مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سیما ارمی اول , محمود فتوحی رودمعجنی , محمد تقوی , محسن خلیلی , اقتدار و هویت: بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادی, جستارهای نوین ادبی, دوره (50), شماره (197), سال (2017-9), صفحات (25-56)
 2. نعمت الله پناهی , محمد تقوی , محمود فتوحی رودمعجنی , اقتراحیۀ مولوی در صورت بندی تمثیلی درد و رنج انسان (مناظرۀ صوفی و قاضی), پژوهش های ادب عرفانی-گوهر گویا, دوره (12), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (35-56)
 3. محمود فتوحی رودمعجنی , معمای نویسندۀ مجالس العشاق, آینه میراث, دوره (14), شماره (59), سال (2017-1), صفحات (35-51)
 4. محمود فتوحی رودمعجنی , مصرع برجسته، میدان نازک خیالی در سبک‌هندی, نامه فرهنگستان, دوره (4), شماره (7), سال (2017-10), صفحات (7-24)
 5. محمود فتوحی رودمعجنی , نقد درسنامه‌های سبک‌شناسی و پیشنهاد دو درس سبک‌پژوهی و سبک‌ورزی در رشتۀ ادبیات فارسی, ادبیات پارسی معاصر, دوره (7), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (49-69)
 6. علیرضا رعیت حسن آبادی , محمود فتوحی رودمعجنی , تحلیل تقابل گفتمان شفیعی کدکنی و یدالله رؤیایی, ادب پژوهی, دوره (9), شماره (34), سال (2016-3), صفحات (129-152)
 7. محمود فتوحی رودمعجنی , نقش حلقه ادبی برهان‌پور هند در دگرگونیِ شعر فارسی در آغاز قرن یازدهم هجری قمری, ایران نامه, دوره (30), شماره (4), سال (2016-2), صفحات (240-274)
 8. محمود فتوحی رودمعجنی , مضمون در فن شعر سبک هندی, نقد ادبی, دوره (9), شماره (34), سال (2016-9), صفحات (119-157)
 9. محمود فتوحی رودمعجنی , متون کهن فارسی و نظریه ادبی مدرن, نقد ادبی, دوره (9), شماره (33), سال (2016-4), صفحات (7-19)
 10. محمود فتوحی رودمعجنی , سبک واسوخت در شعر فارسی (پیشرو و سرآمد واسوخت محتشم است نه وحشی), نامه فرهنگستان, دوره (1), شماره (3), سال (2015-1), صفحات (7-33)
 11. محمود فتوحی رودمعجنی , محمدجواد مهدوی , ازاده صهبایی احمدی , نقش سفینه خوشگو در انشعاب شاعران طرز خیال هندی, نامه فرهنگستان, دوره (1), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (33-54)
 12. محمود فتوحی رودمعجنی , هاشم صادقی محسن اباد , شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی, جستارهای نوین ادبی, دوره (46), شماره (182), سال (2013-9), صفحات (1-26)
 13. محمود فتوحی رودمعجنی , تعامل مولانا جلالدین بلخی با نهادهای قدرت و سیاست در قونیه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه خوارزمی, دوره (21), شماره (19), سال (2013-6), صفحات (49-68)
 14. محمود فتوحی رودمعجنی , نازک خیالی اصفهانی و دور خیالی هندی, نامه فرهنگستان, دوره (1), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (51-78)
 15. محمود فتوحی رودمعجنی , زهره تائبی نقندری , واکاوی مقاله درباره شعر فارسی به قلم رالف والدوامرسون: گزارشی از دیدگاه امرسون درباره شعر فارسی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (2), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (91-121)
 16. محمود فتوحی رودمعجنی , زهره تائبی نقندری , بررسی تطبیقی اشعار حافظ و امرسن, جستارهای نوین ادبی, دوره (43), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (45-75)
 17. مریم درپر , ابوالقاسم قوام , محمود فتوحی رودمعجنی , محمدرضا هاشمی , اسلوب نوشتار نامه‌های فارسی، توصیف و طبقه‌بندی گونه نامه, سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی, دوره (5), شماره (15), سال (2012-4), صفحات (47-66)
