تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2000-9)

عنوان : ( آیین تبلیغ در قرآن کریم و سیره رسول اکرم (ص) )

نویسندگان: عبدالرحیم قنوات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرداختن به مفاهیم جامعه شناسی تبلیغ در بخش نخست این مقاله به قصد آشنایی با این مفاهیم و به عنوان مدخلی برای ورود به بحث و بررسی مفهوم تبلیغ در قرآن و سنت نبوی است. در این مسیر خود به خود امکان تطبیق و مقایسه میان دیدگاههای جامعه شناختی تبلیغ با آنچه در اسلام (قرآن و سنت نبوی) در این خصوص مطرح است فراهم می شود.

کلمات کلیدی

, تبلیغ, قرآن کریم, سیره رسول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200955,
author = {قنوات, عبدالرحیم},
title = {آیین تبلیغ در قرآن کریم و سیره رسول اکرم (ص)},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2000},
month = {September},
issn = {1735-1596},
keywords = {تبلیغ، قرآن کریم، سیره رسول اکرم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آیین تبلیغ در قرآن کریم و سیره رسول اکرم (ص)
%A قنوات, عبدالرحیم
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2000

[Download]