دومین کنفرانس ملی یافته های پژوهشی و آموزشی، عمران، معماری، شهر سازی و محیط زیست , 2017-09-15

عنوان : ( بررسی تاثیر شاخص اشباع شدگی و فلدسپاتی بر مقاومت فشاری تک محوره در سنگ های گرانیتوئیدی قطعه دوم مسیر تونل انتقال آب سولدوز )

نویسندگان: مهدی محمدتقی پورمقدم , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ابراهیم شریفی تشنیزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی خواص مهندسی سنگ های ساختگاه پروژه های مهمی نظیر تونل و سد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به هزینه بر بودن آزمایشات خواص مهندسی نیاز به پیدا کردن راه حل جایگزین به منظور بدست آوردن یک دید کلی از خواص مهندسی منطقه احساس می شود. بر همین اساس در این پژوهش تلاش شده است که رابطه ما بین شاخص اشباع شدگی و شاخص فلدسپاتی با مقاومت فشاری تک محوره بررسی گردد. نتایج بدست آمده نشان دهنده عدم وجود یک رابطه قوی ما بین شاخص اشباع شدگی با مقاومت فشاری تک محوره است. همچنین هیچ رابطه معنی داری ما بین شاخص فلدسپاتی با مقاومت فشاری تک محوره پیدا نشده است.

کلمات کلیدی

, شاخص اشباع شدگی, شاخص فلدسپاتی, گرانیتوئید, مقاومت سنگ, تونل سولدوز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067183,
author = {محمدتقی پورمقدم, مهدی and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and شریفی تشنیزی, ابراهیم},
title = {بررسی تاثیر شاخص اشباع شدگی و فلدسپاتی بر مقاومت فشاری تک محوره در سنگ های گرانیتوئیدی قطعه دوم مسیر تونل انتقال آب سولدوز},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی یافته های پژوهشی و آموزشی، عمران، معماری، شهر سازی و محیط زیست},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شاخص اشباع شدگی، شاخص فلدسپاتی، گرانیتوئید، مقاومت سنگ، تونل سولدوز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر شاخص اشباع شدگی و فلدسپاتی بر مقاومت فشاری تک محوره در سنگ های گرانیتوئیدی قطعه دوم مسیر تونل انتقال آب سولدوز
%A محمدتقی پورمقدم, مهدی
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A شریفی تشنیزی, ابراهیم
%J دومین کنفرانس ملی یافته های پژوهشی و آموزشی، عمران، معماری، شهر سازی و محیط زیست
%D 2017

[Download]