مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. رامین عرفانیان سلیم , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بهنام کامکار , ارزیابی تناسب اراضی و امکان‏سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستان, تولید گیاهان زراعی, دوره (11), شماره (4), سال (2019-3), صفحات (103-118)
 2. زینت برومند رضازاده , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , امیر لکزیان , برآورد میزان ترسیب کربن در بوم‌نظام‌های زراعی ایران با استفاده از مدل های تجربی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (11), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (103-122)
 3. علیرضا کوچکی , نصرالله سفید بخت , بوم‌ نظام‌های زراعی و دامی در ایران: ستیزه یا همزیستی؟, پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (4), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (25-40)
 4. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , لیلا جعفری , سرور خرم دل , عاطفه قلیزادگان احسان اباد , بررسی درجه ترکیب پذیری ارقام قدیم و جدید گندم با گیاه روغنی کلزا در سری های کشت مخلوط افزایشی, پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (32), شماره (2), سال (2019-10), صفحات (130-155)
 5. سحر مریداحمدی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , عبداله ملافیلابی , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط ردیفی کدو پوست-کاغذی (Cucurbita pepo L.) با برخی گیاهان زراعی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (4), سال (2019-2), صفحات (965-981)
 6. حسام الدین سلوکی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط جایگزینی ماریتیغال (Silybum marianum L.) و رازیانه (Foenicolum vulgar Mill.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (313-326)
 7. سلما کلانتری خاندانی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر سریهای جایگزینی در کشت مخلوط ارقام ذرت و سویا بر عملکرد کمی و کیفی و نسبت برابری زمین, پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (31), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (21-45)
 8. رضا حیدری پورکشکوئی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی تأثیر کود نیتروژن و تراکم در سطوح غیرمعمول بر ویژگی‌‌های رشدی عملکرد دانه و علوفۀ ذرت, پژوهش های علوم گیاهی, دوره (48), شماره (3), سال (2017-10), صفحات (865-876)
 9. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , پایش عملکرد گندم و چغندر قند در استان خراسان: 1- تجزیه و تحلیل روش های پیش بینی عملکرد پتانسیل, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (16), شماره (4), سال (2019-3), صفحات (723-741)
 10. رامین اسمی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , دکتر احمد احمدیان , اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران, زراعت و فناوری زعفران, دوره (6), شماره (4), سال (2018-11), صفحات (445-460)
 11. علیرضا کوچکی , جواد وفابخش , سرور خرم دل , مطالعه اثرات زیست‌محیطی تولیدات عمده زراعی استان خراسان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (16), شماره (3), سال (2018-9), صفحات (665-681)
 12. اسماعیل فرخی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رحیم خادمی , تأثیر کودهای دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر شاخص‌های رشد گیاه آلوئه‌ورا (Aloe barbadensis Miller.) در استان بوشهر, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (1), سال (2018-5), صفحات (1-21)
 13. علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , فرزین عبداللهی , لیلا جعفری , شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم نظام‌های زراعی: ابعاد تاریخی تکامل کشاورزی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (1), سال (2018-5), صفحات (22-34)
 14. محمدجواد مصطفوی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , بررسی شاخص‌های رشد و مراحل فنولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط استفاده از منابع تغذیه‌ای زیستی و شیمیایی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (16), شماره (1), سال (2018-5), صفحات (15-34)
 15. نرگس پورطوسی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محمد قربانی , ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی پارک‌های مشهد, علوم محیطی, دوره (15), شماره (4), سال (2018-1), صفحات (155-176)
 16. سحر مریداحمدی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , بررسی شاخصهای فیزیولوژیکی و عملکرد کشت مخلوط ردیفی کرچک با کدو پوست کاغذی, یافته های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی, دوره (2), شماره (2), سال (2017-3), صفحات (75-95)
 17. علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , میلاد باقری شیروان , بهاره بیچرانلو , امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالی, زراعت و فناوری زعفران, دوره (6), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (125-145)
 18. لیلا جعفری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی کارایی نیتروژن در طی روند اصلاح ارقام مختلف غلات در ایران: 1-گندم, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (11), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (655-671)
 19. عبداله ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , بررسی تأثیر بستر، وزن و زمان برداشت بنه بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (607-617)
 20. زینت برومند رضازاده , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , امیر لکزیان , بررسی اثر کیفیت بقایای گیاهی بر روند معدنی شدن نیتروژن در خاک در شرایط رطوبتی متفاوت, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (794-804)
 21. شیوا قلعه نویی , علیرضا کوچکی , محمدتقی ناصری پور یزدی , محسن جهان , اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیا, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (588-602)
 22. اسداله خاکی نجف آبادی , محسن جهان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر ترکیب های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط (Vigna unguiculata L.) و لوبیا چشم بلبلی (Panicum miliaceum L.) ارزن معمولی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (691-708)
 23. مجید وطن پور , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محمد قربانی , برآورد تاثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایران, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (25), شماره (98), سال (2017-9), صفحات (193-216)
 24. رضا طباطبائی , رضا توکل افشاری , محمدتقی ناصری پور یزدی , علیرضا کوچکی , نادر تنیده , اثر روش خاکورزی و کوددهی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (185-197)
 25. شهرام امیرمرادی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , شهناز دانش , امیر فتوت , اثر کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و درصد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (142-157)
 26. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پایش عملکرد گندم و چغندر قند در استان خراسان: 2- برآورد خلاء عملکرد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (17), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (15-38)
 27. حسین صحابی , محسن جهان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تأثیر مبدأ بنه، وزن بنه و محلول پاشی برگی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L), زراعت و فناوری زعفران, دوره (6), شماره (3), سال (2018-10), صفحات (269-277)
 28. عبداله ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , اثر تراکم بنه و نوع بستر کاشت بر اجزای عملکرد گل و کلاله زعفران, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (326-341)
 29. پگاه نقی پور دهکردی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (323-340)
 30. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , شهرام رضوان بیدختی , سارا سنجانی , اثر ارتفاع بستر، کود دامی و تغذیه برگی بر ویژگیهای بنه و عملکرد زعفران, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (158-170)
 31. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , حمیدرضا توکلی کاخکی , مهدیه سلطانی , ارزیابی شاخص‌های تنوع زیستی زراعی سه گونه جالیزی استان خراسان رضوی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (1-14)
 32. روح اله مرادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی عملکرد اقتصادی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص ذرت و پنبه تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن, تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (7), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (47-59)
 33. علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , جواد شباهنگ , اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص های کارایی نیتروژن و عملکرد گندم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (16), شماره (1), سال (2018-5), صفحات (243-261)
 34. فاطمه رنجبر , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , بررسی تأثیر نظامهای زراعی و سطوح آبیاری بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum), علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (48), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (47-55)
 35. مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , علیرضا کوچکی , اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران Crocus sativus L, زراعت و فناوری زعفران, دوره (5), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (3-19)
 36. سعید جاهدی پور , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , تأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع زیستی گونه های گیاهی اکوسیستم بیابانی کاخک گناباد, مهندسی اکو سیستم بیابان, دوره (5), شماره (13), سال (2017-3), صفحات (1-12)
 37. علیرضا کوچکی , علی رضا کرباسی , سید محمد سیدی , بررسی برخی دلایل کاهش عملکرد زعفران در طی 30 سال اخیر, زراعت و فناوری زعفران, دوره (5), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (107-122)
 38. حسین صحابی , محسن جهان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران(Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیایی, زراعت و فناوری زعفران, دوره (5), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (123-131)
 39. سیدجواد عظیم زاده , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (587-598)
 40. رامین نظریان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , تاثیر کشت مخلوط جو و شبدر ایرانی بر ویژگیهای کیفی علوفه, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (11), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (531-541)
 41. رامین نظریان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , تاثیر کشت مخلوط جو و شبدرایرانی بربرخی ویژگیهای کمی علوفه, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (11), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (231-243)
 42. محسن جمالی پور , محمد قربانی , علیرضا کوچکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایران, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2016-11), صفحات (59-77)
 43. علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , اثرات تاریخ کاشت، زمان آبیاری و کاربرد گیاهان پوششی بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (435-451)
 44. حمیدرضا توکلی کاخکی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , محسن جهان , سید علیرضا بهشتی , ارزیابی کارایی مصرف نیترو‍ژن در نظام‌های زراعی تولید گندم, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (699-718)
 45. علیرضا کوچکی , محمد قربانی , هومن منصوری , محسن رجب زاده , مولفه‏ های موثر بر ترجیحات مصرف میوه و سبزیجات ارگانیک در مشهد, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (30), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (323-330)
 46. علیرضا کوچکی , لیلی تبریزی , مسعود کیخاآخر , عقیل روحی نوق , ارزیابی عملکرد و شاخص های کیفی جوانه زنی بذور گیاهان دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) و رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) تحت شرایط کشت ارگانیک, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (153-168)
 47. مژگان ثابت تیموری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه رویشگاهی اکوتیپ های مختلف گل اروانه بزقی (Rech.f. Hymenocrater platystegius) در استان خراسان رضوی : روش تجزیه به مؤلفه اصلی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (17-32)
 48. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , اثر کاربرد کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (5), سال (2011-1), صفحات (768-776)
 49. لیدا رستمی , فرزاد مندنی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zeamays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر جمعیت علف های هرز, پژوهش علف های هرز, دوره (1), شماره (2), سال (2009-12), صفحات (37-51)
 50. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , اثر کاربرد کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر شاخص های رشدی سیاهدانه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (8), سال (2008-7), صفحات (285-294)
 51. محمدجواد مصطفوی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (Sesamum indiucmL.) در شرایط اقلیمی مشهد, کشاورزی بوم شناختی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-10), صفحات (197-212)
 52. فرانک نوربخش , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر تنوع زیستی بر عملکرد اقتصادی و تنظیم جمعیت علف‌های‌ هرز در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی, کشاورزی بوم شناختی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-10), صفحات (182-196)
 53. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , سحر مریداحمدی , بهینه سازی تراکم بوته و نیتروژن در زراعت ذرت با استفاده از مرکب مرکزی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (798-810)
 54. فرانک نوربخش , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی عملکرد، اجزای‌ عملکرد و شاخص‌های مختلف ارزیابی در کشت مخلوط درهم و ردیفی کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (.Phaseolus vulgaris L), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (73-86)
 55. فرانک نوربخش , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی اثر تنوع گونه‌ای بر برخی خدمات اگرواکوسیستمی در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی 2- عملکرد، نسبت برابری زمین، تنفس و زیست توده میکروبی خاک و پتانسیل ترسیب کربن, تولید گیاهان زراعی, دوره (9), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (49-68)
 56. فرانک نوربخش , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر روش کاشت و نسبت‌های مختلف بذر بر شاخص‌های رشدی در کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum L) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L), کشاورزی بوم شناختی, دوره (3), شماره (1), سال (2013-10), صفحات (111-123)
 57. علیرضا کوچکی , بوم شناسی کشاورزی, علوم محیطی, دوره (1), شماره (1), سال (2003-12), صفحات (15-19)
 58. پگاه نقی پوردهکردی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , ارزیابی شاخص های رشد سه گونه دارویی سیاهدانه، همیشه بهار و گاوزبان اروپایی در سری های جایگزینی کشت مخلوط, کشاورزی بوم شناختی, دوره (6), شماره (2), سال (2017-4), صفحات (179-199)
 59. علیرضا کوچکی , حمیدرضا فلاحی , محمدبهزاد امیری , حمیدرضا احیائی , اثرات کاربرد هیومیک اسید و وزن بنه مادری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (4), سال (2016-2), صفحات (425-442)
 60. علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , مهسا اقحوانی شجری , بررسی خصوصیات بنه‌های دختری زعفران (.Crocus sativus L) در پاسخ به تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراه, زراعت و فناوری زعفران, دوره (4), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (3-18)
 61. فرزاد مندنی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , مدلسازی خسارت آفت سن گندم (Eurygaster integriceps. Put) بر رشد و عملکرد گندم پائیزه (Triticum aestivum) تحت شرایط تغییر اقلیم, فناوری تولیدات گیاهی, دوره (6), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (61-75)
 62. شهرام امیرمرادی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , شهناز دانش , امیر فتوت , مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب, آب و خاک, دوره (29), شماره (5), سال (2016-1), صفحات (1360-1375)
 63. علیرضا کوچکی , سیدمحمد سیدی , نگاهی جامع به کارایی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفران, زراعت و فناوری زعفران, دوره (4), شماره (2), سال (2016-4), صفحات (75-91)
 64. ال ناز ابراهیمیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , سید علیرضا بهشتی , اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک, به زراعی کشاورزی, دوره (18), شماره (8), سال (2017-2), صفحات (893-905)
 65. علیرضا کوچکی , فرانک نوربخش , سیدمصطفی چشمی , بررسی عملکرد و کارآیی نیتروژن و فسفر در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزای پاییزه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (225-574)
 66. محسن جمالی پور , محمد قربانی , علیرضا کوچکی , برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانه های روغنی در ایران, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (29), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (224-241)
