مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سعید باعصمت , محمود پسندیده فرد , علیرضا تیمورتاش , ررسی عددی اثرات بکارگیری کانال انتقال جریان هوا و انحنای جانبی بدنه بر عملکرد آیرودینامیکی خودروی تار, مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (13), شماره (1), سال (2023-5), صفحات (71-86)
 2. احسان اردکانی , علیرضا تیمورتاش , محمد علی اردکانی , بررسی تجربی جریان هوا پایین دست مدل مثلثی در زوایای مختلف, مهندسی مکانیک امیرکبیر, سال (2020-1)
 3. علی اسدی , مجید ملک جعفریان , علیرضا تیمورتاش , مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر چرخش جت سیال بر پرش‌های هیدرولیکی دایروی, مهندسی مکانیک امیرکبیر, دوره (53), شماره (7), سال (2021-9), صفحات (1-18)
 4. امید رمضانی ازغندی , محمد جواد مغربی , علیرضا تیمورتاش , بررسی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت و افت فشار هیبرید نانولوله کربنی-گرافن در مبدل حرارتی صفحهای با صفحات متفاوت, نانو مواد, دوره (47), شماره (13), سال (2021-7), صفحات (185-194)
 5. امید رمضانی ازغندی , محمد جواد مغربی , علیرضا تیمورتاش , تاثیر نانوذرات طلا و نانولوله های کربنی در بیوسنسور گلوکز اکسیداز و بهینه یابی شرایط به کمک روش تاگوچی, نانو مواد, دوره (7), شماره (24), سال (2016-1), صفحات (207-219)
 6. علی اسدی , مجید ملک جعفریان , علیرضا تیمورتاش , مطالعه پدیده شناسی پرشهای هیدرولیکی چند ضلعی, علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (31), شماره (1), سال (2020-2), صفحات (87-104)
 7. یاسر نوری , علیرضا تیمورتاش , بهروز ظفرمند , تعیین مدل بهینه در محاسبه برآورد تابش کلی خورشیدی دریافتی توسط زمین در شهرستان بجنورد, انرژی ایران, دوره (22), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (83-96)
 8. احمد صابری , محمدرضا مه پیکر , علیرضا تیمورتاش , بررسی آزمایشگاهی و شبیه‌سازی عددی پرش هیدرولیکی دایروی روی صفحه مقعر, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (20), شماره (2), سال (2020-2), صفحات (321-328)
 9. اسماعیل لکزیان , ایدا استیری , علیرضا تیمورتاش , مصطفی نیازی , بررسی عددی پرش هیدرولیکی دایروی در سیال غیرنیوتنی با روش اصلاح شدهVOF, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (49), شماره (1), سال (2019-5), صفحات (261-268)
 10. سید احسان داورپناه بایگی , علیرضا تیمورتاش , بررسی عددی تاثیر میدان الکتریکی جریان مستقیم بر مشخصه های اجتماع ذرات در جریان تصفیه عرضی, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (19), شماره (5), سال (2019-5), صفحات (1061-1073)
 11. سیدعرفان سلیمی پور , علیرضا تیمورتاش , مجتبی ماموریان , مقایسه عملکرد چند نمونه پرتابه تفنگ بادی به همراه اصلاح شکل دماغه, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (18), شماره (3), سال (2018-6), صفحات (395-405)
 12. سید احسان داورپناه بایگی , علیرضا تیمورتاش , بررسی عددی تأثیر گسترش عمودی هندسه غشاء بر جداسازی ذرات غیرکلوئیدی از جریان, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (18), شماره (4), سال (2018-4), صفحات (571-582)
 13. احسان سوختانلو , علیرضا تیمورتاش , محمدرضا مه پیکر , ارائه روابط تجربی برای تعیین تعداد اضلاع پرش های هیدرولیکی چندضلعی, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (18), شماره (1), سال (2018-4), صفحات (273-280)
 14. علی عظیمی تصدی ثالث , علیرضا تیمورتاش , مقایسه مدلسازی چندشعاعی و تک شعاعی قطرات در جریان چگالشی بخار داخل یک شیپوره مافوق صوت در چهارچوب اویلری لاگرانژی, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (10), سال (2018-1), صفحات (47-57)
 15. سیدعرفان سلیمی پور , علیرضا تیمورتاش , مجتبی ماموریان , بررسی مسیر حرکت یک پرتابه کروی گذرصوتی تحت مکانیزم هوپ-آپ به کمک شبیه سازی جریان ناپایای سه بعدی آشفته, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (9), سال (2017-12), صفحات (25-35)
 16. مریم امیری خبوشان , محسن کهرم , علیرضا تیمورتاش , بررسی آزمایشگاهی و عددی عملکرد آیرودینامیکی یک نوع توربین بادی محور عمودی با پره های لولایی, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (5), سال (2017-8), صفحات (21-30)
 17. شهروز امیدوار اوغانی , علیرضا تیمورتاش , مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی دی اکسید کربن فوق بحرانی در لوله عمودی با استفاده از معادله حالت چند پارامتری اسپن و وگنر, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (11), سال (2016-11), صفحات (69-80)
