مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. لیلا پاژخ زاده , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , حمیدرضا وطن پور , فرزین قائمی , جواد درویشی خاتونی , کانی سازی و ارزیابی سیالات مادر در تشکیل کانسار فلوریت کوه سفید، شمال غربی تربت جام, Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران, دوره (26), شماره (1), سال (2018-5), صفحات (209-218)
 2. علیرضا الماسی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بهنام رحیمی , Urs KlÖtzli , Jose Francisco Santos , زمین شناسی، کانی سازی، سن سنجی U-Pb و ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr-Nd توده های نفوذی شمال شرق کاشمر, زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology, دوره (7), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (69-90)
 3. صدیقه زیرجانی زاده , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , کانی سازی، ژئوشیمی و سنگ شناسی توده های نفوذی و سنگ های آتشفشانی شمال غرب گناباد, Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران, دوره (23), شماره (4), سال (2016-1), صفحات (798-802)
 4. مریم جاویدی مقدم , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی مناطق چشمه خوری و شکسته سبز، خور، شمال غرب بیرجند, پترولوژی, دوره (7), شماره (27), سال (2016-11), صفحات (125-146)
 5. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , Detailed Microstructure and Mineralogical Investigation of Basic refractories, Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (1998-9), صفحات (123-138)
 6. زینب محمدزاده , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیداحمد مظاهری , فرزین قائمی , سنگ نگاری، ژثوشیمی و ژنز کانسار کرومیت کوهی (افیولیت ملانژ رباط سفید)، شمال شرق ایران, Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران, دوره (21), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (765-776)
 7. صدیقه زیرجانی زاده , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بررسی های زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمیایی نهشته های کانی رسی منطقه کلاته نو (شمال غرب گناباد), Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران, دوره (22), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (125-138)
 8. ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , تعیین سن، منشأ و جایگاه تکتونیکی توده های نفوذی جنوب سبزوار, پترولوژی, دوره (16), شماره (4), سال (2014-2), صفحات (1-20)
 9. امیر غلامی پورسی سختی , محمدرضا حیدریان شهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , غلام هاشمی مرند , زمین شناسی و اکتشافات ژئوفیزیکی در کانسار آهن ساغند, ژئوفیزیک ایران - Iranian Journal of Geophysics, دوره (7), شماره (1), سال (2013-12), صفحات (116-132)
 10. فرشته رنجبرمقدم , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , بررسی فرآوری و ارزیابی پتانسیل اقتصادی ذخیره معدنی آندالوزیت شرق فریمان, Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران, دوره (20), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (593-606)
 11. ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , کاربرد آنالیز مولفه های اصلی در جهت شناسایی آنومالیهای ژئوشیمیایی و نواحی دگرسان در ناحیه هلاک آباد، سبزوار, Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران, دوره (20), شماره (1), سال (2012-7), صفحات (53-66)
 12. رقیه ذبیحی خرق , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمدحسین زرین کوب , بررسی کانی شناسی و ژئوشیمیایی نهشته های کانی خاک رس کئولینیتی شده شیخ اباد, Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران, دوره (19), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (103-112)
 13. پیام روحبخش ایرادی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , حسین عباس نیا , بررسی زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی در گستره ی پی جویی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن, Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران, دوره (18), شماره (4), سال (2011-1), صفحات (581-600)
 14. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سعیده غلامی حسین آباد , کانی شناسی-ژئوشیمی و کاربرد صنعتی ذخایر کرومیت چاه یابو و چشمه پلنگ، زون افیولیتی سبزوار, Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران, دوره (19), شماره (4), سال (2011-2)
 15. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , رس كائولينيتي زنوز، نگرشي بر خصوصيات فيزيكي، شيميايي و كاربردهاي صنعتي, Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران, سال (2000--1)

انگلیسی