 67. رضا دیهیم فرد , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , شبیه‌سازی عملکرد پتانسیل چغندرقند (.Beta vulgaris L) و خلاء عملکرد ناشی از محدودیت آب و نیتروژن در استان خراسان رضوی با مدل SUCROS, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (315-330)
 68. علیرضا کوچکی , سیدمحمد سیدی , فنولوژی و روند تشکیل بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) در طی دوره رشد, پژوهش های زعفران , دوره (3), شماره (2), سال (2015-12), صفحات (134-154)
 69. حسین زارع , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی تاثیر تلقیح کودهای زیستی بر ویژگیهای کمی و کیفی دو رقم گندم در تناوب با یونجه, کشاورزی بوم شناختی, دوره (5), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (47-62)
 70. ابوالفضل میرشکاری احمدی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت شیرین (Zea mays var. Saccharata) در شرایط اقلیمی مشهد, پژوهش در گیاهان زراعی, دوره (3), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (27-41)
 71. گلثومه عزیزی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تأثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشت, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (1-19)
 72. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سمانه نجیب نیا , بختیار لله گانی دزکی , حسن پرسا , بررسی تنوع حبوبات در بوم‌نظام‌های زراعی ایران, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2016-6), صفحات (19-30)
 73. اعظم لشکری تخم مرز , محمد بنایان اول , علیرضا کوچکی , امین علیزاده , یانگ سای چوی , سئون کی پارک , بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیک, آب و خاک, دوره (29), شماره (6), سال (2016-3), صفحات (1749-1758)
 74. عفت غلامی شرفخانه , محسن جهان , محمد بنایان اول , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , اثر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های اگرواکولوژیکی و عملکرد، اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (179-189)
 75. روح اله مرادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حامد منصوری , تأثیر روش‏های خاک‎ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود نیتروژن بر انتشار گاز دی‏اکسید‏کربن از خاک تحت کشت ذرت (Zea mays L.), علوم و صنایع کشاورزی, دوره (29), شماره (2), سال (2015-10), صفحات (489-503)
 76. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , افسانه امین غفوری , منصوره محلوجی راد , برآورد سهم نسبی عوامل بهنژادی و به زراعی در افزایش عملکرد در نظام های تولید گندم (.Triticum aestivum L) کشور, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (11), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (137-153)
 77. هدا محمدی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان , بررسی سلامت کشت بوم ها در استان های غربی ایران, علوم محیطی, دوره (14), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (39-50)
 78. رضا حیدری پورکشکوئی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , احمد زارع فیض آبادی , اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (24-33)
 79. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , فرزاد مندنی , شهرام امیرمرادی , حسن فیضی , بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (14-23)
 80. ال ناز ابراهیمیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , علیرضا بهشتی , تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.), تحقیقات غلات, دوره (6), شماره (1), سال (2017-11), صفحات (79-88)
 81. علیرضا کوچکی , رضا دیهیم فرد , رضا میرزایی تالارپشتی , محمد خیرخواه , تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان‌های استان خراسان, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (170-177)
 82. افشین سلطانی , امیربهزاد بذرگر , علیرضا کوچکی , ابراهیم زینلی , علیرضا قائمی , امیرحجارپور , ارزیابی چرخه حیاتی- LCA- تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان, تولید گیاهان زراعی, دوره (8), شماره (1), سال (2015-7), صفحات (42-63)
 83. المیرا محمدوند , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , عباس شهدی کومله , زینب اورسجی , روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سری های جایگزینی, تولید گیاهان زراعی, دوره (8), شماره (1), سال (2015-7), صفحات (205-222)
 84. علیرضا کوچکی , سیدمحمد سیدی , مهدی جمشید عینی , کارایی جذب و مصرف نیتروژن در زعفران تحت تاثیر سطوح آبیاری و کشت پرتراکم بنه, به زراعی نهال و بذر, دوره (30), شماره (4), سال (2014-11), صفحات (441-456)
 85. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , حامد منصوری , روح اله مرادی , بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: I- تولید خالص اولیه و ورودی سالانه کربن برای محصولات زراعی مختلف, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (4), سال (2014-4), صفحات (741-752)
 86. علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , عبداله ملافیلابی , سیدمحمد سیدی , بررسی عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول پس از کشت در واکنش به تراکم کاشت و میزان کود دامی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (719-729)
 87. عبداله ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (605-612)
 88. الهام عزیزی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (554-566)
 89. مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , دکتر حمیدرضا فلاحی , مهندس رضا طاهر پور کلانتری , ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L, زراعت و فناوری زعفران, دوره (2), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (311-322)
 90. سلما کلانتری خاندانی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزاعملکرد و ویژگی‌های رشدی سه رقم کنجد (Sesamumindicum L., کشاورزی بوم شناختی, دوره (2), شماره (1), سال (2012-10), صفحات (77-88)
 91. علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , ال ناز ابراهیمیان , جواد شباهنگ , ارزیابی تأثیر آرایش کاشت و تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گل و بذر گونه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (11), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (987-701)
 92. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , افسانه امین غفوری , منصوره محلوجی راد , بهینه سازی تراکم و وزن بنه زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی, زراعت و فناوری زعفران, دوره (3), شماره (3), سال (2016-3), صفحات (161-177)
 93. محمد بهزاد امیری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان , تأثیر منابع تغذیه ای مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) در یک نظام‌ زراعی اکولوژیک, علوم باغبانی, دوره (29), شماره (2), سال (2015-7), صفحات (216-231)
 94. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , یاسر علی زاده , روح اله مرادی , استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به‌منظور بررسی رقابت در تراکم‌ها و ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (3), سال (2014-4), صفحات (335-342)
 95. علیرضا کوچکی , الهام عزیزی , آسیه سیاهمرگویی , مریم جهانی کندری , بررسی تأثیر بافت خاک و تراکم بر خصوصیات بنه و عملکرد گل زعفران, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (453-466)
 96. علیرضا کوچکی , مهدی جمشید عینی , سیدمحمد سیدی , نقش اندازه بنه مادری و نوع کود بر کارایی مصرف نیتروژن زعفران زراعی, زراعت و فناوری زعفران, دوره (2), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (243-254)
 97. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , هادی زرقانی , علی نوروزیان , بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندرقند, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (539-577)
 98. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , روند تغییرات زمانی ردپای اکولوژیکی غذا در ایران و ارزیابی سناریوهای آینده, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (4), سال (2019-2), صفحات (1035-1050)
 99. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , ردپای اکولوژیکی غذا در ایران, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (4), سال (2019-2), صفحات (1023-1034)
 100. علیرضا کوچکی , ویدا مختاری , سرور خرم دل , شهربانو طاهرآبادی , بررسی تأثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2015-8), صفحات (239-247)
 101. سمانه نجیب نیا , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حسن پرسا , مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، ذرت (Zea mays L) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (153-163)
 102. علیرضا کوچکی , سیدمحمد سیدی , مهدی جمشید عینی , اثر میزان آبیاری و کشت متراکم بر جذب فسفر و رشد بنه های دختری زعفران, مجله علوم زراعی ایران, دوره (16), شماره (3), سال (2014-4), صفحات (222-235)
 103. علیرضا کوچکی , سارا بخشائی , علی تبرائی , لیلا جعفری , ارزیابی تأثیر تراکم بوته و الگوهای کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (2), سال (2014-4), صفحات (229-237)
 104. رضا حیدری پورکشکوئی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , احمد زارع فیض آبادی , اثرات سطوح آب و کود نیتروژن بر کارآیی مصرف و بهره وری آب در سه گیاه ذرت (Zea mays L.)، چغندرقند (Beta vulgaris L.) و کنجد (Sesamum indicum L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (187-198)
 105. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , زینت برومند رضازاده , مریم جهانی کندری , لیلا جعفری , بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (1-8)
 106. علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , اشکان عسگری , رضا رستمی , شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم نظام های زراعی ایران:2 معرفی گیاهان کم بهره برداری شده و فراموش شده, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (2), سال (2018-10), صفحات (353-367)
 107. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فرانک نوربخش , علیرضا نه بندانی , اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (31-45)
 108. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فرنوش فلاح پور , محمد بهزاد امیری , بهینه سازی کود نیتروژن و آبیاری در زراعت گندم با استفاده از طرح مرکب مرکزی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (11), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (515-530)
 109. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , بهینه سازی مصرف کود در گندم با استفاده از شاخص تغذیه نیتروژن, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (647-665)
 110. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , آرش قلعه گلاب بهبهانی , اگرین داوری , سیدشهاب الدین معین الدینی , ارزیابی تغییرات طولانی مدت تنوع گونه‏ های زراعی در اکوسیستم‏های زراعی استان‏های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (11), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (150-170)
 111. علیرضا کوچکی , سیدمحمد سیدی , هما عزیزی , روشنک شهریاری احمدی , نقش اندازه بنه مادری، کودهای آلی و محلول پاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذب فسفر در زعفران (Crocus sativus L.), زراعت و فناوری زعفران, دوره (2), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (3-16)
 112. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , مریم جهانی کندری , برآورد نوسانات عملکرد در مزارع گندم بوسیله متغیر های مکانی: رهیافتی در کشاورزی دقیق, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (329-345)
 113. آسیه سیاهمرگویی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , تأثیر روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر کارآیی مصرف نور چغندرقند و گونههای مختلف علف هرز در شرایط مشهد, تحقیقات کاربردی اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (1), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (51-70)
 114. محمدرضا عامریان , مریم یوسف ثانی , علیرضا کوچکی , تأثیر تلقیح با گونه های میکوریزا و سطوح آبیاری بر خصوصیات رشد، عملکرد، کارایی مصرف آب و برخی صفات گیاه ذرت (Zea mays L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (152-161)
 115. علیرضا کوچکی , فرنوش فلاح پور , سرور خرم دل , لیلا جعفری , بررسی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد و تنوّع و تراکم علف های هرز, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (11-20)
 116. محمد قربانی , علیرضا کوچکی , محسن رجب زاده , هومن منصوری , بررسی تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه‏ ای, اقتصاد و توسعه کشاورزی, سال (2014-9)
 117. علیرضا کوچکی , رضا قربانی , قربانعلی اسدی , فریدون ملتی , فرنوش فلاح پور , معرفی گونه های مهاجم گیاهی در بوم نظام های زراعی وطبیعی استان های خراسان با توجه به تغییر اقلیم جهانی, کشاورزی بوم شناختی, دوره (4), شماره (2), سال (2015-10), صفحات (81-93)
 118. علیرضا کوچکی , مهدی جمشید عینی , سیدمحمد سیدی , مطالعه اثر کودهای دامی، شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.), پژوهش های زعفران , دوره (2), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (34-46)
 119. علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , عبداله ملا فیلابی , سیدمحمد سیدی , بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (Crocus sativus L.) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم, پژوهش های زعفران , دوره (1), شماره (2), سال (2014-4), صفحات (144-155)
 120. محمد قربانی , علیرضا کوچکی , محسن رجب زاده , اندازه گیری تمایل به پرداخت برای خدمات اقتصادی و اکولوژیکی پارک‎ تندوره و عوامل موثر بر آن, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (10), سال (2019-3), صفحات (1007-1021)
 121. عبداله ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران در بسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکی, زراعت و فناوری زعفران, دوره (1), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (14-28)
 122. پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , عبداله ملا فیلابی , سیدمحمد سیدی , اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گل انگیزی زعفران در سال دوم, زراعت و فناوری زعفران, دوره (1), شماره (1), سال (2013-12), صفحات (55-70)
 123. علیرضا کوچکی , پژوهش های زراعی زعفران در ایران: روند گذشته و نگاهی به آینده, زراعت و فناوری زعفران, دوره (1), شماره (1), سال (2013-12), صفحات (3-21)
 124. روح اله مرادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر تغییر اقلیم بر تولید ذرت و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بعنوان راهکارسازگاری در شرایط آب و هوایی مشهد, دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (23), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (111-130)
 125. علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , جواد شباهنگ , ارزیابی جذب و کارایی مصرف تشعشع در کشت مخلوط گیاه دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.), کشاورزی بوم شناختی, دوره (3), شماره (2), سال (2014-4), صفحات (60-70)
 126. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , رضا قربانی , سرور خرم دل , 30 سال پژوهش های زراعی در ایران: 1- بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت ها, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (383-395)
 127. علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , فرنوش فلاح پور , فریدون ملتی , ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (533-542)
 128. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حامد منصوری , روح اله مرادی , اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOST, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2014-4), صفحات (244-256)
 129. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , افسانه امین غفوری , منصوره محلوجی راد , فرنوش فلاح پور , ارزش اقتصادی خدمات اگرواکوسیستم در مزارع گندم استان خراسان رضوی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (612-627)
 130. علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , ریحانه عظیمی , بررسی تأثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2013-4), صفحات (390-400)
 131. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , ارزیابی روند تغییرات مصرف و بهره وری نیتروژن در نظام های تولید گندم ایران, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (2), سال (2017-10), صفحات (360-378)
 132. علیرضا خداشناس , مرضیه خداشناس , علیرضا کوچکی , حسین صادقی نامقی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی ساختار تنوع زیستی سیستم‌‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک: گیاهان و بندپایان, محیط زیست طبیعی, دوره (64), شماره (3), سال (2011-10), صفحات (281-293)
 133. ویدا مختاری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان , مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2013-11), صفحات (401-407)
 134. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سارا سنجانی , ارزیابی تنوع علف‌های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند‌کشتی و تک‌کشتی ارزن دم‌روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (215-225)
 135. فرنوش فلاح پور , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ماهرخ فلاحتی رستگار , بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (208-214)
 136. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فاطمه حسن زاده اوّل , حامد منصوری , سیدرضا امیری ده احمدی , هادی زرقانی , مجید کریمیان کلیشادرخی , ارزیابی تنوع زیستی سبزیجات در بوم نظام های زراعی ایران, بوم شناسی کاربردی, دوره (2), شماره (4), سال (2013-9), صفحات (1-12)
