کنفرانس فیزیک ایران 1394 , 2015-08-24

عنوان : ( شناسایی گذار فاز کوانتومی مدل آیزینگ یک بعدی با یک میدان عرضی با استفاده از سنجه )

نویسندگان: جواد بهدانی , سیدجواد اختر شناس , محسن سربیشه ئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گذار فاز کوانتومی ....

کلمات کلیدی

, هم‌بستگی کوانتومی, مدل آیزینگ, گذار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050123,
author = {بهدانی, جواد and اختر شناس, سیدجواد and سربیشه ئی, محسن},
title = {شناسایی گذار فاز کوانتومی مدل آیزینگ یک بعدی با یک میدان عرضی با استفاده از سنجه},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1394},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {هم‌بستگی کوانتومی، مدل آیزینگ، گذار فاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی گذار فاز کوانتومی مدل آیزینگ یک بعدی با یک میدان عرضی با استفاده از سنجه
%A بهدانی, جواد
%A اختر شناس, سیدجواد
%A سربیشه ئی, محسن
%J کنفرانس فیزیک ایران 1394
%D 2015

[Download]