 18. سیدعرفان سلیمی پور , علیرضا تیمورتاش , شبیه سازی عددی و مقایسه عملکرد دو اندازه مختلف از ساچمه های تفنگ بادی با کالیبرهای 4.5 و 5.5, مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (3), شماره (3), سال (2015-3), صفحات (35-47)
 19. شهاب نوری فرد , علیرضا تیمورتاش , انتقال حرارت جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی در کانال عمودی دما ثابت, فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (15), سال (2015-3), صفحات (33-41)
 20. محسن مخلصی , علیرضا تیمورتاش , بررسی آزمایشگاهی تاثیر دبی حجمی، ارتفاع پایین دست و قطر جت بر ابعاد پرشهای هیدرولیکی چند ضلعی پایدار, مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, دوره (15), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (69-89)
 21. علیرضا تیمورتاش , اسماعیل لکزیان , محمدرضا مه پیکر , شبیه سازی پدیده تغییر فاز ناگهانی بخار آب با معادلات جوانه زایی و رشد قطرات مناسب در فشار های چگالشی پایین, مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (2), شماره (3), سال (2013-6), صفحات (89-102)
 22. ادریس یوسفی راد , محمدرضا مه پیکر , علیرضا تیمورتاش , بکارگیری روش کاسپ و بهینه سازی آن با استفاده از روش معکوس جهت بهبود روش حجم محدود جیمسون دو بعدی, فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (8), سال (2014-11), صفحات (174-182)
 23. ابراهیم کمالی , علیرضا تیمورتاش , محمد پسندیده فرد , مدل سازی فرآیند پوشش حرارتی برای تشکیل پوشش سطحی با استفاده از روشهای آماری, مهندسی متالورژی و مواد, دوره (23), شماره (1), سال (2012-3), صفحات (21-34)
 24. علی خالقی , محمود پسندیده فرد , علیرضا تیمورتاش , حل عددی جریان شتابدار آشفته در ورودی لوله, علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (4), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (69-94)
 25. علیرضا تیمورتاش , سیدمحمدسبحان نبوی , بررسی عددی یک سیستم سرمایش مغناطیسی با بستر متخلخل و مقایسه عملکرد آن با بستر مشبک ساده, شریف, دوره (27), شماره (1), سال (2011-8), صفحات (15-25)
 26. علیرضا تیمورتاش , محمدرضا مه پیکر , اسماعیل لکزیان , بررسی جریان چگالشی بخار در گذرگاه پره های یک توربین همراه با نازل ورودی مرطوب, Amirkabir-امیرکبیر, دوره (43), شماره (1), سال (2011-9), صفحات (71-83)
 27. علیرضا تیمورتاش , محمدرضا مه پیکر , اسماعیل لکزیان , کنترل شدت و موقعیت چگالش ناگهانی با استفاده از پاشش قطرات در گلوگاه یک شیپوره همگرا-واگرای دوبعدی, مکانیک هوافضا, دوره (7), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (35-49)
 28. علیرضا تیمورتاش , سیدمحمد جوادی مال آباد , احسان ابراهیم نیا بجستان , شبیه سازی عددی فرآیند انجماد ماهی به دو روش غوطه وری و وزش هوای سرد, علمی شیلات ایران, دوره (18), شماره (3), سال (2009-12), صفحات (21-34)
 29. علیرضا تیمورتاش , محمدرضا مه پیکر , اسماعیل لکزیان , استفاده از مدل توربولانس بالدوین-لوماکس در تحلیل جریان چگالشی بخار بین پره های یک توربین, شریف, دوره (27), شماره (2), سال (2011-12), صفحات (25-36)
 30. محمدرضا مه پیکر , علیرضا تیمورتاش , اسماعیل لکزیان , بررسی آثار لزجت بر توزیع فشار و اندازه قطرات در جریان گذر صوتی بخار مرطوب بین پره های ثابت یک توربین, مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, دوره (11), شماره (17), سال (2010-2), صفحات (6-29)
 31. علیرضا تیمورتاش , محمدرضا مه پیکر , تحلیل جریان گذر صوتی و غیر لزج بخار ضمن چگالش در پاساژ تیغه های توربین به روش تایم مارچینگ جیمسون روی شبکه منطبق مرز, دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (18), شماره (1), سال (2006-6), صفحات (1-20)
 32. محمدرضا مه پیکر , علیرضا تیمورتاش , بررسی تجربی وشبیه سازی پرش تقطیر در یک شیپوره بخار مافوق صوت بر اساس معادلات دقیق دشد قطره, دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (15), شماره (2), سال (2003-12), صفحات (187-205)

انگلیسی

 1. jalal salimi , Ali Reza Teymourtash , mohamadreza aghdasi , lakzian esmail , Optimization of the surface heating for a stationary cascade turbine blade in wet steam flow, Thermal Science and Engineering Progress, Volume (39), Year (2023-3), Pages (101751-101751)
 2. omid ramezani azghandi , Mohammad Javad Maghrebi , Ali Reza Teymourtash , اثر تعداد صفحه بر شرایط بهینه مبدل حرارتی صفحه‌ای واشردار با هیبرید گرافن-نانولوله کربنی, مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, Volume (11), No (5), Year (2021-11), Pages (149-163)
