بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: مسکن


موارد یافت شده: 45

1 - عوامل موثر بر معماری و طراحی و نقش آن در کیفیت مسکن روستایی (چکیده)
2 - تدابیر اقلیمیِ محیط های مسکونی در طب دوره اسلامی (چکیده)
3 - تاملی برقلمروهای فضایی مسکن تعامل گرا (چکیده)
4 - نگاهی نو به حیاط، بازآفرینی حس تعلق خاطر به مکان در یک خانه ایرانی (چکیده)
5 - عوامل مؤثر بر سلامتی روان در محیط های مسکونی (چکیده)
6 - ارزیابی پروژه مسکن مهر شهرستان بجنورد از منظر نظریه پیشگیری از جرم با طراحی محیطی (چکیده)
7 - تحلیل عوامل موثر بر قیمت زمین و مسکن در نواحی روستایی از دیدگاه مشاوران املاک (منطقه مورد مطالعه: روستاهای دهستان شاندیز) (چکیده)
8 - مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (چکیده)
9 - اثرپذیری الگوی مسکن روستایی از تغییرات فرهنگی و اجتماعی روستاییان مورد: شهرستان نکا (چکیده)
10 - معماری پایدار در مسکن روستایی ضرورت اقتصاد پایدار (چکیده)
11 - تدوین دستور زبان طراحی قلمروهای فضایی مسکن به منظور بهبود تعامل اعضای خانواده (چکیده)
12 - نقش زمین در برنامه ریزی مسکن (چکیده)
13 - بررسی میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر شهر بجستان (چکیده)
14 - تحلیل و ارزیابی عوامل مؤثر بر قیمت زمین و مسکن در منطقه سه شهر مشهد (چکیده)
15 - تحلیل فضایی قیمت مسکن مشهد با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی (چکیده)
16 - ارزیابی و تحلیل کیفیت مسکن در مناطق روستایی )مطالعه موردی: دهستان کنویست شهرستان مشهد( (چکیده)
17 - برآورد میزان تأثیرپذیری الگوی مسکن روستایی از تغییرات فرهنگی در زندگی روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
18 - بررسی تأثیر تسهیلات دولت در استحکام و معماری مساکن روستایی (نمونه مورد مطالعه: دهستان سرجام) (چکیده)
19 - برآورد قیمت مسکن در شهر مقدس مشهد با استفاده از مدل کاپلان مایر (منحنی احتمال بقاء) (چکیده)
20 - اصول پذافنذ غیرعامل در معماری و شهرسازی (چکیده)
21 - تأملی بر دامهای پیشِ روی مدارس معماری و شهرسازی ایران (چکیده)
22 - بررسی عوامل مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی انبوه‌سازی مسکن) (چکیده)
23 - تحلیل نقش اعتبارات مسکن در توسعه‌ی کالبدی روستاها از دیدگاه روستاییان( مطالعه موردی: شهرستان بهمئی) (چکیده)
24 - واکاوی آسیب ها و محدودیت های انعطاف پذیری در مسکن معاصر ایران (چکیده)
25 - تحلیل آثار تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان بر الگوی مسکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
26 - بررسی عوامل فردی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف) (چکیده)
27 - معماری، سبک زندگی و اندیشه سبز (چکیده)
28 - مطالعه سکونتگاه غیر رسمی مشهدقلی در مجموعه شهری مشهد، ایران (چکیده)
29 - بررسی میزان تأثیر شرکت عمران در تحقق اهداف کالبدی طرح جامع شهر جدید گلبهار (چکیده)
30 - ارزیابی فناوریهای نوین ساختمان از منظر معماری و انرژی (چکیده)
31 - ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران (چکیده)
32 - ارزیابی طرح‌های هادی و نقش آن در توسعه‌ی کالبدی روستا از دیدگاه روستاییان (چکیده)
33 - پیامدهای اجتماعی و اقتصادی توسعه گردشگری خانه‌های دوم در نواحی روستایی (چکیده)
34 - ارزیابی میزان تحقق‌پذیری طرح‌های هادی روستایی و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
35 - بررسی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی (چکیده)
36 - تاثیر اتخاذ مالیات بر ارزش زمین به عنوان منبع درآمدی پایدار بر اقتصاد مسکن شهری (چکیده)
37 - بررسی میزان مشارکت اقتصادی - اجتماعی در تعاو نیهای مسکن مهر و عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد در سال 89-1388 (چکیده)
38 - بررسی تاثیر تسهیلات مسکن روستایی بر تحولات کالبدی نواحر روستایی ( نمونه موردی دهستان سرجام شهرستان مشهد) (چکیده)
39 - ارزیابی میزان تحقق‌پذیری کاربری‌های پیشنهادی طرح‌های هادی روستایی( مطالعه موردی: روستاهای خراسان رضوی) (چکیده)
40 - بررسی آثار فعالیت‌های اقتصادی بر الگوهای مسکن روستایی (چکیده)
41 - بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران طی دوره (1369 تا 1386) (چکیده)
42 - فعالیت‌های اقتصادی روستاییان و اثرات آن بر الگوهای مسکن روستایی (چکیده)
43 - بررسی وضعیت استحکام واحد های مسکونی درروستاهای خراسان در برابر زلزله (چکیده)
44 - تبیین وضعیت اقتصادی -اجتماعی ومسکن زنان سرپرست خانوار های روستایی در حاشیه شهر مشهد (نمونه منظومه مشهد قلی) (چکیده)
45 - تامین مسکن شهری و تاثیر آن بر رونق اشتغال در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)