 1. Alireza Almasi , Mohammad Hassan Karimpour , Reza ARJMANDZADEH , Jose Fransisco SANTOS , Khosrow Ebrahimi Nasrabadi , Zircon U-Pb geochronology, geochemistry, Sr-Nd isotopic compositions, and tectonomagmatic implications of Nay (NE Iran) postcollisional intrusives in the Sabzevar zone, Turkish Journal of Earth Sciences, Volume (28), No (3), Year (2019-5), Pages (372-397)
 2. maryam javidi , Mohammad Hassan Karimpour , Khosrow Ebrahimi Nasrabadi , Mohmmad Reza Heidarian Shahri , Azadeh Malekzadeh Shafaroudi , Mineralogy, Geochemistry, Fluid Inclusion and Oxygen Isotope Investigations of Epithermal Cu ± Ag Veins of the Khur Area, Lut Block, Eastern Iran, Acta Geologica Sinica, Volume (92), No (3), Year (2018-6), Pages (1139-1156)
 3. mina sakhdari , Khosrow Ebrahimi Nasrabadi , Seyed Ahmad Mazaheri , Petrography, mineralogy and geochemistry of SolhAbad igneous masses (S.W.Bajestan - Razavi Khorasan), Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, Volume (6), No (2), Year (2015-6), Pages (242-248)
 4. Khosrow Ebrahimi Nasrabadi , M.Barati , Peter.W.Scott , Time-temperature-transformation (TTT) diagram of caustic calcined magnesia, CIM Journal, Volume (6), No (1), Year (2015-1), Pages (42-50)
 5. fereshteh ranjbarmogaddam , Seyed Massoud Homam , Khosrow Ebrahimi Nasrabadi , Behnam Rahimi , Mineralogy, metamorphism and geothermobarometry of the Ghandab metamorphic Complex, S E Fariman, NE Iran, Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران, Volume (22), No (4), Year (2015-1), Pages (115-126)
 6. Khosrow Ebrahimi Nasrabadi , M. Barati , Andre Lalonde , Characterization of High Purity Hydrothermal Magnesite Deposits for Refractory Manufacturing, Ceramics International, Volume (31), No (3), Year (2011-3), Pages (1-8)
 7. H. Mirnejad , Khosrow Ebrahimi Nasrabadi , A. E. Lalonde , B. E. Taylor , Mineralogy, Stable isotope Geochemistry and Paragenesis of Magnesite Deposits from ophiolite belt of of Eastern Iran., Economic Geology, Volume (103), No (103), Year (2008-1), Pages (1703-1713)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. سمیرا خوشخوی یوسف آبادی , محمدحسین محمودی قرائی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بررسی ایزوترم های لانگمویر و فروندلیچ جذب عنصر کادمیوم توسط منیزیا , اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی , 2018-05-03
 2. حسین هوشمند , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , رضا ارجمند , معرفی کمربند لاتریتی جاجرم – اسفراین در شمال شرق ایران با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی و داده¬های ماهواره¬ای , بیست و چهارمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2017-01-25
 3. شیرین شجاعی زاده اقدم , محمدرضا حیدریان شهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , زمین‌شناسی، پتروگرافی و آلتراسیون واحدهای سنگی منگنز استاج (جنوب غرب سبزوار) , دومین کنگره بینالمللی علوم زمین و توسعه شهری , 2016-05-12
 4. شیرین شجاعی زاده اقدم , محمدرضا حیدریان شهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بررسی کانی سازی ذخیره معدنی منگنز استاج ( جنوب غرب سبزوار) بر اساس داده های زمین شناسی، ژئوشیمی و کانی شناسی , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2016-09-17
 5. مریم جاویدی مقدم , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر در کانسار شورک، شرق ایران , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2016-09-17
 6. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , فرزاد بهرام زاده , حسین خدیوی , سعیده غلامی , مناطق امید بخش ایران برای اکتشاف سنگهای قیمتی , دومین همایش ملی گوهر شناسی و بلور شناسی ایران , 2015-11-19
 7. مریم جاویدی مقدم , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگهای نیمه عمیق در منطقه چشمه خوری، شمال-غرب بیرجند , هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2015-09-09
 8. سمیرا خوشخوی یوسف آبادی , محمدحسین محمودی قرائی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بررسی اثر فاکتور زمان تماس بر ظرفیت و درصد حذف کادمیوم توسط منیزیا , سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16
 9. سمیرا خوشخوی یوسف آبادی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمدحسین محمودی قرائی , مقایسه کارایی دو نوع مختلف منیزیا برای حذف کادمیوم از محلول ھا , سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16
 10. لیلا پاژخ زاده , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , فرزین قائمی , بررسی الگوهای ساختاری و ارتباط آنها با تشکیل رگه های فلوئوریت معدن کوه سفید، جنوب شرقی مشهد , هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران , 2013-10-29
 11. صدیقه زیرجانی زاده , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , ژئوشیمی وپترولوژی توده های نیمه عمیق منطقه اکتشافی شمال غرب گناباد , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2013-09-11
