هزاره خواجه نظام الملک , 2018-11-21

عنوان : ( بازتاب اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک در کتاب نصیحه الملوک غزالی )

نویسندگان: نجم الدین گیلانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاست‌نامه خواجه نظام‌الملک طوسی یکی از مآخذ مهم و منحصر به فرد سیرالملوک‌ها و اندرزنامه‌های بعد از خود می‌باشد. شاید اولین کسی که در سیرالملوک‌نویسی از خواجه تأثیر پذیرفت، غزالی بود. در کتاب نصیحه‌الملوک غزالی، بسیاری از آراء و اندیشه‌های سیاسی خواجه‌نظام‌الملک بازتاب یافته، که به وضوح بیانگر تأثیرپذیری غزالی از خواجه می‌باشد. از جمله اندیشه‌های سیاسی خواجه‌نظام‌الملک که در کتاب نصیحه‌الملوک غزالی بازتاب یافته است: الهی بودن مقام سلطنت، فره ایزدی، عدالت، مشورت با خردمندان، بارعام دادن در نوروز و مهرگان، پیوند دین و دولت می‌باشد. در این مقاله تلاش شده با استناد به کتاب سیاست‌نامه و نصیحه‌الملوک و به روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که غزالی در کتاب نصیحه‌الملوک در چه زمینه‌هایی تحت تأثیر اندیشه‌ی سیاسی خواجه نظام‌الملک بوده است؟

کلمات کلیدی

, خواجه نظام‌الملک, سیاست‌نامه, غزالی, نصیحه‌الملوک, اندیشه‌ی سیاسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076681,
author = {گیلانی, نجم الدین},
title = {بازتاب اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک در کتاب نصیحه الملوک غزالی},
booktitle = {هزاره خواجه نظام الملک},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خواجه نظام‌الملک، سیاست‌نامه، غزالی، نصیحه‌الملوک، اندیشه‌ی سیاسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازتاب اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک در کتاب نصیحه الملوک غزالی
%A گیلانی, نجم الدین
%J هزاره خواجه نظام الملک
%D 2018

[Download]