهای انفجار (چکیده)
481 - مدلهای ترمودینامیکی برای پیش بینی تشکیل هیدرات در گاز طبیعی (چکیده)
482 - تشکیل هیدرات در فرآیندهای صنعتی (چکیده)
483 - بررسی و کاربرد اثر ترانشه ها به عنوان عایق در برابر لرزش و انتشار امواج (چکیده)
484 - روشنفکری دینی و زایش رنجیدگی خاطر همگانی (چکیده)
485 - هزار سال پس از فردوسی و نقش تاریخی شاهنامة فردوسی در جهان بینی هویت طلبانة انسان ایرانی (چکیده)
486 - رویکردهای تحول در برنامه های درسی تربیت دینی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: بررسی تحلیلی - نظری (چکیده)
487 - تأملی بر مقتضیات سطوح تغییر در برنامه درسی (چکیده)
488 - رویکرد تربیت دینی با توجه به دو محور عقل محوری و ایمان محوری (چکیده)
489 - تعیین الگوی همدیدی بارش های شدید زمستانه و مقایسه آن با الگوی بارش های شدید پاییزه در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
490 - شناسایی الگوهای همدید بارش های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
491 - بررسی ترمودینامیکی تولید آمیژان Al-Sr به روش آلومینوترمی (چکیده)
492 - تحلیل اگزرژی و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر بازدهی قانون دوم در موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
493 - مقایسه عملکرد ژنهای هسته در Rag میتوکندری و ژن 1 Cytb (چکیده)
494 - تبیین چالش های برنامه درسی پنهان دینی دبیرستان و تعمیق تربیت اسلامی (چکیده)
495 - مبانی نفوذ و مقام روحانیون زرتشتی در دوره ساسانی (چکیده)
496 - مدیریت پسماندهای گازی در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با اجرای پروژه کنترل CO2 (چکیده)
497 - شبیه سازی اتمی و محیط پیوسته روی خاصیت کششی یک تک کریستال دارای سوراخ در ابعاد نانومتر (چکیده)
498 - مدلسازی اندرکنش برج آبگیر-مخزن-پی تحت اثر زلزله (چکیده)
499 - بررسی آسیب پذیری سازه های بلند فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی (چکیده)
500 - مقایسه مدلهای ترمودینامیکی پیش‌بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدرات گازی (چکیده)
501 - شبیه سازی سخت افزاری توربین بادی با استفاده از موتور DC مناسب برای مطالعات استاتیکی و دینامیکی (چکیده)
502 - بهره‌گیری از کنترل فعال پدیده قطع به عنوان استراتژی کنترل دینامیکی توربین‌ بادی متصل به شبکه (چکیده)
503 - ارائه مدل مدولار و دقیق نیروگاه بادی (چکیده)
504 - نقش دین پایا در توسعه پایدار (چکیده)
505 - تأثیر دین در حبس سخنوران عرب (چکیده)
506 - بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024 جوشکاری شده به روش اصطکاکی اختلاطی (چکیده)
507 - شبیه سازی دینامیکی و بهینه سازی برج جذب CO2 از C2H6 گاز طبیعی با استفاده از شبیه ساز ASPEN-HYSYS در فاز های 9و10 پارس جنوبی (چکیده)
508 - بررسی رفتار تبلور مجدد دینامیکی فولاد ابزار سردکار K310 در طول دوره تغییرفرم داغ (چکیده)
509 - راهکارهای فرهنگی جامعه و دولت زمینه ساز ظهور حضرت مهدی (چکیده)
510 - مدلسازی نیروهای دینامیکی وارد به ابزار در فرآیند فرزکاری رزوه (چکیده)
511 - بررسی و مطالعه نمایه قائم هوای منجر به بارندگی های مخرب تابستانه (مطالعه موردی : مشهد) (چکیده)
512 - مطهری و نو اندیشی دینی (چکیده)
513 - شبیه سازی بالچه هوشمند یک بالواره و بهینه سازی طول آن (چکیده)