 12. عبدالواحد میربلوچ , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمد حسین زرین کوب , آزاده ملکزاده شفارودی , زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه چشمه خوری، شمال غرب بیرجند، استان خراسان جنوبی , سی و یکمین گردهمایی علوم زمین , 2012-12-01
 13. ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بررسی دگرسانی و کانی سازی گستره هلاک آباد-ششتمد (جنوب سبزوار) , سی و یک امین کنفرانس علوم زمین , 2012-12-01
 14. اصغر قاسمی برسیانی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , فرزین قائمی , بررسیهای ژئوشیمیایی عدسیهای کرومیت در افیولیتملانژهای شمال تربت حیدریه،(رباط سفید) شرق ایران , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30
 15. سمانه نادرمزرجی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , تستهای صنعتی کانسار کائولن دربند با نگرشی بر کاربرد صنعتی و ژئوشیمی , شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04
 16. صدیقه زیرجانی زاده , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , مطالعه زمین شناسی، آلتراسیون و کانی زایی منطقه شمال غرب گناباد , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30
 17. مریم جاویدی مقدم , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , بارزسازی زون های آلتراسیون با استفاده از روش نقشه برداری زاویه طیفی و بررسی پتانسیل کانه زایی در منطقه چشمه خوری، خراسان جنوبی , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30
 18. آیناز یاحسینی پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسین زرین کوب , نگرشی بر خاکهای صنعتی شمال غرب خور، خراسان جنوبی , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30
 19. زهرا کیوانلوشهرستانکی , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بررسی خاستگاه تکتنوماگمایی و سری شیمیایی سنگهای ولکانیکی کالرد ملانژ سبزوار (شمال سنگ سفید) , همایش ملی کاربرد علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور , 2011-11-14
 20. هادی اقبالی حسین آباد , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , فرزین قائمی , کانی شناسی،ژئوشیمی،ژنز بازالت های شمال شرق جاجرم , نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2011-09-07
 21. زینب محمدزاده , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیداحمد مظاهری , مطالعات پتروگرافی و کانی شناسی سنگ های مافیک و الترامافیک منطقه کوهی واقع در افیولیت ملانژ رباط سفیدتربت حیدریه , نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2011-09-07
 22. فاطمه داوند , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , مطالعه ژئوشیمی کائولن بهارستان در قیاس با استاندارد جهانی6ECC , نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2011-09-07
 23. فاطمه شبانی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , ژئوشیمی و کانی سازی در ارتباط با کانی زایی مس در غرب نوار آلتراسیونی ھلاک آباد (جنوب غرب سبزوار) , نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2011-09-07
 24. اشرف سّیاحی , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , بررسی پتروگرافی و آلتراسیون کانسار سنگ آھن فرزنھ تایباد واقع در شرق معدن سنگان خواف (خراسان رضوی) , نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2011-09-07
 25. آیناز یاحسینی پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمد حسین زرین کوب , زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی شمال شرق خور،خراسان جنوبی , سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-02-23
 26. عبدالواحد میربلوچ , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمد حسین زرین کوب , زمین شناسی،آلتراسیون و کانی سازی شرق چشمه خوری شمال شرق خور،خراسان جنوبی , سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-02-23
 27. مریم کل میشی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی پرلیت جهت تعیین پرلیت ها ی تجاری و غیرتجاری درمنطقه ذوالفرخ (جنوب غرب سبزوار، ایران) , دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06
 28. هادی اقبالی حسین آباد , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , فرزین قائمی , سیدمسعود همام , مقایسه عناصر کمیاب در بوکسیت جاجرم با دایکهای دیابازی منطقه , پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2011-12-14
 29. فاطمه داوند , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , علیرضا شاکر اردکانی , تعیین زونهای دگرسانی معدن کائولن بهارستان (جنوب غرب سبزوار، ایران): براساس مطالعات صحرایی، پتروگرافی و XRD , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06
 30. مریم کل میشی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی پرلیت جهت تعیین پرلیت ها ی تجاری و غیرتجاری درمنطقه ذوالفرخ (جنوب غرب سبزوار، ایران) , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06
