بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: اعضای هیات علمی


موارد یافت شده: 8

1 - اعضای هیأت علمی و ساختار سازمانی: تعارضات میان‌رشته‌‏ای (چکیده)
2 - گزارشی از عملکرد و فعالیتهای انجام شده در واحد آموزش و ارتباطات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
3 - کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره ‏وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی (چکیده)
4 - نگاشته های اعضای هیات علمی در حوزه های علمی، فرهنگی و سازمانی (چکیده)
5 - بررسی نقش توسعه اعضای هیات علمی در مسیر رسیدن به توسعه پایدار (چکیده)
6 - نقش توسعه حرفه ای اعضاء هیئت علمی در موسسات آموزش عالی (چکیده)
7 - بررسی مقایسه ای عملکرد اعضای هیات علمی تحصیل کرده داخل و خارج از کشور در ابعاد آموزشی، پژوهشی و اجرایی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
8 - بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پژوهشی در اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)