مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

  1. محمدجواد گرجی پور , حسن تحصیلی , یوسف محنت فر , برآورد و پیش بینی تقاضای گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از روش PLSR, پژوهش های اقتصاد صنعتی, دوره (2), شماره (6), سال (2019-3), صفحات (89-104)
  2. سید مهدی پژم , حسن تحصیلی , مهدی بهنامه , بررسی اثرگذاری آستانه‌ای نرخ ارز بر تورم قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی در ایران, اقتصاد و الگو سازی, دوره (10), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (11-332)
  3. مجتبی پوستین چی , حسن تحصیلی , مصطفی کریم زاده , تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانکها, اقتصاد پولی، مالی, سال (2016-9)
  4. صالح طاهری بازخانه , مصطفی کریم زاده , حسن تحصیلی , بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر امید به زندگی در ایران, اقتصادی, دوره (15), شماره (1), سال (2015-5), صفحات (77-94)
  5. حسن تحصیلی , بررسی اثر هاربرگر، لارسن و متذلر در اقتصاد ایران با استفاده از روش ARDL, تحقیقات مدل سازی اقتصادی, دوره (4), شماره (13), سال (2013-12), صفحات (147-168)
  6. حسن تحصیلی , عباس شاکری , عبدالرسول قاسمی , مصطفی سلیمی فر , اسفندیار جهانگرد , ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران, اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (1), شماره (3), سال (2012-9), صفحات (121-149)

مقالات ارایه شده در کنفرانس