 31. هادی خورسنداکبرزاده , حسین غفاری راد , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , پتروگرافی، دگرسانی واکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانه ای درجنوب غرب قوچان(آق قلعه) , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12
 32. وحید ابراهیمی , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , حسین غفاری راد , زمین شناسی، پتروگرافی و اکتشافات ژئوشیمیایی افیولیتهای منطقه چشمه سیر سبزوار , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12
 33. فاطمه داوند , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , فرزین قائمی , بررسی کانی زایی کائولن بهارستان Damage zone Linkigدر گسل های امتداد لغز , دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06
 34. هادی خورسنداکبرزاده , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , هادی پیروچ , حسین غفاری راد , بررسی کانی شناسی و ژئوشیمیایی سنگھای آتشفشانی آق قلعه و خرق، جنوب شرق اسفراین (شمال شرق ایران) , هجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15
 35. سعیده غلامی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , مطالعات کانی شناسی بر روی ذخیره معدنی سرب و روی نیگنان- شمال غرب بشرویه، ایران مرکزی , چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2010-11-03
 36. صدیقه زیرجانی زاده , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بررسی قابلیت های کانه زایی منطقه شمال غرب گناباد (جنوب استان خراسان رضوی) , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06
 37. ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , تحلیل مولفه های اصلی ناهنجاریهای ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای در ناحیه هلاک آباد (سبزوار) , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06
 38. محمدحسن کریم پور , احسان ترابیان کاخکی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , علیرضا باباخانی , زمین شناسی و ژئوشیمی کانسارطلای طرقبه , دوازدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2005-02-02
 39. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آندره لالوند , تاثیر مراحل آماده سازی نمونه های بنتونیت شرق ایران در شناخت دقیق آنها , دوازدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2005-02-02
 40. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , مواداولیه صنایع شیشه بانگرشی ویژه بر تولید فرآورده های پیرکس واوپال , سیزدهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , 2006-02-01
 41. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیداحمد مظاهری , زهرا خواجه میری , کانی شناسی، ژئوشیمی ومصارف صنعتی ذخیره فلدسپار بمرود قاین , سیزدهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , 2006-02-01
 42. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سعید سعادت , زری باغدار دخت , بررسی تأثیر درجه حرارت بر رفتار فیزیکی – شیمیائی خاکهای رسی مورد استفاده در آجر سفال , اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران , 2007-05-15
 43. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , اعظم سادات میرانوری بایگی , نگرشی بر مواد اولیه صنایع سرامیک ایران ( کائولن – فلدسپار) , اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران , 2007-05-15
 44. اکرم نادمی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , عباس یوسفی , بهرام سامانی , مطالعات زمین شناسی کانسار سیلیس بزد (شرق استان خراسان رضوی) و بررسی کاربرد آن در تولید شیشه , اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران , 2007-05-15
 45. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیداحمد مظاهری , عباس یوسفی , عطیه غریب نواز , کانی شناسی و ژئوشیمی ذخایر معدنی کائولن آهوئی و رخ سفید گناباد با نگرشی ویژه بر مقایسه خواص فیزیکوشیمیائی آنها با دیگر ذخایر ایران و کاربرد صنعتی , چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , 2007-02-01
 46. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمد رضا جعفری , مجید اسماعیل پور , زون آلتراسیون سیلیسی منطقه سرسفیدال با نگرشی ویژه برفرآوری و کاربردهای صنعتی آن , چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , 2007-02-01
 47. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , عباس یوسفی , اکرم نادمی , کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار سیلیس اولنگ مرغی و بررسی کاربرد آن در صنعت شیشه , چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , 2007-02-01
 48. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمد ناصری , اکرم نادمی , کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار بوکسیت جاجرم با نگرشی ویژه بر مشکلات تکنولوژیکی آن , چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , 2007-02-01
