همايش توانمنديهاي جغرافيا در برنامه ريزيهاي توسعه , 2002-01-02

عنوان : ( بررسي تحولات جمعيتي به منظور برنامه ريزي هاي اقتصادي و اجتماعي (نمونه شهرستان شيروان) )

نویسندگان: براتعلی خاکپور ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200296,
author = {خاکپور, براتعلی},
title = {بررسي تحولات جمعيتي به منظور برنامه ريزي هاي اقتصادي و اجتماعي (نمونه شهرستان شيروان)},
booktitle = {همايش توانمنديهاي جغرافيا در برنامه ريزيهاي توسعه},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي تحولات جمعيتي به منظور برنامه ريزي هاي اقتصادي و اجتماعي (نمونه شهرستان شيروان)
%A خاکپور, براتعلی
%J همايش توانمنديهاي جغرافيا در برنامه ريزيهاي توسعه
%D 2002

[Download]