 3. omid ramezani azghandi , Mohammad Javad Maghrebi , Ali Reza Teymourtash , بررسی آزمایشگاهی اثر دبی و غلظت نانوسیال گرافن-آب و یافتن شرایط مطلوب به کمک روش تاگوچی, مهندسی مکانیک امیرکبیر, Volume (54), No (3), Year (2022-5), Pages (131-133)
 4. Raouf Khosravi , marziyeh zamaemifard , sajjad safarzade , Mohammad Passandideh-Fard , Ali Reza Teymourtash , امین شهسوار , Predicting entropy generation of a hybrid nanofluid in microchannel heat sink with porous fins integrated with high concentration photovoltaic module using artificial neural networks, Engineering Analysis with Boundary Elements, Volume (150), No (5), Year (2023-5), Pages (259-271)
 5. Yaser Noori , Ali Reza Teymourtash , بهروز ظفرمند , Calculation of the phase separation rate in two‐phase flow of non‐Newtonian power‐law fluid and gas bubbles flowing inside the T‐ and Y‐junctions using random vortex method (RVM), Canadian Journal of Chemical Engineering, Volume (101), No (4), Year (2023-4), Pages (2172-2188)
 6. mohamadreza aghdasi , Ali Reza Teymourtash , Esmail Lakzian , Optimization of the pitch to chord ratio for a cascade turbine blade in wet steam flow, Applied Thermal Engineering, Volume (211), Year (2022-7), Pages (118445-118458)
 7. Yaser Noori , Ali Reza Teymourtash , بهروز ظفرمند , Use of Random Vortex Method in Simulating Non-Newtonian Fluid Flow in a T-junction for Various Reynolds Numbers and Power-law Indexes, International Journal of Engineering, Transactions B: Applications, Volume (35), No (5), Year (2022-1), Pages (954-966)
 8. , Mohammad Javad Maghrebi , Ali Reza Teymourtash , Investigation and optimization of heat transfer coefficient of MWCNTs-Water nanofluids in a plate heat exchanger, International Journal of Nano Dimension, Volume (12), No (2), Year (2021-4), Pages (104-112)
 9. Ali Asadi , Majid Malek Jafarian , Ali Reza Teymourtash , Experimental Study of Stable Circular Hydraulic Jumps, Fluid Dynamics, Volume (55), No (4), Year (2020-7), Pages (477-487)
 10. Raouf Khosravi , Saeed Rabiei , Mehdi Bahiraei , Ali Reza Teymourtash , Predicting entropy generation of a hybrid nanofluid containing graphene–platinum nanoparticles through a microchannel liquid block using neural networks, International Communication in Heat and Mass Transfer, Volume (109), No (2), Year (2019-12), Pages (104351-13)
 11. Raouf Khosravi , Ali Reza Teymourtash , Mohammad Passandideh-Fard , Saeed Rabiei , Mehdi Bahiraei , Numerical study and optimization of thermohydraulic characteristics of a graphene–platinum nanofluid in finned annulus using genetic algorithm combined with decision-making technique, Engineering with Computers, Volume (37), No (3), Year (2020-9), Pages (2473-2491)
 12. Sepehr RafieeNasab , Ehsan Roohi , Ali Reza Teymourtash , Numerical analysis of nonlinear thermal stress flow between concentric elliptical cylinders, Physics of Fluids, Volume (32), No (10), Year (2020-10)
 13. Ahmad Saberi , Ali Reza Teymourtash , Mohammad Reza Mahpeykar , Experimental and numerical study of circular hydraulic jumps on convex and flat target plates, European Journal of Mechanics B-Fluids, Volume (80), Year (2020-3), Pages (32-41)
 14. Ehsan Roohi , Mohammadhassan Ahmadian , Ali Reza Teymourtash , Stefan Stefanov , A dusty gas model-direct simulation Monte Carlo algorithm to simulate flow in micro-porous media, Physics of Fluids, Volume (31), No (6), Year (2019-6)
 15. M. Amiri , Mohsen Kahrom , Ali Reza Teymourtash , Aerodynamic Analysis of a Three-Bladed Pivoted Savonius Wind Turbine: Wind Tunnel Testing and Numerical Simulation, Journal of Applied Fluid Mechanics, Volume (12), No (3), Year (2019-2), Pages (819-829)
 16. Seyed Erfan Salimipour , Ali Reza Teymourtash , Mojtaba Mamourian , Investigation and comparison of performance of some air gun projectiles with nose shape modifications, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part p, Volume (233), No (1), Year (2019-3), Pages (3-15)