 49. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , حسین شیخی , مصطفی فیض عارفی , بررسی های کانی شناسی ، ژئوشیمی و کانسار زائی ولکانیک های پست افیولیتی ترشیری بین سبزوار تا قوچان ( زرقان- کوه دوک ) , چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , 2007-02-01
 50. پیام روحبخش ایرادی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , حسین عباس نیا , اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه و سنگ) در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن , چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-11-03
 51. پیام روحبخش ایرادی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , حسین عباس نیا , مطالعه زمین شناسی و ارائه مدل کانی سازی در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن , چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور , 2010-11-03
 52. سمانه نادرمزرجی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی کانسار کائولن دربند (جنوب غرب سبزوار) , چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور , 2010-11-03
 53. ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بارزسازی زونهای دگرسانی با استفاده از باندهای سنجنده استر مطالعه موردی منطقه هلاک آباد، خراسان رضوی , هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15
 54. ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , شناسایی دگرسانی آرژیلیک و آرژیلیک پیشرفته با استفاده باندهای SWIR سنجنده استر در منطقه هلاک آباد، خراسان رضوی , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12
 55. سمانه نادرمزرجی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , زمین شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون ومغناطیس سنجی غرب معدن کائولن دربند (جنوب غرب سبزوار) , هیجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15
 56. پیام روحبخش ایرادی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , حسین عباس نیا , پترولوژی و مغناطیس سنجی توده ھای آذرین نفوذی در محدوده اکتشافی دھن قلعه ، شمال غربی بردسکن , هیجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15
 57. زهرا امیرچخماقی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , بهنام رحیمی , مطالعات کانی شناسی متاپلیتھا در منطقه غرب و شمال غرب قنداب (جنوب شرق فریمان ) , هیجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15
 58. فرشته رنجبرمقدم , سیدمسعود همام , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بهنام رحیمی , رابطه بین دگر شکلی و رشد پورفیروبلاستها در اندالوزیت شیست های منطقه قنداب - جنوب شرق فریمان , هیجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15
 59. فرشته رنجبرمقدم , سیدمسعود همام , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بهنام رحیمی , معرفی نوع و شرایط دگرگونی منطقه قنداب جنوب شرق فریمان , هیجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15
 60. پیام روحبخش ایرادی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , حسین عباس نیا , مطالعات پتروگرافی، آلتراسیون و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12
 61. سمانه نادرمزرجی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , کانیسازی و اکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانهای در غرب معدن کائولن دربند (جنوب غربی سبزوار) , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12
 62. زهرا امیرچخماقی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , بهنام رحیمی , مطالعات کانی شناسی- ژئوشیمی ذخیره معدنی آندالوزیت فریمان با نگرشی ویژه بر کاربردهای صنعتی , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12
 63. سعید کلاه دانی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , حمید رحمانی , معرفی رگه چه های کوارتز- اپیدوت زون دگرسانی پروپلتیک مس پورفیری کلات نو توسط شواهد سیالات درگیر- چالشی در رده بندی رگه های سیستم مس پورفیری , هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2009-08-12
 64. رقیه ذبیحی خرق , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمد حسین زرین کوب , بررسی سنگ شناسی - ژئوشیمی و مغناطیس سنجی سنگهای منطقه شیخ آباد واقع در جنوب غرب بیرجند , هفدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2009-08-12
 65. جواد لطفیان , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمدرضا حیدریان شهری , محمد حسین زرین کوب , کلاته آهنی، کانی سازی مس- طلای غنی از اسپکیولاریت گناباد ، شرق ایران , شانزدهمین انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12
 66. رقیه ذبیحی , مرتضی رزم آرا فرزقی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , حشمت الله قاصد , کانی شناسی، برهمکنش پترولوژیک، ژئوشیمی و نقش بافرهای FMQ (فایالیت-مکنتیت-کوارتز)و HM(هماتیت- مگنتیت) در کانی سازی سنگهای پلوتنیک و ولکانیک منطقه آق قلعه و خرق، جنوب غرب قوچان , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12
