اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها , 2012-12-19

Title : ( | عضویت ویژه کتابخانه‌ها | پشتیبانی کاربران عنوان مقاله مدلسازی قابلیت اطیمنان با استفاده اززنجیره های مارکوفی تحت شرایط نزولی دریک سلول تولید انعطاف پذیر )

Authors: Babak Rezaee Khabooshan ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075482,
author = {Rezaee Khabooshan, Babak},
title = {| عضویت ویژه کتابخانه‌ها | پشتیبانی کاربران عنوان مقاله مدلسازی قابلیت اطیمنان با استفاده اززنجیره های مارکوفی تحت شرایط نزولی دریک سلول تولید انعطاف پذیر},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها},
year = {2012},
location = {نجف آباد, IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T | عضویت ویژه کتابخانه‌ها | پشتیبانی کاربران عنوان مقاله مدلسازی قابلیت اطیمنان با استفاده اززنجیره های مارکوفی تحت شرایط نزولی دریک سلول تولید انعطاف پذیر
%A Rezaee Khabooshan, Babak
%J اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
%D 2012

[Download]