 137. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , روح اله مرادی , حامد منصوری , پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداری, دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (23), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (179-197)
 138. پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , عبداله فیلابی , سیدمحمد سیدی , اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه های دختری زعفران, مجله علوم زراعی ایران, دوره (15), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (234-246)
 139. علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , رضا قربانی , الهام عزیزی , بررسی اثر تداخل گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی 1- اثر بر ترکیب و تنوع علف های هرز, علوم محیطی, دوره (11), شماره (2), سال (2014-2), صفحات (23-34)
 140. علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , الهام عزیزی , بررسی اثر دگرآسیبی گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی - اثر بر تنوع آفات و بیماری‎های گوجه فرنگی, علوم محیطی, دوره (10), شماره (2), سال (2013-1), صفحات (1-20)
 141. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , روح اله مرادی , یاسر علی زاده , اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2015-7), صفحات (1-13)
 142. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اگرین داوری , سارا بخشائی , فراتحلیل مصرف کود شیمیایی نیتروژن در تولید غلات در ایران, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (296-313)
 143. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , ارزیابی روند دراز مدت ثبات عملکرد در غلات اصلی کشور, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (607-621)
 144. علیرضا کوچکی , هومن منصوری , محمد قربانی , محسن رجب زاده , بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (27), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (188-194)
 145. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: پیش بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاری, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (1-20)
 146. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , لیلا جعفری , تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: پیش بینی وضعیت اگروکلیماتیک آینده, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (4), سال (2016-2), صفحات (651-664)
 147. علیرضا کوچکی , سارا بخشائی , سرور خرم دل , ویدا مختاری , شهربانو طاهرآبادی , تأثیر همزیستی با گونه های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تأثیر رژیم های مختلف آبیاری در شرایط مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (448-460)
 148. امیر بهزاد بذرگر , افشین سلطانی , علیرضا کوچکی , ابراهیم زینلی , علیرضا قائمی , ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربرد آفتکش ها در نظام های مختلف تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) در استان های خراسان, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (2), سال (2013-8), صفحات (122-133)
 149. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , روح اله مرادی , حامد منصوری , بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران 2- ترسیب و انتشار کربن برای محصولات زراعی مختلف با استفاده از مدل ICBM, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (299-314)
 150. علیرضا کوچکی , لیلا تبریزی , افسانه امین غفوری , سرور خرم دل , ارزیابی ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر بسترهای کشت آلی و روش های مختلف کاشت, کشاورزی بوم شناختی, دوره (2), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (16-30)
 151. علیرضا کوچکی , مژگان ثابت تیموری , تأثیر سن مزرعه، وزن بنه و مقادیر کود دامی بر عملکرد بنه و کلاله زعفران (Crocus sativa L.) در شرایط مشهد, پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (104), شماره (104), سال (2015-2), صفحات (148-157)
 152. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , روح اله مرادی , حامد منصوری , بهینه سازی آب، کود نیتروژن و تراکم در کشت کلزا با استفاده از طرح مرکب مرکزی, کشاورزی بوم شناختی, دوره (3), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (1-16)
 153. علیرضا کوچکی , عقیل روحی نوق , فرانک نوربخش , تاثیر کودهای بیولوژیک بر اجزای عملکرد، عملکرد و درصد روغن سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (168-178)
 154. عقیل روحی نوق , علیرضا کوچکی , رضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم , سارا بخشائی , تاثیرکودهای آلی و تراکم بوته بر برخی ویژگیهای گیاه دارویی بالنگو, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (314-325)
 155. علیرضا کوچکی , شهرام امیرمرادی , جواد شباهنگ , سلما کلانتری خاندانی , اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (Forssk. Plantago ovata)، قدومه شیرازی (L. homolocarpum (Alyssum، قدومه شهری (L. Lepidium perfoilatum) و تخم شربتی(Lalementia iberica L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (16-26)
 156. علیرضا کوچکی , ویدا مختاری , شهربانو طاهرآبادی , سلما کلانتری خاندانی , ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگیهای کیفی اسفرزه و پسیلیوم در شرایط تنش رطوبتی, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (25), شماره (3), سال (2011-8), صفحات (656-664)
 157. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , رضا قربانی , سرور خرم دل , سی سال پژوهش های زراعی در ایران: 2- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (395-405)
 158. علیرضا کوچکی , سارا بخشائی , علی تبرائی , لیلا جعفری , ارزیابی تاثیر تراکم بوته و الگو های کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana B.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (219-228)
 159. علیرضا کوچکی , مژگان ثابت تیموری , تأثیر فواصل آبیاری، نوع کود و مرحله برداشت بر درصد و عملکرد اسانس سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2012-10), صفحات (485-494)
 160. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا دیهیم فرد , رضا میرزایی تالارپشتی , محمد خیرخواه , ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (535-542)
 161. محمد خیرخواه , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله ( Ziziphora clinopodioides Lam. ), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (543-550)
 162. مریم جهانی کندری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (468-475)
 163. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , روح اله مرادی , یاسر علی زاده , فراتحلیل تنوع زیستی کشاورزی در ایران, کشاورزی بوم شناختی, دوره (1), شماره (2), سال (2011-10), صفحات (1-15)
 164. سمانه نجیب نیا , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حسن پرسا , مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (256-269)
 165. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , امیر لکزیان , ساختار تنوع زیستی موجودات خاک زی در بوم سازگان های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک, محیط زیست طبیعی, دوره (65), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (163-179)
 166. علیرضا کوچکی , زینت برومند رضازاده , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (327-334)
 167. لیلا تبریزی رائینی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی (thymus transcaspicus Klokov) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2008-3), صفحات (249-257)
 168. علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , بررسی اکولوژیک الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی Borago officinalis L و لوبیا Phaseolus vulgaris L, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (1-11)
 169. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حامد منصوری , روح اله مرادی , بررسی جریان نیتروژن و کارایی مصرف آن در چرخه تولید و مصرف گندم Triticum aestivum L و ذرت Zea mays L در ایران, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (192-200)
 170. مریم جهانی کندری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی تأثیر برخی ویژگیهای شیمیایی خاک بر شاخص تنوع گونهای علفهای هرز در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) شرق مشهد, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (91-103)
 171. فاطمه حسن زاده اوّل , علیرضا کوچکی , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی , اثر تراکم بر شاخص های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.)و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (75-83)
 172. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , حسین صادقی نامقی , مهدی نصیری محلاتی , اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی, حفاظت گیاهان, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7), صفحات (127-135)
 173. لیدا رستمی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت بر قابلیت جذب و کارایی مصرف نور (Zea mays L) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (3), سال (2011-12), صفحات (290-297)
 174. علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , فرزاد نجفی , بررسی اثر تلقیح با میکوریزا و حجم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان (Trachyspermum ammi L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (20-37)
 175. حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , ناصر شاه طهماسبی , امیر فتوت , تاثیر شدت و زمانهای مختلف میدان مغناطیسی بر رفتار جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم(Triticum aestivum L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (482-490)
 176. سپیده انورخواه حکم آبادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثر افزایش Co2 بر رقابت بین گونه های زراعی و علف های هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2011-12), صفحات (356-367)
 177. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , مریم جهانی کندری , زینت برومند رضازاده , مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2011-12), صفحات (301-309)
 178. مجید رحیمی زاده , احمد زارع فیض آبادی , علی کاشانی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی دوگانه گندم تحت شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایا, آب و خاک, دوره (25), شماره (6), سال (2012-3), صفحات (1277-1286)
 179. علیرضا کوچکی , لیلا تبریزی , مریم جهانی کندری , علی اصغر محمدآبادی , ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی ویژگی های زراعی زعفران و رفتار بنه ها, علوم باغبانی ایران, دوره (42), شماره (4), سال (2012-2), صفحات (379-391)
 180. محمدحسن هادی زاده , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , اسکندر زند , فروزان طباطبائی یزدی , بررسی اثر پوشش گیاهی و میزان مصرف علف کش سولفوسولفورون بر سرعت کاستی آن در مزارع گندم, کشاورزی بوم شناختی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-5), صفحات (25-34)
 181. سمانه سادات همراز , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی , علیرضا کوچکی , ویژگیهای اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.)اقتصاد سنجی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (2), سال (2011-7), صفحات (231-236)
 182. آسیه سیاهمرگویی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سعید مهقانی , اثر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر پویایی بانک بذر در مزارع چغندرقند, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (2), سال (2011-7), صفحات (151-162)
 183. عبد المجید مهدوی دامغانی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , شاخص های پایداری ابزاری برای کمی کردن مفاهیم کشاورزی بوم شناختی, علوم محیطی, دوره (1), شماره (4), سال (2004-7), صفحات (1-10)
 184. علیرضا کوچکی , غلامعلی کمالی , تغییر اقلیم و تولید گندم دیم در ایران, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2010-9), صفحات (508-520)
 185. علیرضا کوچکی , مژگان ثابت تیموری , تأثیر فواصل آبیاری و نوع کود بر عملکرد کمی سه گیاه دارویی: اسطوخودوس، رزماری و زوفا در شرایط مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2011-5), صفحات (78-87)
 186. علیرضا کوچکی , آسیه سیاه مرگویی , الهام عزیزی , مریم جهانی کندری , تأثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگیهای زراعی زعفران(Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (1), سال (2010-12), صفحات (36-49)
 187. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , امیر لکزیان , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی, تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (41), شماره (2), سال (2011-10), صفحات (129-141)
 188. احسان اله زیدعلی , رضا قربانی , علیرضا کوچکی , نادر آزادبخت , وحید جهانبخش مشهدی , بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (12-18)
 189. فاطمه حسن زاده اوّل , علیرضا کوچکی , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی , اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه (Sature hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (6), سال (2011-2), صفحات (920-929)
 190. علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , ریحانه عظیمی , حسن عاقل , مستند سازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستمهای GIS و ArcView (مزرعه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه فردو سی مشهد), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (6), سال (2011-2), صفحات (909-919)
 191. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (4), سال (2011-1), صفحات (667-680)
 192. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , محسن جهان , کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط تأخیری و کشت متوالی گندم زمستانه و ذرت, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (6), سال (2011-2), صفحات (878-890)
 193. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (5), سال (2010-12), صفحات (768-776)
 194. فرزین پورامیردشت میان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای جایگزینی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (5), سال (2010-12), صفحات (757-767)
 195. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , حسین صادقی نامقی , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2010-10), صفحات (622-635)
 196. حسین سحابی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , بررسی نقش تقسیط نیتروژن برالگوی تخصیص ماده خشک درچغندرقند, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2010-10), صفحات (569-576)
 197. مجید رحیمی زاده , علی کاشانی , احمد زارع فیض آبادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , کارایی مصرف نیتروژن در تناوب های زراعی دو گانه گندم در شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایای محصول, تولید گیاهان زراعی, دوره (3), شماره (3), سال (2010-10), صفحات (142-125)
 198. فرنوش فلاح پور , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ماهرخ فلاحتی رستگار , رضا قربانی , بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس با استفاده از عوامل بیماری زای قارچی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (2), سال (2010-7), صفحات (407-416)
 199. یاسر علی زاده , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف‏هرز دو گیاه لوبیا و ریحان رویشی در شرایط کشت مخلوط, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (2), سال (2010-7), صفحات (383-397)
 200. رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا فلاحی , رضا دیهیم فرد , اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت‌تأثیر سطوح تنش خشکی و کود‌های بیولوژیک, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (2), سال (2010-7), صفحات (266-276)
 201. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حسن فیضی , شهرام امیرمرادی , فرزاد مندنی , اثر کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا Phaseolus vulgaris L.)) بر عملکرد ماده خشک و نسبت برابری زمین در شرایط کنترل و عدم کنترل علف های هرز, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (2), سال (2010-7), صفحات (225-235)
 202. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: آنالیز ریسک, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (298-307)
 203. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر نظامهای زراعی با نهادههای مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف های هرز در ذرت, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (2), سال (2009-10), صفحات (1-10)
 204. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فرزاد مندنی , حسن فیضی , شهرام امیرمرادی , ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (1), سال (2009-10), صفحات (13-23)
 205. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , آزاده حسینی , مریم جهانی کندری , قربانعلی اسدی , حسن عاقل , علی اصغر محمدآبادی , بررسی اثرات تاریخ کشت زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (127-130)
 206. یاسر علی زاده , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط لوبیا و ریحان رویشی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (2), سال (2010-4), صفحات (94-104)
 207. علیرضا کوچکی , فرزاد حسین پناهی قروچائی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (1), سال (2010-4), صفحات (50-60)
 208. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , سپیده انورخواه حکم آبادی , مژگان ثابت تیموری , سارا سنجانی , مطالعه شاخص های رشد شاهدانه و کنجد در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (1), سال (2010-4), صفحات (30-40)