 67. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , نقش دیاگرام های حرارتی TTT در تبادلات فازی , شانردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12
 68. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمد تقی پور حسن سالکوبه , اکرم نادمی , مصطفی فیض , سمیه حسینی نژادمحبتی , کانی شناسی، ژئوشیمی و بررسی کاربرد صنعتی ذخایر میکا در منطقه املش ( استان گیلان) , پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-02-13
 69. بی بی منصوره مظلوم ترشیزی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمدحسن کریم پور , علی حسینمردی , کاربرد دورسنجی جهت شناسایی نواحی مستعد کانی زائی در محدوده روستای هلاک آباد سبزوار , پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایرن , 2008-02-13
 70. مصطفی فیض , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , برشی شدن هیدروترمالی در ولکانیکهای منطقه زرقان (شمال غربی سبزوار) , پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-02-13
 71. اعظم سادات میرانوری بایگی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , کانی شناسی، ترکیب شیمیایی و کاربرد صنعتی رس کائولینیتی یاسمینا , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04
 72. بی بی منصوره مظلوم ترشیزی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سعید سعادت , پتروگرافی، دگرسانی و ژئوشیمی بخش غربی معدن هلاک آباد (جنوب سبزوار) , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04
 73. عطیه غریب نواز , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیداحمد مظاهری , عباس یوسفی , بررسی کاربرد صنعتی کائولن معادن آهویی و رخ سفید گناباد و مقایسه آنها با ذخایر کائولن امریکا , پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04
 74. عطیه غریب نواز , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیداحمد مظاهری , عباس یوسفی , محمدحسین محمودی قرائی , کانی شناسی صنعتی ذخائر کائولن آهویی و رخ سفید گناباد با نگرش ویژه بر ژئوشیمی عناصر کمیاب آنها , پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04
 75. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , اعظم سادات میرانوری بایگی , کانی شناسی صنعتی کانسار کائولن یاسمینا با نگرشی بر آلتراسیون منطقه , پانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2008-02-13
 76. سمیه حسینی نژادمحبتی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمدحسن کریم پور , محمد حسین زرین کوب , پتروگرافی، دگرسانی , کانی سازی در ارتباط با کانی سازی مس پورفیری درمنطقه هلاک آباد، جنوب سبزوار , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12
 77. سمیه حسینی نژادمحبتی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمد حسین زرین کوب , ژئوشیمی و کانی سازی درارتباط باکانی زایی مس در شرق نوار آلتراسیونی هلاک آباد -جنوب سبزوار , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12
 78. فاطمه شبانی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , کانی شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون، ژئوشیمی و کانی سازی محدوده معدن کائولن همدی با نگرشی بر کانی سازی مس پورفیری، جنوب غرب سبزوار , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12
 79. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آندالوزيت شرق ايران- روزنه اميدي به توليد فرآورده هاي دير گداز اسيدي , هشتمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران , 2000-11-07
 80. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , كائولن زنوز - نگرشي بر خصوصيات فيزيكي ، شيميايي و كاربردهاي صنعتي , چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز , 2000-08-29
 81. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , مطالعه خصوصيات كاني شناسي و شيميائي منيزيت ذخاير قلعه بيد (زاهدان) و بررسي امكان استفاده از انها در , هشتمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران , 2000-11-07
 82. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , كانسارهاي مس و ارزيابي پتانسيل معدني ان در استان يزد , هشتمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران , 2000-11-07
 83. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بهمن شیرزاده , بهرام شیرزاده , حمید امیرخانی منفرد , نگرشي بر كاني شناسي صنعتي اندالوزيت شرق فريمان , نوزدهمين گردهمائي علوم زمين - سازمان زمين شناسي كشور - تهران , 2001-02-12
 84. محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بررسی نحوه تشکیل، ترکیب کانی شناسی و شیمیایی معادن بنتونیت چاه کشمیر، کریمنج، کرغند (محدوده چهار کوش , ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه کرمان , 2002-08-23
 85. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , کانی شناسی صنعتی بنتونیت های خراسان , بیستمین گردهمایی علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور , 2002-02-17