514 - تعیین مسیر بهینه جهت استارت واحدهای غیرخودراه انداز با در نظر گرفتن قیود استاتیکی و دینامیکی سیستم انتقال به کمک روش آنالیز پاکت نامه ای (DEA) (چکیده)
515 - شبیه سازی هیدروفویل کاملا غوطه ور در آب و بررسی عملکرد هیدرودینامیکی (چکیده)
516 - اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی (چکیده)
517 - شبیه سازی دینامیکی فرایند فرزکاری با بار جانبی کم و بررسی اثر عمق برش و نرخ پیشروی (چکیده)
518 - بررسی برخی خواص فیزیکی بذر و لپه نخود دسی واریته کاکا (چکیده)
519 - ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند کژدمی در یکی از میادین جنوب غربی ایران (چکیده)
520 - ارزیابی درجه حرارتهای کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی گیاه خرفهPortulaca oleracea (چکیده)
521 - ناهمانندی نظریه پردازی دانشمند و سیاستمدار در باب عدالت(مقایسه آرای خواجه نظام الملک، ماکیاوللی، خواجه نصیرالدین طوسی و هابز (چکیده)
522 - گزارش الودگی شدید یه انگل ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیس و تریکودینا در ماهیان اکواریومی گلدفیش کله شیری (چکیده)
523 - مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد (چکیده)
524 - تحلیلی از برخی مبانی و پیش فرض های معرفتی موافقان و مخالفان علم دینی (چکیده)
525 - امواج سالیتونی در فرومغناطیس (چکیده)
526 - ربات های راه رونده با دینامیک غیر فعال (چکیده)
527 - مورفودینامیک و رسوب شناسی تپه های ماسه ای ساحلی میانکاله در جنوبشرقی دریای خزر (چکیده)
528 - خارجة بن زید (چکیده)
529 - کمانش دینامیکی تیر ساندویچی سه لایه با هسته ER (چکیده)
530 - مقایسه دید گاه مردم مشهد ومتخصصان اسلامی درباره اهمیت ابعاد وملاکهای دینداری (چکیده)
531 - نقش زبان‌شناسی تاریخی در کشف معانی رمزی و تحلیل محتوایی اسطوره (چکیده)
532 - ارزیابی رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
533 - تجلی عاشورا و انقلاب حسینی در شعر شیعه (چکیده)
534 - بدیعیات پدیده ای نو در عصر انحطاط (چکیده)
535 - بررسی و مقایسه سلامت رمان والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی با والدین کودکان عادی شهر ستان گناباد (چکیده)
536 - بررسی رفتار لرزه ای غیرخطی دیوارهای برشی بتنی کوپل (چکیده)
537 - صندوق های قرض الحسنه ارزیابی کارکرد در بازار پول و اعتبار (چکیده)
538 - بررسی وضعیت درجه بلوغ الکترونیکی سازمانهای ارائه دهنده خدمات دولتی الکترونیک در شهر مشهد (چکیده)
539 - بررسی دماهای پایه، بهینه و بیشینه علفهای هرز خرفه، سلمه و علف خرچنگ (چکیده)
540 - بررسی ویژگیهای روانی، عاطفی و رفتاری معتادین جوان به همراه نقش دوران بازپروری بر تحول آنها (چکیده)
541 - ضرورت تمرکز زدایی در قلمروی تربیت دینی-اخلاقی (چکیده)
542 - بررسی اثر مقاطع مختلف دیوارها برروی پاسخ دینامیکی مخازن ذخیره آب (چکیده)
543 - دیدگاه کارشناسان قرآن و اقامه نماز معاونت پرورشی استانها (چکیده)
544 - بررسی سیر تحول تربیت دینی غیر رسمی در ایران معاصر (چکیده)
545 - نتایج عملکرد تربیتی گروههای غیر رسمی فعال در تربیت دینی (چکیده)
546 - مدلسازی مهاربندهای کمانش ناپذیر به کمک برنامه اجزاء محدود (چکیده)
547 - نهاد خانواده در جامعه ی دینی (چکیده)
548 - تحلیل دینامیک مستقیم ربات موازی صفحهای PRR با استفاده از روش متعامد تکمیلی طبیعی (چکیده)