 209. علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , خشکی و گیاه, نیوار, دوره (3), شماره (3), سال (1989-6), صفحات (21-28)
 210. احسان اله زیدعلی , رضا قربانی , علیرضا کوچکی , نادر آزادبخت , وحید جهانبخش مشهدی , حسن عاقل , بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی, حفاظت گیاهان, دوره (24), شماره (1), سال (2010-6), صفحات (8-15)
 211. جبار فلاحی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی اثرات کود های آلی بر شاخص های کمی، اسانس و کامازولین در گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria recutita, فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (8), شماره (1), سال (2008-5), صفحات (157-168)
 212. علیرضا کوچکی , امین علیزاده , علی گنجعلی , تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران(Crocus sativus L ), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2010-7), صفحات (324-335)
 213. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , امیر لکزیان , ارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی باکتری های خاک زی, علوم آب و خاک, دوره (14), شماره (52), سال (2010-9), صفحات (99-113)
 214. شهاب اقبالی شاه آباد , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ابراهیم کازرونی منفرد , مقایسه تاثیر برخی راهکارهای مدیریتی درکنترل علفهای هرز سیب زمینی با تاکید برمدیریت تلفیقی, دانش کشاورزی, دوره (19), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (247-259)
 215. ریحانه عسگرپور , رضا قربانی , علیرضا کوچکی , علی اصغر محمدآبادی , اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرز, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (2), سال (2010-2), صفحات (71-79)
 216. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (2), سال (2010-1), صفحات (117-128)
 217. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: I: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (129-142)
 218. محمد قربانی , علیرضا کوچکی , محمدرضا کهنسال , فاطمه جعفری , کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه موردی چغندر قند), اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (3), سال (2010-2), صفحات (31-48)
 219. ریحانه عسگرپور , رضا قربانی , علیرضا کوچکی , علی اصغر محمدآبادی , اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف های هرز و خصوصیات خاک, حفاظت گیاهان, دوره (23), شماره (2), سال (2010-3), صفحات (82-88)
 220. محسن جهان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ ماکوریزا و باکتریهای آزادزی تثبیت کننده نیتروژن در نظام های زراعی رایج و اکولوژیک, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2007-9), صفحات (53-67)
 221. بی بی ملیحه میرهاشمی , علیرضا کوچکی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , بررسی شاخصهای فیزیولوژیک رشد زنیان و شنبلیله در کشت های خالص و مخلوط مبتنی بر اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-2), صفحات (685-694)
 222. یاسر علی زاده , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو گیاه ریحان بذری و لوبیا, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-2), صفحات (541-553)
 223. محسن جهان , علیرضا کوچکی , رضا قربانی , فرهاد رجالی , معصومه آریایی , احسان ابراهیمی , اثر کاربرد کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت در نظام های زراعی رایج واکولوژیک, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-2), صفحات (375-390)
 224. علیرضا کوچکی , مریم تاتاری , مهدی نصیری محلاتی , پیش بینی عملکرد گندم دیم در استان خراسان با استفاده از داده های بارندگی و خاک با به کارگیری انواع مدلهای رگرسیونی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-2), صفحات (357-365)
 225. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-2), صفحات (695-709)
 226. علیرضا کوچکی , بختیار لله گانی دزکی , سمانه نجیب نیا , ارزیابی تولید در کشت مخلوط لوبیا و ذرت, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-2), صفحات (605-614)
 227. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , امین علیزاده , علی گنجعلی , مدلسازی تاثیر تغییر اقلیم بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-2), صفحات (583-594)
 228. فروغ عباسی , علیرضا کوچکی , آذرنوش جعفری , ارزیابی جوانه زنی و رشد رویشی گیاه روناس Rubia tinctorum L در غلظت‌های مختلف NaCl, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-2), صفحات (515-525)
 229. محمد قربانی , علی دریجانی , علیرضا کوچکی , مرضیه مطلبی , برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (17), شماره (66), سال (2009-9), صفحات (43-63)
 230. علیرضا کوچکی , احمد نظامی , اثر آلاینده های اتمسفری بر خصوصیات اکوفیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان, نیوار, دوره (36), شماره (1), سال (1997-9), صفحات (13-36)
 231. محمد قربانی , علیرضا کوچکی , شهناز دانش , الهام شکری , ارزیابی تاثیر نهاده‌های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‌کار استان‌های خراسان, اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (1), سال (2009-6), صفحات (231-245)
 232. پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , علیرضا کوچکی , لیلا علیمرادی , الهام عزیزی , آسیه سیاه مرگویی , بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی: بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon), علوم محیطی, دوره (6), شماره (3), سال (2009-7), صفحات (63-72)
 233. علیرضا نخ‌ فروش‌ , علیرضا کوچکی , عبدالرضا باقری , بررسی‌ شاخص‌ های‌ مورفولوژیک‌ و فیزیولوژیک‌ مؤثـــر بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌ های‌ مختلف‌ عدس‌ (Lens culinaris Medik ), مجله علوم زراعی ایران, دوره (1), شماره (1), سال (1998-4), صفحات (20-35)
 234. محمد قربانی , علیرضا کوچکی , حسین محمودی , برآورد مجازی عملکرد گندم در شرایط تولید ارگانیک: مطالعه موردی استان خراسان رضوی, علوم محیطی, دوره (6), شماره (3), سال (2009-6), صفحات (23-30)
 235. فرزاد نجفی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی راستگو , مطالعه داروسازی مردمی گونه پونه سای بینالودی ، گونه ای نادر و در حال انقراض از ایران, گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (2), شماره (30), سال (2009-3), صفحات (29-35)
 236. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , امیر لکزیان , بررسی اثر فعالیتهای کشاورزی بر جمعیت نماتدها و باکتر یهای خاکزی مزارع گندم استان خراسان, علوم محیطی, دوره (5), شماره (3), سال (2008-6), صفحات (53-64)
 237. الهام شکری , محمد قربانی , علیرضا کوچکی , شهناز دانش , نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالی, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (15-31)
 238. محمدحسن هادی زاده , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , اسکندر زند , فروزان طباطبائی یزدی , تاثیر مواد آلی و میزان مصرف سولفوسولفورون بر پایداری آن در خاک, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (301-309)
 239. جواد وفابخش , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , مهدی عزیزی , اثر تنش خشکی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد ارقام کلزا, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (285-292)
 240. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , آسیه سیاه مرگویی , مدلسازی پویایی بانک بذر یولاف وحشی (Avena fatua) در مزرعه گندم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (281-293)
 241. بی بی ملیحه میرهاشمی , علیرضا کوچکی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , بررسی مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشت, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (259-269)
 242. علیرضا کوچکی , سمانه نجیب نیا , بختیار لله گانی دزکی , ارزیابی عملکرد زعفران Crocus sativus L در کشت مخلوط باغلات، حبوبات و گیاهان زراعی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (163-172)
 243. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , مریم جهانی کندری , آزاده حسینی , علی اصغر محمدآبادی , مژگان ثابت تیموری , بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روشهای مختلف مدیریت علف‌های هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (143-151)
 244. جبار فلاحی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (127-136)
 245. الهام عزیزی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , اثر تنوع گیاهی و نوع منبع تغذیه‌ای بر ترکیب و تراکم علفهای هرز در الگوهای مختلف کشت, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (115-125)
 246. فرزاد حسین پناهی قروچائی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (23-30)
 247. مجید کریمیان کلیشادرخی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر کود نیتروژن و تراکم گیاهی بر جذب وکارآیی مصرف نور در کلزا, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (163-172)
 248. شهرام نوروززاده , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , مجید عباسپور , ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (471-485)
 249. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , الهام عزیزی , حمیدرضا خزاعی , بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (395-404)
 250. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , آسیه سیاه مرگویی , جاوید قرخلو , مهدی راستگو , علیرضا قائمی , مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (383-394)
 251. علی کمندی , احمد نظامی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (371-381)
 252. عبدالمجید مهدوی دامغانی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی و اثرات آن بر پایداری یک سامانه کشاورزی گندم - پنبه در خراسان, علوم محیطی, دوره (4), شماره (3), سال (2008-2), صفحات (61-68)
 253. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , امیر لکزیان , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (271-283)
 254. بهنام کامکار , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , ساخت و آزمون یک مدل ساده برای پیش بینی پتانسیل تولید ارزن مرواریدی, تولید گیاهان زراعی, دوره (1), شماره (3), سال (2008-12), صفحات (99-116)
 255. پریسا محمودی , علیرضا کوچکی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (433-441)
 256. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , اثر کاربرد کود های بیولوژیک بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3)
 257. سهیل پارسا , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا قائمی , تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در چغندر قند, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2008-3), صفحات (229-228)
 258. مریم جهانی کندری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز(Cuminum cyminum) و عدس(Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهاده, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2008-9), صفحات (67-78)
 259. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , لیلا تبریزی رائینی , الهام عزیزی , محسن جهان , ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2006-6)
 260. الیاس سلطانی , فرخ رحیم زاده خویی , علیرضا کوچکی , عزیز جوانشیر , افشین سلطانی , مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2007-7)
 261. محمد قربانی , سید صفدر حسینی , علیرضا کوچکی , محمدرضا کهنسال , بررسی سیاست‎های حمایتی حفاظت خاک در ایران (مطالعه موردی استان خراسان رضوی), علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-8), صفحات (63-77)
 262. محمد قربانی , علیرضا کوچکی , امیر لکزیان , محمدرضا کهنسال , محسن تبرائی , مرضیه مطلبی , الهام شکری , محمد ترشیزی , بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاک, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (21), شماره (2), سال (2008-8), صفحات (11-22)
 263. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , ضرورت تدوین استاندارد های ملی کشاورزی زیستی در ایران, بازرسی مهندسی, سال (2007-6)
 264. محمدرضا اصغری پورچمن , شهرام ریاحی نیا , علیرضا کوچکی , اثر مدیریت کاربری زمین بر بیوماس و تنوع جامعه میکروبی خاک, Iranian Journal of Plant Pathology-بیماریهای گیاهی, سال (2007-3)
 265. بهنام کامکار , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در 9 منطقه از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل‌سازی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2008-3), صفحات (333-341)
 266. جواد وفابخش , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , اثر تنش خشکی بر عملکرد و کارایی مصرف نور در ارقام کلزا, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2008-8), صفحات (193-204)
 267. محمدتقی ناصری پور یزدی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت،چغندرقند و آفتابگردان, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2008-8), صفحات (173-182)
 268. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر تغییر اقلیم همراه با افزایش غلظت co2 بر عملکرد گندم در ایران و ارزیابی راهکارهای سازگاری, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2008-8), صفحات (139-153)
 269. علیرضا کوچکی , لیلی تبریزی , رضا قربانی , ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه زوفا, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2008-8), صفحات (127-137)
 270. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , محسن جهان , بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصاره‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظامهای کشاورزی اکولوژیک, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2008-8), صفحات (111-116)
 271. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , غلامعلی کمالی , مطالعه شاخص های هواشناسی ایران در شرایط تغییر اقلیم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2007-3), صفحات (1-10)
 272. فرزاد نجفی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی راستگو , بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی (Nepeta binaludensis Jamz, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2007-3), صفحات (385-392)
 273. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , جواد بداغ جمالی , سیدحسن مرعشی , مطالعه اثر تغییر اقلیم بر ویژگی های رشد و عملکرد گندم دیم رقم سرداری با استفاده از مدل گردش عمومی, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (7), سال (2007-3), صفحات (83-95)
 274. شهرام ریاحی نیا , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , درجه حرارت در داخل پوشش گیاهی وارتباط آن با پتانسیل آب برگ در چندگونه زراعی, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (7), سال (2006-3), صفحات (155-162)
 275. علیرضا کوچکی , علی گنجعلی , بررسی تأثیر دوره انتظار، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه واندام هوایی زعفران (Crocus sativ, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2005-3), صفحات (67-78)
 276. بهنام کامکار , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2005-3), صفحات (196-208)
 277. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2004-5), صفحات (160-174)
 278. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , کشت ارگانیک اسفرزه(Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago Psyllium) درواکنش به تنش آبی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2004-5), صفحات (67-78)
 279. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2004-5), صفحات (79-87)
 280. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , میزان نتیروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش خشکی درگندم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2003-4), صفحات (199-204)
 281. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر تنش خشکی و برگزدایی بر برخی خصوصیات کمی آویشن شیرازی، کاکوتی، آویشن باغی وکلپوره, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2005-3), صفحات (89-105)
 282. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر شاخص های اگروکلیماتی ایران, Arid land Research and Management, سال (2006-5), صفحات (1-10)
 283. علیرضا کوچکی , بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان, پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, سال (2004-9), صفحات (39-45)
 284. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , استفاده از آنتروپی برای کمی کردن پایداری در سیستم های کشاورزی؛ یک مطالعه موردی در مزرعه تحقیقاتی طرق, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (4), شماره (2), سال (2003-5), صفحات (83-94)
 285. علیرضا کوچکی , بررسی تغییرات نتیروژن، فسفر و پتاسیم باقیمانده در خاک و واکنش به تناوبها و نظام های زراعی متداول و ا, علوم خاک و آب, سال (2005-3), صفحات (1-10)
 286. علیرضا کوچکی , غلامحسین حق نیا , تأثیر ماده آلی و بافت خاک بر تجزیه علف‌کش‌های آترازین و متامیترون, علوم آب و خاک, سال (2005-3), صفحات (1-10)
 287. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تنوع نظام‌های زراعی ایران, پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, سال (2005-3), صفحات (70-83)
 288. علیرضا کوچکی , مهری صفاری , اثر انواع شخم و مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در تناوبهای متفاوت زراعی, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2000-3), صفحات (1-10)
 289. علیرضا کوچکی , احمد زارع فیض ابادی , بررسی جنبه های اقتصادی نظامهای زراعی متداول و اکولوژیک در تناوبهای مختلف گندم با گندم ذرت و چغندر قن, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2000-3), صفحات (1-10)
