پیک نور-علوم انسانی, سال (2007-3)

عنوان : فرجام زال ( فرجام زال )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی , محمد رضا براتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرجام زال

کلمات کلیدی

فرجام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102756,
author = {یاحقی, محمدجعفر and محمد رضا براتی},
title = {فرجام زال},
journal = {پیک نور-علوم انسانی},
year = {2007},
month = {March},
issn = {1405-1735},
keywords = {فرجام زال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرجام زال
%A یاحقی, محمدجعفر
%A محمد رضا براتی
%J پیک نور-علوم انسانی
%@ 1405-1735
%D 2007

[Download]