549 - طراحی و شبیه سازی ربات دو پای 14 درجه آزادی با توجه به منحنی آماری حرکت انسان (چکیده)
550 - تاثیر زاویه تماس در برخورد قطره با سطح جامد (چکیده)
551 - پی جویی یولاف وحشی(Avena ludoviciana Dur. ) مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم خوزستان به روش زیست سنجی بذر (چکیده)
552 - اکسیداسیون ترکیبات مختلف آلی با اکسیدانهای دارای کرم VI در محیط فاقد حلال روی کلروکرومات نه ابه در مقابل با پیریدینیوم کلروکرومات (چکیده)
553 - ارزیابی درجه حرارتهای حداقل،بهینه و حداکثر جوانه زنی کرامب (چکیده)
554 - نواندیشی دینی: ضرورت ها و چالشها(بازخوانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) (چکیده)
555 - کنشهای متقابل بین درمنه کوهی ( Artemisia aucheri Bois) بروموس (Bromus tectorum L) مطالعه موردی مراتع استپی نصرآباد استان یزد (چکیده)
556 - بررسی درجه بلوغ الکترونیک و رابطه آن با سطوح خدمات الکترونیک (چکیده)
557 - بررسی تاثیر اندازه ی گام بر روی تلفات یک کسکید از پره های توربین و مقایسه ی آن با معیار تجربی سویفل (چکیده)
558 - حره، واقعه (چکیده)
559 - تجلی عاشورا و انقلاب حسینی در شعر شیعه (چکیده)
560 - زبان قرآن (چکیده)
561 - تحلیل آئرودینامیکی و دینامیکی دو فشنگ رایج از تفنگهای بادی در جریان گذر صوت (چکیده)
562 - یک مقسم فرکانس جدید با پایداری بهبود یافته (چکیده)
563 - منشأ دین از دیدگاه پیتر ال برگر (چکیده)
564 - محوریت اصل « عدل » در کلام شیعه امامیه (چکیده)
565 - شبیه سازی انتگرالی واحد اوره مجتمع پتروشیمی شیراز (چکیده)
566 - مقایسه عملکرد تعادل دینامیکی در قبل و بعد از زایمان (چکیده)
567 - کمی سازی واکنش جوانه زنی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L ) تحت رژیم های دمایی و تنش خشکی (چکیده)
568 - نقد احوال و آثار سراج‌الدین فریدپوری، فارسی سرای بنگالی (چکیده)
569 - بررسی آزمایشگاهی اثر بازخورانی اگزوز بر کارآیی موتورهای دیزل سبک (چکیده)
570 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر برگشت گازهای اگزوز بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک (چکیده)
571 - استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی جهت بررسی تاثیر عمامل مختلف بر ناحیه جدایش جریان خون در شریانها (چکیده)
572 - بررسی نگرش والدین دانشگاهی نسبت به آموزش جنسی کودکان (چکیده)
573 - روشنفکری دینی و رنجیدگی خاطر همگانی (چکیده)
574 - بررسی نقش مؤلفه های برنامه درسی در هویت دینی دانشجویان (چکیده)
575 - نقش و جایگاه خانواده در فرایند توسعه ی فرهنگی جامعه ی دینی (چکیده)
576 - پیشنهاد یک جزء محدود برای اندر کنش پل - خودرو (چکیده)
577 - مقایسه روش روند یابی دینامیکی و روش ماسکینگام-کانژ (چکیده)
578 - پژوهشی در آیه دین (چکیده)
579 - مقاوم سازی قاب فولادی خمشی متوسط با میراگر TADAS (چکیده)
580 - بررسی پارامتری شکل پذیری در بادبندهای برون محور (چکیده)
581 - بررسی رفتار سازه های فضاکاربه روش تحلیل دینامیکی غیرخطی (چکیده)
582 - تعیین پارامترهای لرزه ای چلیک های فضاکار تحت بارهای دینامیکی زلزله (چکیده)
583 - بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی توخالی و مقایسه آن با دیوارهای برشی بتنی توپر (چکیده)