 17. Seyed Erfan Salimipour , Ali Reza Teymourtash , Mojtaba Mamourian , Trajectory modication of a transonic spherical projectile under hop-up mechanism, Scientia Iranica, Volume (26), No (2), Year (2019-2), Pages (796-807)
 18. Ahmad Saberi , Mohammad Reza Mahpeykar , Ali Reza Teymourtash , Experimental measurement of radius of circular hydraulic jumps: Effect of radius of convex target plate, Flow Measurement and Instrumentation, Volume (65), No (1), Year (2019-3), Pages (274-279)
 19. ehsan sukhtanlu , Ali Reza Teymourtash , Mohammad Reza Mahpeykar , The Effects of Target Plate Roughness on the Parameters of Circular Hydraulic Jumps: An Experimental Investigation, Journal of Applied Fluid Mechanics, Volume (11), No (6), Year (2018-11), Pages (1691-1701)
 20. Ali Reza Teymourtash , Seyed Erfan Salimipour , Compressibility effects on the flow past a rotating cylinder, Physics of Fluids, Volume (29), No (16101), Year (2017-1), Pages (1-12)
 21. maryam amiri , Ali Reza Teymourtash , Mohsen Kahrom , Experimental and numerical investigations on the aerodynamics performance of a pivoted Savonius wind turbine, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part A, Volume (231), No (2), Year (2017-3), Pages (87-101)
 22. Mehdi Rafeie , Ali Reza Teymourtash , Aerodynamic and dynamic analyses of three common 4.5 mm-caliber pellets in a transonic flow, Scientia Iranica, Volume (23), No (4), Year (2016-5), Pages (1767-1776)
 23. omid ramezani azghandi , Mohammad Javad Maghrebi , Ali Reza Teymourtash , Modification of Glucose biosensor using Pt/MWCNTs electrode and optimization by application of taguchi method, International Journal of Nano Dimension, Volume (7), No (3), Year (2016-6), Pages (231-239)
 24. Mohsen Zolfaghari Moghadam , Ali Reza Teymourtash , Optimal Homotopy Asymptotic Method to MHD Flow of a Viscoelastic Fluid Aver a Stretching Sheet, International Journal of Engineering and Advanced Technology, Volume (3), No (3), Year (2014-2), Pages (147-152)
 25. Ali Reza Teymourtash , mohsen mokhlesi , Experimental investigation of stationary and rotational structures in non - circular hydraulic jumps, Journal of Fluid Mechanics, Volume (762), No (1), Year (2015-1), Pages (344-360)
 26. Mohammad Reza Mahpeykar , E. Amiri Rad , Ali Reza Teymourtash , Analytical investigation of simultaneous effects of friction and heating to a supersonic nucleating Laval nozzle, Scientia Iranica, Volume (21), No (5), Year (2014-10), Pages (1700-1708)
 27. Ehsan Amiri Rad , Mohammad Reza Mahpeykar , Ali Reza Teymourtash , Analytic Investigation of the Effects of Condensation Shock on Turbulent Boundary Layer Parameters of Nucleating Flow in a Supersonic Convergent-Divergent Nozzle, Scientia Iranica, Volume (21), No (5), Year (2014-10), Pages (1709-1718)
 28. Ali Reza Teymourtash , danyal rezaiee , M. R. Raveshi , Natural convection on a vertical plate with variable heat flux in supercritical fluids, Journal of Supercritical Fluids, Volume (74), No (74), Year (2013-2), Pages (115-127)
 29. Hossein Khazaei , Ali Reza Teymourtash , Majid Malek Jafarian , Effects of gas properties and geometrical parameters on performance of a vortex tube, Scientia Iranica, Volume (19), No (3), Year (2012-6), Pages (454-462)
 30. Mohammad Reza Mahpeykar , Ali Reza Teymourtash , Ehsan Amiri Rad , Theoretical investigation of effects of local cooling of a nozzle divergent section for controlling condensation shock in a supersonic two-phase flow of steam, Meccanica, Volume (48), No (4), Year (2013-4), Pages (815-827)
 31. Ehsan Amiri Rad , Mohammad Reza Mahpeykar , Ali Reza Teymourtash , Evaluation of simultaneous effects of inlet stagnation pressure and heat transfer on condensing water-vapor flow in a supersonic Laval nozzle, Scientia Iranica, Volume (20), No (1), Year (2013-4), Pages (141-151)
 32. Mohammad Passandideh-Fard , Ali Reza Teymourtash , Mohammad Khavari , Numerical Study of Circular Hydraulic Jump Using Volume-of-Fluid Method, Journal of Fluids Engineering, Volume (133), No (1), Year (2011-1), Pages (114011-1140111)