 290. علیرضا کوچکی , علیرضا بهشتی , حميدرضا توكلي , تاثیر توام تنش شوری و دما بر جوانه زنی ارقام یونجه, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2000-3), صفحات (1-10)
 291. علیرضا کوچکی , حامد ظریف کتابی مشهد , تاثیر تنش خشکی بر رشد و برخی خصوصیات چند گونه یونجه یکساله در شرایط گلخانه, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2000-3), صفحات (1-10)
 292. مرتضی عظیم زاده , علیرضا کوچکی , مصطفی بالا , بررسی اثر روشهای مختلف شخم بر وزن مخصوص ظاهری تخلخل رطوبت خاک و عملکرد گندم در شرایط دیم, مجله علوم زراعی ایران, دوره (4), شماره (3), سال (2003-3), صفحات (209-224)
 293. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر آرایش کاشت بر جذب و راندمان تبدیل نور در کانوپی سه رقم ذرت, نهال و بذر, سال (2002-3), صفحات (1-10)
 294. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تغییر ساختار کانوپی در برخی ارقام گندم اصلاح شده ایرانی, دانش کشاورزی, سال (2003-3), صفحات (1-10)
 295. علیرضا کوچکی , محمد بنایان اول , ارزیابی مدل ceres - wheat در دو نقطه متفاوت اقلیمی در استان خراسان, بیابان- Desert, سال (2003-3), صفحات (1-10)
 296. مهدی پارسا , علیرضا کوچکی , بررسی تنوع زیستی باکتریهای همزیست نخود از نظر توانایی تثبیت نیتروژن در استان خراسان, بیابان- Desert, سال (2003-3), صفحات (1-10)
 297. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , شبیه سازی تغییرات آب و هوایی ایران در شرایط در برابر شدن غلظت co2 به وسیله مدلهای عمومی و گردش, بیابان- Desert, سال (2003-3), صفحات (1-10)
 298. علیرضا کوچکی , مجید جامی الاحمدی , اثرتاریخ کاشت و زمان قطع آبیاری بر رشد و نمو و زودرسی پنبه رقم ورامین, علوم و صنایع کشاورزی, سال (1998-1), صفحات (1-10)
 299. علیرضا کوچکی , حمیدرضا شریفی , افشين سلطاني , غلامعلی کمالی , اثرات تغییر اقلیم بر خصوصیات رشد- نمو و عملکرد آفتابگردان و نخود آبی و دیم در شرایط تبریز, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2001-3), صفحات (1-10)
 300. علیرضا کوچکی , مهري صفاري , واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد به انواع شخم و بقایای گیاهی در تناوبهای متفاوت زراعی, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2002-3), صفحات (1-10)
 301. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , گودرز احمدوند , واکنش رقابتی گندم زمستانه Triticum aestivum به تغییر تراکم یولاف وحشی Avena ludoviciana و مصرف کود ن, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2002-3), صفحات (1-10)
 302. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حمیدرضا شریفی , اسکندر زند , غلامعلی کمالی , شبیه سازی رشد - فنولوژی و تولید ارقام گندم در اثر تغییر اقلیم در شرایط مشهد, بیابان- Desert, سال (2001-3), صفحات (1-10)
 303. علیرضا کوچکی , حمید رحیمیان مشهدی , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , بررسی روند تغییرات عملکرد - رقابت درون گونه ای و رقابت بین گونه ای در برخی ارقام گندم ایرانی در طی50, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (15), شماره (2), سال (2002-3), صفحات (21-30)
 304. علیرضا کوچکی , حمید رحیمیان مشهدی , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , بررسی روند تغییرات 50 ساله خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک در برخی از گندم های ایرانی, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2002-3), صفحات (1-2)
 305. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , غلامعلی کمالی , سیدحسن مرعشی , بررسی اثر تغییر اقلیم بر شاخص های اقلیمی کشاورزی ایران, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (7), سال (2006-3), صفحات (71-82)
 306. ابراهيم كازروني منفرد , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , شهاب اقبالي , بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2006-3)
 307. لیلا علیمرادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , احمد زارع فيض آبادي , ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2006-3), صفحات (1-11)
 308. بختیار لله گانی دزکی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب‌زمینی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2007-3), صفحات (1-10)
 309. كاظم وفابخش , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2007-9), صفحات (1-9)
 310. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , زینت برومند رضازاده , لیلا تبریزی رائینی , بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در گیاه زعفران (Crocus sativus L), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2007-9), صفحات (1-12)
 311. علیرضا کوچکی , اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ روی درصد و سرعت جوانه زنی چهاررقم بذر چغندرقند, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2007-9), صفحات (1-8)
 312. شهاب اقبالی شاه آباد , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر کاهش غلظت علفکش متریبیوزین در مقایسه با وجین و کولتیواتور بر علفهای سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2005-3), صفحات (183-193)
 313. شهاب اقبالی شاه آباد , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی تاثیر برخی روشهای مدیریت علفهای هرز بر عملکرد سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2005-3), صفحات (195-205)
 314. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , اثر تغییر اقلیم بر شاخصهای اگروکلیماتیک مناطق کشت گندم دیم در ایران, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2005-3), صفحات (291-303)
 315. احمد زارع فيض آبادي , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی روند 50 ساله تغییرات سطح زیر کشت، عملکرد و تولید غلات در کشور و پیش بینی وضعیت آینده, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2006-3), صفحات (49-71)
 316. آزاده حسيني , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی دوره بحرانی کنترل علف هرز در گیاه دارویی زیره سبز Cuminum cyminum), علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-9)
 317. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , آنالیز شاخص‌های اگروکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2006-3)
 318. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , الهام عزیزی , اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو توده بومی رازیانه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2006-3), صفحات (131-140)
 319. علیرضا کوچکی , بهمن يزدي صمدي , داريوش مظاهري , رضا ولی زاده , عبدالمجید رضائی , پرویز وجدانی , امنیت غذایی و تولید محصولات زراعی در کشور, نامه فرهنگستان علوم, سال (2007-3), صفحات (177-237)
 320. محمد علي بهداني , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان (On-farm), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2005-4), صفحات (1-14)
 321. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , داريوش مظاهري , تنوع گونه های زراعی در ایران, بیابان- Desert, دوره (10), شماره (1), سال (2005-3), صفحات (33-50)
 322. علیرضا کوچکی , تنوع زیستی گیاهان زراعی, نامه فرهنگستان علوم, سال (2006-3), صفحات (95-130)
 323. بهمن يزدي صمدي , داريوش مظاهري , علیرضا کوچکی , ارزیابی کتابهای منتشر شده پس از انقلاب اسلامی در زمینه زراعت و اصلاح نباتات, نامه فرهنگستان علوم, سال (2006-3), صفحات (98-121)
 324. عبد المجيد مهدوي دامغاني , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان, پژوهشهای زراعی ایران, شماره (5), سال (2005-6), صفحات (129-142)
 325. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر سطوح مصرف نهاده بر بانک بذر علفهای هرز در مزارع گندم مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2005-6), صفحات (89-102)
 326. , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2005-6), صفحات (123-128)
 327. علیرضا کوچکی , الهام عزیزی , اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه زنی بذر کلپوره(Teucrium polium ), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2005-6), صفحات (81-88)

انگلیسی

 1. Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , , Depending on mother corm size, the removal of extra lateral buds regulates sprouting mechanism and improves phosphorus acquisition efficiency in saffron, Industrial Crops and Products, Year (2019-9), Pages (1-13)
 2. Alireza Koocheki , seyyed mohammad seyyedi , Mother corm origin and planting depth affect physiological responses in saffron (Crocus sativus L.) under controlled freezing conditions, Industrial Crops and Products, Volume (138), No (1), Year (2019-10), Pages (111468-111468)
 3. Mohsen Jahan , Alireza Koocheki , Reza Ghorbani , Mehdi Nassiri Mahallati , seyyed mohamad daniyal salari , The effects of manure application and branch management methods on some agroecological aspects of summer squash -Cucurbitapepo L.- in a low input cropping system, International Journal of Agricultural Sciences, Volume (3), No (2), Year (2013-2), Pages (428-434)
 4. Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , mahsa aghhavani shajari , H.R.Fallahi , Corm weight or number per unit of land: Which one is more effective when planting corm, based on the age of the field from which corms were selected?, Industrial Crops and Products, Volume (131), No (1), Year (2019-1), Pages (78-84)
 5. faranak nurbakhsh , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Investigation of Biodiversity and Some of the Ecosystem Services in the Intercropping of Corn, Soybean and Marshmallow, International Journal of Plant Production, Volume (13), No (1), Year (2018-11), Pages (35-46)
 6. Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , seyyed mohammad seyyedi , Saffron- pumpkin/ watermelon: A clean and sustainable strategy for increasing economic land equivalent ratio under limited irrigation, Journal of Cleaner Production, Volume (208), No (1), Year (2019-1), Pages (1327-1338)
 7. seyyed shahaboddin moinoddini , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , A. Borzooei , Tillage and N application effects on crop yield, N uptake and soil properties in a corn-based rotation, Archives of Agronomy and Soil Science, Volume (63), No (8), Year (2017-1), Pages (1150-1162)
 8. Ashkan Asgari , Parviz Rezvani Moghaddam , Alireza Koocheki , Methods for breaking Chinese lantern (Physalis alkekengi L.) seed dormancy. Laboratory and greenhouse studies, Revista de la Facultad de Agronomia, Volume (35), No (2), Year (2018-4), Pages (127-151)
 9. mahsa aghhavani shajari , Parviz Rezvani Moghaddam , Reza Ghorbani , Alireza Koocheki , Increasing saffron (Crocus sativus L.) corm size through the mycorrhizal inoculation, humic acid application and irrigation managements, Journal of Plant Nutrition, Volume (41), No (8), Year (2018-2), Pages (1047-1064)
 10. Saeed Jahedi Pour , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Parviz Rezvani Moghaddam , Botanical Criteria of Baharkish Rangeland in Quchan, Khorasan Razavi Province, IRAN, Journal of Applied Sciences and Environmental Management, Volume (20), No (3), Year (2016-9), Pages (574-581)
 11. fatemeh ranjbar , M. Pessarakli , Parviz Rezvani Moghaddam , Alireza Koocheki , Responses of Anise Medicinal Plant Species in Terms of Essential Oil Contents and Concentrations to Different Planting Times and Various Nitrogen Fertilizer Sources under SemiArid Climatic Conditions, Communications in Soil Science and Plant Analysis, Volume (48), No (7), Year (2017-6), Pages (801-807)
 12. Alireza Koocheki , Seyyed Mohammad Seyyedi , Effects of Corm Size, Organic Fertilizers, Fe-EDTA and Zn-EDTA Foliar Application on Nitrogen and Phosphorus Uptake of Saffron (Crocus sativus L.) in a Calcareous Soil under Greenhouse Conditions, Notulae Scientia Biologicae, Volume (8), No (4), Year (2016-10), Pages (461-467)
 13. Alireza Koocheki , Elnaz Ebrahimian , سید محمد سیدی , How irrigation rounds and mother corm size control saffron yield,quality, daughter corms behavior and phosphorus uptake, Scientia Horticulturae, Volume (213), No (1), Year (2016-10), Pages (132-143)
 14. Elnaz Ebrahimian , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Soroor Khorramdel , Alireza Beheshti , The Effect of Tillage and Wheat Residue Management on Nitrogen Uptake Efficiency and Nitrogen Harvest Index in Wheat, Turkish Journal of Field Crops, Volume (21), No (2), Year (2016-10), Pages (233-239)
 15. Alireza Koocheki , seyyed mohammad seyyedi , Effects of Different Water Supply and Corm Planting Density on Crocin, Picrocrocin and Safranal, Nitrogen Uptake and Water Use Efficiency of Saffron Grown in Semi-Arid Region, Notulae Scientia Biologicae, Volume (8), No (3), Year (2016-9), Pages (334-341)
 16. Soroor Khorramdel , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Reza Ghorbani , Evaluation of Inoculation with Nitrogen and Phosphorus Biofertilizers on Yield and Radiation Use Efficiency of Black Cumin (Nigella sativa L.) under Mashhad Climatic Conditions, Journal of Plant Nutrition, Volume (39), No (14), Year (2016-6), Pages (2015-2024)
 17. Reza Rostami , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , Effect of landscape structure on agrobiodiversity in western Iran (Gilan-E Gharb), Agroecology and Sustainable Food Systems, Volume (40), No (7), Year (2016-3), Pages (660-692)
 18. Alireza Koocheki , Stephen R. Gliessman , Pastoral Nomadism, a Sustainable System for Grazing Land Management in Arid Areas, Agroecology and Sustainable Food Systems, Volume (25), No (4), Year (2005-1), Pages (113-131)
 19. Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Soroor Khorramdel , Ecological foodprint of Iran, Agroecology and Sustainable Food Systems, Volume (40), No (5), Year (2016-1), Pages (493-515)
 20. Alireza Koocheki , seyyed mohammad seyyedi , Shadi Gharaei , Evaluation of the effects of saffron–cumin intercropping on growth,quality and land equivalent ratio under semi-arid conditions, Scientia Horticulturae, Volume (201), No (30), Year (2016-1), Pages (190-198)
 21. Kolsoum Karimian , Reza Ghorbani , Alireza Koocheki , Ghorban Ali Asadi , Investigating of Radiation Absorption and Use Efficiency in Intercropping of Wheat and Canola, International Journal of Life Sciences, Volume (9), No (6), Year (2015-9), Pages (61-71)
 22. Elham Azizi , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , Mansoureh-Sadat Sharifi-Noori , Evaluation of Plant Diversity and Nutrient Resource on Weed Diversity and Soil Microbial Respiration, Agricultural and Biological Sciences Journal, Volume (1), No (5), Year (2015-7), Pages (197-205)
 23. Reza Deihimfard , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Yield gap analysis in major wheat growing areas of Khorasanprovince, Iran, through crop modelling, Field Crop Research, Volume (184), No (1), Year (2015-8), Pages (28-38)
 24. Bahareh Parsa Motlagh , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Mehdi Ramezani , Local Food Production and Consumption in Iran, International Journal of Plant Research, Volume (1), No (2), Year (2015-1), Pages (54-66)
 25. Alireza Koocheki , seyyed mohammad seyyedi , Relationship between nitrogen and phosphorus use efficiency insaffron (Crocus sativus L.) as affected by mother corm size andfertilization, Industrial Crops and Products, Volume (71), No (1), Year (2015-4), Pages (128-137)
 26. , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , hassan porsa , Water capture efficiency, use efficiency and productivity in intercropping of rapeseed, bean and corn, European Journal of Sustainable Development, Volume (3), No (4), Year (2014-12), Pages (347-358)
 27. Mehdi Nassiri Mahallati , Alireza Koocheki , Farzad Mondani , Hassan Feizi , shahram Amirmoradi , Determination of optimal strip width in strip intercropping of maize (Zea mays L.) and bean (Phaseolus vulgaris L.) in Northeast Iran, Journal of Cleaner Production, Volume (85), No (2), Year (2014-10), Pages (1-8)
 28. roholla moradi , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Adaptation of maize to climate change impacts in Iran, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, Volume (19), No (1), Year (2014-1), Pages (1223-1248)
 29. Alireza Koocheki , , mehdi jamshid einy , Irrigation levels and dense planting affect flower yield andphosphorus concentration of saffron corms under semi-arid region ofMashhad, Northeast Iran, Scientia Horticulturae, Volume (180), No (1), Year (2014-1), Pages (147-155)
 30. M. Rahimizadeh , A. RZare-Feizabadi , Alireza Koocheki , Winter wheat growth response to preceding crop, nitrogen fertilizer rate and crop residue, International Journal of AgriScience, Volume (3), No (9), Year (2013-10), Pages (708-717)
