دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع , 2022-07-20

عنوان : ( اثر تیمار پلاسمای سرد بر روی رنگ پذیری ورق های پلی اتیلن با گریدهای متفاوت )

نویسندگان: سینا جواهری محترم , نوید رمضانیان , مجتبی محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلیمرهای غیرقطبی همچون پلی اتیلن ) PE )قابلیت رنگ پذیری بسیار پایینی دارند در نتیجه با وجود هزینه پایین ساخت و خ واص مناسبی که دارند اما در زمینه هایی که باید رنگ آمیزی شوند غیرقابل استفاده هستند. بدین سبب رنگ- پذیری ورق های پلی اتیلن در سه گرید LD ،LLD و HD ابتدا با اعمال رنگ آ کر یلیک ترموست و سپس، پس از انجام عملیات تیمار پالسمای سرد در دو نوع اتمسفریک و با گاز آرگون مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بدست آمده پس از انجام آزمون چسبندگی روی نمونه هایی بر روی آن ها عملیات تیمار پالسمای سرد انجام شده بود افزایش چشم گیری در خاصیت رنگ پذیری این ورق ها نشان میداد. در نتیجه عملیات تیمار پالسمای سرد می تواند به علت صرفه اقتصادی باال و سهولت انجام، پتانسیل تبدیل شدن به روشی پرکاربرد در مقیاس صنعتی جهت افزایش خاصیت رنگ پذیری در ورق های پلی اتیلن با گرید های متفاوت را داشته باشد.

کلمات کلیدی

, پلی اتیلن , عملیات تیمار پلاسمای سرد , پالسما گ از آرگون, پلاسما ی اتمسفریک, رنگ پذیری , پلیمر غیرقطبی, رنگ آکریلیک ترموست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090853,
author = {جواهری محترم, سینا and رمضانیان, نوید and مجتبی محمدی},
title = {اثر تیمار پلاسمای سرد بر روی رنگ پذیری ورق های پلی اتیلن با گریدهای متفاوت},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلی اتیلن ، عملیات تیمار پلاسمای سرد ، پالسما گ از آرگون، پلاسما ی اتمسفریک، رنگ پذیری ، پلیمر غیرقطبی، رنگ آکریلیک ترموست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تیمار پلاسمای سرد بر روی رنگ پذیری ورق های پلی اتیلن با گریدهای متفاوت
%A جواهری محترم, سینا
%A رمضانیان, نوید
%A مجتبی محمدی
%J دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
%D 2022

[Download]