فرهنگ ایلام, دوره (20), شماره (63), سال (2019-9) , صفحات (74-89)

عنوان : ( بررسی تطبیقی سوگ آیین های لری و کردی با سنت سوگواری در میان رودان )

نویسندگان: نجم الدین گیلانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی وجوه اشتراک بین سوگ آئین‌های لُری و کُردی با سنت سوگواری در میانرودان است. سنت‌ سوگواری جزء آن دسته از آئین‌های فرهنگی به حساب می آیدکه مرز نمی‌شناسند و در طول تاریخ در بین اقوام مختلف، مشترک بوده‌اند. این سنت، از جمله آئین‌های ماندنی بود که با گذشت زمان نه تنها فراموش و منسوخ نشد، بلکه بر اعتبار و جایگاه آن نیز افزوده گردید. به‌نظر می‌رسد، این سنت‌ها، جزء کهن‌الگوهایی هستند که ویژگی اصلی آنها انتقال و تکراپذیری‌شان در بین اقوام می‌باشد. اقوام کرد و لر نیز به عنوان یکی از اقوام ایرانی، در طول تاریخ همواره پاسبانان و انتقال دهندگان خوبی برای بسیاری از آداب و رسوم باستانی بوده که بین ملل مختلف مشترک می‌باشند. یکی از این آداب مشترک، سنت سوگواری است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان سوگ‌آئین‌های لُری و کردی با سنت سوگواری در میان‌رودان در مواردی مانند: روی خراشیدن، گیس بریدن، سیاه پوشیدن، خاک بر سر ریختن، مدت زمان سوگواری و... تشابه وجود دارد. در این جستار سعی بر آن است با روش توصیفی- تحلیلی و استناد به منابع کهن و تحقیقات میدانی به شرح و بسط مطالب فوق پرداخته شود.

کلمات کلیدی

, سوگواری, میان رودان, سوگ آئین های لری, سوگ آئین های کردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076683,
author = {گیلانی, نجم الدین},
title = {بررسی تطبیقی سوگ آیین های لری و کردی با سنت سوگواری در میان رودان},
journal = {فرهنگ ایلام},
year = {2019},
volume = {20},
number = {63},
month = {September},
issn = {2676-5942},
pages = {74--89},
numpages = {15},
keywords = {سوگواری، میان رودان، سوگ آئین های لری، سوگ آئین های کردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی سوگ آیین های لری و کردی با سنت سوگواری در میان رودان
%A گیلانی, نجم الدین
%J فرهنگ ایلام
%@ 2676-5942
%D 2019

[Download]