 33. Mohammad Reza Mahpeykar , Ali Reza Teymourtash , Ehsan Amiri Rad , Reducing entropy generation by volumetric heat transfer in a supersonic two-phase steam flow in a Laval nozzle, International Journal of Exergy-IJEX, Volume (9), No (1), Year (2011-1), Pages (21-39)
 34. Ali Reza Teymourtash , majid ebrahimi warkiani , Natural Convection over a Non-Isothermal Vertical Flat Plate in Supercritical Fluids, Scientia Iranica, Volume (16), No (6), Year (2009-11), Pages (470-478)
 35. Ali Reza Teymourtash , Javad Abolfazli Esfahani , Seyed Ali Mousavi Shaegh , The effects of rate of expansion and injection of water droplets on the entropy generation of nucleating steam flow in a Laval nozzle, Heat and Mass Transfer, Volume (45), No (9), Year (2009-7), Pages (1185-1198)
 36. Mohammad Reza Mahpeykar , Ali Reza Teymourtash , Effects of Friction Factor and Inlet Stagnation Conditions on the Self Condensation of Steam in a Supersonic Nozzle, Scientia Iranica, Volume (11), No (4), Year (2004-10), Pages (269-282)
 37. Ali Reza Teymourtash , Mohammad Reza Mahpeykar , An Investigation of Two-Dimensional, Two – Phase Flow – of Steam in a Cascade of Turbine Blading by, Amirkabir-امیرکبیر, Volume (14), No (56), Year (2003-3), Pages (54-269)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. سعید باعصمت , محمود پسندیده فرد , علیرضا تیمورتاش , بررسی عددی اثرات بکارگیری کانال هوا در عقب و ایجاد انحنای جانبی بر آیرودینامیک خودرو , بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران , 2023-02-21
 2. علی گل مکانی , علیرضا تیمورتاش , مطالعه عددی تاثیر عوامل مختلف بر نرخ انتقال حرارت جابهجایی ترکیبی در یک محفظه دوبعدی با درپوش متحرک به روش شبکه بولتزمن حرارتی , ششمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوا فضا , 2021-09-22
 3. علی اسدی , مجید ملک جعفریان , علیرضا تیمورتاش , مطالعه ی اثر چرخش جت سیال در پرشهای هیدرولیکی دایروی , بیست و هشتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2020-05-27
 4. علی اسدی , مجید ملک جعفریان , علیرضا تیمورتاش , پرش های هیدرولیکی چند ضلعی: پدیده شناسی و مطالعه ی آزمایشگاهی رفتار , پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوا فضا , 2020-06-13
 5. علی اسدی , مجید ملک جعفریان , علیرضا تیمورتاش , مطالعه ی آزمایشگاهی محدوده ی پایداری پرشهای هیدرولیکی دایروی در حضور موانع پایین دست مختلف , پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوا فضا , 2020-06-13
 6. احسان روحی گل خطمی , سپهر رفیعی نسب , علیرضا تیمورتاش , تحلیل عددی جریان تنش حرارتی غیرخطی در مجرای بین دو استوانه بیضوی هممرکز , هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2019-08-27
 7. احسان روحی گل خطمی , محمدحسن احمدیان , علیرضا تیمورتاش , شبیه سازی تخلخل در میکرو/نانو کانالها بوسیله تابع توزیع احتمال و تحلیل جریان با روش DSMC , بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2018-04-24
 8. سیدسهند سیدپور , علیرضا تیمورتاش , بهینه سازی هندسه خم های یو شکل جهت حد اقل سازی افت فشار در کانال مربعی , 25امین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2017-05-02
 9. علی عظیمی تصدی ثالث , علیرضا تیمورتاش , بررسی قطر قطرات خروجی از شیپوره همگرا-واگرا در جریان دو فازی بخار مایع , چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کار بردی در مهندسی برق، مکانیک مکاترونیک , 2017-02-17
 10. امید رمضانی ازغندی , محمد جواد مغربی , علیرضا تیمورتاش , مقایسه طراحی مبدل حرارتی صفحه ای به کمک نرم افزار Aspen - HTFS - CAS200 , هشتمین همایش ملی مبدل های گرمایی , 2016-12-22
 11. حامدرضا کفاش , حسین عجم , علیرضا تیمورتاش , بررسی تجربی اثرموانع (یخ زدگی) برروی نوک بال ایرفویل ناکا 0015 , اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا , 2016-04-14
 12. محمدحسن چراغی , علیرضا تیمورتاش , علیرضا عرب گلارچه , بررسی تاثیر عدد ریچاردسون بر پارامیرهای جریان دو بعدی روی سیلندر داغ در اعداد رینولدز پایین , بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2015 , 2015-05-12
 13. محمدجواد پوررزاقی , علیرضا تیمورتاش , محمدباقر آیانی , بررسی اثر موقعیت سیم داغ بر الگوی جریان و انتقال حرارت در محفظه حاوی سیال فوق بحرانی , شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2015-11-17
