پژوهشنامه علوی, دوره (12), شماره (1), سال (2021-9) , صفحات (253-273)

عنوان : ( نقش ابوجعفر اسکافی در دفاع از حریم علوی )

نویسندگان: هما محب علیان , شهربانو دلبری , اردشیر اسدبیگی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابوجعفر اسکافی یکی از کسانی بود که موضع مثبتی در قبال بحث افضلیت امام علی (ع) اتخاذ کرد.

کلمات کلیدی

, اسکافی, المعیار و الموازنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086756,
author = {هما محب علیان and شهربانو دلبری and اردشیر اسدبیگی},
title = {نقش ابوجعفر اسکافی در دفاع از حریم علوی},
journal = {پژوهشنامه علوی},
year = {2021},
volume = {12},
number = {1},
month = {September},
issn = {2383-0859},
pages = {253--273},
numpages = {20},
keywords = {اسکافی، المعیار و الموازنه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ابوجعفر اسکافی در دفاع از حریم علوی
%A هما محب علیان
%A شهربانو دلبری
%A اردشیر اسدبیگی
%J پژوهشنامه علوی
%@ 2383-0859
%D 2021

[Download]