جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (15), شماره (28), سال (2017-8) , صفحات (45-62)

عنوان : ( تهیه طرح ویژه مطالعات گردشگری سرخس و بزنگان )

نویسندگان: محمد قاسمی خوزانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاصد گردشگری بعنوان کانون اصلی جذب گردشگران، نقشی بنیادین را در توسعه صنعت گردشگری ایفاء می نمایند. این مقاصد با در بر داشتن کلیه عناصر بخش عرضه سیستم گردشگری(جاذبه ها و فعالیتها، تسهیلات و خدمات، زیر ساختها و عناصر سازمانی گردشگری) تجربه کاملی از محصول گردشگری را برای گردشگران فراهم می نمایند. ویژگی عمده یا اصلی یک مقصد این است که باید نمایانگر یک حوضه یا منطقه مشخص (یکپارچه) باشد که در برگیرنده محل اقامت جهانگردان، جذابیت های جهانگردی و جامعه های ساکنان آن گردد، بطوریکه شغل هایی را برای اهالی ایجاد کند و این جامعه ها از یک سیستم حمل و نقل مناسب برخوردار باشند.در این راستا باید اذعان داشت که سرخس در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گردشگری نیازمند برنامه ها رقابتی بر اساس قوتها و ظرفیت های محیطی/ تاریخی خود است.

کلمات کلیدی

, سرخس , بزنگان, امکان سنجی, توسعه, گردشگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068240,
author = {قاسمی خوزانی, محمد},
title = {تهیه طرح ویژه مطالعات گردشگری سرخس و بزنگان},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2017},
volume = {15},
number = {28},
month = {August},
issn = {2008-1391},
pages = {45--62},
numpages = {17},
keywords = {سرخس ; بزنگان; امکان سنجی; توسعه; گردشگری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه طرح ویژه مطالعات گردشگری سرخس و بزنگان
%A قاسمی خوزانی, محمد
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2017

[Download]