 14. ادریس یوسفی راد , محمدرضا مه پیکر , علیرضا تیمورتاش , بررسی تاثیر روش کاسپ جهت بهبود حل عددی دوبعدی جریان تراکم پذیر در بین پره های توربین با سطوح شیب زیاد , چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2015-03-03
 15. حسن اسدزاده , علیرضا تیمورتاش , تاثیر شوک نرمال آیرودینامیک بر جریان دو فازی بخار مایع در یک شیپوره همگرا - واگرا با استفاده از معادلات تحلیلی , بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2014-04-22
 16. شهاب نوری فرد , علیرضا تیمورتاش , مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در یک محفظه حاوی سیال فوق بحرانی , بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2014-04-22
 17. شهاب نوری فرد , علیرضا تیمورتاش , انتقال حرارت جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی در کانال عمودی دما ثابت , بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2014-04-22
 18. ادریس یوسفی راد , محمدرضا مه پیکر , علیرضا تیمورتاش , مدل سازی جریان دوبعدی فراصوتی دوفازی در بین پره های توربین با استفاده از تلفیق روش کاسپ با حجم محدود جیمسون , سیزدهمین کنفرلنس هوا فضا ی ایران - دانشگاه تهران- دانشکده علومو فنون نوین , 2014-03-04
 19. ادریس یوسفی راد , محمدرضا مه پیکر , علیرضا تیمورتاش , بهینه سازی روش کاسپ با استفاده از روش معکوس جهت بهبود روش حجم محدود جیمسون دو بعدی , بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک isme2013 , 2013-05-07
 20. محسن مخلصی , علیرضا تیمورتاش , بررسی آزمایشگاهی ساختار های چند ضلعی در پرش هیدرولیکی ناشی از برخورد جت عمودی سیال لزج با صفحه افقی , بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک isme2013 , 2013-05-07
 21. ادریس یوسفی راد , محمدرضا مه پیکر , علیرضا تیمورتاش , به کارگیری روش کاسپ جهت بهبود حل عددی دوبعدی در روش حجم محدود جیمسون بین پره های ثابت توربین , دوزادهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2013-01-20
 22. وحید عظیمی , علیرضا تیمورتاش , تحلیل جریان چگالشی بخار و بررسی تأثیر میزان ماخ درگلوگاه برشعاع قطرات خروجی در شیپوره مادون صوت , مهندسی مکانیک , 2012-02-22
 23. آرشام اصیل , احسان سوختانلو , علیرضا تیمورتاش , بررسی آزمایشگاهی اثر داغ کردن سیلندر بر دنباله جریان عبوری از روی آن به کمک تونل باد و جریان سنج سیم داغ , اولین کنفرانس انتقال حرارت وجرم ایران , 2012-09-11
 24. مهداد توسلی , علیرضا تیمورتاش , بررسی انتقال حرارت به پره های توربین گاز با حل معادلات لایه مرزی به روش انتگرالی , کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فن آوری های پیشرفته , 2012-10-10
 25. مهداد توسلی , علیرضا تیمورتاش , بررسی تأثیر فشار خروجی از یک کسکید از پره های توربین گاز بر انتقال حرارت به پره ها , کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فن آوری های پیشرفته , 2012-10-10
 26. آرشام اصیل , احسان سوختانلو , علیرضا تیمورتاش , بررسی آزمایشگاهی اثر شدت اغتشاشات جریان ورودی بر روی ضریب پسا و اغتشاشات سرعت در جریان عبوری از روی استوانه داغ , اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک , 2012-10-16
 27. محسن مخلصی , علیرضا تیمورتاش , بررسی آزمایشگاهی تبدیل جریان فوق بحرانی به زیر بحرانی به شکل چند ضلعی ثابت و متحرک , اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک , 2012-10-16
 28. احسان سوختانلو , علیرضا تیمورتاش , محمدرضا مه پیکر , بررسی تجربی اثرات اغتشاشات جریان آزاد بر روی دنباله سیلندر مربعی شکل در زوایای حمله مختلف , دهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران , 2011-03-01
 29. علیرضا تیمورتاش , احسان سوختانلو , بررسی تجربی اثر شکل گوشه های سیلندر مربعی شکل برروی پارامترهای دنباله آن , دهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران , 2011-03-01
 30. علیرضا تیمورتاش , دانیال رضائی خنکدار , انتقال حرارت جابجایی آزاد بر روی یک دیواره عمودی شار ثابت در سیال فوق بحرانی , ISME 2011 نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2011-02-08
 31. علیرضا تیمورتاش , دانیال رضائی خنکدار , انتقال حرارت جابجایی آزاد بر روی یک دیواره همدما در محیط فوق بحرانی , ISME 2011 نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2011-05-10
 32. اسماعیل لکزیان , محمدرضا مه پیکر , علیرضا تیمورتاش , استفاده از مدل لاگرانژی جهت تعقیب قطرات مایع در جریان بخار مرطوب در شیپوره های همگرا-واگرای دوبعدی , هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2010-05-11