 31. Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , hamed mansouri , roholla moradi , Assessing nitrogen flow in production and utilization cycle of wheat and maize as a tool to monitor N loss in Iran, Acta Scientiarum-Biological Sciences, Volume (35), No (3), Year (2013-4), Pages (327-334)
 32. Soroor Khorramdel , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Reza Khorassani , Reza Ghorbani , Evaluation of carbon sequestration potential in corn fields with different management systems, Soil and Tillage Research, Volume (133), No (1), Year (2013-10), Pages (25-31)
 33. sara sanjani , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Quantifying yield potential and yield gap for corn (Zea mays L.) in the Northeast Iran, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Volume (4), No (22), Year (2012-1), Pages (1692-1700)
 34. roholla moradi , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , hamed mansouri , Adaptation strategies for maize cultivation under climate change in Iran: irrigation and planting date management, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, Volume (18), No (2), Year (2013-1), Pages (265-284)
 35. Mohsen Jahan , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , - - , The effects of different manure levels and branch management methods on organic production of Cucurbita pepo L., American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (4), No (6), Year (2008-4), Pages (748-752)
 36. Mohsen Jahan , Alireza Koocheki , mohammad kazem tahami , mohamad behzad amiri , Mehdi Nassiri Mahallati , The Effects of Simultaneous Application of Different Organic and Biological Fertilizers on Quantitative and Qualitative Characteristics of Cucurbita pepo L., Journal of Life Sciences, Volume (6), No (10), Year (2012-10), Pages (1145-1149)
 37. shahram Amirmoradi , Parviz Rezvani Moghaddam , Alireza Koocheki , Shanaz Danesh , Amir Fotovat , Effect of Cadmium and Lead on Quantitative and EssentialOil Traits of Peppermint (Mentha piperita L, Notulae Scientia Biologicae, Volume (4), No (4), Year (2012-11), Pages (101-109)
 38. Mozhgan Sabet Teimouri , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Comparison of essential oil percent of Gol-e- Arvaneh Bezghi (Hymenocrater platistegius Rech. F.) in six habitats of Khorasan province, Iran, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Volume (4), No (10), Year (2012-1), Pages (643-646)
 39. F. Nadjafi , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , B. Honermeier , First experiments on cultivation of Nepeta binaludensis Jamzad - An example of domestication of a highly endangered medicinal plant of Iran, Zeitschrift fur Arznei-und Gewurzpflanzen, Volume (17), No (2), Year (2012-6), Pages (64-71)
 40. Amir Behzad Bazrgar , Afshin Soltani , Alireza Koocheki , Ebrahim Zeinali , Alireza Ghaemi , Environmental emissions profile of different sugar beet cropping systems in East of Iran, African Journal of Agricultural Research, Volume (6), No (29), Year (2011-12), Pages (6246-6255)
 41. Alireza Koocheki , Reza Ghorbani , farzad mondani , yaser alizadeh , roholla moradi , Pulses Production Systems in Term of Energy Use Efficiency, International Journal of Energy Economics and Policy, Volume (1), No (4), Year (2011-1), Pages (95-106)
 42. لیلا تبریزی , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , Mohammad Bannayan Aval , Effect of irrigation and organic manure on Khorasan thyme(Thymus transcaspicus Klokov, Archives of Agronomy and Soil Science, Volume (57), No (3), Year (2011-5), Pages (317-326)
 43. Behnam Kamkar , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Jaime A. Teixeira da Silva , Parviz Rezvani Moghaddam , Mohammad Kafi , Fungal diseases and inappropriate sowing dates, the most important reducing factors in cumin fields of Iran, a case study in Khorasan provinces, Crop Protection, Volume (30), No (2), Year (2011-1), Pages (208-215)
 44. Majid Rahimizadeh , Ali Kashani , Ahmad Zare-Feizabadi , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Nitrogen Use Efficiency of Wheat as Affected by Preceding Crop, Application Rate of Nitrogen, Australian Journal of Crop Science, Volume (4), No (5), Year (2010-1), Pages (363-368)
 45. , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , chemichal composition on the esential oills from thymus transpicus in natural habitats, Chemistry of Natural Compounds, Volume (46), No (1), Year (2010-6), Pages (121-124)
 46. , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , effects of elevatedco2 on thecompetitionability between various c3and c4 crops and weed species in greenhous condition, Research on Crops, Volume (10), No (3), Year (2009-6), Pages (723-735)
 47. Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , فرزاد نجفی , Reza Ghorbani , The status of medicinal and aromatic plant cultivation in Iran, Journal of Medicinal and Aromatic Plant Sciences, Volume (30), Year (2008-6), Pages (105-110)
 48. majid rostami , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Mohammad Kafi , Evaluation of chlorophyll meter for prediction of nitrogen status of corn (Zea mays), American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (3), No (1), Year (2008-3), Pages (79-85)
 49. فرزاد نجفی , Alireza Koocheki , B. Honermeier , اصیلی , Autecology, Ethnomedicinal and Phytochemical Studies of Nepeta Jamzad a Highly Endangered Medicinal Plant of Iran, Journal of Essential Oils Bearing Plants, Volume (12), No (1), Year (2009-6), Pages (97-110)
 50. - - , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , مجید جامی الاحمدی , AgroEcological Zoning and potential yield of Saffron in Khorasan-Iran, Journal of Biological Science, Volume (8), No (2), Year (2008-6), Pages (298-305)
 51. majid rostami , Alireza Koocheki , Carlo Grignani , evaluation of chlorophyll meter data for nitrogen fertilizer manegement in maize, Italian Journal of Agronomy, No (3), Year (2008-6), Pages (243-244)
 52. Reza Ghorbani , Alireza Koocheki , brandt , wilkson , Bulter , Liefert , organic farming, ecological, environmental and nuritional importance, Agronomy for sustainable development, Volume (3), Year (2010-2), Pages (77-108)
 53. Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , , effect of drought , salinity and defoliation on growth characteristics of some labiate plant, Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants, Volume (14), No (2), Year (2008-6), Pages (37-53)
 54. Reza Ghorbani , Alireza Koocheki , Mohsen Jahan , قربانعلی اسدی , Effect of organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production, Aspects of Applied Biology, Year (2007-7)
 55. Mohammad Ghorbani , Alireza Koocheki , Marzieh Motallebi , Estimating the greenhouse gases emission and the most important factors in dairy farms (Case study Iran), Journal of Applied Sciences, Volume (8), No (23), Year (2008-1), Pages (4468-4471)
 56. Mohammad Ghorbani , علی دریجانی , Alireza Koocheki , Hoda Zare Mirakabad , A model for pre- estimation of production of organic Cotton in Iran; Case study of Khorasan Province, Asian Journal of Plant Sciences, Volume (7), No (1), Year (2008-1), Pages (13-17)
 57. Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , leila alimoradi , Reza Ghorbani , Effect of cropping systems and crop rotations on weeds, Agronomy for sustainable development, Volume (29), No (29), Year (2009-6), Pages (401-408)
 58. Reza Ghorbani , Wilcockson S , Alireza Koocheki , Leifert C , Soil management for sustainable crop disease control: a review, Environmental Chemistry Letters, No (6), Year (2008-10), Pages (149-162)
 59. Reza Ghorbani , Alireza Koocheki , Mohsen Jahan , Ghorban Ali Asadi , Impact of organic amendments and compost extracts on tomato production and storability in agroecological systems, Agronomy for sustainable development, No (28), Year (2008-4), Pages (307-311)
 60. Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , افشین سلطانی , شریفی ح , Reza Ghorbani , Effects of climate change on growth criteria and yield of Sunflower and Chickpea crops in Iran, Climate Research, Year (2006-4)
 61. Zarb J , Reza Ghorbani , Alireza Koocheki , Leifert C , The importance of microorganisms in organic agriculture, Outlooks on Pest Management, Year (2005-4)
 62. Alireza Koocheki , Reza Ghorbani , Traditional agriculture in Iran and development challenges for organic agriculture, International Journal of Biodiversity Science and Management , Year (2005-1), Pages (1-7)
 63. F. Abbassi , Alireza Koocheki , Effects of water deficit and salinity on germination properties of Aeluropus spp., بیابان- Desert, No (12), Year (2008-6), Pages (179-184)
 64. Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Stephen R. Gliessman , Ahmad Zarea , Agrobiodiversity of Field Crops: A Case Study for Iran, Agroecology and Sustainable Food Systems, Volume (32), No (1), Year (2008-6), Pages (95-122)
 65. majid rostami , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Mohammad Kafi , Evaluation of chlorophyll meter (spad) for predicts Nitrogen status of corn (Zea mays L.) In the Field, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Year (2007-3)
 66. - - , Mehdi Nassiri Mahallati , Alireza Koocheki , Evaluation of Irrigation Management of Safron at Agroecosystem Scale in Dry Region of Iran, Asian Journal of Plant Sciences, Year (2007-3)
 67. Mehdi Nassiri Mahallati , Alireza Koocheki , , The Effects of Irrigation Intervals and Manure on Quantitative and Qualitative Characteristics of Pl, Asian Journal of Plant Sciences, Year (2007-9)
 68. فرزاد نجفي , Alireza Koocheki , The status of exudate species in Iran and existing challenges in their sustainable utilization, Chinese Chemical Letters, No (12), Year (2006-2), Pages (21-27)
 69. Mehdi Nassiri Mahallati , Alireza Koocheki , , ح شاهنده , Potential impact of climate change on rainfed wheat Production in Iran, Archives of Agronomy and Soil Science, Year (2006-1)
 70. Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , , Potential impacts of climate change on agroclimatic indicators in Iran, Arid land Research and Management, Year (2006-4)
 71. Reza Ghorbani , Alireza Koocheki , Organic Saffron In Iran: Prospects And Challenges, Acta Horticulturae, No (127), Year (2007-2), Pages (369-374)
 72. Zinat Boroumand , Alireza Koocheki , Evaluation of cardinal temperature for three species of medicinal plants, Ajowan(Trachyspermum ammi) Fennel and dill, بیابان- Desert, Year (2006-2)
 73. Alireza Koocheki , محمد علي بهداني , Mehdi Nassiri Mahallati , Agronomic Attributes of Saffron Yield at Agroecosystems Scale in Iran, Journal of Applied Horticulture, Volume (8), No (2), Year (2006-2), Pages (121-124)
 74. عبدالمجيد مهدوي دامغاني , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , Studying the sustainability of a wheat-cotton Agroecosystem in Iran, Asian Journal of Plant Sciences, Volume (5), No (3), Year (2006-2), Pages (560-563)
 75. بهنام كامكار , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Parviz Rezvani Moghaddam , Cardinal Temperatures for Germination in Three Millet Specieses-Panicum miliaceum, Pennisetum glauc, Asian Journal of Plant Sciences, Volume (5), No (2), Year (2006-2), Pages (316-319)
 76. - - , - - , Mehdi Nassiri Mahallati , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Models to Predict Flowering Time in the Main Saffron Production Regions of Khorasan Province, Journal of Applied Sciences, Volume (8), No (5), Year (2008-2), Pages (907-909)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. کمال حاج محمدنیا قالی باف , علیرضا کوچکی , امید قدوسی مقدم , بررسی روش‌های مدیریت غیر شیمیایی علف‌های‌هرز در مزرعه زعفران (Crucus sativus) , هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2019-08-27
 2. علیرضا کوچکی , بوم شناخت تولید زعفران با رویکردی جامع نگر , پنجمین همایش ملی زعفران , 2018-11-14
 3. کمال حاج محمدنیا قالی باف , مسعود احمدی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر تاریخ کشت بهاره و پاییزه بر کیفیت ریشه در ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در مشهد , سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 4. کمال حاج محمدنیا قالی باف , مسعود احمدی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , عملکرد شکر، خصوصیات مرفولوژیکی و بهره وری آب در کشت بهاره و پاییزه ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) , سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 5. سحر مریداحمدی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , جایگاه تنوع زیستی در بوم نظامهای زراعی و راهکارهای اکولوژیک سنجش و ارتقاء آن , همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار , 2017-08-20
 6. دکتر عبدال ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , مقایسه محل کود پاشی برگی ی سه مسرع بر عملکرد ی درشتی بى زعفران Crocus sativus L. , دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی , 2016-10-20
 7. محمدحسن هاتفی فرجیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ (Lactuca sativa L. var. capitata) و گلعسلی (Lobularia maritima L. Desv.) بر جمعیت علفهای هرز , Second International & Fourteenth National Iranian Crop Science Congress , 2016-08-30
 8. مینا هوشمند , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تاثیر دوره بحرانی علف¬های هرز در شرایط آب و هوایی مشهد , سومین همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی , 2016-02-19
 9. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , Evaluation of the effects of saffron–cumin intercropping ratios on quality and yield under semi-arid conditions , ​Fifth International Symposium on Saffron , 2016-11-23
 10. محمدحسن هاتفی فرجیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی درصد و عملکرد اسانس رازیانه (Foeniculum vulgar Mill.) در کشت مخلوط جایگزینی با ماش (Vigna radiata L. Wilczek) , ششمین همایش ملی حبوبات ایران , 2016-05-04
 11. سحر ولی زاده , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی عملکرد واجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25
 12. محمدحسن هاتفی فرجیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی عملکرد دانه، بیولوژیکی و شاخص برداشت ماش در کشت مخلوط جایگزینی با رازیانه , سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی , 2016-02-19
 13. سحر مریداحمدی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , شرکت شباهنگ - جواد , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کرچک تحت تأثیر نسبت¬های کشت مخلوط ردیفی با کدو پوست کاغذی , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25
 14. مریم رضازاده , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , اثر نسبت¬های کشت مخلوط افزایشی شنبلیله با ارقام گوجه فرنگی بر عملکرد , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25
 15. سحر مریداحمدی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , شرکت شباهنگ - جواد , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی در شرایط کشت مخلوط ردیفی با گیاهان زراعی- دارویی مختلف , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25
 16. افسانه امین غفوری , علیرضا کوچکی , محمد خیرخواه , سرور خرم دل , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی کاکوتی چند ساله , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25
 17. مرتضی تابش , علیرضا کوچکی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی صفات گوجه‌فرنگی (Lycopersicom esculentum L.) , سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-08-13
 18. پگاه نقی پوردهکردی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , تحلیل عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) با استفاده از روش آنالیز مسیر , دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2015-09-23
 19. پگاه نقی پوردهکردی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , اثر ترکیبهای کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهار , سومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار , 2015-06-11
 20. علیرضا کوچکی , ال ناز ابراهیمیان , سیدمحمد سیدی , بررسی تاثیر دفعات آبیاری و اندازه بنه مادری بر عملکرد گل، درصد کروسین، پیکروکروسین و سافرانال در زعفران (Crocus sativus L.) , 1st International Congress of Healthy Agriculture, Nutrition and Community , 2015-02-19