584 - مطالعه کاریولوژی و مورفومتری دو گونه جرد لیبی و جرد ایرانی در شرق ایران و ارائه الگوی بندینگ برای آنها (چکیده)
585 - بررسی اثر میراگرهای TADAS در رفتار لرزه ای سازه های فولادی (چکیده)
586 - بررسی بیماری ژنتیکی نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) به روش PCR-RFLP در گاوهای بومی سرابی ایران (چکیده)
587 - بررسی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش (BRBF ) بااستفاده از تحلیل دینا میکی غیر خطی (چکیده)
588 - بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپیرین در سگ (چکیده)
589 - در یک مدل تقریب بستگی قوی C محاسبه حالات الکترونی مولکول 60 (چکیده)
590 - بررسی عددی و تجربی نیروهای آیرودینامیکی وارده بریک مدل پایه خودرو (چکیده)
591 - استفاده از تخمینگر فازی تاکاجی-سوگنو در محاسبه دینامیک معکوس ربات موازی 3RRR- برای استفاده در کنترل ربات به روش گشتاور محاسبه شده (چکیده)
592 - بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی (چکیده)
593 - بررسی تاثیر شکل دبی سنج روی ضریب کالیبراسیون (چکیده)
594 - بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران (چکیده)
595 - حکایات زاهدان و صوفیان درهزار و یک شب (چکیده)
596 - مقایسه ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر (چکیده)
597 - نامساوی هافدینگ برای متغیرهای تصادفی وابسته منفی و برخی کاربردهای آن (چکیده)
598 - والدین و گرایش به ورزش (چکیده)
599 - مشارکت والدین در مدرسه به عنوان پیش نیاز مشارکت در دانشگاه (چکیده)
600 - غزالی در غرب (چکیده)
601 - جایگاه و نقش دین در اندیشه شعری ملک الشعرای بهار (چکیده)
602 - بررسی اثر مدل بار بر عملکرد کنترل کننده های موجود در شبکه AC/DC (چکیده)
603 - مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه بازگردان دینامیکی ولتاژ ( DVR (با استفاده از روش سرد شدن تدریجی فلزات ( SA ) (چکیده)
604 - بررسی خوردگی حفره‌ای در فولاد زنگ نزن 17-4 pH ترمیم شده به روش جوشکاری در محلول 3.5% نمک طعام (چکیده)
605 - نقدی و نظری بر «تاریخ جامع ادیان، جان بی ناس، ترجمه علی‌اصغر حکمت» (چکیده)
606 - سنکرون سازی یک زوج پیس میکر بر اساس منحنی پاسخ فاز (چکیده)
607 - جداسازی کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat ازگیاه شقایق الی فرا papaver soomniferom (چکیده)
608 - تحلیل دینامیکی استوانه ساخته شده از جنس مواد هدفمند (Functionally graded materials) (چکیده)
609 - چالش های اجرای قانون اساسی در افغانستان (چکیده)
610 - بررسی دماهای پایه، بهینه و بیشینه بذور علفهای هرز خرفه ، سلمه و علف خرچنگ (چکیده)
611 - زردشت و اسکینی ها (چکیده)
612 - طراحی یک پمپ جدید با استفاده از مکانیزم لنگ (چکیده)
613 - برسی و نقد نظریات ابن خلدون در کتاب مقدمه در باره جانشینی و امامت حضرت علی (ع) (چکیده)
614 - جایگاه همسانی اخلاقی زوجین در تشکیل خانواده در فقه و حقوق موضوعه (چکیده)
615 - رشید الدین فضل الله و اندیشه ی آبادگری در قلمرو ایلخانان (چکیده)
616 - برسی اثرات همزمان غیر نیوتنی و ضربانی خون بر همودینامیک جریان در گرفتگی عروق خونی (چکیده)
617 - حل مساله دینامیک معکوس یک ربات موازِی کروِی جدید با استفاده از اصل کار مجازِ (چکیده)
618 - تعیین دما های کاردینال جوانه زنی ژنوتیپ های نخود- Cicer arietinum Lدر شرایط تنش خشکی (چکیده)
