پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, سال (2005-3) , صفحات (70-83)

عنوان : ( ارزیابی تنوع نظام‌های زراعی ایران )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارکرد اکوسیستم ها مبتنی بر منابع ژنتیکی گیاهی ، عملیات مدیریتی و عوامل زنده و غیر زنده محیطی می باشد و منابع ژنتیکی گیاهی نشان دهنده تنوع زیستی موجود در اکوسیستم های زراعی می باشد

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی کشاورزی, تنوع نظام های زراعی , تناوب زراعی, تراکم زراعی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201936,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {ارزیابی تنوع نظام‌های زراعی ایران},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2005},
month = {March},
issn = {2423-5423},
pages = {70--83},
numpages = {13},
keywords = {تنوع زیستی کشاورزی- تنوع نظام های زراعی - تناوب زراعی- تراکم زراعی-},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تنوع نظام‌های زراعی ایران
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2005

[Download]