 21. ال ناز ابراهیمیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , علیرضا بهشتی , کارایی مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.) تحت تأثیر نظام های خاک ورزی و کاربرد بقایا , 1st International Congress of Healthy Agriculture, Nutrition and Community , 2015-02-19
 22. افسانه امین غفوری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محمد خیرخواه , ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides lam) در شرایط زراعی کم نهاده , همایش ملی علوم و فنون کشاورزی , 2014-03-06
 23. عبداله ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , اثر مدت زمان نگهداری بنه در دمای القایی بر خصوصیات گلدهی زعفران , سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران , 2014-11-26
 24. مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , دکتر حمیدرضا فلاحی , بررسی خصوصیات زراعی بنه زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیربافت های مختلف خاک , سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران , 2014-11-26
 25. مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , دکتر حمیدرضا فلاحی , مطالعه اثر بسترهای کشت بر عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) , سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران , 2014-11-26
 26. علیرضا کوچکی , مهدی جمشید عینی , سیدمحمد سیدی , اثر سطوح آبیاری و تراکم کاشت بر جذب نیتروژن در بنه های دختری زعفران , سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران , 2014-11-12
 27. محسن جمالی پور , محمد قربانی , علیرضا کوچکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای غلات در ایران , اولین همایش فناوری های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2014-11-22
 28. علیرضا کوچکی , سیدمحمد سیدی , مطالعه فنولوژی زعفران بر اساس رشد اندام های زیر زمینی گیاه , سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران , 2014-11-12
 29. محسن جمالی پور , محمد قربانی , علیرضا کوچکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانهای کلزا در ایران , اولین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-18
 30. محسن جمالی پور , محمد قربانی , علیرضا کوچکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانهای حبوبات در ایران , توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی , 2014-12-17
 31. سمانه نجیب نیا , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حسن پرسا , مطالعه مقایسه‌ای کارآیی تشعشع در نظام‌های کشت خالص و مخلوط سه گیاه زراعی , همایش ملّی علوم و فنون کشاورزی , 2014-03-06
 32. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مریم رضازاده , اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر تنوع زیستی , همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی , 2014-05-15
 33. لیلا تبریزی , علیرضا کوچکی , ارزیابی کیفیت بذر گیاه دارویی همیشه بهار با کاربرد نهاده های آلی , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26
 34. محمدجواد مصطفوی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر کاربرد منابع مختلف تغذیهای زیستی و شیمیایی بر اجزای عملکرد و عملکرد کنجد , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26
 35. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فرانک نوربخش , واکنش رشدی و عملکرد گیاه کنجد تحت تاثیر برخی مدیریتهای به زراعی , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26
 36. علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , ال ناز ابراهیمیان , جواد شباهنگ , اثر مدیریت حاصلخیزی خاک بر عملکرد گل گیاه دارویی پنیرک , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28
 37. ال ناز ابراهیمیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , اثر روشهای مدیریت خاکورزی بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28
 38. علیرضا کوچکی , ال ناز ابراهیمیان , سرور خرم دل , جواد شباهنگ , EVALUATION OF PLANTING PATTERNS ON GROWTH, FLOWER AND SEED YIELD OF MALLOW AS A MEDICINAL PLANT , سومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2014-05-14
 39. یاسر علی زاده , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , احسان اله زیدعلی , بررسی بیلان کربن و اندازه گیری میزان انتشار دی اکسید کربن از سطح خاک در سیستم بدون خاکورزی , همایش ملی ایلام، مهد کشاورزی باستان فرصتها و توانمندیها (دیروز، امروز و فردا) , 2014-05-20
 40. ال ناز ابراهیمیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , اثر مقادیر بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک , اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست , 2014-03-06
 41. محبوبه عبدالهی مایوان , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , رضا قربانی , اثر تراکم و آبیاری بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه دارویی گاوزبان اروپایی , همایش ملی علوم و فنون کشاورزی , 2014-03-06
 42. ال ناز ابراهیمیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , درصد تغییرات محتوی عناصر پرمصرف و وزن مخصوص ظاهری خاک تحت تأثیر نوع مدیریت خاکورزی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 43. سیدمحمد سیدی , علیرضا کوچکی , هما عزیزی , روشنک شهریاری احمدی , نقش اندازه بنه، کودهای آلی و محلول پاشی بر عملکرد بنه و جذب فسفر در زعفران در شرایط کنترل شده , همایش ملی گیاهان دارویی , 2013-11-20
 44. فرانک نوربخش , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی سودمندی کشت مخلوط گیاه دارویی کنجد (Sesamum indicum) با لوبیا (Phaseolus vulgaris L)، از طریق ارزیابی شاخص‌های کشت مخلوط , همایش ملی گیاهان دارویی , 2013-11-20
 45. علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , الهام عزیزی , بررسی اثر الگوی کشت گوجه فرنگی و گل جعفری بر تراکم و تنوع علف های هرز , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 46. الهام عزیزی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثر نوع الگوی کشت و کود مصرفی بر تنفس میکروبی خاک و تنوع علف های هرز , پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران , 2013-08-24
 47. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , ال ناز ابراهیمیان , بکارگیری ارزیابی چرخه حیات راهکاری مناسب برای تخفیف تغییرات اقلیمی آینده , دومین همایش ملی تغییر اقلیم , 2013-08-14
 48. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , ال ناز ابراهیمیان , ترسیب کربن راهکاری پایدار برای تخفیف اثرات تغییر اقلیم , دومین همایش ملی تغییر اقلیم , 2013-08-14
 49. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , آسیه سیاهمرگویی , اثر مدیریت های مختلف نظام زراعی بر تولید خالص اندام های هوایی و زیرزمینی ذرت و شاخص تنوع علف های هرز , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 50. علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , فرزاد نجفی , سارا بخشائی , ارزیابی تأثیر مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی رازیانه , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , 2013-05-08
 51. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , قربانعلی اسدی , اثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرز , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2012-07-11
 52. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , قربانعلی اسدی , برآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعی , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2012-07-11
 53. علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , ارزیابی تنوع علف های هرز و حشرات تحت تأثیر کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2012-07-11
 54. محمد بهزاد امیری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان , کاربرد همزمان کودهای آلی و بیولوژیک در تولید اکولوژیک گوجه فرنگی (esculentum Lycopersicom ) , همایش منطقه ای راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع , 2012-03-05
 55. علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , جواد شباهنگ , اثر کشت مخلوط ردیفی لوبیا و گاوزبان اروپایی بر جمعیت علفهای هرز , چهارمین کنگره علوم علف های هرز ایران , 2012-02-06
 56. المیرا محمدوند , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , عباس شهدی , بررسی اثر دما بر جوانه زنی بذر دو گونه Echinochloa و تعیین دماهای بحرانی , چهارمین کنگره علوم علف های هرز ایران , 2012-02-06
 57. علیرضا کوچکی , ردپای اکولوژی آب در تولید مواد غذایی , مجموعه مقالات بزرگداشت دکتر شریفی تهرانی , 2010-12-09
 58. مجید رحیمی زاده , احمد زارع فیض آبادی , علیرضا کوچکی , اثر مقدار نیتروژن مصرفی بر عملکرد و کارایی بهره وری نیتروژن در ذرت سیلویی , دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو , 2011-03-02
 59. علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , فرنوش فلاح پور , اثر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر کارایی جذب و مصرف نور , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10
 60. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , تاثیر نظام های زراعی با نهاده های مختلف بر خصوصیات رشدی ذرت , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10
 61. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , زینت برومند رضازاده , سرور خرم دل , تاثیر کشت مخلوط تاخیری گندم و ذرت بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10
 62. مهدی محمودی ابیانه , رضا ولی زاده , علیرضا کوچکی , عباسعلی ناصریان , امین صلاحی , مقایسه ارزش غذایی سه گونه شورزیست Sedilitzia rosmarinus، Kochia scoparia و Halocnemum strobilzceum یا کاه گندم و یونجه , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 63. لیدا رستمی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فرید گل زردی , تاثیر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر قابلیت جذب و کارایی مصرف نور , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2010-07-24
 64. لیدا رستمی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فرید گل زردی , ارزیابس عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در کشت مخلوط افزایشی با ذرت , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2010-07-24
 65. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , جواد شباهنگ , تاثیرنظام های زراعی بانهاده های مختلف بر کارایی مصرف نور در ذرت , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2010-07-24
 66. مژگان ثابت تیموری , علیرضا کوچکی , بررسی اثر فواصل آبیاریو نوع کود بر عملکرد اندام هوائی سه گیاه دارویی:اسطوخودوس، رزماری و زوفا , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2010-07-24
 67. سهیل پارسا , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , علیرضا قائمی , مدل سازی نوسانات مکانی و زمانی عملکرد چغندرقند در استان خراسان , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2010-07-24
 68. مجید رحیمی زاده , احمد زارع فیض آبادی , علی کاشانی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر مقدار نیتروژن مصرفی بر عملکرد و کارایی مصرف و شاخص برداشت سیب زمینی رقم سانته , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2010-07-26
 69. پریسا محمودی , علیرضا کوچکی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , علی اصغر محمدآبادی , بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-18
 70. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , مریم جهانی کندری , آزاده حسینی , بررسی اثر مدیریت اکولوژیک علفهای هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17
 71. آسیه سیاه مرگویی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , الهام عزیزی , مریم جهانی کندری , اثر روشهای مدیریت تلفیقی بر تراکم و تنوع علفهای هرز , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17
 72. سپیده انورخواه حکم آبادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سارا سنجانی , علیرضا انورخواه , بررسی اثر افزایش غلظت co2 بر رقابت اندام هواییو ریشه علفهای هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی درشرایط گلخانه , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17
 73. المیرا محمدوند , علیرضا کوچکی , عباس شهدی , بیژن یعقوبی , اثر عمق قرارگیری بذرو ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه echinochoa , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17
 74. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سارا سنجانی , شهرام رضوان بیدختی , سپیده انورخواه حکم آبادی , بررسی تغییرات تنوع و زیست توده علفهای هرز درکشت و مخلوط ارزن و لوبیا , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17
 75. لیدا رستمی , سرور خرم دل , فرزاد مندنی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر تراکم مختلف کشت مخلوط لوبیا و ذرت بر جمعیت های علف هرز , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17
 76. سرور خرم دل , لیدا رستمی , علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر تعداد تراکم و جمعیت علفهای هرز , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17
 77. سپیده انورخواه حکم آبادی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , سارا سنجانی , علیرضا ایزد خواه , بررسی رقابت تاج خروس درمقابل چند گونه گیاهی زراعی در اثر افزایش غلظت co2 , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17
 78. سپیده انورخواه حکم آبادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سارا سنجانی , عیلرضا انورخواه , بررسی افزایش غلظت co2 بررقابت اندام هوایی و ریشه علف هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی در شرایط گلخانه , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17
 79. فرنوش فلاح پور , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ماهرخ فلاحتی رستگار , بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17
 80. علیرضا کوچکی , فرنوش فلاح پور , سرور خرم دل , لیدا رستمی , بررسی تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر عملکرد , همایش ملی گیاهان دانه روغنی , 2009-09-23
 81. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , جواد شباهنگ , کاربرد کودهای بیولوژیک در کشاورزی پاک: مطالعه موردی- اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) , کشاورزی پاک , 2009-05-26
 82. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , حسین کریم پور , علی اصغر محمدآبادی , جواد حسن جانپور , بهره گیری از عصاره های گیاهی و مواد جایگزین برای مدیریت آفات گوجه فرنگی در نظام های تولید اکولوژیک , اولین کنگره ملی فناوری تولید و فراوری گوجه فرنگی , 2009-02-11
 83. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , مریم جهانی کندری , آزاده حسینی , علی اصغر محمد آبادی , سمانه مظاهری , اثرات تاریخ کشت، زمان و روشهای کنترل علفهای هرز بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز ارگانیک , همایش علفهای هرز , 2007-12-31
 84. الیاس سلطانی , فرخ رحیم زاده خویی , علیرضا کوچکی , عزیز جوانشیر , افشین سلطانی , مقایسه آیش فصلی و سالانه در آذربایجان شرقی با استفاده از یک مدل ساده , دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی , 2007-10-17
 85. علیرضا کوچکی , لیدا رستمی , فرنوش فلاح پور , بررسی اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر جمعیت علفهای هرز , اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار , 2008-12-23
 86. جبار فلاحی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه , همایش ملی مدیریت و توسعه پایدار در ایران , 2008-12-23
 87. علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذور سیاهدانه تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی در مزرعه , گیاهان دارویی , 2008-10-23
 88. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , اثرات کاربرد کودهای بیولوژیکی میتروژن و فسفر بر شاخص های رشدی سیاهدانه , گیاهان دارویی , 2007-10-24
 89. , علیرضا کوچکی , عالیه رحیمی , ويژگي هاي زادآوري اسپرس خراساني , نهمين كنفرانس زيست شناسي ايران- تهران , 2000-08-15
 90. علیرضا کوچکی , higher agricultural education in Iran , international programs in agriculture office of the associate dean and director , 2001-06-22

انگلیسی

 1. Soroor Khorramdel , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Evaluation of the effects of saffron-cumin intercropping ratios on quality and yield under semiarid conditions , V International Symposium on Saffron Biology and Technology , 2016-11-23
 2. Dr. A. Mollafilabi , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , Effects of bed type, corm weight and lifting time on quantitative and qualitative criteria of saffron (Crocus sativus L.) , 17th International Conference on Medicinal and Aromatic Plants , 2015-12-03
 3. Alireza Koocheki , Saffron corm: Science and Technology , Vth International Saffron Symposium , 2016-11-23
 4. Alireza Koocheki , Saffron Adulteration worlwide , Omics Technologies for Crop Improvement, Traceability, Determination of Authenticity, Adulteration and Origin in Saffron , 2015-09-16
 5. , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , hassan porsa , Nutrient capture efficiency, use efficiency and productivity in sole cropping and intercropping of rapeseed, bean and corn , Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Developmentnt , 2014-09-17
 6. , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , hassan porsa , Water capture efficiency, use efficiency and productivity in intercropping of rapeseed, bean and corn , Second International Conference on Sustainable Development , 2014-09-26