 18. هادی یاوری , محمود فتوحی رودمعجنی , نقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر امیرارسلان و ملک جمشید, جستارهای نوین ادبی, دوره (42), شماره (127), سال (2011-1), صفحات (1-26)
 19. محمود فتوحی رودمعجنی , سبک شناسی ادبی سرشت سخن ادبی، برجستگی و شخصی سازی زبان, متن پژوهی ادبی, دوره (11), شماره (41), سال (2009-9), صفحات (23-40)
 20. محمود فتوحی رودمعجنی , تصویر خیال, دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز, دوره (45), شماره (127), سال (2003-3), صفحات (103-133)
 21. محمود فتوحی رودمعجنی , ساخت شکنی بلاغی, نقد ادبی, دوره (3), شماره (1), سال (2008-9), صفحات (109-135)
 22. محمدافشین وفایی , محمود فتوحی رودمعجنی , مخاطب شناسی حافظ در سده های هشتم و نهم بر اساس تاریخ ادبی هرمنوتیک, نقد ادبی, دوره (2), شماره (6), سال (2009-9), صفحات (71-128)
 23. اسدالله زنگوئی , بختیار شعبانی ورکی , محمود فتوحی رودمعجنی , جهانگیر مسعودی , استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (1), سال (2010-11), صفحات (77-108)
 24. محمود فتوحی رودمعجنی , از کلام متمکن تا کلام مغلوب (بازشناسی دو گونه نوشتار در نثر صوفیانه), نقد ادبی, دوره (3), شماره (10), سال (2010-9), صفحات (35-62)
 25. محمود فتوحی رودمعجنی , تحلیل تصویر دریا, پژوهشنامه علوم انسانی-دانشگاه شهید بهشتی, دوره (8), شماره (31), سال (2001-10), صفحات (1-24)
 26. محمود فتوحی رودمعجنی , تحلیل انتقادی زندگینامه های مولوی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (41), شماره (127), سال (2008-10), صفحات (1-27)
 27. محمود فتوحی رودمعجنی , ویژگی های تصویر سوررئالیستی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (39), شماره (127), سال (2006-4), صفحات (1-23)
 28. محمود فتوحی رودمعجنی , مریم علی نژاد , نوآوری نیما در فرم درونی شعر فارسی, پژوهشهای ادبی, دوره (5), شماره (18), سال (2007-8), صفحات (103-116)
 29. محمود فتوحی رودمعجنی , نمادگرایی در شعر عرفانی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (37), شماره (2), سال (2004-7), صفحات (1-22)
 30. محمد نقی فراهانی , ولی الله فرزاد , محمود فتوحی رودمعجنی , مطالعه لغوی عوامل شخصیت در زبان فارسی, روانشناسی, دوره (8), شماره (2), سال (2004-4), صفحات (183-204)
 31. محمود فتوحی رودمعجنی , تصویر رمانتیک مبانی نظری، ماهیت و کارکرد, پژوهشهای ادبی, دوره (3), شماره (9), سال (2005-4), صفحات (151-180)
 32. محمود فتوحی رودمعجنی , تاریخ ادبی و بحران در استنباط معنای معاصر, نامه فرهنگستان, دوره (9), شماره (36), سال (2008-1), صفحات (11-33)
 33. محمود فتوحی رودمعجنی , تمثیل، ماهیت، اقسام،‌ کارکرد, دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه خوارزمی, دوره (13), شماره (49), سال (2005-9), صفحات (141-187)
 34. محمود فتوحی رودمعجنی , نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنتی, ادب پژوهی, دوره (1), شماره (3), سال (2007-12), صفحات (9-37)
 35. محمود فتوحی رودمعجنی , سه صدا سه رنگ سه سبک در شعر قیصر امین پور, ادب پژوهی, دوره (2), شماره (5), سال (2008-10), صفحات (9-30)
 36. محمود فتوحی رودمعجنی , تاثیر زبان فارسی در زبان صرب و کروآتی, نامه فرهنگستان, دوره (8), شماره (32), سال (2007-1), صفحات (87-106)
 37. محمود فتوحی رودمعجنی , ارزش ادبی ابهام از دو معنایی تا چندلایگی معنا, زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (62), شماره (8), سال (2008-10), صفحات (17-36)
 38. غلام محمد فقیری , نادر جهانگیری , محمود فتوحی رودمعجنی , الگوی ساختاری- نقشی برای سبک شناسی گفتمان انتقادی, مطالعات ترجمه, سال (2007-12)

مقالات ارایه شده در کنفرانس