619 - گزارش الودگی به تریکودینا در ماهیان قزل الای رنگین کمان در چناران (چکیده)
620 - تحلیل روانشناختی آموزش های ایمنی موجود در ایران برای کودکان (چکیده)
621 - نسبت تجربه های دینی، عرفانی و هنری (چکیده)
622 - بررسی برخی خصوصیات فیزیکی، اصطکاکی و آیرودینامیکی انجیر خشک (چکیده)
623 - بررسی رفتار کششی و فشاری نانوسیم های فلزی با استفاده از یک روش چند مقیاسه (چکیده)
624 - بررسی رفتار مکانیکی یک نانو سیم فلزی نیکل با استفاده از روش چند مقیاسه شبه پیوستار (چکیده)
625 - شبیه سازی دینامیکی خطوط لوله انتقال گاز (چکیده)
626 - طراحی و اجرای یک مدل ترمودینامیکی به منظور پیش بینی دمای حداقل ناشی از تجمع هوای سرد در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی در ارتفاعات دربند تهران) (چکیده)
627 - مقایسه مدلهای ترمودینامیکی پیش‌بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدرات گازی از طریق شبیه‌سازی کامپیوتری (چکیده)
628 - Proposed Dynamic Soil Pressure Diagram on Rigid Walls (چکیده)
629 - کاربرد نرم افزارهای شبیه ساز MTDATA و Thermo-Calc در محاسبه نمودارهای فازی سیستم Fe-C-Al-Si (چکیده)
630 - بررسی تحولات ترمودینامیکی فرآیند گرافیت زایی فولاد های هایپر یوتکتوئید (چکیده)
631 - بررسی تاثیر دما روی رفتار تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در نرخ کرنش ثابت (چکیده)
632 - تاثیر نرخ کرنش روی تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در دمای بالا (چکیده)
633 - آموزش یا پرورش دینی، نقدی بر محتوای تعلیمات دینی در آموزش و پرورش همگانی (چکیده)
634 - بررسی تأثیر اندازه نانومتری ذرات بر نقطه ذوب بر اساس محاسبات آماری عدد کوئوردیناسیون متوسط (چکیده)
635 - بررسی چگونگی بهبود معادلات رشد قطرات و نحوه تولید آزمایشگاهی آن در ورودی توربین بخار (چکیده)
636 - بررسی تغییرات نیرو-خمش سیم نیکل -تیتانیوم پس از یک کاربرد کلینیکی در سه نوع کرودینگ مختلف (چکیده)
637 - هرمنوتیک به مثابه روش تحقیق درعلوم دینی (چکیده)
638 - شبیه سازی سه بعدی جریان آشفته در مخازن همزندار با استفاده از مدلهای Standard-kE و RNG-k-E و روش شبکه (چکیده)
639 - در غیاب متن: تحلیلی بنیامتنی از داستن قلعه ذات الصور (چکیده)
640 - نقش مرفودینامیک رودخانه‌ای در تنوع بخشی اقتصاد روستایی (قابلیت ها، رهیافت ها)(نمونه موردی: دهستان زرینه‌رود جنوبی) (چکیده)
641 - عاطفه گرایی در اخلاق: پیشینه تاریخی تا وضعیت پست مدرن (چکیده)
642 - اسباب ظهور ادب عربی در خراسان (چکیده)
643 - اخلاق و تربیت اخلاقی از منظر رویکرد دل مشغولی: جایگزینی برای رویکرد کولبرگی (چکیده)
644 - معنی شناسی و کاربرد شناسی حنیف در قرآن (چکیده)
645 - بررسی مقایسه ای میزان تاثیر طلاق و مرگ و میر والدین بر چهار ویژگی شخصیتی نوجوانان مشهد (چکیده)
646 - اصول تربیت شهروند دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
647 - بررسی سال شماررسمی شدن تشیّع درعصرحکومت ایلخانان (چکیده)
648 - وقف دردوره ایلخانان مغول درایران(736-616 هجری قمری) (چکیده)
649 - بررسی تاثیر جیره های حاوی اسیدهای چرب روغن نخل بر ویژگیهای تولید شیر و دینامیک فولیکولی گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
650 - تحلیل دینامیکی خوش سواری و خوش فرمانی خودرو به کمک نرم افزار CARSIM (چکیده)