 33. اسماعیل لکزیان , علیرضا تیمورتاش , محمدرضا مه پیکر , بررسی اثرات پاشش قطرات مایع در جریان بخار مرطوب در بین پره های یک توربین , هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2010-05-11
 34. علیرضا تیمورتاش , محمدحسین وهاب زاده کلخوران , محمدرضا مه پیکر , بررسی تاثیر اندازه ی گام بر روی تلفات یک کسکید از پره های توربین و مقایسه ی آن با معیار تجربی سویفل , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08
 35. مهدی رافعی , علیرضا تیمورتاش , مجید ملک جعفریان , تحلیل آئرودینامیکی و دینامیکی دو فشنگ رایج از تفنگهای بادی در جریان گذر صوت , هشتمین کنفرانس سالانه(بین المللی) انجمن هوافضای ایران , 2009-02-17
 36. ابراهیم کمالی , محمد پسندیده فرد , علیرضا تیمورتاش , مدلسازی آماری تشکیل پوشش سطحی با استفاده از فرآیند پاشش حرارتی , نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی , 2008-05-13
 37. علی خالقی , محمود پسندیده فرد , علیرضا تیمورتاش , مهتاب منصورساعتلو , بررسی جریان شتاب دار غیرپریودیک توربولنس با استفاده از مدل تلاطمی SST , هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19
 38. علی خالقی , محمود پسندیده فرد , مجید ملک جعفریان , علیرضا تیمورتاش , بررسی تاثیر ابعاد حل بر دقت نتایج مدل تلاطمی k-w در جریان توربولنس غیر پریودیک شتاب دار در درون لوله , هشتمین کنفرانس سالانه (بین المللی) انجمن هوافضای ایران IAS2009 , 2009-02-17
 39. محمدرضا مه پیکر , علیرضا تیمورتاش , اسماعیل لکزیان , ادریس یوسفی راد , بررسی تاثیرات هندسه شیپوره همگرا-واگرا و معادلات جوانه زایی کانترویتز- کورتنی و تابع تجربی ولک در تولید قطره بااندازه مناسب , دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2009-04-28
 40. علیرضا تیمورتاش , مجید ابراهیمی ورکیانی , جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی بر روی یک صفحه عمودی گرم شده , یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2008-05-27
 41. علیرضا تیمورتاش , مجید ابراهیمی ورکیانی , مهدی رافعی , جابجایی طبیعی بر روی یک صفحه عمودی تخت غیر همدما در سیال فوق بحرانی , شانزدهیمن کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2008-05-13
 42. ابراهیم کمالی , محمد پسندیده فرد , علیرضا تیمورتاش , مدلسازی آماری تشکیل پوشش سطحی با استفاده از فرآیند پاشش حرارتی , نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی , 2008-05-13
 43. علیرضا تیمورتاش , محمدرضا مه پیکر , کامران حداد , شبیه سازی شوک آیرودینامیکی در گذرگاه پره یک توربین به همراه یک شبکه تطبیقی , بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , 2006-10-23
 44. علیرضا تیمورتاش , محمدرضا مه پیکر , کامران حداد , افزایش اندازه حرکت در خروجی پره های ثابت توربین از طریق بهینه سازی پروفیل پره با استفاده از الگوریتم ژنتیک , بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , 2006-10-23
 45. محمدرضا مه پیکر , علیرضا تیمورتاش , سیدمحمد جوادی مال آباد , سعید وحیدی فر , بهینه سازی منحنی پره های توربین با هدف کاهش تلفات و افزایش سرعت خروجی با استفاده از الگوریتم ژنتیک , کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان , 2006-04-21
 46. محمدرضا مه پیکر , علیرضا تیمورتاش , تأثیر دما و فشار سکون ورودی بر موقعیت ضربه چگالش در یک شیپوره بخار مافوق صوت , کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد , 2003-05-13

انگلیسی

 1. Saeed Baesmat , Mahmoud Pasandidehfard , Ali Reza Teymourtash , Numerical Investigation of Using the Air Ducts on the Sedan Car Aerodynamics , The 31th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers & 9th Conference on Thermal Power Plants , 2023-05-09
 2. mohamadreza aghdasi , Ali Reza Teymourtash , اسماعیل لکزیان , Investigation of pitch variation on wet steam flow parameters in a turbine blade cascade , نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2021-11-16
 3. MUAYAD ABDULKADHIM ALI AL GBURI , Ali Reza Teymourtash , Mohammad Javad Maghrebi , TimeDependent Heat Conduction Analysis of Dry Friction Brake System Using FVM , 1st IJRTESS - 2017 7th Scientific Engineering and the 1st International Conference Rrecent Terends iin EngineeringnScience andSustainability , 2017-05-17
 4. Edris Yousefi Rad , Mohammad Reza Mahpeykar , Ali Reza Teymourtash , EFFECTS OF WEIGHING IN LM-INVERSE METHOD FOR OPTIMIZING 2D MODELING IN CASCADE TURBINE BLADES , First National Conference on Mechanical Engineering of Iran-NCMEI 2014 , 2014-02-27