 7. گلثومه عزیزی , Alireza Koocheki , Sara Bakhshaei , Ghorban Ali Asadi , THE EFFECTS OF NUTRIENT RESOURCE AND PLANT DENSITY ON SOME AGRONOMIC CHARACTERISTICS OF CARUM CARVI L. , سومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2014-05-14
 8. Alireza Koocheki , لیلا تبریزی , گلثومه عزیزی , Sara Bakhshaei , THE EFFECT OF SOME MEDICINAL PLANTS ON WEED DENSITY AND DIVERSITY , سومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2014-05-14
 9. Mahboobeh Abdollahi Mayvan , Soroor Khorramdel , Alireza Koocheki , Reza Ghorbani , EFFECTS OF PLANT DENSITIES AND IRRIGATION LEVELS ON GROWTH CHARACTERISTICS AND FLOWER NUMBER OF BORAGE (BORAGO OFFICINALIS L.) , سومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2014-05-14
 10. Alireza Koocheki , الهام عزیزی , Ghorban Ali Asadi , Investigation of Marigold allelopathic effect on insect diversity and diseases of Tomato in an intercropping system , دومین همایش ملی گیاهان دارویی , 2013-05-15
 11. Alireza Koocheki , Javad shabahang , Soroor Khorramdel , F. Nadjafi , Sara Bakhshaei , EFFECTS OF VESICULAR-ARBUSCULAR MYCORHIZZAL FUNGI INOCULATION ON SEED AND ESSENTIAL OIL YIELD OF AJOWAN (CARUM COPTICUM L.) , دومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2013-05-15
 12. Alireza Koocheki , Javad shabahang , Soroor Khorramdel , F. Nadjafi , Sara Bakhshaei , EFFECT OF DIFFERENT NITROGEN LEVELS ON SEED AND ESSENTIAL OIL YIELD OF FENNEL (FOENICULUM VULGARE MILL.) , دومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2013-05-15
 13. Alireza Koocheki , , Maryam Jahani Kondori , A. Siahmarguee , Study on effect of soil texture and density on corm characteristics and yield criteria of saffron (Crocus sativus L , 4th International Saffron Symposium Advanced in saffron Biology Technology and Trade on , 2012-10-22
 14. Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Abdollah Mollafilabi , Effects of plant density and bed type on Saffron (Crocus sativus L.) yield and yield components , 4th International Saffron Symposium Advanced in saffron Biology Technology and Trade on , 2012-10-22
 15. Abdollah Mollafilabi , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , Investigation on Effect of location and Field age on Yield and Frequency of Different Corm Weights of Saffron (Crocus sativus L.) , 4th International Saffron Symposium Advanced in saffron Biology Technology and Trade on , 2012-10-22
 16. Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Abdollah Mollafilabi , seyyed mohammad seyyedi , Effects of hight corm planting density and applying manure on flower and corm yields of saffron (Crocus sativus L , 4th International Saffron Symposium Advanced in saffron Biology Technology and Trade on , 2012-10-22
 17. Parviz Rezvani Moghaddam , Alireza Koocheki , Abdollah Mollafilabi , seyyed mohammad seyyedi , Flower and Corm Characteristics of Saffron (Crocus sativus L.) as affected by Levels of Applying Wheat Straw as a Mulch , 4th International Saffron Symposium Advanced in saffron Biology Technology and Trade on , 2012-10-22
 18. L. Tabrizi , Alireza Koocheki , M. Yusefi , Y. Aghaei , Effect of Site Specific Application of Nitroxin Biofertilizer and Sowing Depth on Saffron (Crocus Sativus) production , 4th International Saffron Symposium Advanced in saffron Biology Technology and Trade on , 2012-10-22
 19. Alireza Koocheki , , Maryam Jahani Kondori , A. Siahmarguee , Impact of Soil Characteristics and Field Age on Flower and Corm Yield of Saffrn (Crocus Sativus L , 4th International Saffron Symposium Advanced in saffron Biology Technology and Trade on , 2012-10-22
 20. Alireza Koocheki , Mozhgan Sabet Teimouri , Effect of Age of Farm, Corm Size and Manure Fertilizer on Morphological Criteria of Saffron (Crocus sativus L.) under Mashhad Conditions , 4th International Saffron Symposium Advanced in saffron Biology Technology and Trade on , 2012-10-22
 21. Afsaneh Aminghafouri , mansoureh mahlouji rad , Alireza Koocheki , THE EFFECTS OF CORM DENSITY AND CORM WEIGHT ON GROWTH CHARACTERISTICS, FLOWERING AND ECONOMIC YIELD OF SAFFRON (CROCUS SATIVUS , National Congress on Medicinal Plants , 2012-05-16
 22. salma kalantari khandani , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , M. Rouhani , EVALUATION EFFECTS OF BIOLOGICAL FERTILIZERZ ON AGRONOMIC AND QUALITY CERTERIA ON LOCAL MASS AND REVISED VARIETIES OF SESAMUM INDICUM , National Congress on Medicinal Plants , 2012-05-16
 23. Afsaneh Aminghafouri , Farnoush Fallahpour , mansoureh mahlouji rad , Alireza Koocheki , INTERCROPPING SESAME (SESAMUM INDICUM L.) WITH FLAX (LINUM USITATISSIMUM L.) AND THEIR EFFECTS ON YIELD AND YIELD COMPONENTS , National Congress on Medicinal Plants , 2012-05-16
 24. F. Nadjafi , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , B. Honermeier , FIRST EXPERIMENTS ON CULTIVATION OF NEPETA BINALUDENSIS JAMZAD – AN EXAMPLE OF DOMESTICATION OF A HIGHLY ENDANGERED MEDICINAL PLANT OF IRAN , National Congress on Medicinal Plants , 2012-05-16
 25. Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , گلثومه عزیزی , آسیه سیاهمرگویی , Maryam Jahani Kondori , INVESTIGATION OF THE EFFECT OF NUTRIENT RESOURCES AND WEED CONTROL ON QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CRITERIA OF CAT TYME (TEUCRIUM POLIUM) , National Congress on Medicinal Plants , 2012-05-16
 26. Alireza Koocheki , L. Tabrizi , Afsaneh Aminghafouri , Soroor Khorramdel , Evaluation of growth characteristics and yield of saffron (Crocus sativus L.) by application of organic planting beds and different sowing methods , 4th International Saffron Symposium , 2012-10-22
 27. Alireza Koocheki , Soroor Khorramdel , javad shabahang , Reihaneh Azimi , The impacts of irrigation intervals and intecropped marjoram (Origanum majorana L.) with saffron (Crocus sativus L.) on possible cooling effect of corms for climate change adaptation , 4th International Saffron Symposium , 2012-10-22
 28. Soroor Khorramdel , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Reza Ghorbani , Ghorban Ali Asadi , Effects of nitrogen and phosphorus biological fertilizers on radiation use efficiency in black cumin (Nigella sativa L.) , 13th International Congress of the Society for Ethnopharmacology , 2012-09-02
 29. Abdollah Mollafilabi , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Influence of Density and Bed Type on Organic Saffron yield , Medicinal and Aromatic Plants. SIPAM-2012 , 2012-04-22
 30. , Maryam Jahani Kondori , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Effect of nutrient resource and crop diversity on insect diversity , PROCEEDINGS of the third scientific conference of ISOFAR , 2011-09-28
 31. , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , Mohammad Bannayan Aval , Evaluation of domestication possibility of thymus transcaspicus under low input cropping system , PROCEEDINGS of the third scientific conference of ISOFAR , 2011-09-28
 32. Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , نگاهی به روند تغییر اقلیم و آینده تولیدات زراعی ایران , مجموعه مقالات بزرگداشت دکتر نصر الله سفید بخت , 2007-05-08
 33. Alireza Koocheki , Integrative Farming Approaches for Highland Areas of CWANA Region , Regional expert meeting and workshop on highlands agriculture , 2011-11-19
 34. Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Reza Ghorbani , Iranian agriculture in the face of climate change , Equipping society for climate change through improved treatments of uncertainty , 2011-01-19
 35. Parviz Rezvani Moghaddam , Alireza Koocheki , History of research on salt-affected lands of Iran: present status and future prospects : Halophytic Ecosystems : , International Seminar on Prospects of Saline Agriculture in the GCC Countries , 2001-03-17
 36. Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , History of research on salt-affected lands of Iran: present status and future prospects , International Seminar on Prospects of Saline Agriculture in the GCC Countries , 2001-03-17
 37. Parviz Rezvani Moghaddam , Alireza Koocheki , Back to Tradition: Medicinal and industrial use of saffron , Terra Madre - Slow Food , 2010-10-21
 38. Parviz Rezvani Moghaddam , A.K.S. Huda , Q. Parvez , Alireza Koocheki , Indigenous knowledge in agriculture with particular reference to medicinal crop production in Khorasan, Iran , Managing Knowledge, Technology and Development in the Era of Information Revolution , 2007-10-29
 39. Jabbar Fallahi , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , effects of biofertilizers on quantitative and qualitative yield of chamomile as a medicinal plant , 6th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries , 2010-04-07
 40. Reza Ghorbani , Alireza Koocheki , , , , Ecological methods of weed management in Cumin , 15th European Weed Research Society Symposium , 2010-07-12
 41. , Alireza Koocheki , Parviz Rezvani Moghaddam , Mehdi Nassiri Mahallati , leila alimoradi , Asieh Siahmarguee , Effect of Plant Diversity and Nutrient Resource on WeedComposition and Density in Different Cropping Systems , Competition for Resources in a Changing World , 2008-10-08
 42. Alireza Koocheki , لیلا تبریزی , Maryam Jahani Kondori , Ali Asghar Mohammad abadi , مهدوی دامغانی , performance of saffron ( crucos sativus ) under different planting patterns and high corm density , 3nd International Symposium On Saffron , 2009-04-20
 43. Alireza Koocheki , Asieh Siahmarguee , , Maryam Jahani Kondori , leila alimoradi , effects of plant density and depth on agronomic caractrestics of saffron , 3nd International Symposium On Saffron , 2009-04-20
 44. Alireza Koocheki , Javad Shabahang , Surur Khorramdel , عظیمی , the effects of different irrigation regimes on the growth caractrestictes of saffron , 3nd International Symposium On Saffron , 2009-04-20
 45. Alireza Koocheki , , Bakhtiar Lalehgani Dezaki , intercropping saffron with cereals , pulsesandmedicinal plant , 3nd International Symposium On Saffron , 2009-04-20
 46. Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , , , exploring the diversity of pulse crops in Iran ecosystem , integrated agricultural systems: Methodologies Modeling and measuring , 2009-06-01
 47. Alireza Koocheki , Maryam Jahani Kondori , , , Mohsen Jahan , Effect of biofertilizer and inorganic fertilizer on generative growth and yield of saffron under high corn density , 3rd International Symposium on Saffron Forthcoming Challenges in Cultivation Research and Economics , 2009-06-20
 48. Alireza Koocheki , Good Practice in Saffron Production in Iran , سومین سمپوزیوم بین المللی زعفران , 2009-05-20
 49. Mehdi Nassiri Mahallati , Alireza Koocheki , Effects of Organic Mulch on Soil Temperature: Simulation Study , International scientific and professionnal conference Organic agriculture and climate change , 2008-05-17
 50. Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Effects of Global Warming on Decomposition of Soil Organic Matter: A Simulation Study , International scientific and professionnal conference Organic agriculture and climate change , 2008-05-17
 51. Ehsan alah Zeyd Ali , Alireza Koocheki , نادر آزادبخت , Reza Ghorbani , evaluation of alternaria alternata as a potential biocontrol agent for gield bindweed , Annual Weed Science Society of America - International bioherbicides group workshop , 2009-02-08
 52. , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , رضا عباسی علی کمر , dryland wheat yield by precipitation and edaphic data-2 , international dryland development commission , 2008-10-07
 53. Mehdi Nassiri Mahallati , Alireza Koocheki , Adapting dryland wheat production systems of iran to climate change , farming systems design 2007 , 2007-10-12
 54. , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , رضا عباسی علی کمر , dryland wheat yield by precipitation and edaphic data-1 , international dryland development commission , 2008-10-07
 55. Maryam Jahani Kondori , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , comparison of different intercropping arrangement of cumin , cultivating the future , 2008-05-18
 56. , Alireza Koocheki , Reza Ghorbani , effects of biofertilizers on agronomic criteria of hyssop , cultivating the future , 2008-05-18
 57. Alireza Koocheki , Reza Ghorbani , Mohsen Jahan , غلامعلی اسدی , Impact of Organic soil amendments and compost extracts in organic tomato production and storability , Organic Agriculture in Asia , 2008-03-13
 58. Mohsen Jahan , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , فروغ دهقانی پور , The effects of different cattle manure levels and branch management methods on organic production of Cucurbita pepo , 16th IFOAM Organic World Congress , 2008-06-16
 59. Alireza Koocheki , Mohsen Jahan , Mehdi Nassiri Mahallati , Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and free-living nitrogen-fixing bacteria on growth characteristics of corn under organic and conventional cropping systems , 16th IFOAM Organic World Congress , 2008-07-16
 60. surur khorramdel , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Reza Ghorbani , The effects of nitrogen and phosphorous biological fertilizers on the growth indices of black cumin (Nigella sativa L.) , Phytopharm 2008 12th International Congress , 2008-07-02
 61. surur khorramdel , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Reza Ghorbani , Evaluation of germination of black cumin (Nigella sativa L.) seeds obtained from plants treated with different various biological fertilizers , phtopharm 2008 12th International Congress , 2008-07-02
 62. Reza Ghorbani , Alireza Koocheki , Maryam Jahani Kondori , , Ali Mohammadabadi , Effect of Planting Date, Weed Control Time and , 5th International Weed Science Congress , 2008-06-23
 63. Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Ebrahim Kazerooni Monfared , Reza Ghorbani , Effect of Integrated Weed Management on Weed , 5th International Weed Science Congress , 2008-06-23
 64. تبریزی لیلا , Alireza Koocheki , Reza Ghorbani , Effect of biofertilizers on agronomic criteria of Hyssop-Hyssopus officinalis , Cultivating the future based on science , 2008-04-18
 65. Alireza Koocheki , Reza Ghorbani , Mohsen Jahan , Ghorban Ali Asadi , Organic soil amendments and compost extracts in organic tomato production and storability. , کشاورزی زیستی در آسیا , 2008-03-11
 66. Reza Ghorbani , Alireza Koocheki , Organic Saffron in Iran: prospects and challenges , 2nd International Symposium on Saffron Biology and Technology , 2006-10-28
 67. Reza Ghorbani , Alireza Koocheki , Mohsen Jahan , Ghorban Ali Asadi , Effects of Organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production , What will organic farming deliver? COR 2006 , 2006-09-18
 68. Reza Ghorbani , Alireza Koocheki , Mohsen Jahan , Ghorban Ali Asadi , Effects of Organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production , What Organic will deliver? , 2006-09-18
 69. Alireza Koocheki , evaluation of land suitibility for Dryland farming in khorasan province using long term climatic dat , abstracts of international conference on environmentally sustainable agriculture for dry areas for t , 2002-08-23
 70. Alireza Koocheki , emerging trends in agricultural research for the new millennium with particular reference to Iran , the 3rd international iran and russia conference - abstracts , 2002-08-23
 71. Alireza Koocheki , history of research on salt affected lands of iran. present status and future prospects. i. agroecos , كنفرانس بين المللي اموزش عالي كشاورزي - دبي , 2000-12-21
 72. Alireza Koocheki , history of research on salt affected lands of iran. present status and future prospects. ii. halophy , كنفرانس بين المللي اموزش عالي كشاورزي - امريكا , 2001-03-21
 73. Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , weed dynamics of conventional and ecological cropping systems in different rotations with wheat , proceedings of the 14th ifoam organic world congress , 2002-07-23
 74. Mehdi Nassiri Mahallati , Alireza Koocheki , G. A. KAMALI , H. SHAHANDEH , Potential impact of climate change on rainfed wheat production in Iran , نهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار مناطق خشک , 2008-11-07