 5. Farzad Rastgar Sani , Ali Reza Teymourtash , Correlation of Apparent Thermal Conductivity and Electrical Resistivity of Moist Thermal Insulation Materials , بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک isme2013 , 2013-05-07
 6. Hossein Khazaei , Ali Reza Teymourtash , NUMERICAL MODELLING OF TURBULENT FLOW IN VORTEX TUBE WITH DIFFERENT GASES , 1st Iranian Thermal Science Conference , 2011-02-08
 7. Hossein Khazaei , Iman Mirzaee Kakhki , Ali Reza Teymourtash , NUMERICAL MODELLING OF TURBULENT FLOW IN VORTEX TUBE , ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition , 2010-10-12
 8. Ali Reza Teymourtash , danyal rezaiee , AMIRHOSSEIN TEYMOURTASH , Mixed Convection Heat Transfer over an Isothermal Vertical Flat Plate in Supercritical Fluids , International Meeting of Advances in Thermofluid-4th IMAT 2011 , 2011-10-03
 9. Ehsan Amiri Rad , Mohammad Reza Mahpeykar , Ali Reza Teymourtash , Simultaneous effects of inlet stagnation pressure and heat transfer to water vapor condensing flow of supersonic Laval nozzle , International Meeting of Advances in Thermofluid-4th IMAT 2011 , 2011-10-03
 10. Ali Reza Teymourtash , Mohammad Khavari , Mohammad Passandideh-Fard , Experimental and Numerical Investigation of Circular Hydraulic Jump , ISME2010 , 2010-05-11
 11. Mohammad Reza Mahpeykar , Ali Reza Teymourtash , Ehsan Amiri Rad , THE SUPPRESSION OF CONDENSATION SHOCK IN WET STEAM FLOW , IMECE 2010 , 2010-11-12
 12. Ali Reza Teymourtash , Behnam Rahmanian Kooshkaki , Performance Simulation of a Turboprop Engine in On-design and Off-design Conditions , The 9th Iranian Aerospace Society Conference , 2010-02-08
 13. Mohammad Passandideh-Fard , Ali Reza Teymourtash , Mohammad Khavari , THE EFFCT OF MICROGRAVITY ON HYDRAULIC JUMP FORMATION DURING FILM ATOMIZATION IN SPACECRAFT PROPULSION , 5th ANKARA INTERNATIONAL AEROSPACE CONFERENCE , 2009-08-17
 14. Mohammad Khavari , Mohammad Passandideh-Fard , Ali Reza Teymourtash , A Parametric Study on the Formation of a Circular Hydraulic Jump by Volume-of-Fluid Method , 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition , 2009-11-16
 15. Mohammad Passandideh-Fard , Ali Reza Teymourtash , Ebrahim Kamali , Modeling the Formation of a Thermal Spray Coating using a Stochastic Approach , 12th Asian Congress of Fluid Mechanics , 2008-08-18
 16. Mohammad Passandideh-Fard , Ali Reza Teymourtash , Ebrahim Kamali , On a Stochastic Model for a Thermal Spray Coating Process: Prediction of Coating Thickness and Porosity , شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2008-05-13
 17. Mohammad Reza Mahpeykar , Ali Reza Teymourtash , , Numerical Simulation of viscous wet steam flow with condensation shock in a cascade of turbine , 17th Annual conference on mechanical engineering , 2009-05-19
 18. Ali Reza Teymourtash , - - , Numerical Investigation of Active Magnetic Regenerative Refrigeration Systems , شانزدهیمن کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2008-05-13
 19. Mohammad Passandideh-Fard , Ali Reza Teymourtash , Ebrahim Kamali , On a Stochastic Model for a Thermal Spray Coating Process: Prediction of Coating Thickness and Porosity , شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2008-05-13
 20. Mohammad Passandideh-Fard , Ali Reza Teymourtash , Ebrahim Kamali , Modeling the Formation of a Thermal Spray Coating using a Stochastic Approach , The 12th Asian Congress of Fluid Mechanics , 2008-08-18
 21. Mohammad Reza Mahpeykar , Ali Reza Teymourtash , A robust cell vertex jameson solver with refinement of trailing edge boundary for euler transonic flows in turbine cascades , 10th annual (international) mechanical eng. conference , 2002-05-25
 22. Ali Reza Teymourtash , a fast and accurate runge kutta time marching scheme including refinement of trailing dege boundary , نهمين كنگره اسيايي مكانيك سيالات - دانشگاه اصفهان - ايران , 2002-04-21